Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUITINIŲ BEI BENDROJO NAUDOJIMO patalpų; vandenų zonas 
... KV METRŲ BENDROJO PLOTO  
 BŪTINA NURODYTI IŠVEŽANT PREKES IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS ĮFORMINTO BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 DALIS BENDRAME kapitale 
... LITO UŽ KV METRĄ BENDROJO NAUDINGOJO PLOTO  
 DATA BENDROJO DOKUMENTO NR MUITINĖS ĮSTAIGA  
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ  
... LITŲ BENDROSIOS NOMINALIOS VERTĖS  
 DĖL BENDROJO AKCIZO  
 DĖL BENDROJO DOKUMENTO MUITINIO ĮFORMINIMO  
 DĖL BENDROJO DOKUMENTO PILDYMO INSTRUKCIJOS  
 DĖL BENDROS LIETUVOS IR JAV ĮMONĖS STEIGIMO  
 DĖL BENDROS PREKIŲ IMPORTO IR EKSPORTO tarifinių kvotų administravimo tvarkos 
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO PRIE BENDROJO SUSITARIMO DĖL MUITŲ TARIFŲ IR PREKYBOS GATT  
 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS IR BENDROMS SU UŽSIENIO KAPITALU  
 EKSPORTO IR TRANZITO BENDROJO DOKUMENTO RINKINYJE  
 GALIME PRITARTI BENDRU SUTARIMU  
 INTEGRAVIMO Į BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS  
 JEIGU PATEIKIAMAS BENDRASIS DOKUMENTAS  
 KIEKVIENAS IŠ BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS  
 MIESTO BENDROJO PLANO  
 MINISTRO LEIDŽIAMI ĮSAKYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI REGISTRUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO NUSTATYTA TVARKA PRIREIKUS LEIDŽIA KARTU SU KITAIS MINISTRAIS BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
 MOKYTŲSI BENDROJO LAVINIMO AR KITOKIO TIPO mokykloje 
 MUITO SUMA NURODOMA APSKAIČIUOTA MUITO SUMA LITAIS PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTA IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 NORMATYVINIO BENDROJO NAUDINGOJO PLOTO ŠILDYMĄ  
šie objektai ĮEINA Į BENDRĄ namų valdos sudėtį 
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į DALĮ BENDRO TURTO  
 NURODOMAS SUTRUMPINTAS GARANTIJOS PAVADINIMAS DP DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS BG BANKO LAIDAVIMO DOKUMENTAS BB BENDROJI GARANTIJA PG PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO GARANTINIS RAŠTAS GN KAI GARANTIJA NETAIKOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS MUITINĖS DEPARTAMENTO AR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS SPRENDIMU  
 NUSTATYTA RINKOS KAINA BENDRA BIRŽOS PREKYBOS APYVARTA  
 PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES IKI SVEIKO SKAIČIAUS JEIGU MUITAS ARBA MOKESTIS SPECIFINIS  
 PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 PANEVĖŽIO BENDROJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 PARAŠAS A V MUITINĖS ŽYMOS BENDROJO DOKUMENTO NR ... 
 PAČIA BENDRIAUSIA PRASME  
 PILDANT BENDRĄJĮ DOKUMENTĄ  
 AKCIJŲ KAINA NEPAKITO BENDRA CENTRINĖS RINKOS AKCIJŲ APYVARTA BUVO ... 
