Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBINĖS VEIKLOS  
 DĖL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 DĖL KREDITO UNIJŲ VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIŲ NORMATYVŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ VEIKLOS  
 EINAMUOSIUS ŪKINĖS VEIKLOS IR PRIEMONIŲ ... planus 
 EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ  
 EKONOMINĖS VEIKLOS  
 FARMACINĖS VEIKLOS IR VAISTINIŲ STEIGIMO  
 FARMACINĖS VEIKLOS SUBJEKTŲ  
 FARMACINĖS VEIKLOS  
 FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS  
 FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĘ VYKDO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS INSTITUCIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA  
 FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ  
 FINANSINĖS VEIKLOS  
 GALI BŪTI NAUDOJAMOS IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS VEIKLOS PAJAMOS  
 GAMYBINĖS VEIKLOS  
 GYVENIMO IR VEIKLOS  
 GYVYBINĖS VEIKLOS  
 INFORMACIJOS APIE GALIMĄ NETEISĖTU BŪDU ĮGYTO TURTO LEGALIZAVIMĄ AR ĮSTATYMŲ DRAUDŽIAMOS VEIKLOS FINANSINĮ APTARNAVIMĄ  
 IR KITOS VEIKLOS  
 JEIGU DĖL TO NEBUVO GALIMA VISIŠKAI AR IŠ DALIES NUSTATYTI ĮMONĖS VEIKLOS  
 JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES  
 JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS  
 JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTĮ  
 KALBINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ  
 KALBINĖS VEIKLOS  
 KOMERCINIŲ BANKŲ VEIKLOS  
 KOMERCINĖS AR ŪKINĖS VEIKLOS  
 KOMERCINĖS IR ŪKINĖS VEIKLOS  
 KOMERCINĖS VEIKLOS  
 KOMERCINĖS ŪKINĖS VEIKLOS APRIBOJIMAI PANAIKINAMI  
 KOMERCINĖS ŪKINĖS VEIKLOS APRIBOJIMUS  
 KOMERCINĖS ŪKINĖS VEIKLOS  
 KREDITO UNIJŲ VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIŲ NORMATYVŲ  
 KULTŪRINĖS VEIKLOS  
 KŪRYBINĖS VEIKLOS  
savo; per pirmuosius VEIKLOS METUS  
 LEIDYBINĖS KULTŪRINĖS IR KITOKIOS VEIKLOS SAVANORIŠKI FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ ĮNAŠAI KITOS ĮPLAUKOS  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PAŽEIDIMUS TURI PAŠALINTI NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PAŽEIDIMUS  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRĄ  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ PRIEŽIŪRĄ  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS  
 LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS VEIKLOS FINANSAVIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS APRIBOJIMO  
 LNSS VEIKLOS ORGANIZAVIMO LYGIUI  
 LNSS VEIKLOS ORGANIZAVIMO  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONIŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO  
 MAŽEIKIŲ NAFTOS VEIKLOS  
 MENINĖS VEIKLOS  
 MINISTERIJOS VEIKLOS KLAUSIMUS  
 MINTIES VEIKLOS  
