Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUHALTERINĘ APSKAITĄ ORGANIZUOJA ... 
 BUHALTERINĘ APSKAITĄ  
 BUHALTERINĖ APSKAITA IR FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ  
 BUHALTERINĖ APSKAITA  
 BUHALTERINĖJE APSKAITOJE  
 BUHALTERINĖS APSKAITOS DOKUMENTUOSE  
 BUHALTERINĖS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS  
 BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMAS  
 BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO  
 BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMĄ  
 BUHALTERINĖS APSKAITOS  
 DARBO LAIKO APSKAITA  
 DARBO LAIKO APSKAITOS  
 DARBO LAIKO APSKAITĄ  
 ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS PRIETAISAI  
 FINANSINĖJE APSKAITOJE  
 FINANSINĖS APSKAITOS  
 FINANSŲ APSKAITOS IR KAPITALO  
 GAMTINIŲ DUJŲ APSKAITOS PRIETAISAI  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ APSKAITĄ  
 GRIEŽTOS APSKAITOS BLANKAI  
 GRIEŽTOS APSKAITOS KVITUS  
 GRIEŽTOS APSKAITOS  
 ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSKAITĄ  
 IŠDAVIMO IR APSKAITOS ŽURNALE  
 KAŠTŲ APSKAITOS SISTEMŲ  
 KAŠTŲ APSKAITOS  
 KETVERIEMS METAMS DIRBTI DARBĄ SUSIJUSĮ SU MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSKAITA  
 LEIDINIŲ IR GRIEŽTOS APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKŲ SPAUSDINIMO  
 LIETUVOS BANKO ATSISKAITYMŲ IR APSKAITOS  
 MEDICININĖS APSKAITOS FORMA NR ... 
 NARKOTINIŲ VAISTŲ IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ LAIKYMO APSKAITOS BEI IŠDAVIMO  
 NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS  
 NORMAS BEI APSKAITOS TVARKĄ  
 NĖRA KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ  
 PAGAL BUHALTERINĖS APSKAITOS DUOMENIS  
 PAGAL TARPTAUTINIUS APSKAITOS STANDARTUS  
 PO AKCININKŲ PATVIRTINTO IR APSKAITOJE UŽFIKSUOTO NUOSTOLIO PASKIRSTYMO  
 PO AKCININKŲ PATVIRTINTO IR APSKAITOJE UŽFIKSUOTO PELNO NUOSTOLIO PASKIRSTYMO  
 PO AKCININKŲ PATVIRTINTO IR APSKAITOJE UŽFIKSUOTO PELNO PASKIRSTYMO  
 PREKYBOS FINANSŲ APSKAITOS IR STATISTIKOS  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKAI  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKUS SUNAIKINA ... 
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKUS ĮVEDA Į KOMPIUTERĮ  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKUS  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKŲ SPAUSDINIMO  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKŲ UŽSAKYMO GAMYBOS TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PLATINIMO ĮSIGIJIMO NAUDOJIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKĄ  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKŲ  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ PRIVALOMIEJI PAPILDOMI REKVIZITAI  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ  
 STATISTINĖS APSKAITOS  
 SUTEIKIMAS IR ĮTRAUKIMAS Į APSKAITĄ  
 TECHNINĖS APSKAITOS BYLOS  
 TECHNINĖS APSKAITOS  
 TRANSPORTO APSKAITOS PADALINIO  
 TRANSPORTO APSKAITOS PADALINYJE  
 TRANSPORTO APSKAITOS  
 APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ  
 APSKAITA IR KONTROLĖ  
 APSKAITAI ŠI SĄSKAITA DEBETUOJAMA  
 APSKAITOS DOKUMENTO  
 APSKAITOS DOKUMENTUOSE  
 APSKAITOS DOKUMENTUS  
 APSKAITOS DOKUMENTŲ  
 APSKAITOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS  
 APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS  
 APSKAITOS PRIETAISAI  
 APSKAITOS PRIETAISUS  
 APSKAITOS PRIETAISŲ  
 APSKAITOS PRINCIPUS  
 APSKAITOS SISTEMA  
 APSKAITOS SISTEMOS  
 TURTO PERĖMIMO APSKAITOS ĮKAINOJIMO SAUGOJIMO IR PERDAVIMO AKTO  
 TURTO PERĖMIMO APSKAITOS ĮKAINOJIMO SAUGOJIMO IR PERDAVIMO AKTĄ  
 TURTO PERĖMIMO APSKAITOS ĮKAINOJIMO SAUGOJIMO IR PERDAVIMO  
 APSKAITOS SISTEMĄ  
 APSKAITOS STANDARTUS  
 APSKAITOS ŽURNALE  
 APSKAITĄ IR APSAUGĄ  
 APSKAITĄ IR KONTROLĘ  
 APSKAITĄ TVARKO pašto skyriaus viršininkas 
 UŽ ELEKTROS ENERGIJĄ PAGAL APSKAITOS PRIETAISUS  
 VADOVAUJANTIS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS nuostatais 
 VANDENS APSKAITOS PRIETAISUS  
 VANDENS APSKAITOS  
 VARTOTOJŲ KAŠTŲ APSKAITOS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ APSKAITOS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR JŲ CIRKULIACIJOS APSKAITOS TAISYKLES  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR JŲ CIRKULIACIJOS APSKAITOS  
 VISŲ VARTOTOJŲ BE ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ  
 Į VALSTYBĖS PAJAMAS PAIMTO ARBA PERDUOTO TURTO IR LOBIŲ PERĖMIMO APSKAITOS ĮKAINOJIMO SAUGOJIMO REALIZAVIMO IR GRĄŽINIMO  
 ĮMONIŲ APSKAITOS IR KITŲ DOKUMENTŲ  
 ŠALTO IR KARŠTO VANDENS DUJŲ IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS VARTOJIMO APSKAITOS IR ŠILUMOS KIEKIO  
 ŠILUMINĖS ENERGIJOS APSKAITOS PRIETAISAI  
 ŠILUMINĖS ENERGIJOS IR ŠALTO VANDENS VARTOJIMO APSKAITOS PRIETAISUS  
 ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISO  
 ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISUS  
 ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ  
 ŠILUMOS APSKAITOS  
 ŽALIAVINĖS MEDIENOS APSKAITOS IR ŽENKLINIMO  
 ATSKAITOMA PVM SUMA YRA ĮTRAUKTA Į APSKAITĄ  
 ATĖMIMU TEISĖS PENKERIEMS METAMS DIRBTI DARBĄ SUSIJUSĮ SU MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSKAITA IR TVARKYMU  
 AUDITO IR APSKAITOS  
 BE ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