Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
... LITŲ BENDROSIOS NOMINALIOS VERTĖS  
 DEKLARUOJAMŲ PREKIŲ VERTĖS  
... LITŲ VERTĖS akcijų emisiją 
 DIDELĖS MENINĖS VERTĖS  
 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖJIMO TERMINO ATIDĖJIMO  
 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO  
 FAKTŪRINĖS VERTĖS  
 GRĄŽINTINO TURTO VERTĖS  
 INVESTICINĖS BENDROVĖS TURTO VERTĖS IR ILGALAIKIŲ bei trumpalaikių finansinių įsipareigojimų skirtumas 
 IŠLEISTŲ AKCIJŲ SKAIČIAUS IR AKCIJŲ NOMINALIOS VERTĖS  
 KODAS IŠ MUITINĖS VERTĖS NUSTATYMO METODŲ  
... MLN LITŲ VERTĖS  
 LIKUTINĖS VERTĖS  
 MATERIALAUS ILGALAIKIO TURTO VERTĖS PADIDĖJIMAS  
 MENINĖS VERTĖS  
 MUITAS AKCIZAS IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS  
 MUITAS AKCIZAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS IR PANAŠIAI  
 MUITINĖS VERTĖS DYDŽIO PROCENTAIS  
 MUITO IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SUMĄ  
... TŪKST LITŲ VERTĖS  
 NEĮKAINOJAMOS VERTĖS  
 NOMINALIOS AKCIJŲ VERTĖS  
 NOMINALIOS VERTĖS  
... TŪKSTANČIŲ LITŲ VERTĖS  
 NURODOMAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO kodas 
 ABEJOTINOS VERTĖS  
 PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS DEKLARACIJOS PILDYMO IR MUITINIO ĮFORMINIMO  
 PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS APSKAIČIUOJAMAS NUO PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS MUITO IR AKCIZO  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO LENGVATAS  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO LENGVATOS  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO PVM LENGVATOS  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO PVM  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SUMA LITAIS PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTA IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIU  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIUS  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIŲ  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS  
 PRIDĖTOSIOS VERTĖS MOKESTIS  
 PRIDĖTOSIOS VERTĖS MOKESTĮ  
 PRIDĖTOSIOS VERTĖS MOKESČIO  
 PRIDĖTOSIOS VERTĖS MOKESČIU  
 PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ ĮMONIŲ TURTO VERTĖS  
 REALIOSIOS VERTĖS METODU  
 SANDORIO VERTĖS METODAS NEGALI BŪTI TAIKOMAS  
 SANDORIO VERTĖS METODĄ  
 SANDORIO VERTĖS  
 SĄSKAITA FAKTŪRA IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO (toliau vadinama - PVM sąskaita - faktūra) 
 TURTO VERTĖS NUSTATYMO  
 TURTO VERTĖS  
 VEISLINĖS VERTĖS  
 VERTĖS NUSTATYMO  
 VIDAUS RINKOJE NESKAIČIUOJAMAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS  
 ATIMAMOS IŠ SANDORIO VERTĖS TIK TUOMET KAI ... 
 ĮMONĖS VERTĖS NUSTATYMO  
 ĮMONĖS VERTĖS  
 ĮSISENĖJUSIŲ SKOLŲ BIUDŽETUI ĮSTATYME NUMATYTUS JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ BEI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIUS IR BENDRĄJĮ AKCIZĄ ĮVYKDĖ  
 ŠIO ŽEMĖS SKLYPO PLOTO IR VERTĖS DALĮ  
 ŠIĄ SUMĄ REIKIA PRIDĖTI PRIE PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS  
 ŽMOGAUS VERTĖS  
 BALANSINĖS VERTĖS  
 BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO  
 BET KOKIOS VERTĖS VIENOS AR KITOS RŪŠIES