Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUS DAUGIAU KALBĖJOSI GEDIMINAS ZEMLICKAS 
gauti; suteikti DAUGIAU INFORMACIJOS  
 DALYVAVO NE DAUGIAU KAIP DU KANDIDATAI  
 DARĖ DAUG KLAIDŲ  
 DAUG BRANGAUS LAIKO  
 DAUG DAUGIAU ŽMONIŲ MANE PAŽĮSTA KAIP ... 
 DAUG DISKUSIJŲ SUKĖLĖ ... 
 DAUG DĖMESIO BUS SKIRIAMA  
 DAUG DĖMESIO BUVO SKIRIAMA  
 DAUG DĖMESIO BUVO SKIRTA  
 DAUG DĖMESIO SKIRIA  
 DAUG DĖMESIO SKIRIAMA  
 DAUG DĖMESIO SKIRTA  
 DAUG DĖMESIO SKIRTI  
 DAUG DĖMESIO SKYRĖ  
 DAUG ELEKTROS ENERGIJOS  
 DAUG EMOCIJŲ SUKĖLĖ  
 DAUG GERŲ ŽODŽIŲ  
 DAUG KAS BŪNA AIŠKU IR BE ŽODŽIŲ  
 DAUG LAIKO IR ENERGIJOS  
 DAUG LAIKO PRALEIDŽIA ... 
 DAUG LAIKO SKYRĖ ... 
 DAUG METŲ DIRBO ... 
 DAUG METŲ DIRBĘS ... 
 DAUG VIETOS SKIRIAMA ... 
 DAUG VIETOS SKIRTA ... 
 DAUG ĮDOMIŲ DALYKŲ  
 DAUG ĮTAKOS TURĖJO ... 
 DAUG ŠILTŲ ŽODŽIŲ  
 DAUGIAU BALSŲ SURINKĘ KANDIDATAI  
 DAUGIAU DĖMESIO BUS SKIRIAMA ... 
 DAUGIAU DĖMESIO SKIRIA ... 
 DAUGIAU DĖMESIO SKIRIAMA ... 
 DAUGIAU DĖMESIO SKIRKITE ... 
 DAUGIAU DĖMESIO SKIRS ... 
 DAUGIAU DĖMESIO SKIRTI ... 
 DAUGIAU DĖMESIO SKIRTŲ ... 
 DAUGIAU DĖMESIO SKYRĖ ... 
 DAUGIAU DĖMESIO TURĖTŲ SKIRTI ... 
 DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ... 
 DAUGIAU KAIP DEŠIMTMETĮ  
 DAUGIAU KAIP DU KARTUS  
 DAUGIAU KAIP DU MĖNESIUS PO ATLEIDIMO  
 DAUGIAU KAIP DU MĖNESIUS  
 DAUGIAU KAIP DU TREČDALIAI  
 DAUGIAU KAIP DVEJI METAI  
 DAUGIAU KAIP DVEJUS METUS  
 DAUGIAU KAIP DVI VALANDAS  
 DAUGIAU KAIP IŠ VIENO SANDĖLIO  
 DAUGIAU KAIP METUS  
 DAUGIAU KAIP MĖNESĮ  
 DAUGIAU KAIP PRIEŠ DEŠIMTMETĮ  
 DAUGIAU KAIP PRIEŠ METUS  
 DAUGIAU KAIP PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ  
 DAUGIAU KAIP PUSEI  
 DAUGIAU KAIP PUSMETĮ  
 DAUGIAU KAIP PUSVALANDĮ  
 DAUGIAU KAIP PUSĘ METŲ  
 DAUGIAU KAIP PUSĘ  
 DAUGIAU KAIP PUSĖ MILIJONO  
 DAUGIAU KAIP PUSĖ ĮTRAUKTŲ Į SĄRAŠUS PILIEČIŲ  
 DAUGIAU KAIP PUSĖ  
 DAUGIAU KAIP PUSĖS VISŲ SEIMO NARIŲ BALSŲ DAUGUMA  
 DAUGIAU KAIP PUSĖS  
 DAUGIAU KAIP PUSŠIMTIS  
 DAUGIAU KAIP SAVAITĘ  
 DAUGIAU KAIP TREČDALIS  
 DAUGIAU KAIP TREČDALIU  
 DAUGIAU KAIP TRIS DEŠIMTMEČIUS  
 DAUGIAU KAIP TRISDEŠIMT METŲ  
 DAUGIAU KAIP VALANDĄ  
 DAUGIAU KAIP VIENERIEMS METAMS  
 DAUGIAU LAIKO SKIRKITE ... 
 DAUGIAU LAIKO SKIRTI ... 
