Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUHALTERINIO BALANSO TURTO DALIES EILUTĖJE  
 BUHALTERINIO BALANSO TURTO DALIES  
 BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO  
 DAIKTINĖS TEISĖS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ŠIŲ TEISIŲ APRIBOJIMAI TURTO SAVININKO PRIEVOLĖS  
 DALĮ TURTO  
 DEKLARAVIMUI PRIKLAUSANČIO TURTO KAINOS DYDŽIO IR PRIVALOMO REGISTRUOTI BRANGAUS TURTO  
 DĖL FINANSINIO TURTO IR INVESTICIJŲ  
 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO INDEKSAVIMO  
 DĖL ILGALAIKIO TURTO IR NEBAIGTŲ KAPITALINIŲ DARBŲ  
 DĖL ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO AMORTIZACIJOS SKAIČIAVIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL BUVUSIŲ LIETUVOS TSR VALSTYBINIŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ TURTO  
 DĖL TURTO grąžinimo; perleidimo su sąlyga mokėti kompensaciją 
 DĖL TURTO PRIEVARTAVIMO iškelta baudžiamoji byla; kreipėsi į prokuratūrą; stambiu mastu 
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO AUKCIONŲ ORGANIZAVIMO  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT KONKURSUS  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 DĖL ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO  
 ESANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO  
 GRĄŽINTINO TURTO VERTĖS  
 GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMĄ  
 GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO  
 ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERLEIDIMO  
 ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO  
 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO  
 ILGALAIKIO TURTO DALIES  
 ILGALAIKIO TURTO IR NEBAIGTŲ KAPITALINIŲ DARBŲ  
 ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMAS  
 ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO AMORTIZACIJOS  
 ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO  
 ILGALAIKIO TURTO  
 INFORMACIJOS APIE GALIMĄ NETEISĖTU BŪDU ĮGYTO TURTO LEGALIZAVIMĄ AR ĮSTATYMŲ DRAUDŽIAMOS VEIKLOS FINANSINĮ APTARNAVIMĄ  
 INVESTICINĖS BENDROVĖS TURTO VALDYMAS IR VADOVAVIMAS  
 INVESTICINĖS BENDROVĖS TURTO VERTĖS IR ILGALAIKIŲ bei trumpalaikių finansinių įsipareigojimų skirtumas 
 INVESTUOJAMO TURTO VERTĘ  
 IŠLIKUSIO NEKILNOJAMOJO TURTO GRĄŽINIMO  
 IŠLIKUSIO NEKILNOJAMOJO TURTO NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMĄ  
 IŠLIKUSIO NEKILNOJAMOJO TURTO  
nuteistam laisvės atėmimu penkiolikai metų SU TURTO KONFISKAVIMU  
 JO TURTO PERĖMIMO  
 KILNOJAMOJO TURTO ĮKEITIMO  
 KILNOJAMOJO TURTO ĮKEITIMĄ  
 KILNOJAMOJO TURTO  
 KITOKIO TURTO  
 KOMPARTIJOS TURTO  
prekyba jais kaip PAGRINDINE VEIKLA BEI INVESTICINIŲ BENDROVIŲ TURTO valdymu 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DALIES VALSTYBĖS TURTO PRISKYRIMO IR PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 LR ĮSTATYMO DĖL LR ĮSTATYMO DĖL BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO TOLESNIO NAUDOJIMO PAKEITIMO PROJEKTO SVARSTYMAS ATIDĖTAS  
 MATERIALAUS ILGALAIKIO TURTO VERTĖS PADIDĖJIMAS  
teistas TURTO PRIEVARTAVIMĄ ir poveikį nukentėjusiajam 
 MINIMALŲ DEKLARAVIMUI PRIKLAUSANČIO TURTO KAINOS DYDĮ  
 NEKILNOJAMO TURTO  
 NEKILNOJAMOJO TURTO AGENTŪROS  
 NEKILNOJAMOJO TURTO ATĖMIMO IKI SPRENDIMO DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 NEKILNOJAMOJO TURTO DALĮ  
 NEKILNOJAMOJO TURTO GRĄŽINIMO  
 NEKILNOJAMOJO TURTO GRĄŽINIMĄ  
 NEKILNOJAMOJO TURTO IR TEISIŲ Į JĮ  
 NEKILNOJAMOJO TURTO KAINOS  
 NEKILNOJAMOJO TURTO KAINŲ  
 NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTIS  
 NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTĮ  
 NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO  
 NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ  
 NEKILNOJAMOJO TURTO PERLEIDIMO  
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE  
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO NUOSTATŲ NUSTATYTA TVARKA  
