Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO SUŽALOTI AR ŽUVO ŽMONĖS ARBA BUVO PADARYTA DIDELĖ TURTINĖ ŽALA  
 BYLĄ TIRIANČIO PAREIGŪNO ARBA TEISMO KURIO ŽINIOJE YRA BYLA  
 BŪTINA NURODYTI IŠVEŽANT PREKES IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS ĮFORMINTO BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 DAIKTĄ KURIS BUVO ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO ĮRANKIS ARBA TIESIOGINIS OBJEKTAS  
 DAR IR SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ ARBA PVM SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ  
grąžinama NUOSAVYBĖN NATŪRA ARBA EKVIVALENTINE NATŪRA  
 DARBDAVYS ARBA JO ĮGALIOTAS ASMUO PRIVALO PASIRAŠYTINAI SUPAŽINDINTI  
iki tam tikros kalendrorinės DATOS ARBA IKI TAM TIKRŲ APLINKYBIŲ  
 DEKLARANTO ATSTOVO PARAŠU IR DEKLARANTO ANTSPAUDU ARBA SPAUDU SUDERINTU SU MUITINĖS ĮSTAIGA  
 DIREKTORIAMS TURINTIEMS MOKSLO LAIPSNĮ ARBA PEDAGOGINĮ MOKSLO VARDĄ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ GALI BŪTI NUSTATOMOS ... 
 DOKUMENTŲ ARBA DOKUMENTŲ NUSLĖPIMAS KLAIDINGŲ ŽINIŲ SUTEIKIMAS  
 DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL BRANGŲ TURTĄ ĮSIGIJUSIŲ ARBA ĮSIGYJANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ DEKLARAVIMO  
 EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 EKSPORTO ARBA IMPORTO MUITINĖS PROCEDŪRA  
 EKSPORTO ARBA IMPORTO  
 EKSPORTO MUITŲ IR ARBA MOKESČIŲ SUMĄ  
 EKSPORTUOJAMOS PREKĖS SKIRTOS KELIEMS GAVĖJAMS ARBA SIUNČIAMOS KELIŲ SIUNTĖJŲ  
 FINANSUOJAMOS IŠ LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ARBA SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 FIZINIS ARBA JURIDINIS ASMUO  
 GABENIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ JOJE ARBA IŠ JOS  
 GALIOJIMAS SUSTABDYTAS ARBA GALIOJIMO LAIKAS PASIBAIGĘS  
 GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 GELEŽINKELIŲ AUTOMOBILIŲ ARBA KITŲ RŪŠIŲ TRANSPORTU  
 GYVENAMIEJI NAMAI ARBA JŲ DALYS  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI ARBA PIRKTI  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA JŲ DALIS NATŪRA  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA JŲ DALIS  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ ARBA JŲ DALIŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ STATYBOS ARBA PIRKIMO  
 I AR II GRUPĖS INVALIDĄ ARBA VAIKĄ INVALIDĄ  
 IKIMOKYKLINĖS VAIKŲ AUKLĖJIMO ĮSTAIGOS ARBA MOKYKLOS  
 IMPORTO ARBA EKSPORTO MUITINĖS DEKLARACIJA  
 IMPORTO ARBA EKSPORTO MUITŲ IR MOKESČIŲ TARIFAIS  
 IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS VERTYBINIS  
 INDĖLININKUI MIRUS ARBA JEIGU JĮ IŠTINKA gaisras ar stichinė nelaimė 
 INVALIDUS SU AIŠKIAIS INVALIDUMO POŽYMIAIS IŠSKYRUS ATVEJUS KAI JIE PATYS UŽPUOLA ARBA PRIEŠINASI  
 INVESTICINĖS AKCINĖS BENDROVĖS ARBA FIZINIŲ ASMENŲ GRUPĖS  
 IŠIEŠKOTI IŠ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ ARBA FIZINIŲ ASMENŲ  