 DAUGIAU NEGU PUSĖ  
 DAUGIAU NEI DEŠIMTMETĮ  
 DAUGIAU NEI METUS  
 DAUGIAU NEI MĖNESĮ  
 DAUGIAU NEI PRIEŠ METUS  
 DAUGIAU NEI PRIEŠ PUSĘ AMŽIAUS  
 DAUGIAU NEI PUSĘ AMŽIAUS  
 DAUGIAU NEI PUSĘ  
 DAUGIAU NEI PUSĖ  
 DAUGIAU NEI SAVAITĘ  
 DAUGIAU NEI TREČDALIS  
 DAUGIAU NEI VALANDĄ  
 DAUGIAU NEI VIENĄ  
 DAUGIAU ŽALOS NEGU NAUDOS  
 DAUGIAUSIAI TAŠKŲ PELNĖ ... 
 DEDA DAUG PASTANGŲ  
 DU IR DAUGIAU KARTŲ  
 DVIEJŲ AR DAUGIAU ASMENŲ  
 DĖJO DAUG PASTANGŲ  
 DĖL JO YRA BUVĘ DAUG DISKUSIJŲ  
 GAVO DAUGIAU KAIP PUSĘ VISŲ RINKIMUOSE DALYVAVUSIŲ RINKĖJŲ BALSŲ  
 GYVENA DAUGIAU NEGU VIENA ŠEIMA  
 JEI JAME YRA DAUGIAU NEGU VIENAS LAPAS  
 KAS PASILIEKA MANYJE IR AŠ JAME TAS DUODA DAUG VAISIŲ NUO MANĘS  
 KELIA DAUG ABEJONIŲ  
 KELIS KARTUS DAUGIAU  
 KETURIS IR DAUGIAU VAIKŲ  
 KETURIŲ IR DAUGIAU AUKŠTŲ NAMO  
 KOMANDAI DAUGIAUSIAI TAŠKŲ PELNĖ ... 
praleisti; skirti TIEK DAUG LAIKO  
 KUO DAUGIAU PINIGŲ  
 KUO DAUGIAU ŽMONIŲ  
 KUO GILIAU Į MIŠKĄ TUO DAUGIAU MEDŽIŲ  
 KUR KAS DAUGIAU DĖMESIO SKIRIAMA ... 
 LABAI DAUG DĖMESIO  
 LABAI DAUG JĖGŲ  
 LABAI DAUG LAIKO  
 LABAI DAUG ŽMONIŲ  
skiria TIEK DAUG DĖMESIO  
skyrė ITIN DAUG DĖMESIO  
 MOKESČIŲ SUMĄ BET NE DAUGIAU KAIP SUMA SKAIČIAIS IR ŽODŽIAIS  
Į Kauno apskrities VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ KREIPIASI DAUG MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ  
 NE DAUGIAU KAIP UŽ DVEJUS PRAĖJUSIUS METUS  
 NEVERSLINIO DYDŽIO ŽUVŲ YRA DAUGIAU NEGU LEIDŽIAMA  
 NUGALĖTOJAMS DAUGIAUSIAI TAŠKŲ PELNĖ ... 
 ABI KOMANDOS DAUGIAU DĖMESIO SKYRĖ ... 
 PASTARUOJU METU DAUG DĖMESIO SKIRIAMA ... 
 PENKIS KARTUS DAUGIAU  
 PRIEŠ DAUG METŲ  
 REIKĖS ATLIKTI DAR DAUG SVARBIŲ DARBŲ  
 RENKAMAS NE DAUGIAU KAIP DVIEM KADENCIJOMS  
 SKIRIA DAUG DĖMESIO  
 SKIRIAMA DAUG DĖMESIO  
 SKIRIAMA DAUGIAU DĖMESIO  
 SKIRTI DAUGIAU DĖMESIO  
 SKIRTI DAUGIAU LAIKO  
 SKIRTI DAUGIAU LĖŠŲ  
 SUGAIŠTA DAUG LAIKO  
 SUSIDĖTI IŠ NE DAUGIAU KAIP TRIJŲ PAGRINDINIŲ KOMPONENTŲ  
 SUSIRINKIMAS YRA TEISĖTAS JEIGU JAME DALYVAUJA DAUGIAU KAIP PUSĖ bendrovės narių 
 TIEK DAUG ŽMONIŲ  
 TOKIŲ PAVYZDŽIŲ YRA IR DAUGIAU  
 TURI DAUG PRIVALUMŲ  
 UŽ KURĮ BALSAVO DAUGIAU RINKĖJŲ  
 UŽ SUTEIKTĄ GALIMYBĘ GAUTI TIEK DAUG VERTINGOS INFORMACIJOS  
 VAKARE DAUGIAU LAIKO SKIRKITE ŠEIMAI  
 VIS DAUGIAU DĖMESIO SKIRIAMA ... 
 VIS DAUGIAU DĖMESIO  
 VIS DAUGIAU JAUNIMO  
 VIS DAUGIAU MOTERŲ  
 VIS DAUGIAU ŪKININKŲ  
 VIS DAUGIAU ŽMONIŲ  
 YPAČ DAUG DĖMESIO BUVO SKIRTA ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO SKIRIA ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO SKIRIAMA ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO SKIRTA ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO SKYRĖ ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO ŠIUO ATVEJU TURI BŪTI SKIRIAMA ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO  
 ŠEIMOMS AUGINANČIOMS TRIS IR DAUGIAU VAIKŲ