Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUNKERĮ IR VISUS JAME BUVUSIUS PARTIZANUS  
 BURTAI BUS TRAUKIAMI  
dėl spaudoje pasirodžiusios INFORMACIJOS APIE BUVUSĮ LKP TSKP turtą tyrimo 
 BUS AUKOJAMOS ŠV MIŠIOS  
 BUS DAUGIAU KALBĖJOSI GEDIMINAS ZEMLICKAS 
 BUS DEBESUOTA SU PRAGIEDRULIAIS  
 BUS EUROPOS SĄJUNGOS IR NATO NARĖ  
 BUS IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 BUS KELIAMA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 BUS NAGRINĖJAMA CIVILINĖ BYLA  
 BUS NEPASTOVIAI DEBESUOTA LIETAUS NENUMATOMA  
 BUS REGISTRUOJAMI TIK TIE AUTOMOBILIAI KURIE ATITINKA EUROPIETIŠKUS reikalavimus; standartus 
 BUS REMIAMASI TEKSTU ANGLŲ KALBA  
 BUS REMIAMASI TEKSTU RUSŲ KALBA  
 BUS SKAIČIUOJAMI TIK KAIP VIENAS BALSAS  
 BUS SUTEIKTA GALIMYBĖ  
 BUVEINĖ YRA APSKRITIES CENTRE  
 BUVEINĖ YRA ŠIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 BUVO AREŠTUOTAS IR NUTEISTAS MIRTIES BAUSME  
 BUVO ATLEISTAS IŠ PAREIGŲ  
 BUVO ATVEJŲ KAI ... 
 BUVO AUKOJAMOS ŠV MIŠIOS  
 BUVO DUOTAS ĮSAKYMAS  
 BUVO IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 BUVO IŠLEISTAS Į LAISVĘ  
 BUVO IŠTREMTAS Į SIBIRĄ  
 BUVO IŠTREMTI IŠ LIETUVOS  
 BUVO IŠVEŽTOS IŠ LIETUVOS MUITŲ TERITORIJOS IR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ TARP JŲ DĖL BROKO  
 BUVO LAIKAS KAI ... 
 BUVO LAIKOMI ANT GILAUS KRAIKO  
 BUVO LEISTA PIRKTI ŽEMĖS SKLYPĄ  
 BUVO METAS KAI ... 
 BUVO NUSTATYTAS VIDUTINIS GIRTUMO LAIPSNIS  
 BUVO NUVEŽTAS Į LIGONINĘ  
 BUVO PADARYTAS APYSUNKIS KŪNO SUŽALOJIMAS  
 BUVO PALEISTAS Į LAISVĘ  
 BUVO PASAULYJE IR IKI ĮSTATYMO  
 BUVO PASKELBTAS KONKURSAS  
 BUVO PASKIRTA ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA  
 BUVO PASKUTINĖ PASKAITA IR PASKUTINIS SKAMBUTIS  
 BUVO PATEIKTAS KLAUSIMAS  
 BUVO PAŠALINTAS IŠ AIKŠTĖS  
 BUVO PAŠAUKTI Į BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE  
 BUVO PRIVERSTI PALIKTI SAVO NAMUS  
 BUVO SUDARYTOS SĄLYGOS  
 BUVO SUTEIKTA GALIMYBĖ  
 BUVO SUTEIKTA TEISĖ  
 BUVO SUŽALOTI AR ŽUVO ŽMONĖS ARBA BUVO PADARYTA DIDELĖ TURTINĖ ŽALA  
 BUVO UŽDĖTI ANTRANKIAI  
 BUVO VIENAS IŠ NEDAUGELIO  
 BUVO ĮŠVENTINTAS KUNIGU  
 BUVUSI KAUNO VALSTYBINĖ įmonė 
 BUVUSI VALSTYBINĖ AKCINĖ ĮMONĖ  
 BUVUSI VALSTYBINĖ ĮMONĖ  
 BUVUSI VILNIAUS VALSTYBINĖ įmonė 
 BUVUSI ŽMONA  
 BUVUSIAI JUGOSLAVIJAI  
 BUVUSIAI ŽMONAI  
 BUVUSIAM PREZIDENTUI  
 BUVUSIAM SAVININKUI GALI BŪTI GRĄŽINAMAS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPAS  
 BUVUSIAM SAVININKUI  
 BUVUSIAME VAIKŲ DARŽELYJE  
 BUVUSIAS SOVIETINES RESPUBLIKAS  
 BUVUSIEMS KOMUNISTAMS  
 BUVUSIEMS POLITINIAMS KALINIAMS IR TREMTINIAMS  
 BUVUSIEMS POLITINIAMS KALINIAMS  
 BUVUSIEMS SAVININKAMS  
 BUVUSIO DVARO  
 BUVUSIO GYVENIMO  
 BUVUSIO JAV PREZIDENTO BILLO CLINTONO 
 BUVUSIO JAV SENATORIAUS  
 BUVUSIO JUGOSLAVIJOS PREZIDENTO SLOBODANO MILOŠEVIČIAUS 
 BUVUSIO KOLŪKIO  
 BUVUSIO MINISTRO PIRMININKO  
 BUVUSIO MINISTRO  
 BUVUSIO POLITINIO KALINIO  
 BUVUSIO PREMJERO  
 BUVUSIO PREZIDENTO  
 BUVUSIO RYTŲ BLOKO  
 BUVUSIO SAVININKO  
 BUVUSIO SEIMO NARIO  
 BUVUSIO SEIMO PIRMININKO VYTAUTO LANDSBERGIO 
 BUVUSIO SSRS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO KGB LTSR PADALINIO  
 BUVUSIO VARŠUVOS PAKTO  
 BUVUSIO VIDAUS REIKALŲ MINISTRO  
 BUVUSIO VYRO  
 BUVUSIO ŠALIES VADOVO  
 BUVUSIOJE JUGOSLAVIJOJE  
 BUVUSIOJE LAIKINOJOJE SOSTINĖJE  
 BUVUSIOJE SOVIETŲ SĄJUNGOJE  
 BUVUSIOJE TARYBŲ SĄJUNGOJE  
 BUVUSIOS JUGOSLAVIJOS TERITORIJOJE  
 BUVUSIOS JUGOSLAVIJOS  
 BUVUSIOS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS  
 BUVUSIOS RUSIJOS IMPERIJOS  
 BUVUSIOS RYTŲ VOKIETIJOS  
 BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO  
 BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI  
 BUVUSIOS SOVIETŲ SĄJUNGOS TERITORIJOJE  
 BUVUSIOS SOVIETŲ SĄJUNGOS  
 BUVUSIOS SSRS RESPUBLIKŲ  
 BUVUSIOS SSSR TERITORIJOJE  
 BUVUSIOS SĄJUNGOS  
 BUVUSIOS TARYBŲ SĄJUNGOS  
 BUVUSIOS TSRS EKONOMINIŲ RYŠIŲ SU UŽSIENIU BANKO LIETUVOS SKYRIUJE  
 BUVUSIOS VYRIAUSYBĖS  
 BUVUSIOS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS  
 BUVUSIOSE SOVIETINĖSE RESPUBLIKOSE  
 BUVUSIUOSE KGB RŪMUOSE  
 BUVUSIUS KOMUNISTUS  
 BUVUSIŲ DVARŲ IR PALIVARKŲ PAMINKLINIŲ SODYBŲ  
 BUVUSIŲ DVARŲ IR PALIVARKŲ  
 BUVUSIŲ KALINIŲ  
 BUVUSIŲ KAREIVINIŲ  
 BUVUSIŲ KGB DARBUOTOJŲ  
 BUVUSIŲ KGB RŪMŲ  
 BUVUSIŲ KOLŪKIŲ  
 BUVUSIŲ KOMUNISTŲ  
 BUVUSIŲ POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ  
 BUVUSIŲ POLITINIŲ KALINIŲ  
 BUVUSIŲ RUSIJOS FEDERACIJOS KARIUOMENĖS OBJEKTŲ ESANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 BUVUSIŲ SAVININKŲ  
 BUVUSIŲ SOVIETINIŲ RESPUBLIKŲ  
 BUVUSIŲ VYRIAUSYBIŲ  
 BUVUSIŲ ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ  
 BUVUSIŲ ŽMONIŲ  
 BUVUSĮ JUGOSLAVIJOS PREZIDENTĄ Slobodaną Miloševičių 
 BUVUSĮ LIETUVOS ambasadorių 
 BUVUSĮ LITO IR UŽSIENIO VALIUTOS SANTYKĮ  
 BUVUSĮ VIDAUS REIKALŲ MINISTRĄ  
 BUVĘ BENDRADARBIAI  
 BUVĘ KALINIAI  
 BUVĘ KOMUNISTAI  
 BUVĘ MOKINIAI  
 BUVĘ POLITINIAI KALINIAI IR TREMTINIAI  
 BUVĘ POLITINIAI KALINIAI  
 BUVĘ ŽMONĖS  
 BUVĘS ENERGETIKOS MINISTRAS L AŠMANTAS 
 BUVĘS GENERALINIS PROKURORAS  
 BUVĘS JAV VALSTYBĖS SEKRETORIUS  
 BUVĘS JO MOKINYS  
 BUVĘS JUGOSLAVIJOS lyderis; vadovas 
 BUVĘS JUGOSLAVIJOS PREZIDENTAS SLOBODANAS MILOŠEVIČIUS 
 BUVĘS KALINYS  
 BUVĘS KAUNO ŽALGIRIETIS  
 BUVĘS KAUNO ŽALGIRIO GYNĖJAS  
 BUVĘS KAUNO ŽALGIRIO KREPŠININKAS  
 BUVĘS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS AUDRIUS BUTKEVIČIUS 
 BUVĘS KREPŠININKAS  
 BUVĘS MAŽEIKIŲ NAFTOS GENERALINIS DIREKTORIUS GEDIMINAS KIESUS 
 BUVĘS MINISTRAS PIRMININKAS A ŠLEŽEVIČIUS 
 BUVĘS MINISTRAS  
 BUVĘS PARLAMENTARAS  
 BUVĘS PARTIZANAS  
 BUVĘS POLICININKAS  
 BUVĘS POLITINIS KALINYS  
 BUVĘS PREMJERAS  
 BUVĘS PREZIDENTAS  
 BUVĘS SEIMO NARYS  
 BUVĘS TREMTINYS  
 BUVĘS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS ALGIRDAS SAUDARGAS 
 BUVĘS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS  
 BUVĘS VYRAS  
 BUVĘS ŪKIO MINISTRAS EUGENIJUS MALDEIKIS; VALENTINAS MILAKNIS 
 BUVĘS ŽALGIRIETIS  
 BUVĘS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS DARBUOTOJAS  
 BYLA BUS NAGRINĖJAMA  
 BYLA BUVO IŠKELTA  
 BYLA BUVO NAGRINĖJAMA  
 BYLA BUVO NUTRAUKTA  
 BYLA BUVO PERDUOTA  
 BYLA BUVO SUSTABDYTA  
 BYLOJE BUS PRIIMTAS ATITINKAMAS SPRENDIMAS  
 BYLOSE DĖL NUSIKALTIMŲ UŽ KURIUOS GALI BŪTI SKIRIAMA MIRTIES BAUSMĖ  
 BYLĄ TIRIANČIO PAREIGŪNO AR TEISMO KURIO ŽINIOJE YRA BYLA  
 BYLĄ TIRIANČIO PAREIGŪNO ARBA TEISMO KURIO ŽINIOJE YRA BYLA  
 BŪDAMAS APSVAIGĘS NUO ALKOHOLIO NARKOTINIŲ AR TOKSINIŲ PRIEMONIŲ  
 BŪDAMI APSVAIGĘ NUO ALKOHOLIO NARKOTINIŲ AR TOKSINIŲ PRIEMONIŲ  
 BŪDAMI OPOZICIJOJE  
 BŪK VYRAS  
 BŪK ŽMOGUS  
 BŪKLĖ BUVO SUNKI  
 BŪSIMAJAME SEIME  
 BŪSIMO GYVENIMO TRUKMĖ  
 BŪSIMO STATYBOS OBJEKTO  
 BŪSIMOJO LAIKO  
 BŪSIMOMS KARTOMS  
 BŪSIMOSIOMS KARTOMS  
 BŪSIMOSIOS VYRIAUSYBĖS  
 BŪSIMUOSE RINKIMUOSE  
 BŪSIMUOSIUOSE PREZIDENTO RINKIMUOSE  
 BŪSIMŲ MOKYTOJŲ ATRANKOS  
 BŪSIMŲ MOKYTOJŲ  
 BŪSIMŲJŲ KARTŲ  
 BŪSIMŲJŲ KUNIGŲ  
 BŪTI JŲ VALDYMO ORGANŲ NARIAIS JEIGU ĮSTATYMAI NENUMATO KITAIP  
 BŪTI KANDIDATAIS Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS  
 BŪTI KANDIDATU Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS  
 BŪTINA NURODYTI IŠVEŽANT PREKES IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS ĮFORMINTO BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 BŪTINA PASITARTI SU GYDYTOJU  
 BŪTINA PATIKSLINTI ŠIOS ĮMONĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ  
 BŪTINA SĄLYGA  
 BŪTINOJI GINTIS  
 BŪTINOJI MEDICINOS PAGALBA  
 BŪTINOS NAUJOS TEISINĖS NORMOS  
 BŪTOJO LAIKO  
 BŪTUOJU LAIKU  
 BŪTŲ PER DIDELĖ PRABANGA  
 BŪTŲ SUDARYTOS SĄLYGOS  
 BŪTŲ UŽKIRSTAS KELIAS  
 CHEMINĖS MEDŽIAGOS TAIP PAT GALI BŪTI PANAUDOTOS  
 DABARTINIS ČEKŲ KARALIUS YRA IŠMINTINGAS  
 DAIKTUS ANT KURIŲ YRA NUSIKALTIMO PĖDSAKŲ  
 DAIKTUS KURIE YRA NUSIKALTIMO ĮRANKIAI  
 DAIKTUS KURIŲ KIEKIS YRA DIDESNIS UŽ ... 
 DAIKTĄ KURIS BUVO ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO ĮRANKIS ARBA TIESIOGINIS OBJEKTAS  
 DAIKTŲ KURIŲ KIEKIS YRA DIDESNIS UŽ ... 
gerkite IŠ JOS VISI NES TAI YRA MANO KRAUJAS  
 DALYVAUTI NATO VADOVAUJAMOJE TAIKOS ĮGYVENDINIMO OPERACIJOJE BUVUSIOJE JUGOSLAVIJOJE  
 DALYVAVIMO NATO VADOVAUJAMOJE TAIKOS ĮGYVENDINIMO OPERACIJOJE BUVUSIOJE JUGOSLAVIJOJE  
 DANIJOS KARALYSTĖS BATALIONO SUDĖTYJE DALYVAUTI NATO VADOVAUJAMOJE TAIKOS ĮGYVENDINIMO OPERACIJOJE BUVUSIOJE JUGOSLAVIJOJE  
 DAR BŪDAMAS STUDENTU  
 DAR YRA LAIKO  
 DARBDAVIO INICIATYVA GALI BŪTI ATLEIDŽIAMI IŠ DARBO  
 DARBO SUTARTIS DARBDAVIO VALIA NEGALI BŪTI NUTRAUKTA SU MOTINA  
 DARBO SUTARTIS TURI BŪTI NUTRAUKTA  
 DAUG DĖMESIO BUS SKIRIAMA  
 DAUG DĖMESIO BUVO SKIRIAMA  
 DAUG DĖMESIO BUVO SKIRTA  
 DAUGIAU DĖMESIO BUS SKIRIAMA ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO BUS SKIRIAMA ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO BUVO SKIRIAMA ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO BUVO SKIRTA ... 
 DERYBOS BUS TĘSIAMOS  
 DIDELE DALIMI YRA ... 
 DIDELIS DĖMESYS BUVO SKIRIAMAS ... 
išeiviai IŠ BUVUSIOS SOVIETŲ SĄJUNGOS  
 DIDŽIAUSIAS DĖMESYS BUS SKIRIAMAS ... 
 DIDŽIAUSIAS DĖMESYS BUVO SKIRIAMAS ... 
 DIENA BUVO SKIRTA ... 
 DIEVAS BŪTŲ VISKAS VISAME KAME  
 DIEVAS YRA MEILĖ  
 DIPLOMATAS IR JO ŽMONA BUVO ŽIAURIAI SUMUŠTI  
 DIRBANT IR PRIIMANT Į DARBĄ YRA PRIVALOMI ... 
 DIREKCIJA YRA BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA  
 DIREKCIJOS SUDĖTYJE GALI BŪTI ĮSTEIGTI GAMTOSAUGOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS BEI KITI SKYRIAI  
 DIREKTORIAMS TURINTIEMS MOKSLO LAIPSNĮ ARBA PEDAGOGINĮ MOKSLO VARDĄ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ GALI BŪTI NUSTATOMOS ... 
 DOCENTO PEDAGOGINIS MOKSLO VARDAS GALI BŪTI SUTEIKIAMAS ... 
 DU AR KELI ŽEMĖS SKLYPAI GALI BŪTI SUJUNGTI Į VIENĄ ŽEMĖS SKLYPĄ  
 DU KARTUS BUVO ... 
 DURYS BUVO PRAVIROS  
 DURYS BUVO UŽRAKINTOS  
 DĖL BUVUSIŲ DVARŲ IR PALIVARKŲ PAMINKLINIŲ SODYBŲ  
 DĖL BUVUSIŲ RUSIJOS FEDERACIJOS KARIUOMENĖS OBJEKTŲ ESANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKIRSTYMO MINISTERIJOMS IR SAVIVALDYBĖMS  
 DĖL JO KŪNO KURIS YRA BAŽNYČIA  
 DĖL JO YRA BUVĘ DAUG DISKUSIJŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL BUVUSIŲ LIETUVOS TSR VALSTYBINIŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ TURTO  
 DĖL TEISINĖS PAGALBOS TURI BŪTI PATVIRTINTI ... 
 DĖMESYS BUVO SKIRIAMAS ... 
 EITI SAVO PAREIGAS IR BŪTI VISIEMS LYGIAI teisingas 
 EKSPERTŲ GRUPĘ Į KURIĄ TURI BŪTI ĮTRAUKTI ... 
 EKSPORTUOJANT PREKES IR ESANT REIKALUI  
 ENERGETIKOS MINISTERIJOS REGULIAVIMO SFEROJE ESANČIŲ OBJEKTŲ  
 ESAMA PADĖTIMI  
 ESAMA PADĖTIS  
 ESAMA SKIRTUMŲ BET JŲ KALBOS YRA LYGIAVERTĖS  
 ESAME NE KARTĄ rašę 
 ESAMOJO LAIKO  
 ESAMOMIS SĄLYGOMIS  
 ESAMOS PADĖTIES  
 ESAMOS SITUACIJOS  
 ESAMĄ PADĖTĮ  
 ESAMĄ SITUACIJĄ  
 ESANT AUKŠTAI TEMPERATŪRAI  
 ESANT BENDRINEI NEJAUTRAI  
 ESANT BŪTINUMUI  
 ESANT BŪTINYBEI  
 ESANT DIDŽIAJAM KVORUMUI  
 ESANT GALIMYBEI  
 ESANT INDIKACIJOMS  
 ESANT PALANKIOMS SĄLYGOMS  
 ESANT REIKALUI  
 ESANT REZULTATUI ... 
 ESANT SALĖJE DIDŽIAJAM KVORUMUI  
 ESANT SLIDŽIAI KELIO DANGAI  
 ESANT SVARBIOMS PRIEŽASTIMS  
 ESANT TAM TIKROMS SĄLYGOMS  
 ESANT TOKIAI PADĖČIAI  
 ESANT TOKIAI SITUACIJAI  
 ESANT TOKIAI TVARKAI  
 ESANT TOKIOMS APLINKYBĖMS  
 ESANT TOKIOMS SĄLYGOMS  
 ESANTYS ŽMONĖS GALĖTŲ SAUGIAI IŠEITI IŠ JO AR BŪTŲ GALIMA JUOS GELBĖTI  
 ESANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO  
 ESANČIOMIS ĮMONĖMIS ĮSTAIGOMIS IR ORGANIZACIJOMIS  
 ESANČIOS MEDŽIAGOS  
 ESANČIUS DAIKTUS  
 ESANČIUS DOKUMENTUS  
 ESANČIUS DUOMENIS APIE ĮMONES ĮSTAIGAS IR ORGANIZACIJAS  
 ESANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 ESANČIŲ ŽEMĖS SAVININKŲ VALDYTOJŲ IR NAUDOTOJŲ  
 ESMĖ YRA TA KAD ... 
 ESU NE KARTĄ girdėjusi; kalbėjęs 
 FINANSAVIMO ŠALTINIS GALI BŪTI UŽSIENIO KREDITAI  
 FONDAS GALI BŪTI LIKVIDUOTAS  
 FONDE YRA ĮVAIRIŲ PAŽIŪRŲ ŽMONIŲ  
 GAISRAS BUVO UŽGESINTAS  
 GALI BŪTI APMOKESTINAMOS TOJE KITOJE VALSTYBĖJE  
 GALI BŪTI APSKŲSTAS TEISMUI  
 GALI BŪTI ATLEISTI IŠ DARBO  
 GALI BŪTI GABENAMI TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 GALI BŪTI GINČIJAMAS TEISMINE TVARKA  
 GALI BŪTI IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI ... 
 GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS TURINTIS AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ  
 GALI BŪTI NAUDOJAMI TIK VIDAUS RINKOS  
 GALI BŪTI NAUDOJAMOS IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS VEIKLOS PAJAMOS  
 GALI BŪTI PATEIKTI VISI DUOMENYS  
 GALI BŪTI PRAŠYMAS SUTEIKTI PRIORITETĄ  
 GALI BŪTI PRIPAŽINTAS TIK MŪSŲ LAIKRAŠČIO metų žmogumi 
 GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO PAŽEIDIMO NUSTATYMO  
 GALI BŪTI SURENGTAS POSĖDIS  
 GALI BŪTI TIK DAIKTAS KURIS YRA ... 
 GALI BŪTI TIK TOS VERTYBĖS KURIOS YRA NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 GALI BŪTI VARTOJAMAS TIK LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI LEIDUS  
 GALUTINIS SPRENDIMAS BUS PRIIMTAS  
 GARANTO RAŠTIŠKAS ĮSIPAREIGOJIMAS MUITINEI KAD JOS ATŽVILGIU PRISIIMTI SKOLININKO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA BUS ĮVYKDYTI  
 GAUTI DALYKINIAI PASIŪLYMAI BUS NAUDINGI  
 GAVĖJAI YRA LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS VYSKUPIJŲ KURIJOS  
 GAVĖJAS YRA FIZINIS ASMUO  
 GERAI BUVO GAMINTI VALGĮ AR JĮ MATYTI  
 GERBIAMAS IR VERTINAMAS KAIP TIK DĖL TO KAD JIS AR JI YRA ASMUO  
 GYVENAMOJI VIETA YRA KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS SUTARTIS GALI BŪTI PRIPAŽINTA NEGALIOJANČIA  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ ESANČIŲ PASTATE  
 HIDROGRAFINIS DRAUSTINIS YRA ŠIAURĖS VAKARINĖJE PARKO DALYJE  
 IDENTIFIKAVIMO ŽENKLAI TURI BŪTI NURODOMI  
 IDENTIFIKAVIMO ŽENKLAI TURI BŪTI NURODYTI  
 IKI BUS PASKIRTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS  
 IMPORTUOTIEMS PAKAITOS PRODUKTAMS KURIE BUVO IMPORTUOTI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 IMTIS PRIEMONIŲ KAD BŪTŲ PAŠALINTI ... 
 INDIVIDUALIA SAVARANKIŠKA VEIKLA PER TEN ESANČIĄ NUOLATINĘ VEIKLAVIETĘ  
 INFORMACIJA GALI BŪTI pateikta 
 INFORMACIJA PRELIMINARI GALI BŪTI PAKEITIMŲ  
 INFORMACIJOS APIE TAI KUR GALI BŪTI PASLĖPTAS  
 INTERVIU SU BUVUSIU Sovietų Sąjungos žvalgu Ričardu Vaigausku 
 INVESTICINĖ AKCINĖ BENDROVĖ BUVO REORGANIZUOTA Į investicinį fondą 
netoli ... KAIMO ESANČIAME MIŠKE  
 IŠ AIKŠTĖS BUVO PAŠALINTAS ... 
 IŠ PAREIGŲ BUVO ATLEISTAS ... 
 IŠ PIRMADIENIO Į ANTRADIENĮ BUVO GERAI SAPNUOTI ... 
 IŠ SEKMADIENIO Į PIRMADIENĮ BUVO GERAI SAPNUOTI ... 
 IŠ TREČIADIENIO Į KETVIRTADIENĮ BUVO GERAI SAPNUOTI ... 
 IŠDUODAMAS NERIBOTAM LAIKUI IR NEGALI BŪTI PERDUODAMAS  
 IŠIMTINĖ TEISĖ IR PAREIGA YRA SURINKTI IR PRISTATYTI ... 
 IŠORINIO TRANZITO PROCEDŪRA GALI BŪTI ĮFORMINAMA  
 IŠSKYRUS PREKES KURIOS GALI BŪTI GABENAMOS  
 JEI JAME YRA DAUGIAU NEGU VIENAS LAPAS  
 JEI KAS EIS PER MANE BUS IŠGELBĖTAS  
 JEI TAI BŪTINA APSAUGOTI ŽMOGAUS SVEIKATAI  
 JEI YRA GALIMYBĖ  
 JEI YRA KELI PAREIŠKĖJAI  
 JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS TURI BŪTI sumokėtas 
 JEIGU IMPORTO MUITO TARIFAS YRA nulinis 
 JEIGU IR TOLIAU TAIP BUS LIETUVOJE  
 JEIGU JAM IKI RINKIMŲ DIENOS YRA SUĖJĘ ne mažiau kaip keturiasdešimt metų 
 JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 JEIGU NUSTATYTA KAD ĮMONĖ NE KARTĄ YRA pažeidusi įstatymų ar kitų teisės aktų miškų inventorizavimo ir miškotvarkos projektų rengimo klausimais reikalavimus 
 JEIGU PAGAL SUTARTIES KONTRAKTO SĄLYGAS BUVO NUMATYTA ... 
 JEIGU PAREIŠKĖJAS YRA JURIDINIS ASMUO  
 JEIGU PENSIJA BUVO PASKIRTA  
 JEIGU YRA GALIMYBĖ  
 JEIGU YRA PAGRINDO MANYTI KAD ... 
 JEIGU YRA PAGRINDO ĮTARTI KAD ... 
 JEIGU ĮMONĖ YRA PVM MOKĖTOJA  
 JEIGU ŠI INFORMACIJA BUVO PASKLEISTA  
 JEIGU ŠIŲ DOKUMENTŲ NĖRA GALI BŪTI PATEIKIAMI DOKUMENTAI APIE MOKYMĄSI  
 JIE YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 JIS YRA VIEŠPATS MESIJAS  
 JO PAVARDĖ BŪTŲ SKELBIAMA  
 JO SUTUOKTINIUI IR VAIKAMS JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ YRA LIETUVOS PILIEČIAI  
 JOKIU BŪDU NEGALI BŪTI  
 JOS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS ASMENIMS JEIGU JŲ TEISĖS IR INTERESAI YRA PAGRĮSTI šios Susitariančiosios Šalies įstatymais 
 JUMS LIUDIJANT PRISIEKIU BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI PRISIEKIU GERBTI IR VYKDYTI JOS ĮSTATYMUS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ KARO NUSIKALTIMŲ BUVUSIOJE JUGOSLAVIJOJE  
 JUOSE AR ŠALIA JŲ ESANČIŲ ŽMONIŲ HIGIENAI  
 JĖGOS BUVO NELYGIOS  
 JĖZUS KRISTUS YRA VIEŠPATS  
 JĖZUS YRA MESIJAS DIEVO SŪNUS  
 JĖZUS YRA VIEŠPATS  
 JŲ YRA DANGAUS KARALYSTĖ  
 JŪSŲ VARDAS JŪSŲ EL PAŠTO ADRESAS JŪSŲ ŽINUTĖ O ČIA YRA JŪSŲ ŽINUTĖS  
 KAD BŪTŲ UŽKIRSTAS KELIAS  
 KAD DIEVAS BŪTŲ VISKAS VISAME KAME  
 KAD MŪSŲ DŽIAUGSMAS BŪTŲ TOBULAS  
 KAD PASAULIS PER JĮ BŪTŲ IŠGELBĖTAS  
 KADA SAULĖ YRA PASIEKUSI AUKŠČIAUSIĄ TAŠKĄ  
 KAIP SUNKU BUVO PALIKTI LIETUVOS KRAŠTĄ  
 KALBA TURI BŪTI TOKIA  
 KAM ATLEISITE NUODĖMES TIEMS JOS BUS ATLEISTOS  
palaiminti TURINTYS VARGDIENIO DVASIĄ JŲ YRA DANGAUS KARALYSTĖ  
 KARO NUSIKALTIMAIS KALTINAMAS BUVĘS JUGOSLAVIJOS PREZIDENTAS SLOBODANAS MILOŠEVIČIUS 
 KARŠTO VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIAI YRA NAMO ŠILUMOS punkte 
 KAS YRA GYVENIMAS  
 KAS YRA KAS LIETUVOJE  
 KAUNAS YRA KAUNAS  
 KIEK SALĖJE YRA DEPUTATŲ  
 KIEKVIENAS KANDIDATAS Į TARYBOS NARIUS GALI BŪTI ĮRAŠYTAS  
 KITA SUSITARIANČIOJI ŠALIS TURI ATSAKYTI Į ŠĮ PRAŠYMĄ NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ ŠIS TERMINAS DĖL SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 KLASIFIKACIJA YRA AUKŠČIAUSIA FORMA  
 KLAUSIMAI BUS SPRENDŽIAMI  
 KLAUSIMAI TURI BŪTI SPRENDŽIAMI  
 KLAUSIMAS BUS SPRENDŽIAMAS  
 KLAUSIMAS BUS SVARSTOMAS  
 KLAUSIMAS BUVO IŠSPRĘSTAS  
 KLAUSIMAS BŪTI AR NEBŪTI  
 KLAUSIMAS TURI BŪTI SPRENDŽIAMAS  
 KODAS JEIGU PAREIŠKĖJAS YRA FIZINIS ASMUO  
 KOKIO DYDŽIO TURI BŪTI ... 
 KOMANDOS BUVO SUSKIRSTYTOS Į DU POGRUPIUS  
 KOMITETĄ KURIS GALI DARYTI VISKĄ KAS YRA BŪTINA  
 KOMPENSACINIAI PRODUKTAI GALI BŪTI GAUTI IŠ ekvivalentiškų prekių 
 KONKURSO TVARKA BUS SUTEIKIAMA PARAMA  
 KONSTITUCIJOJE IR ĮSTATYMUOSE YRA TIKSLIAI NUSTATYTI ... 
 KONTROLINĖ BAZINĖ KURO SUNAUDOJIMO NORMA YRA NEŽINOMA  
 KONTROLIUOJANČIOMS INSTITUCIJOMS BUVO PATEIKTA TIKROVĖS neatitinkanti informacija 
prisiekiu BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI IR KONSTITUCIJAI  
prisiekiu BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI  
 KROVININIO AUTOMOBILIO PRIEKYJE IŠ DEŠINĖS PUSĖS TURI BŪTI ... 
 KROVININIS AUTOMOBILIS TURI BŪTI PAŽYMĖTAS  
 KUR DU AR TRYS SUSIRINKĘ MANO VARDU TEN IR AŠ ESU TARP JŲ  
 KURIO PAGRINDU YRA PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 KŪNAS BUVO RASTAS ... 
 LAIKAS PER KURĮ TURI BŪTI SUMOKĖTAS PVM  
 LAIKINOJO NEDARBINGUMO PAŠALPAS BEDARBIAMS GAUNANTIEMS BEDARBIO PAŠALPAS IŠSKYRUS MINIMALIĄ IR MAKSIMALIĄ ESANČIOMS NĖŠTUMO BEI GIMDYMO ATOSTOGOSE  
santykiai SU BUVUSIA ŽMONA  
 LAIŠKO AUTORIUS BUVĘS LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVAS  
 LANGELYJE NURODOMA DATA IKI KURIOS MUITINĖS PROCEDŪRA TURI BŪTI BAIGTA  
 LANGELYJE TURI BŪTI NURODYTAS ... 
 LANGELĮ PILDO MUITINĖS POLICIJOS PAREIGŪNAS KURIS BUVO IŠKVIESTAS Į AVARIJOS NELAIMINGO ATSITIKIMO vietą 
 LAPAI TURI BŪTI SUNUMERUOTI  
 LAVONAS BUVO RASTAS ... 
 LICENCIJAI GAUTI BUVO PATEIKTI klaidinantys duomenys; neteisingi duomenys 
 LICENCIJOS GALIOJIMAS GALI BŪTI PANAIKINTAS  
 LIETUVA YRA PASIRAŠIUSI laisvosios prekybos sutartis 
 LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ  
 LIETUVOS LAIVAS BUVO NUKREIPTAS Į SALOS Malabo uostą 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI TEISĘ BŪTI RENKAMAS SEIMO NARIU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS NEGALI BŪTI IŠDUOTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE ESANČIOSE ĮMONĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE BEI UŽSIENYJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUOSTATOS GALI BŪTI PRIIMAMOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA BUS TAIKOMOS BAUDOS IR DELSPINIGIAI  
 LIETUVOS RINKA YRA SĄLYGOTA SVARBESNĖS IDĖJŲ RINKOS NEBUVIMO  
 LIGONIUS KURIŲ BŪKLĖ YRA SUNKI  
 LIKIMAS BUS SPRENDŽIAMAS  
 LIKIMAS BUVO NULEMTAS  
 LIKUČIUI ESANČIAM MAŽMENINĖS IR DIDMENINĖS PREKYBOS ĮMONĖSE  
 LITAS BUS SUSIETAS SU EURU  
 LONDONO BŪSIMŲJŲ SANDORIŲ BIRŽOJE  
 LR ĮSTATYMO DĖL LR ĮSTATYMO DĖL BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO TOLESNIO NAUDOJIMO PAKEITIMO PROJEKTO SVARSTYMAS ATIDĖTAS  
 LRYTAS LT VISA MEDŽIAGA PATEIKTA ŠIAME LAIKRAŠTYJE YRA ŠIO LAIKRAŠČIO NUOSAVYBĖ KOPIJUOTI PLATINTI BE UAB LIETUVOS RYTAS SUTIKIMO DRAUDŽIAMA  
 LĖŠOS BUS SKIRIAMOS ... 
 MAISTO PRODUKTAI GALI BŪTI PARDUODAMI  
 MAN ATRODO KAD YRA KELIOS PRIEŽASTYS  
 MEDŽIAGOS IŠ ŠIO APRAŠYMO GALI BŪTI PANAUDOTOS  
tarptautinės sutartys, kurių DALYVĖ YRA LIETUVOS RESPUBLIKA  
 MES DABAR ESAME DIEVO VAIKAI  
 MINISTERIJOJE GALI BŪTI SUDAROMA KOLEGIJA  
 MIRTIES BAUSMĖ BUVO ĮVYKDYTA  
 MIRTIES BAUSMĖ NEGALI BŪTI SKIRIAMA  
 MIRUS BUVUSIO SAVININKO VAIKUI  
 MIŠKAI BUVO PAVERSTI KITOMIS NAUDMENOMIS  
 MUITAI IR MOKESČIAI TURI BŪTI APSKAIČIUOTI  
 MUITAI IR MOKESČIAI TURI BŪTI SUMOKĖTI  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRA JEIGU JI BUVO TAIKOMA  
 MUITINĖS DEKLARACIJOS PATEIKIMO BŪDAS GALI BŪTI NAUDOJAMAS ... 
 MUITO NORMA KURIĄ TAIKANT APSKAIČIUOJAMAS MUITAS YRA DIDESNIS ... 
 MUMS VISĄ LAIKĄ BUVO SAKOMA ... 
 MŪSŲ DARBO TIKSLAS BUVO NUSTATYTI ... 
 NAMO I A YRA ŠALTAS IR KARŠTAS VANDUO ELEKTRA  
 NAUDINGO NAUDOJIMO LAIKAS SKAIČIUOJANT NUSIDĖVĖJIMĄ GALI BŪTI TRUMPINAMAS  
 NAUDOTIS ŠALIES KURIOS PILIETIS JIS YRA GYNYBA  
 NAUJA LICENCIJA GALI BŪTI IŠDUODAMA ... 
Šios akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo SPRENDIME TURI BŪTI NUMATYTA platinti nurodytąsias akcijas uždaro konkurso būdu 
į ... LIGONINĘ BUVO ATVEŽTA ... 
 NE IŠIMTIS BUVO IR ... 
 NE KARTĄ BUVO PRASITARĘS  
 NEBUVO ĮTRAUKTAS Į PRIVATIZAVIMO PROGRAMAS ARBA BUVO ĮTRAUKTAS  
 NEDELSIANT TURI BŪTI PRANEŠTA KITAI SUSITARIANČIAJAI ŠALIAI  
 NEGALI BŪTI DIDESNIS NEGU LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYME NUSTATYTAS ... 
 NEGALI BŪTI GRĄŽINTAS NATŪRA  
 NEGALI BŪTI IR KALBOS  
 NEGALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA ... 
 NEGALI BŪTI MAŽESNI UŽ ŠIUO NUTARIMU PATVIRTINTĄ MINIMALIĄ MĖNESINĘ ALGĄ MINIMALŲ VALANDINĮ ATLYGĮ  
 NEGALI BŪTI NĖ KALBOS  
 NEGALI BŪTI RIBOJAMA KITAIP KAIP TIK ĮSTATYMU  
 NEGALI BŪTI TAIKOMA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ  
 NEGALI BŪTI TAIKOMA IR PRIEŽASTYS DĖL KURIŲ JI NEGALI BŪTI TAIKOMA  
 NEGALI BŪTI TRAUKIAMAS BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN  
 NEGALI BŪTI ŠIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 NEGALĖJO BŪTI NĖ KALBOS  
 NEKILNOJAMOJO DAIKTO KURIS YRA ŠEIMOS TURTAS  
 NENORĖJĘS KAD JO PAVARDĖ BŪTŲ MINIMA  
 NENORĖJĘS KAD JO PAVARDĖ BŪTŲ SKELBIAMA  
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI ŠIS KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAS YRA GALUTINIS IR neskundžiamas 
 NETURI BŪTI NURODOMAS ŠALIES KURIAI PRIKLAUSO TRANSPORTO PRIEMONĖ KODAS  
 NETURĖS JOKIŲ TEISINIŲ PASEKMIŲ NES ŠIS SUSITARIMAS YRA NETEISĖTAS  
 NEVERSLINIO DYDŽIO ŽUVŲ YRA DAUGIAU NEGU LEIDŽIAMA  
 NORAS BŪTI geresniam; dėmesio centre 
 NORINT PARODYTI JOG MOKSLININKAI IRGI YRA TIK ŽMONĖS  
 NORĄ BŪTI kartu; nepriklausomu 
 NUGALĖTOJAI BUVO APDOVANOTI  
 NUGALĖTOJAI IR PRIZININKAI BUVO APDOVANOTI  
 NUORODA Į LIETUVOS RYTĄ BŪTINA  
 NUOSAVYBĖ GALI BŪTI PAIMAMA TIK ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA VISUOMENĖS POREIKIAMS IR TEISINGAI ATLYGINAMA  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI GALI BŪTI PRIDEDAMI  
 NUOTAIKA BUVO PAKILI  
 NURODYTI DOKUMENTAI GALI BŪTI PAKEISTI  
 NUSIKALSTAMU BŪDU ŠIE DAIKTAI PERDUODAMI PAGAL PRAŠYMĄ IR TUO ATVEJU KAI ASMUO NEGALI BŪTI IŠDUOTAS  
 NUSIKALTIMAS BUVO ĮVYKDYTAS  
 NUSTATOMAS PAGAL ĮSTATYMUS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE TURTAS BUVO TUO MOMENTU kai įvyko veiksmas arba kitokia aplinkybė 
 NUSTATYTA TVARKA GALI BŪTI ĮFORMINTA  
 NUSTATYTĄJA TVARKA NAGRINĖJA GYVENTOJŲ PAREIŠKIMUS SKUNDUS BEI PASIŪLYMUS IR IMASI REIKIAMŲ PRIEMONIŲ KAD BŪTŲ IŠSPRĘSTI JUOSE KELIAMI KLAUSIMAI  
 NUSTATYTĄJA TVARKA STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 NUTEISTIEJI GALI BŪTI ATLEISTI NUO TOLESNIO LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖS ATLIKIMO  
 O JEI YRA TOKS DIDELIS NORAS GYVENTI SVETUR  
 OBLIGACIJOS BUS PLATINAMOS AUKCIONE  
 OPERACIJA BUVO SĖKMINGA  
 OPOZICIJOJE ESANTYS konservatoriai; liberalai; socialdemokratai 
 ORAI ŠIANDIEN SINOPTIKŲ DUOMENIMIS ŠIANDIEN LIETUVOJE BUS DEBESUOTA SU PRAGIEDRULIAIS  
 ORAI ŠIANDIEN SINOPTIKŲ DUOMENIMIS ŠIANDIEN LIETUVOJE BUS DEBESUOTA  
 ORAI ŠIANDIEN SINOPTIKŲ DUOMENIMIS ŠIANDIEN LIETUVOJE BUS NEPASTOVIAI DEBESUOTA  
 ORAI ŠIANDIEN ŠIANDIEN LIETUVOJE BUS DEBESUOTA SU PRAGIEDRULIAIS  
 ORAI ŠIANDIEN ŠIANDIEN LIETUVOJE BUS DEBESUOTA  
 ORAI ŠIANDIEN ŠIANDIEN LIETUVOJE BUS NEPASTOVIAI DEBESUOTA  
 ORGANO KURIO ŽINIOJE YRA BAUSMĖS VYKDYMAS  
 PADARĖ NUSIKALTIMĄ DĖL KURIO GALI BŪTI IŠDUOTAS  
 PAGAL PAREIGAS IŠ KURIŲ JIE BUVO PASIŲSTI  
 PAGRINDINIS DĖMESYS BUVO SKIRIAMAS ... 
 PAGRINDINIS DĖMESYS BUVO SKIRTAS ... 
 PAIEŠKOS BUVO BEVAISĖS  
 PAIEŠKOS BUVO NESĖKMINGOS  
 PAJAMOS VIENAM ŠEIMOS NARIUI YRA MAŽESNĖS UŽ VALSTYBĖS REMIAMAS  
 PAKAITOS PRODUKTAMS KURIE BUVO IMPORTUOTI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 PAKAITOS PRODUKTŲ KURIE BUVO IMPORTUOTI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
... GATVĖJE ESANTĮ ... 
 PARAMOS GAVĖJAI YRA MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS  
 PAREIGŪNAI NEGALI BŪTI SEIMO NARIAIS IR SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIAIS JIE NEGALI UŽIMTI RENKAMŲ AR SKIRIAMŲ PAREIGŲ  
 PASEKMĖS GALI BŪTI LABAI LIŪDNOS  
... GATVĖJE ESANČIAME ... 
 PASISAKOME UŽ TAI KAD BŪTŲ SUDARYTOS SĄLYGOS KIEKVIENAM VAIKUI MOKYTIS GIMTĄJA KALBA VISŲ LYGIŲ mokyklose 
 PASITRAUKUSIŲ IŠ BUVUSIOS TARYBŲ SĄJUNGOS  
 PASIŪLYMAI BUS NAUDINGI  
 PASKOLA TURI BŪTI GRĄŽINTA  
 PASLAUGAS KURIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖS SĄLYGOS YRA NURODYTOS  
 PATALPAS ESANČIAS VILNIUJE  
 PATENKA Į LAIKOTARPĮ KAI IKI SEIMO KADENCIJOS PABAIGOS YRA LIKĘ MAŽIAU KAIP PUSĖ METŲ  
 PATRAUKTAS BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN SUIMTAS JAM NEGALI BŪTI TAIKOMOS ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS  
 PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASAS  
 PAVADINIME TURI BŪTI ŽODŽIAI ... 
 PAŠALPA NEGALI BŪTI MAŽESNĖ ... 
... GATVĖJE ESANČIO ... 
 PAŽEIDIMAS KURIO PAGRINDU YRA PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 PAŽYMA TURI BŪTI IŠDUOTA NE ANKSČIAU KAIP PRIEŠ MĖNESĮ IKI ... 
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO DIENOS  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO SPRENDIMO  
 PELNAS KURĮ JI GALĖTŲ GAUTI JEIGU BŪTŲ ATSKIRA IR SAVARANKIŠKA ĮMONĖ  
 PENSIJOS BYLOJE ESANČIUS DUOMENIS APIE UŽDARBĮ  
 PER TEN ESANČIĄ NUOLATINĘ BUVEINĘ  
 PERBALSUOTI ESANT DIDŽIAJAM KVORUMUI  
 PERBALSUOTI ESANT SALĖJE DIDŽIAJAM KVORUMUI  
... GATVĖJE ESANČIOJE ... 
 PINIGINIS VIENETAS YRA LITAS  
 PINIGŲ SUMA UŽ KURIĄ GALĖTŲ BŪTI PARDUOTAS  
 PIRKIMO IMPORTO PVM SUMA BUVO ĮTRAUKTA Į ATSKAITĄ  
 PIRKIMO PARDAVIMO OBJEKTAS YRA VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO gyvenamieji namai 
 PIRMADIENĮ DARBE BŪSITE AKTYVUS IR ENERGINGAS  
 PIRMENYBĖ BUS TEIKIAMA ... 
 PIRMENYBĖ BUVO TEIKIAMA ... 
 PIRMININKU BUVO IŠRINKTAS ... 
 AKCIJOS BUS PARDUODAMOS  
 AKCIJŲ KAINA NEPAKITO BENDRA CENTRINĖS RINKOS AKCIJŲ APYVARTA BUVO ... 
 AKCIJŲ KAINA NEPAKITO CENTRINĖS RINKOS AKCIJŲ APYVARTA BUVO ... 
... GATVĖJE ESANČIOS parduotuvės 
 PO MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI  
 PRADŽIA BUVO SUNKI  
 PRADŽIOJE BUVO ŽODIS TAS ŽODIS BUVO PAS DIEVĄ IR ŽODIS BUVO DIEVAS  
 PRADŽIOJE BUVO ŽODIS  
... GATVĖJE ESANČIĄ parduotuvę; kavinę; aikštelę 
 PRANAŠUMAS BUVO AKIVAIZDUS  
 PRANEŠIMAS BUVO SKIRTAS ... 
 PRAŠYMAS BUVO ATMESTAS  
 PRAŠYME TURI BŪTI NURODYTA ... 
 PREKĖ TURI BŪTI APRAŠOMA TAIP KAD PAKAKTŲ DUOMENŲ  
 PREKĖS GALI BŪTI LAIKINAI ĮVEŽAMOS  
 PREKĖS TURI BŪTI PARDUOTOS  
 PREMIJA BUVO PASKIRTA ... 
 PREZIDENTU BUVO IŠRINKTAS ... 
 AKTAS AR JO DALIS NEGALI BŪTI TAIKOMI NUO TOS DIENOS KAI OFICIALIAI PASKELBIAMAS  
 AKTAS GALI BŪTI PRIPAŽINTAS NEGALIOJANČIU  
 PRIE PRAŠYMO TURI BŪTI PRIDĖTAS ... 
 AKTE TURI BŪTI NURODYTA ... 
 PRIE VANDENS TELKINIŲ AR GYVENVIEČIŲ ESANTIEMS MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS KURIŲ SĄRAŠUS TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 PRIE VANDENS TELKINIŲ AR GYVENVIEČIŲ ESANTIEMS MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS  
 PRIESAIKOS TEKSTAS AŠ VARDAS PAVARDĖ PRISIEKIU BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI  
 PRIEŽASTYS GALI BŪTI ĮVAIRIOS  
 PRIKLAUSOMAI NUO VIETOVĖS KURIOJE JIS YRA  
 PRIORITETAS BUS TEIKIAMAS ... 
 PRIPAŽINTAS NEŽINIA KUR ESANČIU  
 PRIVALO BŪTI ŽMOGUS  
 PRIVATIZUOJAMIEMS OBJEKTAMS ESANTIEMS REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE TAIKOMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTOS PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ ESANČIŲ VALSTYBĖS SAUGOMOSE TERITORIJOSE NAUDOJIMO PRIVALOMOSIOS SĄLYGOS  
 PRIZAS BUVO ĮTEIKTAS ... 
 PROBLEMA BUS IŠSPRĘSTA  
 PROBLEMA BUVO IŠSPRĘSTA  
 PROFESORIAUS PEDAGOGINIS MOKSLO VARDAS GALI BŪTI SUTEIKIAMAS ... 
 PROGRAMOJE BUVO NUMATYTA ... 
 PROJEKTE BUVO NUMATYTA  
 PROJEKTE TURI BŪTI NURODYTAS įstaigos pavadinimas 
 PULKAS BUVO GINKLUOTAS  
 RATIFIKAVIMO RAŠTUS IR PAREIŠKIMUS DĖL DENONSAVIMO KURIUOS JIS YRA UŽREGISTRAVĘS  
 REALIZAVIMO TERMINAS YRA PASIBAIGĘS  
 REIKALUI ESANT  
 REMIANTIS ŠIA SUTARTIMI GALI BŪTI APMOKESTINAMI ... 
 REZULTATAS BUVO LYGUS  
 RUNGTYNĖS BUS ŽAIDŽIAMOS  
 RYTOJ KRAŠTE BUS DEBESUOTA SU PRAGIEDRULIAIS  
 SALĖ BUVO PILNA  
 SALĖ BUVO PILNUTĖLĖ  
 SALĖ BUVO SAUSAKIMŠA  
 SANATORINIŲ KURORTINIŲ ĮSTAIGŲ IR POILSIO NAMŲ VALDYTŲ BUVUSIŲ LIETUVOS TSR VALSTYBINIŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ NUOSAVYBĖS NUSTATYMO  
 SANDORIO VERTĖS METODAS NEGALI BŪTI TAIKOMAS  
 ANALIZĖS METODAS YRA ANALIZĖ REMIANTIS DUOMENIMIS  
 ANALIZĖS TIKSLAS BE KITA KO YRA NUSTATYTI TAISYKLES  
 SAVIVALDYBĖ YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIS VIENETAS  
 SEIMO NARYS GALI BŪTI SKIRIAMAS ... 
 SEIMUI BUS PATEIKTAS svarstyti; nutarimo projektas 
 SERGEJUS JOVAIŠA BUVĘS ŽALGIRIO KREPŠININKAS  
 SINOPTIKŲ DUOMENIMIS ŠIANDIEN LIETUVOJE BUS DEBESUOTA SU PRAGIEDRULIAIS  
 SKLYPE ESANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ  
 SKOLAS UŽ KURIAS BUVO GARANTUOTA  
 SKUNDAS BUVO ATMESTAS  
 SMŪGIS BUVO TOKS STIPRUS KAD ... 
 SPEKTAKLIS BUS RODOMAS ... 
 ANTRASIS BŪDAS YRA VIEŠAS AKCIJŲ PARDAVIMAS  
 SPRENDIMAI GALI BŪTI APSKŲSTI  
 SPRENDIMAS BUVO PRIIMTAS  
 SPRENDIMAS GALI BŪTI APSKŲSTAS  
 SPRENDIMAS TURI BŪTI PRIPAŽINTAS IR VYKDOMAS  
 SPROGMUO BUVO PADĖTAS ... 
 STANDARTUS KURIE GALI BŪTI NUSTATYTI PAGAL KONVENCIJĄ  
 STATOMO OBJEKTO KURĮ BŪTINA PASTATYTI AR REKONSTRUOTI  
 STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 STRIBAI IR RUSAI APIE TAI BUVO PERSPĖTI  
 SU ASMENIU KURIS YRA KITOS VALSTYBĖS PILIETIS ARBA ASMUO BE PILIETYBĖS  
 SU JUOSE ESANČIAIS STATINIAIS IR ĮRENGINIAIS  
 SU TUO SUSIJUSI INFORMACIJA BUS TEIKIAMA TIK TIEK KIEK JI SUSIJUSI SU ASMENIU KURIAM IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 SUMA NEGALI BŪTI MAŽESNĖ KAIP VIENAS TŪKSTANTIS  
 SUMA YRA LYGI ... 
 SUSIRINKIMAS YRA TEISĖTAS JEIGU JAME DALYVAUJA DAUGIAU KAIP PUSĖ bendrovės narių 
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS PILIETIS JIS YRA  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS PILIETIS YRA VAIKAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE BUVO SUDARYTAS TESTAMENTAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE SPRENDIMAS TURI BŪTI PRIPAŽINTAS IR VYKDOMAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA TAS TURTAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA TURTAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ŠIS TURTAS  
 SUSKAIČIUOTI KIEK SALĖJE YRA DEPUTATŲ  
 SUTARTIS BUS PASIRAŠYTA  
 SUTARTIS BUVO PASIRAŠYTA  
 SUTARTYJE TURI BŪTI NURODYTA ... 
 SĄLYGŲ KURIOS YRA BŪTINOS IR PAKANKAMOS  
 SĄRAŠAS TURI BŪTI ATSPAUSDINTAS ANT DEKLARANTO FIRMINIO BLANKO IR PATVIRTINTAS DEKLARANTO ANTSPAUDU ARBA SPAUDU SUDERINTU SU MUITINĖS ĮSTAIGA  
 SĄRAŠE YRA NUORODA Į ŠIĄ PASTABĄ  
 SĄRAŠĄ BŪTŲ GALIMA TĘSTI IR TĘSTI  
 TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBAI IKI JI BUS ĮSTEIGTA  
 TAI YRA MANO KŪNAS KURIS UŽ JUS ATIDUODAMAS  
 TAI YRA MANO KŪNAS  
 TAI YRA ŽMOGAUS  
 TAI ĮSTAIGA ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ASMENS GYVENAMOJI VIETA  
 TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ TURI BŪTI GABENAMOS PREKĖS  
 TAIKOMI ĮSTATYMAI TOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS PILIEČIAIS SUTUOKTINIAI BUVO  
 TAIP BUVO IR ŠĮ KARTĄ  
 TAIS ATVEJAIS KAI LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE YRA NUSTATYTOS KITOKIOS TAISYKLĖS  
 TAISYKLES SU KURIOMIS JOS BUVO SUSIJUSIOS  
 TAISYKLĖS YRA ŽEMIAU  
 TAMSOJE ARBA ESANT BLOGAM MATOMUMUI  
 APDOVANOJIMAI BUVO ĮTEIKTI ... 
 TARP LIETUVOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ  
 TAS MUITO ARBA MOKESČIO PAGRINDAS VERTĖ ARBA KIEKIS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJANT MUITAS ARBA MOKESTIS YRA DIDESNIS JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS MIŠRUS  
 TAS MUITO PAGRINDAS VERTĖ ARBA KIEKIS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJANT MUITAS YRA DIDESNIS JEIGU EKSPORTO MUITAS MIŠRUS  
 TAURĖ BUVO ĮTEIKTA ... 
 TECHNINE PRAŽANGA BUVO NUBAUSTAS ... 
 TEGUL VISI BUS VIENA KAIP TU TĖVE MANYJE IR AŠ TAVYJE  
 TEISĘ BŪTI gerbiama; gydomi; išrinkti; išklausyti 
 TEISĖJAS IR TEISMAI VYKDYDAMI TEISINGUMĄ YRA NEPRIKLAUSOMI  
 TEISĖJAS NEGALI BŪTI PATRAUKTAS BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN SUIMTAS  
 TEISĖJAS TAIP PAT GALI BŪTI TRAUKIAMAS DRAUSMINĖN ATSAKOMYBĖN  
 TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS LICENCIJOS TURI BŪTI IŠDUOTOS ... 
 TEMPERATŪRA YRA NE AUKŠTESNĖ KAIP ... 
 TEORIJOS YRA SKIRTINGOS VIENA KITĄ PAPILDANČIOS  
 TERITORIJOJE ESANČIŲ PASTATŲ INŽINERINIŲ ĮRENGINIŲ  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIAI TURI BŪTI DERINAMI SU REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS SPRENDINIAIS  
 TERMINAI IR KITOS PRIEMONĖS TURI BŪTI NUSTATYTOS  
 TERMINAS GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 TIKSLAS BUVO PASIEKTAS  
 TOJE SUSITARIANČIOJOJE VALSTYBĖJE KURIOJE YRA NUOLATINĖ BUVEINĖ  
 TOJE ŠALYJE KUR YRA NUOLATINĖ BUVEINĖ  
 TOJE ŠALYJE KURIOJE YRA NUOLATINĖ BUVEINĖ  
 TOKIA BUVO PRADŽIA  
 TOKIE KLAUSIMAI BUVO PATEIKTI  
 TOKIŲ PAVYZDŽIŲ YRA IR DAUGIAU  
 TOKS PAREIŠKIMAS TURI BŪTI PASKELBTAS  
 TOKS SPRENDIMAS BUVO PRIIMTAS  
 TRANSPORTO PRIEMONĖ TURI BŪTI PAŽYMĖTA  
 TU ESI MESIJAS GYVOJO DIEVO SŪNUS  
 TUO LAIKU LIETUVOJE DAR BUVO SUNKU GYVENTI  
 TUO METU JOS NEGALI BŪTI KEIČIAMOS  
 TURI BŪTI APSAUGOTI NUO PRIEŠO  
 TURI BŪTI NURODYTAS TIKSLUS gavėjo adresas 
 TURI BŪTI NURODYTI PREKIŲ siuntėjų pavadinimai 
 TURI BŪTI NURODYTI PREKIŲ PAVADINIMAI  
 TURI BŪTI NURODYTI VISŲ PATEIKTŲ MUITINIAM TIKRINIMUI DOKUMENTŲ PAVADINIMAI NUMERIAI  
 TURI BŪTI NURODYTI ŠIE DUOMENYS  
 TURI BŪTI PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTAS  
 TURI BŪTI PATEIKIAMI KARTU SU PRAŠYMU  
 TURI BŪTI PATEIKTA GARANTIJA UŽSTATAS  
 TURI BŪTI PATEIKTI MUITINIAM TIKRINIMUI  
 TURI BŪTI PATVIRTINTAS NOTARO  
 TURI BŪTI PATVIRTINTI NOTARO  
 TURI BŪTI PRISKIRTA PRIE VALSTYBINIO KAPITALO REZERVO  
 TURI BŪTI SKIRIAMAS YPATINGAS DĖMESYS  
 TURI BŪTI SUDARYTOS SĄLYGOS  
 TURI VIENĄ GALĄ TAI TURI BŪTI IR ANTRAS  
 TURIMOS KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĖS KAI JAM BUS SUTEIKTA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ  
 TURTAS BUVO PERDUOTAS  
 TURTAS YRA ŽMOGUS JO ŽINIOS  
 TURĖTOJI ŽEMĖ IR MIŠKAS YRA KAIMO VIETOVĖJE  
 TURĖTOJI ŽEMĖ IR MIŠKAS YRA MIESTUOSE IR MIESTO TIPO GYVENVIETĖSE  
 TYLOS MINUTE BUVO PAGERBTAS ... 
 TYRIMAI BUVO ATLIKTI  
 TYRIMAS BUVO ATLIEKAMAS  
 TYRIMAS BUVO ATLIKTAS  
 TYRIMAS BUVO PRADĖTAS  
 TĖVAS YRA MANYJE  
 TĖVE MŪSŲ KURIS ESI DANGUJE  
 TĖVE MŪSŲ KURS ESI DANGUJE TEESIE ŠVENTAS TAVO VARDAS  
 UGNIAGESIAI BUVO IŠKVIESTI Į ... kaimą 
 UŽDAVINIAI YRA ŠIE ... 
 UŽTIKRINANT KAD ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA BUS ĮVYKDYTI  
 VAIDMUO YRA BEJE LABAI ĮVAIRUS  
 VAIRUOTOJAS BUVO BLAIVUS  
 VAKAR MIESTO VALDYBAI BUVO PATEIKTI SVARSTYTI ... svarstymų projektai 
 VAKAR Į PASKUTINĘ KELIONĘ BUVO PALYDĖTAS ... 
 VALDŽIOJE ESANČIŲ politikų 
 ARBITRAŽO SPRENDIMAI YRA GALUTINIAI IR PRIVALOMI  
 ARGI AŠ ESU SAVO BROLIO SARGAS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ BEI KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ ESANČIŲ GYVENTOJŲ INVESTICINĖSE SĄSKAITOSE DEPONAVIMO  
 VANDENS TELKINIO LEIDIMAI MEŠKERIOTI JAME TURI BŪTI IŠDUODAMI NEMOKAMAI  
 VARDAS BUVO SUTEIKTAS ... 
 VARŽYBOS BUVO SURENGTOS ... 
 VEIKLA GALI BŪTI SUSTABDYTA IR NUTRAUKTA  
 VEIKLA PASIENIO APSAUGOS TARNYBOS PATALPOSE TURI BŪTI SUDERINTA  
 VERTĖ YRA MAŽESNĖ UŽ ŠIUO METU GALIOJANTĮ minimalų deklaravimui priklausančio turto kainos dydį 
 VIDUTINĖ RINKOS KAINA YRA DIDESNĖ NEGU ... 
 VIDUTINĖ RINKOS KAINA YRA MAŽESNĖ NEGU ... 
 VIENAM BUVUSIAM SAVININKUI  
 VIENAS IŠ SUTUOKTINIŲ YRA VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS IR VIENAS IŠ JŲ GYVENA VIENOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENAS IŠ TĖVŲ AR SENELIŲ YRA LIETUVIAI  
 VIENAS YRA VIENOS O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS  
 ASMENIS ESANČIUS JŲ TERITORIJOJE  
 ASMENIS KURIE YRA PRIPAŽINTI NEVEIKSNIAIS  
 VIEŠPATS YRA MANO JĖGA IR GIESMĖ  
 VIRŠIJA SUMĄ KURI BŪTŲ SUTARTA  
 VIRŠUTINĖS METINĖS PALŪKANŲ NORMOS RIBOS PAGAL KURIĄ BUS TENKINAMOS KONKURENTINĖS PARAIŠKOS  
 VISA KAS YRA DANGUJE IR ŽEMĖJE  
 VISA TA DALIS KURI BUVO ATIMTA  
 VISADA YRA GALIMYBĖ  
 ASMUO GALI BŪTI nubaustas 
 ASMUO KURIAM BUVO IŠDUOTAS PAŽYMĖJIMAS  
 VISKAM YRA RIBOS  
 VISKAS MAN YRA MANO TĖVO  
 VISUOTINIS SUSIRINKIMAS GALI BŪTI ŠAUKIAMAS  
 VISĄ GYVENIMĄ BUVAU ... 
 VISĄ GYVENIMĄ BUVO ... 
 VISĄ LAIKĄ TURI BŪTI  
 VISŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ESANČIŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJUS  
 VYKTI PER LIETUVOS RESPUBLIKĄ ARBA BŪTI JOS TERITORIJOJE  
 ATEITYJE TURĖTŲ BŪTI ... 
 VYRIAUSYBĖ BUVO PRIVERSTA ... 
 VYRIAUSYBĖ YRA NUMAČIUSI ... 
 VĖL GALI BŪTI SUTEIKTA NE ANKSČIAU KAIP PO METŲ  
 VĖLIAU JIS BUVO NUBAUSTAS MIRTIES BAUSME  
 VĖLIAU KLAIPĖDOJE JIS BUVO SUNAIKINTAS  
 YPATINGAIS ATVEJAIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI GALI BŪTI ... 
 YPATINGAIS ATVEJAIS ŠIS TERMINAS GALI BŪTI ... 
 YPATINGAS DĖMESYS BUS SKIRIAMAS ... 
 YPATINGAS DĖMESYS BUVO SKIRIAMAS ... 
 YPATINGAS DĖMESYS TURI BŪTI SKIRIAMAS ... 
 YPATINGAS DĖMESYS TURĖTŲ BŪTI SKIRIAMAS ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO BUVO SKIRTA ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO ŠIUO ATVEJU TURI BŪTI SKIRIAMA ... 
 YRA IR KITA MEDALIO PUSĖ  
 YRA PRIVALOMAS VISOMS LIETUVOS MUITINĖS įstaigoms 
 YRA PRIVALOMI VISIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 YRA REIKALINGI MŪSŲ PAGALBOS  
 YRA SĄMONINGAI BENDRADARBIAVĘS SU KITOS VALSTYBĖS specialiosiomis tarnybomis 
 YRA SĄMONINGAI BENDRADARBIAVĘS SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 YRA VIENOS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ PILIETIS  
 YRA VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTAS  
 ZONOS VEIKLOS TERMINAS GALI BŪTI PRATĘSTAS tik įstatymu 
 ATITINKAMU KOEFICIENTU PRIKLAUSOMAI NUO VIETOVĖS KURIOJE JIS YRA PO KIEKVIENŲ EKSPLOATACIJOS METŲ  
 ĮSIPAREIGOJIMUS UŽ KURIUOS BUVO GARANTUOTA  
 ĮSTATAI YRA TEISINIS DOKUMENTAS  
 ĮSTATYMAS BUVO PRIIMTAS  
 ĮSTATYMO DĖL BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO TOLESNIO NAUDOJIMO PAKEITIMO PROJEKTO SVARSTYMAS ATIDĖTAS  
 ĮVYKDYTOS AGRESIJOS IR PO TO BUVUSIŲ ĮVYKIŲ METU  
 ŠALIES GYVENTOJAMS BUVO PATEIKTAS KLAUSIMAS  
 ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ŠIO ASMENS GYVENAMOJI VIETA  
 ŠALIŲ DALYVAVIMAS BŪTINAS  
 ŠAUKŠTAI JAU BUVO PO PIETŲ  
 ŠEIMŲ NARIAI BUVĘ POLITINIAI KALINIAI IR TREMTINIAI  
 ŠI NUOSTATA NEGALI BŪTI AIŠKINAMA KAIP ... 
 ŠI NUOSTATA TAIKOMA JEIGU NURODYTOSIOS PAŠALPOS BUVO PASKIRTOS IKI GRUODŽIO MĖN ARBA BUS SKIRIAMOS  
 ŠIAME LANGELYJE TURI BŪTI NURODOMI visų transporto priemonių numeriai 
 ŠIE DAIKTAI TURI BŪTI GRĄŽINTI  
 ŠIE REIKALAVIMAI BUVO JAU SENAJAME TESTAMENTE  
 ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ ESANČIŲ PASTATE APTARNAVIMO  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS ŠIOS DALIES NUOSTATŲ TAIKYMO TVARKA GALI BŪTI PAKEISTA  
 ŠIOSE ĮMONĖSE YRA VALSTYBEI AR SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ  
 ŠIS KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAS YRA GALUTINIS IR neskundžiamas 
 ŠIS LAIKAS GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 ŠIS TERMINAS GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 ŠITAS YRA MANO MYLIMASIS SŪNUS  
 ŠITAS ŽMOGUS BUVO DIEVO SŪNUS  
 ŠIUO ATVEJU JOS GALI BŪTI PATEIKTOS  
 ŠIUO ATVEJU PREKIŲ MUITINĖ VERTĖ TURI BŪTI PATIKSLINTA  
 ŠIUO METU ESANTIS ... 
 ŠIUO METU JIS YRA ... 
 ŠIUO METU LIETUVOJE YRA ... 
... INICIATYVA BUVO SURENGTAS ... 
 ŽEMĘ KURI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA BUVO PRISKIRTA ... 
 ŽEMĖ BŪTŲ VALSTYBĖS IŠPERKAMA  
 ŽINOMA ESAMA IR TOKIŲ PROBLEMŲ  
 ŽMOGAUS GYVYBĖ YRA DOVANA  
 ŽMOGAUS GYVYBĖ YRA ŠVENTA IR NELIEČIAMA  
... INICIATYVA BUVO ĮKURTAS ... 
 ŽMOGAUS TEISĖS IR LAISVĖS YRA PRIGIMTINĖS  
 ŽODIS BUVO SUTEIKTAS ... 
 ŽODŽIO VARTOJIMAS KALBOJE YRA JO REIKŠMĖ  
 ATSAKYMAS BUVO NEIGIAMAS  
 ATSAKYMAS BUVO TRUMPAS  
 ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ TURI BŪTI MOTYVUOTAS  
 ATSKAITOMA PVM SUMA YRA DIDESNĖ UŽ PARDUOTŲ PREKIŲ IR SUTEIKTŲ PASLAUGŲ PVM SUMĄ  
 ATSKAITOMA PVM SUMA YRA ĮTRAUKTA Į APSKAITĄ  
 ATVYKO Į POSĖDĮ IR AR BUVO INFORMUOTI APIE BYLOS NAGRINĖJIMO LAIKĄ  
 AUDINIAI IR ORGANAI BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SPRENDIMAS YRA GALUTINIS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJU GALI BŪTI SKIRIAMAS ... 
 AŠ ESU GYVOJI DUONA NUŽENGUSI IŠ DANGAUS  
 AŠ ESU KELIAS TIESA IR GYVENIMAS  
 AŠ ESU PRISIKĖLIMAS IR GYVENIMAS  
 BAIMĖ BŪTI atstumtam; nubaustam; savimi 
 BANDYMAI BUVO NESĖKMINGI  
 BAUDŽIAMOJI BYLA BUVO IŠKELTA  
 BAUSMĖS VYKDYMAS BUVO ATIDĖTAS  
 BEI KITI GAMTOS IŠTEKLIAI YRA LIETUVOS NACIONALINIS TURTAS  
 BENDROVIŲ AKCIJŲ KAINA NEPAKITO BENDRA CENTRINĖS RINKOS AKCIJŲ APYVARTA BUVO ... 
 BENE AŠ ESU MANO BROLIO SARGAS  
 BET KURIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PRAŠYMU TURI BŪTI KEIČIAMASI INFORMACIJA  
 BLOGIAUSIU ATVEJU YRA TIKIMYBĖ KAD ... 
 BRANDUOLYS YRA TARYBŲ SĄJUNGOS KOMUNISTŲ PARTIJA