 IŠRINKUS Į KITAS PAREIGAS ARBA JO SUTIKIMU  
 IŠRINKUS Į KITAS PAREIGAS ARBA JŲ SUTIKIMU  
 IŠSKYRUS ATVEJUS KAI PREKĖS NUO MUITO ARBA MOKESČIO MOKĖJIMO ATLEISTOS  
 IŠTISAI ARBA SU PERTRAUKOMIS  
 JAM ARBA JO ĮGALIOTINIUI  
 JEIGU EKSPORTO MUITAS VERTYBINIS ARBA EKSPORTO MUITAS NENUSTATYTAS  
 JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS TURI BŪTI sumokėtas 
 JEIGU Į TERMINALĄ PADEDAMOS PREKĖS SKIRTOS KELIEMS GAVĖJAMS ARBA SIUNČIAMOS KELIŲ SIUNTĖJŲ  
 JURIDINIO ASMENS ARBA ASMENS NETURINČIO JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 JURIDINIO ASMENS ARBA ĮMONĖS NETURINČIOS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS ARBA FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ADRESAS  
 JURIDINIS ARBA FIZINIS ASMUO  
 KALBĖTI GIMTĄJA KALBA ARBA TA KALBA KURIĄ JIS MOKA  
 KALINAMOJO ARBA NUTEISTOJO ASMENS BYLĄ  
 KARO PADĖTĮ VISOJE VALSTYBĖJE ARBA JOS DALYJE  
 KASOS APARATO NUMERIS PREKĖS PASLAUGOS PAVADINIMAS ARBA KODAS PREKĖS ARBA PASLAUGOS KAINA  
pateikus mokamąjį pavedimą SU BANKO ŽYMOMIS ARBA kvitą 
 KIEKIS ARBA MASĖ  
 KITOS VALSTYBĖS PILIEČIO PASĄ ARBA KITĄ TOS VALSTYBĖS PILIETYBĘ PATVIRTINANTĮ DOKUMENTĄ  
 KITŲ JURIDINIŲ ARBA FIZINIŲ ASMENŲ  
 KOMPENSACIJOMS UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA JŲ DALIS  
 KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS ARBA DUOMENŲ BAZĖS  
 KONTROLĖS ARBA TYRIMO  
 KRAŠTO APSAUGOS MUITINĖS ARBA VIDAUS REIKALŲ TARNYBŲ  
 LAIKINAI ĮVEŽTAS PERDIRBTI ARBA MUITINĖS SANDĖLYJE laikomas ... 
 LAIKINAI ĮVEŽTŲ PERDIRBTI ARBA MUITINĖS SANDĖLYJE LAIKOMŲ PREKIŲ  
 LANGŲ SIENŲ ARBA DURŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIVŲ REGISTRE ARBA LAIVŲ KNYGOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYME ARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS ŠEIMAI valstybinių pašalpų įstatyme 
 MAŽINTI PAJAMŲ MOKESTĮ ARBA IŠ VISO NUO JO ATLEISTI  
transporto priemonėms, vežančioms keleivius ir krovinius Į KITAS VALSTYBES ARBA PER JŲ TERITORIJAS  
 MINISTRO LEIDŽIAMI ĮSAKYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI REGISTRUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO NUSTATYTA TVARKA PRIREIKUS LEIDŽIA KARTU SU KITAIS MINISTRAIS BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
 MOKAMĄJĮ PAVEDIMĄ SU BANKO ŽYMOMIS ARBA KVITĄ PATVIRTINANTĮ KAD SUMOKĖTAS ŽYMINIS MOKESTIS  
 MOKAMĄJĮ PAVEDIMĄ SU BANKO ŽYMOMIS ARBA KVITĄ  
 MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI ARBA KITAM TIKSLUI  
 MOKESČIO MOKĖTOJO ARBA MOKESTĮ IŠSKAIČIUOJANČIO ASMENS  
 MOKSLO LAIPSNĮ ARBA PEDAGOGINĮ MOKSLO VARDĄ  
 MOKĖJIMO PAVEDIMĄ SU BANKO ŽYMOMIS ARBA KVITĄ PATVIRTINANTĮ KAD SUMOKĖTAS žyminis mokestis 
 MOTINA ARBA TĖVAS  
 MOTINAI ARBA TĖVUI NETURINTIEMS SUTUOKTINIO  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS ARBA TEISMO SPRENDIMU  
 MUITINĖS VIRŠININKO ARBA MUITINĖS DEPARTAMENTO  
 MUITŲ ARBA MOKESČIŲ  
 MUITŲ IR ARBA MOKESČIŲ  
vežti KELEIVIUS IR ARBA KROVINIUS TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS  
 NATŪRA ARBA EKVIVALENTINE NATŪRA  
 NAŠLĖ ARBA NAŠLYS  
 NEBUVO ĮTRAUKTAS Į PRIVATIZAVIMO PROGRAMAS ARBA BUVO ĮTRAUKTAS  
 NESUTARIMUS TARP JURIDINIŲ ARBA FIZINIŲ ASMENŲ IR MERO VALDYBOS  
 NETEISINGŲ DUOMENŲ APIE PAJAMAS ARBA PELNĄ  
 NETURI PAKANKAMAI LĖŠŲ ARBA GALIMYBIŲ  
 NORMATYVINĮ DUJŲ ARBA ŠILUMINĖS ENERGIJOS KIEKĮ  
 NUGRIEBTO PIENO MILTELIAI SU CUKRAUS AR KITŲ SALDŽIŲJŲ MEDŽIAGŲ PRIEDAIS ARBA BE JŲ  
šalies paskirtoji aviakompanija ar aviakompanijos TURĖS TEISĘ TIESIOGIAI ARBA PER AGENTUS parduoti ... 
 NUO KRANTO ARBA NUO LEDO  
 NUOLATINĘ BUVEINĘ ARBA NUOLATINĘ VEIKLAVIETĘ  
 NURODOMAS SUTRUMPINTAS GARANTIJOS PAVADINIMAS DP DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS BG BANKO LAIDAVIMO DOKUMENTAS BB BENDROJI GARANTIJA PG PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO GARANTINIS RAŠTAS GN KAI GARANTIJA NETAIKOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS MUITINĖS DEPARTAMENTO AR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS SPRENDIMU  
 NUSTATYTA MUITO ARBA MOKESČIO NORMA  
 NUSTATYTŲ IMPORTO MUITŲ IR ARBA MOKESČIŲ SUMĄ  
 PADARO BAUDŽIAMĄJĮ NUSIŽENGIMĄ IR BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA AREŠTU  
 PADARĖ BAUDŽIAMĄJĮ NUSIŽENGIMĄ IR BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA AREŠTU  
 PADIDINTI ARBA SUMAŽINTI ĮSTATINĮ KAPITALĄ  
 PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES IKI SVEIKO SKAIČIAUS JEIGU MUITAS ARBA MOKESTIS SPECIFINIS  
 PAGRINDINĖ VEIKLOS ARBA NUOLATINĖ buvimo vieta 
 PARAMOS GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI ARBA PIRKTI  
 PAREIŠKIMAS ARBA VEIKSMAS  
 PAREIŠKĖJAS ARBA ATSTOVAS PATENTINIS PATIKĖTINIS  
 PAREIŠKĖJUI ARBA ATSTOVUI PATENTINIAM PATIKĖTINIUI  
 PASIMATYTI SU GIMINAIČIAIS ARBA KITAIS ASMENIMIS  
 PASKIRTIES ĮSTAIGOS ARBA MUITINĖS ĮSTAIGOS  
 PASTATUS KITUS STATINIUS ARBA JŲ DALIS  
 PATAISOS DARBAIS IKI DVEJŲ METŲ ARBA BAUDA  
 PATS ARBA PER SAVO ATSTOVĄ  
 PATVIRTINTAS NOTARO ARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS AR KONSULINĖS ĮSTAIGOS PAREIGŪNO  
 PINIGINIS UŽSTATAS ARBA RAŠTIŠKAS GARANTO ĮSIPAREIGOJIMAS  
 PIRKTI ARBA PARDUOTI VERTYBINIUS POPIERIUS  
 PIRKĖJO ARBA SU JUO SUSIJUSIŲ ASMENŲ  
 POLICIJOS IR ARBA VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAREIGŪNAI  
 POSĖDŽIO PIRMININKO ARBA ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS TEIKIMU  
 PRADĖTI ARBA PERIMTI BAUDŽIAMĄJĮ PERSEKIOJIMĄ  
 PRAMONINIO DIZAINO SAVININKUI ARBA JO TEISIŲ PERĖMĖJUI  
 RAJONO ŽEMĖS ŪKIO VALDYBOS ARBA MIESTO ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBA  
 RAJONO ŽEMĖS ŪKIO VALDYBOS ARBA MIESTO ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBAI  
 RAJONO ŽEMĖS ŪKIO VALDYBOS ARBA MIESTO ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOJE  
 REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMĄ ARBA PAŠTO ĮSTAIGOS IŠDUOTĄ DOKUMENTĄ  
 REZIDENTAS GAUNA PAJAMAS ARBA TURI KAPITALO  
 SAVININKO ARBA JO ĮGALIOTO ASMENS VEIKLA  
 SEIMO ARBA SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMUOSE  
 SEIMO PIRMININKAS ARBA JO PAVADUOTOJAS  
 SERTIFIKATUI GAUTI PATEIKIA ĮMONĖS VADOVAS ARBA ASMUO ATSAKINGAS UŽ TARPTAUTINIUS VEŽIOJIMUS  
 SIUNČIANT PREKES PAŠTU ARBA GABENANT jas stacionariu transportu 
 SKIRTI LAISVĖS ATĖMIMO ARBA MIRTIES BAUSMĘ  
 SPECIALIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ARBA MOTORINIŲ VEŽIMĖLIŲ ĮSIGIJIMO IR TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO  
 STEIGĖJAS ARBA VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOJI INSTITUCIJA  
 STEIGĖJO ARBA VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS  
 SU ASMENIU KURIS YRA KITOS VALSTYBĖS PILIETIS ARBA ASMUO BE PILIETYBĖS  
 SUFORMUOTI Į FORMAS ARBA SUPAKUOTI  
 SUMOKĖTI IMPORTO ARBA EKSPORTO MUITUS IR ARBA MOKESČIUS  
 SUMOKĖTOS ARBA PRIKLAUSANČIOS SUMOKĖTI PINIGŲ SUMOS  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJA ARBA JOS ĮGALIOTA INSTITUCIJA  
 SUSITARIANČIOJOJE VALSTYBĖJE NUOLATINĘ BUVEINĘ ARBA NUOLATINĘ VEIKLAVIETĘ  
 SVARSTYMO REZULTATUS ARBA PRIEMONES KURIŲ IMTASI  
 SĄRAŠAS TURI BŪTI ATSPAUSDINTAS ANT DEKLARANTO FIRMINIO BLANKO IR PATVIRTINTAS DEKLARANTO ANTSPAUDU ARBA SPAUDU SUDERINTU SU MUITINĖS ĮSTAIGA  
 SĄSKAITOS FAKTŪROS ARBA PVM SĄSKAITOS FAKTŪROS  
 SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ ARBA KITĄ DOKUMENTĄ  
 SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ ARBA PVM SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ  
 TAIKOMA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ ARBA JIS ATLIEKA BAUSMĘ UŽ KITĄ NUSIKALTIMĄ  
 TAMSOJE ARBA ESANT BLOGAM MATOMUMUI  
 TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE ARBA KITUOSE TEISĖS AKTUOSE NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 TAS MUITO ARBA MOKESČIO PAGRINDAS VERTĖ ARBA KIEKIS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJANT MUITAS ARBA MOKESTIS YRA DIDESNIS JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS MIŠRUS  
 TAS MUITO PAGRINDAS VERTĖ ARBA KIEKIS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJANT MUITAS YRA DIDESNIS JEIGU EKSPORTO MUITAS MIŠRUS  
 APLINK FONTANĄ ARBA MAŽASIS PARYŽIUS  
 APLINKOS APSAUGOS KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTŲ INSTITUCIJŲ PAREIGŪNAMS ARBA VANDENS TELKINIŲ naudotojams ir savininkams 
 APLINKYBĖS KURIŲ NEGALIMA NEI NUMATYTI ARBA IŠVENGTI  
 TRANSPORTU ARBA KELIŲ RŪŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS  
 TUO PAČIU ARBA MAŽDAUG TUO PAČIU METU  
 TURINTIEMS MOKSLO LAIPSNĮ ARBA PEDAGOGINĮ MOKSLO VARDĄ IR DIRBANTIEMS PAGAL SPECIALYBĘ  
 TURTAS ARBA PINIGŲ SUMA GAUTA PARDAVUS  
 TĄ PAČIĄ ARBA KITĄ DARBO DIENĄ PO VIEŠO KONKURSO AR KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ  
 APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO DEPARTAMENTO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO VALDYBOS ARBA MIESTO ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBAI  
 UŽ KURIUOS NUSTATYTI IMPORTO EKSPORTO MUITAI IR MOKESČIAI ARBA KURIEMS TAIKOMI ĮVEŽIMO IŠVEŽIMO DRAUDIMAI BEI APRIBOJIMAI  
 VADOVAUJANTIS NUSTATYTĄJA TVARKA PATVIRTINTAIS VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT VIEŠĄ ARBA UŽDARĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ NUOSTATAIS  
 VADOVUI ARBA JO ĮGALIOTAM ATSTOVUI  
 VALSTYBEI ARBA ŽEMĖS MIŠKO SAVININKUI NEKOMPENSUOJAMA  
 AR KITŲ MEDŽIOKLĖS ĮRANKIŲ KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO ARBA ATĖMIMĄ TEISĖS MEDŽIOTI  
 AR TIK IŠ DEŠINĖS PUSĖS ARBA IŠ ABIEJŲ PUSIŲ  
 ARBA BLOGIAUSIU ATVEJU  
 ARBA GERIAUSIU ATVEJU  
 ARBA KITAS ASMENS TAPATYBĘ LIUDIJANTIS DOKUMENTAS  
 ARBA KITŲ ASMENŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 ARBA KITŲ NAMŲ GAMYBOS STIPRIŲ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ GAMINIMAS AR LAIKYMAS  
 ARBA TAI PADARYTI ĮGALIOJA vieną iš ministerijos sekretorių 
 VALSTYBĖJE ARBA ZONOJE  
 VANDENS TELKINIUOSE ARBA JŲ DALYSE  
 VARDAS IR PAVARDĖ ARBA PAVADINIMAS  
 VERSLINEI ARBA MĖGĖJIŠKAI ŽŪKLEI  
 VERTĖ ARBA KIEKIS  
 ASMENIMS GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 VEŽTI KELEIVIUS ARBA KROVINIUS TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS  
 VIETOS SAVIVALDYBIŲ PARAMOS GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI ARBA PIRKTI  
 VIEŠO ARBA UŽDARO AKCIJŲ PASIRAŠYMO SUTARTIES  
 VIEŠO ARBA UŽDARO AKCIJŲ PASIRAŠYMO  
 VISA ARBA BEVEIK VISA VEIKLA  
 VISAS IŠ KARTO ARBA DALIMIS  
 VISO KAPITALO ARBA NUO PAJAMŲ AR KAPITALO DALIES  
 VISOS ARBA TAM TIKRA DALIS IŠLAIDŲ  
 VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ARBA VISUOMENINIŲ SAVAVEIKSMIŲ ORGANŲ ATSTOVAI  
 ATASKAITOS IR KITO DOKUMENTO APIE SAVO ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ  
 ATASKAITŲ IR DOKUMENTŲ APIE SAVO FIZINIO ASMENS ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ IR MOKESČIUS PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 VISŲ RŪŠIŲ ĮMONIŲ SAVININKAI ARBA JŲ VADOVAI  
 VYKTI PER LIETUVOS RESPUBLIKĄ ARBA BŪTI JOS TERITORIJOJE  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMĄ ARBA JOS ATSISAKYMĄ NAGRINĖTI SKUNDUS DĖL SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 Į VALSTYBĖS PAJAMAS PAIMTO ARBA PERDUOTO TURTO IR LOBIŲ PERĖMIMO APSKAITOS ĮKAINOJIMO SAUGOJIMO REALIZAVIMO IR GRĄŽINIMO  
 ATITINKAMOS APSKRITIES VALDYTOJAS ARBA JO ĮGALIOTAS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS APSKRITIES VALDYTOJAS SAVO SPRENDIMU  
 ĮFORMINANT BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO IR ARBA TRANZITO RINKINĮ  
 ĮFORMINANT EKSPORTO ARBA IMPORTO MUITINĖS PROCEDŪRĄ  
