Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodynas – pirmasis tekstyno duomenimis pagrįstas lietuvių kalbos pastoviųjų junginių žodynas. Žodyne atsispindi didelė pastoviųjų junginių įvairovė: kolokacijos, frazeologizmai, ilgesnės teksto atkarpos (kartais net keli sakiniai).
Daiktavardinės frazės nustatytos statistiškai apskaičiavus žodžių traukos tekste įvertį (gravity counts) 100 mln. žodžių apimties Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne, reprezentuojančiame 1991–2002 m. rašytinę lietuvių kalbą. Iš automatiškai nustatytų teksto atkarpų buvo atrinktos prasmingos ir gramatiškai taisyklingos frazės, kuriose yra bent vienas daiktavardis. Žodyną sudaro beveik 69 tūkst. daiktavardinių frazių.

Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodynas

Paieška


Galima ieškoti konkretaus žodžio (žodžio formos), pvz., kompiuteris arba kompiuterio ir kt.
Įvedus žodžio pradžią, pvz., kompiuter, bus pateiktos frazės su formomis kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių ir kt.
Įvedus dalį žodžio, pvz., kel, bus pateiktos frazės su formomis keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai ir kt.
Įvedus žodžio pabaigą, pvz., ris, bus pateiktos frazės su formomis seseris, sandoris, duris, kuris, numeris ir kt.

Galima ieškoti vieno arba daugiau tikslaus (-ių) žodžio (-ių). Galima ieškoti žodžio dalių nurodant žvaigždutes (pvz., *nam, nam*, *nam*).
Ieškant iš dviejų arba daugiau žodžių sudarytos frazės, galima nurodyti tik tų žodžių dalis (pvz., nam* gamyb*).
Galima ieškoti žodžio su tarpais, pvz., tarpas, namas, tarpas; tada bus pateikiamos frazės, kuriose prieš namas ir po jo eina kiti žodžiai.
Įrašius lemą (pagrindinę žodžio formą), pvz., ministras, bus pateiktos frazės su kitomis šios lemos formomis, pvz., ministro, ministrą, ministru ir t. t.
Galima ieškoti pirmojo frazės žodžio, pvz., įrašius atominė, bus pateikti junginiai atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika ir kt.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Paieška pagal gramatinius požymius
Paieška pagal gramatinius požymius(BETA)

Rezultatai
Frazės papildymas iš kairėsFrazėFrazės papildymas iš dešinės
 BYLŲ DĖL TEISĖS AKTŲ ATITIKIMO KONSTITUCIJAI  
 CIVILINIO PROCESO TEISĖS  
 CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO KATEDROS DOCENTAS  
 CIVILINĖS TEISĖS  
 DAIKTINĖS TEISĖS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ŠIŲ TEISIŲ APRIBOJIMAI TURTO SAVININKO PRIEVOLĖS  
 DAIKTINĖS TEISĖS Į TURTĄ  
 DAIKTĄ KURIS BUVO ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO ĮRANKIS ARBA TIESIOGINIS OBJEKTAS  
 DARBDAVYS NETURI TEISĖS REIKALAUTI KAD ... 
 DĖL TEISĖS aktų atitikimo konstitucijai; aktų; atstovauti Lietuvai; dalyvauti ...; į Lietuvos Respublikos pilietybę įgyvendinimo; įvežti alų į Lietuvos Respubliką suteikimo; kitą sezoną žaisti ... 
 DĖL TEISĖS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ ĮGYVENDINIMO  
 DĖL TEISĖS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 DĖL TEISĖS ĮVEŽTI ALKOHOLINIUS GĖRIMUS  
 EKONOMIKOS IR TEISĖS  
 EKONOMINIŲ SANKCIJŲ UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS TAIKYMO  
 EKONOMINIŲ SANKCIJŲ UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
keičiamos ar pripažįstamos NETEKUSIOMIS GALIOS TEISĖS NORMOS  
 EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS TEISĖS REIKALŲ IR ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO POSĖDYJE  
 FILOSOFIJOS SOCIOLOGIJOS IR TEISĖS INSTITUTAS  
 FILOSOFIJOS SOCIOLOGIJOS IR TEISĖS INSTITUTO  
 FILOSOFIJOS SOCIOLOGIJOS IR TEISĖS  
 FUNKCIJOS PAREIGOS TEISĖS KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ  
 FUNKCIJOS TEISĖS PAREIGOS KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ  
 GALI BŪTI TIK TOS VERTYBĖS KURIOS YRA NUOSAVYBĖS TEISĖS  
kovos DĖL TEISĖS LIKTI pirmajame ešelone 
 IMPORTUOTI ALKOHOLINIUS GĖRIMUS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR TEISĖS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAMINTAIS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS gavimo viešo konkurso būdu 
 INSTITUCIJA PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 IŠDUOTI PAVELDĖJIMO TEISĖS AR NUOSAVYBĖS TEISĖS liudijimai 
 IŠLIKUSIO NEKILNOJAMOJO TURTO NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMĄ  
 IŠVADAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĘ MIŠKĄ ATSTATYMO  
 IŠVADAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATYMO  
 IŠVADŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ ATSTATYMO  
 JEIGU LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUOSE NENUMATYTA KITAIP  
 JOS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS ASMENIMS JEIGU JŲ TEISĖS IR INTERESAI YRA PAGRĮSTI šios Susitariančiosios Šalies įstatymais 
 JUNGTINIŲ TAUTŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS TEISĖS KOMISIJOS  
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS  
 JŪRŲ TEISĖS KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 KANONŲ TEISĖS KODEKSAS KAN  
 KANONŲ TEISĖS KODEKSAS  
 KANONŲ TEISĖS KODEKSE  
 KANONŲ TEISĖS KODEKSO  
 KANONŲ TEISĖS  
 KIEKVIENAS IŠ BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 KILO GINČAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 KITAIS TEISĖS AKTAIS  
 KITI TEISĖS AKTAI  
 KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 KITŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS BEI PAREIGOS  
 KITŲ INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTŲ  
 KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ TEISĖS BEI PAREIGOS  
 KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA IR TERMINAIS  
 KITŲ TEISĖS AKTŲ UŽ KURIŲ ĮGYVENDINIMĄ ATSAKINGA MUITINĖ  
 KONSTITUCINĖS TEISĖS  
 LAIKOMASI ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ  
 LAISVĖS IR TEISĖS  
 LEIDŽIA ĮSAKYMUS IR ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS TIKRINA KAIP JIE VYKDOMI  
... ORGANŲ VARDU NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS IR SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS TURI TEISĘ ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS BEI KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUOSE IR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS aktus 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 LIETUVOS TEISĖS  
 LR ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL LR BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAKEITIMO PROJEKTUI BEI LR ĮSTATYMO DĖL LR ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO PROJEKTUI  
 LYGIATEISIŠKUMO ABIPUSĖS NAUDOS IR TARPTAUTINĖS TEISĖS PRINCIPAIS  
 LYGIOS TEISĖS  
 MAGDEBURGO TEISĖS  
 MES NETURIME TEISĖS  
... STRAIPSNIUOSE NUMATYTUS ADMINISTRACINIUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
... STRAIPSNIUOSE NUMATYTŲ ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS  
 MINISTRO LEIDŽIAMI ĮSAKYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI REGISTRUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO NUSTATYTA TVARKA PRIREIKUS LEIDŽIA KARTU SU KITAIS MINISTRAIS BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
turi išnagrinėti PILIEČIŲ PRAŠYMUS IR PRIIMTI SPRENDIMUS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 NAGRINĖJA ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS  
 NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS IR SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS  
 NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS  
 NEGALI TRUKDYTI ĮSTATYMUOSE AR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE NUMATYTAIS bei pažintiniais tikslais lankyti saugomų kraštovaizdžio kompleksų bei objektų 
 NEKILNOJAMASIS TURTAS IR TEISĖS Į JĮ  
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 NESUTEIKIA TEISĖS  
 NETENKA TEISĖS Į NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMĄ  
 NETENKA TEISĖS Į NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMĄ  
 NETENKA TEISĖS  
 NETURI TEISĖS BE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS LEIDIMO  
 NETURI TEISĖS DARYTI ... 
