Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUTO DURIS  
 BUTO DURYS  
 BUTO DURŲ  
 BUTO INDIVIDUALAUS GYVENAMOJO NAMO ŠILDYMO IŠLAIDŲ  
 BUTO SAVININKAS  
 BUTO ŠEIMININKAS  
 BUTO ŠEIMININKEI  
 BUTO ŠEIMININKO  
 BUTO ŠEIMININKĄ  
 BUTO ŠEIMININKĖ  
 BUTO ŠEIMININKĖS  
 BUTUI GAUTI  
 BUTŲ DAUGIABUČIUOSE PASTATUOSE PRADINĖ VIDUTINĖ RINKOS KAINA DIDINAMA ... 
 BUTŲ DAUGIABUČIUOSE PASTATUOSE  
 BUTŲ FONDAS  
 BUTŲ FONDO  
 BUTŲ FONDUI  
 BUTŲ FONDĄ  
 BUTŲ IR KOMUNALINIO ŪKIO EKSPLOATAVIMO  
 BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR SOCIALINIO VYSTYMO BANKO  
 BUTŲ PRIVATIZAVIMO KLAUSIMAIS  
 BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYME  
 BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO  
 BUTŲ PRIVATIZAVIMO  
 BUTŲ SAVININKAI  
 BUTŲ SAVININKŲ BENDRIJOS  
 BUTŲ SAVININKŲ  
 BUTŲ STATYBA POLITINIAMS KALINIAMS IR TREMTINIAMS  
 BUTŲ STATYBAI  
 BUTŲ ŪKIO EKSPLOATAVIMO  
 BUTŲ ŪKIO TARNYBA  
 BUTŲ ŪKIO TARNYBOS  
 BUTŲ ŪKIO TARNYBŲ  
 BUTŲ ŪKIO ĮMONĖS  
 BUTŲ ŪKIO  
 BUTŲ ŪKIS  
 CENTRO BUTŲ ŪKIS  
... LITRUS PER PARĄ BUTUOSE KURIUOSE NEĮRENGTOS VONIOS  
 DVIEJŲ KAMBARIŲ BUTAS  
 DVIEJŲ KAMBARIŲ BUTE  
 DVIEJŲ KAMBARIŲ BUTO  
 DVIEJŲ KAMBARIŲ BUTĄ  
 DĖL ĮMONIŲ KURIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 GRĄŽINTINUOSE NAMUOSE JŲ DALYSE BUTUOSE  
 GRĄŽINTO NAMO AR BUTO SAVININKUI  
 GYVENAMAJAME NAME JO DALYJE AR BUTE  
 GYVENAMASIS NAMAS JO DALIS AR BUTAS  
 GYVENAMASIS NAMAS JO DALIS BUTAS  
 GYVENAMIEJI NAMAI BUTAI DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE  
 GYVENAMIEJI NAMAI BUTAI  
 GYVENAMIEJI NAMAI JŲ DALYS BUTAI GRĄŽINAMI NATŪRA  
 GYVENAMIEJI NAMAI JŲ DALYS BUTAI  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI AR PIRKTI  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI ARBA PIRKTI  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI IR LENGVATINIŲ KREDITŲ GYVENTOJAMS  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS IR BUTŲ ŪKIUI  
 GYVENAMOJO NAMO AR BUTO  
 GYVENAMOJO NAMO BUTO NUOMININKAS JO ŠEIMOS NARIAI  
 GYVENAMOJO NAMO BUTO PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS NESUDAROMA  
 GYVENAMOJO NAMO BUTO  
 GYVENAMOJO NAMO JO DALIES BUTO VERTĘ  
 GYVENAMOJO NAMO JO DALIES BUTO  
 GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE JŲ DALYSE BUTUOSE  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS AR BUTUS  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS BUTUS  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS IR BUTUS  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS NATŪRA  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 GYVENAMĄJĮ NAMĄ AR BUTĄ  
 GYVENAMĄJĮ NAMĄ BUTĄ  
 GYVENAMĄJĮ NAMĄ JO DALĮ BUTĄ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ RENOVACIJOS IR ŠILTINIMO KREDITAVIMO FONDO FORMAVIMO VALDYMO IR NAUDOJIMO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ RENOVACIJOS IR ŠILTINIMO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ STATYBOS ARBA PIRKIMO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ JŲ DALIŲ BUTŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ NUOMININKŲ APRŪPINIMO BUTAIS  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ Į VALSTYBINIO AR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO BUTUS  
mokestis už normatyvinį suvartoto karšto vandens kiekį ... LITRAI PER PARĄ VIENAM ASMENIUI BUTUOSE KURIUOSE NEĮRENGTOS VONIOS  
 INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ STATYBOS  
 IŠ KUNIGO R MIKUTAVIČIAUS BUTO  
 IŠIEŠKOJIMAS NUKREIPIAMAS Į GYVENAMĄJĮ NAMĄ BUTĄ  
 IŠSKYRUS BUTUS DAUGIABUČIUOSE PASTATUOSE  
nusivedė Į SAVO BUTĄ  
 KETURIŲ KAMBARIŲ BUTE  
 KETURIŲ KAMBARIŲ BUTĄ  
patenka Į BUTUS  
 KIEKVIENAM BUTUI  
persikėlė Į NAUJĄ BUTĄ  
 KOMPENSACIJOMS UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 KOMPENSAVIMO UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS  
 KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 KOMUNALINIO IR BUTŲ ŪKIO KLAUSIMAIS  
sumokėti UŽ BUTĄ  
 MANEVRINIO BUTŲ FONDO  
 NAMO DALĮ BUTĄ  
 NAMUOSE BUTUOSE KURIUOSE GYVENA VIENAS ASMUO  
 NAMUS JŲ DALIS AR BUTUS  
 NAMŲ IR BUTŲ  
įrašytiems Į EILĘ BUTUI GAUTI DARBOVIETĖJE  
įsiveržė Į JOS BUTĄ  
 NUOMOJAMAME BUTE  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į PASTATUS IR BUTUS SUTEIKIMO IR DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PANEMUNĖS BUTŲ ŪKIS  
 PARAMOS GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI ARBA PIRKTI  
 PASTATUS JŲ DALIS BUTUS  
 PASTATŲ GRĄŽINIMO IR BUTŲ PRIVATIZAVIMO TARNYBOS  
 PATVIRTINTŲ VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO PRIVATIZAVIMO  
 PIRKIMO PARDAVIMO OBJEKTAS YRA VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO gyvenamieji namai 
 SANTAKOS BUTŲ ŪKIS  
 SAVIVALDYBIŲ AR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO BUTUS  
 SAVIVALDYBIŲ AR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 SAVIVALDYBIŲ BUTŲ FONDO  
 SUGRĮŽIMO Į LIETUVĄ BEI APRŪPINIMO BUTAIS IR DARBU  
 SUSIGRĄŽINTI GYVENAMĄJĮ NAMĄ JO DALĮ BUTĄ NATŪRA  
 SUSIGRĄŽINTI NAMĄ JO DALĮ AR BUTĄ NATŪRA  
 SUSIMOKĖTI UŽ BUTĄ  
 SUSITARIA DĖL GYVENAMOJO NAMO BUTO PIRKIMO  
 TAME PAČIAME BUTE  
 TRIJŲ KAMBARIŲ BUTAS  
 TRIJŲ KAMBARIŲ BUTE  
 TRIJŲ KAMBARIŲ BUTĄ  
 APSIRŪPINIMO BUTAIS  
 UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 VAGYSTĖMIS IŠ BUTŲ  
 VAGYSTĖS IŠ BUTŲ  
 VAGYSČIŲ IŠ BUTŲ  
 VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO  
 VIENAME BUTE  
 VIENO KAMBARIO BUTAS  
 VIENO KAMBARIO BUTE  
 VIENO KAMBARIO BUTĄ  
 VIETOS SAVIVALDYBIŲ PARAMOS GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI ARBA PIRKTI  
 Į BUTĄ įsiveržė; įsibrovė 
 Į JO BUTĄ nuėjo; įsibrovė 
 ATSISKAITYMO UŽ BUTO ŠILDYMĄ IR KARŠTĄ VANDENĮ  
 ATSKIRO BUTO  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į GYVENAMĄJĮ NAMĄ JO DALĮ BUTĄ NATŪRA  
... KV M BUTAS Vilniuje