Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 CENTRO VEIKLA  
 DARBINE VEIKLA  
 EKONOMINĖ VEIKLA  
 FARMACINE VEIKLA VETERINARIJOJE  
 FINANSINE VEIKLA  
 GYVENIMAS IR VEIKLA  
 GYVENIMU IR VEIKLA  
 INDIVIDUALIA SAVARANKIŠKA VEIKLA PER TEN ESANČIĄ NUOLATINĘ VEIKLAVIETĘ  
 JEIGU ĮMONĖ UŽSIIMA KOMERCINE ŪKINE VEIKLA  
 KITOMS SU REGIONINIO PARKO VEIKLA SUSIJUSIOMS PRIEMONĖMS VYKDYTI  
 KITOMS SU REGIONINIO PARKO VEIKLA SUSIJUSIOMS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI  
 KOMERCINE VEIKLA  
 KOMERCINE ŪKINE VEIKLA  
 KOMERCINĖ VEIKLA  
prekyba jais kaip PAGRINDINE VEIKLA BEI INVESTICINIŲ BENDROVIŲ TURTO valdymu 
 KULTŪRINĖ VEIKLA  
 KUNIGAIKŠČIAI RADVILOS IR JŲ VEIKLA  
 KŪRYBINĖ VEIKLA  
 LABDARINGA VEIKLA  
 LEIDYBINĖ VEIKLA  
 LICENCIJUOJAMA VEIKLA  
 MENINĖ VEIKLA  
 MERKELIS A ANTANAS SMETONA JO VISUOMENINĖ KULTŪRINĖ IR POLITINĖ VEIKLA  
 MOKSLINE VEIKLA  
 MOKSLINĖ VEIKLA  
 NETEISĖTA VEIKLA  
 NURODYTA VEIKLA  
 NUSIKALSTAMA VEIKLA  
 PAGRINDINĖ VEIKLA  
 PANAŠIA VEIKLA  
 PAPILDYTI ŽODŽIAIS UŽSIIMTI TRANSPORTO ŪKINE VEIKLA JEIGU TO REIKALAUJA ĮSTATYMAI  
 POLITINE VEIKLA  
 POLITINĖ VEIKLA  
 PRAKTINE VEIKLA  
 PRAKTINĖ VEIKLA  
 AKTYVI VEIKLA  
 PROFESINE VEIKLA  
 PROFESINĖ VEIKLA  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS GALI VERSTIS VEIKLA NEPRIEŠTARAUJANČIA ... 
 SAVININKO ARBA JO ĮGALIOTO ASMENS VEIKLA  
 SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS PASLAPČIŲ SUBJEKTŲ VEIKLA  
 SUSITARIANČIOSIOS VALSTYBĖS REZIDENTAS UŽSIIMA KOMERCINE ŪKINE VEIKLA KITOJE SUSITARIANČIOJOJE VALSTYBĖJE  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES REZIDENTAS UŽSIIMA KOMERCINE ŪKINE VEIKLA KITOJE SUSITARIANČIOJOJE ŠALYJE  
 UŽ NE LAIKU PERVESTUS MOKESČIUS PER BANKUS KURIŲ VEIKLA SUSTABDYTA  
 UŽSIIMA KOMERCINE ŪKINE VEIKLA  
 UŽSIIMA VEIKLA NUKREIPTA PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 UŽSIIMTI KITA DARBINE VEIKLA  
 UŽSIIMTI ŪKINE KOMERCINE VEIKLA  
 VEIKLA GALI BŪTI SUSTABDYTA IR NUTRAUKTA  
 VEIKLA IR KOVA SU JA  
 VEIKLA LIETUVOJE  
 VEIKLA PASIENIO APSAUGOS TARNYBOS PATALPOSE TURI BŪTI SUDERINTA  
 VEIKLA SUSIJUSI SU darbo santykiais 
 VERSTIS KOMERCINE ŪKINE VEIKLA  
 VERTIMASIS UŽDRAUSTA KOMERCINE ŪKINE VEIKLA AR VEIKLA KURIAI REIKALINGAS LEIDIMAS  
 VISA ARBA BEVEIK VISA VEIKLA  
 VISUOMENINE VEIKLA  
 VISUOMENINĖ VEIKLA  
 ĮMONĖS VEIKLA  
 ŠIRDIES VEIKLA  
 ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA  
 ŪKINE KOMERCINE VEIKLA  
 ŪKINE VEIKLA  
 ŪKINĖ IR KITOKIA VEIKLA KURI TURI ĮTAKOS APLINKAI  
 ŪKINĖ KOMERCINĖ VEIKLA  
 ŪKINĖ VEIKLA  
 ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA  
 ŽMOGAUS VEIKLA