Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DIDESNĖ APSKAIČIUOTO MUITO SUMA  
 JEI MOKESČIŲ SUMOS APSKAIČIUOTOS UŽ importuojamus pakaitos produktus 
 MOKAMŲ MOKESČIŲ SUMA APSKAIČIUOTA  
 MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI ARBA KITAM TIKSLUI  
 MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI  
 MOKESČIO PAGRINDAS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJAMAS AKCIZAS  
 MUITAI APSKAIČIUOJAMI APMOKESTINAMŲ PREKIŲ IR KITŲ VERTYBIŲ  
 MUITAI IR MOKESČIAI TURI BŪTI APSKAIČIUOTI  
 MUITO NORMA KURIĄ TAIKANT APSKAIČIUOJAMAS MUITAS YRA DIDESNIS ... 
 MUITO SUMA NURODOMA APSKAIČIUOTA MUITO SUMA LITAIS PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTA IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 NAUJŲ PASTATŲ VIDUTINĖS RINKOS KAINOS APSKAIČIUOJAMOS  
 NORMATYVINĖS KURO SĄNAUDOS APSKAIČIUOJAMOS PAGAL FORMULĘ ... 
 NUO MOKESČIŲ SUMOS APSKAIČIUOTOS UŽ importuojamus pakaitos produktus 
 PATENTO MOKESTIS APSKAIČIUOJAMAS  
 AKCIZO TARIFAS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJAMAS AKCIZAS  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS APSKAIČIUOJAMAS NUO PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS MUITO IR AKCIZO  
 TAS MUITO ARBA MOKESČIO PAGRINDAS VERTĖ ARBA KIEKIS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJANT MUITAS ARBA MOKESTIS YRA DIDESNIS JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS MIŠRUS  
 TAS MUITO PAGRINDAS VERTĖ ARBA KIEKIS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJANT MUITAS YRA DIDESNIS JEIGU EKSPORTO MUITAS MIŠRUS  
 APSKAIČIUOJA IR MOKA Į BIUDŽETĄ  
 APSKAIČIUOJAMA PAGAL FORMULĘ ... 
 APSKAIČIUOJAMA PAGAL ŠIĄ FORMULĘ ... 
 APSKAIČIUOJAMAS MOKESTIS  
 APSKAIČIUOJAMAS PAGAL FORMULĘ ... 
 APSKAIČIUOJAMAS PAGAL VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ NUSTATYTAS KAINAS  
 APSKAIČIUOJAMAS PAGAL ŠIĄ FORMULĘ ... 
 APSKAIČIUOJAMI TAIKANT MOKESČIŲ TARIFUS  
 APSKAIČIUOJANT APMOKESTINAMĄJĮ PELNĄ IŠ BENDRŲJŲ PAJAMŲ  
 APSKAIČIUOJANT APMOKESTINAMĄJĮ PELNĄ  
 APSKAIČIUOJANT MOKESČIUS  
 APSKAIČIUOJANT VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ  
 APSKAIČIUOTA SUMA BEI MOKĖJIMO BŪDAS UŽ PREKĘ  
 APSKAIČIUOTA SUMA IR MOKĖJIMO BŪDAS  
 APSKAIČIUOTAS MOKESTIS MAŽINAMAS  
 APSKAIČIUOTAS UŽ LAIKINAI IŠVEŽTAS PERDIRBTI PREKES  
 APSKAIČIUOTI IR SUMOKĖTI Į BIUDŽETĄ PVM MOKESTĮ  
 APSKAIČIUOTI MOKESČIAI  
 APSKAIČIUOTOS UŽ PARDUOTAS PREKES SUTEIKTAS PASLAUGAS PVM SUMOS  
 APSKAIČIUOTĄ PAGAL ŠIŲ METŲ ANTROJO AR PIRMOJO KETVIRČIO draudžiamąsias pajamas 
 APSKAIČIUOTŲ DELSPINIGIŲ SUMOKĖJIMO TERMINŲ PRATĘSIMO  
 APSKAIČIUOTŲ IR NESUMOKĖTŲ Į LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TERMINŲ ATIDĖJIMO  
 APSKAIČIUOTŲ IR NESUMOKĖTŲ Į LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ PRIVALOMŲJŲ ĮMOKŲ IR DELSPINIGIŲ IŠIEŠKOJIMO  
 VIDUTINĖS RINKOS KAINOS APSKAIČIUOJAMOS SUMAŽINANT naujos transporto priemonės kainą 
 ATIMAMA MOKESČIŲ SUMA APSKAIČIUOJAMA PAGAL ...