Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUDĖTOJŲ DALIES  
 BUDĖTOJŲ DALIS  
 BUHALTERINIO BALANSO TURTO DALIES EILUTĖJE  
 BUHALTERINIO BALANSO TURTO DALIES  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 CENTRINĖ DALIS  
 CENTRINĖJE DALYJE  
 CENTRINĖJE MIESTO DALYJE  
 CENTRINĖS DALIES  
 CENTRINĖS MIESTO DALIES  
 DALIES IR VISUMOS  
 DALIS BAŽNYČIOS VAIKŲ ANTROJO PASAULINIO KARO METAIS stokojo meilės persekiojamiems žydams 
 DALIS BENDRAME kapitale 
 DALIS GYVENTOJŲ  
 DALIS MŪSŲ  
 DALIS ŽMONIŲ  
 DALYS IR REIKMENYS  
 DALĮ LĖŠŲ  
 DALĮ PELNO  
 DALĮ PINIGŲ  
 DALĮ SAVO TEISIŲ IR PAREIGŲ  
 DALĮ SUDARO parduodamos akcijos 
 DALĮ SUDARĖ lietuvininkai; valstiečiai 
 DALĮ TURTO  
 DALĮ UŽIMA darbas; miškai 
 DIDELE DALIMI LEMIA ... 
 DIDELE DALIMI YRA ... 
 DIDELE DALIMI  
 DIDELĘ DALĮ  
 DIDELĖ DALIS  
 DIDELĖ JŲ DALIS  
 DIDELĖS DALIES  
 DIDELĖS VISUOMENĖS DALIES  
 DIDESNIOJI DALIS  
 DIDESNĘ DALĮ  
 DIDESNĘ GYVENIMO DALĮ  
 DIDESNĘ LAIKO DALĮ  
 DIDESNĖ DALIS  
 DIDESNĖ JŲ DALIS  
 DIDŽIA DALIMI  
 DIDŽIAUSIA DALIS  
 DIDŽIAUSIĄ DALĮ SUDARO ... 
 DIDŽIAUSIĄ DALĮ  
 DIDŽIOJI DALIS  
 DIDŽIOJI JŲ DALIS  
 DIDŽIOJI VISUOMENĖS DALIS  
 DIDŽIOSIOS DALIES  
 DIDŽIĄJA DALIMI  
 DIDŽIĄJĄ DALĮ LĖŠŲ  
 DIDŽIĄJĄ DALĮ SUDARO ... 
 DIDŽIĄJĄ DALĮ  
 DIDŽIĄJĄ GYVENIMO DALĮ  
 DIDŽIĄJĄ JŲ DALĮ SUDARO ... 
 DIDŽIĄJĄ JŲ DALĮ  
 DIDŽIĄJĄ LAIKO DALĮ  
 DIDŽIĄJĄ SAVO GYVENIMO DALĮ  
išmokėta LYGIOMIS DALIMIS PER TRIS MĖNESIUS NUO DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO dienos 
 DVIEJŲ DALIŲ  
 DĖL DALIES EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS  
 DĖL ĮMONIŲ KURIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 EUROPOS DALYJE  
kiekvienoje PASAULIO DALYJE  
... DALIS SKIRTA ... 
