Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUHALTERINĖS APSKAITOS DOKUMENTUOSE  
 BŪTINA NURODYTI IŠVEŽANT PREKES IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS ĮFORMINTO BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 DATA BENDROJO DOKUMENTO NR MUITINĖS ĮSTAIGA  
 DATĄ BEI ŽODŽIUS SU AUKCIONO DOKUMENTAIS  
 DEKLARUOJAMO NORMATYVINIO DOKUMENTO ŽYMUO  
 DOKUMENTAI APIE sumokėtus nustatyto dydžio mokesčius 
 DOKUMENTAI APIE TARNYBĄ LIETUVOS KARIUOMENĖJE AR DARBĄ  
 DOKUMENTAI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASAS  
 DOKUMENTAI PATVIRTINANTYS asmens tapatybę; naujus transporto priemonės registravimo duomenis; nuolatinę gyvenamąją vietą 
 DOKUMENTAI SAUGOMI BIBLIOTEKOJE  
 DOKUMENTAI ĮRODANTYS turėtos žemės nuosavybės teisę 
 DOKUMENTAS APIE ... 
 DOKUMENTAS APIE NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 DOKUMENTAS PATVIRTINANTIS autoriaus teisių perdavimą 
 DOKUMENTAS PATVIRTINANTIS KAD SUMOKĖTAS MOKESTIS UŽ ... 
 DOKUMENTAS PATVIRTINANTIS KAD SUMOKĖTAS MOKESTIS  
 DOKUMENTAS SUTEIKIANTIS TEISĘ  
 DOKUMENTO KOPIJĄ  
 DOKUMENTO PATVIRTINANČIO kad sumokėtas mokestis 
 DOKUMENTO TAISYMO  
 DOKUMENTUS APIE sumokėtą valstybinę rinkliavą 
 DOKUMENTUS PATVIRTINANČIUS asmens tapatybę 
 DOKUMENTĄ APIE sprendimo įsiteisėjimą; baigtą vidurinį mokslą; asmeninę, šeimos ir turtinę padėtį 
 DOKUMENTĄ APIE REGISTRAVIMO MOKESČIO SUMOKĖJIMĄ  
 DOKUMENTĄ PATVIRTINANTĮ jo asmenybę 
 DOKUMENTĄ ĮRODANTĮ kad pirotechnikos gaminiai reikalingi technologiniams procesams 
 DOKUMENTŲ APIE pajamas 
 DOKUMENTŲ ARBA DOKUMENTŲ NUSLĖPIMAS KLAIDINGŲ ŽINIŲ SUTEIKIMAS  
 DOKUMENTŲ IŠ MERO VALDYBOS  
 DOKUMENTŲ KLASTOJIMO  
 DOKUMENTŲ KLASTOJIMU  
 DOKUMENTŲ KOPIJAS  
 DOKUMENTŲ KOPIJOS  
 DOKUMENTŲ PATEIKIMAS  
 DOKUMENTŲ PATEIKIMO  
 DOKUMENTŲ PRIĖMIMO  
 DOKUMENTŲ PROJEKTUS  
 DOKUMENTŲ RINKINYS  
 DOKUMENTŲ RINKINĮ  
 DOKUMENTŲ SAUGOJIMO  
 DOKUMENTŲ TVARKYMO  
 DOKUMENTŲ TVARKYMĄ  
 DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS  
 DĖL BENDROJO DOKUMENTO MUITINIO ĮFORMINIMO  
 DĖL BENDROJO DOKUMENTO PILDYMO INSTRUKCIJOS  
 DĖL KAI KURIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINANČIŲ NUOSAVYBĖS TEISĘ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMO SU VISUOMENE  
 EKSPORTO IR TRANZITO BENDROJO DOKUMENTO RINKINYJE  
 ESANČIUS DOKUMENTUS  
 FINANSINIUS DOKUMENTUS  
kokybę LIUDIJANČIŲ DOKUMENTŲ  
nepateikė JOKIŲ DOKUMENTŲ  
 IR KITAIS DOKUMENTAIS  
 IR KITI DOKUMENTAI  
 IR KITUS DOKUMENTUS  
 JEIGU PATEIKIAMAS BENDRASIS DOKUMENTAS  
 JEIGU ŠIŲ DOKUMENTŲ NĖRA GALI BŪTI PATEIKIAMI DOKUMENTAI APIE MOKYMĄSI  
 JURIDINĘ GALIĄ TURINČIAIS DOKUMENTAIS  
 JURIDINĘ GALIĄ TURINČIUS DOKUMENTUS  
 KAI KURIUOS DOKUMENTUS  
paraiška SU VISAIS DOKUMENTAIS  
 KELIONĖS DOKUMENTUS  
 KELIONĖS DOKUMENTŲ  
 KITAIS DOKUMENTAIS  
 KITOS VALSTYBĖS PILIEČIO PASĄ ARBA KITĄ TOS VALSTYBĖS PILIETYBĘ PATVIRTINANTĮ DOKUMENTĄ  
 KONKURSO DOKUMENTŲ RINKINIUS  
prekėmis; bagažas; parduoda BE DOKUMENTŲ  
 KULTŪROS ĮSTAIGĄ SU VISAIS REIKIAMAIS DOKUMENTAIS  
 LEIDINIŲ IR GRIEŽTOS APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKŲ SPAUSDINIMO  
sulaikytų SU SUKLASTOTAIS DOKUMENTAIS  
 LIETUVOS VALSTYBINIO ARCHYVŲ FONDO DOKUMENTŲ  
susipažinti SU DOKUMENTAIS  
 MEDŽIAGĄ BEI KITUS NORMINIUS DOKUMENTUS  
 MUITINIAM TIKRINIMUI PATEIKTI DOKUMENTAI  
 MUITINĖS DEKLARACIJOJE AR KITAME DOKUMENTE  
 NAUDOJAMI SUKLASTOTI DOKUMENTAI  
 NE MAŽIAU KAIP VIENERIUS METUS ŠIE DOKUMENTAI ATIDUODAMI Į ARCHYVĄ  
 NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR TEISES Į JĮ BEI DOKUMENTUS  
 NEVALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ DOKUMENTUS  
 NORMATYVINIAI DOKUMENTAI  
 NORMATYVINIAIS DOKUMENTAIS  
 NORMATYVINIO DOKUMENTO  
 NORMATYVINIUOSE DOKUMENTUOSE  
 NORMATYVINIUS DOKUMENTUS  
 NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMUS  
 NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ  
 NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ IR STANDARTŲ  
 NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ  
 NORMINIUOSE DOKUMENTUOSE  
 NORMINIŲ DOKUMENTŲ  
šiurkštūs šio įstatymo pažeidimai padaryti BALSAVIMO METU AR DOKUMENTŲ SUKLASTOJIMAS turėjo lemiamą įtaką 
 NUOMOS SU IŠSIPIRKIMU KONKURSO DOKUMENTŲ PERŽIŪROS IR REZULTATŲ VERTINIMO  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI GALI BŪTI PRIDEDAMI  
 NUOSTATAI BEI KITI NORMINIAI DOKUMENTAI  
 NURODOMAS SUTRUMPINTAS GARANTIJOS PAVADINIMAS DP DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS BG BANKO LAIDAVIMO DOKUMENTAS BB BENDROJI GARANTIJA PG PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO GARANTINIS RAŠTAS GN KAI GARANTIJA NETAIKOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS MUITINĖS DEPARTAMENTO AR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS SPRENDIMU  
 NURODYTI DOKUMENTAI GALI BŪTI PAKEISTI  
 NUSTATYTA TVARKA PATVIRTINTUS DOKUMENTUS  
 OFICIALAUS DOKUMENTO  
 OFICIALIUOSE DOKUMENTUOSE  
 OFICIALIŲ DOKUMENTŲ KLASTOJIMU  
 OFICIALIŲ DOKUMENTŲ KLASTOJIMĄ  
 OFICIALIŲ DOKUMENTŲ  
 PAGAL ŠĮ DOKUMENTĄ  
 PAPILDOMA INFORMACIJA PATEIKIAMI DOKUMENTAI SERTIFIKATAI IR LEIDIMAI  
 PAPILDOMŲ DOKUMENTŲ  
 PARAŠAS A V MUITINĖS ŽYMOS BENDROJO DOKUMENTO NR ... 
 PAREIKALAUTI PAPILDOMŲ DOKUMENTŲ  
 PAREIŠKINIUS DOKUMENTUS  
 PASIRAŠINĖTI DOKUMENTUS  
 PASIRAŠINĖTI SVARBIUS DOKUMENTUS  
 PATEIKIA ŠIUOS DOKUMENTUS  
 PATEIKTAS DOKUMENTAS DOKUMENTO PAVADINIMAS  
 PATEIKTI DOKUMENTAI  
 PATEIKTI DOKUMENTUS  
 PATEIKTUOSE DOKUMENTUOSE  
 PATEIKTUS DOKUMENTUS  
 PATEIKTŲ DOKUMENTŲ ORIGINALŲ  
 PATEIKTŲ DOKUMENTŲ  
 PATEIKTŲ MUITINIAM TIKRINIMUI DOKUMENTŲ VERTIMO  
 PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASAS  
 PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS  
 PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI  
 PATVIRTINANTĮ DOKUMENTĄ  
 PATVIRTINANČIO DOKUMENTO  
 PATVIRTINANČIUS DOKUMENTUS  
 PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ  
 PAŠALPAI GAUTI REIKALINGI ŠIE DOKUMENTAI ... 
 PAŽYMĖJIMĄ PASĄ AR KITĄ DOKUMENTĄ  
 PIKTNAUDŽIAVIMU TARNYBA IR OFICIALIŲ DOKUMENTŲ KLASTOJIMU  
 PILDANT BENDRĄJĮ DOKUMENTĄ  
 PLANAVIMO DOKUMENTŲ  
 PRAMONINIO DIZAINO PARAIŠKOS DOKUMENTAI  
 PREKIŲ KILMĖS DOKUMENTAI  
 PREKIŲ KILMĖS DOKUMENTUS  
 PRIDEDAMI ŠIE DOKUMENTAI  
 PRIIMTŲ DOKUMENTŲ  
 PRIVALO PATEIKTI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTUS DOKUMENTUS  
 PRIVALO TURĖTI ASMENS DOKUMENTĄ  
 PROFESINĮ PASIRENGIMĄ SVEIKATOS BŪKLĘ PATVIRTINANČIUS DOKUMENTUS  
 RATIFIKAVIMO PRIĖMIMO AR PRISIJUNGIMO DOKUMENTŲ  
 RATIFIKAVIMO RAŠTO AR PRISIJUNGIMO DOKUMENTO  
 REGISTRACIJOS DOKUMENTUS UŽKLIJUOTUOSE VOKUOSE  
 REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMĄ ARBA PAŠTO ĮSTAIGOS IŠDUOTĄ DOKUMENTĄ  
 REGISTRAVIMO DOKUMENTAI IR VALSTYBINIAI NUMERIO ŽENKLAI  
 REGISTRAVIMO DOKUMENTUOSE  
 REGISTRAVIMO DOKUMENTUS  
 REGISTRAVIMO DOKUMENTŲ IR VALSTYBINIŲ NUMERIO ŽENKLŲ  
 REIKALAVIMUS NUSTATO VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBA  
 REIKALINGAS ŽINIAS BEI DOKUMENTŲ NUORAŠUS  
 REIKALINGI DOKUMENTAI  
 REIKALINGUS DOKUMENTUS  
 REIKALINGŲ DOKUMENTŲ  
 REIKIAMUS DOKUMENTUS  
 REIKIAMŲ DOKUMENTŲ  
 REKONSTRUOJAMI PAGAL TEISĖS AKTUOSE IR TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTUOSE NURODYTUS REIKALAVIMUS ATSIŽVELGIANT Į REGIONO ARCHITEKTŪROS SAVITUMUS AUKŠTINGUMĄ POBŪDĮ FORMAS TRADICINES STATYBINES MEDŽIAGAS BEI KRAŠTOVAIZDŽIO POBŪDĮ  
 RINKIMŲ BIULETENIUS IR KITUS RINKIMŲ DOKUMENTUS  
 SAKOMA DOKUMENTE  
 SPAUDINIŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKAI  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKUS SUNAIKINA ... 
