Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBINĘ VEIKLĄ  
 DRAUGIJOS VEIKLĄ  
 EKONOMINĘ VEIKLĄ  
 FINANSINĘ VEIKLĄ  
 FINANSINĘ ŪKINĘ VEIKLĄ  
 GAMYBINĘ VEIKLĄ  
 GERINTI SAVO VEIKLĄ  
 GYVENIMĄ IR VEIKLĄ  
 INFORMUOJA VISUOMENĘ APIE MINISTERIJOS VEIKLĄ JOS KOMPETENCIJAI PRISKIRTAIS KLAUSIMAIS  
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VEIKLĄ  
 KIŠIMASIS Į TEISĖJO AR TEISMO VEIKLĄ DRAUDŽIAMAS IR UŽTRAUKIA įstatymo numatytą atsakomybę 
 KOMERCINIŲ BANKŲ VEIKLĄ  
 KOMERCINĘ VEIKLĄ  
 KULTŪRINĘ VEIKLĄ  
 KŪRYBINĘ VEIKLĄ  
 LEIDYBINĘ VEIKLĄ  
 LICENCIJUOJAMĄ VEIKLĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VEIKLĄ SUSIJUSIĄ SU GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMU  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONIŲ VEIKLĄ  
 MOKSLINĘ VEIKLĄ  
 NUSIKALSTAMĄ VEIKLĄ  
ūkinę VEIKLĄ LIETUVOJE vykdantiems užsienio subjektams 
 ORGANIZACIJŲ VEIKLĄ  
 PASTORACINĘ VEIKLĄ  
 PEDAGOGINĘ VEIKLĄ  
 PLEČIA SAVO VEIKLĄ  
 PLĖSTI SAVO VEIKLĄ  
 PLĖSTI VEIKLĄ  
 POLITINĘ VEIKLĄ  
 PRADĖJO SAVO VEIKLĄ  
 PRAKTINĘ VEIKLĄ  
 AKTYVIĄ VEIKLĄ  
 PROFESINĘ VEIKLĄ  
 REGIONINIO PARKO VEIKLĄ IR BŪKLĘ  
 REGIONINIO PARKO VEIKLĄ ORGANIZUOJA REGIONINIO PARKO DIREKCIJA  
 REGIONINIO PARKO VEIKLĄ ORGANIZUOJA REGIONINIO PARKO TARNYBA  
 REGIONINIO PARKO VEIKLĄ ORGANIZUOJA  
 REGLAMENTUOTI ŪKINĘ VEIKLĄ BEI URBANIZACIJOS PLĖTOTĘ  
 REKREACINĘ IR KITĄ VEIKLĄ  
 REKREACINĘ IR ŠVIETĖJIŠKĄ BEI PROPAGANDINĘ REGIONINIO PARKO VEIKLĄ  
 REKREACINĘ VEIKLĄ PIRMIAUSIA PAŽINTINĮ TURIZMĄ POILSIAVIMĄ  
 RINKTI SAVO ATSTOVUS ORGANIZUOTI SAVO APARATĄ IR VEIKLĄ BEI FORMUOTI SAVO VEIKLOS PROGRAMĄ VALSTYBĖS ORGANAMS  
 SAVO VEIKLĄ PRADĖJO ... 
 SKLEISTI INFORMACIJĄ APIE SAVO VEIKLĄ  
 TURI SUSTABDYTI SAVO VEIKLĄ  
 VALSTYBĖ REGULIUOJA ŪKINĘ VEIKLĄ TAIP KAD JI TARNAUTŲ BENDRAI TAUTOS GEROVEI  
 VEIKLĄ KONTROLIUOJA ... 
 VEIKLĄ PRADĖJO ... 
 VISUOMENINĘ VEIKLĄ  
 VYKDO IR KVOTOS ORGANŲ VEIKLĄ KONTROLIUOJA ... 
 VYRIAUSYBĖS VEIKLĄ  
 Į SAVO VEIKLĄ įtraukė; pažvelgti 
 ĮMONIŲ VEIKLĄ  
 ĮMONĖ BAIGIA VEIKLĄ KAIP SAVARANKIŠKAS ŪKIO SUBJEKTAS  
 ĮMONĖS VEIKLĄ  
 ŠVIETĖJIŠKĄ VEIKLĄ  
 ŪKINĘ FINANSINĘ VEIKLĄ  
 ŪKINĘ IR FINANSINĘ VEIKLĄ  
 ŪKINĘ KOMERCINĘ VEIKLĄ  
 ŪKINĘ VEIKLĄ  
 ŽMOGAUS VEIKLĄ  
atsiskaito UŽ SAVO VEIKLĄ  
 BAIGIA VEIKLĄ KAIP SAVARANKIŠKAS ŪKIO SUBJEKTAS  
 BANKO VEIKLĄ  
 BANKŲ VEIKLĄ  
 BENDRĄ VEIKLĄ