Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DEŠIMT DIEVO ĮSAKYMŲ  
 DEŠIMTIES DIEVO ĮSAKYMŲ  
 DIDESNEI DIEVO GARBEI  
 DIEVAI IR DEIVĖS  
 DIEVAI IR DIDVYRIAI  
 DIEVAS ATSIUNTĖ SAVO SŪNŲ  
 DIEVAS ATSIUNTĖ Į MŪSŲ ŠIRDIS SAVO SŪNAUS DVASIĄ  
 DIEVAS BŪTŲ VISKAS VISAME KAME  
 DIEVAS DAVĖ dantis duos ir duonos 
 DIEVAS IR ŽMOGUS  
 DIEVAS KAIP absoliuti transcendencija; dvasia 
 DIEVAS PRIKĖLĖ  
 DIEVAS SU MUMIS  
 DIEVAS SU TAVIMI IR ŠVENTĄJA DVASIA GYVENA IR VIEŠPATAUJA  
 DIEVAS SUKŪRĖ pasaulį; moterį; žmogų 
 DIEVAS SUKŪRĖ DANGŲ IR ŽEMĘ  
 DIEVAS TAIP PAMILO PASAULĮ JOG ATIDAVĖ SAVO VIENGIMĮ SŪNŲ  
 DIEVAS TĖVAS  
 DIEVAS YRA MEILĖ  
 DIEVE DIEVE  
 DIEVE DUOK  
 DIEVE MANO  
 DIEVE PADĖK  
 DIEVO AKIVAIZDOJE  
 DIEVO AKYSE  
 DIEVO APVAIZDA  
 DIEVO APVAIZDOS  
 DIEVO ARTUMO  
 DIEVO BUVIMO ĮRODYMAS  
 DIEVO BUVIMO  
 DIEVO BUVIMĄ  
 DIEVO DOVANA  
 DIEVO DOVANOS  
 DIEVO DOVANĄ  
 DIEVO DUOTA ... 
 DIEVO DVASIA  
 DIEVO DVASIOS  
 DIEVO GAILESTINGUMO  
 DIEVO GARBEI  
 DIEVO IR ARTIMO MEILĖS  
 DIEVO IR BAŽNYČIOS  
 DIEVO IR PASAULIO  
 DIEVO IR ŽMOGAUS  
 DIEVO IR ŽMONIŲ AKYSE  
 DIEVO IR ŽMONIŲ  
 DIEVO KAIP absoliučios transcendencijos; transcendentinės būties 
 DIEVO KARALYSTEI  
 DIEVO KARALYSTĘ  
 DIEVO KARALYSTĖ  
 DIEVO KARALYSTĖJE  
 DIEVO KARALYSTĖS  
 DIEVO KULTO IR SAKRAMENTŲ TEIKIMO KONGREGACIJA INSTRUKCIJA  
 DIEVO KULTO IR SAKRAMENTŲ TEIKIMO KONGREGACIJA VYSKUPŲ KONGREGACIJA  
 DIEVO KULTO IR SAKRAMENTŲ TEIKIMO KONGREGACIJA  
 DIEVO KŪNO  
 DIEVO KŪRĖJO  
 DIEVO MALONE  
 DIEVO MALONEI  
 DIEVO MALONĘ  
 DIEVO MALONĖ  
 DIEVO MALONĖS  
 DIEVO MEILĘ  
 DIEVO MEILĖ  
 DIEVO MEILĖS ŽMOGUI  
 DIEVO MEILĖS  
 DIEVO MIRTIES  
 DIEVO MOTINA  
 DIEVO MOTINAI  
 DIEVO MOTINOS PAVEIKSLAS  
 DIEVO MOTINOS PAVEIKSLO  
 DIEVO MOTINOS ŠVENTOVĖJE  
