Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS  
 CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO  
 CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMU  
 CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMĄ  
 DARBO KNYGELĘ IR SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIMĄ  
 DARBO PAJAMAS NUO KURIŲ SKAIČIUOJAMOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS  
 DRAUDIMAI AR APRIBOJIMAI  
 DRAUDIMAI IR APRIBOJIMAI  
 DRAUDIMAS NUO NEDARBO  
 DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ  
 DRAUDIMO BENDROVIŲ  
 DRAUDIMO BENDROVĖ  
 DRAUDIMO BENDROVĖJE  
 DRAUDIMO BENDROVĖS PREVENTA  
 DRAUDIMO BENDROVĖS  
 DRAUDIMO BROKERIO  
 DRAUDIMO BROKERIŲ  
 DRAUDIMO IR FINANSŲ  
 DRAUDIMO IŠMOKA  
 DRAUDIMO IŠMOKOS  
 DRAUDIMO IŠMOKĄ  
 DRAUDIMO KOMPANIJA  
 DRAUDIMO KOMPANIJOJE  
 DRAUDIMO KOMPANIJOMS  
 DRAUDIMO KOMPANIJOS  
 DRAUDIMO KOMPANIJOSE  
 DRAUDIMO KOMPANIJŲ  
 DRAUDIMO NUO NEDARBO  
 DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ  
 DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS  
 DRAUDIMO ORGANIZACIJOS VADOVO IR VYR FINANSININKO VARDAS PAVARDĖ  
 DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 DRAUDIMO PAŽYMĖJIME  
 DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS  
 DRAUDIMO POLISAS  
 DRAUDIMO POLISŲ  
 DRAUDIMO REIKALŲ TARYBAI  
 DRAUDIMO REIKALŲ TARYBOS PIRMININKAS R KLEINAUSKAS 
 DRAUDIMO REIKALŲ TARYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 DRAUDIMO RINKOS  
 DRAUDIMO RŪŠIES TAISYKLES DRAUDIMO ĮMOKŲ TARIFUS AR DRAUDIMO LIUDIJIMĄ POLISĄ  
 DRAUDIMO RŪŠIS  
 DRAUDIMO RŪŠĮ  
 DRAUDIMO SISTEMA  
 DRAUDIMO SISTEMOS  
 DRAUDIMO STAŽAS  
 DRAUDIMO STAŽĄ  
 DRAUDIMO SUMA  
 DRAUDIMO SUMOS  
 DRAUDIMO SUMĄ  
 DRAUDIMO SUTARTIS  
 DRAUDIMO SUTARTĮ  
 DRAUDIMO SUTARČIŲ  
 DRAUDIMO VALSTYBĖS LĖŠOMIS  
 DRAUDIMO VEIKLAI GAUTI  
 DRAUDIMO ĮMOKA  
 DRAUDIMO ĮMOKAS  
 DRAUDIMO ĮMOKOS PREMIJOS  
 DRAUDIMO ĮMOKOS  
 DRAUDIMO ĮMOKĄ  
 DRAUDIMO ĮMOKŲ  
 DRAUDIMO ĮMONEI  
 DRAUDIMO ĮMONIŲ BEI DRAUDIMO BROKERIŲ  
 DRAUDIMO ĮMONIŲ  
 DRAUDIMO ĮMONĖ ĮSIPAREIGOJA DALINAI AR VISIŠKAI KOMPENSUOTI  
 DRAUDIMO ĮMONĖ  
 DRAUDIMO ĮMONĖS AR DRAUDIMO BROKERIO  
 DRAUDIMO ĮMONĖS VADOVAS VARDO RAIDĖ PARAŠAS PAVARDĖ  
 DRAUDIMO ĮMONĖS  
 DRAUDIMUI NUO NEDARBO  
 DRAUDIMĄ NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ  
 DRAUDIMŲ BEI APRIBOJIMŲ  
 DRAUDIMŲ IR APRIBOJIMŲ  
 DRAUDŽIAMI VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU  
 DĖL ASMENŲ DRAUDIMO VALSTYBĖS LĖŠOMIS IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO  
 GALI BŪTI NAUDOJAMOS IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS VEIKLOS PAJAMOS  
 GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 GYVENTOJŲ SANTAUPŲ IR DRAUDIMO ĮMOKŲ  
 GYVYBĖS DRAUDIMAS  
 GYVYBĖS DRAUDIMO DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR DRAUDIMO LIGOS ATVEJUI  
 GYVYBĖS DRAUDIMO  
 IMPORTUOTŲ PREKIŲ GABENIMO IR DRAUDIMO IŠLAIDOS  
 INDĖLIŲ DRAUDIMO FONDAS  
 INDĖLIŲ DRAUDIMO  
 IŠ DRAUDIMO ĮMONIŲ GAUTŲ BRUTO ĮMOKŲ  
 IŠ LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO Į PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ UŽ VALSTYBĖS LĖŠOMIS DRAUDŽIAMUS ASMENIS  
 IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
 IŠMOKOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO LĖŠŲ  
 KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠŲ  
 LIETUVIŠKOS SPAUDOS DRAUDIMO  
 LIETUVIŠKOS SPAUDOS DRAUDIMĄ  
 LIETUVOS DRAUDIMAS  
 LIETUVOS DRAUDIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYME ARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS ŠEIMAI valstybinių pašalpų įstatyme 
 LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽĄ  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS  
tas laikotarpis nebus įskaitytas Į VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽĄ  
 MOKA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
įmokos Į VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETĄ  
 NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS  
 NURODOMAS SUTRUMPINTAS GARANTIJOS PAVADINIMAS DP DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS BG BANKO LAIDAVIMO DOKUMENTAS BB BENDROJI GARANTIJA PG PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO GARANTINIS RAŠTAS GN KAI GARANTIJA NETAIKOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS MUITINĖS DEPARTAMENTO AR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS SPRENDIMU  
 PAGAL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ inkasavimo pavedimus 
 PAGAL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMĄ  
 PAJAMŲ MOKESČIO IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO  
 PAKEISTI DRAUDIMO RŪŠIES TAISYKLES DRAUDIMO ĮMOKŲ TARIFUS AR DRAUDIMO LIUDIJIMĄ POLISĄ  
 AB LIETUVOS DRAUDIMAS  
 PAŠALPOS MOKAMOS IŠ VALSTYBĖS BEI SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠŲ  
 PENSIJŲ DRAUDIMO  
 PENSIJŲ DRAUDIMUI  
 PO SPAUDOS DRAUDIMO  
 AKTUS DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ BAUDŲ IR DELSPINIGIŲ  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTO PATEIKIMUI NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PRIVALOMASIS DRAUDIMAS  
 PRIVALOMOJO DRAUDIMO ĮMOKOS  
 PRIVALOMOJO DRAUDIMO  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETAS  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠAS  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO PAJAMŲ  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SĄSKAITĄ  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETUI  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO PSDF  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBA  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBAI  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS NUSTATYTA TVARKA  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS TEIKIMU SKIRIA IR ATLEIDŽIA  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS TEIKIMU  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKAS  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKOS  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO  
 PRIVALOMOJO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IR SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKAS  
 PRIVALOMOJO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKAS  
 PRIVALOMOJO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ SUMOS  
 PRIVALOMOJO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ  
 PRIVALOMUOJU DRAUDIMU  
 PRIVALOMUOJU SOCIALINIU DRAUDIMU  
 PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU  
 PRIVALOMUOJU VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU  
 PRIVALOMĄJĮ DRAUDIMĄ  
 PRIVALOMĄJĮ SVEIKATOS DRAUDIMĄ  
 PRIVALOMŲJŲ ĮMOKŲ Į VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ  
 PRIVALĖS TURĖTI NE MAŽIAU KAIP TREJUS METUS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽO  
 REORGANIZUOTIS Į DRAUDIMO brokerį; įmonę 
 AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠŲ  
 SAUSUMOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS  
 SAVANORIŠKOJO DRAUDIMO PAŠALPOMS  
 SAVANORIŠKUOJU PENSIJŲ DRAUDIMU  
 SKAIČIUOJAMOS PRIVALOMOJO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS  
 SKIRIA IR MOKA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 SOCIALINIAM DRAUDIMUI  
 SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETUI  
 SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO  
 SOCIALINIO DRAUDIMO IR PENSIJŲ  
 SOCIALINIO DRAUDIMO IR PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO PAŽYMĖJIMAS  
 SOCIALINIO DRAUDIMO IR PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO PAŽYMĖJIMO  
 SOCIALINIO DRAUDIMO NAŠLIŲ IR NAŠLAIČIŲ PENSIJAS  
 SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIMAS  
 SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIME  
 SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIMO  
 SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIMĄ  
 SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJA  
 SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJAS  
 SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJOS  
 SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS AR INVALIDUMO PENSIJA  
 SOCIALINIO DRAUDIMO SISTEMĄ  
 SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽAS  
 SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽO  
 SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKAS  
 SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS  
 SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ BEI IŠMOKŲ  
 SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ  
 SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ REIKALAVIMŲ DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMO  
 SOCIALINIO DRAUDIMO  
 SOCIALINIS DRAUDIMAS  
 SOCIALINIU DRAUDIMU APDRAUSTIEMS  
 SOCIALINIU DRAUDIMU  
 SOCIALINIU PENSIJŲ DRAUDIMU  
 SOCIALINĮ DRAUDIMĄ  
 SPAUDOS DRAUDIMO LAIKOTARPIU  
 SPAUDOS DRAUDIMO METAIS  
 SPAUDOS DRAUDIMO  
 SPAUDOS DRAUDIMĄ  
 SUDARYTI DRAUDIMO SUTARTĮ  
 SUMOKĖTOS DRAUDIMO ĮMOKOS  
 SUSIJUSIŲ SU VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO įmokomis ir išmokomis 
 SVEIKATOS DRAUDIMAS  
 SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMAS  
 SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO  
 SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMUI  
 SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMĄ  
 SVEIKATOS DRAUDIMO  
 SVEIKATOS DRAUDIMU  
 SVEIKATOS DRAUDIMUI  
 SVEIKATOS DRAUDIMĄ  
 TABAKO REKLAMOS DRAUDIMĄ  
 TAIKOMI DRAUDIMAI AR APRIBOJIMAI  
 APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU ĮSKAITOS TAISYKLIŲ  
 APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU ĮSKAITOS  
 TAUPOMOJO BANKO KITŲ BANKŲ IR VALSTYBINIO DRAUDIMO  
 TEISĖ GAUTI VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJĄ  
 TEISĖ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 TERITORINĖS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGOS  
 APMOKAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
 APMOKAMŲ IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMĄ  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMU  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO  
 TURI TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO NAŠLIŲ PENSIJĄ  
 TVARKĄ NUSTATO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA  