 GINKLŲ JŲ DALIŲ ŠAUDMENŲ SPROGMENŲ  
... DALYJE NURODOMAS SKAITMUO  
 GRĄŽINTINUOSE NAMUOSE JŲ DALYSE BUTUOSE  
 GYVENAMAJAME NAME JO DALYJE AR BUTE  
 GYVENAMASIS NAMAS JO DALIS AR BUTAS  
 GYVENAMASIS NAMAS JO DALIS BUTAS  
 GYVENAMIEJI NAMAI ARBA JŲ DALYS  
 GYVENAMIEJI NAMAI JŲ DALYS BUTAI GRĄŽINAMI NATŪRA  
 GYVENAMIEJI NAMAI JŲ DALYS BUTAI  
 GYVENAMOJO NAMO JO DALIES BUTO VERTĘ  
 GYVENAMOJO NAMO JO DALIES BUTO  
 GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE JŲ DALYSE BUTUOSE  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA JŲ DALIS NATŪRA  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA JŲ DALIS  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS NATŪRA  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 GYVENAMĄJĮ NAMĄ JO DALĮ BUTĄ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ ARBA JŲ DALIŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ JŲ DALIŲ BUTŲ  
 GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ DALIS  
 GYVENIMO DALIS  
 GYVENTOJŲ DALIS  
 GYVENTOJŲ DALĮ  
 HIDROGRAFINIS DRAUSTINIS YRA ŠIAURĖS VAKARINĖJE PARKO DALYJE  
 HIPOFIZĖS PRIEKINĖS DALIES nepakankamumas 
 II DALIS  
 III DALIS  
 ILGALAIKIO TURTO DALIES  
 INFORMACINĖS SISTEMOS DALIS  
 INSTRUKCIJOS DALYJE NURODYTAIS ATVEJAIS  
 IV DALIS  
 IŠ ATSKIRŲ DALIŲ  
 IŠ DVIEJŲ DALIŲ  
 IŠ TRIJŲ DALIŲ  
 IŠLAIDŲ DALĮ  
padalytas Į KETURIAS DALIS  
 KALBOS DALIŲ  
 KALBOS DALYS  
 KARINIŲ DALIŲ  
 KARIUOMENĖS DALIŲ  
 KARO PADĖTĮ VISOJE VALSTYBĖJE AR JOS DALYJE  
 KARO PADĖTĮ VISOJE VALSTYBĖJE ARBA JOS DALYJE  
 KAUNO VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO BUDĖTOJŲ DALIES  
 KETURIŲ DALIŲ  
 KETVIRTOJOJE DALYJE  
 KETVIRTĄJA DALIMI  
 KIEKVIENOS DALIES  
 KITA DALIS  
 KITOSE PASAULIO DALYSE  
 KITĄ DALĮ  
 KOMPENSACIJOMS UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA JŲ DALIS  
 KOMPENSACIJOMS UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 KOMPENSAVIMO UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS  
 KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 KRAUJO AR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ  
 KRAUJO AR KRAUJO SUDĖTINIŲ DALIŲ  
 KULTŪROS DALIS  
 KŪNO DALIES  
 KŪNO DALIS  
 KŪNO DALIŲ  
 KŪNO DALYS  
 KŪNO DALĮ  
 LAIKO DALĮ  
 LANGELYJE NURODOMA DALIS DĖŽĖS DALIS KONTEINERIO  
skilo; dalijo Į DVI DALIS  
 LIETUVOS DALIS  
 LIETUVOS DALYJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINĖS SISTEMOS DALIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DALIES VALSTYBĖS TURTO PRISKYRIMO IR PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 LIKUSI DALIS  
 LIKUSIĄ DALĮ  
 LIŪTO DALĮ  
 LYGINAMOJI DALIS  
 LYGIOMIS DALIMIS  
 LĖŠŲ DALĮ  
suskilo Į KELIAS DALIS  
suskirstyti Į TRIS DALIS  
suskyla; subyrės Į DALIS  
 MAŽA DALIS  
 MIESTO DALIES  
 MIESTO DALIS  
 MIESTO DALIŲ  
 MIESTO DALYJE  
 MIESTO DALĮ  
 MIESTŲ MIESTELIŲ IR JŲ DALIŲ  
 MOKESČIŲ UŽ GAMTOS IŠTEKLIUS KAIP NACIONALINĮ TURTĄ DALĮ  
 MOTERS DALIS IR DALIA  
 MUITŲ IR MOKESČIŲ SUMOS DALIS  
 NAMO DALIES  
 NAMO DALĮ BUTĄ  
 NAMUS JŲ DALIS AR BUTUS  
 NAUDOJAMI PASTATAI STATINIAI AR JŲ DALYS  
 NEAPDOROTŲ LAUKINIŲ GYVŪNŲ AR JŲ DALIŲ  
 NEATLIKTOSIOS BAUSMĖS DALIES PAKEITIMAS  
 NEATLIKTOSIOS BAUSMĖS DALIES  
 NEDIDELĘ DALĮ  
 NEDIDELĖ DALIS  
 NEKILNOJAMOJO TURTO DALĮ  
 NEMAŽA DALIMI  
 NEMAŽA DALIS  
 NEMAŽA JŲ DALIS  
 NEMAŽOS DALIES  
 NEMAŽĄ DALĮ  
šiaurinėje; pietinėje; rytinėje; centrinėje ŠALIES DALYJE  
 NUOSAVYBĖS DALIS  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į DALĮ BENDRO TURTO  
 NURODYTŲ ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE  
 OBJEKTO JO DALIES  
 PADALIJIMAS Į DVI DALIS DAŽNAI PAGAL PRIEŠPRIEŠĄ  
 PADALYTA Į DVI DALIS  
 PAGRINDINĘ DALĮ SUDARO ... 