 DIEVO MOTINOS  
 DIEVO PAGALBOS  
 DIEVO PALAIMOS  
 DIEVO PLANE  
 DIEVO PLANĄ  
 DIEVO REIKIA KLAUSYTI LABIAU NEGU ŽMONIŲ  
 DIEVO SŪNAUS  
 DIEVO SŪNUMI  
 DIEVO SŪNUS  
 DIEVO SŪNŲ  
 DIEVO TARNAS  
 DIEVO TARNO  
 DIEVO TAUTA  
 DIEVO TAUTAI  
 DIEVO TAUTOS  
 DIEVO TAUTĄ  
 DIEVO TĖVO IR SŪNAUS IR ŠVENTOSIOS DVASIOS  
 DIEVO TĖVO SŪNAUS IR ŠVENTOSIOS DVASIOS  
 DIEVO TĖVO  
 DIEVO VAIKAI  
 DIEVO VAIKAIS  
 DIEVO VAIKŲ  
 DIEVO VALIA  
 DIEVO VALIAI  
 DIEVO VALIOS  
 DIEVO VALIĄ  
 DIEVO VARDU  
 DIEVO ĮSAKYMAS  
 DIEVO ĮSAKYMUS  
 DIEVO ĮSAKYMĄ  
 DIEVO ĮSAKYMŲ  
 DIEVO ĮSTATYMUI  
 DIEVO ŽODIS  
 DIEVO ŽODYJE  
 DIEVO ŽODĮ  
 DIEVO ŽODŽIO  
 DIEVO ŽODŽIU  
 DIEVO ŽODŽIUI  
 DIEVUI IR TĖVYNEI  
 DIEVUI IR ŽMOGUI  
 DIEVUI IR ŽMONĖMS  
 DIEVĄ IR JO įsakymus 
 DIEVĄ IR TĖVYNĘ  
 DIEVĄ TĖVĄ  
 DIEVŲ IR DEIVIŲ  
 DIEVŲ IR ŽMONIŲ  
 DIEVŲ MIŠKAS  
 DIEVŲ MIŠKO  
 DIEVŲ ĮSTATYMĄ  
 DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE DIEVO APREIŠKIMĄ DEI VERBUM  
išpažinti; garbinti DIEVĄ KAIP asmenį 
 DUOK DIEVE KAD ... 
 DUOK DIEVE  
 DĖL DIEVO MEILĖS  
 DĖL DIEVO  
kaip PAS DIEVĄ užantyje 
 GALIĄ TAPTI DIEVO VAIKAIS  
 GARBINTI DIEVĄ  
 GARBĖ DIEVUI AUKŠTYBĖSE O ŽEMĖJE RAMYBĖ  
 GARBĖ DIEVUI AUKŠTYBĖSE  
 GARBĖ DIEVUI TĖVUI IR SŪNUI IR ŠVENTAJAI DVASIAI  
 GINK DIEVE NE  
 GINK DIEVE  
maištas; atsakomybė; sukilti PRIEŠ DIEVĄ  
 GYVOJO DIEVO  
 IŠ DIEVO MALONĖS  
 JIS TURĖDAMAS DIEVO PRIGIMTĮ GODŽIAI NESILAIKĖ savo lygybės su dievu 
 JUNGTIES SU DIEVU IR VISOS ŽMONIŲ GIMINĖS  
 JĖZUS YRA MESIJAS DIEVO SŪNUS  
 KAD DIEVAS BŪTŲ VISKAS VISAME KAME  
 KAD GALĖTUMĖTE SUVOKTI DIEVO VALIĄ  
 KAIP DIEVĄ MYLIU  
 KAS DIEVO DIEVUI KAS CIESORIAUS CIESORIUI  
pateks Į DIEVO KARALYSTĘ  
priartėti; grįžti PRIE DIEVO  
 KREIPIASI Į DIEVĄ  
 LAIKYTIS DIEVO ĮSAKYMŲ IR T. T.  
santykis SU DIEVU  
sukurtas PAGAL DIEVO PAVEIKSLĄ ir panašumą 
 MANO DIEVE MANO DIEVE KODĖL MANE apleidai 
 MANO VIEŠPATS IR MANO DIEVAS  
sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai LIETUVOS ŽMONIŲ GEROVEI TEPADEDA MAN DIEVAS  
 MES DABAR ESAME DIEVO VAIKAI  
tikiu; kreipiasi Į DIEVĄ  
 MYLĖTI DIEVĄ  
 NE DIEVO O ŽMONIŲ MINTIMIS  
 NEDUOK DIEVE  
ženklina DIEVO SANTYKĮ su savo tauta 
 OLIMPO DIEVŲ  
žmogus BE DIEVO  
 PADĖK DIEVE  
 PAGAL DIEVO PLANĄ  
 PAGAL DIEVO VALIĄ  
 PAŽINTI DIEVĄ  
Bažnyčia pasitinka dėkodama DIEVUI UŽ JO MEILĘ IR GLOBĄ  
 PRADŽIOJE BUVO ŽODIS TAS ŽODIS BUVO PAS DIEVĄ IR ŽODIS BUVO DIEVAS  
 PRIARTĖTI PRIE DIEVO  
 RYŠIO SU DIEVU  
 RYŠYS SU DIEVU  
 RYŠĮ SU DIEVU  
 SANTYKIO SU DIEVU  
 SANTYKIS SU DIEVU  
 SANTYKYJE SU DIEVU  
 SANTYKĮ SU DIEVU  
 SAULĖS DIEVAS  
 SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAS PERKŪNAS  
 SKELBIAMAS DIEVO ŽODIS  
 SKELBTI DIEVO ŽODĮ  
 SU DIEVO pagalba; padėjimu; palaima 
 SUKURTAS PAGAL DIEVO PAVEIKSLĄ IR PANAŠUMĄ  
 SUSITIKIMO SU DIEVU  
 SUŠUKO MANO VIEŠPATS IR MANO DIEVAS JĖZUS  
 TELAIMINA TAVE DIEVAS  
 TEPADEDA MAN DIEVAS  
 TESAUGO TAVE DIEVAS  
 TIKĖJIMAS DIEVU  
 TU ESI MESIJAS GYVOJO DIEVO SŪNUS  
 VADINAMAS DIEVO SŪNUMI  
 VARDAN DIEVO TĖVO IR SŪNAUS IR ŠVENTOSIOS DVASIOS AMEN  
 VARDAN DIEVO TĖVO IR SŪNAUS IR ŠVENTOSIOS DVASIOS  
ateiti; grįžti PAS DIEVĄ  
 VIENAS DIEVAS TEŽINO  
 VIENINTELĮ TIKRĄJĮ DIEVĄ  
 VIENYBĘ SU DIEVU  
 VIEŠPATIE DIEVE  
 VIEŠPATS DIEVAS PADARĖ ŽMOGŲ IŠ ŽEMĖS DULKIŲ  
 VIEŠPATS DIEVAS  
 VIEŠPATĮ SAVO DIEVĄ  
 VISI TURIME VIENĄ DIEVĄ  
 VISOS DIEVO TAUTOS  
 VYKDYTI DIEVO VALIĄ  
 ŠITAS ŽMOGUS BUVO DIEVO SŪNUS  
 ŠTAI DIEVO AVINĖLIS KURIS NAIKINA PASAULIO nuodėmes 
atsakyti Į DIEVO kvietimą 
 ŠVČ DIEVO MOTINOS  
 ŠVČ M MARIJA DIEVO GIMDYTOJA  
 ŽMOGAUS IR DIEVO  
 ŽMOGUS BE DIEVO  
 ŽMOGŲ SU DIEVU  
 ATSAKYTI PRIEŠ DIEVĄ PRIEŠ SĄŽINĘ IR PRIEŠ VISĄ VISUOMENĘ  
 ATSIVERTIMO Į DIEVĄ IR Į BAŽNYČIĄ  
atskirti; priklauso NUO DIEVO  
 AŠ VIEŠPATS JŪSŲ DIEVAS  
 BE DIEVO malonės 
 BENDRAVIMO SU DIEVU  
 BENDRYSTĖS SU DIEVU siekimas 
dėkoja; padėkoti DIEVUI UŽ tai; jo dovanas; patirtas malones