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO NUOSTATŲ  
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO TVARKYTOJAS  
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO TVARKYTOJUI  
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO  
 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOJE  
 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS  
 NEKILNOJAMOJO TURTO  
 NEMATERIALAUS TURTO  
 NUO PAPILDOMOSIOS BAUSMĖS TURTO KONFISKAVIMO NEATLEISTI  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į DALĮ BENDRO TURTO  
 NUSIKALSTAMU BŪDU GAUTO TURTO ĮGIJIMO IR REALIZAVIMO  
 NUSIKALSTAMU BŪDU GAUTO TURTO ĮGIJIMO  
 NUSIKALSTAMU BŪDU GAUTO TURTO  
 NUSIKALSTAMU BŪDU ĮGYTO TURTO  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAJAMŲ IR TURTO DEKLARAVIMO  
 PAJAMŲ IR TURTO  
 PAPILDOMŲJŲ BAUSMIŲ TURTO KONFISKAVIMO IR ATĖMIMO TEISĖS  
 PATEIKTI TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJĄ  
 PAVELDIMO AR DOVANOJAMO TURTO MOKESTIS  
 PAVELDIMO AR DOVANOJAMO TURTO MOKESTĮ  
 PAVELDIMO TURTO  
 PERDUOTI SAVIVALDYBĖMS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DALIES VALSTYBĖS TURTO PRISKYRIMO IR PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 AKCINĖS BENDROVĖS TURTO BANKAS  
 PRAŠYMUS DĖL IŠLIKUSIO NEKILNOJAMOJO TURTO SUGRĄŽINIMO  
 PREKIŲ PASLAUGŲ IR KITO TURTO  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ NENAUDOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO  
 PRIVALOMO REGISTRUOTI BRANGAUS TURTO VIDUTINĖS RINKOS KAINOS NUSTATYMO IR PASKELBIMO  
 PRIVALOMO REGISTRUOTI BRANGAUS TURTO VIDUTINĖS RINKOS KAINOS  
 PRIVALOMO REGISTRUOTI BRANGAUS TURTO ĮVERTINIMO  
 PRIVALOMO REGISTRUOTI BRANGAUS TURTO  
 PRIVATIZUOJAMO TURTO  
 PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ ĮMONIŲ TURTO VERTĖS  
 PRIVATIZUOTI PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PROFSĄJUNGŲ TURTO  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ĮGALIOTI ASMENYS VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 PUSĖS TURTO KONFISKAVIMO  
 SANDORIUS DĖL NEKILNOJAMOJO IR KITOKIO TURTO  
 SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO  
 SAVIVALDYBĖS TURTO SKYRIAUS  
 SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJA Ž ČERNIAUSKIENĖ 
 SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJAS A JUREVIČIUS 
 SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO SKYRIUS  
 SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO  
 SAVIVALDYBĖS TURTO  
 SAVO TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJAS  
 STRAIPSNIS DĖL TURTO SUNAIKINIMO AR SUGADINIMO TRANSPORTE  
 SVETIMO TURTO IŠŠVAISTYMU  
 SVETIMO TURTO PASISAVINIMAS  
 SVETIMO TURTO  
 TEISES Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR NEKILNOJAMOJO TURTO BEI TEISIŲ Į JĮ  
 TRUMPALAIKIO TURTO  
 TURTO AREŠTAS  
 TURTO AREŠTO  
 TURTO AREŠTĄ  
 TURTO BANKAS  
 TURTO BANKO  
 TURTO BANKUI  
 TURTO BEI PAJAMŲ  
 TURTO DALIS  
 TURTO DALYBOS  
 TURTO DALYBŲ  
 TURTO DALĮ  
 TURTO DYDĮ IR VERTĘ  
 TURTO EKSPERTINIO ĮVERTINIMO AKTĄ  
 TURTO FONDAS  
 TURTO FONDO  
 TURTO FONDUI  
 TURTO GRĄŽINIMO  
 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJAS  
 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJOJE  
 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJOS  
 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJĄ  
 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJŲ  
 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMAS  
 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO  
 TURTO IR PAJAMŲ  
 TURTO IR VERSLO VERTINIMO  
 TURTO KONFISKAVIMAS  
 TURTO KONFISKAVIMO  
 TURTO KONFISKAVIMĄ  
 TURTO NUOMOS SU IŠSIPIRKIMU  
 TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ  
 TURTO PARDAVIMO  
 TURTO PATIKĖJIMO  
 TURTO PERDAVIMO  
