Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DANGUJE IR ŽEMĖJE TURI VARDĄ  
 DAR TURI PATEIKTI BANKO PAŽYMĄ APIE SAVO FINANSINĘ BŪKLĘ  
 DARBDAVYS TURI TEISĘ PAREIKALAUTI  
 DARBO SUTARTIS TURI BŪTI NUTRAUKTA  
 DARBUOTOJAS TURI TEISĘ NUTRAUKTI DARBĄ  
 DARBUOTOJAS TURI TEISĘ NUTRAUKTI NETERMINUOTĄ darbo sutartį 
 DIDELĘ PAKLAUSĄ TURI ... 
 DIDELĘ REIKŠMĘ TURI ... 
 DIDELĘ ĮTAKĄ TURI ... 
 DIDELĖS REIKŠMĖS TURI ... 
 DIDELĖS ĮTAKOS TURI ... 
 DIDŽIAUSIĄ PAKLAUSĄ TURI ... 
 DIDŽIAUSIĄ REIKŠMĘ TURI ... 
 DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ TURI ... 
 DVASINGOS ASMENYBĖS TURI KITĄ VARDĄ  
 DĖL TEISINĖS PAGALBOS TURI BŪTI PATVIRTINTI ... 
 EKSPERTAI TURI TEISĘ ... 
 EKSPERTAI TURI TEISĘ GAUTI ATLYGINIMĄ  
 EKSPERTŲ GRUPĘ Į KURIĄ TURI BŪTI ĮTRAUKTI ... 
 GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI ... 
 IDENTIFIKAVIMO ŽENKLAI TURI BŪTI NURODOMI  
 IDENTIFIKAVIMO ŽENKLAI TURI BŪTI NURODYTI  
 INVESTICINĖS AKCINĖS BENDROVĖS TURI PERDUOTI SAUGOTI SAVO PINIGINES LĖŠAS IR TURIMUS vertybinius popierius pasirinktam depozitoriumui 
 JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS TURI BŪTI sumokėtas 
 JIE TURI PATEIKTI IR VADOVĖLIO PROSPEKTĄ  
 JURIDINIS ASMUO TURI ANTSPAUDĄ SU SAVO PAVADINIMU SĄSKAITAS BANKE IR SAVO SIMBOLIUS  
 KALBA TURI BŪTI TOKIA  
 KANDIDATUS Į TARYBOS NARIUS TURI TEISĘ KELTI ... 
 KAS VALGO MANO KŪNĄ IR GERIA MANO KRAUJĄ TAS TURI AMŽINĄJĮ GYVENIMĄ  
 KIEKVIENA TAUTA TURI SAVO dugną 
 KIEKVIENAS FIZINIS AR JURIDINIS ASMUO TURI TEISĘ DISPONUOTI SAVO NUOSAVYBE  
 KIEKVIENAS TURI TEISĘ  
 KIEKVIENAS ŽMOGUS TURI TEISĘ  
 KITA SUSITARIANČIOJI ŠALIS TURI ATSAKYTI Į ŠĮ PRAŠYMĄ NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ ŠIS TERMINAS DĖL SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 KLAUSIMAI TURI BŪTI SPRENDŽIAMI  
 KLAUSIMAS TURI BŪTI SPRENDŽIAMAS  
 KODĖL APSKRITAI REIKIA SUTEIKTI GALIMYBĘ PIRKTI ŽEMĘ IR UŽSIENIEČIAMS AR TAI PADARYTI TURI BŪTENT ŠIS SEIMAS  
 KOKIO DYDŽIO TURI BŪTI ... 
 KOMISIJA TURI TEISĘ  
 KOOPERATINĖ BENDROVĖ TURI TEISĘ VALDYTI JAI PRIKLAUSANTĮ TURTĄ JUO NAUDOTIS IR DISPONUOTI  
 KROVININIO AUTOMOBILIO PRIEKYJE IŠ DEŠINĖS PUSĖS TURI BŪTI ... 
 KROVININIS AUTOMOBILIS TURI BŪTI PAŽYMĖTAS  
 LAIKAS PER KURĮ TURI BŪTI SUMOKĖTAS PVM  
 LANGELYJE NURODOMA DATA IKI KURIOS MUITINĖS PROCEDŪRA TURI BŪTI BAIGTA  
 LANGELYJE TURI BŪTI NURODYTAS ... 
 LAPAI TURI BŪTI SUNUMERUOTI  
 LAZDA TURI DU GALUS  
 LEMIAMĄ REIKŠMĘ TURI ... 
 LICENCIJOS TURĖTOJAS TURI RAŠTU INFORMUOTI APIE TAI  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PAŽEIDIMUS TURI PAŠALINTI NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO  
 LIETUVA TURI apsispręsti; būti nepriklausoma 
... ORGANŲ VARDU NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS IR SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS TURI TEISĘ ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI TEISĘ BŪTI RENKAMAS SEIMO NARIU  
 LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ AUTORIAI TURI IŠIMTINĘ TEISĘ LEISTI atgaminti šiuos kūrinius; viešai atlikti savo kūrinius 
 MUITAI IR MOKESČIAI TURI BŪTI APSKAIČIUOTI  
 MUITAI IR MOKESČIAI TURI BŪTI SUMOKĖTI  
 MUITINĖ TURI TEISĘ NUSTATYTI  
 MUITINĖ TURI TEISĘ PAREIKALAUTI  
 MUITINĖ TURI TEISĘ  
Šios akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo SPRENDIME TURI BŪTI NUMATYTA platinti nurodytąsias akcijas uždaro konkurso būdu 
 NEDELSIANT TURI BŪTI PRANEŠTA KITAI SUSITARIANČIAJAI ŠALIAI  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TO AR JIE TURI VAIKŲ  
 NESUTINKANTYS SU SPRENDIMU TURI TEISĘ RAŠTU PAREIKŠTI atskirąją nuomonę 
 NURODYTOS ĮMONĖS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJAI TURI PATEIKTI ... 
 PASKOLA TURI BŪTI GRĄŽINTA  
 PATALPOS JŲ ĮRANGA TURI ATITIKTI HIGIENOS SAUGOS DARBE priešgaisrinės apsaugos ir kitus maitinimo įmonei keliamus reikalavimus 
 PAVADINIME TURI BŪTI ŽODŽIAI ... 
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLUS TURI TEISĘ SURAŠYTI ... 
 PAŽYMA TURI BŪTI IŠDUOTA NE ANKSČIAU KAIP PRIEŠ MĖNESĮ IKI ... 
 PIRKĖJAS TURI TEISĘ ... 
 AKCIJOMS ĮSIGYTI TURI TEISĘ NAUDOTI pinigus 
 PRAŠYME TURI BŪTI NURODYTA ... 
 PREKĖ TURI BŪTI APRAŠOMA TAIP KAD PAKAKTŲ DUOMENŲ  
 PREKĖS TURI BŪTI PARDUOTOS  
 PRIE PRAŠYMO TURI BŪTI PRIDĖTAS ... 
 AKTE TURI BŪTI NURODYTA ... 
 PROJEKTE TURI BŪTI NURODYTAS įstaigos pavadinimas 
 PVM TURI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI Į BIUDŽETĄ  
 REGIONINIO PARKO DIREKCIJA TURI IŠIMTINĘ TEISĘ NAUDOTI PARKO SIMBOLIUS  
 REGIONINIO PARKO TARNYBA TURI IŠIMTINĘ TEISĘ NAUDOTI PARKO SIMBOLIUS  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE NUOLAT GYVENANTYS ASMENYS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMĄ TURI ŠIAS TEISES ... 
 REGISTRO DUOMENIMIS TURI TEISĘ NAUDOTIS VISI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGAI TURI PATEIKTI ... 
 REZIDENTAS GAUNA PAJAMAS ARBA TURI KAPITALO  
 RIBOS TURI SUTAPTI  
 SAVO PRAŠYME TURI ATKREIPTI DĖMESĮ Į ŠĮ FAKTĄ  
 SPRENDIMAS TURI BŪTI PRIPAŽINTAS IR VYKDOMAS  
 STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI TURI LYGIAS TEISES  
 STEIGĖJAS TURI TEISĘ APSKŲSTI TEISMUI  
 SU KUO TURI REIKALĄ  
 SUSIRINKIMAS KURIS TURI TEISĘ PRIIMTI NUTARIMUS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE SPRENDIMAS TURI BŪTI PRIPAŽINTAS IR VYKDOMAS  
 SUTARTYJE TURI BŪTI NURODYTA ... 
