Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BROLIO AR SESERS  
 BROLIS AR SESUO  
 BROLIŲ AR SESERŲ  
 BUVIMAS AR NEBUVIMAS  
 BUVIMO AR NEBUVIMO  
 BUVO SUŽALOTI AR ŽUVO ŽMONĖS ARBA BUVO PADARYTA DIDELĖ TURTINĖ ŽALA  
 BYLĄ TIRIANČIO PAREIGŪNO AR TEISMO KURIO ŽINIOJE YRA BYLA  
 BŪDAMAS APSVAIGĘS NUO ALKOHOLIO NARKOTINIŲ AR TOKSINIŲ PRIEMONIŲ  
 BŪDAMI APSVAIGĘ NUO ALKOHOLIO NARKOTINIŲ AR TOKSINIŲ PRIEMONIŲ  
 BŪTINOSIOS KARINĖS TARNYBOS AR KARINIŲ MOKYMŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
esant nukrypimams PAGAL KONKREČIUS DARBUS AR DARBŲ RŪŠIS nuo vidutinės darbų kategorijos 
 CUKRAUS AR KITŲ SALDŽIŲJŲ MEDŽIAGŲ PRIEDŲ  
 DAIKTO AR REIŠKINIO  
 DAIKTŲ AR REIŠKINIŲ  
 DARBDAVIAMS AR JŲ ĮGALIOTIEMS ASMENIMS  
 DARBDAVIO AR JO ĮGALIOTO ASMENS SUTIKIMO  
 DARBDAVIO AR JO ĮGALIOTO ASMENS  
 DARBDAVIUI AR JO ĮGALIOTAM ASMENIUI  
 DARBDAVYS AR JO ĮGALIOTAS ASMUO  
 DIDESNIU AR MAŽESNIU MASTU  
 DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS AR KONSULINĖS ĮSTAIGOS UŽSIENYJE  
 DIRBANT PAGAL DARBO SUTARTĮ NARYSTĖS AR TARNYBOS PAGRINDU  
 DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PASLAPTĮ SUDARANČIOMIS ŽINIOMIS  
 DOKUMENTAI APIE TARNYBĄ LIETUVOS KARIUOMENĖJE AR DARBĄ  
 DONORYSTĖS DUBENS KLUBŲ KEPENŲ IR TULŽIES NEGALAVIMŲ AR LIGŲ GYDYMAS IR OPERACIJOS  
 DRAUDIMAI AR APRIBOJIMAI  
 DRAUDIMO RŪŠIES TAISYKLES DRAUDIMO ĮMOKŲ TARIFUS AR DRAUDIMO LIUDIJIMĄ POLISĄ  
 DRAUDIMO ĮMONĖ ĮSIPAREIGOJA DALINAI AR VISIŠKAI KOMPENSUOTI  
 DRAUDIMO ĮMONĖS AR DRAUDIMO BROKERIO  
 DU AR KELI ŽEMĖS SKLYPAI GALI BŪTI SUJUNGTI Į VIENĄ ŽEMĖS SKLYPĄ  
 DUKTERINĖ ĮMONĖ AR FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖ  
 DVIEJŲ AR DAUGIAU ASMENŲ  
 DĖL JO LYTIES RASĖS TAUTYBĖS KALBOS KILMĖS SOCIALINĖS PADĖTIES TIKĖJIMO ĮSITIKINIMŲ AR PAŽIŪRŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ŠIO AR KITŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMO  
 DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE AR PROFESINĖS LIGOS  
 DĖL NETEISĖTAI ĮGYTŲ IR LAIKOMŲ ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ ŠAUDMENŲ AR SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ  
 DĖL PSICHIKOS LIGOS AR SUTRIKIMO ALKOHOLIZMO NARKOMANIJOS  
 DĖL SUŽALOJIMO DARBE AR PROFESINĖS LIGOS  
 DĖL VIENOKIŲ AR KITOKIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL VIENŲ AR KITŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ŠEIMYNINIŲ APLINKYBIŲ AR KITŲ SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ  
 EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ  
 EKSPERTAS AR KONTROLIERIUS  
 EKSPERTO AR KONTROLIERIAUS  
 ELEKTROS ENERGIJA DUJOS AR NAFTA  
 ESANTYS ŽMONĖS GALĖTŲ SAUGIAI IŠEITI IŠ JO AR BŪTŲ GALIMA JUOS GELBĖTI  
 FILMUOTI FOTOGRAFUOTI DARYTI GARSO AR VAIZDO ĮRAŠUS  
 FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS  
 FIZINIAI JURIDINIAI AR KITI ĮGALIOTIEJI ASMENYS  
 FIZINIAM AR JURIDINIAM ASMENIUI  
 FIZINIAMS AR JURIDINIAMS ASMENIMS  
 FIZINIO AR JURIDINIO ASMENS  
 FIZINIS AR JURIDINIS ASMUO SAVO VARDU  
 FIZINIS AR JURIDINIS ASMUO  
 FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ  
 FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ AR JŲ GRUPIŲ  
 FMĮ KLIENTŲ AR SAVO VARDU  
 GAMINIŲ AR PREKIŲ ATSARGŲ  
 GAMYBINĘ KOMERCINĘ AR PROFESINĘ PASLAPTĮ  
 GAUNAMAS UŽ PAKENKIMĄ SVEIKATAI AR DĖL NUKENTĖJUSIOJO MIRTIES  
 GERAI BUVO GAMINTI VALGĮ AR JĮ MATYTI  
 GERBIAMAS IR VERTINAMAS KAIP TIK DĖL TO KAD JIS AR JI YRA ASMUO  
 GINKLŲ AR ŠAUDMENŲ  
 GINKLŲ ŠAUDMENŲ SPROGMENŲ KOVINĖS TECHNIKOS AR SPECIALIŲJŲ PRIEMONIŲ  
 GRĄŽINTO NAMO AR BUTO SAVININKUI  
 GRŪDUS AR GRŪDŲ  
 GYDYMAS AR OPERACIJOS  
 GYDYTI AR OPERUOTI GERKLĘ KAKLĄ STUBURĄ KAKLO SRITYJE SKYDLIAUKĘ  
 GYDYTI AR OPERUOTI LYTINIUS ORGANUS TIESIĄJĄ ŽARNĄ HEMOROJŲ  
 GYVENAMAJAME NAME JO DALYJE AR BUTE  
 GYVENAMASIS NAMAS JO DALIS AR BUTAS  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI AR PIRKTI  
 GYVENAMOJO NAMO AR BUTO  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS AR BUTUS  
 GYVENAMĄJĮ NAMĄ AR BUTĄ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ Į VALSTYBINIO AR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO BUTUS  
 GYVENTOJAI UŽ PREKES AR PASLAUGAS ATSISKAITO GRYNAIS PINIGAIS  
 HUMANITARINĖS LABDAROS AR SPECIALIOSIOS PAGALBOS SIUNTA  
 I AR II GRUPIŲ  
 I AR II GRUPĖS INVALIDAIS  
 I AR II GRUPĖS INVALIDUS NUO VAIKYSTĖS  
 I AR II GRUPĖS INVALIDĄ ARBA VAIKĄ INVALIDĄ  
naudojant IMPORTUOTAS PREKES AR KITAIP JOMIS DISPONUOJANT  
 IMPORTO AR EKSPORTO  
 INDIVIDUALIAI STATYBAI AR KITAI NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI  
 INFORMACIJOS APIE GALIMĄ NETEISĖTU BŪDU ĮGYTO TURTO LEGALIZAVIMĄ AR ĮSTATYMŲ DRAUDŽIAMOS VEIKLOS FINANSINĮ APTARNAVIMĄ  
 INSTITUTO DIREKTORIUS AR JO PAVADUOTOJAS  
 INTERPELIACIJĄ MINISTRUI PIRMININKUI AR MINISTRUI  
 INVESTICINĖ BENDROVĖ AR VALDYMO ĮMONĖ  
 IR KITI ASMENYS DĖL FIZINIŲ AR PSICHINIŲ TRŪKUMŲ NEGALINTYS patys pasinaudoti savo teise į gynybą 
 IŠ ŠILKO AR ŠILKO ATLIEKŲ  
 IŠDUOTI PAVELDĖJIMO TEISĖS AR NUOSAVYBĖS TEISĖS liudijimai 
 IŠMOKANT KOMPENSACIJĄ PINIGAIS IR AR VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
 IŠNUOMOTUS PASTATUS AR PATALPAS  
 IŠNUOMOTŲ PASTATŲ AR PATALPŲ ATSKYRIMO NUO VALSTYBINĖS ĮMONĖS PROJEKTĄ  
 IŠRINKTI AR KITOKIA TVARKA įgiję įgaliojimus 
 IŠVADAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATYMO  
 IŠVEŽIMO AR IŠSIUNTIMO  
 JAV DOLERIAIS AR KITA KONVERTUOJAMA VALIUTA PAGAL JAV DOLERIO KURSĄ  
 JEIGU DĖL TO NEBUVO GALIMA VISIŠKAI AR IŠ DALIES NUSTATYTI ĮMONĖS VEIKLOS  
 JOKIŲ KITŲ RENKAMŲ AR SKIRIAMŲ PAREIGŲ DIRBTI VERSLO KOMERCIJOS AR KITOKIOSE PRIVAČIOSE ĮSTAIGOSE AR ĮMONĖSE  
 JUOSE AR ŠALIA JŲ ESANČIŲ ŽMONIŲ HIGIENAI  
 JURIDINIAMS AR FIZINIAMS ASMENIMS  
 JURIDINIS AR FIZINIS ASMUO TURINTIS TEISĘ ... 
 JURIDINIS AR FIZINIS ASMUO ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ... 
 JURIDINIS AR FIZINIS ASMUO  
 JURIDINIŲ AR FIZINIŲ ASMENŲ  
padovanoję dovanas PINIGAIS AR NATŪRA  
 KANDIDATŲ SĄRAŠUS KELIANČIOS ORGANIZACIJOS AR KOALICIJOS  
 KARO PADĖTĮ VISOJE VALSTYBĖJE AR JOS DALYJE  
 KARTĄ AR DU PER SAVAITĘ  
 KASDIEN AR KAS ANTRĄ DIENĄ  
 KASOS APARATO AR KASOS PAJAMŲ ORDERIO  
 KAVOS AR ARBATOS  
 KELIA GRĖSMĘ ŽMONIŲ GYVYBEI AR SAUGUMUI  
 KELIA PAVOJŲ ŽMONIŲ SVEIKATAI GYVYBEI AR APLINKAI  
 KIEKVIENAS FIZINIS AR JURIDINIS ASMUO TURI TEISĘ DISPONUOTI SAVO NUOSAVYBE  
 KITAM ASMENIUI AR ASMENŲ GRUPEI  
 KITI ASMENYS AR ORGANIZACIJOS  
 KITIEMS JURIDINIAMS AR FIZINIAMS ASMENIMS  
 KITOJE VIETOJE AR VIETOVĖJE  
 KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĘ AR JOS ATSISAKYMĄ  
 KITOSE VALSTYBĖS INSTITUCIJOSE AR RAJONŲ miestų valdybose 
 KITŲ JURIDINIŲ AR FIZINIŲ ASMENŲ  
 KITŲ PAVADINIMŲ PREKĖS AR DAIKTAI  
 KITŲ VALSTYBIŲ AR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 KIŠIMASIS Į TEISĖJO AR TEISMO VEIKLĄ DRAUDŽIAMAS IR UŽTRAUKIA įstatymo numatytą atsakomybę 
 KLAUSIMAS BŪTI AR NEBŪTI  
persiregistruoti Į VALSTYBINES AR VALSTYBINES AKCINES ĮMONES  