 NETURI TEISĖS PRIIMTI SPRENDIMŲ  
 NETURI TEISĖS Į ... 
 NETURI TEISĖS Į SOCIALINĘ PAŠALPĄ  
 NETURI TEISĖS  
 NETURIME TEISĖS  
 NETURIU TEISĖS  
 NETURĖJO TEISĖS  
 NETURĖS TEISĖS  
 NIEKAS NETURI TEISĖS  
 NORINT ĮSITIKINTI AR LAIKOMASI ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 NUMATYTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSE  
 NUMATYTUS ADMINISTRACINIUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 NUMATYTŲ ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS ATKURIAMOS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS ATKŪRIMO Į ŽEMĖS SKLYPUS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS LIUDIJIMAS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į žemės ūkio paskirties žemę ar mišką atstatymo; gyvenamąjį namą 
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į DALĮ BENDRO TURTO  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į PASTATUS IR BUTUS SUTEIKIMO IR DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĘ ATSTATYMO  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ  
 NUSTATO ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 NUSTATO ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI  
 NUSTATYTUS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 PAGAL ABIEJŲ ŠALIŲ VIDAUS TEISĖS REIKALAVIMUS  
 PAGAL ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO ... straipsnį 
 PAGAL ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSĄ  
 PAGAL JUNGTINIŲ TAUTŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS TEISĖS KOMISIJOS arbitražo taisykles 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS UŽ KURIŲ VYKDYMĄ ATSAKO MUITINĖ  
 PAGAL ŠĮ IR KITUS ĮSTATYMUS BEI TEISĖS AKTUS  
 PAPILDOMŲJŲ BAUSMIŲ TURTO KONFISKAVIMO IR ATĖMIMO TEISĖS  
 PAREIGOS IR TEISĖS  
 PAREIGOS TEISĖS KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ  
 ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI  
 ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE  
 ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOS  
 ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLĄ  
 ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS  
 ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLĄ  
 ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO  
 PAVELDĖJIMO TEISĖS LIUDIJIMAS  
 PAVELDĖJIMO TEISĖS LIUDIJIMĄ  
 PAVELDĖJIMO TEISĖS  
 ADMINISTRACINIUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOS NAGRINĖJAMOS  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOSE  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO TERMINAI  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSE NUMATYTOS BAUDOS  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSE  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSĄ  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLUS TURI TEISĘ SURAŠYTI ... 
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLUS  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLĄ  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ  
 PAŽEIDŽIAMOS ŽMOGAUS TEISĖS  
 PAŽEIDŽIANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS  
 PAŽEISTI ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ AR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMAI  
 ADMINISTRACINĮ TEISĖS PAŽEIDIMĄ  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO DIENOS  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMO  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMĄ  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLAI  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS  
 PER TRIS MĖNESIUS NUO PAVELDĖJIMO TEISĖS LIUDIJIMO IŠDAVIMO DIENOS  
 PILIEČIO ASMENS BYLA DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĘ MIŠKĄ ATSTATYMO  
 PILIEČIŲ PRAŠYMŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO nagrinėjimo terminai 
 PRAŠYMO IŠTIRTI TEISĖS AKTO ATITIKIMĄ KONSTITUCIJAI  
 PREZIDENTO PATARĖJAS TEISĖS KLAUSIMAIS  
 PRIGIMTINĖS TEISĖS  
 PRIIMTŲ TEISĖS AKTŲ  
 PRIVALO LAIKYTIS ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ IR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMŲ  
 PRIVATINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 PRIVAČIOS TEISĖS  
 PROCESO TEISĖS NORMŲ PAŽEIDIMUS  
 PROCESO TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REGLAMENTUOJANČIAIS TEISĖS AKTAIS  
 REGLAMENTUOJANČIUS TEISĖS AKTUS  
 REKONSTRUOJAMI PAGAL TEISĖS AKTUOSE IR TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTUOSE NURODYTUS REIKALAVIMUS ATSIŽVELGIANT Į REGIONO ARCHITEKTŪROS SAVITUMUS AUKŠTINGUMĄ POBŪDĮ FORMAS TRADICINES STATYBINES MEDŽIAGAS BEI KRAŠTOVAIZDŽIO POBŪDĮ  
 RELIGINIŲ BENDRIJŲ TEISĖS Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO TVARKOS  
 RENGIAMŲ ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ  
 ROMĖNŲ TEISĖS  
 SEIMAS TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO TEIKIMU  
 SEIMO TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO NARYS  
 SEIMO VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETAS  
 SEIMO VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETO PIRMININKAS  
 SEIMO VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETO  
 SEPTYNERIEMS METAMS SKIRIA IR ATLEIDŽIA SEIMAS TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO TEIKIMU  
 SKAIČIUOJANT NUO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO  
 SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 SPRENDIMŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATYMO  
 STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE NUMATYTUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 STRAIPSNYJE NUMATYTUS ADMINISTRACINIUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 STRAIPSNYJE NUMATYTUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLAI  
 SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLUS  
 SUTEIKTI UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TEISĖS IR TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUI  
 SVEIKATINIMO VEIKLOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 TARPTAUTINĖS JŪRŲ TEISĖS  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTO  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS IR ŽMOGAUS TEISIŲ  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS NORMAS  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS NORMOMIS  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS NORMŲ  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS NUMATYTŲ ... 
 TARPTAUTINĖS TEISĖS POŽIŪRIU  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS PRINCIPAIS  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS  
 TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE ARBA KITUOSE TEISĖS AKTUOSE NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 TAUTINIŲ MAŽUMŲ TEISĖS  
 TEISĖS AKTAI  
 TEISĖS AKTAIS  
 TEISĖS AKTAMS  
 TEISĖS AKTAS  
 TEISĖS AKTE  
 TEISĖS AKTO  
 TEISĖS AKTU  
 TEISĖS AKTUOSE IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUOSE  
 TEISĖS AKTUOSE  
 TEISĖS AKTUS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KLAUSIMAIS  
 TEISĖS AKTUS  
 TEISĖS AKTĄ  
 TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 TEISĖS AKTŲ PROJEKTUS  
 TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ  
 TEISĖS AKTŲ REGLAMENTUOJANČIŲ ... 
 TEISĖS AKTŲ  
 TEISĖS ATĖMIMO PENKERIEMS METAMS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 TEISĖS BEI PAREIGOS  
 TEISĖS GYVENTI  
 TEISĖS INSTITUTO DIREKTORIUS ANTANAS DAPŠYS 
 TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ  
 TEISĖS IR ETIKOS  
 TEISĖS IR PAREIGOS  
 TEISĖS IR TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS DARIUS JURGELEVIČIUS 
 TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS  
 TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO PIRMININKAS STASYS STAČIOKAS 
 TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO  
 TEISĖS IR TEISĖTVARKOS  
 TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  
 TEISĖS KLAUSIMAIS  
 TEISĖS MEDICINOS EKSPERTIZĖS  
 TEISĖS MEDICINOS  
 TEISĖS MOKSLO  
 TEISĖS MOKSLŲ DAKTARAS  
 TEISĖS MOKSLŲ KANDIDATO DISERTACIJĄ  
 TEISĖS NORMA  
 TEISĖS NORMAS  
 TEISĖS NORMOMIS  
 TEISĖS NORMOS  
 TEISĖS NORMŲ  
 TEISĖS PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ  
 TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLUS  
 TEISĖS PAŽEIDIMŲ  
 TEISĖS Į žemę; išlikusį nekilnojamąjį turtą; informaciją; nuosavybę; pensiją; pilietybę; turtą 
 TEISĖS Į GYNYBĄ  
 TEISĖS Į GYVYBĘ  
 TEISĖS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 TREČIŲJŲ ASMENŲ TEISĖS Į DAIKTUS  
 TURTINĖS TEISĖS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮSTATYMUS IR TARPTAUTINĖS TEISĖS NORMAS  
 AR KITŲ MEDŽIOKLĖS ĮRANKIŲ KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO ARBA ATĖMIMĄ TEISĖS MEDŽIOTI  
 VALSTYBĖS IR TEISĖS KLAUSIMAIS  
 VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETAS  
 VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETO PIRMININKAS P VITKEVIČIUS 
 VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETO PIRMININKĄ  
 VDU TEISĖS instituto 
 VETO TEISĖS  
 ASMENIMS KURIE PATEIKĖ PRAŠYMUS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUSTATYTUS REIKALAVIMUS TAIP PAT KITUS TEISĖS AKTUS  
 ASMENINĖS NETURTINĖS TEISĖS  
 VII SKYRIUS LIETUVOS BANKO MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ BEI KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ PRIIMTI TEISĖS AKTAI  
 VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO DOCENTAS  
 VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO STUDENTAS  
 VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 ATIMTOS MOTINYSTĖS TEISĖS  
 ATIMTOS TĖVYSTĖS TEISĖS  
 ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS  
 ATITINKAMŲ INSTITUCIJŲ PAGAL JŲ VIDAUS TEISĖS REIKALAVIMUS  
 ĮSAKYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 ĮSAKYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTUS IŠKLAUSO ... 
 ĮSTATINIO KAPITALO AKCIJŲ IR VALDYMO SPRENDIMŲ TEISĖS  
 ĮSTATYMAI BEI KITI TEISĖS AKTAI KURIE NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 ĮSTATYMAIS IR KITAIS TEISĖS AKTAIS  
 ĮSTATYMAIS KITAIS TEISĖS AKTAIS IR MUITINĖS DEPARTAMENTO NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 ĮSTATYMO AR KITO TEISĖS AKTO  
 ĮSTATYMU KITAIS ĮSTATYMAIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO TEISĖS AKTAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS  
 ĮSTATYMUOSE IR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS UŽ KURIŲ ĮGYVENDINIMĄ ATSAKINGA MUITINĖ  
 ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ UŽ PREKES  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 ĮTRAUKIMO Į AKTYVIĄ KOVĄ SU NUSIKALSTAMUMU IR KITAIS TEISĖS PAŽEIDIMAIS  
 ŠIAME IR KITUOSE ĮSTATYMUOSE BEI TEISĖS AKTUOSE  
 ŠIAME KODEKSE IR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI NUSTATO ... 
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS ŠIOS DALIES NUOSTATŲ TAIKYMO TVARKA GALI BŪTI PAKEISTA  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ  
 ŠIO TEISĖS AKTO  
 ŠIO ĮSTATYMO IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIŲ TAISYKLIŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NUOMOS SUTARČIŲ  
 ŽEMĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 ŽEMĖS SKLYPO NUOSAVYBĖS BEI NAUDOJIMO TEISĖS  
 ŽMOGAUS TEISĖS IR LAISVĖS YRA PRIGIMTINĖS  
 ŽMOGAUS TEISĖS  
 ATĖMIMO TEISĖS PENKERIEMS METAMS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 ATĖMIMU TEISĖS PENKERIEMS METAMS DIRBTI DARBĄ SUSIJUSĮ SU MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSKAITA IR TVARKYMU  
 AUKCIONO REZULTATŲ TVIRTINIMAS IR NUOSAVYBĖS TEISĖS DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS  
 AUTORINĖS TEISĖS  
 AUTORIŲ TEISĖS  
 AŠ NETURIU TEISĖS  
 BALSAVIMO TEISĖS  
 BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS  
 BAŽNYTINĖS TEISĖS KODEKSAS  
 BAŽNYTINĖS TEISĖS  
derinant LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUS SU EUROPOS SĄJUNGOS DIREKTYVOMIS  
 BE TEISĖS dirbti; grįžti į Lietuvą 
 BE TEISĖS PARDUOTI JUOS KITIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS  
 BEI KITŲ ASMENŲ TEISĖS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 BENDROSIOS JUNGTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
 BET KURĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTĄ