Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR SOCIALINIO VYSTYMO BANKO  
 BUVUSIOS TSRS EKONOMINIŲ RYŠIŲ SU UŽSIENIU BANKO LIETUVOS SKYRIUJE  
 CENTRINIAI BANKAI  
 CENTRINIAM BANKUI  
 CENTRINIAME BANKE  
 CENTRINIO BANKO FUNKCIJAS  
 CENTRINIO BANKO FUNKCIJŲ  
 CENTRINIO BANKO VADOVAS  
 CENTRINIO BANKO VALDYTOJAS  
 CENTRINIO BANKO  
 CENTRINIS BANKAS  
 CENTRINIŲ BANKŲ  
 CENTRINĮ BANKĄ  
 DAR TURI PATEIKTI BANKO PAŽYMĄ APIE SAVO FINANSINĘ BŪKLĘ  
investuoti Į BANKĄ  
 DUOMENŲ BANKAS  
 DUOMENŲ BANKE  
 DUOMENŲ BANKO TVARKYMO ĮSTAIGA  
 DUOMENŲ BANKO  
 DUOMENŲ BANKĄ  
 DVIEJŲ BANKŲ  
 DĖL BANKŲ KRIZĖS  
 DĖL LIETUVOS VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO  
 DĖL UŽSIENIO ĮMONIŲ IR BANKŲ ATSTOVYBIŲ  
 DĖL ĮSTOJIMO Į TARPTAUTINĮ VALIUTOS FONDĄ IR PASAULIO BANKĄ  
 ESTIJOS BANKAI  
 ESTIJOS BANKAS  
 ESTIJOS BANKO HANSABANK  
 EUROPOS CENTRINIO BANKO  
 EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKAS ERPB  
 EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKAS  
 EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKO ERPB  
 EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKO  
 EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKUI  
 EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR VYSTYMO BANKO  
 FINANSŲ MINISTERIJA KARTU SU LIETUVOS BANKU  
 GALI KREIPTIS Į KOMERCINIUS BANKUS IR FINANSINIO MAKLERIO ĮMONES KURIEMS PAGAL FINANSŲ MINISTERIJOS IR LIETUVOS BANKO PATVIRTINTĄ VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR APYVARTOS LAIKINĄJĄ TVARKĄ SUTEIKTA TEISĖ DALYVAUTI  
 GENERALINIS PROKURORAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS VALSTYBĖS KONTROLIERIUS  
 GYVENTOJŲ INDĖLIŲ BANKRUTUOJANČIUOSE BANKUOSE DALINIO KOMPENSAVIMO  
 HERMIO BANKAS  
 HERMIO BANKO ŠIAULIŲ FILIALO  
 HERMIO BANKO  
 INDUSTRIJOS BANKAS  
 INVESTICINIO BANKO PASKOLOS SUTARTIMI  
 JURIDINIS ASMUO TURI ANTSPAUDĄ SU SAVO PAVADINIMU SĄSKAITAS BANKE IR SAVO SIMBOLIUS  
 JURISDIKCIJAI PRIKLAUSO UŽSIENIO BANKAS BANKŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS  
paskolos išduotos PAGAL ŠIŲ BANKŲ laidavimus 
pateikus mokamąjį pavedimą SU BANKO ŽYMOMIS ARBA kvitą 
 KITUOSE BANKUOSE  
pervesti PER BANKĄ  
 KOMERCIJOS IR KREDITO BANKAS  
 KOMERCIJOS IR KREDITO BANKO  
 KOMERCIJOS IR KREDITO BANKUI  
 KOMERCINIAI BANKAI  
 KOMERCINIAIS BANKAIS  
 KOMERCINIAM BANKUI  
 KOMERCINIAME BANKE  
 KOMERCINIAME SEKUNDĖS BANKE  
 KOMERCINIAMS BANKAMS  
 KOMERCINIO BANKO  
 KOMERCINIO SEKUNDĖS BANKO ADMINISTRATORIUS J GULBINAS 
 KOMERCINIS BANKAS  
 KOMERCINIUOSE BANKUOSE  
 KOMERCINIUS BANKUS  
 KOMERCINIŲ BANKŲ ASOCIACIJOS PREZIDENTAS E VILKELIS 
 KOMERCINIŲ BANKŲ ASOCIACIJOS  
 KOMERCINIŲ BANKŲ IR KITŲ KREDITO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAIS  
 KOMERCINIŲ BANKŲ PRIEŽIŪRĄ  
 KOMERCINIŲ BANKŲ PRIVALOMŲJŲ ATSARGŲ  
 KOMERCINIŲ BANKŲ TARYBŲ IR VALDYBŲ  
 KOMERCINIŲ BANKŲ VEIKLOS  
 KOMERCINIŲ BANKŲ VEIKLĄ  
 KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYME  
 KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMO  
 KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMĄ  
 KOMERCINIŲ BANKŲ  
 KOMERCINĮ BANKĄ  
 LAI IR LITIMPEKS BANKŲ  
 LAIB IR LITIMPEKS BANKO  
 LAIKINAI EITI LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAREIGAS  
 LATVIJOS BANKAS  
 LIETUVOS AKCINIAME INOVACINIAME BANKE  
 LIETUVOS AKCINIAME INOVACINIAME IR LITIMPEKS BANKUOSE  
 LIETUVOS AKCINIO INOVACINIO BANKO KAUNO FILIALE  
 LIETUVOS AKCINIO INOVACINIO BANKO KAUNO FILIALUI  
 LIETUVOS AKCINIO INOVACINIO BANKO LAIB  
 LIETUVOS AKCINIO INOVACINIO BANKO  
 LIETUVOS AKCINIO INOVACINIO IR LITIMPEKS BANKŲ  
 LIETUVOS BANKAS  
 LIETUVOS BANKE  
 LIETUVOS BANKO ATSISKAITYMŲ IR APSKAITOS  
 LIETUVOS BANKO SKELBIAMĄ LITO IR UŽSIENIO VALIUTOS SANTYKĮ  
 LIETUVOS BANKO VALDYBA  
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS REINOLDIJUS ŠARKINAS; K RATKEVIČIUS 
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJĄ  
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO  
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKU  
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKĄ K RATKEVIČIŲ 
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS  
 LIETUVOS BANKO  
 LIETUVOS BANKU  
 LIETUVOS BANKUI  
 LIETUVOS BANKĄ  
 LIETUVOS BANKŲ ASOCIACIJOS PREZIDENTAS EDUARDAS VILKELIS 
 LIETUVOS BANKŲ  
 LIETUVOS KOMERCINIAI BANKAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BANKO ĮSTAIGOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS NARIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS BANKO VALDYBOS  
 LIETUVOS TAUPOMAJAME BANKE  
 LIETUVOS TAUPOMASIS BANKAS  
 LIETUVOS TAUPOMOJO BANKO LTB  
 LIETUVOS TAUPOMOJO BANKO  
 LIETUVOS TAUPOMĄJĮ BANKĄ  
 LIETUVOS VALSTYBINIAME KOMERCINIAME BANKE  
 LIETUVOS VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO KAUNO SKYRIAUS  
 LIETUVOS VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO KAUNO SKYRIUJE  
 LIETUVOS VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKAS LŽŪB  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO INKASATORIUS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO INKASATORIŲ  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO LŽŪB  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO OPERACINĖJE VALDYBOJE  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKUI  
 LITIMPEKS BANKAS  
 LITIMPEKS BANKE  
 LITIMPEKS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS GINTAUTAS PREIDYS 
 LITIMPEKS BANKO  
 LITIMPEKS BANKUI  
 LITO KOMITETAS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS  
sutarčių SU EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKU  
 MINISTRAS PIRMININKAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS 
 MINISTRAS PIRMININKAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS KAZYS RATKEVIČIUS  
 MINISTRAS PIRMININKAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS BRONISLOVAS LUBYS 
už ne laiku pervestus mokesčius PER BANKUS  
 MOKAMĄJĮ PAVEDIMĄ SU BANKO ŽYMOMIS ARBA KVITĄ PATVIRTINANTĮ KAD SUMOKĖTAS ŽYMINIS MOKESTIS  
 MOKAMĄJĮ PAVEDIMĄ SU BANKO ŽYMOMIS ARBA KVITĄ  
 MOKAMĄJĮ PAVEDIMĄ SU BANKO ŽYMOMIS  
 MOKĖJIMO PAVEDIMĄ SU BANKO ŽYMOMIS ARBA KVITĄ PATVIRTINANTĮ KAD SUMOKĖTAS žyminis mokestis 
 NACIONALINIO BANKO  
 NACIONALINIS BANKAS  
 NUMERĮ BANKO ĮSTAIGOS PAVADINIMĄ IR ADRESĄ  
 NURODOMAS SUTRUMPINTAS GARANTIJOS PAVADINIMAS DP DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS BG BANKO LAIDAVIMO DOKUMENTAS BB BENDROJI GARANTIJA PG PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO GARANTINIS RAŠTAS GN KAI GARANTIJA NETAIKOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS MUITINĖS DEPARTAMENTO AR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS SPRENDIMU  
 NUSTATYTOS FORMOS PAŽYMAS IŠ BANKŲ  
 OFICIALUS LIETUVOS BANKO NUSTATYTAS KURSAS  
 ORGANIZUOJA LIETUVOS BANKAS  
 PAGAL LIETUVOS BANKO įstatymą 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMĄ  
 AB BANKAS HERMIS  
 AB LIETUVOS TAUPOMASIS BANKAS KAUNO MIESTO CENTRO SKYRIUS  
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 AB VILNIAUS BANKAS  
 PAREIŠKIMAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKUI  
 PAREIŠKIMĄ DĖL BANKO NEMOKUMO  
 PASAULIO BANKAS  
 PASAULIO BANKO ATSTOVAI  
 PASAULIO BANKO ATSTOVAS  
 PASAULIO BANKO IR TARPTAUTINIO VALIUTOS FONDO  
 PASAULIO BANKO PASKOLA  
 PASAULIO BANKO PASKOLOS  
 PASAULIO BANKO PB  
 PASAULIO BANKO  
 PASAULIO BANKUI  
 PASIRINKTŲ BANKŲ  
 PASKOLĄ IŠ BANKO  
 PASKOLŲ SUTARČIŲ SU EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKU TRANSPORTO PROJEKTUI FINANSUOTI BEI JAPONIJOS EKSPORTO IMPORTO BANKU  
 PASKOLŲ SUTARČIŲ SU EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKU TRANSPORTO PROJEKTUI FINANSUOTI BEI SU JAPONIJOS EKSPORTO IR IMPORTO BANKU  
 PASKYRIMO LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKU  
 PATEIKIA LIETUVOS BANKO BANKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTUI  
 AKCINIAM INOVACINIAM BANKUI  
 AKCINIAME INOVACINIAME BANKE  
 AKCINIO INOVACINIO BANKO  
 AKCINĘ BENDROVĘ VILNIAUS BANKĄ  
 AKCINĖMS BENDROVĖMS ŽEMĖS ŪKIO BANKUI IR VILNIAUS BANKUI  
 AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO  
 AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO  
 AKCINĖS BENDROVĖS TURTO BANKAS  
 AKCINĖSE BENDROVĖSE LIETUVOS AKCINIAME INOVACINIAME BANKE IR LITIMPEKS BANKE  
 PRANEŠĖJAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 PRIENŲ TAUPOMASIS BANKAS  
 PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL BANKO LICENCIJOS IŠDAVIMO IR APIE TAI RAŠTU PRANEŠA PAREIŠKĖJUI  
 PROBLEMINIŲ BANKŲ  
 RYTINIS PLENARINIS POSĖDIS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 SAKĖ LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS REINOLDIJUS ŠARKINAS 
 SAKĖ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO VERTYBINIŲ POPIERIŲ PREKYBOS SKYRIAUS VIRŠININKAS MARTYNAS KULVINSKAS 
 SAKĖ VILNIAUS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PATARĖJAS GITANAS NAUSĖDA 
 SEKUNDĖS BANKAS  
 SEKUNDĖS BANKE  
 SEKUNDĖS BANKO  
 SEKUNDĖS BANKUI  
 SNORO BANKO  
 SU BANKO žyma 
 SU BANKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS  
 SUDERINTĄ SU LIETUVOS BANKU  
 SUTARTYJE SU BANKU  
 SUTARTYSE SU BANKU  
 SUTARČIAI SU JAPONIJOS EKSPORTO IR IMPORTO BANKU DĖL PASKOLOS  
 SĄSKAITAS BANKUOSE  
 SĄSKAITĄ BANKE  
 TAME PAČIAME BANKE  
 TARP LIETUVOS BANKO IR KOMERCINIŲ BANKŲ  
 TARPTAUTINIAME VALIUTOS FONDE IR PASAULIO BANKE  
 TARPTAUTINIO VALIUTOS FONDO IR PASAULIO BANKO  
 TARPTAUTINIS VALIUTOS FONDAS IR PASAULIO BANKAS  
 TAUPOMAJAM BANKUI  
 TAUPOMAJAME BANKE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE  
 TAUPOMAJAME BANKE  
 TAUPOMASIS BANKAS  
 TAUPOMOJO BANKO KITŲ BANKŲ IR VALSTYBINIO DRAUDIMO  
 TAUPOMOJO BANKO  
 TAUPOMUOJU BANKU  
 TAUPOMĄJĮ BANKĄ  
 TAUPOMŲJŲ BANKŲ  
 TAURO BANKAS  
 TAURO BANKE  
 TAURO BANKO PREZIDENTAS G KONOPLIOVAS 
 TAURO BANKO  
 TAURO BANKUI  
 TAURO BANKĄ  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRO IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DUOMENŲ BANKO  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DUOMENŲ BANKO DUOMENYS TEIKIAMI ... 
