Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl atsakomybės  LIETUVOS gyventojų genocidą 
 BYLOSE DĖL GRĄŽINIMO Į DARBĄ DĖL ATLYGINIMO DARBĄ  
 BYLOSE DĖL NUSIKALTIMŲ KURIUOS GALI BŪTI SKIRIAMA MIRTIES BAUSMĖ  
 CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PASKOLŲ GRĄŽINIMĄ  
 CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS ŽALĄ  
 DAIKTUS KURIŲ KIEKIS YRA DIDESNIS  ... 
 DAIKTŲ KURIŲ KIEKIS YRA DIDESNIS  ... 
gavo APDOVANOJIMĄ GERIAUSIĄ režisūrą 
 DANTIS DANTĮ  
griebti jautį  RAGŲ  
griebė  AUSIES  
griebė  KAKLO  
griebė  PAKARPOS  
... LITAIS TONĄ  
... LITO KV METRĄ BENDROJO NAUDINGOJO PLOTO  
 DARBUOTOJO ATSAKINGO OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS REALIZAVIMĄ  
 DARBUOTOJO ATSAKINGO OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ  
gyvena ilgiau  VYRUS  
... LITO KV METRĄ  
IKI ...; po ... CENTO KILOVATVALANDĘ  
 DELSPINIGIŲ NUSTATYMO  išmokų, susijusių ... 
 DELSPINIGIŲ NE LAIKU SUMOKĖTUS importo muitus 
... LITŲ TONĄ GYVOJO SVORIO  
ir  JO RIBŲ  
iš  KAMPO išniro; iššoko; pasirodė 
 DIDESNĘ VALSTYBĖS SKOLINIMOSI KAINĄ  
išlaidų; mokestis  NAUDOJIMĄSI keleiviniu transportu; gyvenamąja patalpa 
 DIPLOMATAI GYVYBĘ  
išlindo  KAMPO  
išmesti  BORTO  
 DOKUMENTAS PATVIRTINANTIS KAD SUMOKĖTAS MOKESTIS  ... 
 DOVANAS TARNYBOS PAREIGŲ VYKDYMĄ  
 DĖKOJAME POKALBĮ KALBĖJOSI ALDONA KAČERAUSKIENĖ 
 DĖKOJAME POKALBĮ  
 DĖKOJU POKALBĮ IR LINKIU KAD ... 
 DĖKOJU POKALBĮ JONO JUKNEVIČIAUS NUOTR  
 DĖKOJU POKALBĮ KALBĖJOSI ELVYRA KUČINSKAITĖ; JUSTINAS ADOMAITIS 
 DĖKOJU POKALBĮ  
 DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS  
 DĖL KOMPENSACIJŲ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ APLINKOS TERŠIMĄ  
 DĖL MOKESČIŲ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS  
 DĖL PALŪKANŲ VALSTYBĖS KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 DĖL PRAMONĖS ĮMONIŲ ĮSISKOLINIMO DUJAS ELEKTROS IR ŠILUMINĘ ENERGIJĄ BEI ATSISKAITYMO ŠIUOS IŠTEKLIUS  
 DĖL RINKLIAVOS TEIKIAMAS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE IR ORO UOSTUOSE  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 DĖL ĮMONIŲ KURIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS KOMPENSUOJAMA VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
kai kurių kategorijų pareigūnų, tarnautojų bei kitų asmenų IŠLAIDŲ NAUDOJIMĄSI KELEIVINIU TRANSPORTU KOMPENSAVIMO TVARKOS  
 EINAMOJO SĄRAŠO LIETUVOS DUJŲ AKCIJŲ CENTRINĖJE RINKOJE PARDUOTA  ... 
kaina ...; moka ... LT TONĄ  
 EKONOMINIŲ SANKCIJŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS TAIKYMO  
 EKONOMINIŲ SANKCIJŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
koja  KOJOS  
kompensacija  ŠILDYMĄ IR KARŠTĄ VANDENĮ  
konkursas  SAUGŲ EISMĄ  
kova  LAISVĘ  
kova  ŽMOGŲ  
 GABENIMO BEI ATSISKAITYMO JUOS tvarką 
kovojo; mažesnė; mišios  LIETUVĄ  
kovos  NEPRIKLAUSOMYBĘ  
kovoti; knyga  GYVYBĘ  
kovoti  GYVENIMĄ  
kovoti  SAVO TEISES  
kovoti  TĖVYNĖS LAISVĘ  
kovoti; mirti  TIKĖJIMĄ  
 GAUNAMAS PAKENKIMĄ SVEIKATAI AR DĖL NUKENTĖJUSIOJO MIRTIES  
 GAUTI VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
laikyti liežuvį  DANTŲ gydymą 
laikyti LIEŽUVĮ DANTŲ  
lengvatinius tarifus; kompensavimas GYVENTOJAMS ŠILUMINĘ ENERGIJĄ  
 GRIEBTI GERKLĖS  
maistas  NAFTĄ  
malda; mirti  TĖVYNĘ  
maldos  TAIKĄ  
maždaug  PUSKILOMETRIO  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SAVININKŲ ATSISKAITYMO PASTATO EKSPLOATAVIMĄ IR KOMUNALINES BEI LAIDINIO RADIJO PASLAUGAS  
 GYVENTOJAI PREKES AR PASLAUGAS ATSISKAITO GRYNAIS PINIGAIS  
 GYVENTOJAMS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ KURIOSE NĖRA šiluminės energijos 
mirė; permaldavimą  MŪSŲ NUODĖMES  
mišios  VILNIAUS kraštą 
moka ... CENTUS KILOVATVALANDĘ  
moka po ... LITŲ TONĄ  
mokestis; kainas  ŠILUMĄ  
mokesčiai  ŠILDYMĄ  
mokesčiai; kompensacija  ŽEMĘ  
mokesčio  VAŽIAVIMĄ be bilieto 
mokesčio; įmokos  STUDIJAS  
mokėti ... litų  VALANDĄ  
mokėti  ATLIKTĄ DARBĄ  
mokėti  VAISTUS  
mokėti; mokestis  MOKSLĄ  
mokėti; skola; atsiskaitymai  ELEKTRĄ  
 HONORARAS MENO KŪRINIUS  
muitinės transportu  VIENĄ VALANDĄ įskaitant kelionę 
 I LAIPSNIO KRYŽIUMI TĖVYNĘ  
 IKI TO MĖNESIO KURĮ MOKAMA PENSIJA  
 IMPORTO MUITŲ IR MOKESČIŲ  atsiunčiamas per valstybės įmonę "Lietuvos paštas" pašto siuntas 
 IMPORTUOJAMIEMS PAKAITOS PRODUKTAMS KURIE IMPORTUOJAMI ANKSČIAU LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 IMPORTUOTIEMS PAKAITOS PRODUKTAMS KURIE BUVO IMPORTUOTI ANKSČIAU LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 IMTIS ATSAKOMYBĖS  save 
 IMTIS ATSAKOMYBĖS SAVO VEIKSMUS  
 INDEKSAVIMO IR ATSISKAITYMO ŠIUOS OBJEKTUS ĮMONIŲ AKCIJAS  
 INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRO GYVYBĘ  
nelikti  NUGARŲ  
 INTERNETO FIKSUOTĄ MĖNESINĮ MOKESTĮ  
 INVESTICINIŲ SĄSKAITŲ TVARKYMO BEI APMOKĖJIMO  įsigyjamus privatizavimo objektus taisyklėmis 
nežinia  KOKIUS NUOPELNUS  
 IŠ LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO Į PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ VALSTYBĖS LĖŠOMIS DRAUDŽIAMUS ASMENIS  
 IŠ OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠO  
 IŠBRAUKTI IŠ OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠO  
 IŠKELTI BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ MELAGINGŲ PARODYMŲ DAVIMĄ  
 IŠLAIDAS KARŠTĄ VANDENĮ IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 IŠNYKĘS TEISTUMAS PAŽEIDIMUS NUOSAVYBEI ŪKININKAVIMO TVARKAI  
 IŠNYKĘS TEISTUMAS TURTINIUS ŪKINIUS nusikaltimus 
nuperki  VALDIŠKUS PINIGUS  
nupirkti; parduotas  SIMBOLINĘ KAINĄ  
 IŠTEKĖTI SIENIEČIO  
nurodyti SUMĄ KURIĄ PIRKĖJAS PRIVALO SUMOKĖTI ĮSIGYJAMĄ žemės sklypą 
nustatyta minimali ... lito  KILOGRAMĄ kaina 
nuteistas  SUKČIAVIMĄ stambiu mastu 
nuteistas  ŠNIPINĖJIMĄ  
nuteistas  ŽMOGŽUDYSTĘ  
 JEI MOKESČIŲ SUMOS APSKAIČIUOTOS  importuojamus pakaitos produktus 
nutverti  SPRANDO  
 JURIDINIAI BEI FIZINIAI ASMENYS ATSAKO GAMYBOS PROCESO METU susidariusias atliekas 
opera  TRIS SKATIKUS  
ordinas  NUOPELNUS LIETUVAI  
padalinyje atsakingame  PREKIŲ KLASIFIKAVIMĄ  
padaryti  NEDIDELĮ MOKESTĮ  
padėkojo  RŪPESTĮ ir paramą; ir pagalbą 
 KAINAS IR TARIFUS SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ teikiamas paslaugas 
 KAINŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO JAS  
 KAIP KOMPENSACIJĄ  ... 
paeidavo  KLUONO  
pajamos  KNYGĄ  
pajamos; atsiskaitymas  PARDUOTĄ PRODUKCIJĄ  
paleistas  STATĄ  
palūkanos  PASKOLAS  
pamatė  STIKLO  
 KAS ŠĮ NUTARIMĄ  
 KAS ŠĮ ĮSTATYMĄ  
papurtė; griebė  PETIES  
pardavinėja po ... lito  LITRĄ pieno 
pardavinėjo po ... LITO LITRĄ  
pardavinėjo  GRAŠIUS  
parduotas  LITĄ  
parduotas  VIENĄ LITĄ  
parduoti  TĄ PAČIĄ KAINĄ  
pasigirdo  NUGAROS  
pasisako  BAUSMĘ  
pasislėpė  MEDŽIŲ  
 KERŠTAS  pralaimėjimą; Čečėniją 
paėmė  RANKOS  
paėmė  PAŽASTŲ  
paėmė; sugriebė; čiumpa  ALKŪNĖS  
paėmė; veda  RANKOS  
paėmė; vedasi  PARANKĖS  
paėmė; čiupo; nutvėrė MANE RANKOS  
pensija  TARNYBĄ  
 KITŲ TEISĖS AKTŲ KURIŲ ĮGYVENDINIMĄ ATSAKINGA MUITINĖ  
perka  VALIUTĄ  
 KOALICIJA TIKRĄJĄ SAVIVALDĄ  
 KOJA KOJOS  
 KOL KAS NIEKAS NEPRISIĖMĖ ATSAKOMYBĖS  pagrobimą; sprogimą 
pinigai  PARDUOTĄ PIENĄ  
pirko  GRYNUS PINIGUS  
pirkti  SKOLINTUS PINIGUS  
 KOMPENSACIJA  nepanaudotas atostogas 
 KOMPENSACIJA KARŠTĄ VANDENĮ GYVENTOJAMS  
 KOMPENSACIJAS  šildymą; žemę 
 KOMPENSACIJOMS VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA JŲ DALIS  
 KOMPENSACIJOMS VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 KOMPENSACIJOS VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ  
 KOMPENSACIJOS YPATINGAS DARBO SĄLYGAS  
 KOMPENSACIJOS ŽEMĘ  
 KOMPENSACIJĄ  moralinę žalą; naudojimąsi ar už teisę naudotis bet kokiomis autorinėmis teisėmis 
 KOMPENSACIJŲ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 KOMPENSACIJŲ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE  
 KOMPENSACIJŲ YPATINGAS DARBO SĄLYGAS  
 KOMPENSAVIMO VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE PERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ  
 KOMPENSAVIMO VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS  
 KOMPENSUOJAMA VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
pokalbis vyko  DARŲ DURŲ  
 KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKESČIŲ KIEKVIENĄ PRADELSTĄ DIENĄ  
 KONKRETŲ ŠIOS VALSTYBINĖS RINKLIAVOS DYDĮ NUSTATO MIESTO RAJONO VALDYBA LEIDIMĄ PREKIAUTI ... 
