Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO IŠVEŽTOS IŠ LIETUVOS MUITŲ TERITORIJOS IR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ TARP JŲ DĖL BROKO  
 BYLA DĖL nužudymo; chuliganizmo 
 BYLOS DĖL chuliganizmo; garbės ir orumo; kontrabandos 
 BYLOSE DĖL GARBĖS IR ORUMO GYNIMO  
 BYLOSE DĖL GRĄŽINIMO Į DARBĄ DĖL ATLYGINIMO UŽ DARBĄ  
 BYLOSE DĖL NUSIKALTIMŲ NUMATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO ... straipsniuose 
 BYLOSE DĖL NUSIKALTIMŲ UŽ KURIUOS GALI BŪTI SKIRIAMA MIRTIES BAUSMĖ  
 BYLĄ DĖL to; chuliganizmo 
 BYLŲ DĖL TEISĖS AKTŲ ATITIKIMO KONSTITUCIJAI  
 BŪTENT DĖL ŠIOS PRIEŽASTIES  
gailėjosi DĖL SAVO ELGESIO  
gailėjosi DĖL SAVO VEIKSMŲ  
graužiasi DĖL SAVO IŠVAIZDOS  
 DARBAI KURIE DĖL GAMTINIŲ IR KLIMATO SĄLYGŲ dirbami ne ištisus metus 
 DEBATUS DĖL NATO IR RUSIJOS SANTYKIŲ  
 DEKLARACIJOS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS  
 DEKR DĖL VYSKUPŲ PASTORACINIŲ PAREIGŲ BAŽNYČIOJE  
 DEKRETAS DĖL Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo 
 DEKRETAS DĖL EKUMENIZMO UNITATIS REDINTEGRATIO  
 DEKRETAS DĖL KUNIGŲ TARNYBOS IR GYVENIMO PRESBYTERORUM ORDINIS  
 DEKRETAS DĖL KUNIGŲ UGDYMO OPTATAM TOTIUS  
 DEKRETAS DĖL PASAULIEČIŲ APAŠTALAVIMO  
 DEKRETAS DĖL RYTŲ KATALIKŲ BAŽNYČIŲ  
 DEKRETAS DĖL VISUOMENĖS KOMUNIKAVIMO PRIEMONIŲ  
 DEKRETAS DĖL VYSKUPŲ PASTORACINIŲ PAREIGŲ BAŽNYČIOJE  
 DERYBAS DĖL narystės Europos Sąjungoje 
 DERYBOS DĖL NARYSTĖS  
 DERYBOSE DĖL narystės ES; jūros sienos 
 DERYBŲ DĖL NARYSTĖS ES  
išgyvena DĖL NESĖKMIŲ  
 DISKUSIJA DĖL to; Konstitucijos projekto rengimo 
 DISKUSIJAS DĖL ... 
 DISKUSIJAS DĖL VIDAUS IR UŽSIENIO POLITIKOS  
 DISKUSIJOS DĖL Konstitucijos; įstatymų; to 
išreiškė; pareiškė SUSIRŪPINIMĄ DĖL ... 
 DVIKOVA DĖL TREČIOS VIETOS  
 DVIKOVOJE DĖL TREČIOS VIETOS  
 DVIŠALĘ SUTARTĮ DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO  
 DĖL AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS DUJOS ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO  
 DĖL AKIŲ traumos; ligos 
 DĖL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ TABAKO GAMINIŲ IR CUKRAUS  
 DĖL AMNESTIJOS pažymint Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimą; taikymo 
 DĖL APDOVANOJIMO LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ MEDALIU  
 DĖL APLAIDUMO darbe 
 DĖL ASMENŲ DRAUDIMO VALSTYBĖS LĖŠOMIS IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO  
 DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS  
 DĖL ATLEIDIMO NUO TOLESNIO LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖS ATLIKIMO  
 DĖL ATSTOVAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIAME TEISME  
 DĖL AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ AUKŠTESNIŲJŲ IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ STIPENDIJŲ  
 DĖL AVARIJOS buvo kaltas ...; kaltas ... 
 DĖL BALSAVIMO MOTYVŲ DĖL PROJEKTO NR  
 DĖL BALSAVIMO MOTYVŲ KALBĖJO SEIMO NARIAI F KOLOSAUSKAS; V LIUTIKAS 
 DĖL BALSAVIMO MOTYVŲ  
 DĖL BANKROTO bylos emitentui iškėlimo 
 DĖL BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO  
 DĖL BANKŲ KRIZĖS  
 DĖL BAŽNYČIOS juridinės padėties; narių bendradarbiavimo su KGB; turto grąžinimo 
 DĖL BENDRADARBIAVIMO gynybos srityje; ir abipusės pagalbos šioje srityje; kovojant su terorizmu; kultūros, švietimo ir mokslo srityse 
 DĖL BENDROJO AKCIZO  
 DĖL BENDROJO DOKUMENTO MUITINIO ĮFORMINIMO  
 DĖL BENDROJO DOKUMENTO PILDYMO INSTRUKCIJOS  
 DĖL BENDROS LIETUVOS IR JAV ĮMONĖS STEIGIMO  
 DĖL BENDROS PREKIŲ IMPORTO IR EKSPORTO tarifinių kvotų administravimo tvarkos 
 DĖL BLOGŲ ORO SĄLYGŲ  
 DĖL BRONZOS MEDALIŲ kovos ... 
 DĖL BUVUSIŲ DVARŲ IR PALIVARKŲ PAMINKLINIŲ SODYBŲ  
 DĖL BUVUSIŲ RUSIJOS FEDERACIJOS KARIUOMENĖS OBJEKTŲ ESANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKIRSTYMO MINISTERIJOMS IR SAVIVALDYBĖMS  
 DĖL DALIES EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS  
 DĖL DALYVAVIMO prezidento rinkimuose; rinkimuose 
 DĖL DANGAUS KARALYSTĖS  
 DĖL DARBO tvarkos kalbėjo Seimo nariai ...; užmokesčio 
 DĖL DARBO UŽMOKESČIO IR KITŲ IŠMOKŲ INDEKSAVIMO  
 DĖL DARBO VIETŲ HIGIENINIO ĮVERTINIMO  
 DĖL DARBOTVARKĖS kalbėjo Seimo nariai ... 
 DĖL DARBUOTOJŲ pirmenybės įsigyti privatizuojamų įmonių akcijų; privataus kapitalo kaupimo valstybinėse įmonėse; kvalifikacijos kėlimo 
 DĖL DAUGELIO PRIEŽASČIŲ  
 DĖL DAUGYBĖS priežasčių 
 DĖL DIEVO MEILĖS  
 DĖL DIEVO  
 DĖL DIPLOMATINIŲ SANTYKIŲ UŽMEZGIMO  
 DĖL DUONOS KĄSNIO  
 DĖL DUONOS PRAMONĖS ĮMONIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PARDAVIMO  
 DĖL DURTINĖS ŽAIZDOS KRŪTINĖJE  
 DĖL DVIEJŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL EKONOMINIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 DĖL ETATŲ MAŽINIMO  
 DĖL FINANSINIO TURTO IR INVESTICIJŲ  
 DĖL FINANSINIŲ SUNKUMŲ  
 DĖL FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO  
 DĖL FONDO BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 DĖL GALIMYBĖS išlikti; naudotis ...; sudaryti ... 
 DĖL GALVOS SMEGENŲ SUKRĖTIMO PAGULDYTAS Į LIGONINĘ  
 DĖL GALVOS SMEGENŲ SUKRĖTIMO  
 DĖL GALVOS TRAUMOS  
 DĖL GARANTIJŲ TAIKYMO ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS  
 DĖL GARANTIJŲ TAIKYMO UŽSTATO ĖMIMO IR GRĄŽINIMO ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS  
 DĖL GARBĖS IR ORUMO ĮŽEIDIMO  
 DĖL GARBĖS IR ORUMO  
 DĖL GYVENTOJŲ santaupų indeksavimo; atsiskaitymo už elektros ir šilumos energiją; lėšų panaudojimo; papildomų išlaidų 
 DĖL GYVENTOJŲ PAREIŠKIMŲ SKUNDŲ IR PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMO  
 DĖL IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS UŽDARYMO  
 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO INDEKSAVIMO  
 DĖL ILGALAIKIO TURTO IR NEBAIGTŲ KAPITALINIŲ DARBŲ  
 DĖL ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO AMORTIZACIJOS SKAIČIAVIMO  
 DĖL IMPORTO IR EKSPORTO TERMINALŲ  
 DĖL INCIDENTO kelyje 
 DĖL INFORMACIJOS apie užsienio teisę; nutekėjimo; perdavimo; stokos; stygiaus; teikimo 
 DĖL INFORMACIJOS APIE LIETUVOS STANDARTUS  
 DĖL IŠLAIDŲ SUSIJUSIŲ SU SPRENDIMŲ VYKDYMU  
 DĖL IŠPIRKOS derėjosi; reikalavimo 
 DĖL JO KALTĖS  
 DĖL JO KŪNO KURIS YRA BAŽNYČIA  
 DĖL JO LYTIES RASĖS TAUTYBĖS KALBOS KILMĖS SOCIALINĖS PADĖTIES TIKĖJIMO ĮSITIKINIMŲ AR PAŽIŪRŲ  
 DĖL JO YRA BUVĘ DAUG DISKUSIJŲ  
 DĖL JUODŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO PARDAVIMO BEI EKSPORTO  
 DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU  
 DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ PREKIŲ  
 DĖL KAI KURIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINANČIŲ NUOSAVYBĖS TEISĘ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 DĖL KAI KURIŲ KATEGORIJŲ DARBUOTOJŲ  
 DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ IR POTVARKIŲ  
 DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ  
 DĖL KAI KURIŲ PRIVATIZAVIMO TARNYBŲ SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO  
 DĖL KAI KURIŲ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO PAKEISTI IR PAPILDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTĄ  
 DĖL KAI KURIŲ ĮMONIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PERDAVIMO APSKRIČIŲ VALDYTOJAMS  
 DĖL KAINŲ indeksavimo; didinimo; mažinimo; skirtumo 
 DĖL KAINŲ IR TARIFŲ  
 DĖL KAINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS SISTEMOJE  
 DĖL KALTINIMŲ genocidu; karo nusikaltimais; korupcija; pinigų plovimu 
 DĖL KAMUOLIO kovoja ...; po krepšiais 
 DĖL KARO aukų apsaugos; Čečėnijoje; nusikaltimų ir genocido; nusikaltimų 
 DĖL KELIŲ EISMO SAUGUMO  
 DĖL KELIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ  
 DĖL KIEKVIENOS SMULKMENOS  
 DĖL KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIŲ  
 DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL KLAIPĖDOS KRAŠTO  
 DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO RINKLIAVŲ  
 DĖL KOKIOS NORS PRIEŽASTIES  
 DĖL KOKIOS PRIEŽASTIES  
 DĖL KOKIŲ NORS PRIEŽASČIŲ  
 DĖL KOKIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL KOL KAS NEŽINOMŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL KOMISIJOS Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklai ištirti; išvadų 
 DĖL KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE  
 DĖL KONTROLĖS IR KAI KURIŲ KITŲ VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMO IR DARBUOTOJŲ SKATINIMO  
 DĖL KREDITO UNIJŲ VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIŲ NORMATYVŲ  
 DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ SU PRAŠYMU PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI  
 DĖL KULTŪROS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO  
 DĖL KULTŪROS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ  
 DĖL KURIO KALTĖS  
 DĖL KURIŲ KALTĖS  
 DĖL KURIŲ NORS PRIEŽASČIŲ  
 DĖL LABAI PAPRASTOS PRIEŽASTIES  
 DĖL LAIKO STOKOS  
 DĖL LAIKU neišmokamų atlyginimų 
 DĖL LEIDIMO išdavimo; įsigyti ...; steigti ...; užsiimti ...; atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją; dirbti 
 DĖL LEIDIMŲ UŽSIIMTI ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIU TYRIMU  
 DĖL LENGVATŲ valstybiniame keleiviniame transporte 
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU ... 
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS ORGANIZUOTI LOTERIJAS ŠIOMS ĮMONĖMS ĮMONĖS PAVADINIMAS LICENCIJOS NR ... 
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS ORGANIZUOTI LOTERIJAS ŠIOMS ĮMONĖMS ĮMONĖS PAVADINIMAS  
 DĖL LIETUVOS LAISVĖS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS  
 DĖL LIETUVOS LAISVĖS  
 DĖL LIETUVOS NACIONALINIŲ KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ  
 DĖL LIETUVOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE  
 DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS ATSTATYMO  
 DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAMINTŲ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ ŽENKLINIMO BANDEROLĖMIS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINIO LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO TYRIMO CENTRO ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL YPATINGOS REIKŠMĖS ARCHYVŲ IŠSAUGOJIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI IR MIŠKŲ ŪKIUI  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ VEIKLOS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ŠIO AR KITŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTERIJŲ SEKRETORIŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ UŽ APLINKOS TERŠIMĄ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO LAIPSNIŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS KONTROLĖS SISTEMOS KŪRIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PASIENIO RUOŽO REŽIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO PRIE BENDROJO SUSITARIMO DĖL MUITŲ TARIFŲ IR PREKYBOS GATT  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS VIDAUS REIKALŲ VALSTYBĖS SAUGUMO KRAŠTO APSAUGOS SISTEMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO DELEGACIJOS BALTIJOS ASAMBLĖJOJE  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO DELEGACIJOS EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖJE ASAMBLĖJOJE  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS STRUKTŪROS ETATŲ SĄRAŠO IR ATLYGINIMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADAVIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIO KAPITALO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO IR KRAŠTO APSAUGOS SISTEMŲ BEI AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS KOMPLEKSINĖS SISTEMOS METMENŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ REGIONUOSE  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VYRIAUSYBĖS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS ETATŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS STRUKTŪROS IR ETATŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR KRYPČIŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS NR ... 
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL ATSISKAITYMŲ SU BIUDŽETU  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL BRANGŲ TURTĄ ĮSIGIJUSIŲ ARBA ĮSIGYJANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ DEKLARAVIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL BUVUSIŲ LIETUVOS TSR VALSTYBINIŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ TURTO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO PLĖTOJIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 DĖL LIETUVOS SPORTO DRAUGIJOS ŽALGIRIS  
 DĖL LIETUVOS TSR  
 DĖL LIETUVOS VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO  
 DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVOS IŠKĖLIMO  
 DĖL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS  
 DĖL LIETUVOS  
 DĖL LIGOS ar kitų priežasčių; ar suluošinimo; ar traumos 
 DĖL LITO IR UŽSIENIO VALIUTOS  
 DĖL LĖŠŲ GAUTŲ PRIVATIZAVUS VALSTYBINĮ TURTĄ  
 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO  
 DĖL LĖŠŲ STOKOS  
 DĖL LĖŠŲ STYGIAUS  
 DĖL LĖŠŲ TRŪKUMO  
 DĖL MAISTO prekių; produktų; kokybės; prekių įvežimo į Lietuvos Respubliką; stokos; stygiaus; trūkumo 
 DĖL MAŽEIKIŲ NAFTOS  
 DĖL MEILĖS reikalų 
 DĖL MIESTŲ IR RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ  
 DĖL MINĖTŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL MIRTIES BAUSMĖS  
 DĖL MOKESTINIŲ PINIGINIŲ PRIEVOLIŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS PASIBAIGIMO  
 DĖL MOKESČIŲ mokėtojų atsiskaitymų su valstybe; už naftos produktus; mokėjimo muitinėje tvarkos; mokėtojų atleidimo nuo nesumokėtų įsisenėjusių delspinigių; už valstybinius gamtos išteklius; vengimo; nemokėjimo 
 DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO PRIORITETINIŲ ŠAKŲ ĮMONĖMS  
 DĖL MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS  
 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOMS SUTEIKIAMA TEISĖ TEIKTI DAKTARO MOKSLO LAIPSNĮ  
 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ IR PEDAGOGŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ  
 DĖL MOKSLO LAIPSNIŲ IR PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ NOSTRIFIKAVIMO  
 DĖL MOTERS kaltės; kilusį ginčą; nužudymo; teisės 
 DĖL MOTINOS MIRTIES  
 DĖL MUITINĖS GARANTO STATUSO SUTEIKIMO  
 DĖL MUITINĖS TARPININKŲ  
 DĖL MUITO REŽIMO FIZINIAMS ASMENIMS  
 DĖL NARYSTĖS ES  
 DĖL NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE  
 DĖL NATO PLĖTIMOSI  
 DĖL NATO PLĖTROS  
 DĖL NAUDOJIMOSI valstybiniu keleiviniu transportu; valstybinių kadastrų, klasifikatorių ir registrų duomenimis 
 DĖL NAUJAI PAAIŠKĖJUSIŲ APLINKYBIŲ  
 DĖL NAUJŲ DARBO VIETŲ STEIGIMO IR DARBUOTOJŲ PERKVALIFIKAVIMO  
 DĖL NE PELNO ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ ĮSTATŲ  
 DĖL NEAIŠKIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE AR PROFESINĖS LIGOS  
 DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO  
 DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ  
 DĖL NEPAKANKAMO FINANSAVIMO  
 DĖL NEPALANKIŲ ORO SĄLYGŲ  
 DĖL NESUGEBĖJIMO organizuoti ...; spręsti ...; vadovauti 
 DĖL NESĖKMIŲ gyvenime; išgyvena; kaltina ... 
