Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUS SKAIČIUOJAMI TIK KAIP VIENAS BALSAS  
 DAUGIAU BALSŲ SURINKĘ KANDIDATAI  
 DAUGIAU KAIP PUSĖS VISŲ SEIMO NARIŲ BALSŲ DAUGUMA  
 DAUGIAUSIA BALSŲ GAVO ... 
 DAUGIAUSIA BALSŲ SURINKO ... 
 DIDELE BALSŲ DAUGUMA  
 DIDELE BALSŲ PERSVARA  
 DREBANČIU BALSU  
 DVIEJŲ TREČDALIŲ BALSŲ DAUGUMA  
klykti; rėkė NESAVU BALSU  
 GAVO DAUGIAU KAIP PUSĘ VISŲ RINKIMUOSE DALYVAVUSIŲ RINKĖJŲ BALSŲ  
 IŠ BALSO supratau; pažino 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJA PRIEŠ NĖRA PIRMININKAS PRIEŠ NĖRA KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJA ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS NĖRA PIRMININKAS NĖRA KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS NĖRA PIRMININKAS PRIEŠ NĖRA KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS PRIEŠ NĖRA PIRMININKAS KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS PRIEŠ NĖRA PIRMININKAS PRIEŠ NĖRA KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KOMISIJOS NARIŲ BALSŲ DAUGUMA  
 KOMISIJOS PIRMININKO BALSAS  
ramiu; piktu BALSU PASAKĖ  
 LIETUVIŲ BALSAS  
sprendžiant IŠ BALSO  
 MOTERIŠKAS BALSAS  
 MOTERS BALSAS  
 MOTINOS BALSĄ  
 NE SAVO BALSU  
 NEDIDELE BALSŲ PERSVARA  
 NEGALI PRIPAŽINTI NEGALIOJANČIAIS RINKIMŲ APYLINKIŲ MIESTŲ RAJONŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLŲ  
 PAKĖLĖ BALSĄ  
 PAPRASTA BALSŲ DAUGUMA  
 PAPRASTOS BALSŲ DAUGUMOS  
 PASIGIRSTA BALSŲ KAD ... 
 PATARIAMOJO BALSO TEISE  
 PATARIAMĄJĮ BALSĄ  
 PAVASARIO BALSŲ  
 POSĖDYJE DALYVAUJANČIŲ KOMISIJOS NARIŲ BALSŲ DAUGUMA  
 POSĖDYJE DALYVAUJANČIŲ NARIŲ BALSŲ DAUGUMA  
 POSĖDŽIO PIRMININKO BALSAS  
 PRISLOPINTU BALSU  
 RAMIU BALSU  
 REGIONINIO PARKO JUNGTINĖS TARYBOS SPRENDIMAI PRIIMAMI BALSŲ DAUGUMA  
 REIKIAMO BALSŲ SKAIČIAUS  
 AMERIKOS BALSAS  
 AMERIKOS BALSO  
 RINKĖJŲ BALSAI  
 RINKĖJŲ BALSUS  
 RINKĖJŲ BALSŲ  
 SKAIČIUOJANT BALSUS  
 SKARDŽIU BALSU  
 SKUNDUS DĖL APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ SPRENDIMŲ DĖL BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLŲ SURAŠYMO  
 SKUNDĄ DĖL APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMO DĖL APYGARDOS BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLO  
 SLAPTU BALSAVIMU PAPRASTA BALSŲ DAUGUMA  
 SPRENDIMAI PRIIMAMI PAPRASTA BALSŲ DAUGUMA  
 SPRENDŽIAMOJO BALSO TEISE  
 SPRENDŽIAMOJO BALSO TEISĘ  
 SPRENDŽIAMĄJĮ BALSĄ  
 SUNKU PAKEISTI SAVO PLUNKSNAS IR BALSĄ  
 SĄŽINĖS BALSAS  
 TURI VIENĄ BALSĄ  
 TYLIU BALSU  
 TĖVO BALSAS  
 APYGARDOS APYLINKĖS BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLĄ  
 APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLŲ  
 APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ SPRENDIMUS DĖL BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLŲ SURAŠYMO  
 APYLINKĖS BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLĄ  
 VIDINIO BALSO  
 VIDINIS BALSAS  
 VIENMANDAČIŲ RINKIMŲ APYGARDŲ KOMISIJŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLUS  
 VIENO BALSO PERSVARA  
 VIENU BALSU  
 VILNIAUS BALSAS  
 VIRPANČIU BALSU  
 VISAIS BALSAIS  
 VISU BALSU  
 VISŲ SEIMO NARIŲ BALSŲ DAUGUMA SLAPTU BALSAVIMU  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA PAGAL MIESTŲ RAJONŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLUS IR PAGAL BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLUS  
 VYRIŠKAS BALSAS  
 ATIDUOTI SAVO BALSĄ  
 ĮRAŠO Į RINKIMŲ APYLINKĖS BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLĄ  
 ĮRAŠO Į SAVO BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLĄ  
 ŠUNS BALSAS Į DANGŲ NEINA  
 ŽMOGAUS BALSU  
 BALSAI IŠ ANAPUS  
 BALSAI IŠ SALĖS  
 BALSAI PASISKIRSTO PO LYGIAI  
 BALSAI SALĖJE  
 BALSAS IŠ SALĖS  
 BALSAS SALĖJE  
 BALSAS TYRUOSE  
 BALSAVIMO METU KIEKVIENAS NARYS TURI VIENĄ BALSĄ  
 BALSO STYGAS  
 BALSO STYGŲ  
 BALSO TEISĘ TURINČIŲ piliečių 
 BALSO TEISĘ  
 BALSO TEMBRAS  
 BALSO TEMBRĄ  
 BALSO TONAS  
 BALSUI IR FORTEPIJONUI  
 BALSŲ DAUGUMA PRITARĖ ... 
 BALSŲ DAUGUMA  
 BALSŲ DAUGUMOS  
 BALSŲ PERSVARA  
 BALSŲ SKAIČIAUS  
 BALSŲ SKAIČIAVIMAS  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO GRUPE  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO GRUPEI  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO GRUPĘ  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO GRUPĖ  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO GRUPĖS  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO IR KITUS RINKIMŲ KOMISIJŲ PROTOKOLUS  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJA  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJĄ  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLUOSE  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLUS  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO  
 BALSŲ SKAIČIUOTOJAS SALĖJE  
 BALSŲ SKAIČIUOTOJAS  
 BALSŲ SKAIČIUS