 SVARBIĄ REIKŠMĘ TURI ... 
 SĄRAŠAS TURI BŪTI ATSPAUSDINTAS ANT DEKLARANTO FIRMINIO BLANKO IR PATVIRTINTAS DEKLARANTO ANTSPAUDU ARBA SPAUDU SUDERINTU SU MUITINĖS ĮSTAIGA  
 TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ TURI BŪTI GABENAMOS PREKĖS  
 TARNAUTOJAI IR PAREIGŪNAI TURI MOKĖTI VALSTYBINĘ KALBĄ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTAS kategorijas 
 TAVO BROLIS TURI ŠĮ TĄ PRIEŠ TAVE  
 TEISMAS TURI TEISĘ  
 TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS LICENCIJOS TURI BŪTI IŠDUOTOS ... 
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIAI TURI BŪTI DERINAMI SU REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS SPRENDINIAIS  
 TERMINAI IR KITOS PRIEMONĖS TURI BŪTI NUSTATYTOS  
 TOKIOS KOMPENSACIJOS DYDIS TURI ATITIKTI ... 
 TOKS PAREIŠKIMAS TURI BŪTI PASKELBTAS  
 TOL KOL TURI NAUJŲ PROBLEMŲ  
 TRANSPORTO PRIEMONĖ TURI BŪTI PAŽYMĖTA  
 TURI AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ  
 TURI BŪTI APSAUGOTI NUO PRIEŠO  
 TURI BŪTI NURODYTAS TIKSLUS gavėjo adresas 
 TURI BŪTI NURODYTI PREKIŲ siuntėjų pavadinimai 
 TURI BŪTI NURODYTI PREKIŲ PAVADINIMAI  
 TURI BŪTI NURODYTI VISŲ PATEIKTŲ MUITINIAM TIKRINIMUI DOKUMENTŲ PAVADINIMAI NUMERIAI  
 TURI BŪTI NURODYTI ŠIE DUOMENYS  
 TURI BŪTI PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTAS  
 TURI BŪTI PATEIKIAMI KARTU SU PRAŠYMU  
 TURI BŪTI PATEIKTA GARANTIJA UŽSTATAS  
 TURI BŪTI PATEIKTI MUITINIAM TIKRINIMUI  
 TURI BŪTI PATVIRTINTAS NOTARO  
 TURI BŪTI PATVIRTINTI NOTARO  
 TURI BŪTI PRISKIRTA PRIE VALSTYBINIO KAPITALO REZERVO  
 TURI BŪTI SKIRIAMAS YPATINGAS DĖMESYS  
 TURI BŪTI SUDARYTOS SĄLYGOS  
 TURI DAUG PRIVALUMŲ  
 TURI DIDELĘ PAKLAUSĄ  
 TURI DIDELĘ REIKŠMĘ  
 TURI DIDELĘ ĮTAKĄ  
 TURI DIDELĖS ĮTAKOS  
 TURI DU SŪNUS  
 TURI DVI PUSES  
 TURI GALIMYBIŲ  
 TURI GALIMYBĘ  
 TURI GALVOJE  
 TURI GILIAS ŠAKNIS  
 TURI IR PRIVALUMŲ IR TRŪKUMŲ  
 TURI JOS TERITORIJOJE GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 TURI KOMPIUTERIUS PRIJUNGTUS prie pasaulinio "Internet" tinklo 
 TURI KREIPTIS Į TEISMĄ DĖL VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS VEIKLOS NUTRAUKIMO  
 TURI PAKELTI KORTELES SU NUMERIAIS  
 TURI PAKLAUSĄ  
 TURI PRASMĘ  
 TURI PUIKIĄ PROGĄ  
 TURI REIKŠMĖS  
 TURI SAVO ISTORIJĄ  
 TURI SAVO SPECIFIKĄ  
 TURI SAVO VIETĄ  
 TURI SAVYBĘ  
 TURI SENAS TRADICIJAS  
 TURI SUSTABDYTI SAVO VEIKLĄ  
 TURI TEISĘ ATSISAKYTI  
 TURI TEISĘ GAUTI ... 
 TURI TEISĘ GAUTI PENSIJĄ  
 TURI TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO NAŠLIŲ PENSIJĄ  
 TURI TEISĘ IŠ ŠIŲ ASMENŲ GAUTI KOMPENSACIJĄ  
 TURI TEISĘ KREIPTIS Į TEISMĄ  
 TURI TEISĘ NAUDOTIS ... 
 TURI TEISĘ NUSTATYTI ... 
 TURI TEISĘ NUTRAUKTI SUTARTĮ APIE TAI RAŠTU PRANEŠDAMAS  
 TURI TEISĘ PADUOTI ... 
 TURI TEISĘ PASIRINKTI ... 
 TURI TEISĘ PATEIKTI ... 
 TURI TEISĘ REIKALAUTI ... 
 TURI TEISĘ SIŪLYTI ... 
 TURI TEISĘ SUSIPAŽINTI SU bylos duomenimis 
 TURI TEISĘ Į darbą 
 TURI TEISĘ  
 TURI TENDENCIJĄ DIDĖTI  
 TURI TENDENCIJĄ  
 TURI TIKSLĄ  
 TURI TOKIAS PAT TEISES IR PAREIGAS KAIP IR KITI TEISĖJAI  
 TURI VIENĄ BALSĄ  
 TURI VIENĄ GALĄ TAI TURI BŪTI IR ANTRAS  
 TURI VISAS GALIMYBES  
 TURI ĮTAKOS  
 VALSTYBĖ TURI teisę; aprūpinti; garantuoti; finansuoti; imtis 
 VANDENS TELKINIO LEIDIMAI MEŠKERIOTI JAME TURI BŪTI IŠDUODAMI NEMOKAMAI  
 VEIKLA PASIENIO APSAUGOS TARNYBOS PATALPOSE TURI BŪTI SUDERINTA  
 VEŽĖJAS TURI TEISĘ REIKALAUTI IŠ KROVINIŲ SIUNTĖJO  
 VIETOS MOKESČIO ADMINISTRATORIUS TURI TEISĘ  
 VISI JOS PILIEČIAI TURI TEISĘ Į TEISMINĘ GYNYBĄ  
 VISĄ LAIKĄ TURI BŪTI  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA PER SEPTYNIAS DIENAS TURI PATVIRTINTI ... 
 VYRIAUSYBĖ TURI teisę 
 YPATINGAS DĖMESYS TURI BŪTI SKIRIAMAS ... 
 YPATINGĄ REIKŠMĘ TURI ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO ŠIUO ATVEJU TURI BŪTI SKIRIAMA ... 
 ĮKAITO TURĖTOJAS TURI TEISĘ IŠIEŠKOTI  
 ĮMONĖ TURI pateikti prašymą 
 ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA TURI TEISĘ STEIGTI ... 
 ĮTAKOS TURI  
 ŠIAME LANGELYJE TURI BŪTI NURODOMI visų transporto priemonių numeriai 
 ŠIE ASMENYS TURI TEISĘ ĮSIGYTI IR GALI VAIRUOTI ... 
 ŠIE DAIKTAI TURI BŪTI GRĄŽINTI  
 ŠIO TIPO SLĖPTUVĖS TURI SUMAŽINTI jonizuojančios spinduliuotės lygį 100 kartų 
 ŠIUO ATVEJU PREKIŲ MUITINĖ VERTĖ TURI BŪTI PATIKSLINTA  
 ŠIUO METU TURI ... 
 ŪKINĖ IR KITOKIA VEIKLA KURI TURI ĮTAKOS APLINKAI  
 ŽMOGUS TURI atrasti; galimybę; kreiptis; mokėti; sielą; suprasti; rinktis 
 ŽMOGUS TURI TEISĘ  
 ŽMONĖS TURI galimybę; jausti; pinigų; suprasti; suvokti; teisę; žinoti 
 ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ TURI BŪTI MOTYVUOTAS  
 ATVYKĘ Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJĄ TURI TEISĘ GAUTI ... 
 AUGALŲ APSAUGOS INSPEKTORIAI TURI TEISĘ ... 
 BALSAVIMO METU KIEKVIENAS NARYS TURI VIENĄ BALSĄ  
didelę REIKŠMĘ TURI ... 
 BENDROVĖ TURI teisę valdyti; teisę pareikalauti 
 BET KURIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PRAŠYMU TURI BŪTI KEIČIAMASI INFORMACIJA