Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BYLŲ DĖL TEISĖS AKTŲ ATITIKIMO KONSTITUCIJAI  
 CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ  
 CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ  
 DARBŲ SAUGOS IR DARBO HIGIENOS NORMINIŲ AKTŲ PAŽEIDIMAS  
 DARBŲ SAUGOS IR DARBO HIGIENOS NORMINIŲ AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 EKONOMINIŲ SANKCIJŲ UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS TAIKYMO  
 EKONOMINIŲ SANKCIJŲ UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 EKSPERTIZĖS AKTAS  
 EKSPERTIZĖS AKTE  
 EKSPERTIZĖS AKTO  
 EKSPERTIZĖS AKTĄ  
kovo 11-osios; vasario 16-osios; Nepriklausomybės AKTO SIGNATARAS  
 HIGIENOS NORMINIŲ AKTŲ BEI ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS  
 JEIGU LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUOSE NENUMATYTA KITAIP  
 JŪRINIO PROTESTO AKTO SURAŠYMO  
 KITAIS TEISĖS AKTAIS  
 KITI TEISĖS AKTAI  
 KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 KITŲ INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTŲ  
 KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA IR TERMINAIS  
 KITŲ TEISĖS AKTŲ UŽ KURIŲ ĮGYVENDINIMĄ ATSAKINGA MUITINĖ  
 LAIKOMASI ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ  
 LEIDŽIA ĮSAKYMUS IR ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS TIKRINA KAIP JIE VYKDOMI  
 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS AKTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS KITAIS NORMINIAIS AKTAIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS BEI KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUOSE IR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 LYTINIO AKTO METU  
 LYTINIO AKTO  
 LYTINIS AKTAS  
 LYTINĮ AKTĄ  
 MAŽOSIOS LIETUVOS PRISIJUNGIMO PRIE DIDŽIOSIOS LIETUVOS AKTO  
 MINISTRO LEIDŽIAMI ĮSAKYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI REGISTRUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO NUSTATYTA TVARKA PRIREIKUS LEIDŽIA KARTU SU KITAIS MINISTRAIS BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
 NACIONALINIAI ĮSTATYMAI AR KITI NORMINIAI AKTAI  
 NACIONALINIUOSE ĮSTATYMUOSE AR KITUOSE NORMINIUOSE AKTUOSE  
 NEGALI TRUKDYTI ĮSTATYMUOSE AR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE NUMATYTAIS bei pažintiniais tikslais lankyti saugomų kraštovaizdžio kompleksų bei objektų 
 NEGALIOJA JOKS ĮSTATYMAS AR KITAS AKTAS PRIEŠINGAS KONSTITUCIJAI  
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAI  
 NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS  
 NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARO  
 NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARĄ  
 NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARĖ  
 NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARŲ  
 NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO AKTO SIGNATARAS  
 NORINT ĮSITIKINTI AR LAIKOMASI ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 NORMATYVINIAI AKTAI  
 NORMATYVINIAIS AKTAIS  
 NORMATYVINIUS AKTUS  
 NORMATYVINIŲ AKTŲ SAUGOS DARBE KLAUSIMAIS RENGIMO IR TVIRTINIMO TVARKOS  
 NORMATYVINIŲ AKTŲ  
 NORMINIAI AKTAI  
 NORMINIAIS AKTAIS  
 NORMINIAMS AKTAMS  
 NORMINIO AKTO  
 NORMINIS AKTAS  
 NORMINIUOSE AKTUOSE  
 NORMINIUS AKTUS  
 NORMINIŲ AKTŲ REIKALAVIMŲ  
 NORMINIŲ AKTŲ  
 NUSTATO ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 NUSTATO ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI  
 NUSTATYTUS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS UŽ KURIŲ VYKDYMĄ ATSAKO MUITINĖ  
 PAGAL ĮVERTINIMO AKTĄ UŽ ... litų 
 PAGAL ŠĮ IR KITUS ĮSTATYMUS BEI TEISĖS AKTUS  
 PAŽEIDŽIANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS  
 PAŽEISTI ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ AR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMAI  
 POĮSTATYMINIAI AKTAI  
 POĮSTATYMINIAIS AKTAIS  
 POĮSTATYMINIUOSE AKTUOSE  
 POĮSTATYMINIUS AKTUS  
 POĮSTATYMINIŲ AKTŲ  
 PRAŠYMO IŠTIRTI TEISĖS AKTO ATITIKIMĄ KONSTITUCIJAI  
 AKTAS AR JO DALIS NEGALI BŪTI TAIKOMI NUO TOS DIENOS KAI OFICIALIAI PASKELBIAMAS  
 AKTAS AR JO DALIS  
 AKTAS GALI BŪTI PRIPAŽINTAS NEGALIOJANČIU  
 AKTAS SURAŠOMAS  
 AKTE TURI BŪTI NURODYTA ... 
 AKTO DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS ATSTATYMO  
 AKTO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIU  
 AKTO DĖL PILIETYBĖS SUTEIKIMO PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIU  
 AKTO FOTOGRAFIJA FOTOGRAFIJOS GALERIJA  
 AKTO SURAŠYMO  
 AKTUS DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ BAUDŲ IR DELSPINIGIŲ  
 AKTĄ DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS ATSTATYMO  
 AKTĄ PASIRAŠO ... 