 AKCIZO SUMA LITAIS PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTA IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 PRAVIENIŠKIŲ BENDROJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 PRAVIENIŠKIŲ BENDROJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SUMA LITAIS PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTA IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 PRIE BENDRO STALO  
 RASTI BENDRĄ KALBĄ  
 REGIONINIO PARKO NUOSTATAI BENDROSIOS NUOSTATOS  
 SIEKIANT BENDRO TIKSLO  
 STEIGIANT BENDRĄ ĮMONĘ SU UŽSIENIO FIRMA  
 STEIGIANT BENDRĄ ĮMONĘ SU VOKIETIJOS FIRMA  
 STEIGTI BENDRAS ĮMONES  
 SUSITARTI DĖL BENDRO KANDIDATO Į PREZIDENTUS  
 SVORIS VIRŠIJA LEIDŽIAMĄ AŠIES APKROVĄ AR TRANSPORTO PRIEMONĖS BENDRĄJĄ MASĘ  
 SĄMATINĖMIS KAINOMIS BENDRAS STATYBOS KAINŲ INDEKSAS  
 TIK BENDRAIS BRUOŽAIS  
 TRANSPORTO DOKUMENTŲ IR BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO  
 TRANZITO BENDROJO DOKUMENTO RINKINIO KROVINIO LYDRAŠČIO  
 TURI BŪTI PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTAS  
 APSKAIČIUOJANT APMOKESTINAMĄJĮ PELNĄ IŠ BENDRŲJŲ PAJAMŲ  
 VALIUTA IR BENDROJI faktūrinė vertė 
 VALSTYBINĖSE IR SAVIVALDYBIŲ BENDROJO LAVINIMO PROFESINĖSE bei aukštesniosiose mokyklose 
 VALSTYBĖ REGULIUOJA ŪKINĘ VEIKLĄ TAIP KAD JI TARNAUTŲ BENDRAI TAUTOS GEROVEI  
 VIDURINIŲ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ DIPLOMŲ  
 VIDURINĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS  
 ATIMAMOS IŠ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ĮPLAUKŲ  
 ATIMAMOS IŠ BENDRŲJŲ ĮPLAUKŲ  
 ĮFORMINAMAS BENDROJO DOKUMENTO IMPORTO RINKINYS  
 ĮFORMINANT BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO IR ARBA TRANZITO RINKINĮ  
 ĮFORMINTO BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 ĮSISENĖJUSIŲ SKOLŲ BIUDŽETUI ĮSTATYME NUMATYTUS JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ BEI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIUS IR BENDRĄJĮ AKCIZĄ ĮVYKDĖ  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS BENDROJO UGDYMO departamento 
 ŽEMĖS SKLYPAS ARBA TOKIO ŽEMĖS SKLYPO DALIS BENDROJOJE NUOSAVYBĖJE  
 BENDRA LIETUVOS IR DIDŽIOSIOS BRITANIJOS RINKOS IR VIEŠOSIOS NUOMONĖS TYRIMŲ KOMPANIJA BALTIJOS TYRIMAI  
 BENDRA LIETUVOS IR JAV ĮMONĖ  
 BENDRA LIETUVOS IR NORVEGIJOS ĮMONĖ  
 BENDRA LIETUVOS IR VOKIETIJOS ĮMONĖ  
 BENDRA LIETUVOS ITALIJOS ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS IZRAELIO ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS JAV ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS JAV ĮMONĖ  
 BENDRA LIETUVOS LENKIJOS ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS RUSIJOS ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS SUOMIJOS ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS UKRAINOS ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS VOKIETIJOS ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS VOKIETIJOS ĮMONĖ  
 BENDRA LIETUVOS ŠVEDIJOS ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS ŽIRMŪNŲ ... įmonė 
 BENDRA LIKUTINĖ VERTĖ  
 BENDRA MALDA  
 BENDRA SUMA  
 BENDRA TAISYKLĖ  
 BENDRA TENDENCIJA  
 BENDRA TVARKA  
 BENDRA ĮMONĖ  
 BENDRA ŠIUOSE NUOSTATUOSE NUSTATYTA TVARKA TAIS ATVEJAIS ... 
 BENDRAI LIETUVOS IR JAV ĮMONEI  
 BENDRAI LIETUVOS IR RUSIJOS ĮMONEI  
 BENDRAI LIETUVOS IR VOKIETIJOS ĮMONEI UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI  
 BENDRAI LIETUVOS IR VOKIETIJOS ĮMONEI  
 BENDRAI MALDAI  
 BENDRAI VEIKLAI  
 BENDRAI ĮMONEI  
 BENDRAIS BRUOŽAIS  
 BENDRAIS PAGRINDAIS  
 BENDRAJAI AVARIJAI  
 BENDRAJAM DOKUMENTUI  
 BENDRAJAM GĖRIUI  
 BENDRAJAME DOKUMENTE  
 BENDRAJAME PLANE  
 BENDRAM DARBUI  
 BENDRAM GYVENIMUI  
 BENDRAM LABUI  
 BENDRAM NAUDOJIMUI  
 BENDRAM REIKALUI  
 BENDRAM TIKSLUI  
 BENDRAS DARBAS  
 BENDRAS LIETUVOS LATVIJOS IR ESTIJOS medicinos problemas 
 BENDRAS PLOTAS  
 BENDRAS PLOTAS  
 BENDRAS PROBLEMAS  
 BENDRAS PROJEKTAS  
 BENDRAS SILPNUMAS  
 BENDRAS SVORIS  
 BENDRAS TIKSLAS  
 BENDRAS VAIZDAS  
 BENDRAS VIDAUS PRODUKTAS  
 BENDRAS ĮMONES  
 BENDRASIS AKCIZAS  
 BENDRASIS DOKUMENTAS  
 BENDRASIS PLANAS  
 BENDRASIS PLOTAS  
 BENDRASIS VIDAUS PRODUKTAS BVP  
 BENDRASIS VIDAUS PRODUKTAS  
 BENDRASIS VIDINIS PRODUKTAS  
 BENDRESNIO POBŪDŽIO  
 BENDRI INTERESAI  
 BENDRI REIKALAVIMAI  
 BENDRIAUSIA PRASME  
 BENDRIAUSIAIS BRUOŽAIS  
 BENDRIEJI NUOSTATAI  
 BENDRIEJI PRINCIPAI  
 BENDRIEJI REIKALAVIMAI  
 BENDRO DARBO  
 BENDRO DEPUTATŲ SKAIČIAUS  
 BENDRO GYVENIMO METŲ  
 BENDRO GYVENIMO  
 BENDRO LIKIMO  
 BENDRO NAUDINGO PLOTO  
 BENDRO NAUDOJIMO  
 BENDRO POBŪDŽIO  
 BENDRO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 BENDRO SUTARIMO  
 BENDRO TIKSLO  
 BENDRO TURTO  
 BENDRO VEIKIMO  
 BENDRO VIDAUS PRODUKTO  
 BENDROJE ĮSKAITOJE  
 BENDROJI DEKLARACIJA  
 BENDROJI GARANTIJA  
 BENDROJI LIETUVOS IR VOKIETIJOS ĮMONĖ  
 BENDROJI LIETUVOS RUSIJOS IR LICHTENŠTEINO įmonė 
 BENDROJO AKCIZO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINYS  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINĮ  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO IR ARBA TRANZITO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO IR TRANZITO ARBA TRANZITO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO IR TRANZITO RINKINYJE  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO IR TRANZITO RINKINYS  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO TRANZITO ARBA EKSPORTO RINKINYS IR TRANZITO RINKINYS  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO  
 BENDROJO DOKUMENTO IMPORTO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO IMPORTO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO IMPORTO RINKINYS  
 BENDROJO DOKUMENTO IMPORTO  
 BENDROJO DOKUMENTO IMPORTO  
 BENDROJO DOKUMENTO MUITINIO ĮFORMINIMO TVARKĄ  
 BENDROJO DOKUMENTO MUITINIO ĮFORMINIMO  
 BENDROJO DOKUMENTO NUMERIO SKAITMUO  
 BENDROJO DOKUMENTO NUMERIS  
 BENDROJO DOKUMENTO NUMERĮ  
 BENDROJO DOKUMENTO PILDYMO INSTRUKCIJOJE  
 BENDROJO DOKUMENTO RINKINIO KROVINIO LYDRAŠČIO  
 BENDROJO DOKUMENTO RINKINIU  
 BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO RINKINYS KROVINIO LYDRAŠTIS  
 BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO RINKINYS  
 BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO RINKINĮ  
 BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO  
 BENDROJO DOKUMENTO  
 BENDROJO GĖRIO  
 BENDROJO IŠSILAVINIMO  
 BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ  
 BENDROJO LAVINIMO IR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ  
 BENDROJO LAVINIMO IR PROFESINIO RENGIMO  
 BENDROJO LAVINIMO IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLA  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAI  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS IR PAMOKAS  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOMS  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLĄ  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ PEDAGOGŲ  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ  
 BENDROJO LAVINIMO VIDURINĖS MOKYKLOS  
 BENDROJO LAVINIMO VIDURINĖSE MOKYKLOSE  
 BENDROJO LAVINIMO  
 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ  
 BENDROJO NAUDOJIMO  
 BENDROJO PLANO PROJEKTO VADOVAS SAULIUS LUKOŠIUS 
 BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ  
 BENDROJO PLANO  
 BENDROJO PLOTO  
 BENDROJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 BENDROJO REŽIMO  
 BENDROJO SKYRIAUS VEDĖJAS  
 BENDROJO SKYRIAUS  
 BENDROJO SUSITARIMO DĖL MUITŲ TARIFŲ IR PREKYBOS  
 BENDROJO UGDYMO  
 BENDROJO VIDAUS PRODUKTO AUGIMAS  
 BENDROJO VIDAUS PRODUKTO BVP  
 BENDROJO VIDAUS PRODUKTO  
 BENDROJO VIDINIO PRODUKTO  
 BENDROJOJE DALYJE  
 BENDROJOJE ĮSKAITOJE  
 BENDROMIS FRAZĖMIS  
 BENDROMIS JĖGOMIS  
 BENDROMIS PASTANGOMIS  
 BENDROS KALBOS  
 BENDROS LIETUVOS IR VOKIETIJOS ĮMONĖS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS BALTIC SIGN  
 BENDROS LIETUVOS IR VOKIETIJOS ĮMONĖS  
 BENDROS LIETUVOS IR ŠVEICARIJOS įmonės 
 BENDROS PASKIRTIES  
 BENDROS PASTANGOS  
 BENDROS VEIKLOS  
 BENDROS ĮMONĖS  
 BENDROSIOMIS PROGRAMOMIS IR IŠSILAVINIMO STANDARTAIS  
 BENDROSIOS AVARIJOS  
 BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISE ŽEMĖS SKLYPAI  
 BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISE  
 BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 BENDROSIOS DEKLARACIJOS  
 BENDROSIOS FIZIKOS  
 BENDROSIOS GARANTIJOS  
 BENDROSIOS GEROVĖS  
 BENDROSIOS JUNGTINĖS NUOSAVYBĖS TEISE  
 BENDROSIOS JUNGTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 BENDROSIOS KLIMATO KAITOS KONVENCIJOS  
 BENDROSIOS MEDICINOS PRAKTIKOS  
 BENDROSIOS NUOSAVYBĖS TEISE  
 BENDROSIOS NUOSAVYBĖS  
 BENDROSIOS NUOSTATOS  
 BENDROSIOS PASKIRTIES  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJAI  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJAIS  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJAMS  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJAS  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJO  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJUS  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJUS  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJĄ  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ KABINETŲ  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJA  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS  
 BENDROSIOS PROGRAMOS  
 BENDROSIOS RINKOS  
 BENDROSIOS ŽINIOS APIE orlaivių eksploatavimą 
 BENDROSIOS ŽINIOS OFICIALUS PAVADINIMAS  
 BENDROSIOSE PROGRAMOSE  
 BENDROVIŲ AKCIJŲ KAINA NEPAKITO BENDRA CENTRINĖS RINKOS AKCIJŲ APYVARTA BUVO ... 
 BENDRU PAVADINIMU  
 BENDRU SUSITARIMU  
 BENDRU SUTARIMU  
 BENDRUOJU DOKUMENTU  
 BENDRUOSIUS NUOSTATUS  
 BENDRUS PROJEKTUS  
 BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
 BENDRĄ DARBĄ  
 BENDRĄ EUROPOS ŠVIETIMO SISTEMĄ  
 BENDRĄ KALBĄ  
 BENDRĄ LIETUVOS IR VOKIETIJOS ĮMONĘ  
 BENDRĄ ORGANIZMO BŪKLĘ  
 BENDRĄ PROJEKTĄ  
 BENDRĄ VAIZDĄ  
 BENDRĄ VEIKLĄ  
 BENDRĄ ĮMONĘ  
 BENDRĄJA TVARKA  
 BENDRĄJĮ AKCIZĄ  
 BENDRĄJĮ DOKUMENTĄ  
 BENDRĄJĮ GĖRĮ  
 BENDRĄJĮ IŠSILAVINIMĄ  
 BENDRĄJĮ LAVINIMĄ  
 BENDRĄJĮ PLANĄ  
 BENDRĄJĮ VIDAUS PRODUKTĄ  
 BENDRŲ INTERESŲ  
 BENDRŲ IR UŽSIENIO KAPITALO ĮMONIŲ TURTO GYVENTOJŲ PASTATŲ IR KELEIVIŲ PRIVALOMOJO DRAUDIMO  
 BENDRŲ IR UŽSIENIO KAPITALO ĮMONIŲ TURTO  
 BENDRŲ PASTANGŲ  
 BENDRŲ PROJEKTŲ  
 BENDRŲ SU UŽSIENIO KAPITALU įmonių 
 BENDRŲ SĄLYČIO TAŠKŲ  
 BENDRŲ TIKSLŲ  
 BENDRŲ ĮMONIŲ IR UŽSIENIO KAPITALO ĮMONIŲ  
 BENDRŲ ĮMONIŲ STEIGIMO  
 BENDRŲ ĮMONIŲ  
 BENDRŲJŲ NUOSTATŲ  
 BENDRŲJŲ PAJAMŲ  
 BENDRŲJŲ PLANŲ  
 BENDRŲJŲ PROGRAMŲ  
... KV METRO BENDROJO NAUDINGOJO PLOTO pastatą