Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl ĮMONIŲ TURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISES METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO TVARKOS  
gali sudaryti tik JURIDINIS ASMUO SU MOKYMO MOKSLO IR GAMYBOS įstaigomis 
 DALYVAUJANTIEMS BYLOJE ASMENIMS  
 DALYVAUJANČIŲ BYLOJE ASMENŲ  
 DARBDAVIAMS AR JŲ ĮGALIOTIEMS ASMENIMS  
 DARBDAVIO AR JO ĮGALIOTO ASMENS SUTIKIMO  
 DARBDAVIO AR JO ĮGALIOTO ASMENS  
 DARBDAVIO JO ĮGALIOTO ASMENS  
 DARBDAVIUI AR JO ĮGALIOTAM ASMENIUI  
 DARBDAVIŲ IR JŲ ĮGALIOTŲ ASMENŲ  
 DARBDAVYS AR JO ĮGALIOTAS ASMUO  
 DARBDAVYS ARBA JO ĮGALIOTAS ASMUO PRIVALO PASIRAŠYTINAI SUPAŽINDINTI  
 DARBINGO AMŽIAUS ASMENYS  
 DARBINGO AMŽIAUS ASMENŲ  
 DARBO SUTARTIS SUDAROMA TARP FIZINIŲ ASMENŲ  
 DARBUOTOJUS IR KITUS ASMENIS  
 DIRBANTIEMS ASMENIMS  
 DU JĮ LYDINČIUS ASMENIS  
 DUOMENIS APIE ASMENS NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 DUOMENŲ APIE ASMENS NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ ĮRAŠYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASE  
 DVIEJŲ AR DAUGIAU ASMENŲ  
 DVIEJŲ ASMENŲ  
 DVIEM ASMENIMS  
 DĖL ASMENŲ DRAUDIMO VALSTYBĖS LĖŠOMIS IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO  
 DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS  
 DĖL FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 DĖL MUITO REŽIMO FIZINIAMS ASMENIMS  
 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS IR BENDROMS SU UŽSIENIO KAPITALU  
 DĖL VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU LENGVATŲ IR KAI KURIŲ KATEGORIJŲ PAREIGŪNŲ TARNAUTOJŲ BEI KITŲ ASMENŲ VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS  
 DĖL ĮMONIŲ TURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISES METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS  
 FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS  
 FIZINIAI ASMENYS ĮSIGIJĘ ... 
 FIZINIAI ASMENYS ĮSIGIJĘ PATENTUS  
 FIZINIAI ASMENYS  
 FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PAGEIDAUJANTYS PIRKTI ... 
 FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PAŽEIDĘ ... 
 FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS  
 FIZINIAI JURIDINIAI AR KITI ĮGALIOTIEJI ASMENYS  
 FIZINIAIS ASMENIMIS  
 FIZINIAIS IR JURIDINIAIS ASMENIMIS  
 FIZINIAM AR JURIDINIAM ASMENIUI  
 FIZINIAM ASMENIUI  
 FIZINIAMS AR JURIDINIAMS ASMENIMS  
 FIZINIAMS ASMENIMS NETURINTIEMS ... 
 FIZINIAMS ASMENIMS  
 FIZINIAMS BEI JURIDINIAMS ASMENIMS  
 FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS IŠSKYRUS KELEIVIUS  
 FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TURINTIEMS ... 
 FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS  
 FIZINIO AR JURIDINIO ASMENS  
 FIZINIO ASMENS PASO NUMERIS  
 FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ADRESAS  
 FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ASMENS KODAS  
 FIZINIO ASMENS  
 FIZINIS AR JURIDINIS ASMUO SAVO VARDU  
 FIZINIS AR JURIDINIS ASMUO  
 FIZINIS ARBA JURIDINIS ASMUO  
 FIZINIS ASMUO  
 FIZINIUS ASMENIS  
 FIZINIUS IR JURIDINIUS ASMENIS  
 FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ  
 FIZINIŲ ASMENŲ GRUPIŲ  
 FIZINIŲ ASMENŲ GRUPĖS  
 FIZINIŲ ASMENŲ MOKESČIO  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESTIS  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESTĮ  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO IR JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO LAIKINOJO ĮSTATYMO  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIU NEAPMOKESTINAMOS ... 
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIU  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIUS  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIŲ  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ  
 FIZINIŲ ASMENŲ  
 FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ AR JŲ GRUPIŲ  
 FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ  
 FIZINIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ IR ĮMONIŲ NETURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 GAVĖJAS YRA FIZINIS ASMUO  
 GERBIAMAS IR VERTINAMAS KAIP TIK DĖL TO KAD JIS AR JI YRA ASMUO  
 GINČAI TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 GRUPĖS IŠ ANKSTO SUSITARUSIŲ ASMENŲ  
 GYVENAMĄSIAS PATALPAS IŠ FIZINIŲ ASMENŲ  
 GYVENANČIŲ ASMENŲ  
mokestis už normatyvinį suvartoto karšto vandens kiekį ... LITRAI PER PARĄ VIENAM ASMENIUI BUTUOSE KURIUOSE NEĮRENGTOS VONIOS  
negalią; patirtį; rangą; išsilavinimą TURINTYS ASMENYS  
 INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ IR ŪKINIŲ BENDRIJŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ SAVININKAI KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA JIEMS PRILYGINTI SAVARANKIŠKAI DIRBANTYS ASMENYS  
 INVESTICINĖS AKCINĖS BENDROVĖS ARBA FIZINIŲ ASMENŲ GRUPĖS  
 IR KITI ASMENYS DĖL FIZINIŲ AR PSICHINIŲ TRŪKUMŲ NEGALINTYS patys pasinaudoti savo teise į gynybą 
 IR KITIEMS ASMENIMS  
 IR KITŲ ASMENŲ  
 IŠ KITŲ ASMENŲ  
 IŠ LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO Į PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ UŽ VALSTYBĖS LĖŠOMIS DRAUDŽIAMUS ASMENIS  
 IŠAIŠKINTI IR NUBAUSTI ASMENIS  
 IŠIEŠKOTI IŠ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ ARBA FIZINIŲ ASMENŲ  
 IŠSKYRUS ASMENIS NETURINČIUS ... 
 IŠVARDINTŲ ASMENŲ KURIEMS SUTEIKIAMA TEISĖ PASIRAŠYTI UŽSAKYMUS LEIDIMAMS ĮEITI Į SEIMO RŪMUS  
 JEIGU PAREIŠKĖJAS YRA JURIDINIS ASMUO  
 JOS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS ASMENIMS JEIGU JŲ TEISĖS IR INTERESAI YRA PAGRĮSTI šios Susitariančiosios Šalies įstatymais 
 JURIDINIAI ASMENYS IR ASMENYS NETURINTYS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 JURIDINIAI ASMENYS IR ŪKIO SUBJEKTAI NETURINTYS JURIDINIO ASMENS STATUSO  
 JURIDINIAI ASMENYS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOS ĮMONĖS  
 JURIDINIAI ASMENYS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ĮSIGIJĘ ... 
 JURIDINIAI ASMENYS  
 JURIDINIAI BEI FIZINIAI ASMENYS ATSAKO UŽ GAMYBOS PROCESO METU susidariusias atliekas 
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS IŠ UŽSIENIO VALSTYBIŲ  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS IŠSKYRUS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ įstaigas bei organizacijas 
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS O KITAIS ATVEJAIS VALSTYBĖ  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PADARĘ ŽALĄ  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PAŽEIDĘ šių nuostatų reikalavimus 
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS TURINTYS LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ... 
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS TURINTYS TEISĘ IŠSINUOMOTI ... 
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 JURIDINIAIS ASMENIMIS  
 JURIDINIAIS IR FIZINIAIS ASMENIMIS  
 JURIDINIAM ASMENIUI  
 JURIDINIAMS AR FIZINIAMS ASMENIMS  
 JURIDINIAMS ASMENIMS ĮTRAUKTIEMS Į Laikinąjį valstybinių ir visuomeninių įstaigų ir organizacijų klasifikatorių 
 JURIDINIAMS ASMENIMS ĮTRAUKTIEMS Į MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IR KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ klasifikatorių 
 JURIDINIAMS ASMENIMS  
 JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS GALINTIEMS CENTRALIZUOTAI PIRKTI materialinius išteklius 
 JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS PAŽEIDUSIEMS ... 
 JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 JURIDINIO ASMENS ARBA ASMENS NETURINČIO JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 JURIDINIO ASMENS ARBA ĮMONĖS NETURINČIOS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS ARBA FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ADRESAS  
 JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS KODAS ĮMONIŲ REGISTRE  
 JURIDINIO ASMENS STATUSO  
 JURIDINIO ASMENS STATUSĄ  
 JURIDINIO ASMENS TEISES  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS ĮMONĖMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS ĮMONĖMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOS INDIVIDUALIOS PERSONALINĖS ĮMONĖS IR ŪKINĖS BENDRIJOS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIŲ INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ IR ŪKINIŲ BENDRIJŲ  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIŲ ĮMONIŲ  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 JURIDINIO ASMENS  
 JURIDINIS AR FIZINIS ASMUO TURINTIS TEISĘ ... 
 JURIDINIS AR FIZINIS ASMUO ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ... 
 JURIDINIS AR FIZINIS ASMUO  
 JURIDINIS ARBA FIZINIS ASMUO  
 JURIDINIS ASMUO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ... 
 JURIDINIS ASMUO TURI ANTSPAUDĄ SU SAVO PAVADINIMU SĄSKAITAS BANKE IR SAVO SIMBOLIUS  
 JURIDINIS ASMUO TURINTIS TEISĘ TEIKTI audito paslaugas 
 JURIDINIS ASMUO  
 JURIDINIUS ASMENIS  
 JURIDINIUS IR FIZINIUS ASMENIS  
 JURIDINIŲ AR FIZINIŲ ASMENŲ  
 JURIDINIŲ ASMENŲ PAGAL JŲ BUVIMO VIETĄ O FIZINIŲ ASMENŲ PAGAL JŲ NUOLATINĘ ar laikiną gyvenamąją vietą 
 JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESTIS  
 JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESTĮ  
 JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO APYSKAITOS  
 JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO  
 JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO ĮSTATYMĄ  
 JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO  
 JURIDINIŲ ASMENŲ  
 JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ TEISES IR PAREIGAS  
 JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS  
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ TURINČIŲ TEISĘ VYKDYTI PRIVALOMĄJĮ asmenų darbuotojų 
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VEIKLĄ  
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ ĮMOKOS  
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ  
 JURIDINĮ ASMENĮ  
 KAI KURIE ASMENYS  
 KAI KURIUOS ASMENIS  
 KAI KURIŲ ASMENŲ  
 KALINAMOJO ARBA NUTEISTOJO ASMENS BYLĄ  
 KAUNO M VALDYBOS IR TREČIOJO ASMENS  
 KELI ASMENYS  
 KIEKVIENAM ASMENIUI  
 KIEKVIENAS ASMUO  
 KIEKVIENAS FIZINIS AR JURIDINIS ASMUO TURI TEISĘ DISPONUOTI SAVO NUOSAVYBE  
 KIEKVIENO ASMENS  
patenkinu ŠIŲ ASMENŲ PRAŠYMUS ATSISAKYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
 KITAM ASMENIUI AR ASMENŲ GRUPEI  
 KITAM ASMENIUI  
 KITAS ASMUO  
 KITI ASMENYS AR ORGANIZACIJOS  
 KITI ASMENYS  
 KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 KITI OFICIALŪS ASMENYS  
 KITIEMS ASMENIMS  
 KITIEMS FIZINIAMS ASMENIMS  
 KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS  
 KITIEMS JURIDINIAMS AR FIZINIAMS ASMENIMS  
 KITIEMS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS GALINTIEMS CENTRALIZUOTAI PIRKTI  
 KITIEMS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 KITO ASMENS VARDU  
 KITO ASMENS  
 KITUS ASMENIS  
 KITĄ ASMENĮ  
 KITŲ ASMENŲ NUOSAVYBĖN  
 KITŲ ASMENŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 KITŲ ASMENŲ  
 KITŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS BEI PAREIGOS  
 KITŲ JURIDINIŲ AR FIZINIŲ ASMENŲ  
 KITŲ JURIDINIŲ ARBA FIZINIŲ ASMENŲ  
 KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ SVEIKATOS  
 KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ TEISĖS BEI PAREIGOS  
 KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ  
 KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIAI IR ASMENYS BE PILIETYBĖS  
 KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIAMS IR ASMENIMS BE PILIETYBĖS  
 KODAS JEIGU PAREIŠKĖJAS YRA FIZINIS ASMUO  