 PAJAMŲ DALĮ  
 PALIKIMO DALĮ  
 PAPILDOMOJO LAPO DALYJE  
 PARKO DALYJE  
 PASTATO DALIS  
 PASTATUS JŲ DALIS BUTUS  
 PASTATUS KITUS STATINIUS ARBA JŲ DALIS  
 PASTATŲ STATINIŲ AR JŲ DALIŲ  
 PELNO DALIS  
 PELNO DALĮ  
 PENKTOJOJE DALYJE  
 PENKTOSIOS DALIES  
 PERDUOTI SAVIVALDYBĖMS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DALIES VALSTYBĖS TURTO PRISKYRIMO IR PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 PIETINĖJE DALYJE  
 PIETINĖJE LIETUVOS DALYJE  
 PIETINĖJE MIESTO DALYJE  
 PIETINĖJE PARKO DALYJE APIMA ... 
 PIETINĖJE ŠALIES DALYJE  
 PIETINĖS DALIES  
 PIRMA DALIS  
 PIRMOJE DALYJE  
 PIRMOJI DALIS  
 PIRMOJOJE DALYJE  
 PIRMOJOJE KONCERTO DALYJE  
 PIRMOS DALIES  
 PIRMOS EILUTĖS DALYJE  
 PIRMOSIOS DALIES  
 PIRMĄJĄ DALĮ  
 PLANO DALIS  
 PLATESNE PRIEKINE DALIMI  
 AKCIJŲ DALIS  
 AKCIJŲ DALĮ  
 PO OFICIALIOSIOS DALIES  
 AKCIZO NURODYTO ANTROS EILUTĖS DALYJE SUMA  
 AKTAS AR JO DALIS NEGALI BŪTI TAIKOMI NUO TOS DIENOS KAI OFICIALIAI PASKELBIAMAS  
 AKTAS AR JO DALIS  
 PRIEKINE DALIMI  
 PROCESO DALIS  
 PROGRAMOS DALIS  
 PROGRAMOS DALYJE  
 PROGRAMOS DALĮ  
 PROJEKTO DALIS  
 PROJEKTO DALIŲ  
 RINKOS DALIS  
 RINKOS DALĮ  
 RUNGTYNIŲ DALĮ  
 RUSIJOS EUROPINĖS DALIES  
 RYTINĖJE DALYJE  
 RYTINĖJE LIETUVOS DALYJE  
 RYTINĖJE ŠALIES DALYJE  
 RYTINĖS DALIES  
 SAKINIO DALIŲ  
 SAKINIO DALYS  
 SKILO Į DVI DALIS  
 SKOLOS DALĮ  
 SKYLA Į DVI DALIS  
 ANTRA DALIS  
 ANTROJE DALYJE  
 ANTROJI DALIS  
 STRAIPSNIO ANTROJI DALIS  
 STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE NUMATYTUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE VIETOJ ŽODŽIO ... 
 STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE VIETOJ ŽODŽIŲ ... 
 STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE  
 STRAIPSNIO ANTROJOJE IR TREČIOJOJE DALYSE  
 STRAIPSNIO ANTROSIOS DALIES SANKCIJĄ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 STRAIPSNIO ANTRĄJĄ DALĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 STRAIPSNIO PAVADINIME IR PIRMOJOJE DALYJE  
 STRAIPSNIO PIRMOJI DALIS  
 STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE IŠBRAUKTI ŽODŽIUS ... 
 STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE PO ŽODŽIO ... 
 STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE VIETOJ ŽODŽIO ... 
 STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE VIETOJ ŽODŽIŲ ... 
 STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE  
 STRAIPSNIO PIRMOJOJE IR ANTROJOJE DALYSE  
 STRAIPSNIO PIRMOSIOS DALIES IŠBRAUKTI ŽODŽIUS ... 
 STRAIPSNIO PIRMOSIOS DALIES PAKEITIMAS  
 STRAIPSNIO PIRMOSIOS DALIES  
 STRAIPSNIO PIRMĄJĄ DALĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 STRAIPSNIO PIRMĄJĄ DALĮ  
 STRAIPSNIO TREČIOJI DALIS  
 STRAIPSNIO TREČIOJOJE DALYJE VIETOJ ŽODŽIŲ ... 
 STRAIPSNIO TREČIĄJĄ DALĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 STRAIPSNĮ PAPILDYTI ANTRĄJA DALIMI  
 STRAIPSNĮ PAPILDYTI TOKIA ANTRĄJA DALIMI  
 STRUKTŪROJE DIDŽIAUSIĄ DALĮ SUDARĖ ... 
 ANTROJOJE DALYJE  
 ANTROS DALIES  
 SUDARO DVI DALYS  
 ANTROSIOS DALIES  
 SUDEDAMOJI DALIS  
 SUDEDAMOSIOS DALYS  
 SUDEDAMĄSIAS DALIS  
 SUDEDAMŲJŲ DALIŲ  
 SUDĖTINE DALIMI  
 SUDĖTINES DALIS  
 SUDĖTINIŲ DALIŲ  
 SUDĖTINĘ DALĮ  
 SUDĖTINĖ DALIS  
 SUDĖTINĖS DALYS  
 SUKARINTOS PRIEŠGAISRINĖS DALIES  
 ANTRĄ DALĮ  
 ANTRĄJĄ DALĮ  
 SUSIDARĘS SKIRTUMAS TARP VISOS PASKOLOS IR PASKOLOS DALIES  
 SUSIDEDA IŠ DVIEJŲ DALIŲ  
 SUSIDEDA IŠ TRIJŲ DALIŲ  
 SUSIDĖJO IŠ DVIEJŲ DALIŲ  
 SUSIGRĄŽINTI GYVENAMĄJĮ NAMĄ JO DALĮ BUTĄ NATŪRA  
 SUSIGRĄŽINTI NAMĄ JO DALĮ AR BUTĄ NATŪRA  
 ANTŽEMINĖ DALIS  
 ANTŽEMINĖS DALIES  
 APATINĖ DALIS  
 APATINĖJE DALYJE  
 APATINĖS DALIES  
 TAM TIKRA DALIMI  
 TAM TIKRA DALIS  
 TAM TIKROS DALIES  
 TAM TIKRĄ DALĮ  
 TAUTOS DALIS  
 TREČIA DALIS  
 TREČIOJE DALYJE  
 TREČIOJI DALIS  
 TREČIOJOJE DALYJE  
 TREČIOSIOS DALIES  
 TREČIĄJA DALIMI  
 TREČIĄJĄ DALĮ  
 TRIJŲ DALIŲ  
 TURTO DALIS  
 TURTO DALĮ  
 UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 VAISTINIUS AUGALUS AR JŲ DALIS  
 VAISTINIŲ AUGALŲ AR JŲ DALIŲ  
 VAKARINĖJE DALYJE  
 VAKARINĖJE LIETUVOS DALYJE  
 VAKARINĖS DALIES  
 VALSTYBINIO KAPITALO DALĮ  
 VALSTYBĖS DALIS  
 VANDENS TELKINIUOSE ARBA JŲ DALYSE  
 VARDINE TARINIO DALIMI  
 VARTOTOJŲ KOOPERACIJOS VALDOMO TURTO DALĮ  
 VAŽIUOJAMOJOJE DALYJE  
 VAŽIUOJAMOSIOS DALIES  
 VAŽIUOJAMOSIOS KELIO DALIES  
 VAŽIUOJAMĄJA DALIMI  
 VAŽIUOJAMĄJĄ DALĮ  
 VAŽIUOJAMĄJĄ KELIO DALĮ  
 VEIKĄ NUMATYTĄ ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE  
 VIENA DALIS  
 VIENARŪŠIŲ SAKINIO DALIŲ  
