Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVĘS MAŽEIKIŲ NAFTOS GENERALINIS DIREKTORIUS GEDIMINAS KIESUS 
 BŪTINGĖS NAFTOS GENERALINIS DIREKTORIUS VLADISLOVAS GEDVILAS 
 CENTRO DIREKTORIUS  
 CIVILINĖS SAUGOS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS  
 DAILĖS MUZIEJAUS DIREKTORIUS ROMUALDAS BUDRYS 
 DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS  
 DEPARTAMENTO DIREKTORIUMI  
 DEPARTAMENTO DIREKTORIUS  
 DEPARTAMENTO DIREKTORIŲ  
 DEPARTAMENTUI VADOVAUJA DIREKTORIUS KURĮ SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 DIREKTORIAMS TURINTIEMS MOKSLO LAIPSNĮ ARBA PEDAGOGINĮ MOKSLO VARDĄ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ GALI BŪTI NUSTATOMOS ... 
 DIREKTORIAUS NUOMONE  
 DIREKTORIAUS PAREIGAS eina 
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI  
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS KOMERCIJAI  
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO  
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS  
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJU  
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJĄ  
 DIREKTORIAUS TEIGIMU  
 DIREKTORIAUS ĮSAKYMU  
 DIREKTORIUMI PASKIRTAS ... 
 DIREKTORIŲ ATLYGINIMAI  
 DIREKTORIŲ TARYBOS PIRMININKAS  
 DIREKTORIŲ VALDYBA  
 DIREKTORIŲ VALDYBOS  
 EKONOMIKOS INSTITUTO DIREKTORIUS  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS PRIVATIZAVIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS A KAMINSKAS 
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS PRIVATIZAVIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS A KAMINSKAS EKONOMIKOS MINISTERIJOS PRIVATIZAVIMO DEPARTAMENTO DARBUOTOJAS  
 FINANSŲ DIREKTORIUS  
 FISKALINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS  
 GENERALINIAI DIREKTORIAI  
 GENERALINIAM DIREKTORIUI  
 GENERALINIO DIREKTORIAUS PADĖJĖJAS  
 GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS  
 GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO  
 GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJU  
 GENERALINIO DIREKTORIAUS POSTĄ  
 GENERALINIO DIREKTORIAUS ĮSAKYMU  
 GENERALINIO DIREKTORIAUS  
 GENERALINIS DIREKTORIUS IGNAS STAŠKEVIČIUS; JONAS KARČIAUSKAS; STASYS DAILYDKA; TOMAS KUČINSKAS 
 GENERALINIS DIREKTORIUS ATKREIPIA jų dėmesį į šios Konvencijos įsigaliojimo datą 
 GENERALINIU DIREKTORIUMI PASKIRTAS ... 
 GENERALINIU DIREKTORIUMI  
 GENERALINĮ DIREKTORIŲ  
laikinai einantis KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAREIGAS  
 GIMNAZIJOS DIREKTORIUS  
 INSTITUTO DIREKTORIAUS  
 INSTITUTO DIREKTORIUS AR JO PAVADUOTOJAS  
 INSTITUTO DIREKTORIUS  
 IŠMOKĖTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LEIDYKLOS DIREKTORIUI VYTAUTUI VYŠNIAUSKUI 
 JUNGTINIO ALAUS CENTRO GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS KUČINSKAS 
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS DIREKTORIUS  
 KAUNO LĖLIŲ TEATRO DIREKTORIUS SIGITAS KLIBAVIČIUS 
 KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS PROFESORIUS JUOZAS PUNDZIUS 
... MINISTERIJOS SEKRETORIUS DIREKTORIUS J GLEMŽA 
 KLAIPĖDOS NAFTOS GENERALINIS DIREKTORIUS MARTINAS GUSIATINAS 
 KLUBO RINKODAROS DIREKTORIUS GEDIMINAS NAVIKAUSKAS 
 KOMERCIJOS DIREKTORIAUS  
 KOMERCIJOS DIREKTORIUMI  
 KOMERCIJOS DIREKTORIUS VIDMANTAS ČEPUKONIS 
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS A DEVEIKIS 
 KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ BENDROVĖS DIREKTORIUS  
 KRETINGOS ŠV ANTANO RELIGIJOS STUDIJŲ INSTITUTO DIREKTORIUS  
 KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS J GLEMŽA 
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS RIMAS GIRSKIS; ALGIRDAS RASLANAS 
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS RIMAS KURTINAITIS; VYTAS NĖNIUS 
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ALGIRDAS RASLANAS 
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS PIRMASIS PAVADUOTOJAS ARŪNAS KAZLAUSKAS 
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS VYTAS NĖNIUS; RIMAS KURTINAITIS 
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO GENERALINIU DIREKTORIUMI  
 LIETUVOS AIDS CENTRO DIREKTORIUS SAULIUS ČAPLINSKAS 
 LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS GEDIMINAS ILGŪNAS 
 LIETUVOS CARITAS GENERALINIS DIREKTORIUS KUN R GRIGAS 
 LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS DIREKTORIUS ROMUALDAS BUDRYS 
 LIETUVOS DUJŲ GENERALINIS DIREKTORIUS K ŠUMACHERIS 
 LIETUVOS KATECHETIKOS CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LEIDYKLOS DIREKTORIUI  
 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 LIETUVOS TELEKOMO GENERALINIS DIREKTORIUS  
 LKL DIREKTORIUS ZENONAS KAMARŪNAS 
 LRT GENERALINIO DIREKTORIAUS VAIDOTO ŽUKO 
 LRT GENERALINIS DIREKTORIUS VAIDOTAS ŽUKAS; VALENTINAS MILAKNIS 
 LTOK OLIMPINIŲ RINKTINIŲ DIREKTORIUS KAZYS STEPONAVIČIUS 
 LĖLIŲ TEATRO DIREKTORIUS SIGITAS KLIBAVIČIUS 
 M K ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJAUS DIREKTORIUS OSVALDAS DAUGELIS 
 MARKETINGO DIREKTORIUS  
 MAŽEIKIŲ NAFTOS GENERALINIS DIREKTORIUS GEDIMINAS KIESUS 
 MENININKŲ NAMŲ DIREKTORIUS VIKTORAS VALAŠINAS 
užeiti PAS DIREKTORIŲ  
 MOKSLININKŲ SĄJUNGOS INSTITUTO DIREKTORIUS HABIL DR STEPAS JANUŠONIS 
 MOKSLO IR STUDIJŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS  
 MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 MOKYKLOS DIREKTORIAUS  
 MOKYKLOS DIREKTORIUI  
 MOKYKLOS DIREKTORIUS  
 MOKYKLOS DIREKTORIŲ  
 MOKYKLŲ DIREKTORIAI  
 MOKYKLŲ DIREKTORIŲ  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS ARBA TEISMO SPRENDIMU  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS J JACEVIČIUS 
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIUI  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS V GERŽONAS; ALVYDAS BUDRYS 
 MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS VITALIJUS GERŽONAS 
 MUZIEJAUS DIREKTORIUS  
 NACIONALINIO M K ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJAUS DIREKTORIUS OSVALDAS DAUGELIS 
 NEBL VARŽYBŲ DIREKTORIUS ALGIMANTAS PAVILONIS 
 OFICIALŪS ŠIOS KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO RAŠTAI SIUNČIAMI TARPTAUTINIO DARBO BIURO GENERALINIAM DIREKTORIUI UŽREGISTRUOTI  
 OLIMPINIŲ RINKTINIŲ DIREKTORIUS KAZYS STEPONAVIČIUS 
 A GUSTAIČIO AVIACIJOS INSTITUTO DIREKTORIUS PROF JONAS STANKŪNAS  
 AB KAUNO GRŪDAI GENERALINIS DIREKTORIUS TAUTVYDAS BARŠTYS 
 AB MAŽEIKIŲ NAFTA GENERALINIS DIREKTORIUS G KIESUS 
 AB MAŽEIKIŲ NAFTA RINKODAROS DIREKTORIUS  
 PASAK DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS  
 PASAK DIREKTORIAUS  
 PASAK GENERALINIO DIREKTORIAUS  
 PASIŲSDAMA TARPTAUTINIO DARBO BIURO GENERALINIAM DIREKTORIUI UŽREGISTRUOTI PAREIŠKIMĄ DĖL DENONSAVIMO  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU  
 PEDAGOGIKOS INSTITUTO DIREKTORIUS  
 AIDS CENTRO DIREKTORIUS SAULIUS ČAPLINSKAS 
 PRANEŠA APIE TAI GENERALINIAM DIREKTORIUI  
 PREKYBOS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS TOMAS ANDREJAUSKAS 
 PROGRAMŲ DIREKTORIUS  
 PUSLAIDININKIŲ FIZIKOS INSTITUTO DIREKTORIUS PROF HABIL DR STEPONAS AŠMONTAS 
 REGIONINIO PARKO DIREKTORIUS IR REGIONINIO PARKO JUNGTINĖS TARYBOS NARIAI  
 REGIONINIO PARKO DIREKTORIUS SKIRIAMAS MIŠKŲ ŪKIO MINISTRO  
 REGIONINIO PARKO DIREKTORIUS  
MEČISLOVAS PREIŠEGOLAVIČIUS LŽSS VALDYBOS DIREKTORIUS  
 ROKIŠKIO SŪRIO DIREKTORIUS ANTANAS TRUMPA 
 RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS  
 RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS TOMAS BARAKAUSKAS 
 SAKĖ DIREKTORIUS  
 SANTARIŠKIŲ KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ANTANAS VINKUS 
 SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS J JURGELIS 
 SAUGUMO DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS J JURGELIS 
 SAUGUMO TARNYBOS GENERALINIS DIREKTORIUS J JURGELIS 
 SITUACIJŲ CENTRO DIREKTORIUS  
 SPAB LIETUVOS GELEŽINKELIAI GENERALINIS DIREKTORIUS S LABUTIS 
 SPORTO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS VYTAS NĖNIUS 
 STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS B ŠIČKUS 
 STATISTIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS PETRAS ADLYS 
 STATISTIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS KĘSTUTIS ZABORSKAS 
 STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS K ZABORSKAS; PETRAS ADLYS 
 STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS K ZABORSKAS 
 STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIS DIREKTORIUS IR JO PAVADUOTOJAI  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS RYŠIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS JONAS ŪSAS 
 SUTEIKTI UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TEISĖS IR TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUI  
 TARDYMO IZOLIATORIAUS DIREKTORIAUS  
 TARDYMO IZOLIATORIAUS DIREKTORIUS  
 TARNYBOS ATSTOVAS SKIRIAMAS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS  
 TARNYBOS DIREKTORIUS S STALIŪNAS 
 TARPTAUTINIO DARBO BIURO GENERALINIAM DIREKTORIUI  
 TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS POVILAS MALAKAUSKAS 
 TARYBINIO ŪKIO DIREKTORIUS  
 TEATRO DIREKTORIUS  
 TECHNIKOS DIREKTORIUS  
 APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS E VĖBRA 
 TEISĖS INSTITUTO DIREKTORIUS ANTANAS DAPŠYS 
 TEISĖS IR TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS DARIUS JURGELEVIČIUS 
 TELEKOMO GENERALINIS DIREKTORIUS TAPIO PAARMA 
 UNESCO GENERALINIS DIREKTORIUS  
 UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS CENTRO DIREKTORIUS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS EKONOMIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS S KROPAS 
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS INFORMACIJOS IR KULTŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS PETRAS ZAPOLSKAS 
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS POLITIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS  
 VADOVAUJA DIREKTORIUS  
 VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS RAIMUNDAS KAIRYS 
 VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS RIMVYDAS NAUJOKAS 
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIAUS PATARĖJA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIUS VINCAS KUNCA 
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIUS IR JO PAVADUOTOJAI  
 VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS JUOZAS RAGUCKAS 
 VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO DIREKTORIAUS  
 VALSTYBINIŲ MIŠKŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS G GIBAS 
 VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS R STANIKŪNAS 
 VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS DIREKTORIAUS PATARĖJA  
 VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS DIREKTORIUS SAULIUS JANONIS 
 VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS  
 VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS KAZIMIERAS LUKAUSKAS 
 VALSTYBINĖS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI  
 VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS  
 VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS MEČYS LAURINKUS 
 VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO GENERALINĮ DIREKTORIŲ  
 VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO VSD GENERALINIS DIREKTORIUS MEČYS LAURINKUS 
 VALSTYBĖS TURTO FONDO GENERALINIS DIREKTORIUS POVILAS MILAŠAUSKAS 
 VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS  
 VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS DIREKTORIUS  
 VILNIAUS UNIVERSITETO TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTO DIREKTORIUS RAIMUNDAS LOPATA 
 VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO DIREKTORIUS GINTAUTAS KLIGYS 
 VTF GENERALINIS DIREKTORIUS STASYS VAITKEVIČIUS 
 VYKDANTYSIS DIREKTORIUS  
 VYKDANČIOJO DIREKTORIAUS  
 VYKDOMASIS DIREKTORIUS  
 VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS DIREKTORIUS  
 ĮMONĖS GENERALINIS DIREKTORIUS  
 ĮSAKYMO VYKDYMO KONTROLĘ PAVESTI DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI  
 ĮSIGALIOJA PO DVYLIKOS MĖNESIŲ NUO TOS DIENOS KAI GENERALINIS DIREKTORIUS UŽREGISTRUOJA DVIEJŲ ORGANIZACIJOS NARIŲ ratifikavimo raštus 
 ŽALGIRIO KLUBO RINKODAROS DIREKTORIUS GEDIMINAS NAVIKAUSKAS 
 ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ ASOCIACIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PRIVATIZAVIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS V SKULSKIS 
 ŽURNALISTIKOS CENTRO DIREKTORIUS LAIMONAS TAPINAS 
 AVIAKOMPANIJOS LIETUVA GENERALINIS DIREKTORIUS KĘSTUTIS AURYLA 
 BENDROVĖS BŪTINGĖS NAFTA GENERALINIS DIREKTORIUS VLADISLOVAS GEDVILAS 
 BENDROVĖS DIREKTORIUS  
 BENDROVĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS  
 BENDROVĖS GENERALINIS DIREKTORIUS  
 BIUDŽETO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS EDMUNDAS ŽILEVIČIUS 
 BOTANIKOS INSTITUTO DIREKTORIUS DR ROMAS PAKALNIS; ROMAS PAKALNIS