 KOMPENSACIJŲ ASMENIMS SUŽALOTIEMS ATLIEKANT BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE IR ŠIOJE ARMIJOJE ŽUVUSIŲJŲ ŠEIMOMS IŠMOKĖJIMO  
 KONKRETAUS ASMENS  
 KONKRETIEMS ASMENIMS  
 KONKREČIAM ASMENIUI  
 KOSMETIKOS IR ASMENS HIGIENOS PRIEMONIŲ  
 KOSMETIKOS IR ASMENS HIGIENOS  
 KREIPIASI ĮMONĖ TURINTI JURIDINIO ASMENS STATUSĄ  
 KURIĄ NORS PARTIJĄ AR ASMENĮ  
 LAIKOMAS ASMUO KURIO TĖVAI AR SENELIAI arba vienas iš tėvų ar senelių yra lietuviai 
 LAIKOMAS ASMUO KURIS PATS ASMENIŠKAI turi daugiau kaip 1 / visas balsas 
 LEIDYBINĖS KULTŪRINĖS IR KITOKIOS VEIKLOS SAVANORIŠKI FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ ĮNAŠAI KITOS ĮPLAUKOS  
 LIETUVIŲ KILMĖS ASMENIMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOJE REGISTRUOTO ASMENS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VEIKLĄ SUSIJUSIĄ SU GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ  
 LR ĮSTATYMO DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 LYDINČIUS ASMENIS  
suteikiu IŠIMTIES TVARKA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ ŠIEMS ASMENIMS  
 MINĖTI ASMENYS  
 MIRUSIO ASMENS VAIKUS ĮVAIKIUS  
 MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NUSTATYMO  
 MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ  
 MOKESTĮ IŠSKAIČIUOJANTIS ASMUO  
 MOKESČIO MOKĖTOJAS MOKESTĮ IŠSKAIČIUOJANTIS ASMUO  
 MOKESČIO MOKĖTOJO ARBA MOKESTĮ IŠSKAIČIUOJANČIO ASMENS  
 MOKESČIŲ BEI PASLAUGŲ LENGVATOS FIZINIAMS ASMENIMS  
 MYLIMAM ASMENIUI  
 NAMUOSE BUTUOSE KURIUOSE GYVENA VIENAS ASMUO  
 NEDARBINGI ASMENYS  
 NENUSTATYTI ASMENYS  
 NEPAŽĮSTAMAS ASMUO  
 NEPAŽĮSTAMI ASMENYS  
 NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS ASMUO TURINTIS AUKŠTĄJĮ TEISINĮ UNIVERSITETINĮ IŠSILAVINIMĄ  
 NESUTARIMUS TARP JURIDINIŲ ARBA FIZINIŲ ASMENŲ IR MERO VALDYBOS  
 NETEKUSIŲ DARBO ASMENŲ TEISĖMS GINTI  
 NEVALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ DOKUMENTUS  
 NEVALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ  
 NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS AR GRUPĖS ASMENŲ  
 NEŽINOMAS ASMUO  
 NEŽINOMI ASMENYS  
 NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS  
 NUKENTĖJUSIO ASMENS  
 NUKENTĖJUSIOJO ASMENS  
 NUKENTĖJUSIŲ ASMENŲ  
 NUKENTĖJUSIŲJŲ ASMENŲ  
 NUMERIAI PAGAMINIMO METAI IR FIZINIO ASMENS ADRESAS  
 NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS BEI ASMENIMS NUOLAT IR LEGALIAI GYVENANTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 NUSIKALSTAMU BŪDU ŠIE DAIKTAI PERDUODAMI PAGAL PRAŠYMĄ IR TUO ATVEJU KAI ASMUO NEGALI BŪTI IŠDUOTAS  
 NUSIKALTIMĄ PADARIUSIO ASMENS slėpimas 
ūkininkų KVALIFIKACIJOS KĖLIMO BEI FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ  
 NUTEISTŲ ASMENŲ  
 NUTEISTŲJŲ ASMENŲ PERDAVIMO  
 NĖ VIENO ASMENS  
 NĖRA ASMENŲ TURINČIŲ TEISĘ GAUTI NAŠLIŲ PENSIJĄ  
 OFICIALIŲ ASMENŲ  
 OFICIALŪS ASMENYS  
 ORGANIZACIJŲ IR FIZINIŲ BEI JURIDINIŲ ASMENŲ  
 PADARIUSIO ASMENS  
 PADARYTA ŽALA APLINKAI O KALTI ASMENYS NUBAUSTI  
 PALŪKANAS UŽ FIZINIŲ ASMENŲ INDĖLIUS  
 PAREIGŪNAMS IR JIEMS PRILYGINTIEMS ASMENIMS  
 PARKO TERITORIJOJE VEIKIANTIEMS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 PASIMATYTI SU GIMINAIČIAIS ARBA KITAIS ASMENIMIS  
 PASKIRTI ASMENYS  
5 procentais DIDINAMOS PAŠALPOS ASMENIMS GAUNANTIEMS laikinojo nedarbingumo pašalpas 
 PAVADINIMAS BUVEINĖS ADRESAS IR ASMENĮ IDENTIFIKUOJANTIS KODAS  
 PAVADINIMAS FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ADRESAS  
 PAVADINIMAS VARDAS PAVARDĖ BUVEINĖS ADRESAS IR ASMENĮ IDENTIFIKUOJANTIS KODAS  
 PAVIENIAI ASMENYS  
 PAVIENIAMS ASMENIMS  
 PAVIENIUS ASMENIS  
 PAVIENIŲ ASMENŲ  
 PAŠALINIAI ASMENYS  
 PAŠALINIUS ASMENIS  
 PENKIŲ ASMENŲ  
 PERKELTŲJŲ ASMENŲ  
 PERLEISTI TURTĄ KITIEMS ASMENIMS  
 PILIEČIO ASMENS BYLA DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĘ MIŠKĄ ATSTATYMO  
 PIRKĖJO ARBA SU JUO SUSIJUSIŲ ASMENŲ  
 PIRMUOJU ASMENIU  
 PO SVARSTYMO PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
Informuoti greitosios medicinos pagalbos stotis, ligonines, poliklinikas IR KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS  
 POLITINĖS PARTIJOS POLITINĖS IR VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS KITOS INSTITUCIJOS AR ASMENYS  
 PRAŠOMOJI ŠALIS GALI ATSISAKYTI IŠDUOTI ASMENĮ  
 PRETENDUOJANTIS Į LICENCIJĄ ASMUO  
 PRIIMAMI ASMENYS TURINTYS VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ  
 PRIVALO TURĖTI ASMENS DOKUMENTĄ  
 PRIVATIEMS ASMENIMS  
 PRIVATUS ASMUO  
 PRIVATŪS ASMENYS  
 PRIVAČIAM ASMENIUI  
 PRIVAČIŲ ASMENŲ  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ĮGALIOTI ASMENYS VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS GALI VERSTIS VEIKLA NEPRIEŠTARAUJANČIA ... 
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE NUOLAT GYVENANTYS ASMENYS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMĄ TURI ŠIAS TEISES ... 
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE  
 REGISTRO DUOMENIMIS TURI TEISĘ NAUDOTIS VISI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 RIBOTO DARBINGUMO IR KITAIS ASMENIMIS  
 RINKIMŲ KOMISIJŲ NARIAI AR KITI ASMENYS  
 RYŠIO TARP ASMENS JO GYVYBĖS  
 SANTYKIUOSE SU KITAIS JURIDINIAIS IR FIZINIAIS ASMENIMIS  
 SAVANORIŠKI JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ ĮNAŠAI  
 SAVARANKIŠKAI DIRBANČIŲ ASMENŲ IR ŪKININKŲ ĮMOKŲ  
 SAVININKAS AR JO ĮGALIOTAS ASMUO  
 SAVININKO ARBA JO ĮGALIOTO ASMENS VEIKLA  
 SAVO VYRIAUSYBIŲ ĮGALIOTI ASMENYS  
 SERTIFIKATUI GAUTI PATEIKIA ĮMONĖS VADOVAS ARBA ASMUO ATSAKINGAS UŽ TARPTAUTINIUS VEŽIOJIMUS  
 SOCIALIAI REMTINI ASMENYS  
 SOCIALIAI REMTINIEMS ASMENIMS  
 SOCIALIAI REMTINOMS ŠEIMOMS IR SOCIALIAI REMTINIEMS VIENIŠIEMS ASMENIMS  
 SOCIALIAI REMTINŲ ASMENŲ NETURINČIŲ NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS  
 SOCIALIAI REMTINŲ ASMENŲ SOCIALINĖS BŪKLĖS IR NEATIDĖLIOTINŲ PRIEMONIŲ JAI PAGERINTI  
 SOCIALIAI REMTINŲ ASMENŲ  
 SPORTUOJANČIŲ ASMENŲ SU NEGALIA  
 SU ASMENIU KURIS YRA KITOS VALSTYBĖS PILIETIS ARBA ASMUO BE PILIETYBĖS  
 SU BANKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS  
 SU KITAIS ASMENIMIS  
 SU TUO SUSIJUSI INFORMACIJA BUS TEIKIAMA TIK TIEK KIEK JI SUSIJUSI SU ASMENIU KURIAM IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 SUINTERESUOTAS ASMUO  
 SUINTERESUOTI ASMENYS  
 SUINTERESUOTIEMS ASMENIMS  
 SUINTERESUOTO ASMENS ATSTOVAI  
 SUINTERESUOTO ASMENS ATSTOVAS PAAIŠKINO KAD ... 
 SUINTERESUOTO ASMENS ATSTOVAS  
 SUINTERESUOTO ASMENS ATSTOVO NUOMONE  
 SUINTERESUOTO ASMENS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVAMS  
 SUINTERESUOTO ASMENS PRAŠYMU  
 SUINTERESUOTO ASMENS SEIMO ATSTOVAMS SEIMO NARIUI  
 SUINTERESUOTO ASMENS  
 SUINTERESUOTŲ ASMENŲ AR VALSTYBĖS LĖŠOMIS  
 SUINTERESUOTŲ ASMENŲ LĖŠOMIS  
 SUINTERESUOTŲ ASMENŲ  
 SUPRANTAMAS NE TIK KAIP FIZINIO ASMENS PARAŠAS  
 SUSIJUSIŲ ASMENŲ  
 SUSITARIANČIŲJŲ VALSTYBIŲ KOMPETENTINGI ASMENYS  
 SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ KOMPETENTINGI ASMENYS  
 SUSITARUSIŲ ASMENŲ  
 SUTARTĮ SUDARANČIŲ ŠALIŲ KOMPETENTINGI ASMENYS  
 SUTEIKIU LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ ŠIEMS ASMENIMS ... 
 SVARBIŲ ASMENŲ  
 TAI DARYTI KITIEMS ASMENIMS  
 TAI ĮSTAIGA ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ASMENS GYVENAMOJI VIETA  
 TAM PAČIAM ASMENIUI  
 TARIFŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO  
 TAS PATS ASMUO  
 APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAI IR ASMENYS  
 TEISĖSAUGOS PAREIGŪNAI SULAIKĖ KETURIS ASMENIS  
 APMOKESTINAMOS FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIU  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ IR KITŲ ASMENŲ  
 TRANSPORTO PRIEMONĖS SAVININKAS JO ĮGALIOTAS ASMUO  
 TRETIESIEMS ASMENIMS AR JŲ TURTUI  
 TRETIESIEMS ASMENIMS  
 TREČIAISIAIS ASMENIMIS  
 TREČIAJAM ASMENIUI  
 TREČIOJO ASMENS  
 TREČIUOJU ASMENIU  
 TREČIŲJŲ ASMENŲ TEISĖS Į DAIKTUS  
 TREČIŲJŲ ASMENŲ  
 TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS  
 TRIJŲ ASMENŲ  
 TRYS ASMENYS  
 TURI TEISĘ IŠ ŠIŲ ASMENŲ GAUTI KOMPENSACIJĄ  
 UŽSIENIO FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS  
 UŽSIENIO JURIDINIAMS ASMENIMS IR KITOMS ORGANIZACIJOMS  
 UŽSIENIO JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 UŽSIENIO PILIEČIAI IR ASMENYS BE PILIETYBĖS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIAMS IR ASMENIMS BE PILIETYBĖS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS  
 AR KITO SUINTERESUOTO ASMENS LĖŠOMIS  
 ARBA KITAS ASMENS TAPATYBĘ LIUDIJANTIS DOKUMENTAS  
 ARBA KITŲ ASMENŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 VALSTYBINĖSE IR SAVIVALDYBIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE  
 VARDAS PAVARDĖ ASMENS KODAS  
 VARDĄ IR PAVARDĘ ASMENS KODĄ  
 VARDĄ PAVARDĘ ASMENS KODĄ  
 VEIKSNUS FIZINIS ASMUO  
 ASMENIMS BE PILIETYBĖS  
 ASMENIMS DALYVAVUSIEMS LIKVIDUOJANT ČERNOBYLIO ATOMINĖS ELEKTRINĖS AVARIJOS PADARINIUS  
 ASMENIMS GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 ASMENIMS GAUNANTIEMS PENSIJAS IŠ KITŲ INSTITUCIJŲ  
 ASMENIMS KURIE PATEIKĖ PRAŠYMUS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 ASMENIMS KURIE ŠIĄ ŽEMĘ IŠNUOMOJA  
 ASMENIMS NETURINTIEMS ... metų 
 ASMENIMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS turtas 
 ASMENIMS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS valstiečio ūkio įstatymą 
 ASMENIMS PAŽEIDUSIEMS mokesčių įstatymus; darbo įstatymus 
 ASMENIMS SUŽALOTIEMS ATLIEKANT BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE IR ŠIOJE ARMIJOJE ŽUVUSIŲJŲ ŠEIMOMS  
 ASMENIMS TURINTIEMS teisę ... 