 DĖL NETEISĖTAI ĮGYTŲ IR LAIKOMŲ ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ ŠAUDMENŲ AR SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ  
 DĖL NEŽINOJIMO ar kitų priežasčių 
 DĖL NEŽINOMŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL NIEKO neįsipareigokite; nejaučia pavydo; nekaltas; nesigailiu; nesijaudinkite 
 DĖL NIEKŲ kvaršina galvas; vaidytis 
 DĖL NUGAROS SKAUSMŲ  
 DĖL NUKENTĖJUSIOJO SKUNDO  
 DĖL NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO  
 DĖL OBJEKTYVIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL OBJEKTŲ ĮRAŠYMO Į REGISTRĄ  
 DĖL PADĖTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS SISTEMOJE IR VARTOTOJŲ  
 DĖL PAGALBOS privatizuojant ...; teikimo; tiriant Sausio 13 -osios žudynių bylą 
 DĖL PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ IR NEBAIGTŲ KAPITALINIŲ DARBŲ  
 DĖL PALŪKANŲ UŽ VALSTYBĖS KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 DĖL PAPRASTOS PRIEŽASTIES  
 DĖL PARAMOS mirties atveju; suteikimo; teikimo; Baltarusijos lietuviams; Lenkijos lietuviams; žemės ūkiui 
 DĖL PASAULIO LIETUVIŲ V SPORTO ŽAIDYNIŲ SURENGIMO  
 DĖL PASAULIO ŠACHMATŲ ČEMPIONO VARDO  
 DĖL PASKOLOS neatidėliotinoms investicijoms; akcinei bendrovei ...; skyrimo; valstybinei įmonei ...; grąžinimo termino pratęsimo 
 DĖL PASKOLOS AKCINEI BENDROVEI MAŽEIKIŲ NAFTA VALSTYBĖS GARANTIJOS  
 DĖL PASKOLŲ garantijų suteikimo; sutarčių ratifikavimo; akcinei bendrovei ...; grūdams ir pienui pirkti; išdavimo; valstybinei įmonei 
 DĖL PATEISINAMŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL PATENTŲ IŠDAVIMO SMULKIEMS PREKYBININKAMS  
 DĖL PAŠALPOS DARBUOTOJUI ŽUVUS DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE  
 DĖL PAŽEIDIMŲ autotransporte; automobilių transporte; ar nusikaltimų 
 DĖL PINIGŲ plovimo; emisijos; iššvaistymo; stokos 
 DĖL PINIGŲ STYGIAUS  
 DĖL PINIGŲ TRŪKUMO  
 DĖL PIRMOSIOS VIETOS susikovė; varžėsi; kovojo 
 DĖL POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ UŽIMAMŲ PATALPŲ PRIVATIZAVIMO TVARKOS  
 DĖL POLITINIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL POSĖDŽIO VEDIMO TVARKOS KALBĖJO SEIMO NARYS A KUNČINAS; S PEČELIŪNAS; V JARMOLENKA; A KUBILIUS; A ENDRIUKAITIS 
 DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ IR PAVOJINGŲ DARBŲ GAMYBOS PROCESŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO  
 DĖL PRAEITIES klaidų; vertinimo 
 DĖL PRALAIMĖJIMO kaltino ... 
 DĖL PRAMONĖS ĮMONIŲ ĮSISKOLINIMO UŽ DUJAS ELEKTROS IR ŠILUMINĘ ENERGIJĄ BEI ATSISKAITYMO UŽ ŠIUOS IŠTEKLIUS  
 DĖL PRASTOS SVEIKATOS būklės; negali duoti parodymų teisme; netinka karinei tarnybai 
 DĖL PRAŠYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI  
 DĖL PRAŠYMŲ PAIMTI ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS  
 DĖL PREKIŲ eksporto ir importo reguliavimo Lietuvos Respublikoje tvarkos; ir paslaugų; klasifikavimo; ir paslaugų ženklų registracijos; kokybės 
 DĖL PREKYBOS alkoholiniais gėrimais; tekstilės gaminiais; automobiliais; ir verslo; naftos produktais Lietuvos Respublikoje; tinklų veiklos 
 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖJIMO TERMINO ATIDĖJIMO  
 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO  
 DĖL PRIEMONIŲ atsiskaitymo tvarkai pagerinti; agrarinei reformai plėtoti; komercinių bankų likvidumui palaikyti; Lietuvos Respublikai ginti; užsienio prekybos reguliavimui tobulinti 
 DĖL PRIEŽASČIŲ SUSIJUSIŲ SU TARNYBA  
 DĖL PRITARIMO LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJŲ KANDIDATŪROMS  
 DĖL PRIVALOMŲJŲ PATENTŲ IŠDAVIMO  
 DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ AKCIJŲ PARDAVIMO  
 DĖL PROCEDŪROS kalbėjo Seimo nariai ...; kalbėjo Seimo narys ...; deputatas ...; pažeidimų 
 DĖL PSICHIKOS LIGOS AR SUTRIKIMO ALKOHOLIZMO NARKOMANIJOS  
 DĖL REFERENDUMO dėl Lietuvos Respublikos įstatymo ...; datos; dėl prezidento institucijos atkūrimo; rengimo 
 DĖL REFERENDUMO PASKELBIMO  
 DĖL RESPUBLIKINIO IR AUKŠTESNIOSIOS PAKOPOS SAVIVALDYBIŲ PRIVATIZAVIMO FONDŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 DĖL RINKIMŲ įstatymo pažeidimų; pripažinimo negaliojančiais; datos 
 DĖL RINKLIAVOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE IR ORO UOSTUOSE  
 DĖL RUSIJOS agresijos; armijos išvedimo; Federacijos ginkluotųjų pajėgų išvedimo; krizės; priėmimo į Europos Tarybą 
 DĖL RYTDIENOS darbotvarkės 
 DĖL SANTUOKOS NUTRAUKIMO  
 DĖL SAVANAUDIŠKŲ PASKATŲ  
 DĖL SAVO METODO IR POŽIŪRIO mokslas yra vientisas 
 DĖL SAVO NESĖKMIŲ kaltina ...; kaltinti ...; linkę kaltinti ... 
 DĖL SAVO PRIGIMTIES yra gerbtini 
 DĖL SAVO TEISIŲ pažeidimo 
 DĖL SEIMO NARIŲ SKAIČIAUS SUMAŽINIMO  
 DĖL SEIMO PIRMININKO PAVADAVIMO  
 DĖL SILPNOS SVEIKATOS  
 DĖL SKOLŲ grąžinimo; išieškojimo; mokėjimo 
 DĖL SKURDO šeimoje 
 DĖL SMEGENŲ SUKRĖTIMO paguldytas į ligoninę 
 DĖL SOCIALINĖS PAŠALPOS skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo 
 DĖL SPECIALIOJO FONDO VEIKIANČIOMS IR BESISTEIGIANČIOMS PROFESINĖMS SĄJUNGOMS REMTI  
 DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES BENDROVIŲ  
 DĖL SPECIFINĖS PASKIRTIES VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SĄRAŠO  
 DĖL STATYBOS OBJEKTŲ DARBŲ  
 DĖL STIPRAUS VĖJO bei tiesioginių elektros iškrovų 
 DĖL SUKČIAVIMO iškelta baudžiamoji byla; stambiu mastu 
 DĖL SUPRANTAMŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL SUTIKIMO PATRAUKTI BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN  
 DĖL SUTIKIMO VYKDYTI VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ IŠ VIENINTELIO ŠALTINIO  
 DĖL SUTIKIMO VYKDYTI VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ  
 DĖL SUŽALOJIMO DARBE AR PROFESINĖS LIGOS  
 DĖL SUŽALOJIMO DARBE IR PROFESINĖS LIGOS  
 DĖL SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL SVEIKATOS apsaugos ministerijos; apsaugos ministro; sužalojimo darbe 
 DĖL SVEIKATOS BŪKLĖS  
 DĖL SŪNAUS dingimo; mirties; nužudymo; sumušimo 
 DĖL TABAKO IR JO GAMINIŲ GAMYBOS IMPORTO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 DĖL TAIKOS Artimuosiuose Rytuose; Bosnijoje ir Hercogovinoje; Čečėnijoje; derybų; plano; proceso atnaujinimo; sutarties 
 DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ Į UŽSIENĮ  
 DĖL TAUTINIŲ MAŽUMŲ padėties; švietimo; teisių 
 DĖL TECHNINIŲ KLIŪČIŲ  
 DĖL TECHNINIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI  
 DĖL TEISINĖS PAGALBOS TURI BŪTI PATVIRTINTI ... 
 DĖL TEISĖS aktų atitikimo konstitucijai; aktų; atstovauti Lietuvai; dalyvauti ...; į Lietuvos Respublikos pilietybę įgyvendinimo; įvežti alų į Lietuvos Respubliką suteikimo; kitą sezoną žaisti ... 
 DĖL TEISĖS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ ĮGYVENDINIMO  
 DĖL TEISĖS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 DĖL TEISĖS ĮVEŽTI ALKOHOLINIUS GĖRIMUS  
 DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMO SU VISUOMENE  
 DĖL TIKĖJIMO laisvės; žuvę kalėjimuose ar tremtyje 
 DĖL TOS PAPRASTOS PRIEŽASTIES KAD ... 
 DĖL TOS PAČIOS PRIEŽASTIES  
 DĖL TOS PRIEŽASTIES  
 DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ KOMISINĖS PREKYBOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ BEI TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 DĖL TRAUMOS darbe; negalėjo žaisti; nerungtyniavo ...; nežaidė 
 DĖL TRAUMŲ negalės žaisti ...; nežaidė ...; nerungtyniavo ... 
 DĖL TREČIOS VIETOS  
 DĖL TREČIOSIOS VIETOS kovojo; rungtyniavo 
 DĖL TURTO grąžinimo; perleidimo su sąlyga mokėti kompensaciją 
 DĖL TURTO PRIEVARTAVIMO iškelta baudžiamoji byla; kreipėsi į prokuratūrą; stambiu mastu 
 DĖL TĖVO MIRTIES nuoširdžiai užjaučia ... 
 DĖL TĖVYNĖS karo invalidų aprūpinimo rankinio valdymo automobiliais; laisvės ir nepriklausomybės 
 DĖL TŲ PAČIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ profilaktikos ir kontrolės 
 DĖL UŽSIENIO ĮMONIŲ IR BANKŲ ATSTOVYBIŲ  
 DĖL VAGYSTĖS iš buto; iškelta baudžiamoji byla; stambiu mastu 
 DĖL VAGYSČIŲ sulaikyta ... įtariamųjų; iš butų 
 DĖL VAGYSČIŲ SULAIKYTA ... 
 DĖL VAIKO teisių; ateities; gyvenamosios vietos nustatymo; ligos; pagrobimo 
 DĖL VAIKŲ ir jaunuolių; teisių apsaugos; apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje; ar mylimo žmogaus; ateities; auklėjimo; globos; mokymo; teisių apsaugos tarnybos; vasaros poilsio 
 DĖL VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ IR RAJONŲ MIESTŲ VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBŲ  
 DĖL VALDŽIOS pasidalijimo; perėmimo 
 DĖL VALIUTOS FONDŲ BEI ĮMOKŲ Į LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ  
 DĖL VALSTYBINIAMS GAMTOS PAMINKLAMS padarytos žalos nustatymo 
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO AUKCIONŲ ORGANIZAVIMO  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT KONKURSUS  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 DĖL VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO  
 DĖL VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ REORGANIZAVIMO Į AKCINES BENDROVES  
 DĖL VALSTYBINIŲ MOKSLO INSTITUTŲ  
 DĖL VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS  
 DĖL VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS IR VALSTYBINĖS TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 DĖL VALSTYBINĖS KOMISIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENAI DELIMITUOTI  
 DĖL VALSTYBINĖS KOMISIJOS RYTŲ LIETUVOS PROBLEMOMS IŠNAGRINĖTI  
 DĖL VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ  
 DĖL VALSTYBINĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI IR MIŠKŲ ŪKIUI  
 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS IR BENDROMS SU UŽSIENIO KAPITALU  
 DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 DĖL VALSTYBĖS IR VARTOTOJŲ KOOPERACIJOS TURTINIŲ SANTYKIŲ  
 DĖL VALSTYBĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI  
 DĖL VALSTYBĖS PARAMOS  
 DĖL VALSTYBĖS SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ PRIIMTŲ SPRENDIMŲ  
 DĖL VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ BEI KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ PANAUDOJIMO  
 DĖL VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ IR KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 DĖL VALSTYBĖS ĮMONIŲ LIETUVOS TELEKOMAS LIETUVOS PAŠTAS  
 DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS ENERGETIKOS AGENTŪRA  
 DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 DĖL VARDO PAVARDĖS ar kitų anketinių duomenų pakeitimo 
 DĖL VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU LENGVATŲ IR KAI KURIŲ KATEGORIJŲ PAREIGŪNŲ TARNAUTOJŲ BEI KITŲ ASMENŲ VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS  
 DĖL VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU LENGVATŲ TAIKYMO  
 DĖL VEDIMO TVARKOS  
 DĖL VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR VIEŠOSIOS APYVARTOS BEI VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS  
 DĖL VIENOKIŲ AR KITOKIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL VIENOS PRIEŽASTIES  
 DĖL VIENŲ AR KITŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL VIETOS finale; ketvirtfinalyje; komandoje; pagrindinėje sudėtyje; pusfinalyje 
 DĖL VIETOS STOKOS nėra galimybių plačiau aptarti ... 
 DĖL VILNIAUS miesto tarybos paleidimo; pilių; apygardos teismo; ir Vilniaus krašto; krašto; miesto tarybos paleidimo; pilių valstybinio kultūrinio rezervato steigimo 
 DĖL VYRIAUSYBĖS aktų; nekonstitucinių veiksmų; programos; vertybinių popierių emisijų; įgaliojimų; krizės; neveiklumo; nutarimo ... 
 DĖL VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJŲ  
 DĖL VYRO impotencijos; ligos; mirties; neištikimybės 
 DĖL YPAČ SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO  
 DĖL ĮMONIŲ žinybinio butų fondo apskaitos; atleidimo nuo nesumokėtų įsisenėjusių delspinigių; atstovybių steigimo; bankroto; ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio; likvidavimo 
 DĖL ĮMONIŲ KURIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 DĖL ĮMONIŲ TURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISES METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS  
 DĖL ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 DĖL ĮMONĖS reorganizavimo; bankroto; kaltės; pardavimo; reorganizavimo; veiklos 
 DĖL ĮSTOJIMO Į TARPTAUTINĮ VALIUTOS FONDĄ IR PASAULIO BANKĄ  
 DĖL ĮTAKOS Lietuvos orams; policijai; zonų 
 DĖL ĮVAIRIAUSIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ĮVAIRIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ŠEIMYNINIŲ APLINKYBIŲ AR KITŲ SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ŠEIMYNINIŲ APLINKYBIŲ IR KITŲ SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ŠEIMYNINIŲ APLINKYBIŲ  
 DĖL ŠILUMINĖS ENERGIJOS TARIFŲ  
 DĖL ŠIO FAKTO iškelta baudžiamoji byla 
 DĖL ŠIO INCIDENTO atliekamas tarnybinis patikrinimas 
 DĖL ŠIO IR KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMŲ  
 DĖL ŠIO IŠPUOLIO apkaltino ... 
 DĖL ŠIO KLAUSIMO įrašymo į savaitės darbotvarkę 
 DĖL ŠIO ĮSTATYMO projekto; ... straipsnio; įgyvendinimo; įsigaliojimo; pataisų; priėmimo 
 DĖL ŠIO ĮVYKIO atliekamas tarnybinis patikrinimas; buvo sulaikytas ...; sulaikytas įtariamasis ... 
 DĖL ŠIO ĮVYKIO IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 DĖL ŠIOJE SUTARTYJE NUMATYTŲ MOKESČIŲ  
 DĖL ŠIOS IR KITŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ŠIOS PROBLEMOS sprendimo 
 DĖL ŠIOS TRAUMOS treniruotis negalėjo ... 
 DĖL ŠIŲ SAVYBIŲ  
 DĖL ŠVENTOS RAMYBĖS  
 DĖL ŪKININKŲ RĖMIMO  
 DĖL ŽALOS ATLYGINIMO  
 DĖL ŽEMĖS reformos; paėmimo; reformos pagrindinių krypčių; servitutų nustatymo; grąžinimo; mokesčio; nuosavybės; paėmimo visuomenės poreikiams; privatizavimo 
 DĖL ŽEMĖS PARDAVIMO UŽSIENIEČIAMS  
 DĖL ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ PARENGIMO IR JŲ EKONOMINIO PAGRINDIMO  
 DĖL ŽEMĖS SKLYPO dydžio; išnuomojimo; paėmimo; pardavimo; suteikimo naudotis 
 DĖL ŽEMĖS SKLYPO PAĖMIMO  
 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ asmeniniam ūkiui; ne žemės ūkio veiklai bei sodininkų bendrijų narių sodų sklypų pardavimo; paėmimo visuomenės reikmėms, įkainojimo normatyvų; pardavimo ir nuomojimo tvarkos bei sąlygų; respublikinės ir vietinės reikšmės urbanistikos paminklų teritorijose 
 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PAĖMIMO IR SUTEIKIMO  
 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PAĖMIMO VISUOMENĖS REIKMĖMS ĮKAINOJIMO  
 DĖL ŽEMĖS VALDYMO NUOSAVYBĖS TEISE  
 DĖL ŽEMĖS ŪKIO aptarnavimo ir žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonių privatizavimo; bendrovių; įmonių vadovų teisių ir pareigų privatizavimo laikotarpiu; paskirties žemės pardavimo užsieniečiams; produkcijos 
 DĖL ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO  
 DĖL ŽMOGAUS gyvybės 
 DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ padėties; pažeidimo 
 DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMŲ  
 DĖL ŽMONIŲ akių; aukų; išganymo; sveikatos 
kaltas; kalta DĖL TOKIOS PADĖTIES  
kas DĖL TO KALTAS  
 EUROPOS KONVENCIJOS DĖL BENDRADARBIAVIMO PER SIENAS TARP TERITORINIŲ bendrijų 
 EUROPOS KONVENCIJĄ DĖL BENDRADARBIAVIMO PER SIENAS TARP TERITORINIŲ bendrijų 
 EUROPOS ŠALIŲ SUSITARIMĄ DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ EKIPAŽŲ  
konvencijos DĖL SENATIES termino netaikymo 
kova DĖL ĮTAKOS SFERŲ  
kova DĖL ĮTAKOS  
kova; kovodamas DĖL KAMUOLIO  
kova; kovodami DĖL VALDŽIOS  
kova; kovoja; referendumą DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS  
kova; kovoti DĖL VIETOS PO SAULE  
 GAISRAS KILO DĖL neatsargaus elgesio su ugnimi; žaibo iškrovos; trumpojo jungimo 
 GAISRAS KILO DĖL NEATSARGAUS RŪKYMO LOVOJE  
kovoja; kovoti DĖL SAVO TEISIŲ  
 GALI NAGRINĖTI BYLĄ DĖL ... 
kovojo; laimėjo kovą DĖL ATŠOKUSIO KAMUOLIO  
kovojo; laimėjo kovą; pralaimėjo kovą DĖL ATŠOKUSIŲ KAMUOLIŲ  
kovos DĖL TEISĖS LIKTI pirmajame ešelone 
 GALUTINĮ SPRENDIMĄ DĖL ... 
kovoti DĖL PIRMOSIOS VIETOS grupėje 
kovą DĖL ATŠOKUSIŲ KAMUOLIŲ laimėjo 
 GAUNAMAS UŽ PAKENKIMĄ SVEIKATAI AR DĖL NUKENTĖJUSIOJO MIRTIES  
kreipėsi Į TEISMĄ DĖL GARBĖS IR ORUMO ĮŽEIDIMO  
labai išgyvenąs DĖL ŠIO KONFLIKTO  
 GINČAI DĖL mokesčių 
 GINČAS DĖL to; investicijų; pinigų 
 GINČUS DĖL rinkimų agitacijos 
 GINČUS KYLANČIUS DĖL ŠIO SUSITARIMO IŠAIŠKINIMO  
 GINČĄ DĖL jūros sienos 
 GINČŲ DĖL rinkliavų; testamento; to 
mače; mačas; kova; kovos DĖL BRONZOS MEDALIŲ  
mirti DĖL KRISTAUS  
 IEŠKINIUS DĖL PENSIJŲ IR PAŠALPŲ  
 IEŠKINĮ DĖL garbės ir orumo; turto 
nedirba DĖL ŠIŲ PRIEŽASČIŲ  
 INSTITUCIJA PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
nerimas; baiminasi; baimė; abejonės, netikrumas DĖL ATEITIES  
nerimauja; būgštauja; baimė DĖL SAVO ATEITIES  
nervintis; susipyko DĖL NIEKŲ  
nesuka SAU GALVOS DĖL ... 
 IR KITI ASMENYS DĖL FIZINIŲ AR PSICHINIŲ TRŪKUMŲ NEGALINTYS patys pasinaudoti savo teise į gynybą 
nežinomybė, netikrumas; baimė; nerimas DĖL RYTDIENOS  
nukankinti DĖL TIKĖJIMO  
nukentėjo DĖL NETVARKOS  
nukentėjusiems DĖL KARO šelpti 
 IŠDUOTĄ PAŽYMĄ DĖL ATSISKAITYMO  
 IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA DĖL NUŽUDYMO  
 IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA DĖL TYČINIO NUŽUDYMO  
 IŠKELTA BYLA DĖL sąvadavimo; kontrabandos 
 IŠKĖLĖ BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ DĖL tyčinio nužudymo; dokumentų klastojimo; žiauraus elgesio; piktnaudžiavimo tarnyba 
nuosprendis negali būti įvykdytas DĖL SENATIES arba dėl kito teisėto pagrindo 
 IŠSKYRUS BYLAS DĖL VAIRUOTOJŲ PANAUDOJIMO TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 IŠVADAS DĖL šio projekto 
 IŠVADAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĘ MIŠKĄ ATSTATYMO  
 IŠVADAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATYMO  
 IŠVADĄ JOG DĖL SVEIKATOS BŪKLĖS NEGALI prižiūrėti vaiko 
 IŠVADŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ ATSTATYMO  
nutarimo Nr ... DĖL PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ  
 JEI DĖL KOKIŲ NORS PRIEŽASČIŲ  
 JEIGU NĖRA ĮRODYMŲ KAD ŽALA ATSIRADO DĖL nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo tyčios 
nužudytas DĖL POLITINIŲ MOTYVŲ  
nėra vieningos; išsiskyrė; nepareiškė NUOMONĖS DĖL stojimo datos neturi; ... 
paduos LIETUVOS RYTĄ Į TEISMĄ DĖL GARBĖS IR ORUMO ĮŽEIDIMO  
 KAIP TIK DĖL ŠIOS PRIEŽASTIES  
 KAIP TIK DĖL ŠIŲ PRIEŽASČIŲ  
pagal Lietuvos respublikos ĮSTATYMĄ DĖL darbuotojų pirmenybės įsigyti privatizuojamų įmonių akcijų 
 KALBĖTI DĖL BALSAVIMO MOTYVŲ  
 KALTĘ DĖL nužudymo; vagystės 
 KARAS DĖL Lietuvos dujų; Kuveito 
 KASDIENYBĖS KALBA DĖL GROŽIO  
pareikšti; pateikti KALTINIMAI DĖL bendradarbiavimo; automobilio vagystės; sukčiavimo; piktnaudžiavimo tarnyba 
 KILO GINČAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 KILUS SKANDALUI DĖL ... 
 KITA SUSITARIANČIOJI ŠALIS TURI ATSAKYTI Į ŠĮ PRAŠYMĄ NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ ŠIS TERMINAS DĖL SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ GALI BŪTI PRATĘSTAS  
pergyvena DĖL NESĖKMĖS  
persekiojami; palaiminti kenčiantys DĖL TEISYBĖS  
 KLAUSIMAS DĖL nepasitikėjimo išreiškimo; baudžiamosios bylos iškėlimo 
 KLAUSIMŲ DĖL projekto 
pinigų nuvertėjimas DĖL INFLIACIJOS  
 KOMISIJA SVARSTO KANDIDATŪRAS IR PRIIMA SPRENDIMUS DĖL STIPENDIJŲ SKYRIMO KOMISIJOS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ PAGRINDU  
 KONFLIKTAS DĖL Vilniaus; ... 
pradėti DISKUSIJĄ DĖL ... 
 KONVENCIJA DĖL konsulinių santykių; vaiko teisių; diplomų 
 KONVENCIJOJE DĖL TARPTAUTINIO KROVINIŲ TRANSPORTAVIMO  
 KONVENCIJOS DĖL INVESTICINIŲ GINČŲ TARP ATSKIRŲ VALSTYBIŲ IR KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ  
 KONVENCIJOS DĖL KOVOS SU NETEISĖTAIS VEIKSMAIS PRIEŠ CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMĄ  
 KONVENCIJOS DĖL KOVOS SU NETEISĖTU orlaivių pagrobimu 
 KONVENCIJOS DĖL TARPTAUTINIO KROVINIŲ TRANSPORTAVIMO  
 KONVENCIJĄ DĖL ekstradicijos 
 KONVENCIJĄ DĖL KOVOS SU NETEISĖTAIS VEIKSMAIS PRIEŠ CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMĄ  
 KONVENCIJĄ DĖL KOVOS SU NETEISĖTU orlaivio pagrobimu 
 KONVENCIJĄ DĖL KOVOS SU SMURTU PRIEŠ CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMĄ  
 KONVENCIJĄ DĖL NUSIKALTIMŲ  
 KONVENCIJĄ DĖL PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGOS  
 KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ APSAUGOS IR BENDRADARBIAVIMO  
 KOVA DĖL atšokusio kamuolio; įtakos; laisvės; išlikimo 
 KOVA DĖL BŪVIO  
 KOVA DĖL VALDŽIOS  
 KOVODAMAS DĖL KAMUOLIO  
 KOVOJE DĖL atšokusio kamuolio; Lietuvos laisvės; medalių 
 KOVOJE DĖL PREZIDENTO POSTO  
 KOVOJE DĖL VALDŽIOS  
 KOVOS DĖL nepriklausomybės; medalių; pagrindinio prizo 
 KOVOS DĖL LAISVĖS SU VOKIEČIŲ RITERIŲ ordinu 
 KOVOS DĖL VALDŽIOS  
 KOVOTI DĖL MEDALIŲ  
 KOVĄ DĖL laisvės; valdžios; nepriklausomybės 
 KOVĄ DĖL ATŠOKUSIO KAMUOLIO  
 KOVĄ DĖL ATŠOKUSIŲ KAMUOLIŲ  
priima SPRENDIMĄ DĖL licencijos išdavimo; leidimo išdavimo; gynybos nuo ginkluotos agresijos 
 KREIPIASI Į SEIMĄ DĖL ŠIO ĮSTATYMO PAKEITIMO  
 KREIPIASI Į TEISMUS DĖL SANDORIŲ PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIAIS  
 KREIPTIS Į TEISMĄ DĖL ... 
