Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVUSIŲ KGB DARBUOTOJŲ  
 BUVĘS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS DARBUOTOJAS  
 CENTRO DARBUOTOJAI  
 CENTRO DARBUOTOJŲ  
 DAINAVOS POLIKLINIKOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS STEIGĖJŲ  
 DAINAVOS POLIKLINIKOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS ĮSTATUS  
 DARBDAVIAMS IR DARBUOTOJAMS  
 DARBDAVIO INICIATYVA KAI NĖRA DARBUOTOJO KALTĖS  
 DARBDAVIO IR DARBUOTOJO  
 DARBDAVIUI IR DARBUOTOJUI  
 DARBDAVIUS IR DARBUOTOJUS  
 DARBDAVIŲ IR DARBUOTOJŲ  
 DARBO SĄLYGAS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR PANAŠIAI  
 DARBO UŽMOKESČIO PADIDINIMO KONKREČIAM DARBUOTOJUI  
 DARBUOTOJAI NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIA  
 DARBUOTOJAI PRIVALO PRANEŠTI DARBDAVIUI  
 DARBUOTOJAS NEGALI TINKAMAI ATLIKTI ... 
 DARBUOTOJAS TURI TEISĘ NUTRAUKTI DARBĄ  
 DARBUOTOJAS TURI TEISĘ NUTRAUKTI NETERMINUOTĄ darbo sutartį 
 DARBUOTOJO ATSAKINGO UŽ OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS REALIZAVIMĄ  
 DARBUOTOJO ATSAKINGO UŽ OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ  
 DARBUOTOJO DARBO UŽMOKESTIS  
 DARBUOTOJO IR DARBDAVIO  
 DARBUOTOJO PAREIGOS V PAVARDĖ PARAŠAS SPAUDAS  
 DARBUOTOJUI NUSTATYTO VALANDINIO atlygio 
 DARBUOTOJUS DIRBANČIUS SU POTENCIALIAI PAVOJINGAIS TECHNINIAIS ĮRENGINIAIS  
 DARBUOTOJUS IR KITUS ASMENIS  
 DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI  
 DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAMS  
 DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS  
 DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ  
 DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO  
 DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ  
 DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJA  
 DARBUOTOJŲ MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO  
 DARBUOTOJŲ POREIKIO PLANAVIMAS  
 DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS ATSTOVAI  
 DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS  
 DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAI SUSIJĘ SU DARBO SANTYKIAIS  
 DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS  
 DARBUOTOJŲ SKAIČIUS  
 DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ  
 DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ ATLYGIŲ SCHEMŲ BEI PRIEDŲ IR PRIEMOKŲ  
 DARBUOTOJŲ VADYBOS  
 DARBUOTOJŲ VALDYMO ORGANIZAVIMO  
 DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ IR KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJUS  
 DĖL DARBUOTOJŲ pirmenybės įsigyti privatizuojamų įmonių akcijų; privataus kapitalo kaupimo valstybinėse įmonėse; kvalifikacijos kėlimo 
 DĖL FONDO BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 DĖL KAI KURIŲ KATEGORIJŲ DARBUOTOJŲ  
 DĖL KONTROLĖS IR KAI KURIŲ KITŲ VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMO IR DARBUOTOJŲ SKATINIMO  
 DĖL KULTŪROS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO  
 DĖL KULTŪROS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO IR KRAŠTO APSAUGOS SISTEMŲ BEI AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO  
 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ IR PEDAGOGŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 DĖL NAUJŲ DARBO VIETŲ STEIGIMO IR DARBUOTOJŲ PERKVALIFIKAVIMO  
 DĖL PAŠALPOS DARBUOTOJUI ŽUVUS DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE  
 DĖL VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS DARBUOTOJAS A GIRČYS 
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS PRIVATIZAVIMO DEPARTAMENTO DARBUOTOJAI  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS PRIVATIZAVIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS A KAMINSKAS EKONOMIKOS MINISTERIJOS PRIVATIZAVIMO DEPARTAMENTO DARBUOTOJAS  
 ETATINIAI DARBUOTOJAI  
 ETATINIUS DARBUOTOJUS  
 ETATINIŲ DARBUOTOJŲ  
 FIRMOS DARBUOTOJAI  
 FONDO BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 GARANTINIO FONDO BANKRUTUOJANČIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 GYVULININKYSTĖS INSTITUTO PAUKŠTININKYSTĖS BANDYMŲ STOTIES MOKSLO DARBUOTOJAI  
 INSPEKCIJOS DARBUOTOJAI  
 INSPEKCIJOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ IR ATLYGINIMŲ PRIEMOKAS  
 INSTITUTO DARBUOTOJAI  
 INSTITUTO DARBUOTOJŲ  
 KAI KURIŲ KATEGORIJŲ DARBUOTOJŲ TURINČIŲ TEISĘ Į pailgintas kasmetines atostogas 
 KELIŲ POLICIJOS DARBUOTOJAI  
 KGB DARBUOTOJAI  
 KGB DARBUOTOJŲ  
 KIEKVIENO DARBUOTOJO  
 KITI DARBUOTOJAI  
 KITŲ IŠ BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ  
 KOMERCINIŲ BANKŲ IR KITŲ KREDITO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAIS  
 KRIMINALINĖS POLICIJOS DARBUOTOJAI  
 KULTŪROS DARBUOTOJAI  
 KULTŪROS DARBUOTOJAS  
 KULTŪROS DARBUOTOJŲ  
 KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DARBUOTOJAI  
 LABORATORIJOS DARBUOTOJAI  
 LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL DARBUOTOJŲ PIRMENYBĖS ĮSIGYTI PRIVATIZUOJAMŲ ĮMONIŲ AKCIJŲ  
 MAŽINTI DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ  
 MEDICINOS DARBUOTOJAI  
 MEDICINOS DARBUOTOJAMS  
 MEDICINOS DARBUOTOJŲ  
 MENO DARBUOTOJŲ  
 MENO MOKSLO KULTŪROS IR ŠVIETIMO DARBUOTOJAMS  
 MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATASKAITAS SVARSTO KAIP PARENKAMI IR UGDOMI TINKAMI DARBUOTOJAI  
 MINISTERIJOS DARBUOTOJAI  
 MIRUS DARBUOTOJUI AR JO ŠEIMOS NARIUI  
 MOKSLO DARBUOTOJAI  
 MOKSLO DARBUOTOJAS  
 MOKSLO DARBUOTOJŲ  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJUS IR PEDAGOGUS  
 MUITINĖS DARBUOTOJŲ  
 MUZIEJAUS DARBUOTOJAI  
 NAUJŲ DARBUOTOJŲ  
 NE DĖL DARBUOTOJO KALTĖS  
 NETEKĘ DARBO NE DĖL DARBUOTOJO KALTĖS  
 OPERATYVINIŲ DARBUOTOJŲ  
 PARDUOTUVĖS DARBUOTOJAI  
 ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI  
 ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ  
 PAŠALPOS DARBUOTOJUI ŽUVUS DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE  
 PAŠTO DARBUOTOJAI  
 PAŠTO DARBUOTOJŲ  
 PEDAGOGINIŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ  
 AGRARINĖS EKONOMIKOS INSTITUTO MOKSLO DARBUOTOJAS  
 POLICIJOS DARBUOTOJAI  
 POLICIJOS DARBUOTOJAMS  
 POLICIJOS DARBUOTOJŲ MOKYMO METODIKOS  
 POLICIJOS DARBUOTOJŲ  
 POSĖDŽIŲ SEKRETORIATO DARBUOTOJAI  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS DARBUOTOJAS  
 PREKYBOS IR VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ  
 PRIVATIZAVIMO AGENTŪROS DARBUOTOJAS ATSAKINGAS UŽ OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS REALIZAVIMĄ  
 PROKURATŪROS BEI VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO DALINIO PAKEITIMO  
 PROKURATŪROS DARBUOTOJAI  
 PROKURATŪROS DARBUOTOJAMS  
 PROKURATŪROS DARBUOTOJŲ  
 RAUDONOJO KRYŽIAUS DARBUOTOJAI  
 REDAKCIJOS DARBUOTOJAI IR VERTINIMO KOMISIJOS NARIAI  
 REDAKCIJOS DARBUOTOJAI  
 REDAKCIJOS DARBUOTOJŲ  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO SEIMO PIRMININKO MINISTRO PIRMININKO IR OFICIALIŲ SVEČIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DARBUOTOJAS  
 AMBASADOS DARBUOTOJAI  
 SAMDOMIEMS DARBUOTOJAMS  
 SAMDOMŲ DARBUOTOJŲ  
 SAUGOTOJAI SAUGOS TARNYBŲ IR SAUGOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DARBUOTOJAI  
 SAUGOTOJAMS SAUGOS TARNYBŲ IR SAUGOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DARBUOTOJAMS  
 SAUGUMO DARBUOTOJAI  
 SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJAI  
 SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJŲ  
 SENIŪNIJOS DARBUOTOJAI  
 SKYRIAUS DARBUOTOJAI  
 SKYRIAUS DARBUOTOJŲ  
 SLAUGOS DARBUOTOJŲ TOBULINIMOSI IR SPECIALIZACIJOS centro 
 SOCIALINIAI DARBUOTOJAI  
 SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS  
 SOCIALINIO DARBUOTOJO  
 SOCIALINIS DARBUOTOJAS  
 SOCIALINIUS DARBUOTOJUS  
 SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ  
 SODROS DARBUOTOJAI  
 SPAUDOS DARBUOTOJAS  
 STEIGĖJŲ IR ŠIŲ TARNYBŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ BEI DARBUOTOJŲ  
 STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVUS BEI KITUS DARBUOTOJUS  
 SUMAŽINAMAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS DĖL GAMYBOS AR DARBO ORGANIZAVIMO  
 SUTUOKTINIŲ POROS KAIP IR SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI DARBUOTOJAI  
 SVEIKATOS APSAUGOS DARBUOTOJŲ  
 TAIKOMA TIK TIEMS DARBUOTOJAMS ... 