 MISIJINĖS VEIKLOS  
 MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTIS  
 MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS  
 MOKSLINĖS VEIKLOS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ VEIKLOS VERTINIMO  
 MOKSLO METŲ STUDIJŲ MOKSLINĖS VEIKLOS ATASKAITĄ  
 MUITINĖS VEIKLOS SRITYJE  
 MĄSTYMO IR VEIKLOS  
 NACIONALINEI ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS PROGRAMAI ĮGYVENDINTI  
 NAUDOJIMO BEI VEIKLOS ŠIOJE TERITORIJOJE  
 NEAPMUITINAMŲ PARDUOTUVIŲ STEIGIMO IR VEIKLOS TVARKĄ REGLAMENTUOJA ĮSTATYMAS  
 NUSIKALSTAMOS VEIKLOS IMITAVIMO MODELĮ  
 NUSIKALSTAMOS VEIKLOS  
 OPERATYVINĖS VEIKLOS SUBJEKTŲ  
 OPERATYVINĖS VEIKLOS  
 ORGANIZACIJOS VEIKLOS  
 ORGANIZACIJŲ VEIKLOS  
 PAGRINDINĖ VEIKLOS ARBA NUOLATINĖ buvimo vieta 
 PAGRINDINĖ VEIKLOS KRYPTIS  
 PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS  
 PASTORACINĖS VEIKLOS  
 PASTOVIOS KOMERCINĖS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS  
 PASTOVIĄ KOMERCINĖS ŪKINĖS VEIKLOS VIETĄ  
 PATENTO MOKESČIO PAGAL VEIKLOS RŪŠIS  
 PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖMIS  
 PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS LICENCIJŲ  
 PEDAGOGINĖS VEIKLOS  
 PER NUSTATYTĄJĮ LAIKĄ NEPAŠALINA LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ  
 PIRMINIO LNSS VEIKLOS ORGANIZAVIMO LYGIO  
 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI IŠSAMAUS VERTINIMO  
 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO  
 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI  
 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS  
 POLICIJOS VEIKLOS  
 POLITINĖS VEIKLOS  
 PRAKTINĖS VEIKLOS  
 PREKYBINĖS VEIKLOS  
 AKTYVIOS VEIKLOS  
 PRIVALOMOJO PATENTO MOKESČIO PAGAL VEIKLOS RŪŠIS  
 PROFESINĖS VEIKLOS  
 PROTINĖS VEIKLOS  
 PSICHINĖS VEIKLOS  
 REGIONINIO PARKO VEIKLOS EKONOMINIAI PAGRINDAI  
 REGIONINIO PARKO VEIKLOS IR BŪKLĖS ATASKAITĄ  
 REGIONINIO PARKO VEIKLOS  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE  
 REKREACINĖS LEIDYBINĖS KULTŪRINĖS ŪKINĖS KOMERCINĖS IR KITOS VEIKLOS  
 RINKTI SAVO ATSTOVUS ORGANIZUOTI SAVO APARATĄ IR VEIKLĄ BEI FORMUOTI SAVO VEIKLOS PROGRAMĄ VALSTYBĖS ORGANAMS  
 SOCIALINĖS VEIKLOS  
 SOVIETŲ SĄJUNGOS KGB VEIKLOS LIETUVOJE  
 ANTRINIO LNSS VEIKLOS ORGANIZAVIMO LYGIO  
 STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS SRITYSE  
 STRUKTŪRA FUNKCIJA IR VEIKLOS REGULIAVIMAS  
 SVEIKATINIMO VEIKLOS LYGIO  
 SVEIKATINIMO VEIKLOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 SVEIKATINIMO VEIKLOS  
 TEISMŲ VEIKLOS BEI TEISĖJŲ IR TEISMŲ NEPRIKLAUSOMUMO  
 TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS LICENCIJAVIMO  
 TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS LICENCIJOS TURI BŪTI IŠDUOTOS ... 
