Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUS IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 BUS KELIAMA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 BUS NAGRINĖJAMA CIVILINĖ BYLA  
 BUVO IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 BYLA BUS NAGRINĖJAMA  
 BYLA BUVO IŠKELTA  
 BYLA BUVO NAGRINĖJAMA  
 BYLA BUVO NUTRAUKTA  
 BYLA BUVO PERDUOTA  
 BYLA BUVO SUSTABDYTA  
 BYLA DĖL nužudymo; chuliganizmo 
 BYLA IŠKELTA  
 BYLA NAGRINĖJAMA  
 BYLA NUTRAUKTA  
 BYLA PERDUOTA TEISMUI  
 BYLOJE BUS PRIIMTAS ATITINKAMAS SPRENDIMAS  
 BYLOS APLINKYBIŲ tyrimą; ištyrimui 
 BYLOS DĖL chuliganizmo; garbės ir orumo; kontrabandos 
 BYLOS EIGĄ  
 BYLOS KURIOJE PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 BYLOS MEDŽIAGA  
 BYLOS NAGRINĖJIMAS ATIDĖTAS  
 BYLOS NAGRINĖJIMAS  
 BYLOS NAGRINĖJIME  
 BYLOS NAGRINĖJIMO METU  
 BYLOS NAGRINĖJIMO  
 BYLOS NAGRINĖJIMĄ  
 BYLOS TYRIMAS  
 BYLOS TYRIMO  
 BYLOS TYRIMUI  
 BYLOS TYRIMĄ  
 BYLOSE DĖL GARBĖS IR ORUMO GYNIMO  
 BYLOSE DĖL GRĄŽINIMO Į DARBĄ DĖL ATLYGINIMO UŽ DARBĄ  
 BYLOSE DĖL NUSIKALTIMŲ NUMATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO ... straipsniuose 
 BYLOSE DĖL NUSIKALTIMŲ UŽ KURIUOS GALI BŪTI SKIRIAMA MIRTIES BAUSMĖ  
 BYLĄ DĖL to; chuliganizmo 
 BYLĄ TIRIANTIS tardytojas; pareigūnas 
 BYLĄ TIRIANTIS PROKURORAS  
 BYLĄ TIRIANTYS prokurorai; teisėjai 
 BYLĄ TIRIANTYS PAREIGŪNAI  
 BYLĄ TIRIANČIO PAREIGŪNO AR TEISMO KURIO ŽINIOJE YRA BYLA  
 BYLĄ TIRIANČIO PAREIGŪNO ARBA TEISMO KURIO ŽINIOJE YRA BYLA  
 BYLĄ TYRĘS prokuroras; tardytojas 
 BYLŲ DĖL TEISĖS AKTŲ ATITIKIMO KONSTITUCIJAI  
 BYLŲ NAGRINĖJIMAS  
 BYLŲ NAGRINĖJIMO  
 BYLŲ NAGRINĖJIMĄ  
 BYLŲ TYRIMĄ  
 CIVILINEI BYLAI TEISME  
 CIVILINES BYLAS  
 CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIUS IR BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIUS  
 CIVILINIŲ BYLŲ  
 CIVILINĘ BYLĄ  
 CIVILINĖJE BYLOJE  
 CIVILINĖS BYLOS  
 CIVILINĖSE BYLOSE  
 CIVILINĖSE IR ŠEIMOS BYLOSE  
 CIVILINĖSE ŠEIMOS IR BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE  
 DALYVAUJANTIEMS BYLOJE ASMENIMS  
 DALYVAUJANČIŲ BYLOJE ASMENŲ  
grąžinti BYLĄ TARDYMUI PAPILDYTI  
ištirti; pagal faktines BYLOS APLINKYBES  
 DĖL BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO  
 DĖL ŠIO ĮVYKIO IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 FAKTINIŲ BYLOS APLINKYBIŲ  
 GALI BŪTI IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 GALI NAGRINĖTI BYLĄ DĖL ... 
 GENERALINĖ PROKURATŪRA IŠKĖLĖ BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 INVENTORIZACIJOS BYLOJE  
 IŠKELTA BANKROTO BYLA  
 IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA DĖL NUŽUDYMO  
 IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA DĖL TYČINIO NUŽUDYMO  
 IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA PAGAL BAUDŽIAMOJO KODEKSO ... straipsnį 
 IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA VYKSTA TYRIMAS  
 IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 IŠKELTA BYLA DĖL sąvadavimo; kontrabandos 
 IŠKELTA BYLA  
 IŠKELTI BANKROTO BYLĄ  
 IŠKELTI BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ UŽ MELAGINGŲ PARODYMŲ DAVIMĄ  
 IŠKELTI BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 IŠKELTOJE BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE  
 IŠKELTOS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS  
 IŠKELTĄ BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 IŠKĖLUS BANKROTO BYLĄ  
 IŠKĖLUS BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 IŠKĖLĖ BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ DĖL tyčinio nužudymo; dokumentų klastojimo; žiauraus elgesio; piktnaudžiavimo tarnyba 
 IŠKĖLĖ BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 IŠNAGRINĖJO BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 IŠSKYRUS BYLAS DĖL VAIRUOTOJŲ PANAUDOJIMO TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 KALINAMOJO ARBA NUTEISTOJO ASMENS BYLĄ  
 KASACINĘ BYLĄ  
 KASACINĖS BYLOS IŠKĖLIMO  
 KELIAMA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 KELTI BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 KITOJE BYLOJE  
perdavus; atidavė BYLĄ Į TEISMĄ  
pridėti PRIE BYLOS  
 KREIPTIS Į TEISMĄ DĖL BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ KOLEGIJAI  
... ORGANŲ VARDU NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS IR SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS TURI TEISĘ ... 
suinteresuotas BYLOS BAIGTIMI  
... STRAIPSNIUOSE NUMATYTŲ ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS  
 NAGRINĖJA ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS  
 NAGRINĖJANT BYLAS  
 NAGRINĖJANT BYLĄ TEISME  
 NAGRINĖJANT BYLĄ  
 NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS IR SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS  
 NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS  
 NAGRINĖTI BYLĄ  
 NUMATYTŲ ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS  
 NUSPRENDĖ ATSISAKYTI IŠKELTI BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 NUTRAUKTI BYLĄ  
 NUŽUDYMO BYLOJE  
 NUŽUDYMO BYLĄ  
 PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ IŠKELTA BYLA  
 ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE  
 ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOS  
 ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLĄ  
 ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOS NAGRINĖJAMOS  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOSE  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO TERMINAI  
 PENSIJOS BYLOJE ESANČIUS DUOMENIS APIE UŽDARBĮ  
 ADMINISTRACINĖSE BYLOSE  
 PILIEČIO ASMENS BYLA DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĘ MIŠKĄ ATSTATYMO  
 PRADĖTĄ TEISENĄ BYLOJE NUTRAUKTI  
 PRANEŠTA APIE BYLOS NAGRINĖJIMO LAIKĄ IR VIETĄ  
 PRIE BYLOS pririštas 
 RENGIANT BYLĄ TEISMO POSĖDŽIUI  
 RENGIANT BYLĄ  
 SANTUOKOS NUTRAUKIMO BYLOSE  
 SPRĘSTI KLAUSIMĄ DĖL BAUDŽIAMOSIOS BYLOS IŠKĖLIMO  
 SU TUO SUSIJUSI INFORMACIJA BUS TEIKIAMA TIK TIEK KIEK JI SUSIJUSI SU ASMENIU KURIAM IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 SUSIPAŽINTI SU BYLOS MEDŽIAGA  
 SUTARTĮ DĖL TEISINĖS PAGALBOS IR TEISINIŲ SANTYKIŲ CIVILINĖSE ŠEIMOS IR BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE  
 TECHNINĖS APSKAITOS BYLOS  
 TECHNINĖS INVENTORIZACIJOS BYLOJE  
 TEISMAI NAGRINĖJA BYLAS  
 TIRIANT BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS  
 TIRIANT BYLĄ  
 TIRIANT ŠIĄ BYLĄ  
 TOJE PAČIOJE BYLOJE  
 ASMENS BYLA  
 ASMENS BYLOS  
 VILNIAUS APYGARDOS TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ KOLEGIJA  
 VILNIAUS APYGARDOS TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS kolegija 
 ATIDĖTI BYLOS NAGRINĖJIMĄ  
 YPATINGAI SVARBIŲ BYLŲ TARDYTOJAS  
 YPATINGAI SVARBIŲ BYLŲ  
 YPATINGOSIOS TEISENOS BYLOSE  
 ŠIOJE BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE  
 ŠIOS BYLOS TYRIMĄ  
 ATLIEKANT TARDYMO VEIKSMUS AR NAGRINĖJANT BYLĄ TEISME  
 ŠIĄ BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 ATSISAKYTI KELTI BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ AR JĄ NUTRAUKTI  
 ATSISAKYTI KELTI BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ ARBA JĄ NUTRAUKTI  
 ATSISAKYTI KELTI BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 ATVYKO Į POSĖDĮ IR AR BUVO INFORMUOTI APIE BYLOS NAGRINĖJIMO LAIKĄ  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ KOLEGIJA  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ KOLEGIJA  
 BANKO BANKROTO BYLĄ TEISMAS IŠKELIA  
 BANKROTO BYLA  
 BANKROTO BYLOJE  
 BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO  
 BANKROTO BYLOS  
 BANKROTO BYLĄ NAGRINĖJANČIAM TEISMUI  
 BANKROTO BYLĄ  
 BAUDŽIAMAJAI BYLAI  
 BAUDŽIAMOJI BYLA BUVO IŠKELTA  
 BAUDŽIAMOJI BYLA DĖL tyčinio nužudymo; nužudymo; sukčiavimo; išžaginimo 
 BAUDŽIAMOJI BYLA IŠKELTA  
 BAUDŽIAMOJI BYLA NEBUS KELIAMA  
 BAUDŽIAMOJI BYLA NUTRAUKTA  
 BAUDŽIAMOJI BYLA  
 BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE  
 BAUDŽIAMOSIOS BYLOS DĖL chuliganizmo; nusikaltimų; šmeižto; tyčinio sunkaus kūno sužalojimo 
 BAUDŽIAMOSIOS BYLOS IŠKĖLIMAS  
 BAUDŽIAMOSIOS BYLOS IŠKĖLIMO  
 BAUDŽIAMOSIOS BYLOS NAGRINĖJIMAS  
 BAUDŽIAMOSIOS BYLOS NAGRINĖJIMO  
 BAUDŽIAMOSIOS BYLOS  
 BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE DĖL ŽALOS ATLYGINIMO  
 BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE  
 BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ DĖL išžaginimo; kyšio; naujai paaiškėjusių aplinkybių; sukčiavimo; vagystės; turto prievartavimo 
 BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS DĖL nusikaltimų 
 BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS IR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO NUSTATYTA TVARKA ATLIEKA KVOTĄ  
 BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS  
 BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKAS  
 BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS  
 BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ TYRIMO  
 BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