Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 CEREMONIJOJE DALYVAVO ... 
 DALYVAUJA NE MAŽIAU KAIP DU TREČDALIAI  
 DALYVAUJA ŠV MIŠIOSE  
 DALYVAUJANT NE MAŽIAU KAIP DVIEM TREČDALIAMS  
 DALYVAUJANT NE MAŽIAU KAIP PUSEI visų rinkėjų 
 DALYVAUJANT PAREIŠKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS ATSTOVAMS SEIMO NARIAMS  
 DALYVAUJANTIEMS BYLOJE ASMENIMS  
 DALYVAUJANČIŲ BYLOJE ASMENŲ  
 DALYVAUJANČIŲ ŠALIŲ  
 DALYVAUS RINKIMUOSE  
 DALYVAUTI AUKCIONE  
 DALYVAUTI DISKUSIJOSE  
 DALYVAUTI EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS ... 
 DALYVAUTI KONKURSE  
 DALYVAUTI LIETUVOS DUJŲ PRIVATIZAVIME  
 DALYVAUTI NATO VADOVAUJAMOJE TAIKOS ĮGYVENDINIMO OPERACIJOJE BUVUSIOJE JUGOSLAVIJOJE  
 DALYVAUTI OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE  
 DALYVAUTI POLITINĖJE VEIKLOJE  
 DALYVAUTI PREZIDENTO RINKIMUOSE  
 DALYVAUTI RINKIMUOSE  
 DALYVAUTI SEIMO RINKIMUOSE  
 DALYVAUTI TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE  
 DALYVAUTI VARŽYBOSE  
 DALYVAUTI VIEŠAME KONKURSE  
 DALYVAUTI VISUOMENĖS GYVENIME  
 DALYVAUTI ŠIAME PROJEKTE  
 DALYVAUTI ŠV MIŠIOSE  
 DALYVAVO DAUGELYJE konferencijų; mūšių; tarptautinių festivalių 
 DALYVAVO KOMISIJOS NARIAI K BARANAUSKAS A DZIENIENĖ 
 DALYVAVO NE DAUGIAU KAIP DU KANDIDATAI  
 DALYVAVO RINKIMUOSE  
 DALYVAVO ŠV MIŠIOSE  
 DALYVAVUSIŲ RINKIMUOSE RINKĖJŲ SKAIČIUS NUSTATOMAS PAGAL apylinkių rinkimų balsadėžėse rastų biuletenių skaičių 
 DANIJOS KARALYSTĖS BATALIONO SUDĖTYJE DALYVAUTI NATO VADOVAUJAMOJE TAIKOS ĮGYVENDINIMO OPERACIJOJE BUVUSIOJE JUGOSLAVIJOJE  
 GALI KREIPTIS Į KOMERCINIUS BANKUS IR FINANSINIO MAKLERIO ĮMONES KURIEMS PAGAL FINANSŲ MINISTERIJOS IR LIETUVOS BANKO PATVIRTINTĄ VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR APYVARTOS LAIKINĄJĄ TVARKĄ SUTEIKTA TEISĖ DALYVAUTI  
 GALIMYBĘ DALYVAUTI  
 GAVO DAUGIAU KAIP PUSĘ VISŲ RINKIMUOSE DALYVAVUSIŲ RINKĖJŲ BALSŲ  
 IŠKILMĖSE DALYVAVO ... 
 IŠKOVOJO TEISĘ DALYVAUTI  
 JAME DALYVAVO KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ KULTŪROS NAMŲ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS ŠARMA  
 JEIGU JOSE DALYVAUJA NE MAŽIAU KAIP DU DALYVIAI  
 JOJE DALYVAVO ŠIAULIŲ AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ KULTŪROS NAMŲ LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELA ŠELMIAI  
 JUNGTIS Į PROFESINES SĄJUNGAS IR DALYVAUTI JŲ VEIKLOJE  
organizacijos; draugijos; klubo VEIKLOJE DALYVAUJA ... 
 KELIŲ EISME DALYVAUJANČIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS  
pateikė PARAIŠKAS DALYVAUTI konkurse; slalome 
 KOMISIJOS DARBE GALI DALYVAUTI VISI  
 KONCERTE DALYVAUS ... 
 KONFERENCIJA KURIOJE DALYVAVO ... 
 KONFERENCIJOJE DALYVAVO ... 
 KONFERENCIJOJE DALYVAVĘ ... 
 KONFERENCIJOJE DALYVAVĘS ... 
 KONKURSE DALYVAUJA ... 
 KONKURSE DALYVAUS ... 
 KONKURSE DALYVAVO ... 
 KONKURSE DALYVAVUSIŲ firmų; merginų 
 KONKURSE GALI DALYVAUTI ... 
priėmusi KVIETIMĄ DALYVAUTI PROGRAMOJE PARTNERYSTĖ TAIKOS LABUI  
 LAIDOTUVĖSE DALYVAVO ... 
 LAIKOMAS PRIIMTU JEIGU UŽ JĮ BALSAVO DAUGUMA DALYVAVUSIŲ  
 MINĖJIME DALYVAVO ... 
turi TEISĘ DALYVAUTI  
 NORĄ DALYVAUTI konkurse 
 PARAIŠKOS DALYVAUTI KONKURSE  
 PARAIŠKŲ DALYVAUTI KONKURSE  
 PAREIŠKĖ NORĄ DALYVAUTI  
 PARODOJE DALYVAUJA ... 
 PARODOJE DALYVAVO ... 
 PASIRAŠO VISI POSĖDYJE DALYVAVĘ komisijos nariai 
 PASITARIME DALYVAVO ... 
 PASITARIME DALYVAVĘS ... 
 PILIEČIŲ TURINČIŲ TEISĘ DALYVAUTI REFERENDUME  
 PIRMĄ KARTĄ DALYVAVO  
 POSĖDIS LAIKOMAS TEISĖTU JEIGU JAME DALYVAUJA DU TREČDALIAI narių 
 POSĖDYJE DALYVAUJA ... 
 POSĖDYJE DALYVAUJA J E RESPUBLIKOS PREZIDENTAS A BRAZAUSKAS 
 POSĖDYJE DALYVAUJANČIŲ KOMISIJOS NARIŲ BALSŲ DAUGUMA  
 POSĖDYJE DALYVAUJANČIŲ NARIŲ BALSŲ DAUGUMA  
 POSĖDYJE DALYVAVO ... 
 POSĖDYJE DALYVAVUSIŲ ... 
 POSĖDYJE DALYVAVĘ ... 
 POSĖDYJE DALYVAVĘS ... 
 PROGRAMOJE DALYVAUJANČIŲ ŠALIŲ  
 REFERENDUME DALYVAVO MAŽIAU KAIP PUSĖ Į SĄRAŠUS ĮTRAUKTŲ PILIEČIŲ  
 RENGINYJE DALYVAVO ... 
 RINKIMUOSE DALYVAVO ... 
 RINKIMUOSE DALYVAVO MAŽIAU KAIP PUSĖ VISŲ RINKĖJŲ  
 RINKIMUOSE DALYVAVUSIŲ RINKĖJŲ  
Seimo; parlamento KVIETIMU DALYVAUTI konferencijoje; seminare 
 SEMINARE DALYVAVO ... 
 SPAUDOS KONFERENCIJOJE DALYVAVĘS ... 
 SUSIRINKIMAS YRA TEISĖTAS JEIGU JAME DALYVAUJA DAUGIAU KAIP PUSĖ bendrovės narių 
 SUSITIKIME DALYVAVO ... 
 SUSITIKIME DALYVAVĘ ... 
 SUSITIKIME DALYVAVĘS ... 
 APKLAUSOJE DALYVAVO ... 
 APKLAUSOJE DALYVAVUSIŲ ... 
 TURNYRE DALYVAVO ... 
 TYRIME DALYVAVO ... 
 TYRIME DALYVAVUSIŲ žmonių; įmonių 
 VARŽYBOSE DALYVAUJA ... 
 VARŽYBOSE DALYVAVO ... 
 ASMENIMS DALYVAVUSIEMS LIKVIDUOJANT ČERNOBYLIO ATOMINĖS ELEKTRINĖS AVARIJOS PADARINIUS  
 VIEŠO KONKURSO BŪDU DALYVAUJA TIK VIENAS PIRKĖJAS  
 ATIDARYME DALYVAVO ... 
 ĮVYKUSIAME LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS POSĖDYJE DALYVAVO ... 
 ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES DALYVIŲ IR KITŲ VALSTYBIŲ DALYVAUJANČIŲ PROGRAMOJE PARTNERYSTĖ TAIKOS LABUI SUSITARIMO DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO  
 ŠVENTĖJE DALYVAVO ... 
 BALSAVIME DALYVAVO ...