Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 GALI KREIPTIS Į KOMERCINIUS BANKUS IR FINANSINIO MAKLERIO ĮMONES KURIEMS PAGAL FINANSŲ MINISTERIJOS IR LIETUVOS BANKO PATVIRTINTĄ VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR APYVARTOS LAIKINĄJĄ TVARKĄ SUTEIKTA TEISĖ DALYVAUTI  
 GALIOJANČIĄ TVARKĄ  
 GALIOJUSIĄ TVARKĄ  
 GENERALINIO PROKURORO SKYRIMO TVARKĄ  
 GRĄŽINIMO TVARKĄ IR TERMINUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 IŠDAVIMO JŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR LICENCIJŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKĄ  
 KOMISIJŲ SUDARYMO TVARKĄ  
 LAIKINOJO IŠVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪROS ATLIKIMO TVARKĄ  
 LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKĄ REGLAMENTUOJA IR KONTROLIUOJA ... 
 LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKĄ  
 LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKĄ  
 NEAPMUITINAMŲ PARDUOTUVIŲ STEIGIMO IR VEIKLOS TVARKĄ REGLAMENTUOJA ĮSTATYMAS  
 NORMAS BEI APSKAITOS TVARKĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO TVARKĄ IR SĄLYGAS  
 NUSISTOVĖJUSIĄ TVARKĄ  
 NUSTATO TVARKĄ  
 NUSTATYTĄ TVARKĄ  
 ORGANIZAVIMO TVARKĄ NUSTATO MIESTŲ RAJONŲ TARYBOS  
 PAGAL NAUJĄJĄ TVARKĄ  
 PAGAL NUSTATYTĄ TVARKĄ  
 PAGAL ŠIĄ TVARKĄ  
 PALAIKYTI TVARKĄ  
 PALAIKYTI VIEŠĄJĄ TVARKĄ  
 PASAULIO TVARKĄ  
 PATENTŲ IŠDAVIMO TVARKĄ NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 PAŽEIDŽIANT NUSTATYTĄ TVARKĄ  
 PRIEMONĖ PAGAL NUSTATYTĄ TVARKĄ  
 PRIĖMIMO TVARKĄ  
 REGIONINIO PARKO LANKYMO TVARKĄ IR TVIRTINA PARKO LANKYMO TAISYKLES  
 REGISTRAVIMO TVARKĄ  
 SKUBESNĘ SVARSTYMO TVARKĄ  
 SKYRIMO TVARKĄ  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKŲ UŽSAKYMO GAMYBOS TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PLATINIMO ĮSIGIJIMO NAUDOJIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKĄ  
 SPRENDIMŲ VYKDYMO TVARKĄ REGULIUOJA ... 
 SĄLYGAS BEI TVARKĄ  
 SĄLYGAS IR TVARKĄ  
 TAIKYTI SKUBESNĘ SVARSTYMO TVARKĄ  
 TAIKYTI ŠIĄ TVARKĄ  
 TVARKĄ IR DRAUSMĘ  
 TVARKĄ IR SĄLYGAS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 TVARKĄ IR SĄLYGAS  
 TVARKĄ NUSTATO ... 
 TVARKĄ NUSTATO FINANSŲ MINISTERIJA IR ENERGETIKOS MINISTERIJA  
 TVARKĄ NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 TVARKĄ NUSTATO MIESTŲ RAJONŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJOS  
 TVARKĄ NUSTATO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA  
 TVARKĄ REGLAMENTUOJA ... 
 UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS TVARKĄ  
 UŽTIKRINANT VIEŠĄJĄ TVARKĄ VISUOMENĖS RIMTĮ BEI SAUGUMĄ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS TVARKĄ  
 VIDAUS TVARKĄ  
 VIEŠĄJĄ TVARKĄ  
 VISUOMENĖS SAUGUMĄ VIEŠĄJĄ TVARKĄ ŽMONIŲ SVEIKATĄ IR DOROVĘ  
 YPATINGOS SKUBOS TVARKĄ  
 ĮVESTI TVARKĄ  
 ŠVARĄ IR TVARKĄ  
 BENDROJO DOKUMENTO MUITINIO ĮFORMINIMO TVARKĄ