 TOLESNĖS VEIKLOS PROGRAMAI RENGTI  
 TOLESNĖS VEIKLOS  
 TRETINIO LNSS VEIKLOS ORGANIZAVIMO LYGIO  
 TURI KREIPTIS Į TEISMĄ DĖL VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS VEIKLOS NUTRAUKIMO  
 UŽDAVINIUS FUNKCIJAS IR VEIKLOS APIMTĮ  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMU  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ VEIKLOS FINANSAVIMO  
 VEIKIANČIŲ BANKŲ STATUTŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR VEIKLOS PERTVARKYMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMĄ  
 VEIKLOS ATASKAITĄ  
 VEIKLOS ATNAUJINIMO  
 VEIKLOS BARAS  
 VEIKLOS EFEKTYVUMĄ  
 VEIKLOS GAIRES  
 VEIKLOS KOORDINAVIMO  
 VEIKLOS KRYPTIS  
 VEIKLOS KRYPTYS  
 VEIKLOS KRYPTĮ  
 VEIKLOS KRYPČIŲ  
 VEIKLOS LIETUVOJE  
 VEIKLOS NUTRAUKIMO  
 VEIKLOS ORGANIZAVIMAS  
 VEIKLOS PLANAS  
 VEIKLOS PLANĄ  
 VEIKLOS POBŪDIS  
 VEIKLOS POBŪDĮ  
 VEIKLOS PRADŽIA  
 VEIKLOS PRADŽIOJE  
 VEIKLOS PROGRAMA  
 VEIKLOS PROGRAMĄ  
 VEIKLOS REZULTATAI  
 VEIKLOS REZULTATAS  
 VEIKLOS REZULTATUS  
 VEIKLOS REZULTATŲ MATAVIMO  
 VEIKLOS REZULTATŲ  
 VEIKLOS RŪŠIS  
 VEIKLOS RŪŠIŲ  
 VEIKLOS RŪŠYS  
 VEIKLOS RŪŠĮ  
 VEIKLOS SFERA  
 VEIKLOS SFERĄ  
 VEIKLOS SRITIMI  
 VEIKLOS SRITIMIS  
 VEIKLOS SRITIMS  
 VEIKLOS SRITIS  
 VEIKLOS SRITYJE  
 VEIKLOS SRITYS  
 VEIKLOS SRITYSE  
 VEIKLOS SRITĮ  
 VEIKLOS SRIČIAI  
 VEIKLOS SRIČIŲ  
 VEIKLOS SĄLYGAS  
 VEIKLOS SĄLYGŲ  
 VEIKLOS VERTINIMO SISTEMA  
 VEIKLOS VERTINIMO SISTEMOS  
 VEIKLOS VERTINIMO  
 VEIKLOS ZONAI PRIKLAUSO ORO UOSTAS  
 VIDUTINIUS PATENTO MOKESČIO PAGAL VEIKLOS RŪŠIS  
 ASMENS ŪKINĖS VEIKLOS  
atleidžiant JAS NUO NESUMOKĖTŲ MOKESČIŲ BEI KITŲ ĮMOKŲ IR VEIKLOS  
 VISUOMENINĖS VEIKLOS  
 VYRIAUSYBĖS VEIKLOS  
 ZONOS VEIKLOS TERMINAS GALI BŪTI PRATĘSTAS tik įstatymu 
atlikti energetikos bei ryšių ir transporto VALDYMO INSTITUCIJŲ PARLAMENTINĘ KONTROLĘ TEIKTI PASIŪLYMUS IR REKOMENDACIJAS DĖL JŲ VEIKLOS GERINIMO  
 ĮMONIŲ VEIKLOS  
 ĮMONĖS VEIKLOS  
 ĮPLAUKŲ GAUTŲ IŠ VEIKLOS  
 ŠIRDIES VEIKLOS  
 ATLIKTI LIETUVOS BANKO FINANSINĖS VEIKLOS PATIKRINIMĄ  
 ŪKINĖS FINANSINĖS VEIKLOS  
 ŪKINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS  
 ŪKINĖS IR KITOS VEIKLOS OBJEKTŲ STATYBĄ  
 ŪKINĖS KOMERCINĖS VEIKLOS  
 ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTUS  
 ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTŲ  
 ŪKINĖS VEIKLOS  
 ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS  
 ŽALIAVOS IR GAUTŲ PAJAMŲ IŠ ŠIOS VEIKLOS  
 ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS  
 ŽMOGAUS VEIKLOS  
 ŽMONIŲ VEIKLOS  
 AUKŠTOSIOS NERVINĖS VEIKLOS  
 BANKO VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIUS NORMATYVUS  
 BANKO VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIŲ NORMATYVŲ  
 BANKO VEIKLOS  
 BANKŲ VEIKLOS  
 BENDROS VEIKLOS  
 BENDROVĖS VEIKLOS KLAUSIMUS  
 BENDROVĖS VEIKLOS