Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DALIS BAŽNYČIOS VAIKŲ ANTROJO PASAULINIO KARO METAIS stokojo meilės persekiojamiems žydams 
 DAR PRIEŠ ANTRĄJĮ PASAULINĮ KARĄ  
 DAUGIAVAIKĖS ŠEIMOS ANTROS GRUPĖS INVALIDAI  
laiptai; užlipo Į ANTRĄ AUKŠTĄ  
 IKI ANTROJO PASAULINIO KARO PABAIGOS  
 IKI ANTROJO PASAULINIO KARO  
 IKI PAT ANTROJO PASAULINIO KARO  
 IŠKLAUSYTA IR ANTROJI PUSĖ  
 IŠKOVOJO ANTRĄJĄ VIETĄ  
nustumti; pasitraukė Į ANTRĄ PLANĄ  
nustūmė; pasitraukia Į ANTRĄJĮ PLANĄ  
 JIS PER VIENERIUS METUS ANTRĄ KARTĄ PADARĖ pažeidimą, susijusį su šia licencijuojama veikla 
pakilo Į ANTRĄJĄ VIETĄ  
 KAS ANTRI METAI  
 KAS ANTRĄ DIENĄ  
 KAS ANTRĄ SAVAITĘ  
 KASDIEN AR KAS ANTRĄ DIENĄ  
 KIEKVIENO MĖNESIO ANTRĄJĮ šeštadienį 
 LIETUVOS ANTROJO PASAULINIO KARO ANTIHITLERINĖS KOALICIJOS PUSĖJE  
užlipo Į ANTRĄJĮ AUKŠTĄ  
 NUO ANTROJO PASAULINIO KARO  
 PASIBAIGUS ANTRAJAM PASAULINIAM KARUI  
 PER ANTRĄJĮ PASAULINĮ KARĄ  
 PIRMASIS IR ANTRASIS SVARSTYMAS PRANEŠĖJAS EKONOMIKOS MINISTRO PAVADUOTOJAS V NAVICKAS 
 PIRMOJO AR ANTROJO LAIPSNIO VALSTYBINĘ PENSIJĄ  
 PIRMOJO AR ANTROJO LAIPSNIŲ  
 PIRMOJO IR ANTROJO LAIPSNIŲ  
 PIRMOS IR ANTROS GRUPĖS INVALIDAMS  
 PIRMOS IR ANTROS GRUPĖS REGĖJIMO INVALIDŲ  
 PIRMOSIOS IR ANTROSIOS RŪŠIES PIENĄ  
 PO ANTROJO PASAULINIO KARO  
 PO ANTROJO SVARSTYMO  
 AKCIZO NURODYTO ANTROS EILUTĖS DALYJE SUMA  
 PRASIDĖJO ANTRASIS PASAULINIS KARAS  
 PRASIDĖJUS ANTRAJAM PASAULINIAM KARUI  
 PRIEŠ ANTRĄJĮ PASAULINĮ KARĄ  
 PRIEŠ PAT ANTRĄJĮ PASAULINĮ KARĄ  
 ANTRA DALIS  
 ANTRA DIENOS PUSĖ  
 ANTRA GRUPĖ  
 ANTRA PAGAL DYDĮ  
 ANTRA SAVAITĖ  
 ANTRA VIETA  
 ANTRAI KADENCIJAI  
 ANTRAIS METAIS  
 ANTRAISIAIS METAIS  
 ANTRAISIAIS NAMAIS  
 ANTRAJAI KADENCIJAI  
 ANTRAJAI PUSEI  
 ANTRAJAM PASAULINIAM KARUI  
 ANTRAJAM PUSMEČIUI  
 ANTRAJAM SVARSTYMUI  
 ANTRAJAME AUKŠTE  
 ANTRAJAME ETAPE  
 ANTRAJAME KETVIRTYJE  
 ANTRAJAME KĖLINYJE  
 ANTRAJAME KĖLINYJE  
 ANTRAJAME PAGAL DYDĮ  
 ANTRAJAME PASAULINIAME KARE  
 ANTRAJAME RATE  
 ANTRAJAME RINKIMŲ RATE  
 ANTRAJAME RINKIMŲ TURE  
 ANTRAJAME SAKINYJE VIETOJ ŽODŽIŲ ... 
 ANTRAJAME SKAITINYJE  
 ANTRAJAME SKYRIUJE  
 ANTRAJAME TURE  
aiškinti santykių SU ANTRĄJA PUSE  
 ANTRAME AUKŠTE  
 ANTRAME ETAPE  
 ANTRAME KURSE  
 ANTRAME KĖLINYJE  
 ANTRAME PAGAL DYDĮ Čečėnijos mieste 
 ANTRAME PLANE  
 ANTRAME RATE  
 ANTRAME RINKIMŲ RATE  
 ANTRAME SKYRIUJE  
 ANTRAME TURE  
 ANTRAS BŪDAS  
 ANTRAS DALYKAS  
 ANTRAS IŠ DEŠINĖS  
 ANTRAS IŠ KAIRĖS  
 ANTRAS MĖNUO  
 ANTRAS PAGAL DYDĮ Lietuvos komercinis bankas 
 ANTRAS SKYRIUS  
 ANTRAS VARIANTAS  
 ANTRASIS BŪDAS YRA VIEŠAS AKCIJŲ PARDAVIMAS  
 ANTRASIS ETAPAS  
 ANTRASIS KĖLINYS  
 ANTRASIS PASAULINIS KARAS  
 ANTRASIS PATAISYTAS IR PAPILDYTAS LEIDIMAS  
 ANTRASIS RATAS  
 ANTRASIS RINKIMŲ TURAS  
 ANTRASIS SEKRETORIUS  
 ANTRASIS SKIRSNIS  
 ANTRASIS SVARSTYMAS  
 ANTRASIS TURAS  
 ANTRASIS VARIANTAS  
 ANTRI METAI  
 ANTRIEJI NAMAI  
 ANTRO AUKŠTO  
 ANTRO KURSO STUDENTĖ  
 ANTRO LAIPSNIO DIPLOMU  
 ANTRO TURO DVIKOVOS  
 ANTRO TURO RUNGTYNĖS  
 ANTROJE DALYJE  
 ANTROJE DIENOS PUSĖJE  
 ANTROJE EILĖJE  
 ANTROJE PAMAINOJE  
 ANTROJE PUSĖJE  
 ANTROJE RUNGTYNIŲ PUSĖJE  
 ANTROJE SAVAITĖS PUSĖJE  
 ANTROJE VIETOJE LIKO ... 
 ANTROJE VIETOJE  
 ANTROJE ŽAIDIMO PUSĖJE  
 ANTROJI DALIS  
 ANTROJI GRUPĖ  
 ANTROJI KNYGA  
 ANTROJI KOMANDA  
 ANTROJI PAGAL DYDĮ frakcija; išlaidų grupė 
 ANTROJI PRIEŽASTIS  
 ANTROJI PUSĖ  
 ANTROJI VIETA ATITEKO ... 
 ANTROJI VIETA  
 ANTROJO AUKŠTO  
 ANTROJO BLOKO UŽDARYMO  
 ANTROJO DIVIZIONO  
 ANTROJO ETAPO VARŽYBOS  
 ANTROJO ETAPO  
 ANTROJO KRISTAUS ATĖJIMO  
 ANTROJO KĖLINIO PABAIGOJE  
 ANTROJO KĖLINIO PRADŽIOJE  
 ANTROJO KĖLINIO VIDURYJE  
 STRAIPSNIO ANTROJI DALIS  
 STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE NUMATYTUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 ANTROJO KĖLINIO  
 STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE VIETOJ ŽODŽIO ... 
 STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE VIETOJ ŽODŽIŲ ... 
 STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE  
 STRAIPSNIO ANTROJOJE IR TREČIOJOJE DALYSE  
 STRAIPSNIO ANTROSIOS DALIES SANKCIJĄ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 STRAIPSNIO ANTRĄJĄ DALĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 ANTROJO LAIPSNIO  
 ANTROJO LYGIO  
 STRAIPSNIO PIRMOJOJE IR ANTROJOJE DALYSE  
 ANTROJO PAGAL DYDĮ Lietuvos miesto; šalies miesto 
 ANTROJO PASAULINIO KARO DALYVIAI  
 ANTROJO PASAULINIO KARO DALYVIŲ KOVOJUSIŲ ANTIHITLERINĖS KOALICIJOS PUSĖJE STATUSO  
 ANTROJO PASAULINIO KARO DALYVIŲ KOVOJUSIŲ ANTIHITLERINĖS KOALICIJOS PUSĖJE  
 ANTROJO PASAULINIO KARO DALYVIŲ  
 STRAIPSNĮ PAPILDYTI ANTRĄJA DALIMI  
 STRAIPSNĮ PAPILDYTI TOKIA ANTRĄJA DALIMI  
 ANTROJO PASAULINIO KARO IR POKARIO  
 ANTROJO PASAULINIO KARO IŠVAKARĖSE  
 ANTROJO PASAULINIO KARO LAIKŲ  
 ANTROJO PASAULINIO KARO METAIS  
 ANTROJO PASAULINIO KARO METU  
 ANTROJO PASAULINIO KARO PABAIGOJE  
 ANTROJO PASAULINIO KARO PABAIGOS  
 ANTROJO PASAULINIO KARO PRADŽIOJE  
 ANTROJO PASAULINIO KARO VETERANAI  
 ANTROJO PASAULINIO KARO  
 ANTROJO RATO  
 ANTROJO RINKIMŲ TURO  
 ANTROJO SKYRIAUS  
 ANTROJO SVARSTYMO  
 ANTROJO TIPO MINOS  
 ANTROJO TIPO  
 ANTROJO TOMO  
 ANTROJO TURO  
 ANTROJO TŪKSTANTMEČIO  
 ANTROJOJE DALYJE  
 ANTROJOJE KORTOJE  
 ANTROJOJE LYGOJE  
 ANTROJOJE PUSĖJE  
 ANTROJOJE SKILTYJE  
 ANTROJOJE VIETOJE LIKO ... 
 ANTROJOJE VIETOJE  
 ANTROS DALIES  
 ANTROS EILĖS  
 ANTROS GRUPĖS INVALIDAS  
 ANTROS GRUPĖS INVALIDĖ  
 ANTROS GRUPĖS  
 ANTROS KARTOS  
 ANTROS KATEGORIJOS  
 ANTROS KLASĖS  
 ANTROS PUSĖS  
 ANTROS RŪŠIES  
 ANTROS VIETOS  
 ANTROSIOS DALIES  
 ANTROSIOS DEVINTOSIOS PAVOJINGUMO KLASIŲ  
 ANTROSIOS GRUPĖS  
 ANTROSIOS KARTOS  
 ANTROSIOS LYGOS  
 ANTROSIOS PUSĖS  
 ANTROSIOS SESIJOS  
 ANTROSIOS VIETOS LAIMĖTOJAI  
 ANTROSIOS VIETOS  
 ANTROSIOSE RUNGTYNĖSE  
 ANTRUOJU ATVEJU  
 ANTRUS METUS IŠ EILĖS  
 ANTRUS METUS  
 ANTRĄ DALĮ  
 ANTRĄ DIENOS PUSĘ  
 ANTRĄ DIENĄ  
 ANTRĄ KARTĄ IŠ EILĖS  
 ANTRĄ KARTĄ  
 ANTRĄ KĖLINĮ  
 ANTRĄ SAVAITĘ  
 ANTRĄ SEZONĄ IŠ EILĖS  
 ANTRĄ SYKĮ  
 ANTRĄ VALANDĄ NAKTIES  
 ANTRĄ VALANDĄ  
 ANTRĄ VIETĄ IŠKOVOJO ... 
 ANTRĄ VIETĄ UŽIMA ... 
 ANTRĄ VIETĄ UŽĖMĘS ... 
 ANTRĄ VIETĄ UŽĖMĖ ... 
 ANTRĄ VIETĄ  
 ANTRĄJA PASTRAIPA  
 ANTRĄJA PUSE  
 ANTRĄJA VIETA  
 ANTRĄJĄ DALĮ  
 ANTRĄJĄ DIENĄ  
 ANTRĄJĄ IR TREČIĄJĄ VIETAS UŽĖMĖ ... 
 ANTRĄJĄ IR TREČIĄJĄ VIETAS  
 ANTRĄJĄ KALĖDŲ DIENĄ  
 ANTRĄJĄ PASTRAIPĄ  
 ANTRĄJĄ PERGALĘ  
 ANTRĄJĄ PUSĘ  
 ANTRĄJĄ VIETĄ IŠKOVOJO ... 
 ANTRĄJĄ VIETĄ LAIMĖJO ... 
 ANTRĄJĄ VIETĄ UŽIMA ... 
 ANTRĄJĄ VIETĄ UŽIMANTIS ... 
 ANTRĄJĄ VIETĄ UŽIMANČIĄ ... 
 ANTRĄJĄ VIETĄ UŽĖMUSI ... 
 ANTRĄJĄ VIETĄ UŽĖMUSĮ ... 
 ANTRĄJĄ VIETĄ UŽĖMĘS ... 
 ANTRĄJĄ VIETĄ UŽĖMĖ ... 
 ANTRĄJĄ VIETĄ  
 ANTRĄJĮ ETAPĄ  
 ANTRĄJĮ KARTĄ  
 ANTRĄJĮ KETVIRTĮ  
 ANTRĄJĮ KĖLINĮ  
 ANTRĄJĮ PAGAL DYDĮ  
 ANTRĄJĮ PASAULINĮ KARĄ  
 ANTRĄJĮ PUSMETĮ  
 ANTRĄJĮ RATĄ  
 ANTRĄJĮ VARIANTĄ  
 ANTRĄJĮ ĮVARTĮ  
 ANTRĄJĮ ŠIŲ METŲ KETVIRTĮ  
 ANTRĄJĮ ŠIŲ METŲ PUSMETĮ  
 ANTRĄSIAS VIETAS UŽĖMĖ ... 
 ANTRĄSIAS VIETAS  
 TAI VIENAS DALYKAS ANTRAS DALYKAS ... 
 TUOJ PO ANTROJO PASAULINIO KARO  
 TURI VIENĄ GALĄ TAI TURI BŪTI IR ANTRAS  
 APSKAIČIUOTĄ PAGAL ŠIŲ METŲ ANTROJO AR PIRMOJO KETVIRČIO draudžiamąsias pajamas 
 UEFA ČEMPIONŲ LYGOS ANTROJO ETAPO  
 UŽIMA ANTRĄJĄ VIETĄ  
 UŽĖMĖ ANTRĄ VIETĄ  
 UŽĖMĖ ANTRĄJĄ VIETĄ  
 VIDURINIOJO GELEŽIES AMŽIAUS ANTROJOJE PUSĖJE  
 VIENAS IŠ SUTUOKTINIŲ YRA VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS IR VIENAS IŠ JŲ GYVENA VIENOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENAS YRA VIENOS O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS  
 VISOS ANTROJO TIPO MINOS  
 VOKIETIJOS ANTROSIOS BUNDESLYGOS  
 VYRŲ KREPŠINIO KLUBŲ EUROLYGOS VARŽYBŲ ANTROJO ETAPO  
 XIV A ANTROJOJE PUSĖJE  
 XIX A ANTROJE PUSĖJE XX A PRADŽIOJE  
 XIX A ANTROJE PUSĖJE  
 XIX A ANTROJE XX A PIRMOJE PUSĖJE  
 XIX A ANTROJOJE PUSĖJE XX A PRADŽIOJE  
 XIX A ANTROJOJE PUSĖJE  
 XIX A ANTROSIOS PUSĖS XX A PRADŽIOS  
 XIX A ANTROSIOS PUSĖS  
 XIX AMŽIAUS ANTROJE PUSĖJE  
 XIX AMŽIAUS ANTROJOJE PUSĖJE  
 XV A ANTROJE PUSĖJE  
 XV A ANTROJOJE PUSĖJE  
 XVI A ANTROJE PUSĖJE  
 XVI A ANTROJOJE PUSĖJE  
 XVII A ANTROJE PUSĖJE  
 XVII A ANTROJOJE PUSĖJE  
 XVIII A ANTROJE PUSĖJE  
 XVIII A ANTROJOJE PUSĖJE  
 XX A ANTROJE PUSĖJE  
 XX A ANTROJOJE PUSĖJE  
 XX A ANTROS PUSĖS  
 XX A ANTROSIOS PUSĖS  
 Į ANTRĄJĄ VIETĄ IŠ TREČIOSIOS PAKILO ... 
 Į ANTRĄJĮ TURĄ pateko; nepateko 
 ĮPUSĖJUS ANTRAJAM KĖLINIUI  
 ŠIEMET ANTRĄ KARTĄ  
 ŠIO STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE  
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE IR ANTROJOJE DALYSE  
 BAIGIANTIS ANTRAJAM PASAULINIAM KARUI  
 BAIGIANTIS ANTRAJAM TŪKSTANTMEČIUI