 KODĖL APSKRITAI REIKIA SUTEIKTI GALIMYBĘ PIRKTI ŽEMĘ IR UŽSIENIEČIAMS AR TAI PADARYTI TURI BŪTENT ŠIS SEIMAS  
 KOKOSO PLUOŠTO VERPALŲ NATŪRALIŲ PLUOŠTŲ SINTETINIŲ AR DIRBTINIŲ PLUOŠTŲ  
 KOLEKTYVINĖS SUTARTIES AR KOLEKTYVINIO SUSITARIMO  
 KOMERCINĖS AR ŪKINĖS VEIKLOS  
 KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO  
 KONVENCIJĄ IŠTISAI AR IŠ DALIES pakeičiančią šią Konvenciją 
 KRAUJO AR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ  
 KRAUJO AR KRAUJO SUDĖTINIŲ DALIŲ  
 KROVINIO AR BAGAŽO  
 KUR DU AR TRYS SUSIRINKĘ MANO VARDU TEN IR AŠ ESU TARP JŲ  
 KURIOMIS DRAUDŽIAMA PREKIAUTI BE BANDEROLIŲ AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ  
 KURIĄ NORS PARTIJĄ AR ASMENĮ  
 KVOTOS AR TARDYMO  
 KVOTOS ORGANO PAREIGŪNAS AR TARDYTOJAS  
 KVOTĖJAS TARDYTOJAS TEISĖJAS AR TEISMAS  
 KVOTĖJO TARDYTOJO AR PROKURORO  
 KVOTĖJO TARDYTOJO PROKURORO AR TEISMO  
 KVOTĖJO TARDYTOJO PROKURORO TEISĖJO AR TEISMO ANTSTOLIO  
 KVOTĖJO TARDYTOJO PROKURORO TEISĖJO AR TEISMO  
 KVOTĖJO TARDYTOJO TEISĖJO AR TEISMO  
 KVOTĖJUI TARDYTOJUI TEISĖJUI AR TEISMUI  
 KVOTĖJĄ TARDYTOJĄ PROKURORĄ TEISĖJĄ AR TEISMĄ  
 KYLA KLAUSIMAS AR ... 
 KĖSINIMASIS Į POLICININKO AR POLICIJOS RĖMĖJO GYVYBĘ  
 KĖSINIMĄSI Į POLICININKO AR POLICIJOS RĖMĖJO GYVYBĘ  
 KŪRINIO AR GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTO  
 KŪRINIO ORIGINALĄ AR JO KOPIJAS  
 KŪRINIŲ AR GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ  
 KŪRINYS AR GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTAS  
 KŪRINĮ AR GRETUTINIŲ TEISIŲ objektą 
 LABDAROS AR PARAMOS  
 LABDAROS ORGANIZACIJĄ AR LABDAROS FONDĄ  
 LAIDAVIMU GARANTIJA AR VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
 LAIKOMAS ASMUO KURIO TĖVAI AR SENELIAI arba vienas iš tėvų ar senelių yra lietuviai 
 LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDO ŽEMĖS AR MIŠKO PLOTAS  
 LEIDIMAS VYKDYTI DIDMENINĘ PREKYBĄ ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS ĮSKAITANT ALŲ AR TIK ALUMI  
 LEIDŽIAMA PERIMTI TURTĄ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ funkcijoms vykdyti 
 LEIDŽIANT ĮSTATYMUS AR PRIIMANT SPRENDIMUS  
 LIETUVOJE AR UŽSIENYJE  
 LIETUVOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS MATMENIS  
stoti kitos valstybės KARINĖN TARNYBON AR DIRBTI PAREIGŪNU VALSTYBINĖJE TARNYBOJE  
su PAŽEIDIMO PADARYMO ĮRANKIŲ KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOJE AR UŽSIENIO VALSTYBĖJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AR UŽSIENIO VALSTYBIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ ŠĮ AR KITUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO NUOSTATOS AR KITAS SPRENDIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO NUOSTATŲ AR KITO SPRENDIMO  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 LIGONINĖS VYRIAUSIĄJĮ GYDYTOJĄ AR JO PAVADUOTOJĄ  
susidarius AVARINEI SITUACIJAI AR ĮVYKUS AVARIJAI  
 LITERATŪROS AR MENO KŪRINIŲ PERDAVIMAS  
 LITERATŪROS MENO AR MOKSLO DARBŲ  
 LYTIES RASĖS TAUTYBĖS KALBOS KILMĖS SOCIALINĖS PADĖTIES TIKĖJIMO ĮSITIKINIMŲ AR PAŽIŪRŲ  
 MATERIALINIŲ AR DARBO SĄNAUDŲ  
 MEGZTI AR NERTI VĄŠELIU  
 MENO AR KITOKIŲ VERTYBIŲ  
 MERAS VALDYBA AR VALSTYBĖS INSTITUCIJA APIE TAI RAŠTU INFORMUOJA  
 MERAS VALDYBA AR VALSTYBĖS INSTITUCIJA PRIIMA SPRENDIMĄ  
 METUS AR DVEJUS  
 MIESTO AR KAIMO  
 MIESTO AR RAJONO  
 MIESTŲ AR RAJONŲ VALDYBŲ VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 MIESTŲ RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ SKYRIAI AR TARNYBOS  
