Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVEINĖ YRA APSKRITIES CENTRE  
 BUVEINĖ YRA ŠIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 BYLĄ TIRIANČIO PAREIGŪNO AR TEISMO KURIO ŽINIOJE YRA BYLA  
 BYLĄ TIRIANČIO PAREIGŪNO ARBA TEISMO KURIO ŽINIOJE YRA BYLA  
 DABARTINIS ČEKŲ KARALIUS YRA IŠMINTINGAS  
 DAIKTUS ANT KURIŲ YRA NUSIKALTIMO PĖDSAKŲ  
 DAIKTUS KURIE YRA NUSIKALTIMO ĮRANKIAI  
 DAIKTUS KURIŲ KIEKIS YRA DIDESNIS UŽ ... 
 DAIKTŲ KURIŲ KIEKIS YRA DIDESNIS UŽ ... 
gerkite IŠ JOS VISI NES TAI YRA MANO KRAUJAS  
 DAR YRA LAIKO  
 DIDELE DALIMI YRA ... 
 DIEVAS YRA MEILĖ  
 DIRBANT IR PRIIMANT Į DARBĄ YRA PRIVALOMI ... 
 DIREKCIJA YRA BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA  
 DĖL JO KŪNO KURIS YRA BAŽNYČIA  
 DĖL JO YRA BUVĘ DAUG DISKUSIJŲ  
 ESAMA SKIRTUMŲ BET JŲ KALBOS YRA LYGIAVERTĖS  
 ESMĖ YRA TA KAD ... 
 FONDE YRA ĮVAIRIŲ PAŽIŪRŲ ŽMONIŲ  
 GALI BŪTI TIK DAIKTAS KURIS YRA ... 
 GALI BŪTI TIK TOS VERTYBĖS KURIOS YRA NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 GAVĖJAI YRA LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS VYSKUPIJŲ KURIJOS  
 GAVĖJAS YRA FIZINIS ASMUO  
 GERBIAMAS IR VERTINAMAS KAIP TIK DĖL TO KAD JIS AR JI YRA ASMUO  
 GYVENAMOJI VIETA YRA KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 HIDROGRAFINIS DRAUSTINIS YRA ŠIAURĖS VAKARINĖJE PARKO DALYJE  
 IŠIMTINĖ TEISĖ IR PAREIGA YRA SURINKTI IR PRISTATYTI ... 
 JEI JAME YRA DAUGIAU NEGU VIENAS LAPAS  
 JEI YRA GALIMYBĖ  
 JEI YRA KELI PAREIŠKĖJAI  
 JEIGU IMPORTO MUITO TARIFAS YRA nulinis 
 JEIGU JAM IKI RINKIMŲ DIENOS YRA SUĖJĘ ne mažiau kaip keturiasdešimt metų 
 JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 JEIGU NUSTATYTA KAD ĮMONĖ NE KARTĄ YRA pažeidusi įstatymų ar kitų teisės aktų miškų inventorizavimo ir miškotvarkos projektų rengimo klausimais reikalavimus 
 JEIGU PAREIŠKĖJAS YRA JURIDINIS ASMUO  
 JEIGU YRA GALIMYBĖ  
 JEIGU YRA PAGRINDO MANYTI KAD ... 
 JEIGU YRA PAGRINDO ĮTARTI KAD ... 
 JEIGU ĮMONĖ YRA PVM MOKĖTOJA  
 JIE YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 JIS YRA VIEŠPATS MESIJAS  
 JO SUTUOKTINIUI IR VAIKAMS JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ YRA LIETUVOS PILIEČIAI  
 JOS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS ASMENIMS JEIGU JŲ TEISĖS IR INTERESAI YRA PAGRĮSTI šios Susitariančiosios Šalies įstatymais 
 JĖZUS KRISTUS YRA VIEŠPATS  
 JĖZUS YRA MESIJAS DIEVO SŪNUS  
 JĖZUS YRA VIEŠPATS  
 YRA DANGAUS KARALYSTĖ  
 JŪSŲ VARDAS JŪSŲ EL PAŠTO ADRESAS JŪSŲ ŽINUTĖ O ČIA YRA JŪSŲ ŽINUTĖS  
 KADA SAULĖ YRA PASIEKUSI AUKŠČIAUSIĄ TAŠKĄ  
palaiminti TURINTYS VARGDIENIO DVASIĄ JŲ YRA DANGAUS KARALYSTĖ  
 KARŠTO VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIAI YRA NAMO ŠILUMOS punkte 
 KAS YRA GYVENIMAS  
 KAS YRA KAS LIETUVOJE  
 KAUNAS YRA KAUNAS  
 KIEK SALĖJE YRA DEPUTATŲ  
 KLASIFIKACIJA YRA AUKŠČIAUSIA FORMA  
 KODAS JEIGU PAREIŠKĖJAS YRA FIZINIS ASMUO  
 KOMITETĄ KURIS GALI DARYTI VISKĄ KAS YRA BŪTINA  
 KONSTITUCIJOJE IR ĮSTATYMUOSE YRA TIKSLIAI NUSTATYTI ... 
