Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVIMO VIETOS  
grįžęs IŠ ĮKALINIMO VIETOS  
 DARBO VIETOS APTARNAVIMO  
 DARBO VIETOS  
 DAUG VIETOS SKIRIAMA ... 
 DAUG VIETOS SKIRTA ... 
 DVIKOVA DĖL TREČIOS VIETOS  
 DVIKOVOJE DĖL TREČIOS VIETOS  
 DĖL PIRMOSIOS VIETOS susikovė; varžėsi; kovojo 
 DĖL TREČIOS VIETOS  
 DĖL TREČIOSIOS VIETOS kovojo; rungtyniavo 
 DĖL VIETOS finale; ketvirtfinalyje; komandoje; pagrindinėje sudėtyje; pusfinalyje 
 DĖL VIETOS STOKOS nėra galimybių plačiau aptarti ... 
kilnojo VIETOS Į VIETĄ  
kova; kovoti DĖL VIETOS PO SAULE  
kovos dėl VIETOS PO SAULE  
kovoti DĖL PIRMOSIOS VIETOS grupėje 
 GRĮŽUSIŲ IŠ ĮKALINIMO VIETŲ IR NETURINČIŲ NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS  
 GYVENAMOSIOS VIETOS DARBO BIRŽOJE  
 GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO  
 GYVENAMOSIOS VIETOS LIETUVOJE MIESTO RAJONO MIGRACIJOS TARNYBAI  
 GYVENAMOSIOS VIETOS VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI  
 GYVENAMOSIOS VIETOS  
 GYVENIMO LYGIO VIETOS  
 IEŠKOTI REIKIA PRADĖTI NUO TOS VIETOS KUR MAŽIAUSIAI TIKIESI  
neranda; ieškojo SAU VIETOS  
 IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETOS  
 IŠ NUSIKALTIMO VIETOS pabėgo; paspruko 
 IŠ VIENOS DARBO VIETOS Į KITĄ  
 IŠ ĮVYKIO VIETOS pasišalino 
 IŠ ĮVYKIO VIETOS NUVAŽIAVO  
 IŠ ĮVYKIO VIETOS PABĖGO  
nuvažiavo IŠ AUTOĮVYKIO VIETOS  
 KARDOMOJO KALINIMO VIETOS ADMINISTRACIJA  
 KARDOMOJO KALINIMO VIETOS  
 KITOS VIETOS  
perkelti; keliavo IŠ VIENOS VIETOS Į KITĄ  
 KROVINIO VIETOS IR PREKĖS APRAŠYMAS  
 KURIAMOS NAUJOS DARBO VIETOS  
 LAIKO IR VIETOS  
rungtynės TARP VIETOS gyventojų; valdžios 
 LAISVOS VIETOS  
susitiko; kartu SU VIETOS savivaldos institucijomis; ... 
 MUITINĖS PRIŽIŪRIMŲ PREKIŲ SAUGOJIMO VIETOS  
 NAUJOS DARBO VIETOS  
 NEBELIEKA VIETOS  
 NEJUDA IŠ VIETOS  
 NEKILNOJAMASIS TURTAS ŽEMĖ IR SU JA SUSIJĘ OBJEKTAI KURIŲ BUVIMO VIETOS NEGALIMA PAKEISTI  
 NELIEKA VIETOS  
 NELIKO VIETOS  
 NEPAJUDĖJO IŠ VIETOS  
 NEPALIEKA VIETOS  
 NETOLI TOS VIETOS KUR ... 
 NETURINTIEMS NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
čia NĖRA VIETOS  
 NUGALĖJO VIETOS klubą 
 NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS BUVIMO VIETOS  
 NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS NETURINTIS ... 
 NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS  
 NĖ IŠ VIETOS  
žmogus; dvasia BE VIETOS  
 PAJUDĖTI IŠ VIETOS  
 PALIKIMO ATSIRADIMO VIETOS  
 PASTOVIOS GYVENAMOSIOS VIETOS  
 PASTOVIOS KOMERCINĖS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS  
 PIRMOSIOS VIETOS  
 PREKIŲ KILMĖS VIETOS  
 PREKYBOS NAFTOS PRODUKTAIS VIETOS  
 PRIZINĖS VIETOS  
 RUNGTYNĖSE DĖL TREČIOS VIETOS  
 RUNGTYNĖSE DĖL TREČIOSIOS VIETOS  
 AMŽINOJO POILSIO VIETOS  
 SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ IR VIETOS SAVIVALDOS  
 SOCIALIAI REMTINŲ ASMENŲ NETURINČIŲ NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS  
 STEIGĖJAS ARBA VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOJI INSTITUCIJA  
 STEIGĖJO ARBA VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS  
 STOVĖJIMO VIETOS  
 ANTROS VIETOS  
 ANTROSIOS VIETOS LAIMĖTOJAI  
 ANTROSIOS VIETOS  
 SUSIRINKIMO VIETOS LAIKO IR FORMOS  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS AR VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ  
 SUSITARIANČIOJI VALSTYBĖ AR JOS VIETOS VALDŽIA  
 SUSITIKO SU VIETOS lietuviais; gyventojais 
 SĖDIMOS VIETOS  
 TEISINIŲ SANTYKIŲ SRITYJE PAGAL VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMĄ  
 TINKAMOS VIETOS  
 TREČIOS VIETOS LAIMĖTOJAS  
 TREČIOS VIETOS  
 TREČIOSIOS VIETOS  
 TUŠČIOS VIETOS  
 VAIRUOTOJAS IŠ ĮVYKIO VIETOS PABĖGO  
 VALSTYBĖS VIETOS SAVIVALDYBĖS ĮMONĖJE ĮSTAIGOJE ORGANIZACIJOJE  
 VIETOS BENDRUOMENĖJE  
 VIETOS GYVENTOJAI  
 VIETOS GYVENTOJAMS  
 VIETOS GYVENTOJUS  
 VIETOS GYVENTOJŲ  
 VIETOS IR LAIKO  
 VIETOS IR PREKĖS APRAŠYMAS  
 VIETOS IR UŽSIENIO  
 VIETOS IR VAIDMENS  
 VIETOS LAIKU  
 VIETOS LIETUVIŲ  
 VIETOS MOKESČIO ADMINISTRATORIAUS  
 VIETOS MOKESČIO ADMINISTRATORIUI  
 VIETOS MOKESČIO ADMINISTRATORIUS TURI TEISĘ  
 VIETOS MOKESČIO ADMINISTRATORIUS  
 VIETOS MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI  
 VIETOS ORDINARAS  
 VIETOS ORDINARO  
 VIETOS PARINKIMO  
 VIETOS RINKOJE  
 VIETOS SAVIVALDA  
 VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJOMS  
 VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJOS  
 VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ  
 VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOJI INSTITUCIJA  
 VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOSIOMS INSTITUCIJOMS  
 VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS  
 VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYME  
 VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMĄ  
 VIETOS SAVIVALDOS  
 VIETOS SAVIVALDYBIŲ PARAMOS GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI ARBA PIRKTI  
 VIETOS SAVIVALDYBIŲ REGULIAVIMO SFERAI  
 VIETOS SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ VEIKLAI TIRTI  
 VIETOS SAVIVALDYBIŲ  
 VIETOS SAVIVALDYBĖ  
 VIETOS SAVIVALDYBĖMS  
 VIETOS SAVIVALDYBĖS  
 VIETOS SPAUDOJE  
 VIETOS VALDŽIA  
 VIETOS VALDŽIAI  
 VIETOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ TEISĖ  
 VIETOS VALDŽIOS  
 VIETOS ŽMONIŲ  
 ĮRAŠYTI ŽODŽIUS VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOJI INSTITUCIJA  
 ĮRAŠYTI ŽODŽIUS VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS  
 ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ VIETOS  
 ĮVYKIO VIETOS APŽIŪROS  
 ĮVYKIO VIETOS  
 ŠVENTOS VIETOS  
 ATSIRANDA VIETOS