Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DAUGIABUČIO NAMO AUKŠTE  
 DVIEJŲ AUKŠTŲ NAME  
 DVIEJŲ AUKŠTŲ  
 DĖL AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ AUKŠTESNIŲJŲ IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ STIPENDIJŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINIO LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO TYRIMO CENTRO ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL YPATINGOS REIKŠMĖS ARCHYVŲ IŠSAUGOJIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI IR MIŠKŲ ŪKIUI  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO IR KRAŠTO APSAUGOS SISTEMŲ BEI AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO  
 DĖL RESPUBLIKINIO IR AUKŠTESNIOSIOS PAKOPOS SAVIVALDYBIŲ PRIVATIZAVIMO FONDŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
keliama Į AUKŠTESNĘ KLASĘ  
 ESANT AUKŠTAI TEMPERATŪRAI  
 EUROPOS AUKŠTOJO MOKSLO  
 FLORIDOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS  
 GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS TURINTIS AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ  
kreipsis; rinkimai Į AUKŠČIAUSIĄJĄ TARYBĄ  
laiptai; užlipo Į ANTRĄ AUKŠTĄ  
 IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ NUTARIA ATLEISTI ... 
 IŠ PENKTO AUKŠTO  
 IŠRINKTO LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATO  
 IŠSILAVINIMAS AUKŠTASIS  
 JAUNIMO STOJIMO Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS  
 JAV AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS  
 KADA SAULĖ YRA PASIEKUSI AUKŠČIAUSIĄ TAŠKĄ  
 KANDIDATO Į LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJUS BIOGRAFINĖ PAŽYMA  
 KARTU VYKSTA AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKO PATARĖJAS  
 KARTU VYKSTA AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJO PADĖJĖJAS  
 KAUNO AUKŠTESNIOJOJE katechetų mokykloje; medicinos mokykloje; meno mokykloje 
 KAUNO AUKŠTESNIOSIOS MIŠKŲ MOKYKLOS EKSPERIMENTINĖS URĖDIJOS  
 KAUNO AUKŠTESNIOSIOS MIŠKŲ MOKYKLOS  
 KAUNO AUKŠTESNIOSIOS POLICIJOS MOKYKLOS  
 KAUNO AUKŠTESNIOSIOS TECHNIKOS MOKYKLOS  
 KAUNO AUKŠTESNIOSIOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS  
 KELIŲ AUKŠTŲ  
 KETURIŲ AUKŠTŲ  
 KETURIŲ IR DAUGIAU AUKŠTŲ NAMO  
 KETVIRTAJAME AUKŠTE  
 KETVIRTAME AUKŠTE  
 KITOS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS  
 KITOSE AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE  
 KITŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ  
 KLASIFIKACIJA YRA AUKŠČIAUSIA FORMA  
 KONSTITUCINIO TEISMO IR AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJAI  
 LABAI AUKŠTO LYGIO  
 LABAI AUKŠTOS KOKYBĖS  
... NAMO AUKŠTE  
 LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO  
 LIETUVOS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS  
 LIETUVOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE  
 LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ  
 LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ KOLEGIJAI  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKO PADĖJĖJAS  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKUI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIAM PROKURORUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIUI  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO  
stoja Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA NUTARIA ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA NUTARIA PASKIRTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA NUTARIA PRATĘSTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS IR JOS PREZIDIUMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS JURIDINIO SKYRIAUS VYR KONSULTANTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO Pagrindinio Įstatymo ... straipsnio pakeitimo 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL SUTIKIMO vykdyti viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS VYTAUTAS LANDSBERGIS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS V LANDSBERGIS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS SEKRETORIUS L SABUTIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKUI VYTAUTUI LANDSBERGIUI 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS POSĖDŽIO PIRMININKAS E GENTVILAS; A TAURANTAS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA ATLEISTI NUO TOLESNIO IEŠKINIO MOKĖJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA KOMANDIRUOTI AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA KOMANDIRUOTI AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA KOMANDIRUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA PASKIRTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA PRIIMTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA PRITARTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA SUTEIKTI malonę 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA SUTEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS pilietybę 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL A RAČO; A AMBRAZEVIČIAUS; A RUDŽIO; B KUZMICKO; K ANTANAVIČIAUS; E KLUMBIO; K MOTIEKOS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS prezidiumo 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL DARBO GRUPĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL DEPUTATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS nacionalinės asamblėjos 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL VOKIETIJOS BUNDESTAGO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS ATLEISTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKYRIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS RANGO SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS REGLAMENTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS RŪMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR AUKŠČIAUSIOJO TEISMO  
 LIETUVOS TSR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MOKSLO DARBAI  
 LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOJO TEISMO  
 LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO  
 LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMUI  
... PASTATO AUKŠTE  
 LITO KOMITETAS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS  
 LTSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO  
užlipo Į ANTRĄJĮ AUKŠTĄ  
užlipti; užkopėme Į TREČIĄ AUKŠTĄ  
 NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS ASMUO TURINTIS AUKŠTĄJĮ TEISINĮ UNIVERSITETINĮ IŠSILAVINIMĄ  
įstoti Į AUKŠTĄJĄ MOKYKLĄ  
 NEUNIVERSITETINIO AUKŠTOJO MOKSLO  
 NUO AUKŠTO KALNO  
 NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA  
 PAKEISTI IR PAPILDYTI KAI KURIUOS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS REGLAMENTO straipsnius 
 PAKEISTI LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ... nutarimą; ... įsaką 
 PAREIŠKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA ... 
 PATEIKTI AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ NUTARTA PRADĖTI PROJEKTŲ SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PAČIU AUKŠČIAUSIU LYGIU  
 PENKIŲ AUKŠTŲ  
 PENKTAJAME AUKŠTE  
 PENKTAME AUKŠTE  
 PIRMAJAME AUKŠTE  
 PIRMAME AUKŠTE  
 PIRMO AUKŠTO  
 PIRMOJO AUKŠTO  
 PIRMUOSIUOSE AUKŠTUOSE  
 PIRMĄJĮ AUKŠTĄ  
 PRIĖMIMO Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS  
 PROFESINIO LAVINIMO IR AUKŠTESNIŲJŲ STUDIJŲ  
 PROTOKOLINIS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO  
 PROTOKOLINIS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS  
 PROTOKOLINIS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS  
 RATIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINES SUTARTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 REIKALAVIMAI AUKŠTASIS IŠSILAVINIMAS  
 RESPUBLIKINIAME IR AUKŠTESNIOSIOS PAKOPOS SAVIVALDYBIŲ PRIVATIZAVIMO fondų nuostatų 
 RESPUBLIKINIO IR AUKŠTESNIOSIOS PAKOPOS SAVIVALDYBIŲ PRIVATIZAVIMO FONDŲ  
 RUSIJOS AUKŠČIAUSIOJO DIVIZIONO  
RIČARDAS VENCKUS AUKŠTESNIOSIOS TECHNOLOGIJOS MOKYKLOS DĖSTYTOJAS  
 SIEKTI AUKŠTOJO MOKSLO  
 SIEKTI AUKŠTŲ REZULTATŲ  
 SIŪLYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 ANT AUKŠTO KALNO  
 ANTRAJAME AUKŠTE  
 SPECIALIOJO VIDURINIO IR AUKŠTOJO MOKSLO  
 ANTRAME AUKŠTE  
 SPRENDIMUS PRIIMTUS PAGAL AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKO TEIKIMĄ IŠNAGRINĖTOSE bylose 
 ANTRO AUKŠTO  
 ANTROJO AUKŠTO  
 STOJANT Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS  
 STOJANČIŲJŲ Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS  
 STOJIMO Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS  
 STOTI Į AUKŠTĄJĄ MOKYKLĄ  
 STOTI Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS  
 SU AUKŠTUOJU IŠSILAVINIMU  
 TARP AUKŠTŲ ir žemų platumų; pareigūnų; žolių 
 TEMPERATŪRA YRA NE AUKŠTESNĖ KAIP ... 
