Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 FINANSINEI ATASKAITAI  
 FINANSINES ATASKAITAS  
 FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR DUOMENŲ  
 FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
 FINANSINĖSE ATASKAITOSE  
pateikė KOMITETO DARBO ATASKAITĄ IR ATSAKĖ Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS SEIMO NARYS ANTANAS BASKAS 
 METINĘ ATASKAITĄ APIE regioninio parko veiklą 
 METINĘ ATASKAITĄ  
 METINĖJE ATASKAITOJE  
 MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATASKAITAS SVARSTO KAIP PARENKAMI IR UGDOMI TINKAMI DARBUOTOJAI  
 MOKSLO METŲ STUDIJŲ MOKSLINĖS VEIKLOS ATASKAITĄ  
 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 REGIONINIO PARKO VEIKLOS IR BŪKLĖS ATASKAITĄ  
 VEIKLOS ATASKAITĄ  
 ATASKAITA APIE nuveiktą darbą; šią veiklą 
 ATASKAITAS APIE ... 
 ATASKAITAS BEI KITUS DOKUMENTUS  
 ATASKAITOS APIE darbus 
 ATASKAITOS IR KITO DOKUMENTO APIE SAVO ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ  
 ATASKAITOS IR RINKIMŲ  
 ATASKAITĄ APIE nuveiktą darbą; regioninio parko veiklą 
 ATASKAITŲ IR DOKUMENTŲ APIE SAVO FIZINIO ASMENS ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ IR MOKESČIUS PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 BALANSINĖS ATASKAITOS