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DUOMENŲ BANKO DUOMENŲ BAZIŲ  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DUOMENŲ BANKO  
 TSRS EKONOMINIŲ RYŠIŲ SU UŽSIENIU BANKO LIETUVOS SKYRIUJE  
 TURTO BANKAS  
 TURTO BANKO  
 TURTO BANKUI  
 TVF IR PASAULIO BANKO  
 UŽ NE LAIKU PERVESTUS MOKESČIUS PER BANKUS KURIŲ VEIKLA SUSTABDYTA  
 UŽSIENIO BANKAI  
 UŽSIENIO BANKAMS  
 UŽSIENIO BANKO  
 UŽSIENIO BANKUOSE  
 UŽSIENIO BANKŲ  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮMONIŲ BANKŲ IR LIETUVOS KOMERCINIŲ BANKŲ ATSTOVYBIŲ  
 VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS BANKAMS RESTRUKTŪRIZUOTI įstatymu 
 VAKARŲ BANKAS  
 VAKARŲ BANKE  
 VAKARŲ BANKO  
 VAKARŲ BANKUI  
 VALIUTINES SĄSKAITAS BANKUOSE  
 VALSTYBINIAI BANKAI  
 VALSTYBINIAI KOMERCINIAI BANKAI  
 VALSTYBINIAM KOMERCINIAM BANKUI  
 VALSTYBINIAME KOMERCINIAME BANKE  
 VALSTYBINIO BANKO  
 VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO  
 VALSTYBINIO KOMERCINIO IR ŽEMĖS ŪKIO BANKŲ PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBINIS BANKAS  
 VALSTYBINIS KOMERCINIS BANKAS  
 VALSTYBINIUOSE BANKUOSE  
 VALSTYBINIUS BANKUS  
 VALSTYBINIŲ BANKŲ  
 VALSTYBINIŲ IR KOMERCINIŲ BANKŲ  
 VALSTYBINĮ KOMERCINĮ BANKĄ  
 VEIKIANČIŲ BANKŲ STATUTŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR VEIKLOS PERTVARKYMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMĄ  
 VIENOJE IŠ LIETUVOS BANKŲ ĮSTAIGŲ  
 VII SKYRIUS LIETUVOS BANKO MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ BEI KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ PRIIMTI TEISĖS AKTAI  
 VILNIAUS BANKAS IR FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖ  
 VILNIAUS BANKAS  
 VILNIAUS BANKE  
 VILNIAUS BANKO KAPITALO RINKOS SKYRIAUS  
 VILNIAUS BANKO PREZIDENTO PATARĖJAS GITANAS NAUSĖDA 
 VILNIAUS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS JULIUS NIEDVARAS 
 VILNIAUS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PATARĖJAS GITANAS NAUSĖDA 
 VILNIAUS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS GINTAUTAS BAREIKA 
 VILNIAUS BANKO  
 VILNIAUS BANKUI  
 VOKIETIJOS BANKAS  
 VOKIETIJOS BANKO  
 VOKIETIJOS BANKŲ  
 VYRIAUSYBĖ IR LIETUVOS BANKAS  
 VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS BANKO  
 ATITINKAMO LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DUOMENŲ BANKO  
 ĮSTATYMO DĖL GYVENTOJŲ INDĖLIŲ BANKRUTUOJANČIUOSE BANKUOSE DALINIO KOMPENSAVIMO  
 ĮSTOJIMO Į TARPTAUTINĮ VALIUTOS FONDĄ IR PASAULIO BANKĄ  
 ŠALIES BANKAI  
 ŠALIES BANKŲ  
 ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAREIGŲ  
 ATLIKTI LIETUVOS BANKO FINANSINĖS VEIKLOS PATIKRINIMĄ  
 ŠVEICARIJOS BANKAS  
 ŠVEICARIJOS BANKUOSE  
 ŠVEICARIJOS BANKŲ  
 ŪKIO BANKAS  
 ŪKIO BANKE  
 ŪKIO BANKO VALDYBOS PIRMININKAS  
 ŪKIO BANKO  
 ŪKIO BANKUI  
 ŽEMĖS ŪKIO BANKAS  
 ŽEMĖS ŪKIO BANKE  
 ŽEMĖS ŪKIO BANKO OPERACINĖJE VALDYBOJE  
 ŽEMĖS ŪKIO BANKO  
 ŽEMĖS ŪKIO BANKUI  
 ŽEMĖS ŪKIO BANKĄ  
atsiskaityti; pasirašyti sutartį SU BANKU  
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 BANKAMS IR KITOMS finansų institucijoms 
 BANKAMS IR KITOMS KREDITO ĮSTAIGOMS  
 BANKAS AR KITA kredito įstaiga 
 BANKAS HERMIS  
 BANKAS SNORAS  
 BANKO AKCIJŲ  
 BANKO AKCININKAI  
 BANKO AKCINIO KAPITALO  
 BANKO BANKROTO BYLĄ TEISMAS IŠKELIA  
 BANKO DARBUOTOJAI  
 BANKO DARBUOTOJŲ  
 BANKO FINANSŲ MAKLERIO  
 BANKO HERMIS  
 BANKO IR BANKŲ SISTEMOS  
 BANKO KLIENTAI  
 BANKO KLIENTŲ  
 BANKO KODAS  
 BANKO LICENCIJĄ  
 BANKO OPERACIJAS  
 BANKO PASKOLOS  
 BANKO PAVADINIMAS KODAS ADRESAS  
 BANKO PAŽYMĄ APIE SAVO FINANSINĘ BŪKLĘ  
 BANKO SNORAS  
 BANKO SĄSKAITAS  
 BANKO SĄSKAITĄ  
 BANKO SĄSKAITŲ  
 BANKO VALDYBA  
 BANKO VALDYBAI  
 BANKO VALDYBOS PIRMININKAS  
 BANKO VALDYBOS PIRMININKO  
 BANKO VALDYBOS  
 BANKO VALDYBĄ  
 BANKO VALDYTOJAS  
 BANKO VALDYTOJO  
 BANKO VEIKLAI  
 BANKO VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIUS NORMATYVUS  
 BANKO VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIŲ NORMATYVŲ  
 BANKO VEIKLOS  
 BANKO VEIKLĄ  
 BANKO ĮSTAIGOJE  
 BANKO ĮSTAIGOS AR DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 BANKO ĮSTAIGOS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 BANKO ĮSTAIGOS DARBUOTOJO PARAŠU IR ANTSPAUDU  
 BANKO ĮSTAIGOS DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 BANKO ĮSTAIGOS LAIDAVIMO RAŠTAS  
 BANKO ĮSTAIGOS  
 BANKO ĮSTAIGOSE  
 BANKRUTAVUSIO BANKO  
 BANKRUTAVUSIUOSE BANKUOSE  
 BANKRUTAVUSIŲ BANKŲ INDĖLININKAMS  
 BANKRUTAVUSIŲ BANKŲ INDĖLININKŲ  
 BANKRUTUOJANČIUOSE BANKUOSE  
 BANKUOSE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE  
 BANKUS IR KITAS KREDITO BEI FINANSŲ ĮSTAIGAS 
 BANKŲ ABEJOTINIEMS AKTYVAMS  
 BANKŲ GRIŪTIES  
 BANKŲ GRIŪTIS  
 BANKŲ IR KITŲ KREDITO ĮSTAIGŲ  
 BANKŲ KREDITŲ IR ATSISKAITYMŲ  
 BANKŲ KRIZEI  
 BANKŲ KRIZĘ  
 BANKŲ KRIZĖ  
 BANKŲ KRIZĖS  
 BANKŲ SISTEMA  
 BANKŲ SISTEMOS  
 BANKŲ SISTEMĄ  
 BANKŲ VEIKLOS  
 BANKŲ VEIKLĄ  
 BANKŲ ĮSTAIGOMS  
 BANKŲ ĮSTAIGOSE  
 BAZINĖS VALIUTOS JAV DOLERIO IR OFICIALŲ LITO KURSĄ BEI LIETUVOS BANKO NUSTATYTĄ LITO IR UŽSIENIO VALIUTOS SANTYKĮ