 UŽ KURIUOS NUSTATYTI IMPORTO EKSPORTO MUITAI IR MOKESČIAI AR KURIEMS TAIKOMI ĮVEŽIMO IŠVEŽIMO DRAUDIMAI BEI APRIBOJIMAI  
 UŽ KURIUOS NUSTATYTI IMPORTO EKSPORTO MUITAI IR MOKESČIAI ARBA KURIEMS TAIKOMI ĮVEŽIMO IŠVEŽIMO DRAUDIMAI BEI APRIBOJIMAI  
 VADOVAUJANTIS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ nuostatais 
 VALSTYBINEI DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBAI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINEI DRAUDIMO ĮSTAIGAI  
 VALSTYBINEI SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJAI SKIRTI  
 VALSTYBINIAM SOCIALINIAM DRAUDIMUI  
 VALSTYBINIO PRIVALOMOJO DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO VYKDYMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETUI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO VYKDYMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETUI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO LĖŠŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO SODROS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO TARYBA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO TARYBOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS BEI TERITORINIŲ SKYRIŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIAUS PATARĖJA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIUS VINCAS KUNCA 
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIUS IR JO PAVADUOTOJAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI IŠDUODA PAŽYMAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAM SKYRIUI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ VEIKLOS FINANSAVIMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO ĮSTAIGŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDUI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IR KITŲ IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPOMS MOKĖTI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIMAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIME  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ PAŠALPŲ IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽĄ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS MIESTŲ IR RAJONŲ SKYRIAMS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VYKDYMO IŠLAIDOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ IR IŠMOKŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ TARIFO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJĄ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO STAŽAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO STAŽO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO STAŽĄ INVALIDUMO PENSIJAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO STAŽĄ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO ĮMOKOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO  
 VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS  
 VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU  
 VALSTYBINIU SOCIALINIU PENSIJŲ DRAUDIMU  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATUOSE  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMAS  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYME  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PATAISAS  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO STRAIPSNIUOSE  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMU  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMUI  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMĄ  
 VALSTYBINĮ SOCIALINĮ DRAUDIMĄ  
 VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 VALSTYBINĖ DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBA  
 VALSTYBINĖ DRAUDIMO ĮSTAIGA  
 VALSTYBINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO INVALIDUMO PENSIJA  
 VALSTYBINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJA  
 VALSTYBINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJA  
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBOS PIRMININKAS R KLEINAUSKAS 
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBAI  
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBOS NUTARIMAS NR ... 
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBOS PIRMININKAS  
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO ĮSTAIGOS  
 VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS DYDŽIO PRIEDAS  
 VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS DYDŽIO  
 VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS  
 VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJOS  
 ASMENIMS GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 ASMENŲ DRAUDIMO VALSTYBĖS LĖŠOMIS IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO  
 VISA PASKIRTA VALSTYBINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO INVALIDUMO PENSIJA  
 ĮMOKOS SOCIALINIAM DRAUDIMUI  
 ĮMOKŲ Į PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ  
 ĮSKAITYTAS Į VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽĄ  
 ATSKAITYMŲ IŠ DRAUDIMO ĮMONIŲ GAUTŲ BRUTO ĮMOKŲ  
 BANKO ĮSTAIGOS AR DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 BANKO ĮSTAIGOS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 BANKO ĮSTAIGOS DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 BENDRŲ IR UŽSIENIO KAPITALO ĮMONIŲ TURTO GYVENTOJŲ PASTATŲ IR KELEIVIŲ PRIVALOMOJO DRAUDIMO