Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 IŠ ATSKIRŲ DALIŲ  
numelžti Į ATSKIRĄ INDĄ  
 KIEKVIENU ATSKIRU ATVEJU  
 KONVENCIJOS DĖL INVESTICINIŲ GINČŲ TARP ATSKIRŲ VALSTYBIŲ IR KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ  
 PAGAL ATSKIRAS NUOMOS SUTARTIS  
 PELNAS KURĮ JI GALĖTŲ GAUTI JEIGU BŪTŲ ATSKIRA IR SAVARANKIŠKA ĮMONĖ  
 ANT ATSKIRO LAPO  
 VISIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS BE ATSKIRŲ LEIDIMŲ  
 ATSKIRA EILUTE  
 ATSKIRA KNYGA  
 ATSKIRA KNYGELE  
 ATSKIRA TEMA  
 ATSKIRA ŠEIMA  
 ATSKIRAIS ATVEJAIS  
 ATSKIRAIS KLAUSIMAIS  
 ATSKIRAIS LAIKOTARPIAIS  
 ATSKIRAJAME JĖGERIŲ BATALIONE  
 ATSKIRASIS PROTESTAS  
 ATSKIRIEMS ASMENIMS  
 ATSKIRO ATVEJO  
 ATSKIRO BUTO  
 ATSKIRO INDIVIDO  
 ATSKIRO ŽMOGAUS  
 ATSKIROJE PATALPOJE  
 ATSKIROJO JĖGERIŲ BATALIONO  
 ATSKIROMIS KNYGOMIS  
 ATSKIROMS SRITIMS  
 ATSKIRU LEIDINIU  
 ATSKIRU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMU  
 ATSKIRU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMU  
 ATSKIRU NUTARIMU  
 ATSKIRU SĄRAŠU  
 ATSKIRU ĮSTATYMU  
 ATSKIRUOSE REGIONUOSE  
 ATSKIRĄ KAMBARĮ  
 ATSKIRĄJĄ NUOMONĘ  
 ATSKIRŲ ASMENŲ  
 ATSKIRŲ DALIŲ  
 ATSKIRŲ DALYKŲ  
 ATSKIRŲ GRUPIŲ  
 ATSKIRŲ INDIVIDŲ  
 ATSKIRŲ KŪNO DALIŲ  
 ATSKIRŲ PROFESIJŲ IR KATEGORIJŲ DARBUOTOJŲ  
 ATSKIRŲ REGIONŲ  
 ATSKIRŲ RŪŠIŲ  
 ATSKIRŲ SPORTO ŠAKŲ  
 ATSKIRŲ SRIČIŲ  
 ATSKIRŲ STRAIPSNIŲ  
 ATSKIRŲ ŠALIŲ  
 ATSKIRŲ ŠEIMŲ PARŠAVEDŽIŲ  
 ATSKIRŲ ŪKIO ŠAKŲ  
 ATSKIRŲ ŽMONIŲ  
 BE ATSKIRO LEIDIMO