 KONTROLINĖ BAZINĖ KURO SUNAUDOJIMO NORMA YRA NEŽINOMA  
 KURIO PAGRINDU YRA PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 LIETUVA YRA PASIRAŠIUSI laisvosios prekybos sutartis 
 LIETUVOS RINKA YRA SĄLYGOTA SVARBESNĖS IDĖJŲ RINKOS NEBUVIMO  
 LIGONIUS KURIŲ BŪKLĖ YRA SUNKI  
 LRYTAS LT VISA MEDŽIAGA PATEIKTA ŠIAME LAIKRAŠTYJE YRA ŠIO LAIKRAŠČIO NUOSAVYBĖ KOPIJUOTI PLATINTI BE UAB LIETUVOS RYTAS SUTIKIMO DRAUDŽIAMA  
 MAN ATRODO KAD YRA KELIOS PRIEŽASTYS  
tarptautinės sutartys, kurių DALYVĖ YRA LIETUVOS RESPUBLIKA  
 MUITO NORMA KURIĄ TAIKANT APSKAIČIUOJAMAS MUITAS YRA DIDESNIS ... 
 NAMO I A YRA ŠALTAS IR KARŠTAS VANDUO ELEKTRA  
 NAUDOTIS ŠALIES KURIOS PILIETIS JIS YRA GYNYBA  
 NEKILNOJAMOJO DAIKTO KURIS YRA ŠEIMOS TURTAS  
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI ŠIS KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAS YRA GALUTINIS IR neskundžiamas 
 NETURĖS JOKIŲ TEISINIŲ PASEKMIŲ NES ŠIS SUSITARIMAS YRA NETEISĖTAS  
 NEVERSLINIO DYDŽIO ŽUVŲ YRA DAUGIAU NEGU LEIDŽIAMA  
 NORINT PARODYTI JOG MOKSLININKAI IRGI YRA TIK ŽMONĖS  
 O JEI YRA TOKS DIDELIS NORAS GYVENTI SVETUR  
 ORGANO KURIO ŽINIOJE YRA BAUSMĖS VYKDYMAS  
 PAJAMOS VIENAM ŠEIMOS NARIUI YRA MAŽESNĖS UŽ VALSTYBĖS REMIAMAS  
 PARAMOS GAVĖJAI YRA MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS  
 PASLAUGAS KURIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖS SĄLYGOS YRA NURODYTOS  
 PATENKA Į LAIKOTARPĮ KAI IKI SEIMO KADENCIJOS PABAIGOS YRA LIKĘ MAŽIAU KAIP PUSĖ METŲ  
 PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASAS  
 PAŽEIDIMAS KURIO PAGRINDU YRA PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 PINIGINIS VIENETAS YRA LITAS  
 PIRKIMO PARDAVIMO OBJEKTAS YRA VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO gyvenamieji namai 
 PRIKLAUSOMAI NUO VIETOVĖS KURIOJE JIS YRA  
 RATIFIKAVIMO RAŠTUS IR PAREIŠKIMUS DĖL DENONSAVIMO KURIUOS JIS YRA UŽREGISTRAVĘS  
 REALIZAVIMO TERMINAS YRA PASIBAIGĘS  
 ANALIZĖS METODAS YRA ANALIZĖ REMIANTIS DUOMENIMIS  
 ANALIZĖS TIKSLAS BE KITA KO YRA NUSTATYTI TAISYKLES  
 SAVIVALDYBĖ YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIS VIENETAS  
 ANTRASIS BŪDAS YRA VIEŠAS AKCIJŲ PARDAVIMAS  
 SU ASMENIU KURIS YRA KITOS VALSTYBĖS PILIETIS ARBA ASMUO BE PILIETYBĖS  
 SUMA YRA LYGI ... 
 SUSIRINKIMAS YRA TEISĖTAS JEIGU JAME DALYVAUJA DAUGIAU KAIP PUSĖ bendrovės narių 
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS PILIETIS JIS YRA  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS PILIETIS YRA VAIKAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA TAS TURTAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA TURTAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ŠIS TURTAS  
 SUSKAIČIUOTI KIEK SALĖJE YRA DEPUTATŲ  
 SĄLYGŲ KURIOS YRA BŪTINOS IR PAKANKAMOS  
 SĄRAŠE YRA NUORODA Į ŠIĄ PASTABĄ  
 TAI YRA MANO KŪNAS KURIS UŽ JUS ATIDUODAMAS  
 TAI YRA MANO KŪNAS  
 TAI YRA ŽMOGAUS  
 TAI ĮSTAIGA ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ASMENS GYVENAMOJI VIETA  
 TAIS ATVEJAIS KAI LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE YRA NUSTATYTOS KITOKIOS TAISYKLĖS  
 TAISYKLĖS YRA ŽEMIAU  
 TAS MUITO ARBA MOKESČIO PAGRINDAS VERTĖ ARBA KIEKIS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJANT MUITAS ARBA MOKESTIS YRA DIDESNIS JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS MIŠRUS  
 TAS MUITO PAGRINDAS VERTĖ ARBA KIEKIS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJANT MUITAS YRA DIDESNIS JEIGU EKSPORTO MUITAS MIŠRUS  
 TEISĖJAS IR TEISMAI VYKDYDAMI TEISINGUMĄ YRA NEPRIKLAUSOMI  
 TEMPERATŪRA YRA NE AUKŠTESNĖ KAIP ... 
