Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBAI ATLIEKAMI ... 
 DARBAS ATLIKTAS  
 DARBUI ATLIKTI  
 DARBUOTOJAS NEGALI TINKAMAI ATLIKTI ... 
 DARBUS ATLIEKA ... 
 DARBUS ATLIKO ... 
 DARBĄ ATLIKO ... 
 DĖL GARANTIJŲ TAIKYMO ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS  
 DĖL GARANTIJŲ TAIKYMO UŽSTATO ĖMIMO IR GRĄŽINIMO ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS  
 EKSPERTIZEI ATLIKTI  
 EKSPERTIZĖ ATLIEKAMA  
 FUNKCIJAS ATLIEKA ... 
 FUNKCIJOMS ATLIKTI  
 FUNKCIJĄ ATLIEKA ... 
 GARANTIJŲ TAIKYMO UŽSTATO ĖMIMO IR GRĄŽINIMO ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS  
mokėti UŽ ATLIKTĄ DARBĄ  
notariniams VEIKSMAMS ATLIKTI  
 IŠSKYRUS ATVEJUS KAI DARBAS ATLIEKAMAS ... 
pagrindinį; svarbų VAIDMENĮ ATLIEKA ... 
 KOKIUS VEIKSMUS JIE PRIVALO ATLIKTI  
 KOMPENSACIJŲ ASMENIMS SUŽALOTIEMS ATLIEKANT BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE IR ŠIOJE ARMIJOJE ŽUVUSIŲJŲ ŠEIMOMS IŠMOKĖJIMO  
svarbų; pagrindinį VAIDMENĮ ATLIKO ... 
 MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKO ... 
 MUITINIS TIKRINIMAS ATLIEKAMAS  
 MUITINIS TIKRINIMAS IR ĮFORMINIMAS ATLIEKAMAS  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TO KADA TIE DARBAI ATLIEKAMI  
šiems DARBAMS ATLIKTI  
 OPERACIJOS ATLIEKAMOS nuo 1999 metų; jau seniai 
 PAGRINDINIUS VAIDMENIS ATLIKO ... 
 PAGRINDINĮ VAIDMENĮ ATLIEKA ... 
 PAKEISTI IR NUTRAUKTI DARBO SUTARTĮ TAIP PAT ATLIKTI KITOKIUS VEIKSMUS  
 PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA  
 PAREIGOMS ATLIKTI  
 PARENGTINĮ TARDYMĄ ATLIEKA ... 
 REIKĖS ATLIKTI DAR DAUG SVARBIŲ DARBŲ  
 SAVININKO FUNKCIJAS ATLIEKA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 SAVO DARBĄ ATLIKO  
 SKAIČIAVIMAI ATLIKTI ... 
 SUDARO GALIMYBĘ ATLIKTI RELIGINES APEIGAS  
 SVARBŲ VAIDMENĮ ATLIEKA ... 
 TAIKOMA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ ARBA JIS ATLIEKA BAUSMĘ UŽ KITĄ NUSIKALTIMĄ  
 TYRIMAI ATLIEKAMI  
 TYRIMAI ATLIKTI  
 TYRIMAI BUVO ATLIKTI  
 TYRIMAS ATLIEKAMAS  
 TYRIMAS BUVO ATLIEKAMAS  
 TYRIMAS BUVO ATLIKTAS  
 TYRIMUS ATLIEKA ... 
 TYRIMĄ ATLIEKA ... 
 UŽ ATLIKTUS DARBUS apmoka 
 VADOVYBĖ SUDARO GALIMYBĘ ATLIKTI RELIGINES APEIGAS  
 VALSTYBINIAI NOTARAI IR KITI PAREIGŪNAI ATLIEKANTYS NOTARINIUS VEIKSMUS  
 VALSTYBINĘ PRIEŽIŪRĄ ATLIEKA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS augalų apsaugos inspektorius 
 ASMENIMS SUŽALOTIEMS ATLIEKANT BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE IR ŠIOJE ARMIJOJE ŽUVUSIŲJŲ ŠEIMOMS  
 ĮFORMINTI IR ATLIKTI MUITINĖS PROCEDŪRAI  
 ŠIAM DARBUI ATLIKTI  
 ŠIEMS DARBAMS ATLIKTI  
 ATLIEKA BAUSMĘ  
 ATLIEKA SAVO DARBĄ  
 ATLIEKA SAVO PAREIGAS  
 ATLIEKA SVARBŲ VAIDMENĮ  
 ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS  
 ATLIEKAMAS PARENGTINIS TARDYMAS  
 ATLIEKAMAS REVERSINIS ĮRAŠAS ŠI SĄSKAITA DEBETUOJAMA  
 ATLIEKAMAS TARNYBINIS PATIKRINIMAS  
 ATLIEKAMAS TYRIMAS  
 ATLIEKAMI DARBAI  
 ATLIEKAMI IŠBRAUKIANT KLAIDINGUS DUOMENIS  
 ATLIEKAMI KŪRINIAI  
 ATLIEKAMI TYRIMAI  
 ATLIEKAMO DARBO  
 ATLIEKAMOS DAINOS  
 ATLIEKAMUS DARBUS  
 ATLIEKAMŲ DARBŲ IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ  
 ATLIEKAMŲ DARBŲ  
 ATLIEKAMŲ OPERACIJŲ  
 ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS  
 ATLIEKANT TARDYMO VEIKSMUS AR NAGRINĖJANT BYLĄ TEISME  
 ATLIEKANT TYRIMUS  
 ATLIEKANT ŠIUOS DARBUS  
 ATLIKDAMI SAVO PAREIGAS  
 ŠIĄ FUNKCIJĄ ATLIEKA ... 
 ATLIKO DIDELĮ DARBĄ  
 ATLIKO KRATĄ  
 ATLIKO REZULTATYVŲ PERDAVIMĄ  
 ATLIKO SAVO DARBĄ  
 ATLIKO SAVO PAREIGĄ  
 ATLIKO SVARBŲ VAIDMENĮ  
 ATLIKO VIEŠOSIOS NUOMONĖS TYRIMO CENTRAS VILMORUS  
 ATLIKTA APKLAUSA  
 ATLIKTA KRATA  
 ATLIKTAIS DARBAIS  
 ATLIKTAIS TYRIMAIS  
 ATLIKTAS DARBAS  
 ATLIKTAS TYRIMAS  
 ATLIKTI AUDITĄ  
 ATLIKTI BAUSMĘ  
 ATLIKTI BAUSMĖS PAGAL TEISMO PASKIRTĄ nuosprendį 
 ATLIKTI DARBAI IR SUTEIKTOS PASLAUGOS  
 ATLIKTI DARBAI  
 ATLIKTI IŠPAŽINTĮ  
 ATLIKTI JAM PAVESTAS PAREIGAS  
 ATLIKTI JŲ KOMPETENCIJAI PRISKIRTUS veiksmus 
 ATLIKTI KARINĘ TARNYBĄ  
 ATLIKTI KRAŠTO APSAUGOS TARNYBĄ  
 ATLIKTI LIETUVOS BANKO FINANSINĖS VEIKLOS PATIKRINIMĄ  
 ATLIKTI RELIGINES APEIGAS  
 ATLIKTI SAVO DARBĄ  
 ATLIKTI SAVO PAREIGAS  
 ATLIKTI SAVO PAREIGĄ  
 ATLIKTI TARNYBINĮ PATIKRINIMĄ  
 ATLIKTI TOKIUS DARBUS NUO KURIŲ PRIKLAUSO ... 
 ATLIKTI TYRIMAI PARODĖ JOG ... 
 ATLIKTI TYRIMAI PARODĖ KAD ... 
 ATLIKTI TYRIMAI RODO KAD ... 
 ATLIKTI TYRIMAI  
 ATLIKTI TYRIMUS  
 ATLIKTI VEIKSMAI GALIOJA KOL ... 
 ATLIKTI ĮVAIRIUS DARBUS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ KOMPLEKSO DALYJE  
 ATLIKTI ŠIUOS DARBUS  
 ATLIKTO DARBO  
 ATLIKTO TYRIMO DUOMENIMIS  
 ATLIKTO TYRIMO  
 ATLIKTOS APKLAUSOS DUOMENIMIS  
 ATLIKTOS KRATOS  
 ATLIKTOS OPERACIJOS  
 ATLIKTUS DARBUS  
 ATLIKTUS TYRIMUS  
 ATLIKTĄ DARBĄ  
 ATLIKTŲ DARBŲ  
 ATLIKTŲ TYRIMŲ DUOMENIMIS  
 ATLIKTŲ TYRIMŲ REZULTATAI  
 ATLIKTŲ TYRIMŲ REZULTATUS  
 ATLIKTŲ TYRIMŲ  
 ATLIKUS KRATĄ  
 ATLIKUS TYRIMUS  
 ATLIKUS TYRIMĄ  
 ATLIKĘS BAUSMĘ  
 ATLIKĘS KARINĘ TARNYBĄ  
 ŠĮ DARBĄ ATLIEKA ... 
 ŠĮ DARBĄ ATLIKTI  
 ATLYGINIMO UŽ ATLIEKAMUS NOTARINIUS VEIKSMUS IR TEIKIAMAS teisines bei technines paslaugas 
 AVIAKOMPANIJOS ARBA KOMPANIJOS ATLIEKANČIOS ORLAIVIO ANTŽEMINĮ APTARNAVIMĄ  
 BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS IR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO NUSTATYTA TVARKA ATLIEKA KVOTĄ  
 BAUSMĘ ATLIEKA ... nuteistieji 
 BAUSMĘ TURĖS ATLIKTI GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE