Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
eina Į BAŽNYČIĄ  
 DALINIŲ BAŽNYČIŲ  
 DALINĖS BAŽNYČIOS  
 DALIS BAŽNYČIOS VAIKŲ ANTROJO PASAULINIO KARO METAIS stokojo meilės persekiojamiems žydams 
 DEKR DĖL VYSKUPŲ PASTORACINIŲ PAREIGŲ BAŽNYČIOJE  
 DEKRETAS DĖL RYTŲ KATALIKŲ BAŽNYČIŲ  
 DEKRETAS DĖL VYSKUPŲ PASTORACINIŲ PAREIGŲ BAŽNYČIOJE  
 DIEVO IR BAŽNYČIOS  
 DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ LUMEN GENTIUM  
 DĖL BAŽNYČIOS juridinės padėties; narių bendradarbiavimo su KGB; turto grąžinimo 
 DĖL JO KŪNO KURIS YRA BAŽNYČIA  
 EIDAVO Į BAŽNYČIĄ  
 EINA Į BAŽNYČIĄ  
 EITI Į BAŽNYČIĄ  
kampanija, nedaranti GARBĖS NEI LIETUVAI NEI KATALIKŲ BAŽNYČIAI  
 EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA  
 EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIOJE  
 EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIOS  
 EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIOS  
 GAVĖJAI YRA LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS VYSKUPIJŲ KURIJOS  
 GIEDA BAŽNYČIOS CHORE  
 II VATIKANO SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ LUMEN GENTIUM  
 II VATIKANO SUSIRINKIMAS PASTORALINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE GAUDIUM ET SPES  
 KATALIKŲ BAŽNYČIA IR LIETUVIŲ BEI ŽYDŲ SANTYKIAI  
 KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE  
 KATALIKŲ BAŽNYČIA  
 KATALIKŲ BAŽNYČIAI  
 KATALIKŲ BAŽNYČIOJE  
 KATALIKŲ BAŽNYČIOS HIERARCHŲ  
 KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMAS  
 KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMAS  
 KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZME  
 KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO  
 KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMĄ  
 KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS  
 KATALIKŲ BAŽNYČIOS VADOVAS  
 KATALIKŲ BAŽNYČIOS VYSKUPAMS  
 KATALIKŲ BAŽNYČIOS  
 KATALIKŲ BAŽNYČIĄ  
 KONST APIE BAŽNYČIĄ DABARTINIAME PASAULYJE GAUDIUM ET SPES  
 KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE GAUDIUM ET SPES  
 KOVOJĘ PRIEŠ BAŽNYČIĄ IR TIKĖJIMĄ  
 KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIOS  
 KRISTAUS BAŽNYČIA  
 KRISTAUS BAŽNYČIOS  
 KRISTAUS IR BAŽNYČIOS  
 KRISTUI IR BAŽNYČIAI  
 KĄ DVASIA KALBA BAŽNYČIAI  
santykių SU BAŽNYČIA  
 LDK STAČIATIKIŲ BAŽNYČIOS  
 LIETUVOS BAŽNYČIOS  
 LIETUVOS BAŽNYČIŲ  
 LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIA  
 LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIAI  
 LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS  
 LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKĄ  
 LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS  
 LIUTERONŲ BAŽNYČIOS  
 MARIJOS IR BAŽNYČIOS  
 NAUJASIS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMAS  
 NAUJOJI APAŠTALŲ BAŽNYČIA  
 NAUJOSIOS APAŠTALŲ BAŽNYČIOS  
 PAMINKLINĖS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS ATSTATYMO  
 PARAPIJOS BAŽNYČIA  
 PARAPIJOS BAŽNYČIOJE  
 PASKELBTA BAŽNYČIOS ŽINIOSE  
 PASTARŲJŲ DIENŲ ŠVENTŲJŲ JĖZAUS KRISTAUS BAŽNYČIA  
 PASTARŲJŲ DIENŲ ŠVENTŲJŲ JĖZAUS KRISTAUS BAŽNYČIOS  
 PASTORACINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE GAUDIUM ET SPES  
 PETRO IR POVILO BAŽNYČIOS  
 PIRMOJI BAŽNYČIA  
 PRIE BAŽNYČIOS veikiančios ...; esančioje ... 
 PRIE BAŽNYČIOS DURŲ  
 PRIE BAŽNYČIŲ veikiančios ...; steigė ... 
 PRIE ŠV PETRO IR POVILO BAŽNYČIOS  
 PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA  
 PRISIKĖLIMO BAŽNYČIAI  
 PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOJE  
 PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS ATSTATYMUI  
 PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS  
 ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIA  
 ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIAI  
 ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOJE  
 ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS  
 RUSIJOS STAČIATIKIŲ BAŽNYČIOS  
 RYTŲ BAŽNYČIOS  
 RYTŲ BAŽNYČIŲ KANONŲ KODEKSAS  
 RYTŲ BAŽNYČIŲ  
 SANTYKIAI TARP VALSTYBĖS IR BAŽNYČIOS  
 ANGLIKONŲ BAŽNYČIOS  
 ANKSTYVOSIOS BAŽNYČIOS  
 STAČIATIKIŲ BAŽNYČIA  
 STAČIATIKIŲ BAŽNYČIAI  
 STAČIATIKIŲ BAŽNYČIOS  
 SU BAŽNYČIOS choru; hierarchais 
 TAUTOS IR BAŽNYČIOS  
 VALSTYBĖS IR BAŽNYČIOS  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGM KONST APIE BAŽNYČIĄ  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ LUMEN GENTIUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS PASTORACINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE GAUDIUM ET SPES  
 VIETINIŲ BAŽNYČIŲ  
 VIETINĖMS BAŽNYČIOMS  
 VIETINĖS BAŽNYČIOS  
 VIETINĖSE BAŽNYČIOSE  
 VILNIAUS UNIVERSITETO ŠV JONŲ BAŽNYČIOJE  
 VILNIAUS ŠV PETRO IR POVILO BAŽNYČIOS  
 VISA BAŽNYČIA  
 VISAI BAŽNYČIAI  
 VISOS BAŽNYČIOS  
 VISOSE LIETUVOS BAŽNYČIOSE  
 VISUOTINEI BAŽNYČIAI  
 VISUOTINĘ BAŽNYČIĄ  
 VISUOTINĖS BAŽNYČIOS  
 VYTAUTO DIDŽIOJO BAŽNYČIOJE  
 Į BAŽNYČIOS atstatymo komiteto sąskaitą 
 ĮGULOS BAŽNYČIOJE  
 ĮGULOS BAŽNYČIOS  
 ŠV ARKANGELO MYKOLO ĮGULOS BAŽNYČIOJE  
 ŠV JONO BAŽNYČIOJE  
 ŠV JONO BAŽNYČIOS  
 ŠV JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOJE  
 ŠV JONŲ BAŽNYČIOJE  
 ŠV JURGIO BAŽNYČIOJE  
 ŠV KAZIMIERO BAŽNYČIA  
 ŠV KAZIMIERO BAŽNYČIOJE  
 ŠV KAZIMIERO BAŽNYČIOS  
 ŠV MIKALOJAUS BAŽNYČIOJE  
 ŠV MIKALOJAUS BAŽNYČIOS  
 ŠV MYKOLO ARKANGELO BAŽNYČIOJE  
 ŠV MYKOLO ARKANGELO ĮGULOS BAŽNYČIOJE  
 ŠV ONOS BAŽNYČIA  
 ŠV ONOS BAŽNYČIOS  
 ŠV PETRO IR POVILO BAŽNYČIA  
 ŠV PETRO IR POVILO BAŽNYČIOJE  
 ŠV PETRO IR POVILO BAŽNYČIOS KLEBONAS  
 ŠV PETRO IR POVILO BAŽNYČIOS  
 ŠV PETRO IR POVILO BAŽNYČIĄ  
 ŠV PRANCIŠKAUS KSAVERO JĖZUITŲ BAŽNYČIOJE  
 ŠVČ TREJYBĖS BAŽNYČIOJE  
atsistoti; visai ŠALIA BAŽNYČIOS  
 ATSIVERTIMO Į DIEVĄ IR Į BAŽNYČIĄ  
atskyrimas NUO BAŽNYČIOS  
 BAŽNYČIA IR JOS tarnai 
 BAŽNYČIA IR PRAEITIES kaltės 
 BAŽNYČIA IR VISUOMENĖ  
 BAŽNYČIA IŠ W HUBATSCHO LEIDINIO  
 BAŽNYČIA PASTATYTA  
 BAŽNYČIA PRIVALO priminti 
 BAŽNYČIAI IR JOS nariams 
 BAŽNYČIAI IR VISUOMENEI  
 BAŽNYČIOJE IR PASAULYJE  
 BAŽNYČIOS BOKŠTAI  
 BAŽNYČIOS BOKŠTAS  
 BAŽNYČIOS BOKŠTĄ  
 BAŽNYČIOS CHORE  
 BAŽNYČIOS DOKUMENTAI  
 BAŽNYČIOS GYVENIME  
 BAŽNYČIOS GYVENIMO  
 BAŽNYČIOS HIERARCHAI  
 BAŽNYČIOS HIERARCHŲ  
 BAŽNYČIOS IR PASAULIO  
 BAŽNYČIOS IR VALSTYBĖS SANTYKIUS  
 BAŽNYČIOS IR VALSTYBĖS  
 BAŽNYČIOS IR VIENUOLYNO  
 BAŽNYČIOS IR VISUOMENĖS  
 BAŽNYČIOS ISTORIJOJE  
 BAŽNYČIOS ISTORIJOS  
 BAŽNYČIOS KAIP institucijos; bendruomenės 
 BAŽNYČIOS KLEBONAS  
 BAŽNYČIOS MAGISTERIUMAS  
 BAŽNYČIOS MAGISTERIUMO  
 BAŽNYČIOS MISIJAI  
 BAŽNYČIOS MISIJOJE  
 BAŽNYČIOS MISIJOS  
 BAŽNYČIOS MOKYMAS  
 BAŽNYČIOS MOKYMO  
 BAŽNYČIOS MOKYMUI  
 BAŽNYČIOS MOKYMĄ  
 BAŽNYČIOS SOCIALINIO MOKYMO  
 BAŽNYČIOS STATYBOS  
 BAŽNYČIOS TRADICIJA  
 BAŽNYČIOS TĖVAI  
 BAŽNYČIOS TĖVŲ  
 BAŽNYČIOS VARDU  
 BAŽNYČIOS VARPAI  
 BAŽNYČIOS VIENYBĘ  
 BAŽNYČIOS ŠVENTORIUJE  
 BAŽNYČIOS ŽINIOMS  
 BAŽNYČIOS ŽINIOSE  
 BAŽNYČIOS ŽINIŲ  
 BAŽNYČIĄ IR JOS tarnus; vadovus 
 BAŽNYČIĄ KAIP Kristaus kūną 
 BAŽNYČIŲ BOKŠTAI  
 BAŽNYČIŲ IR BAŽNYTINIŲ BENDRUOMENIŲ  
 BAŽNYČIŲ IR KITŲ RELIGINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 BAŽNYČIŲ IR VIENUOLYNŲ  
 BAŽNYČIŲ VARPAI  
dekretas DĖL BAŽNYČIOS misijinės veiklos Ad Gentes 
 BENDRUOMENĖS BAŽNYČIA  
 BERNARDINŲ BAŽNYČIOJE  
 BERNARDINŲ BAŽNYČIOS