 TEORIJOS YRA SKIRTINGOS VIENA KITĄ PAPILDANČIOS  
 TOJE SUSITARIANČIOJOJE VALSTYBĖJE KURIOJE YRA NUOLATINĖ BUVEINĖ  
 TOJE ŠALYJE KUR YRA NUOLATINĖ BUVEINĖ  
 TOJE ŠALYJE KURIOJE YRA NUOLATINĖ BUVEINĖ  
 TOKIŲ PAVYZDŽIŲ YRA IR DAUGIAU  
 TURTAS YRA ŽMOGUS JO ŽINIOS  
 TURĖTOJI ŽEMĖ IR MIŠKAS YRA KAIMO VIETOVĖJE  
 TURĖTOJI ŽEMĖ IR MIŠKAS YRA MIESTUOSE IR MIESTO TIPO GYVENVIETĖSE  
 TĖVAS YRA MANYJE  
 UŽDAVINIAI YRA ŠIE ... 
 VAIDMUO YRA BEJE LABAI ĮVAIRUS  
 ARBITRAŽO SPRENDIMAI YRA GALUTINIAI IR PRIVALOMI  
 VERTĖ YRA MAŽESNĖ UŽ ŠIUO METU GALIOJANTĮ minimalų deklaravimui priklausančio turto kainos dydį 
 VIDUTINĖ RINKOS KAINA YRA DIDESNĖ NEGU ... 
 VIDUTINĖ RINKOS KAINA YRA MAŽESNĖ NEGU ... 
 VIENAS IŠ SUTUOKTINIŲ YRA VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS IR VIENAS IŠ JŲ GYVENA VIENOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENAS IŠ TĖVŲ AR SENELIŲ YRA LIETUVIAI  
 VIENAS YRA VIENOS O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS  
 ASMENIS KURIE YRA PRIPAŽINTI NEVEIKSNIAIS  
 VIEŠPATS YRA MANO JĖGA IR GIESMĖ  
 VISA KAS YRA DANGUJE IR ŽEMĖJE  
 VISADA YRA GALIMYBĖ  
 VISKAM YRA RIBOS  
 VISKAS MAN YRA MANO TĖVO  
 VYRIAUSYBĖ YRA NUMAČIUSI ... 
 YRA IR KITA MEDALIO PUSĖ  
 YRA PRIVALOMAS VISOMS LIETUVOS MUITINĖS įstaigoms 
 YRA PRIVALOMI VISIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 YRA REIKALINGI MŪSŲ PAGALBOS  
 YRA SĄMONINGAI BENDRADARBIAVĘS SU KITOS VALSTYBĖS specialiosiomis tarnybomis 
 YRA SĄMONINGAI BENDRADARBIAVĘS SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 YRA VIENOS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ PILIETIS  
 YRA VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTAS  
 ATITINKAMU KOEFICIENTU PRIKLAUSOMAI NUO VIETOVĖS KURIOJE JIS YRA PO KIEKVIENŲ EKSPLOATACIJOS METŲ  
 ĮSTATAI YRA TEISINIS DOKUMENTAS  
 ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ŠIO ASMENS GYVENAMOJI VIETA  
 ŠIOSE ĮMONĖSE YRA VALSTYBEI AR SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ  
 ŠIS KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAS YRA GALUTINIS IR neskundžiamas 
 ŠITAS YRA MANO MYLIMASIS SŪNUS  
 ŠIUO METU JIS YRA ... 
 ŠIUO METU LIETUVOJE YRA ... 
 ŽMOGAUS GYVYBĖ YRA DOVANA  
 ŽMOGAUS GYVYBĖ YRA ŠVENTA IR NELIEČIAMA  
 ŽMOGAUS TEISĖS IR LAISVĖS YRA PRIGIMTINĖS  
 ŽODŽIO VARTOJIMAS KALBOJE YRA JO REIKŠMĖ  
 ATSKAITOMA PVM SUMA YRA DIDESNĖ UŽ PARDUOTŲ PREKIŲ IR SUTEIKTŲ PASLAUGŲ PVM SUMĄ  
 ATSKAITOMA PVM SUMA YRA ĮTRAUKTA Į APSKAITĄ  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SPRENDIMAS YRA GALUTINIS  
 BEI KITI GAMTOS IŠTEKLIAI YRA LIETUVOS NACIONALINIS TURTAS  
 BLOGIAUSIU ATVEJU YRA TIKIMYBĖ KAD ... 
 BRANDUOLYS YRA TARYBŲ SĄJUNGOS KOMUNISTŲ PARTIJA