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKUS ĮVEDA Į KOMPIUTERĮ  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKUS  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKŲ SPAUSDINIMO  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKŲ UŽSAKYMO GAMYBOS TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PLATINIMO ĮSIGIJIMO NAUDOJIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKĄ  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKŲ  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ PRIVALOMIEJI PAPILDOMI REKVIZITAI  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ  
akreditavimą; asmenį LIUDIJANTĮ DOKUMENTĄ  
 STEIGIMO DOKUMENTUOSE  
 STEIGIMO DOKUMENTUS  
 SU DOKUMENTAIS ir pinigais 
 SUKLASTOTAIS DOKUMENTAIS  
 SUKLASTOTO OFICIALAUS DOKUMENTO  
 SUKLASTOTUS DOKUMENTUS  
 SUKLASTOTŲ DOKUMENTŲ  
 SVARBIUS DOKUMENTUS  
 SVARBŪS DOKUMENTAI  
 SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ ARBA KITĄ DOKUMENTĄ  
 TEISINIŲ DOKUMENTŲ  
 TEISĖS AKTUOSE IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUOSE  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUOSE  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUS  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMO SU VISUOMENE  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRE  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKĖJAI  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRO IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DUOMENŲ BANKO  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRO  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIAI TURI BŪTI DERINAMI SU REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS SPRENDINIAIS  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ  
 TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTUOSE  
 TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTUS IR ŽEMĖTVARKOS ŽEMĖS SKYRIMO  
 TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTUS  
 TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTŲ  
 TRANSPORTO DOKUMENTŲ IR BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO  
 TRANZITO BENDROJO DOKUMENTO RINKINIO KROVINIO LYDRAŠČIO  
 TURI BŪTI NURODYTI VISŲ PATEIKTŲ MUITINIAM TIKRINIMUI DOKUMENTŲ PAVADINIMAI NUMERIAI  
 APSKAITOS DOKUMENTO  
 APSKAITOS DOKUMENTUOSE  
 APSKAITOS DOKUMENTUS  
 APSKAITOS DOKUMENTŲ  
 UŽKLIJUOTO VOKO SU AUKCIONO DALYVIO REGISTRACIJOS DOKUMENTAIS  
 UŽKLIJUOTUS VOKUS SU AUKCIONO DALYVIO REGISTRACIJOS DOKUMENTAIS AUKCIONO ORGANIZATORIAI PATIKRINA  
 UŽKLIJUOTUS VOKUS SU AUKCIONO DALYVIO REGISTRACIJOS DOKUMENTAIS  
 VAIKO KELIONĖS DOKUMENTO IŠDAVIMO IR ĮFORMINIMO  
 VAIKO KELIONĖS DOKUMENTĄ PAGAL GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI IR VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBAI  
 ARBA KITAS ASMENS TAPATYBĘ LIUDIJANTIS DOKUMENTAS  
 ARCHYVINIAI DOKUMENTAI  
 ARCHYVINIAIS DOKUMENTAIS  
 ARCHYVINIŲ DOKUMENTŲ  
 VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBAI  
 VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBOS  
 VALSTYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ MONETŲ APDOVANOJIMŲ IR DOKUMENTŲ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ MONETŲ APDOVANOJIMŲ IR DOKUMENTŲ GAMYBOS IR APYVARTOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ MONETŲ APDOVANOJIMŲ IR DOKUMENTŲ GAMYBOS IR APYVARTOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ MONETŲ APDOVANOJIMŲ IR DOKUMENTŲ  