 KREIPTIS Į TEISMĄ DĖL BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO  
 KREIPTIS Į VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVUS DĖL APLINKYBIŲ IR SĄLYGŲ  
 KREIPĖSI Į ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJĄ DĖL SEIMO NARIO  
 KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ FRAKCIJOS PAREIŠKIMĄ DĖL SEIMO DAUGUMOS  
rašyti paaiškinimą DĖL INCIDENTO  
 LAIMĖJO KOVĄ DĖL ATŠOKUSIŲ KAMUOLIŲ  
 LEIDŽIA ĮSAKYMUS DĖL MINISTERIJOS PERSONALO DARBO ORGANIZAVIMO IR RAŠTVEDYBOS TVARKYMO  
 LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL DARBUOTOJŲ PIRMENYBĖS ĮSIGYTI PRIVATIZUOJAMŲ ĮMONIŲ AKCIJŲ  
skundai DĖL RINKIMŲ komisijų sprendimų 
 LIETUVIŲ DRAUGIJOS NUKENTĖJUSIEMS DĖL KARO ŠELPTI  
spręsti KLAUSIMĄ DĖL ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO Pagrindinio Įstatymo ... straipsnio pakeitimo 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL SUTIKIMO vykdyti viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL A RAČO; A AMBRAZEVIČIAUS; A RUDŽIO; B KUZMICKO; K ANTANAVIČIAUS; E KLUMBIO; K MOTIEKOS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS prezidiumo 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL DARBO GRUPĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL DEPUTATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS nacionalinės asamblėjos 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL VOKIETIJOS BUNDESTAGO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKYRIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS RANGO SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL APDOVANOJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS NARIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL ĮGALIOJIMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL interpeliacijos 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL VILNIAUS MIESTO TARYBOS PALEIDIMO IR KAI KURIŲ PRIEMONIŲ TVARKAI SAVIVALDYBĖSE PAGERINTI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO pagrindinio įstatymo ... straipsnio pakeitimo 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO NR ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DALIES VALSTYBĖS TURTO PRISKYRIMO IR PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LR ... 
sulaukė; turėjo PRIEKAIŠTŲ DĖL darbo 
 LR AT NUTARIMO DĖL K ANTANAVIČIUS 
 LR AT NUTARIMO DĖL TEISINGUMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL LR BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAKEITIMO PROJEKTUI BEI LR ĮSTATYMO DĖL LR ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO PROJEKTUI  
 LR ĮSTATYMO DĖL LR ĮSTATYMO DĖL BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO TOLESNIO NAUDOJIMO PAKEITIMO PROJEKTO SVARSTYMAS ATIDĖTAS  
susitarimai; sutarčių DĖL BENDRADARBIAVIMO  
susitarti; tartis; derybos; susitarė DĖL PALIAUBŲ  
tik DĖL AKIŲ  
turi išnagrinėti PILIEČIŲ PRAŠYMUS IR PRIIMTI SPRENDIMUS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
turėjo PROBLEMŲ DĖL alkoholio; sveikatos 
 MOKESTINĖS PASKOLOS SUTARTĮ DĖL JOS SĄLYGŲ  
 MOKYMŲ METU DĖL PRIEŽASČIŲ SUSIJUSIŲ SU TARNYBA  
varžosi DĖL GALIMYBĖS įsigyti ... 
varžėsi; kovojant; kovos DĖL PAGRINDINIO PRIZO  
į konferencijos DARBOTVARKĘ ĮTRAUKTI KLAUSIMĄ DĖL KONVENCIJOS VISIŠKO ar dalinio pakeitimo 
 NE DĖL DARBUOTOJO KALTĖS  
 NE DĖL JO KALTĖS  
 NE DĖL JŲ KALTĖS  
 NE DĖL PINIGŲ  
 NE DĖL SAVO KALTĖS  
 NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO KREIPIMOSI DĖL REGISTRAVIMO  
įmonė likviduojama DĖL BANKROTO  
 NEGALI BŪTI TAIKOMA IR PRIEŽASTYS DĖL KURIŲ JI NEGALI BŪTI TAIKOMA  
 NEGALĖJO IŠVYKTI IŠ PRAŠYMĄ PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOS DĖL NEPRIKLAUSANČIŲ NUO JO APLINKYBIŲ  
 NEKILNOJAMOJO TURTO ATĖMIMO IKI SPRENDIMO DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
įstatymas DĖL INDEKSAVIMO  
 NERIMAS DĖL ateities 
 NETEKĘ DARBO NE DĖL DARBUOTOJO KALTĖS  
 NEVERTA SUKTI DĖL JO GALVOS  
 NUKENTĖJUSIEMS DĖL KARO ŠELPTI  
 NUKENTĖJUSYSIS DĖL GALVOS SMEGENŲ SUKRĖTIMO PAGULDYTAS Į LIGONINĘ  
 NUKENTĖJUSYSIS DĖL GALVOS SUMUŠIMO PAGULDYTAS Į LIGONINĘ  
 NUOMONĖS DĖL stojimo datos neturi; ... 
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į PASTATUS IR BUTUS SUTEIKIMO IR DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ  
 NUOSTATA DĖL valstybės turto panaudojimo 
 NUOSTOLIAI ATSIRADĘ DĖL ŽEMĖS SKLYPO PAĖMIMO  
 NUOSTOLIAI DĖL lengvatų 
 NUOSTOLIUS ATSIRADUSIUS DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS  
 NUOSTOLIUS DĖL PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES  
 NUSIKALTIMAS DĖL KURIO PRAŠOMA IŠDUOTI  
 NUTARIMAS DĖL Lietuvos Respublikos įstatymo 
 NUTARIMO DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
 NUTARIMO DĖL NEATIDĖLIOTINŲ PRIEMONIŲ BANKININKYSTĖS PROBLEMOMS SPRĘSTI  
 NUTARIMO DĖL REFERENDUMO PASKELBIMO  
 NUTARIMO DĖL SEIMO NARIO K BOBELIO 
 NUTARIMĄ DĖL Lietuvos Respublikos ... 
 NUTARIMŲ DĖL EKONOMINIŲ SANKCIJŲ TAIKYMO  
 NUŽUDYMAS DĖL NEATSARGUMO  
 NUŽUDYMĄ DĖL NEATSARGUMO  
žuvome DĖL TĖVYNĖS  
 PADARĖ NUSIKALTIMĄ DĖL KURIO GALI BŪTI IŠDUOTAS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINĄJĮ ĮSTATYMĄ DĖL PRIVATAUS KAPITALO KAUPIMO VALSTYBINĖSE ĮMONĖSE  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ BRANGIAM TURTUI ĮSIGYTI  
 PAKARTOTINIS BALSAVIMAS DĖL DVIEJŲ KANDIDATŲ  
 PANAUDOS SUTARTIS IR SUSITARIMUS DĖL SERVITUTŲ  
 PARAŠŲ DĖL REFERENDUMO PASKELBIMO  
 ABEJONES DĖL to 
 ABEJONIŲ DĖL Lietuvos; to 
 ABEJONĖS DĖL ... 
 PAREIKŠTAS KALTINIMAS DĖL pagrobtų daiktų įsigijimo; pasikėsinimo nužudyti; tyčinio nužudymo 
 PAREIKŠTI IEŠKINIUS DĖL neteisėta veikla padarytos žalos 
 PAREIŠKIMAS DĖL buvusios sovietų kariuomenės išvedimo; jūrinio protesto akto surašymo 
 PAREIŠKIMAS DĖL AUTORYSTĖS  
 PAREIŠKIMĄ DĖL atsistatydinimo 
 PAREIŠKIMĄ DĖL BANKO NEMOKUMO  
 PARYŽIAUS KONVENCIJOS DĖL PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGOS RATIFIKAVIMO  
 PASIRAŠYTA SUTARTIS DĖL muitų sąjungos; investicijų skatinimo 
 PASIRAŠĖ SUSITARIMĄ DĖL bendradarbiavimo; blogų paskolų pardavimo; karinių orlaivių judėjimo 
 PASISAKYMAI DĖL BALSAVIMO MOTYVŲ  
 PASISAKYMUS DĖL BALSAVIMO MOTYVŲ  
 PASISAKYTI DĖL BALSAVIMO MOTYVŲ  
 PASIŲSDAMA TARPTAUTINIO DARBO BIURO GENERALINIAM DIREKTORIUI UŽREGISTRUOTI PAREIŠKIMĄ DĖL DENONSAVIMO  
 PASIŪLYMAI DĖL akcininkų sutarties 
 PASIŪLYMUS DĖL įstatymų 
 PASIŪLYMĄ DĖL darbotvarkės; referendumo paskelbimo 
 PASTABOS DĖL ... straipsnio; protokolo 
 PATEIKIA IŠVADAS DĖL ŠIŲ PROJEKTŲ  
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ... 
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ NUTARTA PRADĖTI PROJEKTŲ SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PATEIKĖ PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ DĖL PROCEDŪRŲ  
 PAŠALPOS DARBUOTOJUI ŽUVUS DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE  
 PAŽYMĖJIMAS APIE APSISPRENDIMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
 PERDUOTI SAVIVALDYBĖMS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DALIES VALSTYBĖS TURTO PRISKYRIMO IR PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 PERSKAITĖ PAREIŠKIMĄ DĖL neleistino pareigūnų elgesio; nepasitikėjimo vyriausybe; Dž Dudajevo žūties 
 PILIEČIO ASMENS BYLA DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĘ MIŠKĄ ATSTATYMO  
 PILIEČIŲ PRAŠYMŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO nagrinėjimo terminai 
 PLANĄ BEI PASIŪLYMUS DĖL KARIUOMENĖS DALINIŲ DISLOKAVIMO  
 PO SVARSTYMO PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 POSĖDŽIO PIRMININKAS PATEIKĖ INFORMACIJĄ DĖL PROCEDŪRŲ  
 POSĖDŽIO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS PATEIKĖ PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ DĖL PROCEDŪRŲ  
 POZICIJĄ DĖL Lietuvos dujų privatizavimo 
 PRADĖTI DERYBAS DĖL bevizio režimo; karo pabaigos; narystės ES 
 PRALAIMĖJO KOVĄ DĖL ATŠOKUSIŲ KAMUOLIŲ  
 PRALAIMĖJOME KOVĄ DĖL ATŠOKUSIŲ KAMUOLIŲ  
 PRAŠYMUS DĖL IŠLIKUSIO NEKILNOJAMOJO TURTO SUGRĄŽINIMO  
 PRAŠYMĄ DĖL kliūčių sudaryti santuoką; nuosavybės teisės; leidimo 
 PRAŠYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ATSISAKYMO  
 PRAŠYMŲ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ATSISAKYMO  
 PRETENZIJĄ DĖL TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS  
 PRETENZIJŲ DĖL įmonės veiklos 
 AKTO DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS ATSTATYMO  
 AKTO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIU  
 AKTO DĖL PILIETYBĖS SUTEIKIMO PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIU  
 AKTUS DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ BAUDŲ IR DELSPINIGIŲ  
 AKTĄ DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS ATSTATYMO  
 PRIIMA SPRENDIMUS DĖL STOJIMO Į NACIONALINES IR TARPTAUTINES ORGANIZACIJAS  
 PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL nuosavybės teisės atstatymo 
 PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL BANKO LICENCIJOS IŠDAVIMO IR APIE TAI RAŠTU PRANEŠA PAREIŠKĖJUI  
 PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL GYNYBOS nuo ginkluotos agresijos 
 PRIIMTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADAVIMO  
 PRIIMTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL ALYTAUS MIESTO IR ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBIŲ TERITORIJŲ ADMINISTRACINIŲ RIBŲ PAKEITIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMO  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTO PATEIKIMUI NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ NENAUDOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO  
 PRIĖMUS SPRENDIMĄ DĖL STREIKO  
 PRIĖMĖ NUTARIMĄ DĖL priemonių Lietuvos respublikai ginti 
 PROBLEMŲ DĖL to nekyla 
 PROTESTĄ DĖL eksperto sprendimo 
 PROTOKOLINIS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO  
 RATIFIKAVIMO RAŠTUS IR PAREIŠKIMUS DĖL DENONSAVIMO KURIUOS JIS YRA UŽREGISTRAVĘS  
 RATIFIKAVIMO RAŠTŲ IR PAREIŠKIMŲ DĖL DENONSAVIMO KURIUOS JAM ATSIUNTĖ  
 ALTERNATYVUS BALSAVIMAS DĖL ... straipsnio 
 REMDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 RENGTI ĮSTATYMŲ PROJEKTUS BEI PASIŪLYMUS DĖL VALSTYBĖS KONTROLĖS SISTEMOS TOBULINIMO  
 RUNGTYNĖSE DĖL TREČIOS VIETOS  
 RUNGTYNĖSE DĖL TREČIOSIOS VIETOS  
 RŪPESČIAI DĖL vaikų; pinigų; Lietuvos 
 RŪPESČIŲ DĖL sveikatos; vaikų 
 SANDORIUS DĖL NEKILNOJAMOJO IR KITOKIO TURTO  
 SAVIVALDYBIŲ IR VALSTYBĖS INTERESUS DĖL TERITORIJOS IR ŽEMĖS SKLYPŲ  
 SEIMO NARYS VYTENIS ANDRIUKAITIS PERSKAITĖ LSDP FRAKCIJOS PAREIŠKIMĄ DĖL KURO KAINŲ DIDINIMO  
 SEIMO NARĖ ROMUALDA HOFERTIENĖ PERSKAITĖ TĖVYNĖS SĄJUNGOS KONSERVATORIŲ FRAKCIJOS PAREIŠKIMĄ DĖL MUITŲ  
 SEIMO SPRENDIMAS DĖL PVM LENGVATŲ PANAIKINIMO  
 SIEKDAMOS SUDARYTI SUTARTĮ DĖL PAJAMŲ IR KAPITALO DVIGUBO APMOKESTINIMO IR FISKALINIŲ PAŽEIDIMŲ IŠVENGIMO  
 SIŪLYMUS DĖL PREKIŲ EKSPORTO IR IMPORTO REGULIAVIMO TVARKOS BEI MUITŲ TARIFŲ  
 SKANDALAS DĖL vadinamojo Balkanų sindromo 
Veikos, kurios pripažįstamos nusikalstamomis, padarytos; nužudymas DĖL NEATSARGUMO  
 SKUNDAI DĖL RINKIMŲ KOMISIJŲ SPRENDIMŲ  
 SKUNDUS DĖL administracinių nuobaudų paskyrimo 
 SKUNDUS DĖL APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ SPRENDIMŲ DĖL BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLŲ SURAŠYMO  
 SKUNDĄ DĖL atleidimo 
 SKUNDĄ DĖL APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMO DĖL APYGARDOS BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLO  
 SKUNDŲ DĖL nuosavybės teisių atkūrimo 
 SOCIALINEI PAŠALPAI GAUTI IKI KREIPIMOSI DĖL KOMPENSACIJOS  
 SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ REIKALAVIMŲ DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMO  
agitacija DĖL REFERENDUMO  
 SPRENDIMAI DĖL nuosavybės teisės; piniginės baudos išieškojimo; stojimo mokesčio 
 SPRENDIMAS DĖL nuosavybės teisės; išieškų į biudžetą 
 SPRENDIMAS DĖL LICENCIJOS IŠDAVIMO  
 SPRENDIMO DĖL nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo 
 SPRENDIMUS DĖL nuosavybės teisės 
 SPRENDIMUS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
 SPRENDIMUS DĖL RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ REZULTATŲ PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIAIS  
 SPRENDIMUS DĖL ŠIŲ NUSIKALTIMŲ KONTROLĖS  
 SPRENDIMĄ DĖL BAUDŲ IR DELSPINIGIŲ SUMOKĖJIMO Į BIUDŽETĄ TERMINŲ PRATĘSIMO  
 SPRENDIMĄ DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMO  
 SPRENDIMĄ DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 SPRENDIMŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 SPRENDIMŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATYMO  
 SPRĘSTI KLAUSIMĄ DĖL šių tarybų paleidimo 
 SPRĘSTI KLAUSIMĄ DĖL BAUDŽIAMOSIOS BYLOS IŠKĖLIMO  
 STRAIPSNIS DĖL savavališko miško užėmimo; dėl vengimo grąžinti savavališkai užimtą žemę 
 STRAIPSNIS DĖL MIESTŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO  
 STRAIPSNIS DĖL TURTO SUNAIKINIMO AR SUGADINIMO TRANSPORTE  
 STRAIPSNIS DĖL VENGIMO GRĄŽINTI SAVAVALIŠKAI UŽIMTĄ ŽEMĘ  
 STRAIPSNYJE DĖL AUTOMOBILIŲ TRANSPORTE PADARYTŲ PAŽEIDIMŲ  
 STRAIPSNYJE DĖL VAIRUOTOJŲ PANAUDOJIMO TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 SUMAŽINAMAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS DĖL GAMYBOS AR DARBO ORGANIZAVIMO  
 SUSITARIA DĖL GYVENAMOJO NAMO BUTO PIRKIMO  
 SUSITARIMAS DĖL bendradarbiavimo 
 SUSITARIMO DĖL muitų tarifų 
 SUSITARIMO DĖL ABIEJŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ KELIONIŲ  
 SUSITARIMO DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO IR ŠIO SUSITARIMO  
 SUSITARIMO DĖL TARIFŲ IR PREKYBOS  
 SUSITARIMĄ DĖL bendradarbiavimo 
 SUSITARIMĄ DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO IR ŠIO SUSITARIMO  
 SUSITARTI DĖL BENDRO KANDIDATO Į PREZIDENTUS  
 SUTARTIES DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ARMĖNIJOS RESPUBLIKOS  
 SUTARTIMS RENGTI IR DERYBOMS DĖL JŲ VESTI  
 SUTARTIS DĖL investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos; bendradarbiavimo 
 SUTARTIS DĖL PAJAMŲ IR KAPITALO DVIGUBO APMOKESTINIMO IR FISKALINIŲ PAŽEIDIMŲ IŠVENGIMO  
 SUTARTĮ DĖL investicijų skatinimo 
 SUTARTĮ DĖL PAJAMŲ IR KAPITALO DVIGUBO APMOKESTINIMO IR FISKALINIŲ PAŽEIDIMŲ IŠVENGIMO  
 SUTARTĮ DĖL TEISINĖS PAGALBOS IR TEISINIŲ SANTYKIŲ CIVILINĖSE ŠEIMOS IR BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE  
 SUTARČIAI SU JAPONIJOS EKSPORTO IR IMPORTO BANKU DĖL PASKOLOS  
 SUTARČIŲ SUSITARIMŲ DĖL PREKYBINIO IR EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO  
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 SVARSTYTI IR TEIKTI IŠVADAS BEI PASIŪLYMUS DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ  
 TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR UKRAINOS VYRIAUSYBĖS DĖL LAISVOSIOS PREKYBOS  
 TARP TŲ PAČIŲ ŠALIŲ DĖL TO PATIES DALYKO IR TUO PAČIU PAGRINDU  
 TARYBAI IR VALDYBAI DĖL PASKOLŲ TEIKIMO  
 TEIKIA PASIŪLYMUS DĖL APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL ŠIŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMO  
 APLINKYBĖS DĖL KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ NETEIKIAMA  
 TURI KREIPTIS Į TEISMĄ DĖL VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS VEIKLOS NUTRAUKIMO  
 APSISPRENDIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮGIJIMO  
 TURIZMO KLAUSIMAIS RENGIA PASIŪLYMUS DĖL ŠIŲ ĮSTATYMŲ IR NUTARIMŲ  
 TYČIA AR DĖL NEATSARGUMO  
 UŽ NUSIKALTIMUS PADARYTUS DĖL NEATSARGUMO  
 UŽ PAREIŠKIMUS DĖL ŽALOS PADARYTOS ... 
 VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS KARIUOMENĖS PADALINIŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE  
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU DĖL MIESTŲ HERBŲ TVIRTINIMO IR ATSIŽVELGDAMAS Į LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS IŠVADĄ TVIRTINU ... 
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU DĖL MIESTŲ HERBŲ TVIRTINIMO IR ATSIŽVELGDAMAS Į LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS IŠVADĄ  
 APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ SPRENDIMUS DĖL BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLŲ SURAŠYMO  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DEKRETAS DĖL EKUMENIZMO UNITATIS REDINTEGRATIO  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DEKRETAS DĖL KUNIGŲ TARNYBOS IR GYVENIMO PRESBYTERORUM ORDINIS  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DEKRETAS DĖL KUNIGŲ UGDYMO OPTATAM TOTIUS  
 ASMENIMS KURIE PATEIKĖ PRAŠYMUS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL NE PELNO ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ PERTVARKYMO  
 ASMENS PRAŠYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ATSISAKYMO  
 VYKDOMOSIOMS INSTITUCIJOMS DĖL JŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO  
 VYKDYDAMA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKRITIES VALDYMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMĄ ARBA JOS ATSISAKYMĄ NAGRINĖTI SKUNDUS DĖL SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 VYRIAUSYBĖS SPRENDIMĄ DĖL LEIDIMO IŠDAVIMO  
atlikti energetikos bei ryšių ir transporto VALDYMO INSTITUCIJŲ PARLAMENTINĘ KONTROLĘ TEIKTI PASIŪLYMUS IR REKOMENDACIJAS DĖL JŲ VEIKLOS GERINIMO  
 ĮSAKAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RAJONŲ MIESTŲ LIAUDIES teismų 
 ĮSAKYMĄ DĖL ... priėmimo; ... atleidimo 
 ĮSAKYMĄ DĖL PASTATO AR STATINIO  
 ĮSIPAREIGOJIMAI DĖL ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO  
 ĮSTATYMAS DĖL Lietuvos Respublikos įstatymo piliečių nuosavybės teisių; Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo; piliečių nuosavybės teisių; Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 
 ĮSTATYMO DĖL brangų turtą įsigijusių ... 
 ĮSTATYMO DĖL BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO TOLESNIO NAUDOJIMO PAKEITIMO PROJEKTO SVARSTYMAS ATIDĖTAS  
 ĮSTATYMO DĖL GYVENTOJŲ INDĖLIŲ BANKRUTUOJANČIUOSE BANKUOSE DALINIO KOMPENSAVIMO  
 ĮSTATYMO DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 ĮSTATYMO DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ĮSTATYMO DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ  
 ĮSTATYMO REIKALAVIMAI DĖL PAREIŠKIMŲ BEI PRANEŠIMŲ  
 ĮSTATYMUI DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 ĮSTATYMUI DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ TEISĖJŲ PROKURATŪROS DARBUOTOJŲ  
 ĮSTATYMĄ DĖL GYVENTOJŲ SANTAUPŲ KOMPENSAVIMO  
 ĮSTATYMĄ DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ĮSTATYMŲ PROJEKTAI DĖL KITŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMO PAPILDYMO  
atmetė PRIEKAIŠTUS DĖL ... 
atmetė; pateikė KALTINIMUS DĖL ... 
 ŠEIMOS GRUPĖS IR SĄJUNGOS DĖL SKIRTINGŲ PRIEŽASČIŲ IR SKIRTINGAIS BŪDAIS  
 ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES DALYVIŲ IR KITŲ VALSTYBIŲ DALYVAUJANČIŲ PROGRAMOJE PARTNERYSTĖ TAIKOS LABUI SUSITARIMO DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO  
 ATLEISTIEMS IŠ DARBO DĖL DARBO DRAUSMĖS pažeidimo 
 ŠV TIKĖJIMO MOKSLO KONGREGACIJA INSTRUKCIJA DĖL PAGARBOS  
 ATLYGINTI ŽALĄ DĖL KROVINIŲ AR BAGAŽO  
 ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE AR SUSIRGIMŲ PROFESINE LIGA  
 ATSAKYMO Į PAKLAUSIMĄ DĖL VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS SPAUDA  
baiminosi; bijojo DĖL SAVO GYVYBĖS  
barniai šeimose kyla; ginčijasi; jaudinasi DĖL SMULKMENŲ  
 BALSAVIMĄ DĖL NEPASITIKĖJIMO  
byla DĖL TURTO PRIEVARTAVIMO  
būtent DĖL ŠIOS PRIEŽASTIES  
 BAUDŽIAMOJI BYLA DĖL tyčinio nužudymo; nužudymo; sukčiavimo; išžaginimo 
 BAUDŽIAMOSIOS BYLOS DĖL chuliganizmo; nusikaltimų; šmeižto; tyčinio sunkaus kūno sužalojimo 
 BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE DĖL ŽALOS ATLYGINIMO  
 BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ DĖL išžaginimo; kyšio; naujai paaiškėjusių aplinkybių; sukčiavimo; vagystės; turto prievartavimo 
 BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS DĖL nusikaltimų 
darbuotojas negali tinkamai atlikti DARBO DĖL PABLOGĖJUSIOS SVEIKATOS ARBA DĖL TO KAD JIS NETURI REIKIAMOS KVALIFIKACIJOS  
dekretas DĖL BAŽNYČIOS misijinės veiklos Ad Gentes 
deputatų PAGEIDAVIMĄ SURENGTI REFERENDUMĄ DĖL AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS paskelbto Konstitucijos projekto priėmimo 
derėtis; susitarė DĖL KAINOS  
 BENDROJO SUSITARIMO DĖL MUITŲ TARIFŲ IR PREKYBOS  
 BERNO KONVENCIJOS DĖL LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ APSAUGOS RATIFIKAVIMO  
 BERNO KONVENCIJOS DĖL LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ APSAUGOS  
 BERNO KONVENCIJĄ DĖL LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ APSAUGOS  
dokumentai DĖL DALYVAVIMO konkurse priimami ...