 VIENOS DALIES  
 VIRŠUTINĘ DALĮ  
 VIRŠUTINĖ DALIS  
 VIRŠUTINĖJE DALYJE  
 VIRŠUTINĖJE PILVO DALYJE  
 VIRŠUTINĖS DALIES  
 VISA TA DALIS KURI BUVO ATIMTA  
 VISAS IŠ KARTO ARBA DALIMIS  
 VISO KAPITALO ARBA NUO PAJAMŲ AR KAPITALO DALIES  
 VISOS ARBA TAM TIKRA DALIS IŠLAIDŲ  
 VISOSE PASAULIO DALYSE  
 VISUOMENĖS DALIES  
 VISUOMENĖS DALIS  
 VISUOMENĖS DALĮ  
 YPATINGOSIOS VALSTYBINIO ARCHYVŲ FONDO DALIES  
 ĮRAŠYTI ŽODŽIUS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE IR ŠIĄ DALĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 ĮSTATINIO KAPITALO DALIS  
 ĮSTATYMAI KITI TEISINIAI AKTAI AR JŲ DALYS  
 ĮVAIRIOSE PASAULIO DALYSE  
 ŠEŠTOJOJE DALYJE  
 ŠIAURINĖJE DALYJE  
 ŠIAURINĖJE ŠALIES DALYJE  
 ŠIAURINĖS DALIES  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS ŠIOS DALIES NUOSTATŲ TAIKYMO TVARKA GALI BŪTI PAKEISTA  
 ŠIO STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE  
 ŠIO STRAIPSNIO KETVIRTOJOJE DALYJE  
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE NUMATYTĄ VEIKĄ  
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE NURODYTAS darbdavio įgaliotas asmuo 
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE NURODYTŲ ASMENŲ  
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE  
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE IR ANTROJOJE DALYSE  
 ŠIO ŽEMĖS SKLYPO PLOTO IR VERTĖS DALĮ  
 ŠIOJE DALYJE NURODOMA IMPORTO MUITO ARBA MOKESČIO TARIFAS PROCENTAIS IR PROCENTO ŽENKLAS JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS VERTYBINIS  
 ŠIOJE DALYJE NURODOMA PREKIŲ MUITINĖ VERTĖ  
 ŠIOJE DALYJE NURODOMA VERTĖ  
 ŠIOJE EUROPOS DALYJE  
 ŠIĄ DALĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 ŠIŲ INVESTICIJŲ DYDIS JŲ DALIS  
 ATLIKTI ĮVAIRIUS DARBUS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ KOMPLEKSO DALYJE  
 ŽEMĖS SKLYPAS ARBA TOKIO ŽEMĖS SKLYPO DALIS BENDROJOJE NUOSAVYBĖJE  
 ŽMOGAUS KŪNO DALIS  
 ŽMOGAUS KŪNO DALYS  
 ŽYMIA DALIMI  
 ATSARGINES DALIS  
 ATSARGINIŲ DALIŲ  
 ATSARGINĖMS DALIMS  
 ATSARGINĖS DALYS  
 ATSKIRŲ DALIŲ  
 ATSKIRŲ KŪNO DALIŲ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į GYVENAMĄJĮ NAMĄ JO DALĮ BUTĄ NATŪRA  
 AUTOMOBILIŲ DALIŲ  
 BAIGIAMOJI DALIS  
 BALANSINĖS DALIES  
... KNYGOS DALIS SKIRTA ... 
... KNYGOS DALIS  
didžiausia; mažiausia; didžioji; likusi DALIS TENKA ... 
... KNYGOS DALYJE  
 BENDROJOJE DALYJE  
... KONCERTO DALYJE  
 BIUDŽETO PAJAMŲ DALĮ