 TOKIO AUKŠTO LYGIO  
 TOKIO AUKŠTO RANGO  
 TREČIAJAME AUKŠTE  
 TREČIAME AUKŠTE  
 TREČIO AUKŠTO  
 TREČIOJO AUKŠTO  
 TRIJŲ AUKŠTŲ  
 TURI AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ  
 TURINTI AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ  
 TURINTIS AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ  
 TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA  
 UŽ PRIĖMIMĄ ATSAKINGAS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATAS  
 UŽĖMĖ AUKŠTĄ ... vietą 
 APYGARDŲ TEISMŲ APELIACINIO TEISMO IR AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SKYRIŲ PIRMININKAI  
 APYGARDŲ TEISMŲ LIETUVOS APELIACINIO TEISMO IR LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ  
 VALSTYBINĖSE AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE  
 VERTĖJŲ GRUPĖS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO  
 VIDURINIŲ PROFESINIŲ AUKŠTESNIŲJŲ IR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIAMS STUDENTAMS  
 VIDURINĖSE IR AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE  
 VIENO AUKŠTO  
 VILNIAUS AUKŠTESNIOSIOS elektronikos mokyklos direktorius 
 VIRŠUTINIAME AUKŠTE  
 VIRŠUTINIUOSE AUKŠTUOSE  
 VIRŠUTINIŲ AUKŠTŲ  
 VISŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ  
 ŠALIES AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ  
 ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ PROJEKTAS NR ... 
 ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ  
 ŠIAI AUKŠTAJAI MOKYKLAI  
 ŠIOJE AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE  
 ŠIOS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS  
 ATSISAKYMO VYKDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMĄ LIETUVOS AUKŠČIAUSIAJAM TEISMUI PANAIKINUS NETEISĖTUS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NUTARIMUS  
 AUKŠTA TEMPERATŪRA  
 AUKŠTA TVORA  
 AUKŠTAJAI MOKYKLAI  
 AUKŠTAJAM MOKSLUI  
 AUKŠTAS PAREIGAS UŽIMANTIS ... 
 AUKŠTAS PAREIGAS UŽIMANTYS ... 
 AUKŠTAS PAREIGAS UŽIMANČIŲ ... 
 AUKŠTAS PAREIGAS  
 AUKŠTAS PAREIGŪNAS  
 AUKŠTASIS IŠSILAVINIMAS  
 AUKŠTASIS MOKSLAS  
 AUKŠTASIS SVEČIAS  
 AUKŠTESNEI INSTANCIJAI  
 AUKŠTESNES PAREIGAS  
 AUKŠTESNIO LAIPSNIO  
 AUKŠTESNIO LYGIO  
 AUKŠTESNIO LYGMENS  
 AUKŠTESNIO RANGO  
 AUKŠTESNIOJI MOKYKLA AR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGA  
 AUKŠTESNIOJI MOKYKLA  
 AUKŠTESNIOJI TECHNIKOS MOKYKLA  
 AUKŠTESNIOJI ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA  
 AUKŠTESNIOJO LAIPSNIO  
 AUKŠTESNIOJOJE MEDICINOS MOKYKLOJE  
 AUKŠTESNIOJOJE MOKYKLOJE  
 AUKŠTESNIOJOJE MUZIKOS MOKYKLOJE  
 AUKŠTESNIOJOJE TECHNIKOS MOKYKLOJE  
 AUKŠTESNIOJOJE ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOJE  
 AUKŠTESNIOSIOMS MOKYKLOMS  
 AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS AR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS  
 AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS  
 AUKŠTESNIOSIOS PAKOPOS SAVIVALDYBIŲ PRIVATIZAVIMO FONDUS  
 AUKŠTESNIOSIOS PAKOPOS SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ PIRMININKŲ  
 AUKŠTESNIOSIOS PAKOPOS SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ  
 AUKŠTESNIOSIOS PAKOPOS SAVIVALDYBĖS  
 AUKŠTESNIOSIOS PAKOPOS  
 AUKŠTESNIOSIOS TECHNIKOS MOKYKLOS  
 AUKŠTESNIOSIOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS  
 AUKŠTESNIOSIOSE MOKYKLOSE  
 AUKŠTESNIU LYGIU  
 AUKŠTESNIUOSIUOSE ADMINISTRACINIUOSE VIENETUOSE  
 AUKŠTESNIĄJĄ MOKYKLĄ  
 AUKŠTESNIĄSIAS MOKYKLAS  
 AUKŠTESNIŲ INSTANCIJŲ  
 AUKŠTESNIŲ JĖGŲ  
 AUKŠTESNIŲJŲ KLASIŲ MOKINIAI  
 AUKŠTESNIŲJŲ MOKYKLŲ  
 AUKŠTESNIŲJŲ STUDIJŲ AR PROFESINIO LAVINIMO skyriuje 
 AUKŠTESNYSIS ADMINISTRACINIS VIENETAS  
 AUKŠTESNĮJĮ IŠSILAVINIMĄ  
 AUKŠTESNĘ VIETĄ  
 AUKŠTESNĖS INSTANCIJOS TEISMUI  
 AUKŠTESNĖS INSTANCIJOS  
 AUKŠTESNĖS KLASĖS  
 AUKŠTESNĖS KOKYBĖS  
 AUKŠTESNĖS KVALIFIKACIJOS  
 AUKŠTESNĖS PAKOPOS  
 AUKŠTESNĖSE KLASĖSE  
 AUKŠTI PAREIGŪNAI  
 AUKŠTI VALSTYBĖS PAREIGŪNAI  
 AUKŠTIEJI KURSAI  
 AUKŠTIEMS PAREIGŪNAMS  
 AUKŠTO DAŽNIO  
 AUKŠTO LYGIO  
 AUKŠTO MEISTRIŠKUMO  
 AUKŠTO MENINIO LYGIO  
 AUKŠTO RANGO PAREIGŪNAI  
 AUKŠTO RANGO PAREIGŪNAS  
 AUKŠTO RANGO PAREIGŪNŲ  
 AUKŠTO RANGO  
 AUKŠTO SLĖGIO SRITIES  
 AUKŠTO SLĖGIO SRITIS ANTICIKLONAS  
 AUKŠTO SLĖGIO SRITIS  
 AUKŠTO SLĖGIO  
 AUKŠTO ŪGIO  
 AUKŠTOJE TEMPERATŪROJE  
 AUKŠTOJI MOKYKLA  
 AUKŠTOJI PEDAGOGINĖ MOKYKLA  
 AUKŠTOJO IR SPECIALIOJO VIDURINIO MOKSLO MINISTERIJA  
 AUKŠTOJO IR SPECIALIOJO VIDURINIO MOKSLO MINISTERIJOS  
 AUKŠTOJO IŠSILAVINIMO  
 AUKŠTOJO IŠSIMOKSLINIMO  
 AUKŠTOJO MOKSLO DIPLOMAS  
 AUKŠTOJO MOKSLO DIPLOMO  
 AUKŠTOJO MOKSLO DIPLOMUS  
 AUKŠTOJO MOKSLO DIPLOMĄ  
 AUKŠTOJO MOKSLO FINANSAVIMO  
 AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJŲ  
 AUKŠTOJO MOKSLO IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ  
 AUKŠTOJO MOKSLO REFORMOS  
 AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMA  
 AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS  
 AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMĄ  
 AUKŠTOJO MOKSLO SRITYJE  
 AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMAS  
 AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO PATAISAS  
 AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO PATAISOS  
 AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO PATAISŲ  
 AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMĄ  
 AUKŠTOJO MOKSLO  
 AUKŠTOJO PILOTAŽO FIGŪRAS  
 AUKŠTOJO PILOTAŽO  
 AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE  
 AUKŠTOJOJE MUZIKOS MOKYKLOJE  
 AUKŠTOJOJE PANEMUNĖJE  
 AUKŠTOJOJE PEDAGOGINĖJE MOKYKLOJE  
 AUKŠTOS KLASĖS  
 AUKŠTOS KOKYBĖS  
 AUKŠTOS KULTŪROS  
 AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTAI  
 AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTUS  
 AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ UGDYMO  
 AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ  
 AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS  
 AUKŠTOS TECHNOLOGIJOS  
 AUKŠTOS TEMPERATŪROS  
 AUKŠTOS ĮTAMPOS ELEKTROS LINIJOMS TIESTI  
 AUKŠTOS ĮTAMPOS  
 AUKŠTOSIOMIS MOKYKLOMIS  
 AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS IR MOKSLO INSTITUTAMS  
 AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS IR VALSTYBINIAMS MOKSLO INSTITUTAMS  
 AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS  
 AUKŠTOSIOS MADOS  
 AUKŠTOSIOS MATEMATIKOS  
 AUKŠTOSIOS MOKYKLOS BAIGIMO diplomas 
 AUKŠTOSIOS MOKYKLOS DĖSTYTOJAS  
 AUKŠTOSIOS MOKYKLOS STEIGIMO  
 AUKŠTOSIOS MOKYKLOS  
 AUKŠTOSIOS NERVINĖS VEIKLOS  
 AUKŠTOSIOS PANEMUNĖS  
 AUKŠTOSIOS PARTINĖS MOKYKLOS  
 AUKŠTOSIOS PEDAGOGINĖS MOKYKLOS  
 AUKŠTOSIOS TECHNIKOS MOKYKLOS  
 AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE  
 AUKŠTUOSIUOSE KURSUOSE  
 AUKŠTUOSIUOSE PANERIUOSE  
 AUKŠTUOSIUOSE ŠANČIUOSE  
 AUKŠTUOSIUS MOKSLUS  
 AUKŠTUS POSTUS UŽIMANTYS ... 