 KONKURSO BŪDU LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 KONSTITUCINĖ PATAISA IR PRIEŠ  
prekės; kokybė  PRIEINAMĄ KAINĄ  
premija; padėka  GERĄ DARBĄ  
 KOVA  demokratiją; laisvę; Lietuvos laisvę; nepriklausomybę; pripažinimą 
 KOVA BŪVĮ  
 KOVOJE BŪVĮ  
 KOVOJE NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 KOVOS  atvirą visuomenę; gyvybę; Lietuvos nepriklausomybę; nepriklausomybę; savo teises 
 KOVOS BŪVĮ  
 KOVOS LAISVĘ  
 KOVOSE LIETUVOS LAISVĘ  
 KOVOTI SAVO TEISES  
 KOVOTOJAMS LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 KOVOTOJAS  Lietuvos laisvę; lietuvybę; teisybę 
 KOVOTOJUS LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 KOVOTOJŲ LAISVĘ  
 KOVOTOJŲ LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 KOVĄ  laisvę; nepriklausomybę 
priima  GRYNĄ PINIGĄ  
priimti  TIKRĄ PINIGĄ  
privatizavimas  INVESTICINIUS ČEKIUS  
privatizavimas  ČEKIUS  
rinkliavos MOKAMOS PREKIŲ ŽENKLŲ IR FIRMŲ VARDŲ registravimą 
 LAIKOMA KAD ATLYGINIMAI NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ susidaro 
 LAIKOMAS PRIIMTU JEIGU JĮ BALSAVO DAUGUMA DALYVAVUSIŲ  
 LAIKU NESUMOKĖJUS KIEKVIENĄ PAVĖLUOTĄ DIENĄ imama po 0,5 proc. delspinigių 
 LAIPSNIŲ IR PRIEMOKŲ JUOS  
 LAUKE DURŲ  
skausmas  KRŪTINKAULIO  
 LEIDYBOS IR INFORMACIJOS CENTRO GYVYBĘ  
skola  DUJAS  
skolos  PATALPŲ NUOMĄ  
skolos; mokėti  VANDENĮ  
skolos; sumokėti  ELEKTROS ENERGIJĄ  
 LIEKA BALSUOTI VISĄ ĮSTATYMĄ  
 LIEKA BORTO  
slepiasi  KRŪMŲ  
... DOLERIO BARELĮ  
slėptis  ŠIRMOS  
 LIETUVOJE IR JOS RIBŲ  
stovi  JO NUGAROS  
stovi  JŲ NUGARŲ  
stovi  VARTŲ  
stovėjo  PREKYSTALIO  
stovėti; deramasi JAI NUGAROS  
stveriasi; susiėmė; griebiasi  GALVOS  
stvėrė  ATLAPŲ  
... DOLERIO EURĄ  
sumokėti  BUTĄ  
surištomis  NUGAROS rankomis 
 LIKO BORTO  
susideda; suriš; užlaužė RANKAS NUGAROS  
susiimti; stvėrėsi; griebtis  GALVŲ  
susikibę  PARANKIŲ  
susikibę  RANKŲ  
... DOLERIŲ TONĄ  
 LR ĮSTATYMO DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 MAINAIS  bendradarbiavimą; branduolinį kurą; laisvę; paklusnumą; žemę 
 MALDOS KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ SAVAITĖ  
 MALDOS KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ  
 MALDOS PAŠAUKIMUS  
 MALDOS TAIKĄ  
suvartojantiems per metus iki 5 mln kub metrus dujų ... LITUS  1000 kub metrų 
suėmė  PEČIŲ  
sąskaitos  SUTEIKTAS PASLAUGAS  
sėdi  VIENO STALO  
sėdėjo  AUTOMOBILIO VAIRO  
 MEDALĮ NUOPELNUS LIETUVOS SPORTUI  
sėdėjo  STALO  
sėsti; moterys  VAIRO  
tampo  AUSŲ  
tampyti  UODEGOS  
tampyti  ŪSŲ  
tampė; griebė  PLAUKŲ  
 MELSTIS TAIKĄ  
teistas  CHULIGANIZMĄ  
teistas  PLĖŠIMĄ ir vagystę 
teistas  TURTO PRIEVARTAVIMĄ ir poveikį nukentėjusiajam 
teistas  VAGYSTES  
teistas  ĮVAIRIUS NUSIKALTIMUS  
tempė  RANKOVĖS  
tiesiai  MŪSŲ NUGARŲ  
timpteli; patraukė  LIEŽUVIO  
 MINIMALUS VALANDINIS ATLYGIS KIEKVIENĄ PRASTOVOS valandą 
tupi vilkas  TVOROS  
 MOKAMI ATLYGINIMAI NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
užbėgti JIEMS AKIŲ  
 MOKESTIS  darželį; dujas; internetą; licencijos išdavimą; studijas; telefoną 
 MOKESTIS APLINKOS TERŠIMĄ  
 MOKESTIS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 MOKESTIS KARŠTĄ VANDENĮ BEI PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 MOKESTIS KARŠTĄ VANDENĮ  
 MOKESTIS KOMUNALINES PASLAUGAS  
 MOKESTIS MOKSLĄ  
 MOKESTIS NE LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ BUVIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 MOKESTIS REGISTRAVIMĄ  
užbėgti  AKIŲ  
 MOKESTIS SVORĮ  
 MOKESTIS VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS  
 MOKESTIS ŠILDYMĄ  
 MOKESTIS ŠILUMĄ  
 MOKESTĮ  išankstinį pardavimą; aplinkos teršimą; įvažiavimą 
 MOKESTĮ MOKSLĄ  
 MOKESTĮ NAUDOJIMĄSI  
užbėgti ĮVYKIAMS AKIŲ  
 MOKESČIAI  elektrą; karštą vandenį; šildymą 
 MOKESČIAI KOMUNALINES PASLAUGAS  
 MOKESČIAI LICENCIJAS  
 MOKESČIAI PATENTUS IR LICENCIJAS  
 MOKESČIAI PATENTUS LICENCIJAS  
 MOKESČIAI VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS IR APLINKOS TERŠIMĄ  
 MOKESČIO ADMINISTRATORIAUS PASKIRTŲ BAUDŲ MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMUS  
 MOKESČIO  išankstinį bilieto pardavimą; mokslą; komunalines paslaugas; internetą; gyvenamosios patalpos nuomą 
 MOKESČIO APLINKOS TERŠIMĄ  
 MOKESČIO KARŠTĄ VANDENĮ IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 MOKESČIO NAUDOJIMĄSI  
 MOKESČIO STUDIJAS  
 MOKESČIO VALSTYBINĮ KAPITALĄ  
 MOKESČIUS  butą; aplinkos teršimą; elektrą; karštą vandenį 
 MOKESČIUS KOMUNALINES PASLAUGAS  
 MOKESČIŲ APLINKOS TERŠIMĄ  
 MOKESČIŲ EKSPLOATAVIMĄ IR KOMUNALINES BEI LAIDINIO RADIJO PASLAUGAS  
 MOKESČIŲ GAMTOS IŠTEKLIUS KAIP NACIONALINĮ TURTĄ DALĮ  
 MOKESČIŲ GAMTOS IŠTEKLIUS  
užkišęs  DIRŽO  
 MOKESČIŲ KOMUNALINES PASLAUGAS  
 MOKESČIŲ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS IŠSKYRUS ... 
 MOKESČIŲ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS  
užkliuvo  SLENKSČIO  
užpuolė  NUGAROS  
 MOKYKLOJE IR JOS RIBŲ  
 MOKĖTI ATLYGINIMUS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 MOTINYSTĖS PAŠALPA NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGAS  
 MOTINYSTĖS PAŠALPA NĖŠTUMO IR GIMDYMO LAIKOTARPĮ  
 MOTINYSTĖS PAŠALPAS NĖŠTUMO IR GIMDYMO LAIKOTARPĮ  
 MOTINYSTĖS PAŠALPĄ NĖŠTUMO IR GIMDYMO LAIKOTARPĮ BEI ŠEIMOS NARIO slaugos pašalpą 
 MUITAI IR MOKESČIAI SUMOKĖTI PREKES  
važinėja; parduoti  PUSĘ KAINOS  
 MUITO SUMA LITAIS IR CENTAIS VIENĄ LAIKINAI IŠVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ KIEKIO MATAVIMO VIENETĄ  
 MUITO SUMA LITAIS IR CENTAIS VIENĄ PREKIŲ KIEKIO MATO VIENETĄ  
 MUITŲ IMPORTUOJAMAS PREKES TARIFŲ  
vedėsi  PAVADĖLIO  
vedžioti  NOSIES  
 NAŠLAIČIŲ PENSIJĄ KIEKVIENĄ IŠ MIRUSIŲ TĖVŲ  
 NE DAUGIAU KAIP DVEJUS PRAĖJUSIUS METUS  
įkišti; sėdi  GROTŲ  
 NE TIK LIETUVOJE BET IR JOS RIBŲ  
 NE KALNŲ  
 NEBE KALNŲ  
 NEBLAIVŪS VAIRUOTOJAI EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS NUBAUSTI ... 
 NEGALI BŪTI MAŽESNI ŠIUO NUTARIMU PATVIRTINTĄ MINIMALIĄ MĖNESINĘ ALGĄ MINIMALŲ VALANDINĮ ATLYGĮ  
įsigyti; pirkti  SAVO LĖŠAS  
įtrauktas Į OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠĄ  
čiupo  SKVERNO  
čiupo; griebė JAUTĮ RAGŲ  
 NUO MOKESČIŲ SUMOS APSKAIČIUOTOS  importuojamus pakaitos produktus 
šilumos kainai CENTO VIENĄ ŠILUMOS kilovatvalandę 
 NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME GRAŽIĄ DOVANĄ  
 NUTEISTAS PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ  
žemės  MIESTO RIBŲ  
 NĖRA DIDESNĖS MEILĖS KAIP GYVYBĘ DRAUGUS ATIDUOTI  
 OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠĄ  
 OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 PADĖKA  darbą; pasiaukojimą; ryžtą; paramą 
 PADĖKĄ  gerą darbą; malonų skridimą; pakvietimą 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS KURIŲ VYKDYMĄ ATSAKO MUITINĖ  
 PAGAL ĮVERTINIMO AKTĄ  ... litų 
 PAJAMOS  paslaugas ir sutartinius darbus 
 PAJAMOS PARDUOTĄ produkciją; turtą 
 PAJAMOS REALIZUOTAS PREKES  
 PAJAMOS REALIZUOTĄ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ  
 PAJAMOS VIENAM ŠEIMOS NARIUI YRA MAŽESNĖS VALSTYBĖS REMIAMAS  
 PAJAMŲ REALIZUOTĄ BENZINĄ  
 PAKAITOS PRODUKTAMS KURIE BUVO IMPORTUOTI ANKSČIAU LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 PAKAITOS PRODUKTŲ KURIE BUVO IMPORTUOTI ANKSČIAU LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 PAKAITOS PRODUKTŲ KURIE IMPORTUOJAMI ANKSČIAU LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 PALEISTAS STATĄ  
 PALEISTI STATĄ  
 PALŪKANAS  indėlius; kreditą; paskolas 
 PALŪKANAS FIZINIŲ ASMENŲ INDĖLIUS  
 PALŪKANOS  banko kreditus; kreditus; obligacijas; paskolą 
 PALŪKANOS LAIKINAI ĮVEŽTAS PERDIRBTI PREKES  
 PALŪKANOS VALSTYBINIO KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 PALŪKANOS VALSTYBINĮ KAPITALĄ  
 PALŪKANOS VALSTYBĖS KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 PALŪKANŲ  depozitus; paskolą; kreditą 
 PALŪKANŲ VALSTYBINIO KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 PALŪKANŲ VALSTYBĖS KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 PARDUODAMŲ PINIGUS  
 PARDUODANT AKCIJAS NOMINALIĄ JŲ VERTĘ  
 PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS PENSIJOS TARNYBĄ  
 PASAULIO GYDYTOJŲ FEDERACIJOS ŽMOGAUS GYVYBĘ LIETUVOS ASOCIACIJOS PIRMININKĖ  
 PASISAKOME TAI KAD BŪTŲ SUDARYTOS SĄLYGOS KIEKVIENAM VAIKUI MOKYTIS GIMTĄJA KALBA VISŲ LYGIŲ mokyklose 
 ABONENTINIS MOKESTIS  telefoną 
 PASLAUGA PASLAUGĄ  
 PASLAUGŲ PASLAUGAS  
 PASPAUDŽIA MYGTUKĄ BALSAVIMAS PRADĖTAS  
 PATEKO GROTŲ  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA MUITINĖS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ IR KONTRABANDĄ  
Bažnyčia pasitinka dėkodama DIEVUI JO MEILĘ IR GLOBĄ  
 PERSEKIOTI KRITIKĄ  
 PINIGAI  darbą; akcijas; bilietus 
 PINIGUS  darbą; kelionę; akcijas; įdarbinimą; nuomą; palūkanas; paslaugas; arklius; bilietus 
 PINIGŲ KIEKIS DARBĄ  
 PINIGŲ SUMA KURIĄ GALĖTŲ BŪTI PARDUOTAS  
 PINIGŲ  butą; pieną; informaciją 
 AKCIJŲ PARDUOTA  ... 
 PO SVARSTYMO PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 AKCIZAS  gazolius 
 AKCIZO DYZELINIUS DEGALUS  
 AKCIZĄ REALIZUOTĄ BENZINĄ DYZELINIUS DEGALUS IR TEPALUS  
 AKIS AKĮ DANTIS DANTĮ  
 AKIS AKĮ  
 PREKIŲ  ... mln litų 
Jėzus sakosi atėjęs savo gyvybės atiduoti kaip IŠPIRKOS DAUGELĮ  
 PREMIJA  darbą; informaciją; nuopelnus 
 PREMIJA GERIAUSIĄ ... 
 PREMIJAS  pergales; gerą darbą 
 PREMIJOS  geriausius ... 
 PREMIJĄ  darbus; geriausią ...; informaciją 
 PRIEMOKŲ DARBĄ KENKSMINGOMIS LABAI KENKSMINGOMIS IR PAVOJINGOMIS SĄLYGOMIS  
 PRISIIMA ATSAKOMYBĘ  ... 
 PRISIIMTI ATSAKOMYBĘ  savo gyvenimą; savo veiksmus; pasirinkimą 
 PRISIIMTI ATSAKOMYBĘ JO GYVYBĘ  
 PRISIĖMĖ ATSAKOMYBĘ  sprogimą 
 PRIVATIZAVIMO AGENTŪROS DARBUOTOJAS ATSAKINGAS OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS REALIZAVIMĄ  
 PRIVATIZAVIMO LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 PRIVATIZUOJAMŲ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 PRIZĄ GERIAUSIĄ debiutą; vaidmenį; moters vaidmenį; dizainą 
Lietuvoje ir  JOS RIBŲ  
Lietuvoje ir  JOS RIBŲ  
 PVM SUMOS PARDUOTAS PREKES BEI SUTEIKTAS PASLAUGAS  
 PVM PREKES IR PASLAUGAS  
 PVM REALIZUOTAS PREKES IR PASLAUGAS  
 PVM REALIZUOTĄ PRODUKCIJĄ IR SUTEIKTAS PASLAUGAS  
 REIKALAUSIU ATSISKAITYTI ŽMOGAUS GYVYBĘ  
 RESPUBLIKOJE IR JOS RIBŲ  
 REZIDENTAS GAUNA ATLYGINIMĄ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 RINKLIAVA  įvažiavimą; automobilių stovėjimą 
 RINKLIAVOS KELIŲ POLICIJOS teikiamas paslaugas 
 RINKLIAVOS TEIKIAMAS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE IR ORO UOSTUOSE  
 RINKLIAVŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS AVIACIJOS DIREKCIJOS atliekamą orlaivių aptarnavimą 
PVM  PARDUOTAS PREKES AR SUTEIKTAS PASLAUGAS  
PVM  PREKES IR PASLAUGAS  
 SERTIFIKATUI GAUTI PATEIKIA ĮMONĖS VADOVAS ARBA ASMUO ATSAKINGAS TARPTAUTINIUS VEŽIOJIMUS  
 SEZONINIO DARBO SUTARTIS LAIKĄ NUO NAUJOS DARBO SUTARTIES SUDARYMO  
... litų  TONĄ gyvojo svorio; kviečių 
 SKIRTOS BAUDOS MOKESČIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS  
 SKOLAS KURIAS BUVO GARANTUOTA  
 SKOLOS  elektros energiją; elektrą; dujas; šildymą; vandenį 
akcijų pasirašymo  GRYNUS PINIGUS sutartis 
anksčiau laiko  GERĄ ELGESĮ  
 SUGRIEŽTINTI ATSAKOMYBĘ MELAGINGUS PRANEŠIMUS  
 SUMOKĖTAS PVM ĮSIGYTAS PREKES GAUTAS PASLAUGAS  
 SUMOKĖTI IMPORTUOTAS PREKES  
 SURENKAMĄJĄ SĄSKAITĄ REALIZUOTĄ KONFISKUOTĄ TURTĄ  
 SUSIKIBĘ RANKŲ  
 SUSIMOKĖTI BUTĄ  
 SUSITARIANČIOSIOS VALSTYBĖS REZIDENTAS GAUNA  samdomą darbą 
 SUSIĖMĖ GALVOS  
 SĖSTI GROTŲ  
 TAI YRA MANO KŪNAS KURIS JUS ATIDUODAMAS  
 TAIKOMA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ ARBA JIS ATLIEKA BAUSMĘ KITĄ NUSIKALTIMĄ  
 APDOVANOJIMĄ  geriausią režisūrą; nuopelnus; vaidmenį 
 TARP ATITINKAMŲ JŲ TERITORIJŲ IR JŲ RIBŲ  
apmokėjimas; atlyginimas  DARBĄ  
apmokėjimo  ŠIUOS DARBUS  
 TIEK JOS RIBŲ  
 TIK LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 APMOKĖJIMAS  siųstuvų darbą 
 APMOKĖJIMO DARBĄ  
 APMOKĖJIMO NUPIRKTAS OBLIGACIJAS  
 APMOKĖJIMO NUPIRKTUS VERTYBINIUS POPIERIUS  
 APSKAIČIUOTA SUMA BEI MOKĖJIMO BŪDAS PREKĘ  
 APSKAIČIUOTAS LAIKINAI IŠVEŽTAS PERDIRBTI PREKES  
 APSKAIČIUOTOS PARDUOTAS PREKES SUTEIKTAS PASLAUGAS PVM SUMOS  
  AKCIJAS mokėta ... 
  AKIŲ buvo nuteistas ... 
  APYKAKLĖS  
  ATLANTO gyventi 
  ATLIKTUS DARBUS apmoka 
  BANDYMĄ pabėgti; paveikti teismą 
  BILIETĄ mokėjo 
  BORTO liko ... 
  DALYVAVIMĄ demonstracijoje; 1863 metų sukilime 
  DANTŲ gydymą 
  DARBUS turi būti apmokama 
  DARBĄ atsiskaito ... 
  DARBŲ CIKLĄ  
  DARŽINĖS kampo 
  DAUGELĮ metų; kitų; nusikaltimų 
  DOLERĮ mokėjo 
  DURŲ stovėjo; laukia; pasigirdo 
  EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS NUBAUSTI  
  ELEKTROS ENERGIJĄ PAGAL APSKAITOS PRIETAISUS  
  GARBĖS IR ORUMO ĮŽEIDIMĄ  
  GAUTUS PINIGUS nusipirko 
  GELEŽINĖS DANGOS  
  GERKLĖS griebti 
  GERĄ TARNYBĄ apdovanojamas; paskatinamas 
  GROTŲ ATSIDŪRĖ ... 
  GROTŲ PRALEIS ... parų; ... metus 
  HORIZONTO laisvė 
  JAV DOLERĮ  
  JOKIUS PINIGUS nenusipirksi 
  JŪRŲ MARIŲ  
  KARINIUS NUSIKALTIMUS IR NUSIKALTIMUS ŽMONIJAI  
  KARO NUSIKALTIMUS  
  KELIONĘ sumokėjo 
  KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS  
  KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ  
  KELIŲ KILOMETRŲ  
  KELIŲ ŠIMTŲ METRŲ NUO ... 
  KELIŲ ŠIMTŲ METRŲ  
  KELIŲ ŽINGSNIŲ  
  KIEKVIENĄ VIETĄ  
  KOJŲ pririšti; traukia; pakabinti 
  KOKIĄ PARTIJĄ balsuoti 
  KOKIĄ SUMĄ sutiktumėte žaisti rusišką ruletę 
  KOMPENSUOJAMUOSIUS VAISTUS  
  KOMUNALINES PASLAUGAS  
  KOMUNALINIUS PATARNAVIMUS  
  KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
  KRIMINALINIUS NUSIKALTIMUS  
  KURIUOS NUSTATYTI IMPORTO EKSPORTO MUITAI IR MOKESČIAI AR KURIEMS TAIKOMI ĮVEŽIMO IŠVEŽIMO DRAUDIMAI BEI APRIBOJIMAI  
  KURIUOS NUSTATYTI IMPORTO EKSPORTO MUITAI IR MOKESČIAI ARBA KURIEMS TAIKOMI ĮVEŽIMO IŠVEŽIMO DRAUDIMAI BEI APRIBOJIMAI  
  KURIĄ PARTIJĄ atiduoti savo balsą 
  KURĮ BALSAVO DAUGIAU RINKĖJŲ  
  LAIKINAI ĮVEŽTAS PERDIRBTI PREKES  
  LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
  LANGO auga; sninga; stovi; tvyrojo; žiema 
  LANGŲ pasigirdo 
  LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
  LIETUVOS LAISVĘ  
  LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ  
  LIETUVOS RESPUBLIKOS RIBŲ  
  LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS RIBŲ  
  LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUMATYTUS PAŽEIDIMUS  
  LIETUVOS RIBŲ gyvenančius ... 
  MIESTO vartų; sienos 
  NAMO kampo 
  NE LAIKU PERVESTUS MOKESČIUS PER BANKUS KURIŲ VEIKLA SUSTABDYTA  
  NUGAROS stovi 
  NUOMĄ moka 
  NUOPELNUS kuriant ir stiprinant Lietuvos respublikos krašto apsaugą 
  NUOPELNUS LIETUVAI apdovanotas ... 
  NUSIKALTIMUS PADARYTUS DĖL NEATSARGUMO  
  PADARYTUS NUSIKALTIMUS  
  PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ  
  PADARYTĄ ŽALĄ  
  PAPILDOMĄ MOKESTĮ  
  PAREIŠKIMUS DĖL ŽALOS PADARYTOS ... 
  PASIKĖSINIMĄ SUKČIAUTI STAMBIU MASTU  
  PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS  
  PASLAUGAS moka 
  PASLAUGĄ sumokėti 
  PERGALĘ dėkojo 
  PIENĄ mokėjo; ir mėsą 
  PINIGUS įsigyti 
  POLIARINIO RATO  
  POSŪKIO pasirodė; išniro 
  PRIĖMIMĄ ATSAKINGAS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATAS  
  PUSVALANDŽIO būsiu 
  RANKOS pagautas 
  RESPUBLIKOS RIBŲ  
  ROMANĄ Šėtoniškos eilės 
  SAULĘ gražesnis 
  SAVO DARBĄ gauna atlyginimą 
  SAVO PINIGUS nupirko 
  SAVUS PINIGUS pirko 
  SIENOS girdėti 
  SKOLAS išjungti; atiduoti; atsiskaityti; perimti 
  SKOLĄ ĮKEISTĄ TURTĄ PARDUOTI IŠ VARŽYTINIŲ  
  SLENKSČIO stovėjo ... 