 ASMENIMS TURINTIEMS TEISĘ Į VALSTYBĖS PARAMĄ  
 ASMENIMS ĮTRAUKTIEMS Į ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT REJESTRĄ  
 VIDUTINES ŠEIMOS VIENIŠO ASMENS PAJAMAS  
 VIENAM AR KELIEMS ASMENIMS  
 VIENAM ASMENIUI  
 VIENAME ASMENYJE  
 VIENAS ASMUO  
 VIENO ASMENS  
 ASMENIS ESANČIUS JŲ TERITORIJOJE  
 ASMENIS KURIE YRA PRIPAŽINTI NEVEIKSNIAIS  
 ASMENIS PAGAL JŲ NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 ASMENIS ĮTARIAMUS padarius nusikaltimą 
 VIENĄ IR TĄ PATĮ ASMENĮ  
 ASMENIUI KURIS ĮTARIAMAS PADARĘS NUSIKALTIMĄ  
 ASMENS AR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 ASMENS BE PILIETYBĖS  
 ASMENS BEI TURTO SAUGOS  
 ASMENS BEI TURTO  
 ASMENS BYLA  
 ASMENS BYLOS  
 ASMENS DOKUMENTAI  
 ASMENS DOKUMENTUOSE  
 ASMENS DOKUMENTUS  
 ASMENS DOKUMENTŲ  
 ASMENS DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ KOEFICIENTAS  
 ASMENS DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ  
 ASMENS DUOMENIS  
 ASMENS DUOMENŲ  
 ASMENS GYVENIMĄ  
 ASMENS HIGIENOS  
 ASMENS IDENTIFIKAVIMO KORTELIŲ  
 ASMENS IR TAUTOS  
 ASMENS IR TURTO  
 ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ  
 ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 ASMENS IR VISUOMENĖS  
 ASMENS KODAS  
 ASMENS KURIAM TAIKOMA APKALTA  
 ASMENS LAISVĘ  
 ASMENS LAISVĖS  
 ASMENS MIRTIES SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE  
 ASMENS ORUMĄ  
 ASMENS PARAŠAS  
 ASMENS PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ IR PARAŠAS  
 ASMENS PAVARDĖ ADRESAS IR KITI DUOMENYS  
 ASMENS PRAŠYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ATSISAKYMO  
 ASMENS SARGYBINIAI  
 ASMENS SARGYBINIO  
 ASMENS SARGYBINIS  
 ASMENS SARGYBINIU  
 ASMENS SARGYBINIŲ  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS SLĖPTUVĖS  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ  
 ASMENS SVEIKATOS  
 ASMENS TAPATYBĘ LIUDIJANTIS DOKUMENTAS  
 ASMENS TAPATYBĘ  
 ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖ  
 ASMENS TAPATYBĖS  
 ASMENS TEISIŲ  
 ASMENS TEISĘ Į GYVYBĘ  
 ASMENS TEISĘ ŽVEJOTI VANDENS TELKINYJE  
 ASMENS VARDAS IR PAVARDĖ  
 ASMENS VARDAS PAVARDĖ ASMENS KODAS  
 ASMENS ŪKINĖS VEIKLOS  
 ASMENYS NETURINTYS Lietuvos Respublikos pilietybės 
 ASMENYS NORINTYS pratęsti licencijos galiojimą 
 ASMENYS PATEIKĘ aukciono dalyvio registracijos dokumentus 
 ASMENYS PAŽEIDĘ šias taisykles 
 ASMENYS PAŽEIDĘ ŠIAS TAISYKLES ATSAKO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ASMENYS SUSIJĘ SU INVESTICINE BENDROVE  
 ASMENYS TEISMO PRIPAŽINTI NEVEIKSNIAIS  
 ASMENYS TURINTYS teisę 
 ASMENYS TURINTYS TEISĘ GAUTI SOCIALINĘ PAŠALPĄ  
 ASMENĮ AR JO TURTĄ  
 ASMENĮ IDENTIFIKUOJANTIS KODAS  
 ASMENŲ BE PILIETYBĖS NUOLAT GYVENANČIŲ LIETUVOJE  
 ASMENŲ DOKUMENTUS DAIKTUS  
 ASMENŲ DRAUDIMO VALSTYBĖS LĖŠOMIS IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO  
 ASMENŲ GRUPĖMS  
 ASMENŲ KURIE ATVYKO Į VALSTYBĘ AR GYVENA JOJE BE LEIDIMO  
 ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS  
 ASMENŲ TURINČIŲ teisę 
 ASMENŲ TURTĄ IR PAJAMAS DEKLARUOJA ... 
