Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BROLIŲ BEI SESERŲ  
 BUITINIŲ BEI BENDROJO NAUDOJIMO patalpų; vandenų zonas 
 BŪTINŲJŲ MEDIKAMENTŲ BEI MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 CHEMIJOS PRAMONĖS BEI JAI GIMININGŲ PRAMONĖS ŠAKŲ  
 DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ ATLYGIŲ SCHEMŲ BEI PRIEDŲ IR PRIEMOKŲ  
 DARBŲ IR PASLAUGŲ KAINAS BEI TARIFUS  
 DATĄ BEI ŽODŽIUS SU AUKCIONO DOKUMENTAIS  
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ BEI GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS BENDRIJŲ  
 DEPARTAMENTO TARNYBOS INSPEKCIJOS BEI PRIE MINISTERIJOS  
 DEPARTAMENTU PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS BEI MUITINĖS DEPARTAMENTU PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 DIAGNOSTIKOS BEI GYDYMO  
 DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ATSTOVYBĖMS BEI TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS  
 DIPLOMATINĖMS KONSULINĖMS ATSTOVYBĖMS BEI TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS  
 DIREKCIJOS SUDĖTYJE GALI BŪTI ĮSTEIGTI GAMTOSAUGOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS BEI KITI SKYRIAI  
 DRAUDIMO ĮMONIŲ BEI DRAUDIMO BROKERIŲ  
 DRAUDIMŲ BEI APRIBOJIMŲ  
 DRAUDŽIU ĮVEŽTI Į LIETUVĄ VISŲ RŪŠIŲ GYVULIUS IR PAUKŠČIUS JŲ PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS IŠ AFRIKOS AZIJOS PIETŲ IR ŠIAURĖS AMERIKOS ŽEMYNŲ  
 DRAUDŽIU ĮVEŽTI Į LIETUVĄ VISŲ RŪŠIŲ GYVULIUS IR PAUKŠČIUS JŲ PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS IŠ AZIJOS AFRIKOS PIETŲ IR ŠIAURĖS AMERIKOS ŽEMYNŲ TURKIJOS KINIJOS IZRAELIO JORDANIJOS  
 DUOMENŲ BEI PROGRAMINĖS ĮRANGOS  
 DĖL JUODŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO PARDAVIMO BEI EKSPORTO  
 DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO IR KRAŠTO APSAUGOS SISTEMŲ BEI AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO  
 DĖL PRAMONĖS ĮMONIŲ ĮSISKOLINIMO UŽ DUJAS ELEKTROS IR ŠILUMINĘ ENERGIJĄ BEI ATSISKAITYMO UŽ ŠIUOS IŠTEKLIUS  
 DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ KOMISINĖS PREKYBOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ BEI TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 DĖL VALIUTOS FONDŲ BEI ĮMOKŲ Į LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ  
 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS IR BENDROMS SU UŽSIENIO KAPITALU  
 DĖL VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ BEI KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ PANAUDOJIMO  
 DĖL VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU LENGVATŲ IR KAI KURIŲ KATEGORIJŲ PAREIGŪNŲ TARNAUTOJŲ BEI KITŲ ASMENŲ VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS  
 DĖL VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR VIEŠOSIOS APYVARTOS BEI VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS  
 DĖSTYTOJŲ BEI STUDENTŲ  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS BEI MUITINĖS DEPARTAMENTO NUSTATYTA tvarka 
 EKONOMINES SOCIALINES TEISES BEI INTERESUS  
 EKONOMINIO REGULIAVIMO IR ŪKININKŲ BEI ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ PAJAMŲ  
 EKSPORTO BEI IMPORTO  
 EUROPOS BENDRIJŲ BEI JŲ ŠALIŲ NARIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 FINANSINĖ BEI POLITINĖ ĮTAKA  
 FIZINIAMS BEI JURIDINIAMS ASMENIMS  
 FIZINĮ PASIRENGIMĄ BEI SVEIKATOS BŪKLĘ  
 GABENIMO BEI ATSISKAITYMO UŽ JUOS tvarką 
 GAMYBOS MOKSLO MEDICINOS BEI KITIEMS POREIKIAMS  
 GAUDYTI ŽUVIS BEI KITUS VANDENS GYVŪNUS  
 GAUNAMUS IŠ JAV BEI JŲ GAMINIUS  
 GAUTŲ PASKOLŲ BEI KITŲ VALSTYBINIŲ FONDŲ LĖŠŲ  
 GINKLUS BEI ŠAUDMENIS  
 GINKLŲ BEI ŠAUDMENŲ  
 GINČAI TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS BEI JŲ EKSPLOATAVIMO IŠLAIDŲ  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SAVININKŲ ATSISKAITYMO UŽ PASTATO EKSPLOATAVIMĄ IR KOMUNALINES BEI LAIDINIO RADIJO PASLAUGAS  
 HARMONIZUOTOS PREKIŲ APRAŠYMO IR KODAVIMO SISTEMOS ĮVEDIMO BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪROS  
 HIGIENOS NORMINIŲ AKTŲ BEI ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS  
 IEŠKOTI GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ BEI IDĖJAS  
 IMPORTO BEI EKSPORTO MUITAIS IR MOKESČIAIS  
 IMPORTO EKSPORTO BEI TRANZITO  
 IMPORTO IR EKSPORTO MUITŲ BEI MOKESČIŲ SURINKIMĄ  
 INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 INDIVIDUALIOS PERSONALINĖS ĮMONĖS BEI ŪKINĖS BENDRIJOS  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ IR ŪKINIŲ BENDRIJŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 INOVACIJŲ IR SMULKAUS BEI VIDUTINIO VERSLO ĮMONIŲ  
 INVALIDAMS BEI PENSININKAMS  
 INVESTICINIŲ SĄSKAITŲ TVARKYMO BEI APMOKĖJIMO UŽ įsigyjamus privatizavimo objektus taisyklėmis 
 INVESTUOJAMOS LĖŠOS Į ĮMONES BEI KITUS ŪKIO SUBJEKTUS  
 IR KITŲ PASTATŲ BEI STATINIŲ  
 IŠ UŽSIENIO GAMYBOS NAUDOJIMO BEI PREKYBOS JAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 IŠVADAS BEI KITĄ INFORMACIJĄ  
 IŠVADAS BEI PASIŪLYMUS  
 JURIDINIAI BEI FIZINIAI ASMENYS ATSAKO UŽ GAMYBOS PROCESO METU susidariusias atliekas 
 JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ TEISES IR PAREIGAS  
 JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 JŲ PRIEŽIŪRAI BEI EISMO SAUGUMUI UŽTIKRINTI  
 JŪROJE BEI KARTU SU VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PASIENIO POLICIJOS PADALINIAIS  
 KARTOGRAFINIŲ SCHEMŲ LEIDYBA BEI SPAUSDINIMU  
 KARŠTO VANDENS KIEKĮ BEI PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 KATALIKŲ BAŽNYČIA IR LIETUVIŲ BEI ŽYDŲ SANTYKIAI  
 KIAULES KIAULIENOS PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS IŠ KUBOS ITALIJOS ČEKIJOS AUSTRIJOS SLOVAKIJOS VOKIETIJOS ŽEMUTINĖS SAKSONIJOS MEKLENBURGO PRIEŠAKINĖS POMERANIJOS ŽEMIŲ  
 KIAULES KIAULIENOS PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS IŠ VOKIETIJOS ŽEMUTINĖS SAKSONIJOS MEKLENBURGO PRIEŠAKINĖS POMERANIJOS ŽEMIŲ  
 KIESŲ BEI A GALMINO PAGROBIMO  
 KITUOSE MIESTUOSE BEI RAJONUOSE  
 KITŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS BEI PAREIGOS  
 KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ TEISĖS BEI PAREIGOS  
 KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS GERIAUSIAM VERSLO PLANUI IR ZONOS STATUTUI PARENGTI BEI STEIGĖJŲ GRUPEI PARINKTI  
 KOMISIJOS ŠALČININKŲ RAJONO IR IGNALINOS RAJONO SNIEČKAUS GYVENVIETĖS TAIP PAT KAI KURIŲ KITŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ JŲ ORGANŲ BEI PAREIGŪNŲ ANTIKONSTITUCINEI VEIKLAI IŠTIRTI  
 KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE  
 KOMPENSAVIMO UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE UŽ PERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ  
 KOMPLEKSŲ BEI OBJEKTŲ APSAUGOS REIKALAMS  
 KONKURENCIJOS PLĖTOTĖS BEI KONKURENCINGUMO DIDINIMO  
prekyba jais kaip PAGRINDINE VEIKLA BEI INVESTICINIŲ BENDROVIŲ TURTO valdymu 
 KRAŠTO APSAUGOS BEI ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJŲ  
 KRAŠTOVAIZDŽIO KOMPLEKSUS BEI OBJEKTUS  
 KULTŪROS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ BEI VALDYMO  
 KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS KONTROLĖS TARNYBA MIŠKŲ BEI STATYBŲ PRIEŽIŪROS INSPEKCIJOS  
 KŪDIKIŲ VAIKŲ BEI PAAUGLIŲ MITYBOS GERINIMO  
 KŪDIKIŲ VAIKŲ BEI PAAUGLIŲ MITYBOS  
 KŪNO KULTŪROS BEI SPORTO  
 LAIKINOJO NEDARBINGUMO PAŠALPAS BEDARBIAMS GAUNANTIEMS BEDARBIO PAŠALPAS IŠSKYRUS MINIMALIĄ IR MAKSIMALIĄ ESANČIOMS NĖŠTUMO BEI GIMDYMO ATOSTOGOSE  
 LAIKO BEI ERDVĖS  
 LAIKOTARPIU TARP ŠIO NUTARIMO ĮSIGALIOJIMO IR NAFTOS PRODUKTŲ IMPORTO EKSPORTO DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS JAIS BEI MAŽMENINĖS PREKYBOS  
 LAIKRAŠČIAI BEI ŽURNALAI  
 LAIKRAŠČIUOSE BEI ŽURNALUOSE  
 LAIKRAŠČIŲ BEI ŽURNALŲ  
 LAIKYTI JUOS PREKYBOS BEI VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONIŲ SANDĖLIUOSE  
 LAIKYTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS BEI ĮSTATYMŲ  
 LANGŲ BEI DURŲ  
 LATVIJOJE BEI ESTIJOJE  
 LATVIJOS BEI ESTIJOS  
 LATVIŲ BEI ESTŲ  
 LIETUVOJE BEI UŽSIENYJE  
 LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ SĄJUNGOS BEI LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS IR LIETUVOS INVALIDŲ DRAUGIJOS  
 LIETUVOS BEI UŽSIENIO  
 LIETUVOS ISTORINIO DVASINIO BEI SOCIALINIO palikimo dalį 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BEI UŽSIENIO VALSTYBIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS POLICIJOS VIDAUS REIKALŲ SAUGUMO BEI KARO MOKYKLOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE ESANČIOSE ĮMONĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE BEI UŽSIENYJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS BEI KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 LIETUVOS RUSIJOS IR BALTARUSIJOS O VĖLIAU IR UKRAINOS BEI VIDURINĖS AZIJOS ŠALIŲ  
 LIETUVOS VYRAI BEI MOTERYS  
 LITO IR BAZINĖS VALIUTOS PIRKIMO BEI PARDAVIMO SANDORIUS  
 LITO IR BAZINĖS VALIUTOS PIRKIMO BEI PARDAVIMO  
 LITŲ IR BAZINĖS VALIUTOS PIRKIMO BEI PARDAVIMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL LR BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAKEITIMO PROJEKTUI BEI LR ĮSTATYMO DĖL LR ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO PROJEKTUI  
 MEDŽIAGĄ BEI KITUS NORMINIUS DOKUMENTUS  
 MEDŽIOKLĖS BEI ŽŪKLĖS  
 MIESTŲ BEI RAJONŲ  
 MIESTŲ IR RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ BEI MINISTERIJŲ IR KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ  
 MINISTERIJAI PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS BEI ORGANIZACIJOMS PER ŠIŲ INSTITUCIJŲ VADOVUS  
 MINISTERIJOMS DEPARTAMENTAMS KITOMS VALSTYBINĖMS TARNYBOMS BEI INSTITUCIJOMS  
 MINISTERIJOMS DEPARTAMENTAMS KITOMS VALSTYBINĖMS TARNYBOMS BEI SAVIVALDYBĖMS  
 MINISTERIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DEPARTAMENTŲ TARNYBŲ IR INSPEKCIJŲ PRIE MINISTERIJOS KITŲ JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ JOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ VADOVUS  
 MINISTERIJŲ BEI ŽINYBŲ  
 MINISTERIJŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ SAVIVALDYBIŲ BEI APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ  
 MISIJOJE BOSNIJOJE IR HERCEGOVINOJE BEI RYTŲ SLAVONIJOJE  
 MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS  
 MOKAMOS IŠ LABDAROS FONDŲ BEI LABDAROS ORGANIZACIJŲ  
 MOKESTIS UŽ KARŠTĄ VANDENĮ BEI PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 MOKESČIUS Į VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS BEI IMPORTO MOKESČIUS AKCIZĄ  
 MOKESČIŲ BEI PASLAUGŲ LENGVATOS FIZINIAMS ASMENIMS  
 MOKESČIŲ UŽ EKSPLOATAVIMĄ IR KOMUNALINES BEI LAIDINIO RADIJO PASLAUGAS  
 MOKSLO BEI TECHNIKOS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS BEI PROGRAMOMS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ ORGANIZAVIMO BEI FINANSAVIMO  
 MOKYMAS BEI APEIGOS  
 MOKYMO BEI AUKLĖJIMO  
 MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS  
 MOKĖJIMUS BEI ĮGŪDŽIUS  
 MOTERŲ BEI MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ TEISIŲ IR GALIMYBIŲ  
 MOTERŲ BEI VYRŲ  
 MOTINYSTĖS PAŠALPĄ UŽ NĖŠTUMO IR GIMDYMO LAIKOTARPĮ BEI ŠEIMOS NARIO slaugos pašalpą 
 MUITŲ IR KITŲ MOKESČIŲ BEI RINKLIAVŲ  
 MĖNESINIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ BEI PRIEDŲ DYDŽIUS  
 MĖSOS BEI PIENO PRAMONĖS ĮMONIŲ  
 MĖSOS IR PIENO BEI MAISTO PRAMONĖS  
 NAFTOS BEI GAMTINIŲ DUJŲ  
 NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ VAISTŲ BEI VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ  
 NARKOTINIŲ VAISTŲ IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ LAIKYMO APSKAITOS BEI IŠDAVIMO  
 NAUDOJIMO BEI VEIKLOS ŠIOJE TERITORIJOJE  
 NAUJĄ ŽEMĖS SKLYPĄ INDIVIDUALIAI STATYBAI BEI KITAI PASKIRČIAI  
 NEAPMOKESTINANT IMPORTO MUITAIS BEI MOKESČIAIS  
 NEGYVENAMUOSIUS PASTATUS STATINIUS BEI PATALPAS  
 NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATINIŲ IR PATALPŲ NUOMOS BEI PASKIRSTYMO  
 NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR TEISES Į JĮ BEI DOKUMENTUS  
 NIUJORKE BEI VAŠINGTONE  
 NORMAS BEI APSKAITOS TVARKĄ  
 NUMERIS AUTOMOBILIO MARKĖ BEI REGISTRACIJOS NUMERIS IR PAN  
 NUMERIS AUTOMOBILIO MARKĖ BEI REGISTRAVIMO NUMERIS IR PAN  
 NUOMĄ IR KOMUNALINES BEI RYŠIŲ PASLAUGAS  
 NUOSTATAI BEI KITI NORMINIAI DOKUMENTAI  
 NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS BEI ASMENIMS NUOLAT IR LEGALIAI GYVENANTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
ūkininkų KVALIFIKACIJOS KĖLIMO BEI FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ  
 NUSTATYTĄJA TVARKA NAGRINĖJA GYVENTOJŲ PAREIŠKIMUS SKUNDUS BEI PASIŪLYMUS IR IMASI REIKIAMŲ PRIEMONIŲ KAD BŪTŲ IŠSPRĘSTI JUOSE KELIAMI KLAUSIMAI  
 ORGANIZACIJŲ IR FIZINIŲ BEI JURIDINIŲ ASMENŲ  
 PAGAL ŠĮ IR KITUS ĮSTATYMUS BEI TEISĖS AKTUS  
 PAGRINDINIŲ PREKIŲ BEI PASLAUGŲ GRUPIŲ KAINŲ INDEKSAI  
 PAIMTI BEI KONFISKUOTI ŽVEJYBOS ĮRANKIAI  
 PAJAMŲ BEI IŠLAIDŲ  
 PAKEISTI ŽEMĖS ŪKIO SVEIKATOS APSAUGOS BEI ŠVIETIMO FINANSAVIMĄ  
 PAKEITIMŲ PROJEKTŲ BEI DETALIŲ PLANŲ RENGIMĄ  
 PAKETŲ ANTSPAUDŲ PAVYZDŽIUS BEI FORMAS  
 PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINIŲ BEI SKYRIŲ  
 PASISTATYTŲ PASTATŲ BEI STATINIŲ  
 PASKOLŲ SUTARČIŲ SU EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKU TRANSPORTO PROJEKTUI FINANSUOTI BEI JAPONIJOS EKSPORTO IMPORTO BANKU  
 PASKOLŲ SUTARČIŲ SU EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKU TRANSPORTO PROJEKTUI FINANSUOTI BEI SU JAPONIJOS EKSPORTO IR IMPORTO BANKU  
 PASTATŲ BEI STATINIŲ  
 PATAISOS DARBŲ IR SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGŲ  
 PATEIKIMO BEI NAGRINĖJIMO  
 PAŠALPOS MOKAMOS IŠ VALSTYBĖS BEI SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠŲ  
 PAŽEIDĖJO ASMENYBĘ IR KONKREČIAS APLINKYBES BEI SITUACIJĄ  
