Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUS IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 BUS KELIAMA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 BUVO IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 BYLOSE DĖL NUSIKALTIMŲ NUMATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO ... straipsniuose 
 CIVILINIO PROCESO IR BAUDŽIAMOJO PROCESO  
 CIVILINIS IR BAUDŽIAMASIS KODEKSAI  
 CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIUS IR BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIUS  
 CIVILINĖSE ŠEIMOS IR BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE  
 DĖL SUTIKIMO PATRAUKTI BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN  
 DĖL ŠIO ĮVYKIO IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 GALI BŪTI IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 GENERALINĖ PROKURATŪRA IŠKĖLĖ BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA DĖL NUŽUDYMO  
 IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA DĖL TYČINIO NUŽUDYMO  
 IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA PAGAL BAUDŽIAMOJO KODEKSO ... straipsnį 
 IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA VYKSTA TYRIMAS  
 IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 IŠKELTI BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ UŽ MELAGINGŲ PARODYMŲ DAVIMĄ  
 IŠKELTI BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 IŠKELTOJE BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE  
 IŠKELTOS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS  
 IŠKELTĄ BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 IŠKĖLUS BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 IŠKĖLĖ BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ DĖL tyčinio nužudymo; dokumentų klastojimo; žiauraus elgesio; piktnaudžiavimo tarnyba 
 IŠKĖLĖ BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 IŠNAGRINĖJO BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 KELIAMA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 KELTI BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ KOLEGIJAI  
 LIETUVOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO  
 LR ĮSTATYMO DĖL LR BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAKEITIMO PROJEKTUI BEI LR ĮSTATYMO DĖL LR ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO PROJEKTUI  
 NEGALI BŪTI TAIKOMA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ  
 NEGALI BŪTI TRAUKIAMAS BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN  
 NEPILNAMEČIŲ BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS  
 NESUNKŲ NUSIKALTIMĄ AR BAUDŽIAMĄJĮ NUSIŽENGIMĄ  
 NEUŽTRAUKIA BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS  
 NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI  
 NUSIKALTIMAS IR BAUDŽIAMASIS NUSIŽENGIMAS  
 NUSIKALTIMĄ AR BAUDŽIAMĄJĮ NUSIŽENGIMĄ  
 NUSPRENDĖ ATSISAKYTI IŠKELTI BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 PADARO BAUDŽIAMĄJĮ NUSIŽENGIMĄ IR BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA AREŠTU  
 PADARĖ BAUDŽIAMĄJĮ NUSIŽENGIMĄ IR BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA AREŠTU  
 PAGAL BAUDŽIAMĄJĮ KODEKSĄ  
 PATRAUKIMO BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN  
 PATRAUKTAS BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN SUIMTAS JAM NEGALI BŪTI TAIKOMOS ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS  
 PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO  
 PRADĖTI ARBA PERIMTI BAUDŽIAMĄJĮ PERSEKIOJIMĄ  
 PRADĖTI BAUDŽIAMĄJĮ PERSEKIOJIMĄ  
 SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI  
 SPRĘSTI KLAUSIMĄ DĖL BAUDŽIAMOSIOS BYLOS IŠKĖLIMO  
 SU TUO SUSIJUSI INFORMACIJA BUS TEIKIAMA TIK TIEK KIEK JI SUSIJUSI SU ASMENIU KURIAM IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 SUTARTĮ DĖL TEISINĖS PAGALBOS IR TEISINIŲ SANTYKIŲ CIVILINĖSE ŠEIMOS IR BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE  
 TAIKOMA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ ARBA JIS ATLIEKA BAUSMĘ UŽ KITĄ NUSIKALTIMĄ  
 TAIKOMA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ  
 TEISĖJAS NEGALI BŪTI PATRAUKTAS BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN SUIMTAS  
 TIRIANT BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO ... straipsniu 
 VILNIAUS APYGARDOS TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ KOLEGIJA  
 VILNIAUS APYGARDOS TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS kolegija 
atleisti; atleidimas NUO BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS  
 ATLEIDIMO NUO BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS IR BAUSMĖS  
 ŠIOJE BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE  
 ŠIĄ BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 ATSAKO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 190 straipsnį 
 ATSISAKYTI KELTI BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ AR JĄ NUTRAUKTI  
 ATSISAKYTI KELTI BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ ARBA JĄ NUTRAUKTI  
 ATSISAKYTI KELTI BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ KOLEGIJA  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS  
byla PAGAL BAUDŽIAMOJO KODEKSO ... straipsnį 
 BAUDŽIAMAJAI BYLAI  
 BAUDŽIAMAJAME KODEKSE  
 BAUDŽIAMAJAME PROCESE  
 BAUDŽIAMAS BAUDA NUO PENKIŲ TŪKSTANČIŲ IKI DEŠIMTIES TŪKSTANČIŲ RUBLIŲ ARBA LAISVĖS ATĖMIMU IKI DVEJŲ METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI DVEJŲ METŲ IR BAUDA ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI KETVERIŲ METŲ AR BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI PENKERIŲ METŲ IR BAUDA AR BE BAUDOS ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI PENKERIŲ METŲ  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ ARBA BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ ARBA PATAISOS DARBAIS IKI DVEJŲ METŲ ARBA BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ IR BAUDA ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ SU BAUDA AR BE BAUDOS  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI VIENERIŲ METŲ ARBA PATAISOS DARBAIS IR BAUDA AR BE BAUDOS ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI VIENERIŲ METŲ IR BAUDA ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU NUO PENKERIŲ IKI DVYLIKOS METŲ  
 BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA AREŠTU  
 BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA LAISVĖS ATĖMIMU IKI DVEJŲ METŲ  
 BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ  
 BAUDŽIAMASIS KODEKSAS  
 BAUDŽIAMASIS PERSEKIOJIMAS  
 BAUDŽIAMI LAISVĖS ATĖMIMU NUO AŠTUONERIŲ IKI PENKIOLIKOS METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU  
 BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ  
 BAUDŽIAMOJI BYLA BUVO IŠKELTA  
 BAUDŽIAMOJI BYLA DĖL tyčinio nužudymo; nužudymo; sukčiavimo; išžaginimo 
 BAUDŽIAMOJI BYLA IŠKELTA  
 BAUDŽIAMOJI BYLA NEBUS KELIAMA  
 BAUDŽIAMOJI BYLA NUTRAUKTA  
 BAUDŽIAMOJI BYLA  
 BAUDŽIAMOJI TEISĖ  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO IR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAKEITIMŲ IR PAPILDYMŲ  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO PATAISAS  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO PATAISOS  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO STRAIPSNIAI  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO STRAIPSNIS  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO STRAIPSNIUS  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO STRAIPSNĮ  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO  
 BAUDŽIAMOJO PERSEKIOJIMO ARBA BAUSMĖS ATLIKIMO  
 BAUDŽIAMOJO PERSEKIOJIMO  
 BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS  
 BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSE  
 BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO PATAISAS  
 BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO  
 BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSĄ  
 BAUDŽIAMOJO PROCESO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 BAUDŽIAMOJO PROCESO  
 BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO  
 BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE  
 BAUDŽIAMOJOJE TEISĖJE  
 BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN NUSTATYTA TVARKA  
 BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS  
 BAUDŽIAMOSIOS BYLOS DĖL chuliganizmo; nusikaltimų; šmeižto; tyčinio sunkaus kūno sužalojimo 
 BAUDŽIAMOSIOS BYLOS IŠKĖLIMAS  
 BAUDŽIAMOSIOS BYLOS IŠKĖLIMO  
 BAUDŽIAMOSIOS BYLOS NAGRINĖJIMAS  
 BAUDŽIAMOSIOS BYLOS NAGRINĖJIMO  
 BAUDŽIAMOSIOS BYLOS  
 BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS  
 BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE DĖL ŽALOS ATLYGINIMO  
 BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE  
 BAUDŽIAMUOSIUOSE ĮSTATYMUOSE  
 BAUDŽIAMUOSIUS ĮSTATYMUS  
 BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ NUSTATO ... 
 BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ UŽ nusikaltimus 
 BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ  
 BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ DĖL išžaginimo; kyšio; naujai paaiškėjusių aplinkybių; sukčiavimo; vagystės; turto prievartavimo 
 BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 BAUDŽIAMĄJĮ KODEKSĄ  
 BAUDŽIAMĄJĮ PERSEKIOJIMĄ  
 BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS DĖL nusikaltimų 
 BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS IR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO NUSTATYTA TVARKA ATLIEKA KVOTĄ  
 BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS  
 BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKAS  
 BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS  
 BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ TYRIMO  
 BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ  
 BAUDŽIAMŲJŲ ĮSTATYMŲ  
 BAUSTI PINIGINĖMIS BAUDOMIS