Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO ATVEJŲ KAI ... 
 CHULIGANIZMO ATVEJŲ  
 DARBDAVIO INICIATYVA ŠIO ĮSTATYMO NUMATYTAIS ATVEJAIS  
 DAUGELIU ATVEJŲ  
 DAŽNI ATVEJAI KAI ... 
 DVIEM ATVEJAIS  
 EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS  
 EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ ATVEJU  
konvencinis MUITO TARIFAS TAIKOMAS TIK TUO ATVEJU JEI pateikiamas kilmės dokumentas 
 GAISRO ATVEJU  
 GALI ĮVYKTI TIK TUO ATVEJU KAI ... 
 GALIMA TIK TUO ATVEJU JEIGU ... 
 GALIMA TIK TUO ATVEJU KAI  
 GERIAUSIU ATVEJU  
 GINKLUOTO UŽPUOLIMO ATVEJU KAI KYLA GRĖSMĖ  
 GYVYBĖS DRAUDIMO DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR DRAUDIMO LIGOS ATVEJUI  
 IDEALIU ATVEJU  
 INSTRUKCIJOS DALYJE NURODYTAIS ATVEJAIS  
 INVALIDUS SU AIŠKIAIS INVALIDUMO POŽYMIAIS IŠSKYRUS ATVEJUS KAI JIE PATYS UŽPUOLA ARBA PRIEŠINASI  
 INVALIDUS SU AIŠKIAIS INVALIDUMO POŽYMIAIS IŠSKYRUS ATVEJUS KAI JIE PATYS UŽPUOLA  
 IR KITAIS ATVEJAIS  
 IR VIENU IR KITU ATVEJU  
 IŠDUODA TIK TUO ATVEJU  
 IŠIMTINIAIS ATVEJAIS  
 IŠSKYRUS ATVEJUS KAI ... 
 IŠSKYRUS ATVEJUS KAI DARBAS ATLIEKAMAS ... 
 IŠSKYRUS ATVEJUS KAI PREKĖS NUO MUITO ARBA MOKESČIO MOKĖJIMO ATLEISTOS  
 IŠSKYRUS ATVEJUS NUMATYTUS ... 
 IŠSKYRUS TUOS ATVEJUS KAI ... 
 IŠSKYRUS TUOS ATVEJUS  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS O KITAIS ATVEJAIS VALSTYBĖ  
 KAI KURIAIS ATVEJAIS  
 KARO ATVEJU  
 KENKIA SVEIKATAI IR TAM TIKRAIS ATVEJAIS GALI SUKELTI profesines ligas 
 KIEKVIENU ATSKIRU ATVEJU  
 KIEKVIENU ATVEJU  
 KIEKVIENU IŠ ŠIŲ ATVEJŲ  
 KIEKVIENU KONKREČIU ATVEJU  
 KIEKVIENU TOKIU ATVEJU  
 KITAIS ATVEJAIS  
 KITAS ATVEJIS  
 KITU ATVEJU  
 KONKREČIAIS ATVEJAIS  
 KONKREČIAM ATVEJUI  
 KONKREČIU ATVEJU  
 KORUPCIJOS ATVEJUS  
 KRAŠTUTINIU ATVEJU  
 LIGOS ATVEJU  
 MINĖTAIS ATVEJAIS  
 MIRTIES ATVEJU  
 MIRTIES ATVEJŲ  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪROS ATVEJU  
 NE VIENU ATVEJU  
 NEATIDĖLIOTINAIS ATVEJAIS  
 NELAIMĖS ATVEJU  
 NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES AR KARO ATVEJU  
 NERETI ATVEJAI KAI ... 
 NESĖKMĖS ATVEJU  
 NET IR TUO ATVEJU JEI ... 
 NET IR TUO ATVEJU JEIGU ... 
 NET IR TUO ATVEJU KAI ... 
 NUMATYTAIS ATVEJAIS  
 NUMATYTUS ATVEJUS  
 NURODYTAIS ATVEJAIS  
 NUSIKALSTAMU BŪDU ŠIE DAIKTAI PERDUODAMI PAGAL PRAŠYMĄ IR TUO ATVEJU KAI ASMUO NEGALI BŪTI IŠDUOTAS  
 NUSTATOMOS KONKREČIU ATVEJU  
 NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 NĖ VIENU ATVEJU  
 PANAŠIAIS ATVEJAIS  
 PANAŠIŲ ATVEJŲ  
 PAPRASTAI TOKIAIS ATVEJAIS  
 ABIEM ATVEJAIS  
 PASITAIKO ATVEJŲ KAI ... 
 PASITAIKĖ ATVEJŲ KAI ... 
 PASTARUOJU ATVEJU  
 PAVOJAUS ATVEJU  
 PERGALĖS ATVEJU  
 AGRESIJOS ATVEJU  
 PIRMU ATVEJU  
 PIRMUOJU ATVEJU  
 RETAIS ATVEJAIS  
 RETAS ATVEJIS  
 STICHINIŲ NELAIMIŲ ATVEJAIS  
 ANTRUOJU ATVEJU  
 SĖKMĖS ATVEJU  
 TAI NE PIRMAS ATVEJIS KAI ... 
 TAIS ATVEJAIS KADA ... 
 TAIS ATVEJAIS KAI ... 
 TAIS ATVEJAIS KAI LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE YRA NUSTATYTOS KITOKIOS TAISYKLĖS  
 TAIS ATVEJAIS KAI PREKĖS GABENAMOS IŠ VIENOS MUITINĖS ĮSTAIGOS Į KITĄ NE PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TAIS ATVEJAIS  
 TAM TIKRAIS ATVEJAIS  
 TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE ARBA KITUOSE TEISĖS AKTUOSE NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 TIEK VIENU TIEK KITU ATVEJU  
 TIK IŠIMTINIAIS ATVEJAIS  
 TIK RETAIS ATVEJAIS  
 TIK SU POLICIJOS APSAUGA IŠSKYRUS ATVEJUS KAI ŠIOS PREKĖS GABENAMOS SU CARNET TIR KNYGELE  
 TIK TAIS ATVEJAIS KAI ... 
 TIK TOKIU ATVEJU  
 TIK TUO ATVEJU JEI ... 
 TIK TUO ATVEJU JEIGU ... 
 TIK TUO ATVEJU KAI ... 
 TIK YPATINGAIS ATVEJAIS  
 TOKIAIS ATVEJAIS  
 TOKIU ATVEJU KAI ... 
 TOKIU ATVEJU PRIKLAUSOMAI NUO APLINKYBIŲ  
 TOKIU ATVEJU  
 TUO ATVEJU JEI ... 
 TUO ATVEJU JEIGU ... 
 TUO ATVEJU JEIGU PADARYTAS PAŽEIDIMAS  
 TUO ATVEJU KAI ... 
 TUO ATVEJU KAI JAME GYVENA NUOMININKAI  
 TUO ATVEJU KAI JOS NEPAKANKA  
 TUO ATVEJU KAI PREKĖS PERKRAUNAMOS  
 TUO ATVEJU PAPRASTAI KALBAMA APIE ... 
 UNIKALUS ATVEJIS  
 ARBA BLOGIAUSIU ATVEJU  
 ARBA GERIAUSIU ATVEJU  
 VIENAIS ATVEJAIS  
 VIENU AR KITU ATVEJU  
 VIENU ATVEJU  
 VISAIS ATVEJAIS  
 VISAIS KITAIS ATVEJAIS  
 VISAIS ŠIAIS ATVEJAIS  
 VISIEMS GYVENIMO ATVEJAMS  
 YPATINGAIS ATVEJAIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI GALI BŪTI ... 
 YPATINGAIS ATVEJAIS ŠIS TERMINAS GALI BŪTI ... 
 YPATINGAIS ATVEJAIS  
 YPAČ DAUG DĖMESIO ŠIUO ATVEJU TURI BŪTI SKIRIAMA ... 
 YPAČ TAIS ATVEJAIS KAI ... 
 ĮSKAITANT TUOS ATVEJUS  
 ĮSTATYMO NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 ĮSTATYMŲ NUMATYTAIS ATVEJAIS  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS ŠIOS DALIES NUOSTATŲ TAIKYMO TVARKA GALI BŪTI PAKEISTA  
 ŠIUO ATVEJU JOS GALI BŪTI PATEIKTOS  
 ŠIUO ATVEJU PREKIŲ MUITINĖ VERTĖ TURI BŪTI PATIKSLINTA  
 ŠIUO ATVEJU  
 ŠIUO KONKREČIU ATVEJU  
 ATSKIRAIS ATVEJAIS  
 ATSKIRO ATVEJO  
 AVARIJOS ATVEJU  
 AVARIJŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR KITAIS PANAŠIAIS ATVEJAIS  
 BENDRA ŠIUOSE NUOSTATUOSE NUSTATYTA TVARKA TAIS ATVEJAIS ... 
 BET KOKIU ATVEJU  
 BET KURIUO ATVEJU  
 BEVEIK VISAIS ATVEJAIS  
 BLOGIAUSIU ATVEJU YRA TIKIMYBĖ KAD ... 
 BLOGIAUSIU ATVEJU