  SPYGLIUOTŲ VIELŲ  
  SUTEIKTĄ GALIMYBĘ GAUTI TIEK DAUG VERTINGOS INFORMACIJOS  
  TAM TIKRĄ MOKESTĮ teikė informaciją 
  TARPININKAVIMĄ gauna ... 
  TEISĘ išvykti; gyventi; ekranizuoti; naudotis; tiražuoti 
  TOKIĄ SUMĄ  
  TOKĮ NUSIKALTIMĄ  
  TRIJŲ MĖNESIŲ  
  TUOS PINIGUS pirkti 
  TVARTO kampo 
  TYČINĮ NUDYMĄ sunkinančiomis aplinkybėmis; iš savanaudiškų paskatų 
  UPĖS vingio 
  VAGYSTĘ teistas 
  VAIDMENĮ juostoje 
  VAIDMENĮ FILME Erina Brokovič 
  VAIKO auklėjimą; priežiūrą; mokymą; maitinimą 
  VAIKŲ išlaikymą; auklėjimą; katekizavimą 
  VALSTYBINIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ ATLIKIMĄ  
  VALSTYBĖS atstatymą 
  VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
  VALSTYBĖS PINIGUS  
  VALSTYBĖS VIENKARTINES IŠMOKAS IR KITAS TIKSLINES KOMPENSACIJAS  
  VEIKSMUS NUKREIPTUS PRIEŠ TEISĖTĄ ... 
  VIRVUTĖS tampomas 
  ĮSTATYMO RIBŲ  
  ŠALIES RIBŲ  
  ŠIAS PASLAUGAS pateikus pažymą apie šeimos pajamas 
  ŠILUMINĘ ENERGIJĄ ATSISKAITO per tarpines organizacijas 
  ŠIRDIES griebia 
  ŠIĄ PARTIJĄ balsuoja 
  ŠIĄ PASLAUGĄ moka 
  ŠĮ DARBĄ atsakingi 
  ŠĮ NUSIKALTIMĄ baudžiama laisvės atėmimu; gresia; numatytas laisvės atėmimas 
  ŠĮ PAŽEIDIMĄ numatyta bauda 
  ŽMONIŲ nuodėmes; teises 
 BĖGA AKIŲ  
 BĖGDAMAS AKIŲ  
 BĖGO AKIŲ  
 BĖGTI AKIŲ  
 BĖGTI ĮVYKIAMS AKIŲ  
 MOKESČIO VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE  
 SIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ATSTOVYBĖMS BEI TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS ĮSIGYTAS PREKES GAUTAS PASLAUGAS  
 VAIKUS RAŠTO GALIMA IŠMOKYTI PAPRASČIAUSIAI PASIŪLIUS JIEMS TAI SUMOKĖTI  
atgailauti  SAVO NUODĖMES  
 VEDŽIOJA NOSIES  
 VEDŽIOTI NOSIES  
 VERTĖ YRA MAŽESNĖ ŠIUO METU GALIOJANTĮ minimalų deklaravimui priklausančio turto kainos dydį 
 VIETINIAI KAIMO IR VIENKIEMIŲ GYVENTOJAI GYVENANTYS NE TOLIAU KAIP KILOMETRO NUO VANDENS TELKINIO  
 VIETINIAMS KAIMO GYVENTOJAMS GYVENANTIEMS NE TOLIAU KAIP KILOMETRO NUO VANDENS TELKINIO  
 ASMENŲ REPRESUOTŲ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS  
 ASMENŲ ŽUVUSIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĘ  
 ASMUO NUTEISTAS TYČINĮ NUSIKALTIMĄ  
 VISIŠKĄ TURTINĘ ATSAKOMYBĘ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ  
atleisti NUO ŽYMINIO MOKESČIO MUITINĖS PROCEDŪRŲ įforminimą 
atlyginimas  NEKILNOJAMOJO TURTO IR TEISIŲ Į JĮ įregistravimą 
 ĮSIPAREIGOJIMUS KURIUOS BUVO GARANTUOTA  
 ĮSITEISĖJO NUOSPRENDIS NUSIKALTIMĄ  
 ĮSKAITANT ANKSTESNIUOSE ETAPUOSE PASIRAŠYTAS AKCIJAS IR PARDUODANT AKCIJAS NOMINALIĄ JŲ KAINĄ NETAIKANT PINIGŲ KVOTŲ  
 ĮSTATYMUI DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS KURIŲ ĮGYVENDINIMĄ ATSAKINGA MUITINĖ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PREKES  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ATSAKO  bendrovės ūkinės veiklos pažeidimų nuslėpimą 
 ĮTRAUKTI Į OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠĄ  
 ĮTRAUKTOS Į OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠĄ ARBA Į SPECIFINĖS PASKIRTIES VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SĄRAŠĄ  
atpigo ... CENTAIS LITRĄ  
 ŠALYJE IR JOS RIBŲ  
 ŠEIMOS KURIOS ŠILUMINĘ ENERGIJĄ ATSISKAITO PAGAL TIESIOGINES SUTARTIS SU VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS ENERGETIKOS SISTEMA  
 ŠEIMOS PAJAMŲ ŠIAS PASLAUGAS  
atsakomybė  SAVO VEIKSMUS  
atsakomybės  NAMINĖS DEGTINĖS gamybą; gaminimą; laikymą 
atsakomybės; bausti  PAŽEIDIMUS  
 ATLYGINIMAI NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 ATLYGINIMAS  atostogas; išgelbėjimą jūroje 
 ATLYGINIMAS DARBĄ  
 ATLYGINIMO  žalą; notarinius veiksmus 
atsiduria  SPYGLIUOTOS VIELOS  
 ATLYGINIMO ATLIEKAMUS NOTARINIUS VEIKSMUS IR TEIKIAMAS teisines bei technines paslaugas 
 ATLYGINIMO DARBĄ  
 ATLYGINIMUS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 ATLYGINIMĄ  nuosavybės teisių perleidimą 
 ATLYGINIMĄ DARBĄ  
 ATLYGINIMŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 ŽALOS ATLYGINIMAS KIEKVIENĄ SUGAUTĄ arba sunaikintą žuvį ar kitą vandens bestuburį 
 ATPILDAS  nedorus darbus; nuodėmę 
 ATSAKINGA GATVIŲ BEI KITŲ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ PAVADINIMŲ apskaitos tvarkymą 
 ATSAKINGAM OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS REALIZAVIMĄ  
 ATSAKINGĄ PREKIŲ KLASIFIKAVIMĄ  
 ATSAKO RINKIMŲ BIULETENIŲ IR VOKŲ išleidimą, apskaitą ir pristatymą 
 ŽUVUSIEMS LIETUVOS LAISVĘ  
 ŽUVUSIŲ LIETUVOS LAISVĘ  
 ŽUVUSIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĘ  
 ŽUVUSIŲJŲ LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 ŽUVUSIŲJŲ LIETUVOS LAISVĘ  
 ATSAKOMYBE  tarnybos vengimą 
atsilyginti; dėkoja  PARAMĄ per rinkimus 
 ATSAKOMYBĘ  žalą; savo veiksmus; administracinius teisės pažeidimus 
 ATSAKOMYBĘ SAVO VEIKSMUS  
 ATSAKOMYBĖ  šio įstatymo pažeidimus 
 ATSAKOMYBĖ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ  
 ATSAKOMYBĖ VAIKO AUKLĖJIMĄ IR VYSTYMĄSI  
 ATSAKOMYBĖ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS  
 ŽYMINĮ MOKESTĮ  nurodytuosius leidimus 
 ŽYMINĮ MOKESTĮ LICENCIJOS VEŽTI KELEIVIUS IR KROVINIUS  
 ŽYMINĮ MOKESTĮ LICENCIJOS VEŽTI KELEIVIUS  
 ATSAKOMYBĖ ŽALĄ  
 ATSAKOMYBĖS  branduolinę žalą; Lietuvos gyventojų genocidą 
 ATSAKOMYBĖS NUSIKALTIMUS LIETUVOS GYVENTOJAMS  
 ATSAKOMYBĖS SAVO VEIKSMUS  
atsirevanšuoti  PRALAIMĖJIMĄ  
 ATSAKYTI SAVO VEIKSMUS  
... JAM NUGAROS  
atsiskaito  SAVO VEIKLĄ  
 ATSIDŪRĖ GROTŲ  
atsiskaityti  PREKES  
 ATSIREVANŠUOTI PRALAIMĖJIMĄ  
 ATSISKAITANT SU GYVENTOJAIS SUVARTOTĄ karšto vandens kiekį 
 ATSISKAITYMO SU GYVENTOJAIS KARŠTĄ VANDENĮ IR PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 ATSISKAITYMO BUTO ŠILDYMĄ IR KARŠTĄ VANDENĮ  
 ATSISKAITYMO ELEKTROS IR ŠILUMINĘ ENERGIJĄ DUJAS BEI RYŠIŲ PASLAUGAS  
 ATSISKAITYMO ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJĄ DUJAS BEI RYŠIŲ PASLAUGAS  
 ATSISKAITYMO KARŠTĄ VANDENĮ IR PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 ATSISKAITYMO ŠILDYMĄ IR KARŠTĄ VANDENĮ  
 ATSISKAITYMŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMĄ IR KOMUNALINES BEI RYŠIŲ PASLAUGAS  
... JAV DOLERIO BARELĮ  
 ATSKAITOMA PVM SUMA YRA DIDESNĖ PARDUOTŲ PREKIŲ IR SUTEIKTŲ PASLAUGŲ PVM SUMĄ  
 ATSKAITYTI PVM PIRKTAS PREKES GAUTAS PASLAUGAS  
... JAV DOLERIŲ  ... 
atsisėdo; atsistojo; liko MAN NUGAROS  
... JAV DOLERIŲ TONĄ  
 AUKOJO ŠV MIŠIAS  ... 
balsas; likti  KADRO  
balsuoti; kas  LIETUVOS RESPUBLIKOS Aukščiausiosios Tarybos nutarimą 
bauda  GREIČIO VIRŠIJIMĄ  
bausmė  NUODĖMES  
bausmė  ŠIUOS NUSIKALTIMUS  
 AČIŪ ATSAKYMUS  
 AČIŪ DĖMESĮ  
 AČIŪ KOMPLIMENTĄ  
 AČIŪ POKALBĮ  
bausti  MOKESČIŲ NEMOKĖJIMĄ  
bausti  NEPAKLUSNUMĄ  
 BALSUOJANT ASMENIS  
 BALSUOTI ŠIOS AKCINĖS BENDROVĖS VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME AKCINĖS BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMĄ  
 BALTIJOS ASAMBLĖJOS APDOVANOJIMŲ LITERATŪROS MENO IR MOKSLO LAIMĖJIMUS  
byla  DOKUMENTŲ KLASTOJIMĄ  
 BAUDA  greičio viršijimą; administracinės teisės pažeidimus; kelių eismo taisyklių pažeidimus 
 BAUDAS  greičio viršijimą; šio įstatymo pažeidimus 
 BAUDOS  greičio viršijimą; už kelių eismo taisyklių pažeidimus; už pažeidimus 
 BAUDOS GARBĖS IR ORUMO ĮŽEIDIMĄ  
 BAUDĄ  tai kad ... 
 BAUDŲ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS  
 BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ  nusikaltimus 
 BAUSMĖ  tai; nusikaltimą; nuodėmes; nuodėmę 
 BAUSMĖS  nuodėmes; vagystes 
didinti ... CENTAIS KILOVATVALANDĘ  
dingo; išnyko  HORIZONTO laisvė 
diskvalifikuotas  DOPINGO VARTOJIMĄ  
dividendai  AKCIJAS  
dėkoja  DĖMESĮ  
dėkoja  GALIMYBĘ apsilankyti; dalyvauti; susipažinti 
dėkoja  PAGALBĄ Lietuvai; rengiant ...; žydams 
dėkoja  POKALBĮ IR LINKI ... 
dėkoja; padėkoti DIEVUI  tai; jo dovanas; patirtas malones 
dėkoju  AKTYVŲ DALYVAVIMĄ