 MINISTERIJA APSKRITIES VALDYTOJAS AR KITA VALSTYBĖS INSTITUCIJA  
 MINISTERIJOS AR KITOS VALDYMO INSTITUCIJOS  
 MIRUS DARBUOTOJUI AR JO ŠEIMOS NARIUI  
 MIRUSIOJO ARTIMIEJI AR ĮSTATYMINIAI ATSTOVAI  
 MOKESČIUS AR KITAS mokėtinas sumas 
 MOKSLO AR MENO  
 MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTAIGŲ KURIOSE MOKSLININKO DARBAS ĮSKAITOMAS Į DAKTARO AR HABILITUOTO DAKTARO STAŽĄ IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO PRIĖMIMO  
 MOKSLO IR TECHNIKOS AR KITOS ŽINIOS  
 MOKYTŲSI BENDROJO LAVINIMO AR KITOKIO TIPO mokykloje 
 MOTINAI AR TĖVUI  
 MUITINĖS DEKLARACIJOJE AR KITAME DOKUMENTE  
veiksmai gresia LIETUVOS VALSTYBĖS SAUGUMUI AR VIEŠAJAI TVARKAI  
 MĖSOS ŽUVIES AR PIENO PRODUKTŲ  
 NACIONALINIAI ĮSTATYMAI AR KITI NORMINIAI AKTAI  
 NACIONALINIUOSE ĮSTATYMUOSE AR KITUOSE NORMINIUOSE AKTUOSE  
 NACIONALINĮ RADIJĄ AR TELEVIZIJĄ  
vežamos SU POLICIJOS APSAUGA AR MUITINĖS palyda 
 NAFTOS AR DUJŲ  
 NAMUS JŲ DALIS AR BUTUS  
 NAUDOJAMA ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ AR MIŠKAS  
 NAUDOJAMI PASTATAI STATINIAI AR JŲ DALYS  
 NEAPDOROTŲ LAUKINIŲ GYVŪNŲ AR JŲ DALIŲ  
 NEBLAIVUMO GIRTUMO AR APSVAIGIMO BŪSENOS  
 NEBLAIVUMO GIRTUMO AR APSVAIGIMO  
 NEGALAVIMŲ AR LIGŲ GYDYMAS IR OPERACIJOS  
 NEGALAVIMŲ AR LIGŲ GYDYMAS OPERACIJOS  
 NEGALI TRUKDYTI ĮSTATYMUOSE AR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE NUMATYTAIS bei pažintiniais tikslais lankyti saugomų kraštovaizdžio kompleksų bei objektų 
 NEGALIOJA JOKS ĮSTATYMAS AR KITAS AKTAS PRIEŠINGAS KONSTITUCIJAI  
 NEGYVENAMUOSIUS PASTATUS STATINIUS AR PATALPAS IŠNUOMOJA  
 NEGYVENAMUOSIUS PASTATUS STATINIUS AR PATALPAS  
 NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ AR PATALPŲ ATSKYRIMO NUO VALSTYBINĖS ĮMONĖS  
 NEMOKAMAI AR SU NUOLAIDA  
 NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES AR KARO ATVEJU  
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI ŠIAM AR KITIEMS ĮSTATYMAMS  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TO AR JIE ATVYKO Į AUKCIONĄ  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TO AR JIE TURI VAIKŲ  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TO AR JIS TURĖJO GALIMYBĘ  
 NEREKOMENDUOJAMA GYDYTI AR OPERUOTI GERKLĘ KAKLĄ STUBURĄ KAKLO SRITYJE SKYDLIAUKĘ  
 NEREKOMENDUOJAMA GYDYTI AR OPERUOTI NUGAROS KRŪTINĖS LĄSTOS STUBURO KRŪTINĖS SRITYJE ŠIRDIES BLUŽNIES LIGAS  
 NEREKOMENDUOJAMA OPERUOTI AR GYDYTI LYTINIUS ORGANUS HEMOROJŲ KEPENIS TULŽIES PŪSLĘ ŠLAPIMTAKIUS GIMDĄ  
 NEREKOMENDUOJAMA OPERUOTI AR GYDYTI LYTINIUS ORGANUS TIESIĄJĄ ŽARNĄ HEMOROJŲ KEPENIS TULŽIES PŪSLĘ ŠLAPIMTAKIUS GIMDĄ  
 NEREKOMENDUOJAMAS ARTRITO BLAUZDŲ PĖDŲ AKIŲ VEGETATYVINĖS NERVŲ SISTEMOS GYDYMAS AR OPERACIJOS  
 NEREKOMENDUOJAMAS SKRANDŽIO KASOS APENDIKSO ŽARNYNO LIGŲ GYDYMAS AR OPERACIJOS  
 NESUNKŲ NUSIKALTIMĄ AR BAUDŽIAMĄJĮ NUSIŽENGIMĄ  
 NETIKRŲ BANDEROLIŲ AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ  
 NETIKRŲ PINIGŲ AR VERTYBINIŲ POPIERIŲ  
 NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS AR GRUPĖS ASMENŲ  
 NORINT ĮSITIKINTI AR LAIKOMASI ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 NUGRIEBTO PIENO MILTELIAI SU CUKRAUS AR KITŲ SALDŽIŲJŲ MEDŽIAGŲ PRIEDAIS ARBA BE JŲ  
 NUO FORMOS PRIE REIKŠMĖS AR FUNKCIJOS  
šaukiamasis atvyks PAS KVOTĖJĄ TARDYTOJĄ PROKURORĄ TEISĖJĄ AR Į TEISMĄ  
šiurkštūs šio įstatymo pažeidimai padaryti BALSAVIMO METU AR DOKUMENTŲ SUKLASTOJIMAS turėjo lemiamą įtaką 
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATOMA ... 
 NUOSPRENDĮ AR NUTARTĮ  
 NUOSPRENDŽIO AR NUTARTIES  
 NURODOMAS SUTRUMPINTAS GARANTIJOS PAVADINIMAS DP DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS BG BANKO LAIDAVIMO DOKUMENTAS BB BENDROJI GARANTIJA PG PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO GARANTINIS RAŠTAS GN KAI GARANTIJA NETAIKOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS MUITINĖS DEPARTAMENTO AR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS SPRENDIMU  
 NURODYTOJE TERITORIJOJE AR TERITORIJOSE  
 NUSIKALTIMĄ AR BAUDŽIAMĄJĮ NUSIŽENGIMĄ  
 OBJEKTO ĮMONĖS AR JOS AKCIJŲ PAKETO  
 OPERACIJŲ SU PINIGAIS AR VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
 PAGAL DARBO SUTARTĮ NARYSTĖS AR TARNYBOS PAGRINDU  
 PAKEISTI DRAUDIMO RŪŠIES TAISYKLES DRAUDIMO ĮMOKŲ TARIFUS AR DRAUDIMO LIUDIJIMĄ POLISĄ  
 PAKEITIMO AR PANAIKINIMO  
 PARAIŠKOS AR PARAIŠKŲ PADAVIMO DATOS  
 PARDAVIMAS AR KITOKS REALIZAVIMAS  
 PAREIGŪNAI NEGALI BŪTI SEIMO NARIAIS IR SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIAIS JIE NEGALI UŽIMTI RENKAMŲ AR SKIRIAMŲ PAREIGŲ  
 PARTIJA POLITINĖ ORGANIZACIJA AR KANDIDATAS  
 PARTIJOS AR POLITINĖS ORGANIZACIJOS  
 PASKIRTI AR PAKEISTI KARDOMĄJĄ PRIEMONĘ  
 PASTATO AR STATINIO  
 PASTATUS AR PATALPAS  
 PASTATUS STATINIUS AR PATALPAS IŠNUOMOJA  
 PASTATŲ AR STATINIŲ  
 PASTATŲ AR ĮRENGINIŲ  
 PASTATŲ STATINIŲ AR JŲ DALIŲ  
 PATENTINĖS PARAIŠKOS AR PATENTO  
 PATIKRINTI AR JIE ATITINKA EUROPIETIŠKUS STANDARTUS  
 PATVIRTINTAS NOTARO ARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS AR KONSULINĖS ĮSTAIGOS PAREIGŪNO  
 PAVELDIMO AR DOVANOJAMO TURTO MOKESTIS  
 PAVELDIMO AR DOVANOJAMO TURTO MOKESTĮ  
 PAVELDIMO AR DOVANOJIMO  
 PAVOJINGOMIS AR YPAČ PAVOJINGOMIS UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS ORGANIZMUOSE  
 PAVOJINGOMIS AR YPAČ PAVOJINGOMIS UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS  
 PAŠTO ŽENKLAIS AR KITAIP PAŽYMĖTA PAŠTO RINKLIAVA  
 PAŽEIDŽIA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ ŠĮ AR KITUS ĮSTATYMUS  
 PAŽEISTI ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ AR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMAI  
 PAŽYMĖJIMĄ PASĄ AR KITĄ DOKUMENTĄ  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJĄ AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJĄ  
 PER RADIJĄ AR TELEVIZIJĄ  
 PER RESPUBLIKOS PREZIDENTO AR SEIMO NARIŲ rinkimus 
 PERIODINIŲ LEIDINIŲ LAIKRAŠČIŲ ŽURNALŲ LEIDYKLŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ REDAKCIJŲ KURIOS NUOMOJA AR KITAIP TEISĖTAI FAKTIŠKAI NAUDOJA VALSTYBINIO REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTAS PATALPAS  
 PERPARDUODANT NAUDOJANT PREKES AR KITAIP JOMIS DISPONUOJANT  
 PERPARDUODANT PREKES AR KITAIP JOMIS DISPONUOJANT  
 PIENĄ IR AR PIENO PRODUKTUS  
 PIKTNAUDŽIAVIMO AR BIUROKRATIZMO  
 PILIEČIŲ AR ORGANIZACIJŲ TEISES  
 PINIGAIS IR AR VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
 PIRKTI AR KITOKIAIS BŪDAIS ĮGYTI  
 AIŠKINIMO AR TAIKYMO  
 PIRMOJO AR ANTROJO LAIPSNIO VALSTYBINĘ PENSIJĄ  
 PIRMOJO AR ANTROJO LAIPSNIŲ  
 PO PENSIJOS PASKYRIMO AR PENSIJOS PERSKAIČIAVIMO  
 POLITINĘ PARTIJĄ AR POLITINĘ ORGANIZACIJĄ  
 POLITINĖS PARTIJOS POLITINĖS IR VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS KITOS INSTITUCIJOS AR ASMENYS  
 AKCINĖS BENDROVĖS AR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
 PREKIŲ AR PASLAUGŲ  
 PREKĘ AR PASLAUGĄ  
 PREKĖ AR PASLAUGA  
 PREKĖMS AR PASLAUGOMS  
 PREKĖS AR PASLAUGOS  
 AKTAS AR JO DALIS NEGALI BŪTI TAIKOMI NUO TOS DIENOS KAI OFICIALIAI PASKELBIAMAS  
 AKTAS AR JO DALIS  
 PRIE VANDENS TELKINIŲ AR GYVENVIEČIŲ ESANTIEMS MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS KURIŲ SĄRAŠUS TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 PRIE VANDENS TELKINIŲ AR GYVENVIEČIŲ ESANTIEMS MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS  
 PRIEVARTAUTI TURTĄ IŠ ŽEMĖS AR MIŠKO SAVININKO  
 PRIIMA SPRENDIMĄ IŠDUOTI AR ATSISAKYTI IŠDUOTI LICENCIJĄ IR APIE TAI RAŠTU INFORMUOJA  
 PRIPAŽINTI NETEKUSIAIS GALIOS AR SUDERINTI SU KONSTITUCIJOS NUOSTATOMIS  
 PRIVATIZAVIMO OBJEKTUS ĮMONES AR JŲ AKCIJŲ PAKETUS  
 PRIVATIZAVUS VALSTYBINĘ AR VALSTYBINĘ AKCINĘ ĮMONĘ  
 PRIVATIZUOJAMOS VALSTYBĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMOS ĮMONĖS ADMINISTRACIJOS VADOVĄ AR IR VALDYBĄ  
 PRIVERSTINIO IZOLIAVIMO PRIVERSTINIO IŠTYRIMO IR AR GYDYMO  
 PRIĖMIMO AR PATVIRTINIMO  
 PROGRAMOS AR DUOMENŲ BAZĖS  
 PROGRAMĄ AR DUOMENŲ BAZĘ  
 RADIJO AR TELEVIZIJOS  
 RAJONO AR MIESTO VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS  
 RANKOS AR KOJOS  
 RASĖS RELIGIJOS TAUTYBĖS AR POLITINIŲ ĮSITIKINIMŲ  
 RATIFIKAVIMO AR PRISIJUNGIMO  
 RATIFIKAVIMO PRIĖMIMO AR PRISIJUNGIMO DOKUMENTŲ  
 RATIFIKAVIMO RAŠTO AR PRISIJUNGIMO DOKUMENTO  
 RAŠTU AR ŽODŽIU  
 RELIGINĖS BENDRUOMENĖS AR BENDRIJOS  
 REORGANIZAVIMO AR LIKVIDAVIMO  
 AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 RINKIMŲ KOMISIJŲ NARIAI AR KITI ASMENYS  
PVM UŽ PARDUOTAS PREKES AR SUTEIKTAS PASLAUGAS  
 RYTŲ AR VAKARŲ  
 RYŠIŲ ELEKTROS DUJŲ ŠILUMOS AR VANDENS  
 SANDORIŲ SUDARYMĄ IR AR JŲ VYKDYMĄ  
 SAUGOS TARNYBOS AR SAUGOS STRUKTŪRINIO PADALINIO  
 SAVININKAS AR JO ĮGALIOTAS ASMUO  
 SAVININKO AR JO VAIKŲ MIRTIES LIUDIJIMŲ  
 SAVININKO TIKRASIS VARDAS AR JO ADRESAS  
 SAVIVALDYBIŲ AR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO BUTUS  
 SAVIVALDYBIŲ AR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 SAVIVALDYBĖS AR PRIVAČIOS ŽEMĖS SAVININKAI  
 SAVIVALDYBĖS MERAS VALDYBA AR KITAS VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYTOJAS  
 SAVIVALDYBĖS TARYBOS AR VALDYBOS SPRENDIMAS  
 SEIMO PREZIDENTO AR SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ AGITACIJAI  
 SKELBTI VIEŠĄ KONKURSĄ AR KVALIFIKACINIUS EGZAMINUS IŠ NAUJO  
 SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS AR INVALIDUMO PENSIJA  
 SOCIALINĖS APLINKOS DAIKTŲ AR REIŠKINIŲ  
 SPRENDIMŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATYMO  
 STATOMO OBJEKTO KURĮ BŪTINA PASTATYTI AR REKONSTRUOTI  
 STATYBOS AR PASTATŲ REKONSTRUKCIJOS PROJEKTĄ  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA AR JOS ĮGALIOTA TARNYBA  
 STEBĖTOJŲ TARYBOS VALDYBOS NARIŲ AR ADMINISTRACIJOS VADOVŲ  
 STEIGĖJO AR INSTITUCIJOS VALSTYBĖS AKCIJŲ TURĖTOJOS  
 STIPRIAI VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ AR NARKOTINIŲ PRIEMONIŲ  
 STRAIPSNIS DĖL TURTO SUNAIKINIMO AR SUGADINIMO TRANSPORTE  
 SUINTERESUOTŲ ASMENŲ AR VALSTYBĖS LĖŠOMIS  
 SUMAŽINAMAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS DĖL GAMYBOS AR DARBO ORGANIZAVIMO  
 SUPIRKIMO IŠVEŽIMO AR IŠSIUNTIMO  
 SUPRANTAMOS KAIP SANTYKIŲ TARP KALBOS ELEMENTŲ AR STRUKTŪRŲ IŠRAIŠKA  
 SUSIDARIUS AVARINEI SITUACIJAI AR ĮVYKUS AVARIJAI  
 SUSIGRĄŽINTI NAMĄ JO DALĮ AR BUTĄ NATŪRA  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS AR VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ  
 SUSITARIANČIOJI VALSTYBĖ AR JOS VIETOS VALDŽIA  
 SUTEIKIMO KEITIMO AR PANAIKINIMO  
 SUTUOKTINIO AR MYLIMO ŽMOGAUS  
 SVEIKATAI AR GYVYBEI  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS AR FARMACIJOS  
 SVORIS VIRŠIJA LEIDŽIAMĄ AŠIES APKROVĄ AR TRANSPORTO PRIEMONĖS BENDRĄJĄ MASĘ  
 SĄMONINGAI BENDRADARBIAVO SU KGB AR KITOMIS UŽSIENIO specialiosiomis tarnybomis 
 SĖKMĖ AR NESĖKMĖ  
 TAIKOMI DRAUDIMAI AR APRIBOJIMAI  
 TAME MIESTE AR MIESTO TIPO GYVENVIETĖJE  
 TEATRO KINO RADIJO AR TELEVIZIJOS  
 TEISĖJO AR TEISMO  
 TIK LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAMINTAIS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS ĮSKAITANT ALŲ AR TIK ALUMI  
 TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS matmenis 
 TRETIESIEMS ASMENIMS AR JŲ TURTUI  
 TURTO SUNAIKINIMAS AR SUŽALOJIMAS  
 TURTĄ AR SUTEIKTAS PASLAUGAS  
 TVIRTINA SAVIVALDYBĖS MERAS AR JO PAVADUOTOJAS  
 TYČIA AR DĖL NEATSARGUMO  
 APSKAIČIUOTĄ PAGAL ŠIŲ METŲ ANTROJO AR PIRMOJO KETVIRČIO draudžiamąsias pajamas 
 TĄ PAČIĄ ARBA KITĄ DARBO DIENĄ PO VIEŠO KONKURSO AR KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ  
 TĖVAI AR SENELIAI  
 TĖVAS AR MOTINA  
 TĖVO AR MOTINOS  
 TĖVUI AR MOTINAI  
 TĖVĄ AR MOTINĄ  
 TĖVŲ AR GLOBĖJŲ  
 TĖVŲ AR SENELIŲ  
 APSKRITIES VALDYTOJAS AR MERAS VALDYBA  
 UŽ KURIUOS NUSTATYTI IMPORTO EKSPORTO MUITAI IR MOKESČIAI AR KURIEMS TAIKOMI ĮVEŽIMO IŠVEŽIMO DRAUDIMAI BEI APRIBOJIMAI  
 UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ AR PRIVAČIŲ FIRMŲ  
 VADOVAS AR JO ĮGALIOTAS ATSTOVAS  
 APYLINKIŲ RINKIMŲ AR REFERENDUMO KOMISIJOS  
 VAIKŲ NAMUOSE AR PAS GLOBĖJUS  
 VAISTINIUS AUGALUS AR JŲ DALIS  
 VAISTINIŲ AUGALŲ AR JŲ DALIŲ  
 VAISTUS AR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONES  
 VALSTYBEI AR SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ  
 AR KITO SUINTERESUOTO ASMENS LĖŠOMIS  
 AR KITŲ MEDŽIOKLĖS ĮRANKIŲ KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO ARBA ATĖMIMĄ TEISĖS MEDŽIOTI  
 AR KITŲ MEDŽIOKLĖS ĮRANKIŲ KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO  
 AR KITŲ NAMŲ GAMYBOS STIPRIŲ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ GAMINIMAS LAIKYMAS GABENIMAS  
 AR KITŲ NAMŲ GAMYBOS STIPRIŲ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ  
 AR KITŲ PRIEŽASČIŲ  
 AR NĖRA KITŲ POŽYMIŲ LIUDIJANČIŲ KAD ... 
 AR TIK IŠ DEŠINĖS PUSĖS ARBA IŠ ABIEJŲ PUSIŲ  
 ARBA KITŲ NAMŲ GAMYBOS STIPRIŲ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ GAMINIMAS AR LAIKYMAS  
 VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOSE MOKSLININKO DARBAS ĮSKAITOMAS Į DAKTARO AR HABILITUOTO DAKTARO STAŽĄ  
 VALSTYBINĖS AR SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SEIMO NARIŲ IR KITŲ PAREIGŪNŲ POLITINIŲ PARTIJŲ POLITINIŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ AR PILIEČIŲ  
 VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ  
 VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOS  
 VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMĄ  
 VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS  
 VALSTYBĖS AR VISUOMENĖS  
 VALSTYBĖS SAUGUMO AR VIEŠOSIOS TVARKOS  
 VEKSELIO AR ČEKIO  
 VERTIMASIS UŽDRAUSTA KOMERCINE ŪKINE VEIKLA AR VEIKLA KURIAI REIKALINGAS LEIDIMAS  
 VIDUTINĖ RINKOS KAINA AR LĖŠŲ SUMA  
 VIENA AR KITA FORMA  
 VIENA AR KITA KRYPTIMI  
 VIENAI AR KITAI GRUPEI  
 VIENAI AR KITAI SRIČIAI  
 VIENAM AR KELIEMS ASMENIMS  
 VIENAS IŠ TĖVŲ AR SENELIŲ YRA LIETUVIAI  
 VIENO AR KITO DALYKO  
 VIENOJE AR KITOJE SITUACIJOJE  
 VIENOKIA AR KITOKIA FORMA  
 VIENOKIO AR KITOKIO POBŪDŽIO  
 VIENOKIU AR KITOKIU BŪDU  
 VIENOKIU AR KITOKIU PAVIDALU  
 VIENOKIUS AR KITOKIUS SPRENDIMUS  
 VIENOKĮ AR KITOKĮ SPRENDIMĄ  
 VIENOS AR KITOS GRUPĖS  
 VIENOS AR KITOS POLITINĖS JĖGOS  
 VIENOS AR KITOS RŪŠIES  
 VIENOS AR KITOS ŠALIES  
 VIENU AR KITU ASPEKTU  
 VIENU AR KITU ATVEJU  
 VIENU AR KITU BŪDU  
 VIENU AR KITU KLAUSIMU  
 ASMENS AR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 VIETĄ IR BŪDĄ AR KITUS DUOMENIS  
 VIEŠO KONKURSO AR KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ  
 VIEŠOSIOS TVARKOS AR NUSTATYTŲ PAREIGŲ  
 VIEŠĄ KONKURSĄ AR KVALIFIKACINIUS EGZAMINUS  
 ASMENĮ AR JO TURTĄ  
 ASMENŲ KURIE ATVYKO Į VALSTYBĘ AR GYVENA JOJE BE LEIDIMO  
 VISO KAPITALO ARBA NUO PAJAMŲ AR KAPITALO DALIES  
 VISUOMENĖS AR VALSTYBĖS INTERESUS  
 VYRAI AR MOTERYS  
 VYRAS AR MOTERIS  
 Į KAIRĘ AR Į DEŠINĘ  
 ATITINKAMO TEISMO AR JO SKYRIAUS PIRMININKAS  
 Į VIENĄ AR KITĄ PUSĘ  
 ĮMONIŲ TURINČIŲ LEIDIMUS ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ALKOHOLINIUS GĖRIMUS ĮSKAITANT ALŲ AR TIK ALŲ  