 ASMENŲ ĮTARIAMŲ SERGANČIŲ TURĖJUSIŲ KONTAKTĄ  
 ASMENŲ ŠEIMOMS  
 ASMENŲ ŽUVUSIŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĘ  
 ASMUO GALI BŪTI nubaustas 
 ASMUO KURIAM BUVO IŠDUOTAS PAŽYMĖJIMAS  
 ASMUO NORINTIS užsiregistruoti aukciono dalyviu 
 ASMUO NUTEISTAS UŽ TYČINĮ NUSIKALTIMĄ  
 ASMUO PRIVALO PATEIKTI DOKUMENTĄ PATVIRTINANTĮ papildomą pasirengimą 
 ASMUO SAVO VARDU IR SAVO LĖŠOMIS  
 ASMUO TURINTIS aukštąjį teisinį išsilavinimą 
 ASMUO ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 VISI ASMENYS LYGŪS  
 VISI LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 VISIEMS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 VISIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS BE ATSKIRŲ LEIDIMŲ  
 ATASKAITŲ IR DOKUMENTŲ APIE SAVO FIZINIO ASMENS ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ IR MOKESČIUS PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTAS ASMUO VARDAS PAVARDĖ  
 YRA PRIVALOMI VISIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 Į ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGĄ  
 ĮGALIOTAM ASMENIUI  
 ĮGALIOTAS ASMUO  
 ĮGALIOTI ASMENYS  
 ĮGALIOTINIAI IR ASMENYS  
 ĮGALIOTO ASMENS PARAŠAS  
 ĮGALIOTO ASMENS  
 ĮGALIOTUS ASMENIS  
 ĮGALIOTŲ ASMENŲ  
 ĮGYJA JURIDINIO ASMENS TEISES  
 ĮMONIŲ NETURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVAI BEI FIZINIAI ASMENYS  
 ĮMONĖS NETURINČIOS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 ĮMONĖS VADOVAS SAVININKAS AR JO ĮGALIOTAS ASMUO  
 ĮSIGALIOJA TIK ASMENIUI PRISIEKUS LIETUVOS RESPUBLIKAI  
 ĮSISENĖJUSIŲ SKOLŲ BIUDŽETUI ĮSTATYME NUMATYTUS JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ BEI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIUS IR BENDRĄJĮ AKCIZĄ ĮVYKDĖ  
 ĮSTATYMAI GALI NUSTATYTI IR KITAS ŠIŲ ASMENŲ TEISES  
 ĮSTATYMUI DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 ĮSTEIGTOS ĮMONĖS IR JURIDINIAI ASMENYS  
 ĮTAKINGUS ASMENIS  
 ĮTAKINGŲ ASMENŲ  
 ĮTARIAMŲ ASMENŲ  
 ĮTARTINUS ASMENIS  
 ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ŠIO ASMENS GYVENAMOJI VIETA  
 ŠAUNAMOJO GINKLO PANAUDOJIMO PRIEŠ ASMENĮ  
 ŠIE ASMENYS TURI TEISĘ ĮSIGYTI IR GALI VAIRUOTI ... 
 ŠIE ASMENYS  
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE NURODYTŲ ASMENŲ  
 ŪKINIAI SUBJEKTAI NETURINTYS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 ŪKIO SUBJEKTAMS NETURINTIEMS JURIDINIO ASMENS STATUSO  
 ŪKIO SUBJEKTŲ AR FIZINIŲ ASMENŲ  
 ŽEMIAU PASIRAŠĘ ASMENYS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IŠ FIZINIO ASMENS ne PVM mokėtojo 
 ŽMOGAUS ASMENS  
 ATSAKINGAS ASMUO  
 ATSAKINGI ASMENYS  
 ATSAKINGO ASMENS PARAŠU IR REJESTRO TVARKYTOJO antspaudu 
 ATSAKINGUS ASMENIS  
 ATSAKINGŲ ASMENŲ  
 ŽYDŲ TAUTYBĖS ASMENŲ  
 ATSKIRIEMS ASMENIMS  
 ATSKIRŲ ASMENŲ  
 AUKŠTĄJĮ TEISINĮ IŠSILAVINIMĄ TURINČIŲ ASMENŲ  
aukštąjį teisinį išsilavinimą TURINČIŲ ASMENŲ  
 BALSUOJANT UŽ ASMENIS  
 BE ASMENS DOKUMENTŲ  
 BEI KITI ASMENYS  
 BEI KITŲ ASMENŲ TEISĖS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 BEI KITŲ ASMENŲ  
 BENDROVĖS KAIP JURIDINIO ASMENS