 AUKŠTUS POSTUS  
 AUKŠTĄ POSTĄ  
 AUKŠTĄJA MOKYKLA  
 AUKŠTĄJĄ MOKYKLĄ  
 AUKŠTĄJĄ TECHNIKOS MOKYKLĄ  
 AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ TURINTYS ... 
 AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ  
 AUKŠTĄJĮ IŠSIMOKSLINIMĄ  
 AUKŠTĄJĮ MOKSLĄ  
 AUKŠTĄJĮ TEISINĮ IŠSILAVINIMĄ TURINČIŲ ASMENŲ  
 AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS  
 AUKŠTŲ PAREIGŪNŲ  
 AUKŠTŲ REZULTATŲ  
 AUKŠTŲ TECHNOLOGIJŲ  
 AUKŠTŲ VALDININKŲ  
 AUKŠTŲ VALDŽIOS PAREIGŪNŲ  
 AUKŠTŲ VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ  
 AUKŠTŲJŲ IR AUKŠTESNIŲJŲ MOKYKLŲ DIENINIŲ SKYRIŲ STUDENTAI  
 AUKŠTŲJŲ IR AUKŠTESNIŲJŲ MOKYKLŲ DIENINIŲ SKYRIŲ STUDENTAMS  
 AUKŠTŲJŲ IR AUKŠTESNIŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ MOKINIŲ  
 AUKŠTŲJŲ IR AUKŠTESNIŲJŲ MOKYKLŲ  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ABSOLVENTAI  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ABSOLVENTŲ  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DIENINIŲ SKYRIŲ STUDENTAMS  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DĖSTYTOJAI  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DĖSTYTOJAMS  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DĖSTYTOJŲ  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ IR MOKSLO INSTITUTŲ  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ IR VALSTYBINIŲ MOKSLO INSTITUTŲ  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ REKTORIAI  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ REKTORIŲ KONFERENCIJOS  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAI  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ AUKŠTESNIŲJŲ IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ STIPENDIJŲ  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ VADOVAI  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ  
 AUKŠTŲJŲ TECHNOLOGIJŲ  
 AUKŠTŲJŲ ŠANČIŲ  
 AUKŠČIAUSI ŠALIES PAREIGŪNAI  
 AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI ATSKAITINGŲ organizacijų; institucijų 
 AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 AUKŠČIAUSIAJAM TEISMUI  
 AUKŠČIAUSIAJAME TEISME  
 AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS ATMETĖ ... 
 AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS  
 AUKŠČIAUSIO LAIPSNIO  
 AUKŠČIAUSIO LYGIO SUSITIKIMĄ  
 AUKŠČIAUSIO LYGIO  
 AUKŠČIAUSIO RANGO  
 AUKŠČIAUSIOJE LYGOJE  
 AUKŠČIAUSIOJE TARYBOJE  
 AUKŠČIAUSIOJI TARYBA  
 AUKŠČIAUSIOJI VALDŽIA  
 AUKŠČIAUSIOJO LYGIO SUSITIKIMAS  
 AUKŠČIAUSIOJO LYGIO SUSITIKIME  
 AUKŠČIAUSIOJO LYGIO SUSITIKIMO  
 AUKŠČIAUSIOJO LYGIO SUSITIKIMĄ  
 AUKŠČIAUSIOJO LYGIO  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ KOLEGIJA  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ KOLEGIJA  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO KOLEGIJA  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKAS M LOŠYS; P KŪRIS; VYTAUTAS GREIČIUS 
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKAS IR JO NARIAI  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKAS IR TEISINGUMO MINISTRAS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKO  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKUI  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKĄ  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PLENUMO  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SENATAS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SENATO  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SPRENDIMAS YRA GALUTINIS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SPRENDIMAS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SPRENDIMO  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJA  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJAI  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJAS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJU GALI BŪTI SKIRIAMAS ... 
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJU  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJUS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJĄ  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ EGZAMINUS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ GARBĖS TEISMAS NAGRINĖJA ... 
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ GARBĖS TEISMO  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ KOLEGIJA  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO  
 AUKŠČIAUSIOJOJE LYGOJE  
 AUKŠČIAUSIOJOJE TARYBOJE  
 AUKŠČIAUSIOS KATEGORIJOS  
 AUKŠČIAUSIOS KLASĖS  
 AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS  
 AUKŠČIAUSIOS KVALIFIKACIJOS  
 AUKŠČIAUSIOS PRABOS  
 AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES KVIETINIŲ MILTŲ  
 AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES PIENO  
 AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES  
 AUKŠČIAUSIOS VALDŽIOS  
 AUKŠČIAUSIOSE VALDŽIOS STRUKTŪROSE  
 AUKŠČIAUSIOSIOS LYGOS ČEMPIONATE  
 AUKŠČIAUSIOSIOS LYGOS  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS DARBUOTOJĄ  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIUI  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS ATKURIAMOJO SEIMO PIRMININKUI  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS ATKURIAMOJO SEIMO  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DARBO  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATAI  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATAMS  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATAS  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATO  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATU  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATUI  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATUS  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATĄ  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS IR PREZIDIUMO  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS IR VYRIAUSYBĖS  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS SOVIETŲ SĄJUNGOS KGB VEIKLAI LIETUVOJE IŠTIRTI  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUOLATINIŲ KOMISIJŲ  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMU  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMĄ  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS V LANDSBERGIS 
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS DEPUTATAS V LANDSBERGIS 
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKO V LANDSBERGIO 
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJO  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKU  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKUI V LANDSBERGIUI 
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKĄ V LANDSBERGĮ 
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKĄ DEPUTATĄ V LANDSBERGĮ 
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS POSĖDIS  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS POSĖDYJE  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS POSĖDĮ  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS POSĖDŽIŲ  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMUI  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS REGLAMENTO  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS RŪMŲ  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS SEIMO RINKIMŲ  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS SEKRETORIAUS  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS SEKRETORIŲ LIUDVIKĄ SABUTĮ 
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS SENIŪNAS  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS SENIŪNO  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS SESIJOJE  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS SPRENDIMU  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS SUTIKIMO  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS  
 AUKŠČIAUSIOSIOS VALDŽIOS  
 AUKŠČIAUSIU LYGIU  
 AUKŠČIAUSIUOSE VALDŽIOS EŠELONUOSE  
 AUKŠČIAUSIUOSE VALDŽIOS SLUOKSNIUOSE  
 AUKŠČIAUSIUS APDOVANOJIMUS  
 AUKŠČIAUSIĄ REITINGĄ  
 AUKŠČIAUSIĄ TAŠKĄ  
 AUKŠČIAUSIĄ VIETĄ DEŠIMTUKE užėmusią sportininkę 
 AUKŠČIAUSIĄJĄ LYGĄ  
 AUKŠČIAUSIĄJĄ TARYBĄ  
 AUKŠČIAUSIĄJĮ TEISMĄ  
 AUKŠČIAUSIŲ PAREIGŪNŲ  
 AUKŠČIAUSIŲ VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ  
 AUKŠČIAUSIŲ ŠALIES PAREIGŪNŲ  
 AUKŠČIAUSIŲJŲ TARYBŲ  
 BAIGĘ AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS  
butas PER DU AUKŠTUS  
deputatų PAGEIDAVIMĄ SURENGTI REFERENDUMĄ DĖL AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS paskelbto Konstitucijos projekto priėmimo 
 BENDROJO LAVINIMO IR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