Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 GAMYBA KURIOJE VISOS PANAUDOTOS MEDŽIAGOS KLASIFIKUOJAMOS KITOJE POZICIJOJE NEGU PREKĖ  
 VISOS ŠIRDIES linkime; dėkoju 
 JUNGTIES SU DIEVU IR VISOS ŽMONIŲ GIMINĖS  
 KIJEVO IR VISOS RUSIOS  
 LENKIJOS LIETUVOS ŽEMAIČIŲ IR VISOS RUSIOS  
 MASKVOS IR VISOS RUSIJOS  
 MASKVOS IR VISOS RUSIOS PATRIARCHAS ALEKSIJUS II  
 AGENTŪROS VISOS LIETUVOS VAIKAI  
 SUDARYTOS VISOS SĄLYGOS  
ant palinkusio karklo VISOS OŽKOS LIPA  
 SUSIDARĘS SKIRTUMAS TARP VISOS PASKOLOS IR PASKOLOS DALIES  
 UŽDAROSIOMS AKCINĖMS BENDROVĖMS KURIŲ VISOS AKCIJOS PRIKLAUSO VALSTYBEI  
 VISOS ANTROJO TIPO MINOS  
 VISOS ARBA TAM TIKRA DALIS IŠLAIDŲ  
 VISOS BAŽNYČIOS  
 VISOS BE IŠIMTIES  
 VISOS BENDRUOMENĖS  
 VISOS DIENOS  
 VISOS DIEVO TAUTOS  
 VISOS DURYS  
 VISOS EUROPOS  
 VISOS EVANGELIJOS  
 VISOS GALIMYBĖS  
 VISOS GRUPĖS  
 VISOS GYVOS BŪTYBĖS  
 VISOS KALBOS  
 VISOS KINIJOS LIAUDIES ATSTOVŲ SUSIRINKIMO  
 VISOS KLASĖS  
 VISOS KOMANDOS  
 VISOS KŪRINIJOS  
 VISOS LIETUVIŲ TAUTOS  
 VISOS LIETUVOS MASTU  
 VISOS LIETUVOS VAIKAI  
 VISOS LIETUVOS  
 VISOS MOKYKLOS  
 VISOS MOTERYS  
 VISOS ORGANIZACIJOS  
 VISOS PANAUDOTOS MEDŽIAGOS KLASIFIKUOJAMOS KITOJE POZICIJOJE NEGU PREKĖ  
 VISOS PANAUDOTOS MEDŽIAGOS KLASIFIKUOJAMOS  
 VISOS PARTIJOS  
 VISOS PASTANGOS  
 VISOS PLANETOS  
 VISOS PREKĖS KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS  
 VISOS PRIEMONĖS  
 VISOS PROBLEMOS  
 VISOS RESPUBLIKOS  
 VISOS RUSIJOS  
 VISOS SISTEMOS  
 VISOS TAUTOS  
 VISOS TRYS ŠALYS  
 VISOS VALDŽIOS  
 VISOS VALSTYBĖS EUROPOS TARYBOS NARĖS KONVENCIJOS  
 VISOS VALSTYBĖS  
 VISOS VISUOMENĖS  
 VISOS VYRIAUSYBĖS  
 VISOS ĮMONĖS  
 VISOS ŠALIES MASTU  
 VISOS ŠALIES  
 VISOS ŠALYS  
 VISOS ŠEIMOS  
 VISOS ŠIOS PRIEMONĖS  
 VISOS ŽEMĖS  
 VISOS ŽMONIJOS