 TAM TIKRŲ KATEGORIJŲ DARBUOTOJAMS  
 TARNYBOS DARBUOTOJAI  
 TARNYBŲ DARBUOTOJAI  
 TECHNINIAI DARBUOTOJAI  
 TECHNINIŲ DARBUOTOJŲ  
 TEISINGUMO MINISTRO ĮSAKYMU PASKIRTAS DARBUOTOJAS  
 APSAUGOS DARBUOTOJAI  
 APSAUGOS DARBUOTOJAS  
 APSAUGOS DARBUOTOJO  
 APSAUGOS DARBUOTOJUI  
 APSAUGOS DARBUOTOJĄ  
 APSAUGOS DARBUOTOJŲ  
 APSAUGOS SKYRIAUS DARBUOTOJAI  
 UNIVERSITETO DARBUOTOJŲ IŠVYKAS Į UŽSIENĮ  
 UNIVERSITETO DARBUOTOJŲ  
 VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ  
 VADOVAUJANČIŲJŲ DARBUOTOJŲ IR SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  
 VADOVAUJANČIŲJŲ DARBUOTOJŲ IR SPECIALISTŲ  
 VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO DARBUOTOJAS  
 VALSTYBINIO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IR KITŲ IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI  
 VALSTYBINIŲ ARBITRŲ BEI VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ MONETŲ APDOVANOJIMŲ IR DOKUMENTŲ GAMYBOS IR APYVARTOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ  
 VIENAM DARBUOTOJUI  
 VISIEMS DARBUOTOJAMS  
 VISŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ESANČIŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJUS  
 VYRIAUSYBĖS APARATO DARBUOTOJAI R MARTINKUS; A TARASEVIČIUS; E ANTANIŪNAS 
 VYRIAUSYBĖS APARATO DARBUOTOJAS A TARASEVIČIUS 
 ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ  
 ĮMONĖS DARBUOTOJAI  
 ĮMONĖS DARBUOTOJAMS  
 ĮMONĖS DARBUOTOJŲ  
 ĮSTATYMUI DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ TEISĖJŲ PROKURATŪROS DARBUOTOJŲ  
 ATLEISTI DARBUOTOJĄ  
 ŠIŲ FONDŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJAMS  
 ŠVIETIMO DARBUOTOJAI  
 ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS  
 ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS INSTITUTO MOKSLO DARBUOTOJAS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ GAMINANČIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ  
 ATSAKINGAS DARBUOTOJAS  
 ATSAKINGI DARBUOTOJAI  
 ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ  
 ATSISKAIČIUS SU KREDITORIAIS IR DARBUOTOJAIS  
 ATSKIRŲ PROFESIJŲ IR KATEGORIJŲ DARBUOTOJŲ  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS DARBUOTOJĄ  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ  
 BANKO DARBUOTOJAI  
 BANKO DARBUOTOJŲ  
 BANKO ĮSTAIGOS DARBUOTOJO PARAŠU IR ANTSPAUDU  
 BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
darbdavys įsipareigoja mokėti DARBUOTOJUI DARBO UŽMOKESTĮ IR UŽTIKRINTI DARBO SĄLYGAS NUMATYTAS DARBO ĮSTATYMUOSE KOLEKTYVINĖJE SUTARTYJE  
 BENDROVĖS DARBUOTOJAI  
 BENDROVĖS DARBUOTOJAMS  
 BENDROVĖS DARBUOTOJŲ  
 BIUDŽETINIŲ DARBUOTOJŲ ATLYGINIMUS IR DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGAS REGLAMENTUOJANČIAIS ĮSTATYMAIS  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJAMS DARBO UŽMOKESTIS DIDINAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ KURIŲ DARBO APMOKĖJIMAS REGULIUOJAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ IŠSKYRUS TAS KURIŲ DARBUOTOJŲ DARBAS APMOKAMAS ...