 ĮMONĖ ĮSTAIGA AR ORGANIZACIJA  
 ĮMONĖS VADOVAS SAVININKAS AR JO ĮGALIOTAS ASMUO  
 ĮMONĖS ĮSTAIGOS AR ORGANIZACIJOS  
atlyginti žalą padarytą NETEISĖTAIS KVOTOS TARDYMO PROKURATŪROS AR TEISMO veiksmais 
 ĮSAKYMĄ DĖL PASTATO AR STATINIO  
 ĮSTAIGOSE AR ORGANIZACIJOSE TAIP PAT VALSTYBINĖSE AR SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖSE  
 ĮSTATYMAI KITI TEISINIAI AKTAI AR JŲ DALYS  
 ĮSTATYMO AR KITO TEISĖS AKTO  
 ĮSTATYMUI TEISMUI IR KITOMS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS AR PAREIGŪNAMS  
 ĮSTEIGTA IR VEIKIANTI ĮMONĖ ĮSTAIGA AR ORGANIZACIJA  
 ĮTARIAMOJO AR KALTINAMOJO  
 ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽTI IŠ JOS AR VEŽTI PER JĄ TRANZITU  
 ŠAUNAMOJO GINKLO ŠAUDMENŲ AR SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ GROBIMĄ  
 ŠAUNAMOJO GINKLO ŠAUDMENŲ AR SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ  
 ŠEIMOS NARIO AR ARTIMO GIMINAIČIO  
atsakomybė už krovinio ar bagažo PRARADIMĄ TRŪKUMĄ AR SUŽALOJIMĄ  
 ATLEISTI NUO BAUSMĖS PRIEŠ TERMINĄ AR PAKEISTI  
 ŠIOSE ĮMONĖSE YRA VALSTYBEI AR SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ  
 ATLIEKANT TARDYMO VEIKSMUS AR NAGRINĖJANT BYLĄ TEISME  
 ATLIKIMO ĮRAŠĄ AR JO KOPIJAS  
 ŠUNS AR KATĖS  
 ŠUNĮ AR KATĘ  
 ŠUO AR KATĖ  
 ŪKININKO ŪKYJE AR SODO SKLYPE IŠAUGINTA žemės ūkio produkcija 
 ŪKIO SUBJEKTŲ AR FIZINIŲ ASMENŲ  
 ŪKĮ AR ŽEMĖS SKLYPĄ  
 ATLYGINTI ŽALĄ DĖL KROVINIŲ AR BAGAŽO  
 ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE AR SUSIRGIMŲ PROFESINE LIGA  
 ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES AR MIŠKO ŽEMĖJE  
 ATPAŽINIMAS ĮVARDIJIMAS ŽODŽIAIS AR SIMBOLIAIS  
 ŽMONĖMS AR VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS  
 ŽODŽIU AR RAŠTU  
 ŽYMIĄ ŽALĄ VALSTYBĖS AR VISUOMENĖS INTERESAMS  
 ATSAKYTI Į KLAUSIMĄ AR ... 
 ATSAKYTI Į KLAUSIMĄ AR KOMPENSUOTI GYVENTOJŲ INDĖLIUS  
 ATSISAKYTI KELTI BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ AR JĄ NUTRAUKTI  
 ATSISAKYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS AR JĄ GRĄŽINTI  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŽEMĘ AR MIŠKĄ  
 ATVYKO Į POSĖDĮ IR AR BUVO INFORMUOTI APIE BYLOS NAGRINĖJIMO LAIKĄ  
 AUKŠTESNIOJI MOKYKLA AR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGA  
 AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS AR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS  
 AUKŠTESNIŲJŲ STUDIJŲ AR PROFESINIO LAVINIMO skyriuje 
 AUTORIAUS AR GRETUTINIŲ TEISIŲ SUBJEKTO  
 AUTORIAUS AR JO TEISIŲ PERĖMĖJO  
 AUTORIAUS TEISIŲ AR GRETUTINIŲ TEISIŲ SUBJEKTO  
 AUTORINĮ ATLYGINIMĄ IŠ LIETUVOS ĮMONĖS ĮSTAIGOS AR ORGANIZACIJOS  
 AUTORIŲ TEISIŲ AR GRETUTINIŲ TEISIŲ SUBJEKTO  
 AVARIJOS AR KITOKIO ĮVYKIO  
 BANDEROLIŲ PREKĖMS AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ  
 BANKAS AR KITA kredito įstaiga 
 BANKO ĮSTAIGOS AR DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 BAUDŽIAMAS BAUDA NUO PENKIŲ TŪKSTANČIŲ IKI DEŠIMTIES TŪKSTANČIŲ RUBLIŲ ARBA LAISVĖS ATĖMIMU IKI DVEJŲ METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI KETVERIŲ METŲ AR BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI PENKERIŲ METŲ IR BAUDA AR BE BAUDOS ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ SU BAUDA AR BE BAUDOS  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI VIENERIŲ METŲ ARBA PATAISOS DARBAIS IR BAUDA AR BE BAUDOS ARBA TIK BAUDA  
 BE AUTORIAUS AR JO TEISIŲ PERĖMĖJO  
 BE BANDEROLIŲ AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ  
 BE PAKEITIMŲ AR SU PAKEITIMAIS  
 BEI KITOSE PRIVAČIOSE ĮSTAIGOSE AR ĮMONĖSE  
 BENDROVĖ PRIVALO IŠMOKĖTI PINIGAIS AR NATŪRA  
 BENDROVĖS ĮSTATUOSE AR AKCIJŲ PASIRAŠYMO SUTARTYJE  
 BERNIUKAS AR MERGAITĖ  
 BET KOKIOS PRASMĖS AR VILTIES PERSPEKTYVOS  
 BET KOKIOS VERTĖS VIENOS AR KITOS RŪŠIES