 PLANĄ BEI PASIŪLYMUS DĖL KARIUOMENĖS DALINIŲ DISLOKAVIMO  
 PLAUKIOJIMO PRIEMONĖS BEI ŽVEJYBOS ĮRANKIAI  
 POLICIJOS BEI PROKURATŪROS OPERATYVINĖ GRUPĖ  
 POLICIJOS IR VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS VIDAUS TARNYBOS BEI VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO PAREIGŪNAMS  
 POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ BEI JŲ ŠEIMOS NARIŲ  
 PORNOGRAFIJOS BEI SMURTO  
 PRAMONĖS ĮMONĖMS BEI KITOMS ORGANIZACIJOMS  
 PREKIŲ BEI PASLAUGŲ  
 PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽENKLŲ BEI FIRMŲ VARDŲ  
 PRIE VANDENS TELKINIŲ AR GYVENVIEČIŲ ESANTIEMS MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS KURIŲ SĄRAŠUS TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 PRIE VANDENS TELKINIŲ AR GYVENVIEČIŲ ESANTIEMS MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS  
 PRIEŽIŪRĄ APSAUGĄ BEI MIŠKO IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ  
 PRIEŽIŪRĄ BEI APSAUGĄ  
 PRIEŽIŪRĄ IR KONTROLĘ PAGAL KOMPETENCIJĄ VYKDO APLINKOS APSAUGOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS KONTROLĖS STATYBŲ PRIEŽIŪROS IR MIŠKŲ INSPEKCIJOS BEI REGIONINIO PARKO TARNYBOS  
 PRIVALUMUS BEI TRŪKUMUS  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKĄ BEI JOS NARIUS SKIRIA IR ATLEIDŽIA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS  
 PROKURATŪROS BEI VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO DALINIO PAKEITIMO  
 PUOSELĖTI KULTŪROS PALIKIMĄ BEI REGIONO TRADICIJAS  
 ALKOHOLINIUS GĖRIMUS BEI JŲ ŽALIAVAS  
 PVM SUMOS UŽ PARDUOTAS PREKES BEI SUTEIKTAS PASLAUGAS  
 RADIJO BEI TELEVIZIJOS  
 REGIONINIO PARKO TARNYBA BEI SAVIVALDOS INSTITUCIJOMIS  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOS APSAUGOS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪRĄ BEI KONTROLĘ PAGAL KOMPETENCIJĄ VYKDO ... 
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE  
 REGLAMENTUOTI ŪKINĘ VEIKLĄ BEI URBANIZACIJOS PLĖTOTĘ  
 REIKALINGAS ŽINIAS BEI DOKUMENTŲ NUORAŠUS  
 REKONSTRUOJAMI PAGAL TEISĖS AKTUOSE IR TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTUOSE NURODYTUS REIKALAVIMUS ATSIŽVELGIANT Į REGIONO ARCHITEKTŪROS SAVITUMUS AUKŠTINGUMĄ POBŪDĮ FORMAS TRADICINES STATYBINES MEDŽIAGAS BEI KRAŠTOVAIZDŽIO POBŪDĮ  
 REKREACINĘ IR ŠVIETĖJIŠKĄ BEI PROPAGANDINĘ REGIONINIO PARKO VEIKLĄ  
 RENGTI ĮSTATYMŲ PROJEKTUS BEI PASIŪLYMUS DĖL VALSTYBĖS KONTROLĖS SISTEMOS TOBULINIMO  
 RINKTI SAVO ATSTOVUS ORGANIZUOTI SAVO APARATĄ IR VEIKLĄ BEI FORMUOTI SAVO VEIKLOS PROGRAMĄ VALSTYBĖS ORGANAMS  
 RYŠIŲ BEI DUOMENŲ PERDAVIMO PASLAUGAS  
 SANTUOKOS BEI ŠEIMOS  
 SAVIVALDYBĖS PAGAL KONSTITUCIJOS BEI ĮSTATYMŲ APIBRĖŽTĄ KOMPETENCIJĄ  
 SEIMO BEI VYRIAUSYBĖS  
 SEIMO BIUDŽETO IR FINANSŲ BEI EKONOMIKOS  
 SEIMO ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS  
 SIŪLYMUS DĖL PREKIŲ EKSPORTO IR IMPORTO REGULIAVIMO TVARKOS BEI MUITŲ TARIFŲ  
 SIŪLYMŲ NUKABINTI BET KOKIUS NE LIETUVIŠKUS UŽRAŠUS BEI PRITAIKYTI UŽSIENIETIŠKUS PAVADINIMUS LIETUVIO AUSIAI  
 SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ BEI IŠMOKŲ  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO BEI FINANSŲ  
 SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGAS  
 SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGOJE  
 SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGOS  
 SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGOSE  
 SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGĄ  
 SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGĄ  
 SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGŲ  
 SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS  
 SPALVOTIEJI METALAI JŲ LYDINIAI LAUŽAS BEI ATLIEKOS  
 SPALVOTUOSIUS METALUS JŲ LYDINIUS LAUŽĄ BEI ATLIEKAS  
 SPALVOTŲJŲ METALŲ JŲ LAUŽO BEI ATLIEKŲ  
 SPALVOTŲJŲ METALŲ JŲ LYDINIŲ LAUŽO BEI ATLIEKŲ SUPIRKIMO  
 SPALVOTŲJŲ METALŲ JŲ LYDINIŲ LAUŽO BEI ATLIEKŲ  
 SPALVOTŲJŲ METALŲ LAUŽĄ BEI ATLIEKAS  
 SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 SPORTO KLUBO GINTARAS BEI VILNIAUS IR ŠIAULIŲ SPORTO DRAUGIJOS  
 SPROGSTAMĄSIAS MEDŽIAGAS BEI ELEKTROS SROVĘ  
 STATYBŲ PRIEŽIŪROS BEI MIŠKŲ INSPEKCIJOS  
 STEBĖTOJŲ TARYBOS BEI VALDYBOS NARYS  
 STEIGĖJŲ IR ŠIŲ TARNYBŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ BEI DARBUOTOJŲ  
 STRATEGIJĄ BEI TAKTIKĄ  
 STRUKTŪRAS BEI SANTYKĮ SU SAVO KALBA  
 STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVUS BEI KITUS DARBUOTOJUS  
 SU TUO SUSIJUSIĄ RIZIKĄ BEI ATSAKOMYBĘ  
 SUGRĮŽIMO Į LIETUVĄ BEI APRŪPINIMO BUTAIS IR DARBU  
 SUOMIJOS RESPUBLIKOS BEI ŠVEDIJOS KARALYSTĖS  
 SUPIRKTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE VARĮ IR KITUS SPALVOTUOSIUS METALUS JŲ LYDINIUS LAUŽĄ BEI ATLIEKAS  
 SUTARTIES BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS  
 SUTARČIŲ BEI SUSITARIMŲ  
 SVARBIAUSI VALSTYBĖS BEI TAUTOS GYVENIMO KLAUSIMAI  
 SVARBIAUSIAS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS BEI GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO tarptautines sutartis 
 SVARSTYTI IR TEIKTI IŠVADAS BEI PASIŪLYMUS DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ  
 SVEIKATOS APSAUGOS BEI SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJŲ  
 SVEIKATOS APSAUGOS BEI SOCIALINĖS APSAUGOS  
 SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITŲ GYVENTOJŲ APTARNAVIMO ĮSTAIGŲ VADOVAI  
 SĄLYGAS BEI TVARKĄ  
 TAM SKIRTOSE ZONOSE BEI VIETOSE  
 TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ ATLYGIŲ SCHEMŲ BEI PRIEDŲ IR PRIEMOKŲ  
 TARP EUROPOS BENDRIJŲ BEI JŲ ŠALIŲ NARIŲ  
 TARPTAUTINIO KONKURSO KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS GERIAUSIAM VERSLO PLANUI IR ZONOS STATUTUI PARENGTI BEI STEIGĖJŲ GRUPEI PARINKTI  
 TARPVALSTYBINIUS RYŠIUS BEI DRAUGIŠKĄ TAUTŲ BENDRADARBIAVIMĄ  
 TAURIŲJŲ METALŲ ATLIEKŲ IR LAUŽO SUPIRKIMO BEI PERDIRBIMO  
 TAURIŲJŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ BEI JŲ GAMINIŲ  
 TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ BEI AUTOMOBILIŲ DEGALŲ  
 APLINKOS APSAUGOS BEI GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 APLINKOS APSAUGOS BEI STATYBOS IR URBANISTIKOS  
 TEISES BEI LAISVES  
 TEISES BEI PAREIGAS  
 TEISES Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR NEKILNOJAMOJO TURTO BEI TEISIŲ Į JĮ  
 TEISINES BEI TECHNINES PASLAUGAS  
 APLINKOS APSAUGOS INSTITUCIJŲ BEI JŲ PAREIGŪNŲ  
 TEISINIUS SANTYKIUS TARP VAIKO IR JO MOTINOS BEI TĖVO  
 TEISMŲ VEIKLOS BEI TEISĖJŲ IR TEISMŲ NEPRIKLAUSOMUMO  
 TEISĖS BEI PAREIGOS  
 TERITORIJŲ RIBAS BEI CENTRUS  
 TIESIOGINEI VEIKLAI SKIRTIEMS PASTATAMS IR ĮRENGINIAMS STATYTI BEI EKSPLOATUOTI  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ BEI PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO  
 TURTO BEI PAJAMŲ  
 TURTĄ BEI PAJAMAS  
 TURTĄ VALDO NAUDOJA BEI DISPONUOJA JUO  
 TVARKOS BEI SĄLYGŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS  
 APSKAIČIUOTA SUMA BEI MOKĖJIMO BŪDAS UŽ PREKĘ  
 UOSTO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BEI VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ  
 UŽ KURIUOS NUSTATYTI IMPORTO EKSPORTO MUITAI IR MOKESČIAI AR KURIEMS TAIKOMI ĮVEŽIMO IŠVEŽIMO DRAUDIMAI BEI APRIBOJIMAI  
 UŽ KURIUOS NUSTATYTI IMPORTO EKSPORTO MUITAI IR MOKESČIAI ARBA KURIEMS TAIKOMI ĮVEŽIMO IŠVEŽIMO DRAUDIMAI BEI APRIBOJIMAI  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ATSTOVYBĖMS BEI TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS UŽ ĮSIGYTAS PREKES GAUTAS PASLAUGAS  
 UŽTIKRINANT VIEŠĄJĄ TVARKĄ VISUOMENĖS RIMTĮ BEI SAUGUMĄ  
 VADOVUS IR KITUS PAREIGŪNUS BEI KRAŠTO APSAUGOS IR VIDAUS REIKALŲ SISTEMŲ KARIUOMENIŲ karininkus 
 VAIKŲ BEI JAUNIMO  
 VAIKŲ IR JAUNIMO GLOBOS BEI AUKLĖJIMO  
 VAISIŲ BEI DARŽOVIŲ  
 VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ BEI SAVIVALDYBIŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS BEI TERITORINIŲ SKYRIŲ  
 VALSTYBINIŲ ARBITRŲ BEI VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ  
 VALSTYBINIŲ BEI VALSTYBINIŲ AKCINIŲ IR KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS BEI VALDYMO INSTITUCIJOS IR VIETINĖS VALDŽIOS BEI VALDYMO INSTITUCIJOS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO BEI TEISĖSAUGOS ORGANŲ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ BEI ŪKIO SUBJEKTŲ  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ BEI KITŲ BIUDŽETINIŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINES IŠMOKAS BEI KITAS TIKSLINES KOMPENSACIJAS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ BEI KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ ESANČIŲ GYVENTOJŲ INVESTICINĖSE SĄSKAITOSE DEPONAVIMO  
 VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ BEI KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 VALSTYBĖS VIENKARTINĖS IŠMOKOS BEI KITOS TIKSLINĖS KOMPENSACIJOS  
 VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO BEI ĮRENGINIŲ  
 VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLĄ BEI ĮRENGINIUS  
 VARIO IR KITŲ SPALVOTŲJŲ METALŲ JŲ LYDINIŲ LAUŽO BEI ATLIEKŲ SUPIRKIMO  
 VARIO IR KITŲ SPALVOTŲJŲ METALŲ JŲ LYDINIŲ LAUŽO BEI ATLIEKŲ  
 VARĮ IR KITUS SPALVOTUOSIUS METALUS JŲ LYDINIUS LAUŽĄ BEI ATLIEKAS  
 VARĖNOS RAJONO VARĖNOS MIESTO BEI ŠIO RAJONO VARĖNOS APYLINKĖS  
 VERTINGŲ RŪŠIŲ ŽUVIS BEI VANDENS BESTUBURIUS GYVŪNUS  
 VERTYBES BEI TIESĄ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR VIEŠOSIOS APYVARTOS BEI VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS  
 VIDAUS REIKALŲ VALSTYBĖS SAUGUMO KRAŠTO APSAUGOS BEI PROKURATŪROS SISTEMŲ  
 VIDURIO BEI RYTŲ EUROPOS  
 ASMENS BEI TURTO SAUGOS  
 ASMENS BEI TURTO  
 VII SKYRIUS LIETUVOS BANKO MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ BEI KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ PRIIMTI TEISĖS AKTAI  
 VILNIAUS BEI KAUNO  
 VILNIUJE BEI KAUNE  
atleidžiant JAS NUO NESUMOKĖTŲ MOKESČIŲ BEI KITŲ ĮMOKŲ IR VEIKLOS  
 ATASKAITAS BEI KITUS DOKUMENTUS  
atleistas iš ... KLEBONO PAREIGŲ BEI NUO PAREIGOS APTARNAUTI ... parapiją 
 VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 VYRIAUSIAJAI RINKIMŲ KOMISIJAI BEI MIGRACIJOS DEPARTAMENTUI  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA BEI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA PRIVALO UŽTIKRINTI ... 