 ASMENS DOKUMENTAI  
 ASMENS DOKUMENTUOSE  
 ASMENS DOKUMENTUS  
 ASMENS DOKUMENTŲ  
 ASMENS TAPATYBĘ LIUDIJANTIS DOKUMENTAS  
 ASMENŲ DOKUMENTUS DAIKTUS  
 ASMUO PRIVALO PATEIKTI DOKUMENTĄ PATVIRTINANTĮ papildomą pasirengimą 
 VISI DOKUMENTAI  
 ATASKAITAS BEI KITUS DOKUMENTUS  
 ATASKAITOS IR KITO DOKUMENTO APIE SAVO ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ  
 VISUS DOKUMENTUS  
 ATASKAITŲ IR DOKUMENTŲ APIE SAVO FIZINIO ASMENS ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ IR MOKESČIUS PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 VISUS REIKALINGUS DOKUMENTUS  
 VISUS REIKIAMUS DOKUMENTUS  
 VOKUOSE RASTŲ DOKUMENTŲ  
 YPATINGOS REIKŠMĖS ARCHYVINIŲ DOKUMENTŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO  
 ĮFORMINAMAS BENDROJO DOKUMENTO IMPORTO RINKINYS  
 ĮFORMINANT BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO IR ARBA TRANZITO RINKINĮ  
 ĮFORMINTO BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 ĮMONIŲ APSKAITOS IR KITŲ DOKUMENTŲ  
 ATITINKAMUS DOKUMENTUS  
 ĮRODANČIUS DOKUMENTUS  
 ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ  
 ĮSIGIJIMO DOKUMENTŲ  
 ĮSTATAI YRA TEISINIS DOKUMENTAS  
 ĮSTATUS IR ŠIŲ DOKUMENTŲ KOPIJAS  
 ĮVAIRIŲ DOKUMENTŲ  
 ŠIŲ DOKUMENTŲ KOPIJAS  
 AUKCIONO DALYVIO REGISTRACIJOS DOKUMENTUS UŽKLIJUOTUOSE VOKUOSE  
 AUKCIONO DALYVIO REGISTRACIJOS DOKUMENTUS  
 AUKCIONO REZULTATŲ TVIRTINIMAS IR NUOSAVYBĖS TEISĖS DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS  
byla UŽ DOKUMENTŲ KLASTOJIMĄ  
 BAŽNYČIOS DOKUMENTAI  
 BE ASMENS DOKUMENTŲ  
 BEI KITUS DOKUMENTUS  
 BENDRAJAM DOKUMENTUI  
 BENDRAJAME DOKUMENTE  
 BENDRASIS DOKUMENTAS  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINYS  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINĮ  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO IR ARBA TRANZITO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO IR TRANZITO ARBA TRANZITO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO IR TRANZITO RINKINYJE  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO IR TRANZITO RINKINYS  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO TRANZITO ARBA EKSPORTO RINKINYS IR TRANZITO RINKINYS  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO  
 BENDROJO DOKUMENTO IMPORTO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO IMPORTO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO IMPORTO RINKINYS  
 BENDROJO DOKUMENTO IMPORTO  
 BENDROJO DOKUMENTO IMPORTO  
 BENDROJO DOKUMENTO MUITINIO ĮFORMINIMO TVARKĄ  
 BENDROJO DOKUMENTO MUITINIO ĮFORMINIMO  
 BENDROJO DOKUMENTO NUMERIO SKAITMUO  
 BENDROJO DOKUMENTO NUMERIS  
 BENDROJO DOKUMENTO NUMERĮ  
 BENDROJO DOKUMENTO PILDYMO INSTRUKCIJOJE  
 BENDROJO DOKUMENTO RINKINIO KROVINIO LYDRAŠČIO  
 BENDROJO DOKUMENTO RINKINIU  
 BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO RINKINYS KROVINIO LYDRAŠTIS  
 BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO RINKINYS  
 BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO RINKINĮ  
 BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO  
 BENDROJO DOKUMENTO  
 BENDRUOJU DOKUMENTU  
 BENDRĄJĮ DOKUMENTĄ