 ĮFORMINTO BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 ĮSIGYTI ARBA VALDYTI PAGAL ĮGALIOJIMĄ  
 ĮTRAUKTOS Į OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠĄ ARBA Į SPECIFINĖS PASKIRTIES VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SĄRAŠĄ  
 ATLEIDIMO NUO MUITO ARBA MOKESČIO PAGRINDAS  
 ŠEIMOS NARIAI ARBA ARTIMIEJI GIMINAIČIAI  
 ŠI NUOSTATA TAIKOMA JEIGU NURODYTOSIOS PAŠALPOS BUVO PASKIRTOS IKI GRUODŽIO MĖN ARBA BUS SKIRIAMOS  
 ATLEISTI NUO BAUSMĖS PRIEŠ TERMINĄ ARBA PAKEISTI  
 ŠIOJE DALYJE NURODOMA IMPORTO MUITO ARBA MOKESČIO TARIFAS PROCENTAIS IR PROCENTO ŽENKLAS JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS VERTYBINIS  
 ŪKINĖS OPERACIJOS METU ARBA TUOJ PAT JAI PASIBAIGUS  
 ŽEMĖS SKLYPAS ARBA TOKIO ŽEMĖS SKLYPO DALIS BENDROJOJE NUOSAVYBĖJE  
 ŽODŽIU ARBA RAŠTU  
 ATSARGOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE ARBA UŽSIENIO VALSTYBĖSE  
 ATSISAKYTI KELTI BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ ARBA JĄ NUTRAUKTI  
 AUTORIAUS ARBA JO TEISIŲ PERĖMĖJO  
 AUTORIUS ARBA JO TEISIŲ PERĖMĖJAS  
 AVIAKOMPANIJOS ARBA KOMPANIJOS ATLIEKANČIOS ORLAIVIO ANTŽEMINĮ APTARNAVIMĄ  
 BANKO ĮSTAIGOS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 BAUDŽIAMAS BAUDA NUO PENKIŲ TŪKSTANČIŲ IKI DEŠIMTIES TŪKSTANČIŲ RUBLIŲ ARBA LAISVĖS ATĖMIMU IKI DVEJŲ METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI DVEJŲ METŲ IR BAUDA ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI PENKERIŲ METŲ IR BAUDA AR BE BAUDOS ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ ARBA BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ ARBA PATAISOS DARBAIS IKI DVEJŲ METŲ ARBA BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ IR BAUDA ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI VIENERIŲ METŲ ARBA PATAISOS DARBAIS IR BAUDA AR BE BAUDOS ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI VIENERIŲ METŲ IR BAUDA ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA AREŠTU  
 BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA LAISVĖS ATĖMIMU IKI DVEJŲ METŲ  
 BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ  
 BAUDŽIAMOJO PERSEKIOJIMO ARBA BAUSMĖS ATLIKIMO  
darbuotojas negali tinkamai atlikti DARBO DĖL PABLOGĖJUSIOS SVEIKATOS ARBA DĖL TO KAD JIS NETURI REIKIAMOS KVALIFIKACIJOS  
 BE ACTO ARBA ACTO RŪGŠTIES  
 BE SVARBIOS PRIEŽASTIES ARBA BE TEISĖTO PAGRINDO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINYS  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINĮ  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO IR ARBA TRANZITO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO IR TRANZITO ARBA TRANZITO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO TRANZITO ARBA EKSPORTO RINKINYS IR TRANZITO RINKINYS  
 BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
dokumentus gali pateikti Privatizavimo agentūrai UŽKLIJUOTAME VOKE ASMENIŠKAI ARBA IŠSIŲSTI PAŠTU