 VYRŲ BEI MOTERŲ  
 ZONOS VERSLO PLANUI IR ZONOS STATUTUI PARENGTI BEI STEIGĖJŲ GRUPEI PARINKTI  
 ĮMONIŲ BEI ORGANIZACIJŲ  
 ĮMONIŲ VADOVAI BEI KITI PAREIGŪNAI PRIVALO IŠNAGRINĖTI ... 
 ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVAI BEI FIZINIAI ASMENYS  
 ĮMONĖSE ĮSTAIGOSE BEI ORGANIZACIJOSE  
 ĮREGISTRUOTOMS ĮMONĖMS ĮSTAIGOMS BEI ORGANIZACIJOMS  
 ĮRENGTI BEI NAUDOTI TELEVIZIJOS IR RADIJO stotis 
 ĮSISENĖJUSIŲ SKOLŲ BIUDŽETUI ĮSTATYME NUMATYTUS JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ BEI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIUS IR BENDRĄJĮ AKCIZĄ ĮVYKDĖ  
 ĮSTATYMAI BEI KITI TEISĖS AKTAI KURIE NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 ĮSTATYMO REIKALAVIMAI DĖL PAREIŠKIMŲ BEI PRANEŠIMŲ  
 ĮVAIRIŲ VALDŽIOS ATSTOVŲ BEI POLITINIŲ VEIKĖJŲ UŽUOJAUTŲ  
 ŠALTO IR KARŠTO VANDENS BEI DUJŲ  
 ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ SAVIGYNAI BEI JŲ ŠAUDMENŲ ĮSIGIJIMO LAIKYMO NEŠIOJIMOSI  
 ŠIAME IR KITUOSE ĮSTATYMUOSE BEI TEISĖS AKTUOSE  
 ŠIAME ĮSTATYME BEI KITUOSE NORMINIUOSE AKTUOSE  
 ŠIAULIŲ LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VERSLO PLANUI IR STATUTUI PARENGTI BEI STEIGĖJŲ GRUPEI PARINKTI  
 ŠVIETIMO IR KULTŪROS ĮSTAIGOSE BEI GYDYTOJŲ pareigas valstybinėse gydymo įstaigose 
 ŠVIETIMO IR MOKSLO BEI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJŲ  
 ŠVIETIMO KULTŪROS IR KITOS ĮSTAIGOS BEI ORGANIZACIJOS  
 ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BEI MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ  
 ŽEMĖS SKLYPO NUOSAVYBĖS BEI NAUDOJIMO TEISĖS  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS SVARSTĖ ... 
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETO  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETUI  
 ATSAKINGA UŽ GATVIŲ BEI KITŲ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ PAVADINIMŲ apskaitos tvarkymą 
 ŽMONIŲ BEI TAUTŲ  
 ŽUVIES BEI KITŲ VANDENS GYVŪNŲ GAUDYMUI  
 ŽUVŲ BEI KITŲ VANDENS GYVŪNŲ  
 ATSISKAITYMO UŽ ELEKTROS IR ŠILUMINĘ ENERGIJĄ DUJAS BEI RYŠIŲ PASLAUGAS  
 ATSISKAITYMO UŽ ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJĄ DUJAS BEI RYŠIŲ PASLAUGAS  
 ATSISKAITYMŲ UŽ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMĄ IR KOMUNALINES BEI RYŠIŲ PASLAUGAS  
 ATSKAITYMŲ Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS NORMATYVŲ BEI DOTACIJŲ  
 ATSTOVYBIŲ IR ORGANIZACIJŲ PAREIGŪNAMS BEI JŲ ŠEIMŲ NARIAMS  
 ATVIROS LIETUVOS FONDAS BEI LR SEIMAS  
 AUKSO BEI SIDABRO  
 BANKUS IR KITAS KREDITO BEI FINANSŲ ĮSTAIGAS 
 BAZINĖS VALIUTOS JAV DOLERIO IR OFICIALŲ LITO KURSĄ BEI LIETUVOS BANKO NUSTATYTĄ LITO IR UŽSIENIO VALIUTOS SANTYKĮ  
 BEI DAUGELIS KITŲ ... 
 BEI KITI ASMENYS  
 BEI KITI DAIKTAI  
 BEI KITI GAMTOS IŠTEKLIAI YRA LIETUVOS NACIONALINIS TURTAS  
 BEI KITI RENGINIAI  
 BEI KITOSE PRIVAČIOSE ĮSTAIGOSE AR ĮMONĖSE  
 BEI KITUS DAIKTUS  
 BEI KITUS DOKUMENTUS  
 BEI KITŲ ASMENŲ TEISĖS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 BEI KITŲ ASMENŲ  
 BEI KITŲ DAIKTŲ  
 BEI KITŲ ŠALIŲ  
 BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ BEI VALSTYBINĖS HIGIENOS INSPEKCIJOS