 AKTŲ SALĖ  
 AKTŲ SALĖJE  
 PRIIMTŲ TEISĖS AKTŲ  
 PRIVALO LAIKYTIS ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ IR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMŲ  
 PRIĖMIMO AKTĄ  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REGLAMENTUOJANČIAIS TEISĖS AKTAIS  
 REGLAMENTUOJANČIUS TEISĖS AKTUS  
 REKONSTRUOJAMI PAGAL TEISĖS AKTUOSE IR TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTUOSE NURODYTUS REIKALAVIMUS ATSIŽVELGIANT Į REGIONO ARCHITEKTŪROS SAVITUMUS AUKŠTINGUMĄ POBŪDĮ FORMAS TRADICINES STATYBINES MEDŽIAGAS BEI KRAŠTOVAIZDŽIO POBŪDĮ  
 REMIANTIS ŠIUO IR KITAIS ĮSTATYMAIS NORMINIAIS AKTAIS  
 RENGIAMŲ ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ  
 SAUGOS DARBE NORMINIŲ AKTŲ REIKALAVIMUS  
 SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 STEIGIMO AKTĄ  
 SURAŠOMAS AKTAS  
 SURAŠOMAS ATITINKAMAS AKTAS  
 SVEIKATINIMO VEIKLOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE ARBA KITUOSE TEISĖS AKTUOSE NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS  
 TEISINIAI AKTAI  
 TEISINIAIS AKTAIS  
 TEISINIS AKTAS  
 TEISINIUOSE AKTUOSE  
 TEISINIUS AKTUS  
 TEISINIŲ AKTŲ  
 TEISĖS AKTAI  
 TEISĖS AKTAIS  
 TEISĖS AKTAMS  
 TEISĖS AKTAS  
 TEISĖS AKTE  
 TEISĖS AKTO  
 TEISĖS AKTU  
 TEISĖS AKTUOSE IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUOSE  
 TEISĖS AKTUOSE  
 TEISĖS AKTUS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KLAUSIMAIS  
 TEISĖS AKTUS  
 TEISĖS AKTĄ  
 TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 TEISĖS AKTŲ PROJEKTUS  
 TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ  
 TEISĖS AKTŲ REGLAMENTUOJANČIŲ ... 
 TEISĖS AKTŲ  
 TERORISTINIŲ AKTŲ  
 TERORO AKTAI  
 TERORO AKTAIS  
 TERORO AKTAS  
 TERORO AKTO  
 TERORO AKTU  
 TERORO AKTUS  
 TERORO AKTĄ  
 TERORO AKTŲ JAV  
 TERORO AKTŲ NIUJORKE IR VAŠINGTONE  
 TERORO AKTŲ  
 TURTO EKSPERTINIO ĮVERTINIMO AKTĄ  
 TURTO PERĖMIMO APSKAITOS ĮKAINOJIMO SAUGOJIMO IR PERDAVIMO AKTO  
 TURTO PERĖMIMO APSKAITOS ĮKAINOJIMO SAUGOJIMO IR PERDAVIMO AKTĄ  
 VALIOS AKTU  
 VALSTYBĖS ĮSTATYMŲ IR POĮSTATYMINIŲ AKTŲ  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUSTATYTUS REIKALAVIMUS TAIP PAT KITUS TEISĖS AKTUS  
 VII SKYRIUS LIETUVOS BANKO MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ BEI KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ PRIIMTI TEISĖS AKTAI  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 YPATUMUS NUSTATO ĮSTATYMAI IR KITI NORMINIAI AKTAI REGULIUOJANTYS ... 
 ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS  
 ĮSAKYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 ĮSAKYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTUS IŠKLAUSO ... 
 ĮSTATYMAI BEI KITI TEISĖS AKTAI KURIE NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 ĮSTATYMAI KITI TEISINIAI AKTAI AR JŲ DALYS  
 ĮSTATYMAIS IR KITAIS NORMINIAIS AKTAIS  
 ĮSTATYMAIS IR KITAIS TEISĖS AKTAIS  
 ĮSTATYMAIS KITAIS TEISĖS AKTAIS IR MUITINĖS DEPARTAMENTO NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 ĮSTATYMO AR KITO TEISĖS AKTO  
 ĮSTATYMU KITAIS ĮSTATYMAIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO TEISĖS AKTAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS  
 ĮSTATYMUOSE IR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS UŽ KURIŲ ĮGYVENDINIMĄ ATSAKINGA MUITINĖ  
 ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ AKTŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ AKTŲ PROJEKTŲ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISINIŲ AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ UŽ PREKES  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ IR NORMINIŲ AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ IR POĮSTATYMINIŲ AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 ĮVYKDYTŲ TERORO AKTŲ  
 ŠIAME IR KITUOSE ĮSTATYMUOSE BEI TEISĖS AKTUOSE  
 ŠIAME KODEKSE IR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 ŠIAME ĮSTATYME BEI KITUOSE NORMINIUOSE AKTUOSE  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI NUSTATO ... 
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS ŠIOS DALIES NUOSTATŲ TAIKYMO TVARKA GALI BŪTI PAKEISTA  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ  
 ŠIO TEISĖS AKTO  
 ŠIO ĮSTATYMO IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIŲ TAISYKLIŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NUOMOS SUTARČIŲ  
 BAIGIAMĄJĮ AKTĄ  
derinant LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUS SU EUROPOS SĄJUNGOS DIREKTYVOMIS  
 BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
 BET KURĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTĄ