Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BRUTO DARBO UŽMOKESTĮ  
 BRUTO DARBO UŽMOKESČIO DYDŽIO BAUDĄ  
 BUITIES DARBŲ  
 BUVIMO VIETĄ IR DARBO LAIKĄ  
 BYLOSE DĖL GRĄŽINIMO Į DARBĄ DĖL ATLYGINIMO UŽ DARBĄ  
esant nukrypimams PAGAL KONKREČIUS DARBUS AR DARBŲ RŪŠIS nuo vidutinės darbų kategorijos 
 DARBAI APIE ... 
 DARBAI ATLIEKAMI ... 
 DARBAI IR DIENOS  
 DARBAI KURIE DĖL GAMTINIŲ IR KLIMATO SĄLYGŲ dirbami ne ištisus metus 
 DARBAI SUSIJĘ SU ... 
 DARBAI ĮSKAITANT ESKIZŲ IR BRĖŽINIŲ parengimą; paruošimą 
 DARBAIS O NE ŽODŽIAIS  
 DARBAMS FINANSUOTI  
 DARBAMS Į VOKIETIJĄ  
 DARBAS APIE M K Čiurlionį 
 DARBAS ATLIKTAS  
 DARBAS DORA DARNA  
 DARBAS SU KOMPIUTERIU  
 DARBAS SU PACIENTAIS  
 DARBAS VIRTE VIRĖ  
 DARBAS VYKO  
 DARBDAVIO INICIATYVA GALI BŪTI ATLEIDŽIAMI IŠ DARBO  
 DARBDAVYS SUDERINĘS SU VALSTYBINE DARBO INSPEKCIJA  
 DARBE IR BUITYJE  
 DARBININKO DARBO VALANDOS KAINA DIDINAMA ... 
 DARBININKO DARBO VALANDOS KAINA  
 DARBININKŲ DARBO UŽMOKESTIS  
 DARBININKŲ DARBO UŽMOKESČIO  
 DARBININKŲ DARBO VALANDOS  
 DARBO APLINKA  
 DARBO APLINKOS ORE  
 DARBO APLINKOS VEIKSNIŲ  
 DARBO APLINKOS  
 DARBO APMOKĖJIMAS  
 DARBO APMOKĖJIMO  
 DARBO APMOKĖJIMUI  
 DARBO APMOKĖJIMĄ  
 DARBO BIRŽA  
 DARBO BIRŽAI  
 DARBO BIRŽAS  
 DARBO BIRŽOJE  
 DARBO BIRŽOMS  
 DARBO BIRŽOS  
 DARBO BIRŽOSE  
 DARBO BIRŽĄ  
 DARBO BIRŽŲ  
 DARBO DIENA  
 DARBO DIENAI  
 DARBO DIENAS  
 DARBO DIENOMIS  
 DARBO DIENOS PAMAINOS  
 DARBO DIENOS  
 DARBO DIENĄ  
 DARBO DIENŲ SKAIČIAUS  
 DARBO DIENŲ  
 DARBO DRAUSMĘ  
 DARBO DRAUSMĖS  
 DARBO EFEKTYVUMĄ  
 DARBO GRUPEI  
 DARBO GRUPES  
 DARBO GRUPIŲ  
 DARBO GRUPĘ  
 DARBO GRUPĖ VADOVAUJAMA ... 
 DARBO GRUPĖ  
 DARBO GRUPĖJE  
 DARBO GRUPĖMS  
 DARBO GRUPĖS NARIAI  
 DARBO GRUPĖS SUDARYTOS ŠIAM PROJEKTUI PARENGTI  
 DARBO GRUPĖS VADOVAS  
 DARBO GRUPĖS VADOVO  
 DARBO GRUPĖS  
 DARBO GRUPĖSE  
 DARBO INSPEKCIJA  
 DARBO INSPEKCIJOS  
 DARBO INSPEKTORIAI  
 DARBO INSPEKTORIUI  
 DARBO INSPEKTORIŲ  
 DARBO IR DARBŲ SAUGOS PRIEMONIŲ  
 DARBO IR DUONOS  
 DARBO IR GAISRINĖS SAUGOS  
 DARBO IR KAPITALO  
 DARBO IR LAISVALAIKIO  
 DARBO IR POILSIO LAIKO YPATUMAI  
 DARBO IR POILSIO  
 DARBO IR SOCIALINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO  
 DARBO JĖGA  
 DARBO JĖGAI  
 DARBO JĖGOS PASIŪLOS IR PAKLAUSOS  
 DARBO JĖGOS  
 DARBO JĖGĄ  
 DARBO KABINETE  
 DARBO KNYGELĘ IR SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIMĄ  
 DARBO KOKYBĘ  
 DARBO KOKYBĖ  
 DARBO KRŪVIS  
 DARBO KRŪVIU  
 DARBO KRŪVĮ  
 DARBO LAIKAS  
 DARBO LAIKO APSKAITA  
 DARBO LAIKO APSKAITOS  
 DARBO LAIKO APSKAITĄ  
 DARBO LAIKO  
 DARBO LAIKU  
 DARBO LAIKĄ  
 DARBO METODAI  
 DARBO METODUS  
 DARBO METODŲ  
 DARBO METU  
 DARBO METUS  
 DARBO METŲ  
 DARBO NAŠUMAS  
 DARBO NAŠUMO  
 DARBO NAŠUMĄ  
 DARBO ORGANIZAVIMAS  
 DARBO ORGANIZAVIMO  
 DARBO ORGANIZAVIMĄ  
 DARBO PAGAL SPECIALYBĘ  
 DARBO PAIEŠKOS  
 DARBO PAJAMAS NUO KURIŲ SKAIČIUOJAMOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS  
 DARBO PAKLAUSOS KREIVĖ  
 DARBO PARTIJA  
 DARBO PARTIJOS  
 DARBO PASIDALIJIMAS  
 DARBO PASIDALIJIMO  
 DARBO PATIRTIES  
 DARBO PATIRTIMI  
 DARBO PATIRTIS  
 DARBO PATIRTĮ  
 DARBO PLANĄ  
 DARBO POBŪDIS  
 DARBO POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS  
 DARBO PRADŽIA  
 DARBO PRIEMONIŲ  
 DARBO PRIEMONĖS  
 DARBO REIKALAIS  
 DARBO REZULTATAI  
 DARBO REZULTATAIS  
 DARBO REZULTATAS  
 DARBO REZULTATUS  
 DARBO REZULTATŲ  
 DARBO REŽIMAS  
 DARBO RINKA  
 DARBO RINKAI  
 DARBO RINKOJE  
 DARBO RINKOS POLITIKOS  
 DARBO RINKOS  
 DARBO RINKĄ  
 DARBO SANTYKIAI  
 DARBO SANTYKIUS  
 DARBO SANTYKIŲ  
 DARBO SAUGOS  
 DARBO SAUGUMO  
 DARBO SPECIFIKA  
 DARBO SRITIS  
 DARBO STALO  
 DARBO STAŽAS  
 DARBO STAŽO  
 DARBO STAŽĄ  
 DARBO STILIUS  
 DARBO SU vaikais; grupėmis; žmonėmis; klientais 
 DARBO SU JAUNIMU  
 DARBO SU KOMPIUTERIAIS  
 DARBO SU KOMPIUTERIU  
 DARBO SUTARTIES ĮSTATYMO  
 DARBO SUTARTIES  
 DARBO SUTARTIS DARBDAVIO VALIA NEGALI BŪTI NUTRAUKTA SU MOTINA  
 DARBO SUTARTIS NUTRAUKIAMA  
 DARBO SUTARTIS SUDAROMA TARP FIZINIŲ ASMENŲ  
 DARBO SUTARTIS TURI BŪTI NUTRAUKTA  
 DARBO SUTARTIS  
 DARBO SUTARTYJE DARBO UŽMOKESČIO DYDĮ  
 DARBO SUTARTYJE  
 DARBO SUTARTYS  
 DARBO SUTARTĮ  
 DARBO SUTARČIŲ  
 DARBO SĄLYGAS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR PANAŠIAI  
 DARBO SĄLYGAS  
 DARBO SĄLYGOMIS  
 DARBO SĄLYGOMS  
 DARBO SĄLYGOS  
 DARBO SĄLYGŲ  
 DARBO SĄNAUDAS  
 DARBO SĄNAUDOS  
 DARBO SĄNAUDŲ  
 DARBO TIKSLAS IŠTIRTI ... 
 DARBO TIKSLAS  
 DARBO TRUKMĖ  
 DARBO TRŪKUMUS  
 DARBO UŽMOKESTIS DIDINAMAS  
 DARBO UŽMOKESTIS  
 DARBO UŽMOKESTĮ IR KITAS SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIAS IŠMOKAS  
 DARBO UŽMOKESTĮ IR SU TUO SUSIJUSIAS IŠMOKAS  
 DARBO UŽMOKESTĮ  
 DARBO UŽMOKESČIO FONDAS  
 DARBO UŽMOKESČIO FONDO  
 DARBO UŽMOKESČIO FONDĄ TVIRTINA MIESTŲ RAJONŲ TARYBOS  
 DARBO UŽMOKESČIO FONDĄ  
 DARBO UŽMOKESČIO PADIDINIMO KONKREČIAM DARBUOTOJUI  
 DARBO UŽMOKESČIO PAJAMŲ  
 DARBO UŽMOKESČIO  
 DARBO UŽMOKESČIU  
 DARBO UŽMOKESČIUI  
 DARBO VAISIUS  
 DARBO VAL  
 DARBO VALANDAS  
 DARBO VALANDOMIS  
 DARBO VALANDOS KAINOS PAGAL DARBŲ RŪŠIS  
 DARBO VALANDOS  
 DARBO VALANDŲ  
 DARBO VIETA PAREIGOS IR VISAS DARBO UŽMOKESTIS  
 DARBO VIETA  
 DARBO VIETAI  
 DARBO VIETAS  
 DARBO VIETOJE  
 DARBO VIETOMIS  
 DARBO VIETOMS  
 DARBO VIETOS APTARNAVIMO  
 DARBO VIETOS  
 DARBO VIETOSE  
 DARBO VIETĄ  
 DARBO VIETŲ HIGIENINIO ĮVERTINIMO  
 DARBO VIETŲ KŪRIMO  
 DARBO VIETŲ SKAIČIAUS  
 DARBO VIETŲ SKAIČIUS  
 DARBO VIETŲ SKAIČIŲ  
 DARBO VIETŲ  
 DARBO ĮGŪDŽIŲ  
 DARBO ĮRANKIAI  
 DARBO ĮRANKIAIS  
 DARBO ĮRANKIUS  
 DARBO ĮRANKIŲ  
 DARBO ĮSTATYMUS  
 DARBO ĮSTATYMŲ KODEKSO  
 DARBO ĮSTATYMŲ  
 DARBO ĮVERTINIMAS  
 DARBO ŽMONIŲ DEPUTATŲ TARYBOS VYKDOMOJO KOMITETO  
 DARBO ŽMONIŲ DEPUTATŲ TARYBOS  
 DARBO ŽMONIŲ DEPUTATŲ TARYBŲ VYKDOMŲJŲ KOMITETŲ  
 DARBO ŽMONIŲ DEPUTATŲ TARYBŲ  
 DARBO ŽMONIŲ  
 DARBUI APMOKĖTI  
 DARBUI ATLIKTI  
 DARBUI SU vaikais; tekstynu; žmonėmis; moksleiviais 
 DARBUOTOJAS TURI TEISĘ NUTRAUKTI DARBĄ  
 DARBUOTOJO DARBO UŽMOKESTIS  
 DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS  
 DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ  
 DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO  
 DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAI SUSIJĘ SU DARBO SANTYKIAIS  
 DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 DARBUS ATLIEKA ... 
 DARBUS ATLIKO ... 
 DARBUS KOORDINUOJA IR JIEMS VADOVAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 DARBUS KURIUOS AŠ DARAU  
 DARBĄ APIE šių dienų knygų leidybą 
 DARBĄ ATLIKO ... 
 DARBĄ PRADĖJO ... 
 DARBĄ SU jaunimu; aktoriais 
 DARBŲ APIMTIES  
 DARBŲ APIMTIS  
 DARBŲ APIMTYS  
 DARBŲ APIMTĮ  
 DARBŲ APIMČIAI  
 DARBŲ ATLIKIMO  
 DARBŲ CIKLAS  
 DARBŲ EIGOS IR TERMINŲ  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS DALYKO  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS MOKYMO PRINCIPAI  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS MOKYMO PROFESINIO ORIENTAVIMO  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS MOKYMO  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS MOKYTOJAS  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS MOKYTOJO  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS  
 DARBŲ IR DIENŲ  
 DARBŲ IR PASLAUGŲ KAINAS BEI TARIFUS  
 DARBŲ IR RŪPESČIŲ  
 DARBŲ MOKYMO  
 DARBŲ ORGANIZAVIMO  
 DARBŲ PARODA  
 DARBŲ PARODĄ  
 DARBŲ PROGRAMOS  
 DARBŲ PROGRAMĄ  
 DARBŲ SAUGA  
 DARBŲ SAUGOS IR DARBO HIGIENOS NORMINIŲ AKTŲ PAŽEIDIMAS  
 DARBŲ SAUGOS IR DARBO HIGIENOS NORMINIŲ AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 DARBŲ SAUGOS IR DARBO MEDICINOS  
 DARBŲ SAUGOS IR PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMUS  
 DARBŲ SAUGOS KLAUSIMAIS  
 DARBŲ SAUGOS VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMAS  
 DARBŲ SAUGOS  
 DARBŲ SAUGĄ  
 DARBŲ VYKDYMO  
 DARBŲ VYKDYTOJAS  
 DARBŲ VYKDYTOJU  
 DEMOKRATINEI DARBO PARTIJAI  
 DEMOKRATINĘ DARBO PARTIJĄ  
 DEMOKRATINĖ DARBO PARTIJA  
 DEMOKRATINĖS DARBO PARTIJOS  
 DIDELI DARBAI  
 DIDELIUS DARBUS  
 DIDELIŲ DARBŲ  
 DIDELĮ DARBĄ  
 DIDINTI DARBO NAŠUMĄ  
 DIENOS IR DARBAI DARBAI  
 DIENOS IR DARBAI DIENOS  
 DIENOS IR DARBAI  
 DIPLOMATINĮ DARBĄ  
 DIPLOMINIAI DARBAI  
 DIPLOMINIAM DARBUI  
 DIPLOMINIO DARBO  
 DIPLOMINIS DARBAS  
 DIPLOMINIUS DARBUS  
 DIPLOMINIŲ DARBŲ  
 DIPLOMINĮ DARBĄ  
 DIRBA SAVO DARBĄ  
 DIRBANT IR PRIIMANT Į DARBĄ YRA PRIVALOMI ... 
 DIRBANT PAGAL DARBO SUTARTĮ NARYSTĖS AR TARNYBOS PAGRINDU  
 DIRBO MOKSLINĮ DARBĄ  
 DIRBO SAVO DARBĄ  
 DIRBTI SAVO DARBĄ  
 DIRBTI ŪKIO DARBUS  
 DIRBTI ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS DARBUS  
išmokėta LYGIOMIS DALIMIS PER TRIS MĖNESIUS NUO DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO dienos 
 DOKUMENTAI APIE TARNYBĄ LIETUVOS KARIUOMENĖJE AR DARBĄ  
 DRAUDŽIAMA KIŠTIS Į PROKURATŪROS DARBĄ  
 DVIDEŠIMT PROCENTŲ DARBO UŽMOKESČIO  
 DVIEJŲ DIENŲ VIDUTINIAM DARBO UŽMOKESČIUI  
 DVIEJŲ VIDUTINIŲ MĖNESINIŲ DARBO UŽMOKESČIŲ DYDŽIO IŠEITINĖ PAŠALPA  
 DĖL DARBO tvarkos kalbėjo Seimo nariai ...; užmokesčio 
 DĖL DARBO UŽMOKESČIO IR KITŲ IŠMOKŲ INDEKSAVIMO  
 DĖL DARBO VIETŲ HIGIENINIO ĮVERTINIMO  
 DĖL FONDO BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 DĖL ILGALAIKIO TURTO IR NEBAIGTŲ KAPITALINIŲ DARBŲ  
 DĖL KULTŪROS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO IR KRAŠTO APSAUGOS SISTEMŲ BEI AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO  
... MIESTO MOKSLEIVIŲ DARBŲ PARODA  
 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ IR PEDAGOGŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 DĖL NAUJŲ DARBO VIETŲ STEIGIMO IR DARBUOTOJŲ PERKVALIFIKAVIMO  
 DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE AR PROFESINĖS LIGOS  
 DĖL PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ IR NEBAIGTŲ KAPITALINIŲ DARBŲ  
 DĖL PAŠALPOS DARBUOTOJUI ŽUVUS DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE  
 DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ IR PAVOJINGŲ DARBŲ GAMYBOS PROCESŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO  
 DĖL STATYBOS OBJEKTŲ DARBŲ  
 DĖL SUŽALOJIMO DARBE AR PROFESINĖS LIGOS  
 DĖL SUŽALOJIMO DARBE IR PROFESINĖS LIGOS  
 DĖL VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO  
 DĖL VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS IR VALSTYBINĖS TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 EITI Į DARBĄ  
klausimas SESIJOS DARBŲ PROGRAMOJE  
 FIZINIO DARBO  
 FIZINIS DARBAS  
 FIZINĮ DARBĄ  
 FONDO BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 GALI BŪTI ATLEISTI IŠ DARBO  
 GARANTINIO FONDO BANKRUTUOJANČIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
kreiptis Į DARBO BIRŽĄ  
 GAVO DARBĄ  
 GELBĖJIMO DARBAI  
 GELBĖJIMO DARBAMS  
 GELBĖJIMO DARBUOSE  
 GELBĖJIMO DARBUS  
 GELBĖJIMO DARBŲ  
 GERAI APMOKAMĄ DARBĄ  
 GERAI MOKAMĄ DARBĄ  
 GERAIS DARBAIS  
 GERAS DARBAS  
 GERI DARBAI  
 GERIAUSIŲ DARBŲ PARODA  
 GERIEMS DARBAMS  
 GERO DARBO  
 GERUS DARBUS  
 GERĄ DARBĄ  
 GERŲ DARBŲ  
 GRAFIKOS DARBŲ  
likti BE DARBO  
 GRIEŽTO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 GRIEŽTO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJĄ  
 GRUPINIO DARBO  
 GRUPĖS DARBO  
 GRĄŽINTI Į DARBĄ  
 GRĮŽTANT IŠ DARBO  
 GRĮŽTI Į DARBĄ  
 GYDYMO IR DARBO  
 GYVENAMOSIOS VIETOS DARBO BIRŽOJE  
 GYVENIMAS IR DARBAI  
 GYVENIMO IR DARBO  
 GYVENIMO IR DARBŲ  
 HABILITACINIO DARBO  
 HABILITACINĮ DARBĄ  
mokėti UŽ ATLIKTĄ DARBĄ  
 IEŠKO DARBO  
 IEŠKOTI DARBO  
 ILGALAIKIO TURTO IR NEBAIGTŲ KAPITALINIŲ DARBŲ  
 IMTIS ŠIO DARBO  
 INFORMUOJA VISAS TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS NARES  
 INSPEKCIJOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ IR ATLYGINIMŲ PRIEMOKAS  
 IR KITUS DARBUS  
 ISTORIKŲ DARBUOSE  
 IŠ AUKLĖJIMO DARBŲ KOLONIJOS Į PATAISOS DARBŲ KOLONIJĄ  
 IŠ PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS Į KALĖJIMĄ IR IŠ KALĖJIMO Į PATAISOS DARBŲ KOLONIJĄ  
 IŠ PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGOS Į TARDYMO IZOLIATORIŲ  
 IŠ VIENOS DARBO VIETOS Į KITĄ  
 IŠEITI IŠ DARBO  
 IŠEITINĖMS PAŠALPOMS MOKĖTI IR DARBO UŽMOKESČIO įsiskolinimui padengti 
 IŠEIVIJOS ŽEMAIČIŲ DAILININKŲ DOVANOTŲ DARBŲ EKSPOZICIJA SENOSIOS BERŽORO STACIJOS  
 IŠMOKŲ SUSIJUSIŲ SU DARBO SANTYKIAIS PAVĖLUOTĄ MOKĖJIMĄ  
 IŠRINKTO PAGAL LIETUVOS DEMOKRATINĖS DARBO PARTIJOS KANDIDATŲ SĄRAŠĄ RAŠTIŠKĄ PRAŠYMĄ PRIPAŽINTI NUTRŪKUSIAIS PRIEŠ TERMINĄ SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMUS  
 IŠSKYRUS ATVEJUS KAI DARBAS ATLIEKAMAS ... 
 JAUNIMO GRUPĖS DARBŲ PARODA  
 JEIGU JO DARBAS SUSIJĘS SU licencijuojama veikla 
 JUODO DARBO  
 JUODĄ DARBĄ  
 KAI KURIUOS DARBUS  
 KALINAMŲJŲ IR ATSIŽVELGIANT Į PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGOS režimo rūšį 
 KAPITALO IR DARBO  
 KASDIENIUS DARBUS  
 KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR OPERACIJŲ VYKDYMO  
 KAUNO DARBO BIRŽOJE  
 KAUNO DARBO BIRŽOS  
 KENKSMINGOS DARBO SĄLYGOS  
 KENKSMINGŲ DARBO APLINKOS VEIKSNIŲ  
 KENKSMINGŲ DARBO SĄLYGŲ  
pateikė KOMITETO DARBO ATASKAITĄ IR ATSAKĖ Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS SEIMO NARYS ANTANAS BASKAS 
 KETVERIEMS METAMS DIRBTI DARBĄ SUSIJUSĮ SU MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSKAITA  
 KIBO Į DARBĄ  
 KIBTI Į DARBĄ  
 KIEKVIENĄ DARBO DIENĄ  
 KITO DARBO KURĮ JIS GALĖTŲ DIRBTI  
 KITO DARBO  
 KITOS SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS išmokos; pajamos 
 KITUS DARBUS  
pereiti PRIE DARBŲ  
 KITŲ DARBŲ  
 KITŲ IŠ BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ  
perkelti darbuotoją JO SUTIKIMU Į KITĄ DARBĄ  
perkėlimas Į KITĄ DARBĄ  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS LAIVŲ KROVOS DARBŲ  
 KLAUSIMAS Į SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ neįrašomas 
 KOKIA ŠIO DARBO KOKYBĖ  
 KOKIO NORS DARBO  
 KOMISIJOS DARBE GALI DALYVAUTI VISI  
 KOMISIJOS DARBE  
 KOMISIJOS DARBO  
 KOMISIJOS DARBĄ  
 KOMPENSACIJOS UŽ YPATINGAS DARBO SĄLYGAS  
 KOMPENSACIJŲ UŽ YPATINGAS DARBO SĄLYGAS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR REMONTO DARBŲ  
 KONKRETAUS DARBO  
 KONKREČIAIS DARBAIS  
 KONKREČIŲ DARBŲ  
 KONTROLINIŲ DARBŲ  
premija; padėka UŽ GERĄ DARBĄ  
priima; priėmimas Į DARBĄ  
 KREIPTIS DARBO DIENOMIS  
priklausomai NUO DARBŲ apimties 
 KROVOS DARBŲ  
prisitaikyti PRIE DARBO biržos; rinkos 
 KULTŪRINIO DARBO  
pritarta SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO variantui 
 KULTŪROS MINISTERIJOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS TEISINGUMO MINISTERIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS  
 KURIAIS VADOVAUJAMASI NUSTATANT DARBO UŽMOKESČIO FONDĄ  
 KURIAMOS NAUJOS DARBO VIETOS  
 KURTI DARBO VIETAS  
 KURTI NAUJAS DARBO VIETAS  
 KVALIFIKACIJA IR DARBO NAŠUMAS  
 KVALIFIKUOTA DARBO JĖGA  
 KVALIFIKUOTOS DARBO JĖGOS  
 KŪRYBINIAI DARBAI  
 KŪRYBINIAM DARBUI  
 KŪRYBINIO DARBO  
 KŪRYBINIS DARBAS  
 KŪRYBINIŲ DARBŲ  
 KŪRYBINĮ DARBĄ  
 LABORATORINIAI DARBAI  
 LABORATORINIAMS DARBAMS  
 LABORATORINIUS DARBUS  
 LABORATORINIŲ DARBŲ  
 LAISVAS DARBO VIETAS  
 LAISVO DARBO JĖGOS JUDĖJIMO  
 LAISVŲ DARBO VIETŲ  
seimo antrosios SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS projektas 
 LAUKO DARBUS  
 LEIDŽIA ĮSAKYMUS DĖL MINISTERIJOS PERSONALO DARBO ORGANIZAVIMO IR RAŠTVEDYBOS TVARKYMO  
 LIETUVIŲ DAILININKŲ TAPYBOS DARBUS  
spaudė PRIE DARBO  
 LIETUVOS DARBO BIRŽA  
 LIETUVOS DARBO BIRŽOS  
 LIETUVOS DEMOKRATINĖ DARBO PARTIJA  
 LIETUVOS DEMOKRATINĖS DARBO PARTIJOS FRAKCIJA  
su nušalinimu; atleidžiamas NUO DARBO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL DARBO GRUPĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ SAUGOS DARBE ĮSTATYME  
 LIETUVOS TSR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MOKSLO DARBAI  
 LIKO BE DARBO  
susiję SU DARBU  
 LITERATŪROS MENO AR MOKSLO DARBŲ  
 LKMA SUVAŽIAVIMO DARBAI ROMA  
 MARIJAMPOLĖS GRIEŽTO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 MARIJAMPOLĖS GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJA  
 MARIJAMPOLĖS GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 MARIJAMPOLĖS GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 MATERIALINIŲ AR DARBO SĄNAUDŲ  
 MAŠINŲ IR MECHANIZMŲ DARBO VALANDOS  
 MEDIENOS RUOŠOS IR KITŲ DARBŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO  
 MEDININKŲ PASIENIO POSTO STATYBOS DARBŲ TARPTAUTINIO KONKURSO  
 MELIORACIJOS DARBŲ  
 METINIO DARBO DIENŲ  
 MIKUCKIO DROŽYBOS DARBAI A KAZLAUSKO JUODOSIOS KERAMIKOS DARBAI  
 MINIMALAUS DARBO UŽMOKESČIO  
 MINIMALUS DARBO UŽMOKESTIS  
 MINIMALŲ DARBO UŽMOKESTĮ  
 MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IŠ VISO IŠ JŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ PAPRASTOSIOS NEPAPRASTOSIOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ IŠLAIDOS IŠLAIDOS PAVADINIMAS IŠ VISO IŠ JŲ DARBO UŽMOKESČIUI  
 MINISTRAS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ  
 MINISTRO LEIDŽIAMI ĮSAKYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI REGISTRUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO NUSTATYTA TVARKA PRIREIKUS LEIDŽIA KARTU SU KITAIS MINISTRAIS BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
 MIŠKO NAUDOJIMO ATKŪRIMO IR PRIEŽIŪROS DARBUS  
 MOKAMAS DARBO UŽMOKESTIS  
 MOKANT DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS  
 MOKSLEIVIŲ DAILĖS DARBUOSE  
 MOKSLEIVIŲ DARBAI  
 MOKSLINIAI DARBAI  
 MOKSLINIAM DARBUI  
 MOKSLINIAME DARBE  
 MOKSLINIAMS DARBAMS  
 MOKSLINIO DARBO KRYPTIS  
 MOKSLINIO DARBO SRITIS  
 MOKSLINIO DARBO  
 MOKSLINIO IR PEDAGOGINIO DARBO  
 MOKSLINIO TIRIAMOJO DARBO  
 MOKSLINIO TYRIMO DARBAI  
 MOKSLINIS DARBAS  
 MOKSLINIUOSE DARBUOSE  
 MOKSLINIUS DARBUS  
 MOKSLINIŲ DARBŲ  
 MOKSLINĮ DARBĄ  
 MOKSLO DARBAI  
 MOKSLO DARBUS  
 MOKSLO DARBŲ  
 MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTAIGŲ KURIOSE MOKSLININKO DARBAS ĮSKAITOMAS Į DAKTARO AR HABILITUOTO DAKTARO STAŽĄ IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO PRIĖMIMO  
 MOKSLO METAIS MOKYKLŲ DARBO DIENOMIS  
 MOKSLO TIRIAMUOSIUS DARBUS  
 MOKYMO INSTRUKTAVIMO IR ATESTAVIMO SAUGOS DARBE KLAUSIMAIS  
 MUITINIŲ DARBO ORGANIZAVIMO SKYRIUI  
 MUITINIŲ DARBO ORGANIZAVIMO  
 MĖNESINIŲ DARBO UŽMOKESČIŲ DYDŽIO  
 MĖNESIO DARBO UŽMOKESČIU  
 MŪSŲ DARBO TIKSLAS BUVO NUSTATYTI ... 
 NAFTOS DARBŲ LICENCIJŲ  
 NAFTOS DARBŲ  
vidurkių KURIAIS VADOVAUJAMASI NUSTATANT DARBO APMOKĖJIMO fondą 
 NAMŲ DARBAI  
 NAMŲ DARBO  
 NAMŲ DARBUS  
 NAMŲ DARBŲ  
 NAMŲ RUOŠOS DARBUS  
 NAMŲ ŪKIO DARBAMS  
 NAMŲ ŪKIO DARBŲ  
 NAUJAS DARBO VIETAS  
 NAUJOMS DARBO VIETOMS KURTI  
 NAUJOMS DARBO VIETOMS  
 NAUJOS DARBO VIETOS  
 NAUJŲ DARBO VIETŲ KŪRIMAS  
 NAUJŲ DARBO VIETŲ KŪRIMO  
 NAUJŲ DARBO VIETŲ KŪRIMUI  
 NAUJŲ DARBO VIETŲ KŪRIMĄ  
 NAUJŲ DARBO VIETŲ  
 NAUJŲ DARBŲ PRADŽIAI  
 NAUJŲ DARBŲ  
 NE DARBO METU  
 NE TIK ŽODŽIAIS BET IR DARBAIS  
 NE VĖLIAU KAIP KITĄ DARBO DIENĄ  
 NE VĖLIAU KAIP PASKUTINĘ DARBO DIENĄ  
 NE VĖLIAU KAIP PER TRIS DARBO DIENAS  
 NE ŽODŽIAIS O DARBAIS  
 NEATLIKTŲ DARBŲ  
 NEBAIGTŲ DARBŲ  
įrašyti į SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ  
įrašyti įstatymo projektą ... Į SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ  
 NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS HIGIENOS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS DARBO SAUGOS  
 NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ TVARKYMO DARBŲ  
 NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE SUSIRGIMO PROFESINE LIGA  
 NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE  
 NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS  
 NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ  
 NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS  
 NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE  
 NELEGALAUS DARBO  
 NELEGALUS DARBAS  
 NELEGALŲ DARBĄ  
įskaičiuojamas; įskaitomas Į DARBO STAŽĄ  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TO KADA TIE DARBAI ATLIEKAMI  
 NESUSIJUSIAS SU DARBO SANTYKIAIS  
 NETEKO DARBO  
 NETEKTI DARBO  
 NETEKUSIŲ DARBO ASMENŲ TEISĖMS GINTI  
 NETEKĘ DARBO NE DĖL DARBUOTOJO KALTĖS  
 NEĮRAŠYTI Į SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ  
 NORMATYVINIŲ AKTŲ SAUGOS DARBE KLAUSIMAIS RENGIMO IR TVIRTINIMO TVARKOS  
 NUKENTĖJUSIUS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE PROFESINIŲ LIGŲ  
šiems DARBAMS ATLIKTI  
 NUOLATINIAM DARBUI  
 NUOLATINIO DARBO  
 NUSTATOMAS NEPRIKLAUSOMAI NUO PEDAGOGINIO DARBO STAŽO  
 NUSTATYTĄJA TVARKA STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 NUTEISTA LAISVĖS ATĖMIMU IR PATAISOS DARBAIS BE LAISVĖS ATĖMIMO  
... VADOVAUJAMA DARBO GRUPĖ  
 NUTRAUKIANT DARBO SUTARTĮ SU NĖŠČIA MOTERIMI IR MOTINA  
 NUTRAUKTI DARBO SUTARTĮ  
 NUVEIKTAIS DARBAIS  
 NUVEIKTI DARBAI  
 NUVEIKTUS DARBUS  
 NUVEIKTĄ DARBĄ  
 NUVEIKTŲ DARBŲ  
 NUŠALINTI NUO DARBO  
 OFICIALŪS ŠIOS KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO RAŠTAI SIUNČIAMI TARPTAUTINIO DARBO BIURO GENERALINIAM DIREKTORIUI UŽREGISTRUOTI  
 ORGANIZACINIO DARBO  
 ORGANIZACINĮ DARBĄ  
 PAAUGLIŲ GRUPĖS DARBŲ PARODA  
 PADARO BAUDŽIAMĄJĮ NUSIŽENGIMĄ IR BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA AREŠTU  
 PADARĖ BAUDŽIAMĄJĮ NUSIŽENGIMĄ IR BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA AREŠTU  
 PADIDINTAS DARBO UŽMOKESTIS  
 PAGAL DARBO SUTARTIS  
 PAGAL DARBO SUTARTĮ NARYSTĖS AR TARNYBOS PAGRINDU  
 PAGAL DARBO SUTARTĮ  
 PAGAL TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS STATUTO ... straipsnį 
 PAGRINDINIAI SAVARANKIŠKO DARBO orientyrai 
 PAKEISTI IR NUTRAUKTI DARBO SUTARTĮ TAIP PAT ATLIKTI KITOKIUS VEIKSMUS  
 PAKELIUI Į DARBĄ  
 PALEIDO Į DARBĄ ginklus 
 PALEIDO Į DARBĄ KUMŠČIUS  
 PANEVĖŽIO BENDROJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 PAPILDOMAS DARBO VIETAS  
 PAPILDOMO DARBO TEL  
 PAPILDOMO DARBO  
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ PROJEKTO RENGIMO DARBO GRUPĖS ATSTOVAS G ŠVEDAS 
 PAPILDOMŲ DARBO VIETŲ  
 PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA  
 PARENGIAMIEJI DARBAI  
 PARENGIAMUOSIUS DARBUS  
 PARENGTA PAGAL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Viešųjų ryšių sekretoriato pranešimus 
 PARENGTA PAGAL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACIJĄ  
 PARUOŠIAMIEJI DARBAI  
 PARĖJĘS IŠ DARBO  
 PASIBAIGUS DARBO DIENAI  
 PASIŲSDAMA TARPTAUTINIO DARBO BIURO GENERALINIAM DIREKTORIUI UŽREGISTRUOTI PAREIŠKIMĄ DĖL DENONSAVIMO  
 PASKUTINIŲJŲ METŲ TEISINIO DARBO STAŽĄ  
 PASKYRIMO Į DARBO VIETĄ PAREIGAS  
 PASTORACINIO DARBO  
 PASTORACINĮ DARBĄ  
 PATAISOS DARBAIS BE LAISVĖS ATĖMIMO  
 PATAISOS DARBAIS IKI DVEJŲ METŲ ARBA BAUDA  
 PATAISOS DARBŲ BE LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ  
 PATAISOS DARBŲ IR SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGŲ  
 PATAISOS DARBŲ KODEKSO  
 PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 PATAISOS DARBŲ KOLONIJOSE GYVENVIETĖSE  
 PATAISOS DARBŲ KOLONIJOSE  
 PATAISOS DARBŲ KOLONIJŲ  
 PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGOS  
 PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGOSE  
 PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS  
 PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGŲ  
 PATAISOS DARBŲ  
 PATALPOS JŲ ĮRANGA TURI ATITIKTI HIGIENOS SAUGOS DARBE priešgaisrinės apsaugos ir kitus maitinimo įmonei keliamus reikalavimus 
 PATVIRTINTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS  
 PAVOJINGUS DARBUS GAMYBOS PROCESUS  
 PAVOJINGŲ DARBŲ GAMYBOS PROCESŲ  
 PAVOJINGŲ DARBŲ  
 PAŠALINTI PER DVI DARBO DIENAS  
 PAŠALPOS DARBUOTOJUI ŽUVUS DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE  
 PEDAGOGINIAM DARBUI  
 PEDAGOGINIO DARBO STAŽO  
 PEDAGOGINIO DARBO VALANDŲ  
 PEDAGOGINIO DARBO  
 PEDAGOGINIS DARBAS  
 PEDAGOGINĮ DARBĄ  
 PENKTOSIOS SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ  
 PER DARBO BIRŽĄ  
 PER DARBŲ PAMOKAS  
 PERKELTI IŠ PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGŲ  
 PIGESNĖ DARBO JĖGA  
 PIGI DARBO JĖGA  
 PIGIA DARBO JĖGA  
 PIGIOS DARBO JĖGOS  
 PIGIĄ DARBO JĖGĄ  
 PINIGŲ KIEKIS UŽ DARBĄ  
 PIRMADIENĮ DARBE BŪSITE AKTYVUS IR ENERGINGAS  
 PO DARBO DIENOS  
 PO DARBO VALANDŲ  
 PO DARBO  
 POLICIJOS DARBĄ  
 POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ IR PAVOJINGŲ DARBŲ GAMYBOS PROCESŲ  
 POVANDENINIAIS TECHNINIAIS DARBAIS  
 POŽIŪRĮ Į DARBĄ  
 PRADĖJO DARBĄ  
 PRADĖTI NAUJUS DARBUS  
 PRADĖTO DARBO  
 PRADĖTUS DARBUS  
 PRADĖTĄ DARBĄ  
 PRADĖTŲ DARBŲ  
 PRAKTINIAM DARBUI  
 PRAKTINIAME DARBE  
 PRAKTINIO DARBO ŽEMĖS ŪKYJE PATIRTĮ  
 PRAKTINIO DARBO  
 PRAKTINIUS DARBUS  
 PRAKTINĮ DARBĄ  
 PRANEŠĖJAS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS M MIKAILA 
 PRAVIENIŠKIŲ BENDROJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 PRAVIENIŠKIŲ BENDROJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 PRAVIENIŠKIŲ SUSTIPRINTO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 PRAVIENIŠKIŲ SUSTIPRINTO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 PRAVIENIŠKIŲ SUSTIPRINTOJO REŽIMO IR MARIJAMPOLĖS GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOSE  
 PRAVIENIŠKIŲ SUSTIPRINTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 PRAVIENIŠKIŲ SUSTIPRINTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 PRIE DARBO STALO  
 PRIEMOKŲ UŽ DARBĄ KENKSMINGOMIS LABAI KENKSMINGOMIS IR PAVOJINGOMIS SĄLYGOMIS  
Kauno dailės instituto stiklo SPECIALYBĖS STUDENTŲ DARBAI  
 PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO DARBUS  
 PRIIMA IR ATLEIDŽIA IŠ DARBO  
 PRIIMA Į DARBĄ IR ATLEIDŽIA  
 PRIIMA Į DARBĄ  
 PRIIMANT Į DARBĄ  
 PRIIMDAMAS Į DARBĄ  
 PRIIMTI Į DARBĄ  
 PRIVERSTINIAMS DARBAMS  
 PRIĖMIMO Į DARBĄ  
 PRIĖMIMĄ Į DARBĄ SU TAM TIKRU IŠSIMOKSLINIMU  
 PRIĖMIMĄ Į DARBĄ  
 PROFESINĖS SVEIKATOS IR DARBO SAUGUMO  
 PROJEKTAVIMO DARBAI  
 PROJEKTAVIMO DARBUS  
 PROJEKTAVIMO DARBŲ  
 PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ  
 PROJEKTAVIMO KONSTRAVIMO DARBŲ IR NAUJOS TECHNIKOS DIEGIMO  
 ALGOS DARBO UŽMOKESTIS IR KITI PANAŠŪS ATLYGINIMAI  
 PROJEKTO RENGIMO DARBO GRUPĖS VADOVAS S STAŽYS 
 ALGOS DARBO UŽMOKESTIS IR PANAŠŪS ATLYGINIMAI  
 ALGOS DARBO UŽMOKESTIS  
 PROKURATŪROS BEI VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO DALINIO PAKEITIMO  
 PROTINIO DARBO  
 PROTINĮ DARBĄ  
 RANKŲ DARBAS  
 RANKŲ DARBO  
 RAŠOMŲJŲ DARBŲ  
 ALTERNATYVIĄ DARBO TARNYBĄ  
 REALAUS DARBO UŽMOKESČIO  
 REALUS DARBO UŽMOKESTIS  
 REALUSIS DARBO UŽMOKESTIS  
 ALYTAUS GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJA  
 ALYTAUS GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 ALYTAUS GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 REIKĖS ATLIKTI DAR DAUG SVARBIŲ DARBŲ  
 REKOMENDUOJAMOS TEMOS IR PRAKTIKOS DARBAI  
 REKONSTRUKCIJOS DARBAI  
 REMONTO DARBAI  
 REMONTO DARBAMS  
 REMONTO DARBUS  
 REMONTO DARBŲ VERTĖ PER MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ  
 REMONTO DARBŲ  
 RESPUBLIKINĖ DARBO BIRŽA  
 RESTAURAVIMO DARBAI  
 RESTAURAVIMO DARBŲ  
 RODIKLIS PER DARBO DIENĄ PAMAINĄ  
 RYTĄ Į DARBĄ  
 SAMDOMO DARBO  
 SAMDOMĄ DARBĄ  
 SAUGAUS DARBO TAISYKLIŲ  
 SAUGAUS DARBO  
 SAUGOS DARBE KLAUSIMAIS  
 SAUGOS DARBE KOMITETAI  
 SAUGOS DARBE NORMINIŲ AKTŲ REIKALAVIMUS  
 SAUGOS DARBE  
 SAVARANKIŠKAM DARBUI  
 SAVARANKIŠKO DARBO  
 SAVO DARBO KABINETE  
 SAVO DARBĄ ATLIKO  
 SEIMO NARIŲ DARBO SĄLYGŲ  
 SEIMO SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO PIRMININKAS ALGIRDAS SYSAS 
 SEIMO SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS  
 SEZONINIO DARBO SUTARTIS UŽ LAIKĄ NUO NAUJOS DARBO SUTARTIES SUDARYMO  
 SKILTYJE PAPRASTOSIOS IŠLAIDOS IŠ JŲ DARBO UŽMOKESTIS  
 SKPAV SIŪLO DARBĄ  
 SKULPTŪRA GRAFIKA IŠEIVIJOS ŽEMAIČIŲ DAILININKŲ DOVANOTŲ DARBŲ EKSPOZICIJA RETŲ SPAUDINIŲ PARODA IŠ PROF Z IVINSKIO BIBLIOTEKOS SENOSIOS BERŽORO KALVARIJOS STACIJOS MARIJAMPOLĖ MAŽOJI GALERIJA  
 SOCIALINIO DARBO  
 SOCIALINIS DARBAS  
 SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS  
 SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO  
 SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO MINISTERIJA  
 SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO MINISTRĖ VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ 
 SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO  
 SOCIALINĮ DARBĄ  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO BEI FINANSŲ  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJAI  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOJE  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ATSTOVAS SPAUDAI  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DARBO APMOKĖJIMO  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DARBO SĄLYGŲ  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DUOMENIMIS  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS DARBO RINKOS MOKYMO TARNYBA  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS DARBO RINKOS MOKYMO  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS MIGRACIJOS SKYRIAUS VIRŠININKAS  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PARENGTAI PROGRAMAI  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SEKRETORIUS V ŽIŪKAS 
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SEKRETORĖ V BLINKEVIČIŪTĖ 
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SPECIALISTAI  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJĄ  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS MINDAUGAS MIKAILA 