 TURTO PERĖMIMO APSKAITOS ĮKAINOJIMO SAUGOJIMO IR PERDAVIMO AKTO  
 TURTO PERĖMIMO APSKAITOS ĮKAINOJIMO SAUGOJIMO IR PERDAVIMO AKTĄ  
 TURTO PERĖMIMO APSKAITOS ĮKAINOJIMO SAUGOJIMO IR PERDAVIMO  
 TURTO PRIEVARTAUTOJAI  
 TURTO PRIEVARTAVIMAS  
 TURTO PRIEVARTAVIMO  
 TURTO PRIEVARTAVIMU  
 TURTO PRIEVARTAVIMĄ  
 TURTO SAVININKAS  
 TURTO SUMA  
 TURTO SUNAIKINIMAS AR SUŽALOJIMAS  
 TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJAS A JUREVIČIUS 
 TURTO VALDYMO SKYRIAUS  
 TURTO VALDYMO  
 TURTO VERTINIMO  
 TURTO VERTINTOJAI  
 TURTO VERTINTOJAS  
 TURTO VERTINTOJO  
 TURTO VERTINTOJŲ  
 TURTO VERTĘ  
 TURTO VERTĖ  
 TURTO VERTĖS NUSTATYMO  
 TURTO VERTĖS  
 TURTO ĮKEITIMO  
 TURTO ĮVERTINIMO  
 TVARKYDAMI PINIGINIUS IR TURTO REIKALUS  
 TVARKYDAMI PINIGINIUS TURTO REIKALUS  
 VADOVAUJANTIS NUSTATYTĄJA TVARKA PATVIRTINTAIS VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT VIEŠĄ ARBA UŽDARĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ NUOSTATAIS  
 VADOVAUJANTIS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMU  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYME  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMUI  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO AUKCIONŲ  
 VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT VIEŠĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ  
 VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMUI  
 VALSTYBINIO TURTO SAVININKO FUNKCIJAS  
 VALSTYBINIO TURTO  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS TURTO  
 VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMĄ  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO VIEŠO AKCIJŲ PARDAVIMO BŪDU  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO VIEŠO KONKURSO BŪDU  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYME  
 VALSTYBĖS SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU  
 VALSTYBĖS TURTO FONDAS VTF  
 VALSTYBĖS TURTO FONDAS  
 VALSTYBĖS TURTO FONDO GENERALINIS DIREKTORIUS POVILAS MILAŠAUSKAS 
 VALSTYBĖS TURTO FONDO  
 VALSTYBĖS TURTO FONDUI  
 VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO  
 VALSTYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBĖS TURTO  
 VARTOTOJŲ KOOPERACIJOS VALDOMO TURTO DALĮ  
 VIENUOLIKAI METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU  
 ASMENS BEI TURTO SAUGOS  
 ASMENS BEI TURTO  
 ASMENS IR TURTO  
 Į VALSTYBĖS PAJAMAS PAIMTO ARBA PERDUOTO TURTO IR LOBIŲ PERĖMIMO APSKAITOS ĮKAINOJIMO SAUGOJIMO REALIZAVIMO IR GRĄŽINIMO  
 ĮKEISTO TURTO AREŠTO  
 ĮKEISTO TURTO  
atlyginimas UŽ NEKILNOJAMOJO TURTO IR TEISIŲ Į JĮ įregistravimą 
 ĮMONĖS TURTO  
 ĮRAŠYTI ŽODŽIUS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE IR ŠIĄ DALĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 ĮSIPAREIGOJIMAI DĖL ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO  
 ĮSTATYMO DĖL BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO TOLESNIO NAUDOJIMO PAKEITIMO PROJEKTO SVARSTYMAS ATIDĖTAS  
 ŽEMĖS IR KITO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR REGISTRO  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PAGRINDU  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO PASIRAŠANT PAJUS  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS TURTO PAGRINDU  
byla DĖL TURTO PRIEVARTAVIMO  
 BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ  
 BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ TURTO PARDAVIMO  
 BAUDŽIAMAS BAUDA NUO PENKIŲ TŪKSTANČIŲ IKI DEŠIMTIES TŪKSTANČIŲ RUBLIŲ ARBA LAISVĖS ATĖMIMU IKI DVEJŲ METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO  
 BAUDŽIAMI LAISVĖS ATĖMIMU NUO AŠTUONERIŲ IKI PENKIOLIKOS METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU  
 BENDRO TURTO  
 BENDRŲ IR UŽSIENIO KAPITALO ĮMONIŲ TURTO GYVENTOJŲ PASTATŲ IR KELEIVIŲ PRIVALOMOJO DRAUDIMO  
 BENDRŲ IR UŽSIENIO KAPITALO ĮMONIŲ TURTO  
 BRANGAUS TURTO