Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DAUGELIO VALSTYBIŲ  
 DAUGELYJE EUROPOS VALSTYBIŲ  
 DAUGELYJE PASAULIO VALSTYBIŲ  
 DAUGELYJE VALSTYBIŲ  
 DEMOKRATINIŲ VALSTYBIŲ  
 DERYBŲ SU NEPRIKLAUSOMŲ VALSTYBIŲ SANDRAUGOS ŠALIMIS  
 DIDŽIŲJŲ EUROPOS VALSTYBIŲ  
 DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ  
 DVIEJŲ VALSTYBIŲ SANTYKIUS  
 DVIEJŲ VALSTYBIŲ  
 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS IR BENDROMS SU UŽSIENIO KAPITALU  
 ES VALSTYBIŲ IR VYRIAUSYBIŲ VADOVAI  
 ES VALSTYBIŲ  
 EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ  
 EUROPOS VALSTYBIŲ  
 GALINGIAUSIŲ PASAULIO VALSTYBIŲ  
 GAUTŲ IŠ KITŲ VALSTYBIŲ SUBJEKTŲ TURINČIŲ TEISĘ VERSTIS ... 
 GINČAI TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
naftą eksportuojančių VALSTYBIŲ ORGANIZACIJOS OPEC  
 IŠ KITŲ VALSTYBIŲ  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS IŠ UŽSIENIO VALSTYBIŲ  
 KAIMYNINIŲ VALSTYBIŲ  
 KITŲ VALSTYBIŲ AR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIAI IR ASMENYS BE PILIETYBĖS  
 KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIAMS IR ASMENIMS BE PILIETYBĖS  
 KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIAMS  
 KITŲ VALSTYBIŲ  
 KITŲ ŠALIES IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 KONVENCIJOS DĖL INVESTICINIŲ GINČŲ TARP ATSKIRŲ VALSTYBIŲ IR KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ  
santykių TARP VALSTYBIŲ  
 LIETUVOS IR KITŲ BALTIJOS VALSTYBIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AR UŽSIENIO VALSTYBIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BEI UŽSIENIO VALSTYBIŲ  
 MAŽŲ VALSTYBIŲ  
 MAŽŲJŲ VALSTYBIŲ  
 NACIONALINIŲ VALSTYBIŲ  
 NATO VALSTYBIŲ  
 NEPRIKLAUSOMŲ VALSTYBIŲ SANDRAUGA  
 NEPRIKLAUSOMŲ VALSTYBIŲ SANDRAUGOJE  
 NEPRIKLAUSOMŲ VALSTYBIŲ SANDRAUGOS NVS  
 NEPRIKLAUSOMŲ VALSTYBIŲ SANDRAUGOS ŠALIŲ GRUZIJOS RESPUBLIKOS  
 NEPRIKLAUSOMŲ VALSTYBIŲ SANDRAUGOS  
 NEPRIKLAUSOMŲ VALSTYBIŲ  
 PABALTIJO VALSTYBIŲ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ VALSTYBIŲ GRUPIŲ laisvosios prekybos sutartis 
 PALAIKYTI RYŠIUS SU KITŲ VALSTYBIŲ profesinėmis sąjungomis 
 ABIEJŲ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ VALSTYBIŲ  
 ABIEJŲ VALSTYBIŲ SANTYKIUS  
 ABIEJŲ VALSTYBIŲ  
 PASAULIO VALSTYBIŲ  
 PAŽYMOS APIE UŽSIENIO VALSTYBIŲ GYVENTOJAMS IŠMOKĖTAS SUMAS  
 POKOMUNISTINIŲ VALSTYBIŲ  
 REMDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 RUSIJOS KARIUOMENĖS IŠVEDIMĄ IŠ BALTIJOS VALSTYBIŲ  
 RYTŲ EUROPOS VALSTYBIŲ  
 RYTŲ IR VIDURIO EUROPOS VALSTYBIŲ  
 ANTANTĖS VALSTYBIŲ  
 SUSITARIANČIŲJŲ VALSTYBIŲ KOMPETENTINGI ASMENYS  
 SUSITARIMO DĖL ABIEJŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ KELIONIŲ  
 SUVERENIŲ VALSTYBIŲ  
 SVETIMŲ VALSTYBIŲ  
 SĄMONINGAI BENDRADARBIAVO SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 SĄMONINGO BENDRADARBIAVIMO SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 SĄSKAITAS LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ bankuose 
 TARP ABIEJŲ VALSTYBIŲ  
 TARP BALTIJOS VALSTYBIŲ  
 TAUTŲ IR VALSTYBIŲ  
 TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS  
 TRIJŲ BALTIJOS VALSTYBIŲ  
 TRIJŲ VALSTYBIŲ  
 TVARKOS BEI SĄLYGŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ATSTOVYBĖMS BEI TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS UŽ ĮSIGYTAS PREKES GAUTAS PASLAUGAS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ GYVENTOJAMS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIAI  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIAMS IR ASMENIMS BE PILIETYBĖS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIAMS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIUS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮMONIŲ BANKŲ IR LIETUVOS KOMERCINIŲ BANKŲ ATSTOVYBIŲ  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮMONIŲ  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮSTATYMUS IR TARPTAUTINĖS TEISĖS NORMAS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ  
 VAKARŲ EUROPOS VALSTYBIŲ  
 VAKARŲ VALSTYBIŲ  
 ARABŲ VALSTYBIŲ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 VALSTYBIŲ DALYVIŲ  
 VALSTYBIŲ IR TAUTŲ  
 VALSTYBIŲ NARIŲ  
 VALSTYBIŲ SIENOS  
 VALSTYBIŲ SIENŲ  
 VALSTYBIŲ VADOVAI  
 VALSTYBIŲ VADOVŲ  
 VIDURINĖS AZIJOS VALSTYBIŲ  
 VIDURIO EUROPOS VALSTYBIŲ  
 VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS VALSTYBIŲ  
 VISŲ TRIJŲ BALTIJOS VALSTYBIŲ  
 VISŲ TRIJŲ VALSTYBIŲ  
 VISŲ VALSTYBIŲ  
 YRA SĄMONINGAI BENDRADARBIAVĘS SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 ĮVAIRIŲ VALSTYBIŲ  
 ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES DALYVIŲ IR KITŲ VALSTYBIŲ DALYVAUJANČIŲ PROGRAMOJE PARTNERYSTĖ TAIKOS LABUI SUSITARIMO DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO  
bendrojo lavinimo mokyklų diplomų LYGIAVERTIŠKUMO STOJANT Į EUROPOS REGIONO VALSTYBIŲ universitetus 
 BALTIJOS JŪROS VALSTYBIŲ  
 BALTIJOS VALSTYBIŲ IR RUSIJOS SANTYKIUS  
 BALTIJOS VALSTYBIŲ SAUGUMĄ  
 BALTIJOS VALSTYBIŲ TARYBA  
 BALTIJOS VALSTYBIŲ  
 BENDRADARBIAVIMO SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS