Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl spaudoje pasirodžiusios INFORMACIJOS APIE BUVUSĮ LKP TSKP turtą tyrimo 
 DAINA APIE sakalą; meilę; jūrą 
 DAINĄ APIE saulę 
geros; blogos NUOMONĖS APIE ... 
 DALIJOSI MINTIMIS APIE ... 
 DALYDAMASIS MINTIMIS APIE ... 
 DAR KARTĄ APIE ... 
 DAR TURI PATEIKTI BANKO PAŽYMĄ APIE SAVO FINANSINĘ BŪKLĘ  
 DARBAI APIE ... 
 DARBAS APIE M K Čiurlionį 
 DARBOTVARKĖ PRANEŠĖJAS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS INFORMAVO APIE DARBOTVARKĖS PAKEITIMUS IR PATIKSLINIMUS KURIEMS PRITARĖ SENIŪNŲ SUEIGA  
 DARBOTVARKĖ PRANEŠĖJAS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS INFORMAVO APIE DARBOTVARKĖS PAKEITIMUS KURIEMS PRITARĖ SENIŪNŲ SUEIGA  
 DARBOTVARKĖ PRANEŠĖJAS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS INFORMAVO APIE DARBOTVARKĖS PATIKSLINIMUS  
 DARBĄ APIE šių dienų knygų leidybą 
 DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ... 
informuoja ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ  
 DEKLARACIJA APIE NAFTOS PRODUKTŲ SAUGOJIMO VIETAS  
iškelti; perša HIPOTEZĘ APIE ... 
 DIENOS KLAUSIMAS KĄ MANOTE APIE ... 
išleista MONOGRAFIJA APIE rašytoją 
 DISKUSIJA APIE ... 
 DISKUSIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO POLITIKĄ  
 DISKUSIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS POLITIKĄ  
 DISKUSIJOS APIE tai; Europos ateitį 
 DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ LUMEN GENTIUM  
 DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE DIEVO APREIŠKIMĄ DEI VERBUM  
 DOKUMENTAI APIE sumokėtus nustatyto dydžio mokesčius 
 DOKUMENTAI APIE TARNYBĄ LIETUVOS KARIUOMENĖJE AR DARBĄ  
 DOKUMENTAS APIE ... 
 DOKUMENTAS APIE NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 DOKUMENTUS APIE sumokėtą valstybinę rinkliavą 
 DOKUMENTĄ APIE sprendimo įsiteisėjimą; baigtą vidurinį mokslą; asmeninę, šeimos ir turtinę padėtį 
 DOKUMENTĄ APIE REGISTRAVIMO MOKESČIO SUMOKĖJIMĄ  
 DOKUMENTŲ APIE pajamas 
 DUOMENIMS APIE NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 DUOMENIS APIE šeimų pajamas 
 DUOMENIS APIE ASMENS NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 DUOMENIS APIE SAVO pajamas; darbą 
 DUOMENIS APIE UŽDARBĮ  
 DUOMENYS APIE aktyviąją transporto priemonę; markiravimą; asmenis; pareiškėją; gyventojus 
 DUOMENYS APIE JŲ NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 DUOMENYS APIE TRANSPORTO PRIEMONĘ  
 DUOMENYS APIE VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOJE ĮREGISTRUOTUS ir perregistruotus vertybinius popierius 
 DUOMENŲ APIE pajamas 
 DUOMENŲ APIE ASMENS NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ ĮRAŠYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASE  
 DĖL INFORMACIJOS APIE LIETUVOS STANDARTUS  
jokių; nėra; gauti; suteikia ŽINIŲ APIE ... 
kad negirdėčiau; pasigenda KALBŲ APIE ... 
 EILĖRAŠTĮ APIE savižudį 
keletas ŽODŽIŲ APIE poeziją; motiną; save 
 ESANČIUS DUOMENIS APIE ĮMONES ĮSTAIGAS IR ORGANIZACIJAS  
 ESĖ APIE laisvę; Rusiją 
 FAKTAI APIE Noės palikuonis 
 FAKTUS APIE korupciją 
 FAKTŲ APIE tai; jo; kuriuos 
 FILMAS APIE meilę; karą 
 FILMĄ APIE Lietuvą; Lietuvos ...; apie tai, kaip ... 
 FILMŲ APIE Lietuvos ...; karą 
 GALVOJANT APIE ATEITĮ  
 GANDAI APIE tai; ... 
 GARSAS APIE Lietuvą; Žalgirio mūšį 
 GAUTI INFORMACIJĄ APIE ... 
 GAVĘS PRANEŠIMĄ APIE kliūtis 
krovinio vietų TIPAS IR SKAIČIUS DUOMENYS APIE markiravimą 
 GIESMĖ APIE stumbrą; Gediminą 
 II VATIKANO SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ LUMEN GENTIUM  
 II VATIKANO SUSIRINKIMAS PASTORALINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE GAUDIUM ET SPES  
nedelsdamas pašalinti nustatytus TRŪKUMUS IR APIE TAI INFORMUOTI TIKRINTOJUS  
 INFORMACIJA APIE alkoholį ir narkotikus; asmenį; įmonę; pasirengimą; sąskaitas; universitetą 
 INFORMACIJAI APIE juos kaupti; juos platinti 
 INFORMACIJOS APIE buvusį LKP -TSKP turtą tyrimo ir Seimo specialiosios tyrimo komisijos sudarymo projektą 
 INFORMACIJOS APIE GALIMĄ NETEISĖTU BŪDU ĮGYTO TURTO LEGALIZAVIMĄ AR ĮSTATYMŲ DRAUDŽIAMOS VEIKLOS FINANSINĮ APTARNAVIMĄ  
 INFORMACIJOS APIE TABAKO GAMINIUS IR ALKOHOLINIUS GĖRIMUS  
 INFORMACIJOS APIE TAI KUR GALI BŪTI PASLĖPTAS  
 INFORMACIJĄ APIE aplinką; įmonės veiklą; Lietuvą; mirusius pacientus; prekę; savo veiklą; aukso, konvertuojamosios užsienio valiutos atsargas 
 INFORMACIJĄ APIE PADĖTĮ transporto srityje; Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose 
 INFORMAVO APIE DARBOTVARKĖS PAKEITIMUS IR PATIKSLINIMUS KURIEMS PRITARĖ SENIŪNŲ SUEIGA  
 INFORMAVO APIE DARBOTVARKĖS PATIKSLINIMUS  
 INFORMUOJA VISUOMENĘ APIE APLINKOS BŪKLĘ IR KOORDINUOJA  
 INFORMUOJA VISUOMENĘ APIE MINISTERIJOS VEIKLĄ JOS KOMPETENCIJAI PRISKIRTAIS KLAUSIMAIS  
 INFORMUOTI APIE TAI VISUOMENĘ  
 INFORMUOTI VISUOMENĘ APIE savo teises 
nepateikia JOKIOS INFORMACIJOS APIE ... 
 IR KITI DUOMENYS APIE JO ASMENYBĘ  
 ISTORIJA APIE žmogų; meilę 
 ISTORIJAS APIE tai 
 ISTORIJOS APIE lietuvaites 
neturi SUPRATIMO APIE gyvenimą; Dievą; ekonomiką 
 ISTORIJĄ APIE pabaisą; karalių 
 ISTORIJŲ APIE dabartį 
 IŠDUOTA PAŽYMA APIE buto pirkimą 
 IŠDUOTA PAŽYMA APIE PAJAMŲ DEKLARAVIMĄ  
 IŠKELTIEMS TEIGINIAMS APIE KORUPCIJĄ IŠTIRTI  
 IŠSAMIĄ INFORMACIJĄ APIE save 
 IŠVADAS APIE tai 
 IŠVADOS APIE statinio tinkamumą naudoti; tai 
 IŠVADĄ APIE metinę biudžeto įvykdymo apyskaitą 
 JEIGU KĄ NORS ŽINOTE APIE ĮVYKDYTĄ NUSIKALTIMĄ  
 JEIGU ŠIŲ DOKUMENTŲ NĖRA GALI BŪTI PATEIKIAMI DOKUMENTAI APIE MOKYMĄSI  
 JI INFORMUOJA GENERALINĘ KONFERENCIJĄ APIE ŠIOS KONVENCIJOS TAIKYMĄ  
 KAINUOJA APIE DU MILIJONUS LITŲ  
 KALBA EINA APIE ... 
 KALBANT APIE LIETUVOS ... 
 KALBAS APIE tai; galimą bankrotą 
 KALBAS APIE GALIMĄ bankrotą 
 KALBOS APIE demokratiją; evoliuciją; korupciją; teisinę valstybę 
 KALBĖJIMAS APIE nuodėmę; žmogų; Dievą; kultūrą 
 KALBĖJO APIE BŪTINYBĘ  
parašė VEIKALĄ APIE ... 
pareikšti savo; išsakyti savo NUOMONĘ APIE ... 
parodė REPORTAŽĄ APIE šį renginį 
pasakojo; parašė PRISIMINIMUS APIE ... 
pasakyti TIESĄ APIE Dievą; gyvenimą; Lietuvos okupaciją; save 
pasidalyti MINTIMIS APIE šį renginį 
 KELETAS ŽODŽIŲ APIE ... 
 KELETĄ ŽODŽIŲ APIE ... 
 KELI ŽODŽIAI APIE ... 
 KELIS ŽODŽIUS APIE save 
pateikiama muitinės REIKALAUJAMA INFORMACIJA APIE deklaracijoje nurodytas prekes 
pateikti; gauti INFORMACIJĄ APIE TAI  
 KLAUSIMAIS APIE gyvenimo prasmę; logikas 
 KLAUSIMAS APIE Dievą; išpažįstamą tikėjimą 
 KLAUSIMŲ APIE Dievą; ateitį 
 KNYGA APIE Ameriką; Čiurlionį; San Mikelę; žmogų 
 KNYGAS APIE Lietuvą; meilę; žvalgus 
 KNYGOJE APIE Lenkiją; San Mikelę; ... 
 KNYGOS APIE Lietuvą; holokaustą 
 KNYGĄ APIE nerimą; Baltijos šalis 
 KNYGŲ APIE Lietuvą; krepšinį; sveikatą; tremtį 
 KOKIA JŪSŲ NUOMONĖ APIE ... 
piktnaudžiaujama; mirga PRANEŠIMAIS APIE išžaginimus; vagystes 
pradėti KALBĄ APIE ... 
 KONST APIE BAŽNYČIĄ DABARTINIAME PASAULYJE GAUDIUM ET SPES  
 KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE GAUDIUM ET SPES  
 KONSTITUCIJA APIE ŠVENTĄJĄ LITURGIJĄ SACROSANCTUM CONCILIUM  
prasideda PASAKOJIMU APIE ... 
 KĄ ŽINAI APIE LIETUVOS KARIUOMENĘ  
skaitė PASKAITAS APIE alkoholio žalą; kalbos kultūrą 
 LEGENDA APIE Narajamą; Vilniaus įkūrimą 
 LEGENDOS APIE tai, kad ... 
skaitė PASKAITĄ APIE ... 
 LEGENDĄ APIE Baltijos deivę 
 LEIDIMO PLATINIMO IR INFORMAVIMO APIE JUOS  
skleidė; paneigė GANDUS APIE tariamą ... 
 LICENCIJOS TURĖTOJAS TURI RAŠTU INFORMUOTI APIE TAI  
... NUOMONE APIE ... 
su DUOMENIMIS APIE užregistruotus aukciono dalyvius 
sukurti DOKUMENTINĮ FILMĄ APIE ... 
sukūrė TEORIJĄ APIE ... 
... PASTABOS APIE ... 
 LITERATŪROS APIE Lietuvą; ginklus 
susipažinti SU INFORMACIJA APIE ... 
 MEDŽIAGA APIE kandidatą 
 MEDŽIAGOS APIE Lietuvą 
 MEDŽIAGĄ APIE įstatymų taikymo praktiką; kandidatą 
 MERAS VALDYBA AR VALSTYBĖS INSTITUCIJA APIE TAI RAŠTU INFORMUOJA  
 METINĘ ATASKAITĄ APIE regioninio parko veiklą 
 METODINĘ MEDŽIAGĄ APIE ĮSTATYMŲ TAIKYMO PRAKTIKĄ  
 MINTYS APIE laisvę; ateitį; mirtį 
 MINTYS APIE SAVIŽUDYBĘ  
 MINTĮ APIE savižudybę 
 MINČIŲ APIE kalbą; kūrybą; mintį 
 MITAS APIE pasaulio sukūrimą 
 MITĄ APIE save; Edipą 
turėti SUPRATIMĄ APIE ... 
 MOKSLAS APIE dorybę; Dievą; spalvas 
 MOKYMAS APIE atlaidus; žmogų 
 MOKYMO APIE eucharistiją; bažnyčią; nuteisinimą 
 MOKYMĄ APIE kategorijas; amžinybę; krikštą 
įsitraukti į DISKUSIJĄ APIE  
 NETEISINGŲ DUOMENŲ APIE GAUTAS PAJAMAS  
 NETEISINGŲ DUOMENŲ APIE PAJAMAS ARBA PELNĄ  
 NETEISINGŲ DUOMENŲ APIE PAJAMAS PATEIKIMAS  
 NETEISINGŲ DUOMENŲ APIE PAJAMAS PELNĄ IR MOKESČIUS  
 NETEISINGŲ DUOMENŲ APIE PAJAMAS  
 NUMERIUS IR DUOMENIS APIE JUOS  
 NUOMONĖ APIE kandidatą; įtakingus visuomenės veikėjus; asmenį 
 NURODOMI DUOMENYS APIE aktyviąją transporto priemonę 
 NURODOMI DUOMENYS APIE TRANSPORTO PRIEMONĘ  
 NUSTATOMA REMIANTIS INFORMACIJA APIE APLINKYBES  
 PALYGINIMAS APIE darbininkus; gerąjį samarietį; sūnų palaidūną 
 PALYGINIMĄ APIE talentus; rauges dirvoje; sūnų palaidūną 
 PARAŠYTI KNYGĄ APIE ... 
 PAREIKŠTI SAVO NUOMONĘ APIE partijų sąrašuose esančius kandidatus 
 PASAKA APIE pelenę; vėžliuką; Eglę 
 PASAKOJIMAI APIE krepšinio žvaigždes; Lietuvą; pasaulio kilmę; šimtą elementų; stebuklus 
 PASAKOJIMAIS APIE tai 
 PASAKOJIMAS APIE Abraomą; gundymą; žodžių kilmę 
 PASAKOJIMAS APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ  
 PASAKOJIMAS APIE VEIKALUS LIETUVIŲ TAUTOS SENOVĖJE  
 PASAKOJIME APIE veikalus lietuvių tautos 
 PASAKOJIMO APIE kiaules; įvykius 
 PASAKOJIMUS APIE žmones 
 PASAKOJIMĄ APIE žmogų 
 PASAKOJIMŲ APIE Lietuvos praeitį; dievus; pasaulio sukūrimą 
 PASAKOS APIE gyvūnus; karalius 
 PASAKĄ APIE auksinę žuvelę; Pelenę; tris brolius 
 PASAKŲ APIE karalius; gyvulius; Raudonkepuraitę motyvais 
 PASIDALIJO MINTIMIS APIE Eucharistiją 
 PASKAITA APIE alkoholizmo žalą sveikatai 
 PASKAITOS APIE sveikatą 
 PASKAITŲ APIE meną 
 PASTABA APIE tai 
 PASTABAS APIE sistemą 
 PASTORACINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE GAUDIUM ET SPES  
 PATEIKIAMA INFORMACIJA APIE ... 
 PATEIKIAME INFORMACIJĄ APIE AUKSO konvertuojamosios užsienio valiutos atsargas 
 PATEIKIAMI DUOMENYS APIE ... 
 PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ... 
 PATEIKUS PAŽYMĄ APIE ŠEIMOS PAJAMAS  
 PATEIKĖ INFORMACIJĄ APIE EKONOMINĘ IR SOCIALINĘ šalies padėtį 
 PAŽYMA APIE nuosprendžio įsiteisėjimą; pajamų deklaravimą 
 PAŽYMAS APIE valstybės išperkamą žemę; sąskaitų uždarymą; atsiskaitymą su valstybės savivaldybės 
 PAŽYMAS APIE JŲ PAJAMAS  
 PAŽYMOS APIE atsiskaitymą; šeimos pajamas; užsienio valstybių gyventojams išmokėtas sumas 
 PAŽYMOS APIE UŽSIENIO VALSTYBIŲ GYVENTOJAMS IŠMOKĖTAS SUMAS  
 PAŽYMĄ APIE šeimos pajamas; atsiskaitymą; patalpų suteikimą 
 PAŽYMĄ APIE V ŠUSTAUSKO TEISTUMĄ  
 PAŽYMĖJIMAS APIE APSISPRENDIMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
Apeliacinis SKYRIUS APIE tai praneša protestą padavusiam asmeniui 
 PENSIJOS BYLOJE ESANČIUS DUOMENIS APIE UŽDARBĮ  
 PIRMOSIOS ŽINIOS APIE auksines žuveles 
 PLAČIAI SUPRANTAMA KAIP KALBA APIE KALBĄ  
 PLAČIAU APIE TAI ŠIANDIEN NUMERYJE  
 POKALBIS APIE religiją; knygą; ateitį 
 POKALBĮ APIE charakterį 
 PRANEŠA APIE TAI APLINKOS APSAUGOS PAREIGŪNAMS  
 PRANEŠA APIE TAI GENERALINIAM DIREKTORIUI  
 PRANEŠDAMA APIE TAI EUROPOS TARYBOS GENERALINIAM SEKRETORIUI  
 PRANEŠIMAI APIE įvykius; mirtį; pavogtus automobilius; karą 
 PRANEŠIMAS APIE gaisrą; įvykį; nusikaltimą; žmogaus socialinę raidą Lietuvoje; apdraustojo apdraustųjų 
 PRANEŠIMAS APIE ĮMONĖS LIKVIDAVIMĄ  
 PRANEŠIME APIE žmogaus socialinę raidą Lietuvoje; konkursą; buvo kalbama ...; teigiama ... 
 PRANEŠIMO APIE nusikaltimą; gaisrą; sutarties nutraukimą 
 PRANEŠIMUS APIE avariją; įvykius; artimųjų mirtį; nusikaltimus; padėtį Lietuvoje 
 PRANEŠIMĄ APIE atleidimą; esminį įvykį; gaisrą; bombą; nusikaltimą 
 PRANEŠIMŲ APIE aukas; įvykius; nusikaltimus; pasikeitimus; pažeidimus; žuvusiuosius 
 PRANEŠTA APIE BYLOS NAGRINĖJIMO LAIKĄ IR VIETĄ  
 PRANEŠTI APIE RADINĮ POLICIJAI IR JAI PERDUOTI  
 PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL BANKO LICENCIJOS IŠDAVIMO IR APIE TAI RAŠTU PRANEŠA PAREIŠKĖJUI  
 PRIIMA SPRENDIMĄ IŠDUOTI AR ATSISAKYTI IŠDUOTI LICENCIJĄ IR APIE TAI RAŠTU INFORMUOJA  
 PRISIMINIMAI APIE arkivyskupą; ateitį; rašytoją 
 PRISIMINIMŲ APIE tėvą 
 PUBLIKACIJŲ APIE savižudybes 
 RAŠTU APIE TAI informuoja; pranešti 
 ROMANĄ APIE tai 
 SAKMĘ APIE Juzą 
 SAKMĖ APIE Igorio žygį; Juzą 
 SAKMĖS APIE Igorio žygį; Juzą 
 SAMPROTAVIMAI APIE faktus; moralę; žmogaus prigimtį; laisvę 
 SAMPROTAVIMUS APIE tai; absurdą 
 SAMPROTAVIMŲ APIE meną 
 SKAITĖ PASKAITAS APIE lietuvių ... 
 SKAITĖ PASKAITĄ APIE Lietuvos ... 
 SKAITĖ PRANEŠIMĄ APIE Lietuvos ... 
 SKELBIMAI APIE siūlomą darbą 
 SKELBIMŲ APIE parduodamus ... 
 SKLEISTI INFORMACIJĄ APIE SAVO VEIKLĄ  
 SKYRIUJE APIE Hėgelį 
 SKYRIŲ APIE pyktį 
 SPAUDOJE APIE tai 
 STRAIPSNIAI APIE literatūrą 
 STRAIPSNIO APIE lietuvių literatūrą 
 STRAIPSNIS APIE tai 
 STRAIPSNIUS APIE Lietuvą 
 STRAIPSNIŲ APIE dailę; Lietuvą 
 STRAIPSNYJE APIE politinę ekonomiją 
 STRAIPSNĮ APIE rinkimus 
 STRIBAI IR RUSAI APIE TAI BUVO PERSPĖTI  
 STUDIJA APIE Lietuvą; lietuvių tautos praeitį 
 STUDIJOS APIE lietuvių tautosaką 
 STUDIJĄ APIE Mažeikių naftą 
 SVAJONĖS APIE ateitį; laisvę 
 SVARSTYMAI APIE karjerą 
 TAI PASAKOJIMAS APIE ... 
 APIE KAIMYNŲ IR NE TIK JŲ KĖSLUS SUDARKYTI LIETUVIŠKĄ GYVENIMO BŪDĄ  
 APIE TAI INFORMUOTI CENTRINĘ PRIVATIZAVIMO KOMISIJĄ  
 APIE TAUTINIŲ KULTŪRŲ IŠSAUGOJIMO IR PUOSELĖJIMO jų savaiminės bei išmintingai skatinamos diferenciacijos būtinybę 
 TEIGINIAI APIE būtį 
 TEIGINIUS APIE pasaulį 
 TEIGINYS APIE tai 
 TEIGINĮ APIE tai 
 TEIKIA INFORMACIJĄ APIE ... 
 TEIKTI INFORMACIJĄ APIE ... 
 TEORIJA APIE tai 
 TIESA APIE dievą; nusikaltimą; terorą 
 TIKSLIŲ DUOMENŲ APIE ... 
 TIKĖJIMO MOKSLO KONGREGACIJA DEKLARACIJA APIE EUTANAZIJĄ  
 TRAKTATE APIE PAGRINDO PRINCIPĄ  
 TRAKTATĄ APIE lietuvio būdą 
 TUO ATVEJU PAPRASTAI KALBAMA APIE ... 
 TURI TEISĘ NUTRAUKTI SUTARTĮ APIE TAI RAŠTU PRANEŠDAMAS  
 UGNIAGESIAI GAVO PRANEŠIMĄ APIE GAISRĄ  
 UŽUOMINA APIE mūsų kraštą 
 UŽUOMINOS APIE KGB 
 UŽUOMINŲ APIE kančią 
 VAKAR APIE PIETUS  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGM KONST APIE BAŽNYČIĄ  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE APREIŠKIMĄ DEI VERBUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ LUMEN GENTIUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS KONST APIE ŠVENTĄJĄ LITURGIJĄ  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS KONSTITUCIJA APIE ŠVENTĄJĄ LITURGIJĄ SACROSANCTUM CONCILIUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS PASTORACINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE GAUDIUM ET SPES  
 VERTINGOS INFORMACIJOS APIE ... 
 VIETŲ SKAIČIUS DUOMENYS APIE markiravimą 
 VISA INFORMACIJA APIE pacientą 
 VISA INFORMACIJA APIE TĄ DIENĄ  
 ATASKAITA APIE nuveiktą darbą; šią veiklą 
 ATASKAITAS APIE ... 
 ATASKAITOS APIE darbus 
 ATASKAITOS IR KITO DOKUMENTO APIE SAVO ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ  
 ATASKAITĄ APIE nuveiktą darbą; regioninio parko veiklą 
 VISUS DUOMENIS APIE ... 
 ATASKAITŲ IR DOKUMENTŲ APIE SAVO FIZINIO ASMENS ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ IR MOKESČIUS PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 VISĄ INFORMACIJĄ APIE įvykį 
 VYRAI APIE moteris 
 XX AMŽIAUS ISTORIJA APIE BIRŽELIO SUKILIMĄ IR LIETUVOS LAIKINĄJĄ VYRIAUSYBĘ  
 ĮRAŠOMI DUOMENYS APIE įregistruotus žemės sklypus 
 ĮSPĖJIMO APIE ATLEIDIMĄ IŠ DARBO  
atsakinėjau į KLAUSIMUS APIE savo asmeninį gyvenimą 
atsakyti į KLAUSIMĄ APIE ... 
 ŽINIA APIE nelaimę; jo mirtį 
 ŽINIA APIE TRIS VILNIAUS KANKINIUS  
 ŽINIAS APIE diabetą; gamtą; integraciją; išmokėtas sumas; kito laikotarpio uždarbius; Lietuvą; AIDS 
 ŽINIOMIS APIE save; pasaulį 
 ŽINIOS APIE transporto priemonę; aplinką; asmenį; autorių; darbo užmokestį; Jociškius; Lietuvą; pasaulį 
 ŽINIOS APIE TRIS VILNIAUS KANKINIUS  
 ŽINIĄ APIE save; tris Vilniaus kankinius 
 ŽINIŲ APIE LIETUVĄ  
 ŽODŽIAI APIE gamtą; meilę; pirmąją lietuvišką knygą; tėvynę 
 ŽODŽIAI APIE GAMTĄ  
 ŽODŽIAI APIE PIRMĄJĄ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ  
 ŽODŽIUS APIE motiną; Jėzų; Mariją; save 
 ŽURNALAS MOTERIS RAŠO JUMS IR APIE JUS PARAŠYKITE JAM LAIŠKĄ  
 ŽURNALAS MOTERIS RAŠO JUMS IR APIE JUS  
 ŽYMA APIE mokesčio sumokėjimą; nuosavybės bendrininkus 
 ATSILIEPIMŲ APIE jas; jį 
 ATSIMINIMAI APIE Sokratą 
 ATSIMINIMAI APIE VINCĄ MYKOLAITĮ PUTINĄ  
 ATSIMINIMŲ APIE Čiurlionį 
 ATSISAKIUS IŠDUOTI LICENCIJĄ APIE TAI RAŠTU PRANEŠAMA PAREIŠKĖJUI  
 ATSIŽVELGIANT Į TURIMAS ŽINIAS APIE GAMTOS IŠTEKLIŲ KIEKĮ  
 ATVYKO Į POSĖDĮ IR AR BUVO INFORMUOTI APIE BYLOS NAGRINĖJIMO LAIKĄ  
 BANKO PAŽYMĄ APIE SAVO FINANSINĘ BŪKLĘ  
dalijosi PRISIMINIMAIS APIE tėvą 
 BENDROSIOS ŽINIOS APIE orlaivių eksploatavimą