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTREI VILIJAI BLINKEVIČIŪTEI 
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĄ  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ; IRENA DEGUTIENĖ 
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖS VILIJOS BLINKEVIČIŪTĖS 
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO  
 SOCIALISTINIO DARBO  
 SPECIALIOS DARBO GRUPĖS  
 SPECIALISTŲ DARBO UŽMOKESTIS  
 STATYBOS DARBAI  
 STATYBOS DARBAMS  
 STATYBOS DARBUS  
 STATYBOS DARBŲ  
 STATYBOS IR MONTAVIMO DARBAI  
 STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ KAINŲ INDEKSAS  
 STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ KAINŲ PADIDĖJIMO  
 STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ  
 STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 STATYBOS OBJEKTŲ DARBŲ KAINĄ  
 STATYBOS OBJEKTŲ DARBŲ  
 STEIGTI NAUJAS DARBO VIETAS  
 STOVI BE DARBO  
 SU DARBO SANTYKIAIS nesusijusias pajamas 
 SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS PAJAMOS  
 SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ PAJAMŲ  
 SUDARYTA DARBO GRUPĖ  
 SUDARYTI DARBO GRUPĘ  
 SUDARYTOS DARBO SUTARTIES  
 SUGRĮŽIMO Į LIETUVĄ BEI APRŪPINIMO BUTAIS IR DARBU  
 SUMAŽINAMAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS DĖL GAMYBOS AR DARBO ORGANIZAVIMO  
 SUMAŽĖJA DARBO UŽMOKESTIS  
 SUNKAUS DARBO  
 SUNKIU DARBU  
 SUNKIŲ DARBŲ  
 SUNKIŲJŲ DARBŲ KALĖJIMO  
 SUNKIŲJŲ DARBŲ  
 SUNKUS DARBAS  
 SUNKŲ FIZINĮ DARBĄ  
 SUSIJUSIAS SU DARBO SANTYKIAIS  
 SUSIJUSIOS SU DARBO SANTYKIAIS  
 SUSIJUSIŲ SU DARBO SANTYKIAIS  
 SUSIRASTI DARBĄ  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS NUSTATYTO DARBO UŽMOKESČIO FONDO  
 SUSTIPRINTO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 SUSTIPRINTO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 SUSTIPRINTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 SUSTIPRINTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 SVARBIAUSIUS DARBUS  
 SVEIKATOS APSAUGOS BEI SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJŲ  
 SVEIKATOS PAKENKIMO SUSIJUSIO SU DARBU  
 SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO komitetui 
 SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS SVARSTĖ  
 SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS  
 SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO PIRMININKAS G PAVIRŽIS 
 SĄŽININGU DARBU  
 SĖKMINGO DARBO  
 APAŠTALŲ DARBUOSE  
 TAPYBOS DARBAI  
 TAPYBOS DARBŲ PARODA  
 TAPYBOS DARBŲ  
 TARPTAUTINIO DARBO BIURO ADMINISTRACINĖ TARYBA  
 TARPTAUTINIO DARBO BIURO GENERALINIAM DIREKTORIUI  
 TARPTAUTINĖ DARBO ORGANIZACIJA  
 TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS GENERALINĖ KONFERENCIJA  
 TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS NARĖ KURI RATIFIKUOJA  
 TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS NARĖ  
 TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS  
 TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  
 TEISES NUMATYTAS DARBO ĮSTATYMUOSE  
 TEISĖJŲ DARBĄ  
apmokėjimas; atlyginimas UŽ DARBĄ  
apmokėjimo UŽ ŠIUOS DARBUS  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DARBŲ KAINOS SKAIČIAVIMO METODIKOS  
 TERITORINIŲ DARBO BIRŽŲ  
 TERITORINĖS DARBO BIRŽOS  
 TERITORINĖSE DARBO BIRŽOSE  
 TERMINUOTA DARBO SUTARTIS  
 TERMINUOTAS DARBO SUTARTIS  
 TERMINUOTĄ DARBO SUTARTĮ  
 TIEK DARBE TIEK NAMIE  
 TIESIOGINIO DARBO  
 TIRIAMIEJI DARBAI  
 TIRIAMOJO DARBO  
 TIRIAMUOSIUS DARBUS  
 TIRIAMĄJĮ DARBĄ  
 APMOKĖJIMO UŽ DARBĄ  
 APRŪPINTI DARBU  
 TRIJŲ DIENŲ VIDUTINIAM DARBO UŽMOKESČIUI  
 TRIŠALĖS KOMISIJOS PRIE VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS  
 TVARKYMO DARBŲ  
 APSKAIČIUOJANT VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ  
 TĄ PATĮ DARBĄ  
 TĄ PAČIĄ ARBA KITĄ DARBO DIENĄ PO VIEŠO KONKURSO AR KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ  
 TĘSTI DARBĄ  
 UŽ ATLIKTUS DARBUS apmoka 
 UŽ DARBUS turi būti apmokama 
 UŽ DARBĄ atsiskaito ... 
 UŽ DARBŲ CIKLĄ  
 UŽ SAVO DARBĄ gauna atlyginimą 
 UŽ ŠĮ DARBĄ atsakingi 
 UŽPRAEITO MĖNESIO VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO DYDŽIŲ SUMOS  
 VADOVAUJANTIS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS nuostatais 
 VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI  
 VALSTYBINIO PRIVALOMOJO DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE  
 VALSTYBINIO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IR KITŲ IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI  
 VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO DARBO KONTROLĖS IR KOORDINAVIMO  
 VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS  
 VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOSE MOKSLININKO DARBAS ĮSKAITOMAS Į DAKTARO AR HABILITUOTO DAKTARO STAŽĄ  
 VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA  
 VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS KAUNO SKYRIAUS VIRŠININKAS ARŪNAS OSTRAUSKAS 
 VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖTVARKOS DARBUS  
 VALSTYBĖS POLITIKŲ TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 VARIKLIO DARBO  
 VARTOJAMA IR DARBO PRADŽIOJE IR PABAIGOJE  
 ARTIMO MEILĖS DARBAI  
 VDA KAUNO DAILĖS INSTITUTO TEKSTILĖS KATEDROS STUDENTŲ DARBAI  
 VIDAUS IR IŠORĖS DARBAMS  
 VIDUTINIAM DARBO UŽMOKESČIUI  
 VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO DYDŽIO KOMPENSACIJA  
 VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO  
 VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS  
 VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS  
 VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS  
 VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS  
 VIDUTINIŲ DARBO UŽMOKESČIŲ  
 VIDUTINIŲ MĖNESINIŲ DARBO UŽMOKESČIŲ DYDŽIO IŠEITINĖ PAŠALPA  
 VIDUTINIŲ MĖNESINIŲ DARBO UŽMOKESČIŲ DYDŽIO  
 VIDUTINIŲ MĖNESINIŲ DARBO UŽMOKESČIŲ  
 VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ  
atitrūkti NUO DARBŲ  
 VIENAI DARBO VIETAI  
 VIENERIŲ METŲ DARBO STAŽĄ PAGAL SPECIALYBĘ  
 VIEŠIEJI DARBAI  
 VIEŠIESIEMS DARBAMS  
 VIEŠUOSIUS DARBUS  
 VIEŠŲJŲ DARBŲ  
 VIII TARPTAUTINIO KERAMIKOS SIMPOZIUMO DALYVIŲ DARBAI  
 VILNIAUS GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJA  
 VILNIAUS GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 VILNIAUS GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO IŠRINKTO PAGAL LIETUVOS DEMOKRATINĖS DARBO PARTIJOS KELTŲ KANDIDATŲ SĄRAŠĄ  
 VISI DARBAI  
 VISUOMENINIO DARBO  
 VISUOMENINĮ DARBĄ  
 VISUS DARBUS  
 VISĄ DARBĄ  
 VISŲ DARBŲ  
 VU MOKSLO DARBAI  
 VYKDANT STATYBOS DARBUS  
 VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS M PLUKTAS 
 VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS JO PAVADUOTOJAS  
 VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS  
 Į DARBUS varyti; patraukė; kibo; įnikusi 
 Į DARBĄ įsitraukė; įsijungė; paleido kumščius; priėmė; skubėjo 
atleisti; išėjo IŠ DARBO  
 Į ŠĮ DARBĄ įsitraukė; aktyviai įsijungė 
 ĮMONIŲ DARBO MEDICINOS TARNYBŲ MEDICINOS PUNKTŲ  
 ĮMONĖS SAUGOS DARBE komiteto narys 
 ĮRAŠYMO Į SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ  
 ĮRAŠYTI Į KITOS SAVAITĖS DARBŲ PROGRAMĄ  
 ĮSPĖJIMO APIE ATLEIDIMĄ IŠ DARBO  
 ĮTEMPTAS DARBAS  
 ĮTEMPTO DARBO  
 ĖMĖSI DARBO  
 ATLEIDIMAS IŠ DARBO  
 ATLEIDIMO IŠ DARBO  
 ŠAUKIMO KOMISIJŲ DARBO METU  
 ATLEIDIMĄ IŠ DARBO  
 ŠEŠIŲ DIENŲ DARBO SAVAITEI  
 ATLEIDO IŠ DARBO  
 ATLEIDO JĮ IŠ DARBO  
 ATLEIDŽIAMI IŠ DARBO ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ATLEIDŽIAMI IŠ DARBO  
 ŠIAM DARBUI ATLIKTI  
 ATLEIDŽIANT IŠ DARBO  
 ŠIAULIŲ DARBO BIRŽOS DIREKTORĖ  
 ATLEISTA IŠ DARBO  
 ATLEISTAS IŠ DARBO  
 ATLEISTI IŠ DARBO  
 ŠIEMS DARBAMS ATLIKTI  
 ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ APTARNAVIMO DARBŲ  
 ATLEISTIEMS IŠ DARBO DĖL DARBO DRAUSMĖS pažeidimo 
 ATLIEKA SAVO DARBĄ  
 ATLIEKAMI DARBAI  
 ATLIEKAMIEMS DARBAMS NĖRA DARBO SĄNAUDŲ STATYBOJE  
 ATLIEKAMO DARBO  
 ATLIEKAMUS DARBUS  
 ATLIEKAMŲ DARBŲ IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ  
 ATLIEKAMŲ DARBŲ  
 ATLIEKANT ŠIUOS DARBUS  
 ATLIKO DIDELĮ DARBĄ  
 ATLIKO SAVO DARBĄ  
 ATLIKTAIS DARBAIS  
 ATLIKTAS DARBAS  
 ATLIKTI DARBAI IR SUTEIKTOS PASLAUGOS  
 ATLIKTI DARBAI  
 ATLIKTI SAVO DARBĄ  
 ATLIKTI TOKIUS DARBUS NUO KURIŲ PRIKLAUSO ... 
 ATLIKTI ĮVAIRIUS DARBUS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ KOMPLEKSO DALYJE  
 ATLIKTI ŠIUOS DARBUS  
 ATLIKTO DARBO  
 ATLIKTUS DARBUS  
 ATLIKTĄ DARBĄ  
 ATLIKTŲ DARBŲ  
 ŠĮ DARBĄ ATLIEKA ... 
 ŠĮ DARBĄ ATLIKTI  
 ATLYGINIMAS UŽ DARBĄ  
 ATLYGINIMO UŽ DARBĄ  
 ŪKIO DARBUS  
 ŪKIO DARBŲ  
 ATLYGINIMĄ UŽ DARBĄ  
 ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE AR SUSIRGIMŲ PROFESINE LIGA  
 ŽEMĖS DARBŲ  
 ŽEMĖS REFORMOS DARBUS  
 ŽEMĖS REFORMOS DARBŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO DARBAI  
 ŽEMĖS ŪKIO DARBUS  
 ŽMONIŲ SAUGOS DARBE ĮSTATYMO  
 ŽMONIŲ SAUGOS DARBE  
 ATSAKINGĄ DARBĄ  
 ŽODŽIAIS IR DARBAIS  
 ŽODŽIŲ IR DARBŲ  
 ATSIRAS NAUJŲ DARBO VIETŲ  
 ATSIŽVELGDAMAS Į DARBO APIMTĮ IR SUDĖTINGUMĄ  
 ATSIŽVELGDAMAS Į INSPEKCIJOS DARBO SPECIFIKĄ  
 ATĖMIMU TEISĖS PENKERIEMS METAMS DIRBTI DARBĄ SUSIJUSĮ SU MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSKAITA IR TVARKYMU  
 AUKLĖJAMAJAM DARBUI  
 AUKLĖJAMĄJĮ DARBĄ  
 AUKLĖJIMO DARBŲ KOLONIJOJE  
 AUKLĖJIMO DARBŲ KOLONIJOSE  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DARBO  
 B LYGIO VALDININKŲ DARBO VIETOMS UŽIMTI  
 BAIGIAMIESIEMS DARBAMS  
 BAIGIAMĄJĮ DARBĄ  
 BAIGIAMŲJŲ DARBŲ  
 BAIGIANTIS DARBO DIENAI  
 BAIGUS DARBĄ  
 BAIGĖ DARBĄ  
 BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ ARBA PATAISOS DARBAIS IKI DVEJŲ METŲ ARBA BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI VIENERIŲ METŲ ARBA PATAISOS DARBAIS IR BAUDA AR BE BAUDOS ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA AREŠTU  
 BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA LAISVĖS ATĖMIMU IKI DVEJŲ METŲ  
 BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ  
 BAUSMĘ TURĖS ATLIKTI GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
darbdavys įsipareigoja mokėti DARBUOTOJUI DARBO UŽMOKESTĮ IR UŽTIKRINTI DARBO SĄLYGAS NUMATYTAS DARBO ĮSTATYMUOSE KOLEKTYVINĖJE SUTARTYJE  
darbuotojas negali tinkamai atlikti DARBO DĖL PABLOGĖJUSIOS SVEIKATOS ARBA DĖL TO KAD JIS NETURI REIKIAMOS KVALIFIKACIJOS  
daug pastangų; daug laiko; kruopštumo; kantrybės REIKALAUJANTIS DARBAS  
 BENDRAM DARBUI  
 BENDRAS DARBAS  
 BENDRO DARBO  
 BENDRO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 BENDROJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
dirbti VISUOMENEI NAUDINGĄ DARBĄ  
 BENDRĄ DARBĄ  
 BIUDŽETINIŲ DARBUOTOJŲ ATLYGINIMUS IR DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGAS REGLAMENTUOJANČIAIS ĮSTATYMAIS  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDO  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJAMS DARBO UŽMOKESTIS DIDINAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ KURIŲ DARBAS APMOKAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ KURIŲ DARBO APMOKĖJIMAS REGULIUOJAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ IŠSKYRUS TAS KURIŲ DARBUOTOJŲ DARBAS APMOKAMAS ... 
 BLOGUS DARBUS