Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBUOTOJUS DIRBANČIUS SU POTENCIALIAI PAVOJINGAIS TECHNINIAIS ĮRENGINIAIS  
 DAUG METŲ DIRBO ... 
 DAUG METŲ DIRBĘS ... 
 DIRBA SAVO DARBĄ  
 DIRBA VISU PAJĖGUMU  
 DIRBA VISĄ PARĄ  
 DIRBAME IR SEKMADIENĮ  
 DIRBAMOS ŽEMĖS PARDAVIMUI UŽSIENIEČIAMS  
 DIRBAMOS ŽEMĖS PLOTAI  
 DIRBAMOS ŽEMĖS  
 DIRBAMŲ LAUKŲ  
 DIRBANT IR PRIIMANT Į DARBĄ YRA PRIVALOMI ... 
 DIRBANT PAGAL DARBO SUTARTĮ NARYSTĖS AR TARNYBOS PAGRINDU  
 DIRBANT SU AŠTRIAIS INSTRUMENTAIS  
 DIRBANTIEMS ASMENIMS  
 DIRBANTIEMS PENSININKAMS  
 DIRBANTIEMS ŽMONĖMS  
 DIRBANTIS PENSININKAS  
 DIRBANTYS PENSININKAI  
 DIRBANTYS ŽMONĖS  
 DIRBANČIO ŽMOGAUS  
 DIRBANČIOS MOTERYS  
 DIRBANČIUS ŽMONES  
 DIRBANČIŲ PENSININKŲ  
 DIRBANČIŲ SU KOMPIUTERIAIS  
 DIRBANČIŲ ŽMONIŲ  
 DIRBO MOKSLINĮ DARBĄ  
 DIRBO SAVO DARBĄ  
 DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PASLAPTĮ SUDARANČIOMIS ŽINIOMIS  
 DIRBTI KOMPIUTERIU  
 DIRBTI NAUJOMIS SĄLYGOMIS  
 DIRBTI SAVO DARBĄ  
 DIRBTI SU KOMPIUTERIU  
 DIRBTI SU VAIKAIS  
 DIRBTI ŪKIO DARBUS  
 DIRBTI ŽEMĘ  
 DIRBTI ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS DARBUS  
 DIRBUSIŲ ŽMONIŲ  
 DVEJUS METUS DIRBO  
išvykti DIRBTI Į UŽSIENĮ  
 GAMYBINĖS ĮMONĖS KURIOSE DIRBA ... 
 ILGUS METUS DIRBO  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ SAVININKAI KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA JIEMS PRILYGINTI SAVARANKIŠKAI DIRBANTYS ASMENYS  
nekeltų grėsmės JŲ SVEIKATAI IR LEISTŲ JIEMS DIRBTI ILSĖTIS IR MIEGOTI normaliomis sąlygomis 
 IŠVEŽTI Į UŽSIENĮ DIRBTI PROSTITUTĖMIS  
 JOKIŲ KITŲ RENKAMŲ AR SKIRIAMŲ PAREIGŲ DIRBTI VERSLO KOMERCIJOS AR KITOKIOSE PRIVAČIOSE ĮSTAIGOSE AR ĮMONĖSE  
 KELETĄ METŲ DIRBO  
 KETVERIEMS METAMS DIRBTI DARBĄ SUSIJUSĮ SU MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSKAITA  
 KITO DARBO KURĮ JIS GALĖTŲ DIRBTI  
 LEIDIMĄ DIRBTI  
stoti kitos valstybės KARINĖN TARNYBON AR DIRBTI PAREIGŪNU VALSTYBINĖJE TARNYBOJE  
 PENSIJŲ DIRBANTIEMS PENSININKAMS  
 PENSIJŲ MOKĖJIMO DIRBANTIEMS PENSININKAMS  
 PENSIJŲ MOKĖJIMĄ DIRBANTIEMS PENSININKAMS  
 PRADEDA DIRBTI KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS nustatytu laiku 
 PROPORCINGAI DIRBTAM LAIKUI  
 SAVARANKIŠKAI DIRBANČIŲ ASMENŲ IR ŪKININKŲ ĮMOKŲ  
 TAIS PAČIAIS METAIS PRADĖJO DIRBTI ... 
apriboti; sumažinti PENSIJAS DIRBANTIEMS PENSININKAMS  
 TREJUS METUS DIRBO ... 
 TUO METU DIRBO  
 TUO METU DIRBĘS ... 
 TURINTIEMS MOKSLO LAIPSNĮ ARBA PEDAGOGINĮ MOKSLO VARDĄ IR DIRBANTIEMS PAGAL SPECIALYBĘ  
 VARIKLIUI DIRBANT  
 VISĄ GYVENIMĄ DIRBAU ... 
 VISĄ GYVENIMĄ DIRBĘS ... 
 ATIMTA TEISĖ DIRBTI VIDAUS REIKALŲ SISTEMOJE  
 ĮMONĖJE DIRBA ... 
 ŠEIMOS NARIUS DIRBANČIUS ŪKYJE  
 ŠIUO METU DIRBA  
 ŠIUO METU DIRBANTIS ... 
 ŽMONĖS DIRBANTYS bendrovėse; fizinį darbą 
 ATĖMIMU TEISĖS PENKERIEMS METAMS DIRBTI DARBĄ SUSIJUSĮ SU MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSKAITA IR TVARKYMU  
atvykstančių LAIKINAI DIRBTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