Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
gabenti BE LEIDIMŲ  
gydymas BE VAISTŲ  
gydytojai; pasaulis; televizija BE SIENŲ  
gyventi BE PROBLEMŲ  
gyvena; gyventi BE VILTIES  
 DAUG KAS BŪNA AIŠKU IR BE ŽODŽIŲ  
gyventi BE ALKOHOLIO  
gyventi BE BAIMĖS ir neapykantos; ir siaubo 
gyventi BE MEILĖS  
gyventi BE TIKĖJIMO  
gyventi; naktį BE MIEGO  
 DINGO BE PĖDSAKŲ  
 DINGO BE ŽINIOS  
 DINGUSIO BE ŽINIOS  
 DINGUSIŲ BE ŽINIOS  
 DINGUSIŲJŲ BE ŽINIOS  
 DINGĘ BE ŽINIOS  
 DINGĘS BE ŽINIOS  
keleivių važiavimas BE BILIETŲ  
kovų BE TAISYKLIŲ  
kūnas; raitelis; lavonas BE GALVOS  
laikomi DINGUSIAIS BE ŽINIOS  
lapelis BE DATOS  
likau BE KELNIŲ  
liko BE NIEKO  
liko BE PAVADINIMO  
liko BE VANDENS ir maisto 
liko; susmuko BE ŽADO  
likti BE DARBO  
likusiems BE TĖVŲ globos vaikams 
 GYDYTOJAI BE SIENŲ  
ministras; ministro BE PORTFELIO  
 GYVENIMAS BE paso; dainų 
muitinis tikrinimas atliekamas; procedūra muitinės įstaigose įforminama BE EILĖS  
mušė BE GAILESČIO  
ne; sulaikyti BE PAGRINDO  
 JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ KONFERENCIJA LIETUVA BE MOKSLO LIETUVA BE ATEITIES  
 JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ KONFERENCIJOS LIETUVA BE MOKSLO LIETUVA BE ATEITIES  
 JEI BE PRIEŽASTIES GESTŲ ŠVIESA UGNIS  
 JEIGU ĮMONĖ PER ŠEŠIS MĖNESIUS BE SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ IŠ VISO nepradeda naudoti limito 
 KAPAI BE KRYŽIŲ  
paliktas BE PRIEŽIŪROS  
 KAS IŠ JŪSŲ BE NUODĖMĖS  
paukštis; vanduo BE SPARNŲ  
 KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIAI IR ASMENYS BE PILIETYBĖS  
 KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIAMS IR ASMENIMS BE PILIETYBĖS  
 KLAUSIMAI BE ATSAKYMŲ  
 KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO  
pradėti šio projekto svarstymo procedūrą; preambulė priimta; ... straipsnis priimtas BE BALSAVIMO  
prekėmis; bagažas; parduoda BE DOKUMENTŲ  
 KUR PASAULIS BE TAVĘS O KUR TU BE PASAULIO  
 KURIOMIS DRAUDŽIAMA PREKIAUTI BE BANDEROLIŲ AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ  
produktus BE KONSERVANTŲ  
 LAIDOS BE TABU  
rinktis BE GINKLO  
 LAIKOMI DINGUSIAIS BE ŽINIOS  
 LAPELIS BE DATOS  
 LAVONAS BE IŠORINIŲ SMURTO ŽYMIŲ  
situacija; padėtis BE IŠEITIES  
 LIETUVA BE žydų 
 LIETUVA BE ATEITIES  
 LIETUVA BE MOKSLO LIETUVA BE ATEITIES  
slyvos BE KAULIUKŲ  
 LIETUVOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS MATMENIS  
sriuba BE DRUSKOS  
su PAŽEIDIMO PADARYMO ĮRANKIŲ KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO  
suknelė BE RANKOVIŲ  
 LIKO BE ATSAKO  
 LIKO BE DARBO  
 LIKO BE MEDALIŲ  
 LIKUSIUS BE TĖVŲ VAIKUS NAŠLAIČIUS  
 LIKUSIŲ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKŲ  
 LRYTAS LT VISA MEDŽIAGA PATEIKTA ŠIAME LAIKRAŠTYJE YRA ŠIO LAIKRAŠČIO NUOSAVYBĖ KOPIJUOTI PLATINTI BE UAB LIETUVOS RYTAS SUTIKIMO DRAUDŽIAMA  
sutiko; kalba BE ENTUZIAZMO  
 MES BE VILNIAUS nenurimsim 
 MINISTRAS BE PORTFELIO  
 MINISTRAS PIRMININKAS BRONISLOVAS LUBYS MINISTRAS BE PORTFELIO  
 MINISTRO BE PORTFELIO  
ugnis ar šviesa gestų BE PRIEŽASTIES  
upė BE KRANTŲ  
valstybė; namai BE ŠEIMININKO  
važiavimas BE BILIETO  
veikia BE APRIBOJIMŲ  
veiks; dirba BE SUTRIKIMŲ  
verkia; kūkčioja BE GARSO  
 NAMAI BE DŪMŲ  
virpa; draikosi BE VĖJO  
 NAMŲ BE DŪMŲ  
visi; visų; beveik BE IŠIMTIES  
vištiena; silkė BE KAULŲ  
vyrų dviviečių BE VAIRININKO varžybų finale 
į Lietuvą BE VIZŲ gali atvykti ... 
 NAŠLAIČIAI IR LIKĘ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAI  
 NAŠLAIČIAMS IR LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS  
 NAŠLAIČIAMS IR LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS  
 NAŠLAIČIŲ IR LIKUSIŲ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKŲ  
 NE BE PAGRINDO  
 NE BE PASIDIDŽIAVIMO  
įsigyti; pirkti BE RECEPTO  
 NELIKO BE ATGARSIO  
 NEPRAEINA BE PĖDSAKŲ  
 NETURI TEISĖS BE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS LEIDIMO  
 NUGRIEBTO PIENO MILTELIAI SU CUKRAUS AR KITŲ SALDŽIŲJŲ MEDŽIAGŲ PRIEDAIS ARBA BE JŲ  
šaudyti BE ĮSPĖJIMO  
šeima BE VAIKŲ  
šiaučius BE BATŲ kriaučius be kelnių 
šypsenos BE RAUKŠLIŲ  
 NUTEISTA LAISVĖS ATĖMIMU IR PATAISOS DARBAIS BE LAISVĖS ATĖMIMO  
 NĖ DIENOS BE eilutės 
žmogus BE DIEVO  
žmogus; dvasia BE VIETOS  
 PALIKTI BE PRIEŽIŪROS  
 PASAKA BE GALO  
... liko BE PASTOGĖS  
 PATAISOS DARBAIS BE LAISVĖS ATĖMIMO  
 PATAISOS DARBŲ BE LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ  
 PERVESTI Į UŽSIENĮ BE APRIBOJIMŲ  
 PLANETOS GYVENTOJŲ KURIE DAR GYVENA BE ELEKTROS  
 PRIIMTA BE BALSAVIMO  
 PRIIMTAS BE BALSAVIMO  
 PRIIMTI BE BALSAVIMO  
 PRITARTA BE BALSAVIMO  
 RASTAS BE IŠORINIŲ SMURTO ŽYMIŲ  
akmuo BE KRAUJO  
 STOVI BE DARBO  
 STRAIPSNIAI PRIIMTI BE BALSAVIMO  
 STRAIPSNIS PRIIMTAS BE BALSAVIMO  
 SU ASMENIU KURIS YRA KITOS VALSTYBĖS PILIETIS ARBA ASMUO BE PILIETYBĖS  
 TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS matmenis 
 TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS  
 APSIEITA BE ŽMONIŲ AUKŲ  
 UKRAINA BE Kučmos 
 UŽSIENIO PILIEČIAI IR ASMENYS BE PILIETYBĖS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIAMS IR ASMENIMS BE PILIETYBĖS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS  
 AR KITŲ MEDŽIOKLĖS ĮRANKIŲ KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO ARBA ATĖMIMĄ TEISĖS MEDŽIOTI  
 AR KITŲ MEDŽIOKLĖS ĮRANKIŲ KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO  
 ASMENIMS BE PILIETYBĖS  
 ASMENS BE PILIETYBĖS  
 ASMENŲ BE PILIETYBĖS NUOLAT GYVENANČIŲ LIETUVOJE  
 ASMENŲ KURIE ATVYKO Į VALSTYBĘ AR GYVENA JOJE BE LEIDIMO  
 VISI BE IŠIMTIES  
 VISIEMS BE IŠIMTIES  
 VISIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS BE ATSKIRŲ LEIDIMŲ  
 VISOMS BE IŠIMTIES  
 VISOS BE IŠIMTIES  
atleidžiant JĮ IŠ MINISTRO BE PORTFELIO pareigų 
 VISUS BE IŠIMTIES  
 VISŲ BE IŠIMTIES  
 VISŲ VARTOTOJŲ BE ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ  
 VYRIAUSYBEI SUTIKUS BE BALSAVIMO  
 ĮRAŠOMI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS ADVOKATŲ SĄRAŠĄ BE ADVOKATO PADĖJĖJO  
 ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ BE MUITO  
 ŽAIDĖ BE KEITIMŲ  
 ŽMOGUS BE pilietybės; praeities; vietos 
 ŽMOGUS BE DIEVO  
 ŽMOGUS BE SAVYBIŲ  
baigė BE BAUDOS TAŠKŲ  
baigėsi; derybos BE REZULTATŲ  
bausti BE PASIGAILĖJIMO  
beveik BE NUOSTOLIŲ baigė 
bute BE PATOGUMŲ  
buvo BE KEPURĖS  
buvo BE PRIEKAIŠTŲ  
cigarečių; cigaretės BE FILTRO  
 BAUDŽIAMAS BAUDA NUO PENKIŲ TŪKSTANČIŲ IKI DEŠIMTIES TŪKSTANČIŲ RUBLIŲ ARBA LAISVĖS ATĖMIMU IKI DVEJŲ METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI PENKERIŲ METŲ IR BAUDA AR BE BAUDOS ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ SU BAUDA AR BE BAUDOS  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI VIENERIŲ METŲ ARBA PATAISOS DARBAIS IR BAUDA AR BE BAUDOS ARBA TIK BAUDA  
 BE ABEJONIŲ  
 BE ABEJONĖS  
 BE ACTO ARBA ACTO RŪGŠTIES  
 BE AIŠKIOS PRIEŽASTIES  
 BE AKINIŲ nuo saulės 
 BE ASMENS DOKUMENTŲ  
 BE ATSAKO  
 BE ATSKIRO LEIDIMO  
 BE AUTORIAUS AR JO TEISIŲ PERĖMĖJO  
 BE AŠARŲ  
 BE BAIMĖS ir neapykantos; ir siaubo 
 BE BANDEROLIŲ ar kitų specialių ženklų 
 BE BANDEROLIŲ AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ  
 BE BŪTINO REIKALO  
 BE CEREMONIJŲ išprašyti 
 BE CUKRAUS ar kitų saldžiųjų medžiagų 
 BE DIDELIO ENTUZIAZMO  
 BE DIDELIO VARGO  
 BE DIDELIŲ PASTANGŲ  
 BE DIDELĖS ŽALOS  
 BE DIDESNIO VARGO NUGALĖJO ... 
 BE DIDESNIO VARGO  
 BE DIDESNIŲ PASTANGŲ  
 BE DIEVO malonės 
 BE GAILESČIO naikino; šaudė 
 BE GALO BE KRAŠTO  
 BE GALVOS ir kojų 
 BE GARSO ir vaizdo 
 BE GINKLO rankose; kariai 
 BE GYDYTOJO aprašymo; konsultacijos; leidimo; paskyrimo; recepto 
 BE GYVYBĖS žymių; požymių 
 BE GYVYBĖS ŽENKLŲ  
 BE IŠANKSTINIO NUSISTATYMO  
 BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO  
 BE IŠANKSTINIŲ SĄLYGŲ  
 BE IŠLYGŲ priimti; pripažinti; pritarti 
 BE JO SUTIKIMO  
 BE JO ŽINIOS  
 BE JOKIO ATLYGINIMO  
 BE JOKIO GAILESČIO  
 BE JOKIO KONKURSO  
 BE JOKIO PAGRINDO  
 BE JOKIO PASIPRIEŠINIMO  
 BE JOKIO PERSPĖJIMO  
 BE JOKIO REIKALO  
 BE JOKIO SĄŽINĖS GRAUŽIMO  
 BE JOKIO TIKSLO  
 BE JOKIO UŽMOKESČIO  
 BE JOKIO VARGO  
 BE JOKIOS ABEJONĖS  
 BE JOKIOS BAIMĖS  
 BE JOKIOS DISKRIMINACIJOS  
 BE JOKIOS IRONIJOS  
 BE JOKIOS PRIEŽASTIES  
 BE JOKIOS TVARKOS  
 BE JOKIŲ ABEJONIŲ  
 BE JOKIŲ APRIBOJIMŲ  
 BE JOKIŲ ATSKAITYMŲ  
 BE JOKIŲ CEREMONIJŲ  
 BE JOKIŲ IŠANKSTINIŲ SĄLYGŲ  
 BE JOKIŲ IŠIMČIŲ  
 BE JOKIŲ IŠLYGŲ  
 BE JOKIŲ KOMENTARŲ  
 BE JOKIŲ PAAIŠKINIMŲ  
 BE JOKIŲ PASTANGŲ  
 BE JOKIŲ SKRUPULŲ  
 BE JOKIŲ SĄLYGŲ  
 BE JOS ŽINIOS  
 BE JŲ SUTIKIMO  
 BE KALTĖS ir teismo; kalti 
 BE KELIŲ eismo kontrolės 
 BE KITŲ DALYKŲ  
 BE KITŲ PAGALBOS  
 BE KITŲ POŽYMIŲ  
 BE KLAIDŲ rašyti 
 BE KLIŪČIŲ išvažiuoti 
 BE KOMENTARŲ buvo aišku 
 BE KOMPROMISŲ kovoja 
 BE KONKURENCIJOS laimėjo ... 
 BE KONKURSO parduoti; užimti 
 BE KOVOS atiduoti; pateko; užleisti 
 BE KRAUJO PRALIEJIMO  
 BE KVAPO ir skonio 
 BE LAIKO pasenę 
 BE LANGŲ ir durų 
 BE LEIDIMO vaikščioti 
 BE LIETUVIŠKŲ GALŪNIŲ  
 BE LIETUVIŲ kalbos 
 BE MANO ŽINIOS  
 BE MUITO fizinis asmuo gali įvežti ... 
 BE MUITO MOKESČIO  
 BE MUITŲ įvežti; išvežti; mokesčių 
 BE NAUDOS eikvoti; sau 
 BE NIEKUR NIEKO  
 BE PAKEITIMŲ AR SU PAKEITIMAIS  
 BE PASKUTINIOJO SAKINIO  
 BE PATEISINAMOS PRIEŽASTIES  
 BE PATEISINAMŲ PRIEŽASČIŲ  
 BE PENKIŲ MINUČIŲ ... 
 BE PERSTOGĖS rūkė 
 BE PERTRAUKOS veikia 
 BE PINIGŲ kvotų; liko ... 
 BE POILSIO DIENŲ  
 BE POLICIJOS žinios; apsaugos 
 BE PRADŽIOS IR BE PABAIGOS  
 BE PRALAIMĖJIMŲ rungtyniauja; žaidžia 
 BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO  
 BE PRIEVARTOS ir neapykantos 
 BE PYKČIO ir pagiežos; ir šališkumo 
 BE PĖDSAKŲ dingsta 
 BE RIMTOS PRIEŽASTIES  
 BE RŪPESČIŲ gyventi 
 BE SAIKO gėrė 
 BE SKAUSMO gydome dantis; numirti 
 BE SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ  
 BE SKRUPULŲ griebė; naudojosi 
 BE STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ  
 BE SVARBIOS PRIEŽASTIES ARBA BE TEISĖTO PAGRINDO  
 BE SVARBIOS PRIEŽASTIES  
 BE SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ  
 BE SVARSTYMO priima nutarimą 
 BE SĄMONĖS gulėjo; rastas 
 BE TABU  
 BE TARPININKŲ pagalbos; parduoti 
 BE TEISMO nuosprendžio 
 BE TEISMO SPRENDIMO  
 BE TEISĖS dirbti; grįžti į Lietuvą 
 BE TEISĖS PARDUOTI JUOS KITIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS  
 BE TIKSLO parduoti; slampinėjo 
 BE TĖVO liko ...; ir motinos 
 BE TĖVŲ GLOBOS  
 BE UŽUOLANKŲ pasakė; pareiškė 
 BE VALSTYBĖS garantijos 
 BE VALSTYBĖS PARAMOS  
 BE VANDENS ir musė neišgyvens 
 BE VARGO įveikė; laimėjo; pateko 
 BE VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO  
 BE VYRO pagalbos; sutikimo 
 BE ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ  
 BE ŽALINGŲ ĮPROČIŲ  
 BE ŽALOS aplinkai; sau 
 BE ŽINIOS DINGO ... 
 BE ŽODŽIŲ kalbėjo; suprato 
dienoraštis BE DATŲ  
dingo BE PĖDSAKO  
dingo; dingusių BE ŽINIOS  
dirba BE SUSTOJIMO  
dirba BE POILSIO  
dirbdavo BE ATODAIROS  
dirbo BE ATOKVĖPIO  
dirbo BE ATVANGOS  
dirbo BE PERTRAUKOS  
dirbti; dirba BE ATLYGINIMO  
 BET KURIUO METU IR BE JOKIŲ FORMALUMŲ  
 BEVEIK BE GARSO  
draudžiama prekiauti; alkoholiniai gėrimai BE BANDEROLIŲ  
 BEVEIK BE IŠIMTIES  
 BEVEIK BE IŠIMČIŲ