Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DRAUGIŠKŲ SANTYKIŲ IR GERO KAIMYNINIO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 DRAUGIŠKŲ SANTYKIŲ IR GERO KAIMYNINIO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES RATIFIKAVIMO  
 DRAUGIŠKŲ SANTYKIŲ IR GERO KAIMYNINIO BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ  
 DRAUGYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 DRAUGYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ  
 DRAUGYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO  
 DĖL BENDRADARBIAVIMO gynybos srityje; ir abipusės pagalbos šioje srityje; kovojant su terorizmu; kultūros, švietimo ir mokslo srityse 
 EKONOMINIAM MOKSLINIAM TECHNINIAM IR KULTŪRINIAM BENDRADARBIAVIMUI UŽTIKRINTI  
 EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJA  
 EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS OECD  
 EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS  
 EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO SU UŽSIENIU  
 EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO  
 EKONOMINIS BENDRADARBIAVIMAS  
 EKONOMINĮ BENDRADARBIAVIMĄ  
 EUROPOS KONVENCIJOS DĖL BENDRADARBIAVIMO PER SIENAS TARP TERITORINIŲ bendrijų 
 EUROPOS KONVENCIJĄ DĖL BENDRADARBIAVIMO PER SIENAS TARP TERITORINIŲ bendrijų 
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO KONFERENCIJOS  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJA ESBO  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJA  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJAI  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS ESBO MISIJOS  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS ESBO  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS MISIJOS  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO  
 GLAUDESNIO BENDRADARBIAVIMO  
 GLAUDUS BENDRADARBIAVIMAS  
 KARINIO BENDRADARBIAVIMO  
 KOMUNIKACIJOS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO  
 KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ APSAUGOS IR BENDRADARBIAVIMO  
 KULTŪRINIO BENDRADARBIAVIMO  
 KULTŪRINĮ BENDRADARBIAVIMĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
susitarimai; sutarčių DĖL BENDRADARBIAVIMO  
 MOKSLINIO BENDRADARBIAVIMO  
 MUITINIŲ BENDRADARBIAVIMO TARYBOS  
 PASIRAŠYTA BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS  
 PASIRAŠĖ BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ SU Lietuvos ... 
 PASIRAŠĖ BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ  
 POLITINIO BENDRADARBIAVIMO  
 PREKYBINIO BENDRADARBIAVIMO IR LAISVOSIOS PREKYBOS  
 PREKYBINIO IR EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO  
 PREKYBINIO IR EKONOMINIO MOKSLINIO TECHNINIO IR KULTŪRINIO BENDRADARBIAVIMO  
 REGIONINIO BENDRADARBIAVIMO  
 REMDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 SUTARČIŲ SUSITARIMŲ DĖL PREKYBINIO IR EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO  
 SĄMONINGO BENDRADARBIAVIMO SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO  
 TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS  
 TARPTAUTINĮ BENDRADARBIAVIMĄ  
 TARPVALSTYBINIUS RYŠIUS BEI DRAUGIŠKĄ TAUTŲ BENDRADARBIAVIMĄ  
 TAUTŲ BENDRADARBIAVIMĄ  
 TECHNINIO BENDRADARBIAVIMO  
 TIKINČIŲJŲ PASAULIEČIŲ BENDRADARBIAVIMO  
 TOLESNIO BENDRADARBIAVIMO  
 BALTIJOS ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMO  
 BENDRADARBIAVIMAS SU Rusija; KGB; kolegomis; NATO; užsieniu; Vakarais; kaimynais 
 BENDRADARBIAVIMO FORMAS  
 BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS  
 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ  
 BENDRADARBIAVIMO SU NATO; Rusija; Kaliningrado sritimi; užsieniu; Jungtinių Tautų karo nusikaltimų tribunolu; Hagos tribunolu 
 BENDRADARBIAVIMO SU KGB  
 BENDRADARBIAVIMO SU KITOMIS ĮSTAIGOMIS IR ORGANIZACIJOMIS  
 BENDRADARBIAVIMO SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS  
 BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ  
 BENDRADARBIAVIMU SU Izraeliu 
 BENDRADARBIAVIMU SU KGB  
 BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 BENDRADARBIAVIMĄ SU JAV; NATO; Rusija; Lietuva; sovietų saugumu; Hagos tribunolu 
 BENDRADARBIAVIMĄ SU KGB  
 BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO