Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodynas – pirmasis tekstyno duomenimis pagrįstas lietuvių kalbos pastoviųjų junginių žodynas. Žodyne atsispindi didelė pastoviųjų junginių įvairovė: kolokacijos, frazeologizmai, ilgesnės teksto atkarpos (kartais net keli sakiniai).
Daiktavardinės frazės nustatytos statistiškai apskaičiavus žodžių traukos tekste įvertį (gravity counts) 100 mln. žodžių apimties Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne, reprezentuojančiame 1991–2002 m. rašytinę lietuvių kalbą. Iš automatiškai nustatytų teksto atkarpų buvo atrinktos prasmingos ir gramatiškai taisyklingos frazės, kuriose yra bent vienas daiktavardis. Žodyną sudaro beveik 69 tūkst. daiktavardinių frazių.

Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodynas

Paieška


Galima ieškoti konkretaus žodžio (žodžio formos), pvz., kompiuteris arba kompiuterio ir kt.
Įvedus žodžio pradžią, pvz., kompiuter, bus pateiktos frazės su formomis kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių ir kt.
Įvedus dalį žodžio, pvz., kel, bus pateiktos frazės su formomis keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai ir kt.
Įvedus žodžio pabaigą, pvz., ris, bus pateiktos frazės su formomis seseris, sandoris, duris, kuris, numeris ir kt.

Galima ieškoti vieno arba daugiau tikslaus (-ių) žodžio (-ių). Galima ieškoti žodžio dalių nurodant žvaigždutes (pvz., *nam, nam*, *nam*).
Ieškant iš dviejų arba daugiau žodžių sudarytos frazės, galima nurodyti tik tų žodžių dalis (pvz., nam* gamyb*).
Galima ieškoti žodžio su tarpais, pvz., tarpas, namas, tarpas; tada bus pateikiamos frazės, kuriose prieš namas ir po jo eina kiti žodžiai.
Įrašius lemą (pagrindinę žodžio formą), pvz., ministras, bus pateiktos frazės su kitomis šios lemos formomis, pvz., ministro, ministrą, ministru ir t. t.
Galima ieškoti pirmojo frazės žodžio, pvz., įrašius atominė, bus pateikti junginiai atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika ir kt.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Paieška pagal gramatinius požymius
Paieška pagal gramatinius požymius(BETA)

Rezultatai
Frazės papildymas iš kairėsFrazėFrazės papildymas iš dešinės
 DALIS MŪSŲ  
glosto MAN GALVĄ  
 DARBUS KURIUOS AŠ DARAU  
 DAUG DAUGIAU ŽMONIŲ MANE PAŽĮSTA KAIP ... 
 DAUGELIO MŪSŲ VISUOMENĖS NARIŲ  
gyvenęs ... AMŽIUJE PRIEŠ MŪSŲ ERĄ  
... METAIS PRIEŠ MŪSŲ ERĄ  
iškilo MAN PRIEŠ AKIS  
iškrito MAN IŠ RANKŲ  
 DIEVAS ATSIUNTĖ Į MŪSŲ ŠIRDIS SAVO SŪNAUS DVASIĄ  
 DIEVAS SU MUMIS  
išpils ANT MŪSŲ GALVŲ  
 DUONA KURIĄ AŠ DUOSIU  
ištiesė; padavė; paspaudė MAN RANKĄ  
išvykti IŠ MŪSŲ ŠALIES  
kilęs IŠ MŪSŲ KRAŠTO  
 GALI BŪTI PRIPAŽINTAS TIK MŪSŲ LAIKRAŠČIO metų žmogumi 
 GAMTA ŠALIA MŪSŲ  
 GELBĖK MANE NUO ŠIOS VALANDOS  
laida TARP MŪSŲ MERGAIČIŲ  
mirė; permaldavimą UŽ MŪSŲ NUODĖMES  
 GYVŪNAI IR MES  
 IKI MŪSŲ DIENŲ  
 IKI MŪSŲ LAIKŲ  
 IKI PAT MŪSŲ DIENŲ  
 IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS DR VALENTINAS VYTAUTAS TOLOČKA  
 IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS  
 IŠLIETA MŪSŲ ŠIRDYSE ŠVENTOSIOS DVASIOS KURI MUMS DUOTA  
 IŠLIKO IKI MŪSŲ DIENŲ  
 JEI KAS EIS PER MANE BUS IŠGELBĖTAS  
 JIS MUS PAMILO IR ATSIUNTĖ SAVO SŪNŲ  
 KAD MŪSŲ DŽIAUGSMAS BŪTŲ TOBULAS  
 KAIP RAŠO MŪSŲ KŪRĖJAI  
pakėlė MANE ANT RANKŲ  
 KAS PASILIEKA MANYJE IR AŠ JAME TAS DUODA DAUG VAISIŲ NUO MANĘS  
paplekšnojo; patapšnojo MAN PER PETĮ  
 KAS TIKI MANE NIEKUOMET nebetrokš 
 KAS VALGO MANO KŪNĄ IR GERIA MANO KRAUJĄ TAS PASILIEKA MANYJE IR AŠ JAME  
 KASDIENĖS MŪSŲ DUONOS DUOK MUMS ŠIANDIEN  
pasiūlymas IŠ MŪSŲ PUSĖS  
paėmė; čiupo; nutvėrė MANE UŽ RANKOS  
pašnibždėjo MAN Į AUSĮ  
 KREIPĖSI Į MANE  
 KRISTUS MUS ATPIRKO  
 KRISTUS MUS IŠVADAVO  
 KUR DU AR TRYS SUSIRINKĘ MANO VARDU TEN IR AŠ ESU TARP JŲ  
puolė MAN ANT KAKLO  
... MŪSŲ AMŽIAUS DEŠIMTMETYJE  
... MŪSŲ EROS AMŽIUJE  
skraidė; kybo VIRŠ MŪSŲ GALVŲ  
 LIETUVA TĖVYNE MŪSŲ  
 LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ  
smogė; trenkė; žiūri MAN Į VEIDĄ  
sumaišyk MANE SU CUKRUM  
 LINKSMA DIENA MUMS nušvito 
 MAN ATRODO KAD YRA KELIOS PRIEŽASTYS  
 MAN GĖDA  
 MAN KAIP MOTERIAI LABAI PATIKO internetinės diskusijos 
 MAN TEKO LAIMĖ ... 
 MAN Į RANKAS pateko ... 
 MAN ŠIRDĮ skauda; suspaudė 
 MANDAGUMAS MŪSŲ KASDIENINIS  
 MANO DIEVE MANO DIEVE KODĖL MANE apleidai 
sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai LIETUVOS ŽMONIŲ GEROVEI TEPADEDA MAN DIEVAS  
sėdi; užšoko MAN ANT KELIŲ  
 MES BE VILNIAUS nenurimsim 
 MES DABAR ESAME DIEVO VAIKAI  
 MES NETURIME TEISĖS  
 MES TURIME TEISĘ  
tiesiai UŽ MŪSŲ NUGARŲ  
 MUMS VISĄ LAIKĄ BUVO SAKOMA ... 
 MUS SUPANTĮ PASAULĮ  
 MŪS ŽINGSNIUS TELYDI  
 MŪSŲ AKIMIS ŽIŪRINT  
 MŪSŲ AMŽIAUS PRADŽIOJE  
 MŪSŲ AMŽIUJE  
 MŪSŲ DARBO TIKSLAS BUVO NUSTATYTI ... 
 MŪSŲ DIENOMIS  
 MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ KAIP ŽYDĖJIMAS VYŠNIOS  
 MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ  
 MŪSŲ EPOCHOJE  
 MŪSŲ EROS  
 MŪSŲ KELYJE Į EUROPOS SĄJUNGĄ  
 MŪSŲ KLIMATO SĄLYGOMIS  
 MŪSŲ LAIKAIS  
 MŪSŲ LAIKŲ  
 MŪSŲ NAMAI RUSIJA  
 MŪSŲ NUOMONE  
 MŪSŲ POŽIŪRIU  
 MŪSŲ PRAEITIES BEIEŠKANT  
 MŪSŲ TYRIMŲ DUOMENIMIS  
 MŪSŲ TĖVAI IR SENELIAI  
 MŪSŲ UNIVERSITETO REKTORIUS PROF EDMUNDAS KAZIMIERAS ZAVADSKAS 
 MŪSŲ ŠALIAI ATSTOVAVO ... 
 MŪSŲ ŠALIES ATSTOVAI  
 MŪSŲ ŠALIES PILIEČIŲ  
 MŪSŲ ŠALIES SPORTO  
 MŪSŲ ŠALIES VADOVAS  
 MŪSŲ ŠALIES  
 MŪSŲ ŽINIOMIS  
 MŪSŲ ŽVILGSNIAI SUSITIKO  
įbruko MAN Į RANKAS  
šovė; atėjo MAN Į GALVĄ  
 NUSIŠYPSOK MUMS VIEŠPATIE  
 NĖ VIENAS IŠ MŪSŲ KAIMYNŲ  
žiūri; žvelgė MAN Į AKIS  
žiūrėjo TIESIAI Į MANE  
 PALIKITE MANE RAMYBĖJE  
 PASIŽIŪRĖJO Į MANE  
 PER MŪSŲ VIEŠPATĮ JĖZŲ KRISTŲ  
 PIRMAISIAIS MŪSŲ EROS AMŽIAIS  
 PO MANĘS NORS IR TVANAS  
 PO MŪSŲ KOJOMIS  
 PO MŪSŲ NORS IR TVANAS  
 PRIESAIKOS TEKSTAS AŠ VARDAS PAVARDĖ PRISIEKIU BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI  
 PRIEŠ MŪSŲ AKIS atsistoja; iškyla; atsiveria 
 PRIEŠ MŪSŲ ERĄ  
 RINKIMAI MŪSŲ PASIRINKIMAS  
 SKELBKITE GERIAUSIUS SAVO PROJEKTUS MŪSŲ ŽURNALE TAI PATIKIMAS LEIDINYS  
 TAS MAN IR BROLIS IR SESUO IR MOTINA  
 TAS ŽODIS TAPO KŪNU IR GYVENO TARP MŪSŲ  
 TEGUL VISI BUS VIENA KAIP TU TĖVE MANYJE IR AŠ TAVYJE  
 TEPADEDA MAN DIEVAS  
 TIK PAS MUS JŪS GALITE ĮSIGYTI ĮVAIRIŲ MODIFIKACIJŲ  
 TĖVAS YRA MANYJE  
 TĖVE MŪSŲ KURIS ESI DANGUJE  
 TĖVE MŪSŲ KURS ESI DANGUJE TEESIE ŠVENTAS TAVO VARDAS  
 TĖVE MŪSŲ MALDA  
 TĖVE MŪSŲ MALDOS  
 TĖVE MŪSŲ SVEIKA MARIJA  
 TĖVE MŪSŲ  
 VALANDA KAI MES NIEKO NEŽINOJOM  
 VALANDA KAI MES NIEKO NEŽINOJOME  
 ARGI AŠ ESU SAVO BROLIO SARGAS  
 ARGI MŪSŲ ŠIRDYS nebuvo užsidegusios 
 VARGAS MAN  
atkeliavo Į MŪSŲ KRAŠTĄ  
 VIEŠPATIE IŠMOKYK MUS MELSTIS  
 VIEŠPATIE PAS KĄ MES EISIME  
 VILNIUS MŪSŲ O MES RUSŲ  
 VISKAS MAN YRA MANO TĖVO  
 ATEINA PRIE MŪSŲ SIENOS Į RYTUS IR KLAUSIA KUR MANO VALSTYBĖ  
 VYŠNIAUSKAITĖ A MŪSŲ METAI IR ŠVENTĖS  
 YRA REIKALINGI MŪSŲ PAGALBOS  
 ATLEISK MAN VIEŠPATIE  
 ATLEISK MUMS MŪSŲ KALTES KAIP IR MES ATLEIDŽIAME SAVO KALTININKAMS  
 ATLEISK MUMS MŪSŲ KALTES  
 ŠIUO METU MŪSŲ ŠALYJE  
 ŽODIS TAPO KŪNU IR GYVENO TARP MŪSŲ  
 ŽURNALO MŪSŲ ŽODIS  
atsisėdo; atsistojo; liko MAN UŽ NUGAROS  
 ATSTOVAUTI MŪSŲ ŠALIAI  
atvažiuoja PAS MANE Į SVEČIUS  
atvyko Į MŪSŲ ŠALĮ  
atėjo MUMS Į PAGALBĄ  
atėjo Į MŪSŲ NAMUS  
 AŠ DAR KARTĄ KARTOJU  
 AŠ ESU GYVOJI DUONA NUŽENGUSI IŠ DANGAUS  
 AŠ ESU KELIAS TIESA IR GYVENIMAS  
 AŠ ESU PRISIKĖLIMAS IR GYVENIMAS  
 AŠ GYVENU TAČIAU NEBE AŠ O GYVENA MANYJE KRISTUS  
 AŠ IR MANO ŠEIMA  
 AŠ IR PASAULIS  
 AŠ NETURIU TEISĖS  
 AŠ TURIU GALVOJE  
 AŠ VARDAS PAVARDĖ  
 AŠ VIEŠPATS JŪSŲ DIEVAS  
beldžiasi; įlieja; apeliuoja; Dievas atsiuntė Į MŪSŲ ŠIRDIS  
 BALSUOJA MANO ŠEIMOS NARIAI KITI MAN ARTIMI ŽMONĖS  
 BENDRAVIMĄ SU MUMIS  
dink MAN IŠ AKIŲ  
 BENE AŠ ESU MANO BROLIO SARGAS  
 BET AŠ NORĖČIAU ATKREIPTI DĖMESĮ Į kitką