Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUS REGISTRUOJAMI TIK TIE AUTOMOBILIAI KURIE ATITINKA EUROPIETIŠKUS reikalavimus; standartus 
 BYLOJE BUS PRIIMTAS ATITINKAMAS SPRENDIMAS  
 PATALPOS JŲ ĮRANGA TURI ATITIKTI HIGIENOS SAUGOS DARBE priešgaisrinės apsaugos ir kitus maitinimo įmonei keliamus reikalavimus 
 PATIKRINTI AR JIE ATITINKA EUROPIETIŠKUS STANDARTUS  
 SURAŠOMAS ATITINKAMAS AKTAS  
 SVARSTYTAIS KLAUSIMAIS REKTORATAS PRIĖMĖ ATITINKAMUS NUTARIMUS  
 TAURIŲJŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ GAMINIAI ATITINKA ... 
 TECHNINIAI PARAMETRAI ATITINKA KELIAMUS REIKALAVIMUS  
 TOKIOS KOMPENSACIJOS DYDIS TURI ATITIKTI ... 
 VISAIS SVARSTYTAIS KLAUSIMAIS REKTORATAS PRIĖMĖ ATITINKAMUS NUTARIMUS  
 VISAIS SVARSTYTAIS KLAUSIMAIS REKTORATAS PRIĖMĖ ATITINKAMUS SPRENDIMUS  
 ATITINKA KONSTITUCIJĄ  
 ATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ... 
 ATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ  
 ATITINKA REIKALAVIMUS  
 ATITINKA TARPTAUTINIUS STANDARTUS  
 ATITINKA TIKROVĘ  
 ATITINKA ŠIO ĮSTATYMO REIKALAVIMUS  
 ATITINKAMA KONTRARINĖ SĄSKAITA  
 ATITINKAMAS IŠVADAS  
 ATITINKAMI PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS VALDŽIOS ORGANAI  
 ATITINKAMO ADMINISTRACINIO LYGMENS REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS TVARKYTOJAS  
 ATITINKAMO ADMINISTRACINIO LYGMENS REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS  
 ATITINKAMO DYDŽIO  
 ATITINKAMO LAIKOTARPIO  
 ATITINKAMO LYGIO  
 ATITINKAMO LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DUOMENŲ BANKO  
 ATITINKAMO MIESTO RAJONO SAVIVALDYBĖ  
 ATITINKAMO RAJONO MIESTO APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA  
 ATITINKAMO TEISMO AR JO SKYRIAUS PIRMININKAS  
 ATITINKAMOMS INSTITUCIJOMS  
 ATITINKAMOMS TARNYBOMS  
 ATITINKAMOS APSKRITIES VALDYTOJAS ARBA JO ĮGALIOTAS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS APSKRITIES VALDYTOJAS SAVO SPRENDIMU  
 ATITINKAMOS INSTITUCIJOS  
 ATITINKAMOS MOKSLO IR MOKYMO ĮSTAIGOS  
 ATITINKAMOS RŪŠIES  
 ATITINKAMOS SRITIES SPECIALISTAI TURINTYS NE MAŽIAU KAIP ... 
 ATITINKAMOS SRITIES  
 ATITINKAMOS TARNYBOS PATEIKIA VALSTYBINĖMS MOKESČIŲ INSPEKCIJOMS ... 
 ATITINKAMOS TARNYBOS  
 ATITINKAMOS TARYBOS DEPUTATŲ RINKIMAMS  
 ATITINKAMOS TERITORIJOS ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUS  
 ATITINKAMOS TERITORIJOS  
 ATITINKAMOS ŠIOS SĄSKAITOS SUBSĄSKAITOS  
 ATITINKAMUS DOKUMENTUS  
 ATITINKAMUS PASIŪLYMUS  
 ATITINKAMUS ĮSTATYMUS  
 ATITINKAMĄ SPRENDIMĄ  
 ATITINKAMŲ INSTITUCIJŲ PAGAL JŲ VIDAUS TEISĖS REIKALAVIMUS  
 ATITINKAMŲ INSTITUCIJŲ  
 ATITINKAMŲ MINISTERIJŲ ŽINYBŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 ATITINKAMŲ ĮSTATYMŲ